Διάλυση Βουλῆς καὶ παραγραφὴ σκανδάλων

Ἡ ἐμμονὴ τῶν δύο συνεταίρων στὴν ἀνάκληση τῆς ἀποφάσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ΕΡΤ ὀφείλεται πρωτίστως σὲ καθαρὰ πολιτικοὺς λόγους, πέραν τῆς προστασίας τῶν στελεχῶν τους, ὅλων σχεδὸν κρατικοδίαιτων καὶ μὲ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες διορισμοῦ• οἱ ἄλλοι λόγοι δὲν προβάλλονται ἀλλὰ εἶναι οὐσιαστικοί. Πρῶτος, εἶναι ἡ παραγραφὴ τῶν πολιτικῶν εὐθυνῶν τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ κατὰ τὸν νόμο περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν, ἐὰν διαλυθεῖ ἡ Βουλή• ὁ Φώτης Κουβέλης ἐνδιαφέρεται περισσότερο, διότι γιὰ τὸν λόγνο αὐτὸν ἔκανε τὸ κόμμα του πρὸ τριετίας• ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος τὸ ἀντίθετο, ἀλλὰ εἶναι ἰσχυρότατες οἱ πιέσεις σὲ ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπ’ τὸ κόμμα του. Δεύτερος, εἶναι ἡ ὑπονόμευση τῆς ἀπηχήσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι αὐτὸς κερδίζει μόνο ἀπ’ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Κλιμακώνεται ἡ ἀναμέτρηση

Ἡ ἀνάμετρηση τῶν κυβερνητικῶν ἑταίρων κλιμακώνεται ἐν ὄψει τῆς ἀπογευματινῆς συναντήσεώς τους, μὲ ἀνοικτὸ ἐνδεχόμενο τὶς ἐκλογές• ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιμένει ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ ἢ οἱ ἐκλογές, ἀλλὰ ἡ προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῶν ὁποίων εὐθύνονται οἱ ὑπουργοὶ τῶν συνεταίρων. Οἱ ἐφημερίδες κυκλοφόρησαν κανονικά, ὁπότε μόνο τὰ ραδιοτηλεοπτικὰ μέσα ἀπεργοῦν, ἐνῶ οἱ καταγγελίες κατὰ τῆς ΕΣΗΕΑ διατυπώνονται ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές• ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἀναμένεται αὔριο, ἀλλὰ μᾶλλον οἱ ἐξελίξεις θὰ ἔρθουν σήμερα. Οἱ βουλευτὲς ΠΑΣΟΚ καὶ ΔΗΜΑΡ εἶναι πλήρως ἀντίθετοι μὲ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν σὲ ἕνα μῆνα, διότι γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ ἐπανεκλεγοῦν σχεδὸν ὅλοι τους, ἐνῶ οἱ πιέσεις εἶναι ἰσχυρὲς κι ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες• τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ θὰ εἶναι ἄλλο στὴ νέα Βουλή, μὲ τοὺς μικροὺς ὁπωσδήποτε χαμένους, ἐνῶ καὶ στὴν Κουμουνδούρου ἀνησυχοῦν σφόδρα.

Συμπαράσταση καγκελαρίου

Τὴν εὐρωπαϊκὴ συμπαράσταση πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἐξέφρασε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ τηλεφώνημά της, σχετικὰ μὲ τὶς τρέχουσες πολιτικὲς ἐξελίξεις• ἡ καγκελάριος τηλεφώνησε πρωθυπουργό, κατὰ τὸν ἐκπρόσωπό της καὶ «τοῦ ἐξέφρασε τὴν ἐμπιστοσύνη της γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν σχεδιαζόμενη ὁλοκλήρωσή τους». Ἡ ἐπικοινωνία ἔγινε, ἐνῶ ὁλοκληρώθηκε ἡ συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν τρόικα, χωρὶς συμφωνία σὲ κανένα θέμα, ἐνῶ συζητήθηκε ὁ φόρος στὰ ἀκίνητα καὶ ἡ πορεία τῶν μεταρρυθμίσεων• ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἔχασε τὸ ἀγέρωχο ὕφος του, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν τὸν ἀκολουθοῦν πλέον στὶς παρατηρήσεις του, ἀλλὰ καὶ βλέπει ὅτι τὸν περνοῦν ἀπὸ κόσκινο… Ἡ Γερμανία θέτει πρακτικὰ τὸ θέμα τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ Ταμείου ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ἄλλους δύο ἑταίρους, διότι διαπιστώνει ὅτι εἶναι διαφορετικὴ ἡ πολιτική τους προσέγγιση• ἔτσι ἡ ἐπιθεώρηση ἐπηρεάζεται πλέον περισσότερο ἀπ’ τὶς πολιτικές μας ἐξελίξεις.

Ἐξαγρίωση κοινῆς γνώμης

Ἡ κατάληψη τῆς ΕΡΤ ἀπ’ τοὺς δημοσιογραφίζοντες, μὲ τὴν κάλυψη τῆς ΕΣΗΕΑ, ἔχει ἐξαγριώσει τὴν κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ καὶ ἔχει ἀποκαλύψει τὴν βρωμιὰ καὶ τὴν δυσωδία τῶν κυκλωμάτων τῆς διαπλοκῆς• ἡ συνεχὴς ἐκπομπὴ ἀπ’ τὶς συχνότητές της ἐκθέτει ἀκόμη περισσότερο τοὺς ἴδιους καὶ τοὺς πολιτικούς τους καθοδηγητές. Δὲν ἀντέχονται μὲ τίποτα• πέραν τοῦ ὅτι λένε τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, ὡς ἐργολάβοι τῶν δημοκρατικῶν μας θεσμῶν –λὲς κι ὁ κόσμος δὲν τοὺς θυμᾶται τοὺς ἴδιους δουλικοὺς ὑπηρέτες ὅλων τῶν κυβερνώντων καὶ περισσότερο τῶν σοσιαλιστικῶν τῆς τριακονταετίας-, ἀποδεικνύεται ὅτι οὔτε νὰ ὁμιλοῦν ξέροτν οὔτε νὰ σκέπτονται, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν πρόσθεση στὴν ἀριθμητική, πόσο κάνει ἕνα καὶ ἕνα.

ΣΥΡΙΖΑ, φόβος γιὰ σήμερα

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ γέμισε τὴν Ἀθήνα μὲ ἀφίσες, μὲ τὸν πρόεδρό του, γιὰ τὴν σημερινὴ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἀναδείξεώς του σὲ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση• στὴν Κουμουνδούρου ὅμως εἶναι ὅλοι τους μουδιασμένοι, διότι φοβοῦνται ὅτι δὲν ἔχει ἀνταπόκριση ἡ πρόσκλησή τους καὶ δὲν προθυμοποιεῖται ἀρκετὸς κόσμος, τουλάχιστον γιὰ εὐπρόσωπη συγκέντρωση. Οἱ συσκέψεις διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη, ἀλλὰ τὰ μηνύματα δὲν εἶναι ἐνθαρρυντικά, δὲν κινητοποιοῦνται οἱ τοπικὲς ὀργανώσεις, ἐπειδὴ ἐλάχιστοι τρέχουν• οἱ συγκεντρώσεις στὴν ΕΡΤ θεωροῦνται ὡς δοκιμή, διότι πάλι ἔγινε κινητοποίηση, καὶ μάλιστα μὲ τὴν εὐρύτερη ἀπήχηση τοῦ θέματος ὑποτίθεται, ἀλλὰ ἀνταπόκριση μηδέν• μερικὲς ἑκατοντάδες προσῆλθαν ὅλοι κι ὅλοι κι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ξαναφάνηκε.

Χρησμοῦ τινος ἀναμησθεῖσαν

Οἱ ἱστορίες γιὰ τοὺς ἑπτὰ σοφοὺς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος εἶναι πολλές, ὅλες διανθισμένες μὲ τὴν εὐγενῆ ἅμιλλα μεταξύ τους• ἦταν τὰ πρῶτα βήματα στὴν Ἀγορὰ πρὸς τὴν κατάκτηση τῆς γνώσεως τοῦ κόσμου, ἐνώπιον ὅλων, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχθησαν πολῖτες καὶ κατέκτησαν τὴν ἐλευθερία τους. «Κῴων γάρ, ὥς φασι, καταγόντων σαγήνην»• ψαράδες ἀπ’ τὴν Κῶ, ὅπως λένε, ἔριξαν τὰ δίχτυα. «Καὶ ξένων ἐκ Μιλήτου πριαμένων τὸν βόλον οὔπω φανερὸν ὄντα»• καὶ ξένοι ἀπ’ τὴν Μίλητο ἀγόρασαν τὴν ψαριὰ πρὶν ἀκόμη φανεῖ. «Χρυσοῦς ἐφάνη τρίπους ἑλκόμενος, ὃν λέγουσιν Ἑλένην πλέουσαν ἐκ Τροίας αὐτόθι καθεῖναι χρησμοῦ τινος ἀναμνησθεῖσαν παλαιοῦ»• κατὰ τὴν ἀνάσυρσή του φάνηκε χρυσοῦς τρίπους, τὸν ὁποῖο λένε ὅτι ἡ Ἑλένη ἐπιστρέφοντας ἀπ’ τὴν Τροία τὸν ἔριξε στὸ μέρος αὐτό, ἐνθυμούμενη κάποιον παλαιὸ χρησμό. Ἡ ἑλληνικὴ μυθολογία ἐπλάσθη ἀπ’ αὐτὲς τὶς ἱστορίες κι ἄφησε ὡς κληρονομιὰ ἀστείρευτο πλοῦτο στους μεταγενέστερους.

Εὐρωζώνη, ἀπομάκρυνση ΔΝΤ

Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὰ Μνημόνια τῆς Εὐρωζώνης θεωρεῖται δεδομένη πλέον• μετὰ τὸν Κλάους Ρέκλινγκ ὁ Βοφλανγκάνγκ Σώυμπλε τὸ ἐπιβεβαίωσε, «δὲν χρειαζόμαστε τὸ Ταμεῖο, μποροῦμε ἄριστα μόνοι μας». Πρακτικά, εἶναι εὔκολη ἡ διαχείριση τῶν ἐλλειμμάτων τῶν ἑταίρων, διότι διαθέτουν τὸν ἀναγκαῖο θεσμό, τὴν αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ἀλλὰ καὶ καθιερώνεται ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, ὡς ἀμυντικὸ τεῖχος κατὰ τῶν κερδοσκόπων• πολιτικά, γνωρίζουν ὅτι τὸ ΔΝΤ ἀπεδείχθη στὴν Ἑλλάδα, ὅτι οὔτε σωστὴ διερεύνηση τῆς κρίσεως ἠδυνήθη προσφέρειν, οὔτε καὶ τὴν κατάλληλη πολιτικὴ προτείνειν. Δηλαδή, δὲν διέθετε τὰ δύο προσόντα ποὺ διαφήμιζε• ἱστορικά, θυμοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι τὶς μυστικὲς διαβουλεύσεις τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ μας μὲ τοὺς κερδοσκόπους, γιὰ τὴν ἀπόκρυψη τῆς πραγματικότητος –μὲ τὴν βοήθεια καὶ μερικῶν στὶς Βρυξέλλες- καὶ τὴν διόγκωση τοῦ ἐλλείμματος. Τώρα πιστεύουν ὅτι ἦταν μιὰ καλοοργανωμένη πλεκτάνη, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.

Τουρκία, κλιμώκωση κρίσεως

Στὴν Τουρκία κλιμακώνεται ἡ κρίση, καθὼς ἡ κυβέρνηση διέλυσε τὸ Σάββατο τὸ βράδυ μὲ πρωτοφανῆ βία τοὺς διαδηλωτὲς τῆς πλατείας Ταξὶμ καὶ τῆς Ἄγκυρας, ἐνῶ χθὲς ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔκανε ἐπίδειξη λαϊκῆς ἀποδοχῆς μὲ ὁμιλία σὲ ἄλλη πλατεῖα τῆς Κωνσταντινουπόλεως• οἱ διαδηλωτὲς τῆς Ταξὶμ ἀπάντησαν μὲ ὁδοφράγματα στοὺς γύρω δρόμους καὶ συγκρούσεις μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς μέχρι τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, ἐνῶ οἱ διαδηλώσεις ἐπεκτάθηκαν σὲ πέντε τουρκικὲς πόλεις. Ἡ ἀναταραχὴ δὲν φαίνεται νὰ κοπάζει, καθὼς ἡ ἀναμέτρηση στοὺς δρόμους δὲν θεωρεῖται ἡ καλύτερη διέξοδος στὶς κοινωνικὲς κρίσεις• οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία γίνονται δυσβάστακτες πλέον, μὲ τὴν ἀπότομη μείωση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὴν ὑποχώρηση τῆς κινήσεως στὴν ἀγορὰ καὶ τῆς παραγωγῆς στὴν βιομηχανία. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ζητοῦν τὴν ὁμαλὴ ἐκτόνωση, διότι φοβοῦνται ὅτι κάτι ἄλλο καὶ ἀνεξέλεγκτο μπορεῖ νὰ ἀναπηδήσει ἀπ’ τὴν ἀναταραχή, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς παραμένει ἀνένδοτος.

Ὀκτὼ μεγάλοι, Συρία, Ἰρὰν

Οἱ Ὀκτὼ μεγάλοι θὰ συζητήσουν σήμερα καὶ αὔριο στὴν Βόρειο Ἰρλανδία τὰ διεθνῆ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα, ἀλλὰ οἱ πιθανότητες συμφωνίες παραμένουν ἐλάχιστες• χθὲς τὸ βράδυ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν συναντήθηκε μὲ τὸν Νταίηβιντ Κάμερον στὴ Ντάουνινγκ Στρήτ, μὲ κύριο ἀντικείμενο τὴν ἀμερικανικὴ ἀπόφαση γιὰ ἐξοπλισμὸ τῶν ἀνταρτῶν τῆς Συρίας, ἐπειδὴ ἀποδείχθηκε ἡ χρήση χημικῶν ὅπλων ἀπ’ τοὺς κυβερνητικούς. Ἡ Μόσχα ἀπορρίπτει διαρρήδην τὸν ἰσχυρισμὸ καὶ ἀπειλεῖ μὲ τὴν ἀποστολὴ τῶν S300 στὴ Δαμασκό• οἱ ἀποστάσεις τῶν δύο πλευρῶν δὲν καλύπτονται, ἀλλὰ βρίσκουν κοινὸ παρανομαστὴ στὴν ἐκλογὴ τοῦ μετριοπαθοῦς Χασσὰν Ρουχανὶ στὸ Ἰράν. Στὰ οἰκονομικὰ οἱ διαφορὲς εἶναι πολυπλοκώτερες, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποδέχονται μᾶλλον τὶς ἀμερικανικὲς θέσεις γιὰ τὴν Συρία, ἀλλὰ Γερμανοί, Γάλλοι καὶ Ἰταλοὶ βρίσκονται πιὸ κοντὰ πρὸς τὸ Κρεμλίνο γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ὡς αἴτημα τῶν Ἀναδυομένων. Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῆς Οὐάσιγκτον.

Σύγκρουση μὲ τὸ προπύργιο τῆς διαφθορᾶς

Ἡ ἐκκαθάριση τῆς ΕΡΤ μετατρέπεται σὲ προσωπικὴ σύγκρουση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸ προπύργιο τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἰδεολογίας στὴ χώρα μας• ὅλες οἱ παραφυάδες τῆς τριακονταετίας ὀχυρώνονται πίσω ἀπ’ τὴν «ἐλευθερία» τῆς ἐνημερώσεως καὶ τὴν «δημοκρατία», ἀλλὰ ὅπως αὐτοὶ τὶς ἀντιλαμβάνονται, γιὰ τὴν διατήρηση τῶν προνομίων τους καὶ τὴν δουλικὴ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτλαντικῶν ἐπιταγῶν. Οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις ἀποκαλύφθηκαν καὶ στοὺς πιὸ ἀφελεῖς, ὄχι τόσο μὲ τὴν δημοσίευση τῶν ἀμοιβῶν τους εἰς βάρος τοῦ δημοσίου χρήματος, ὅσο μὲ τὴν λογικὴ τῆς συντεχνίας καὶ τῶν στενῶν συμφερόντων της, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν ἔχουν οὐδεμία σχέση, ὄχι μόνο μὲ τὰ σημερινὰ προβλήματα τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκεῖνα σὲ καλύτερες ἐποχές• ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῶν συγκεντρώσεων στὴν ΕΡΤ, ὅπου οὔτε ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοί της δὲν προσῆλθαν τὸ ἐπιβεβαιώνει, ἐνῶ καὶ ὅσοι πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ πῆγαν, τὸ μετάνιωσαν, γιατὶ διαπίστωσαν -ὁ Ναπολεοντίσκος περισσότερο- ὅτι ὁ κόσμος ἦταν ἐλάχιστος. Τὸ κυριώτερο εἶναι ὅτι οἱ δικοί του δὲν ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόκληση, τὸν ἄφησαν μόνο του. Ἡ πολιτική μας ζωὴ ἀλλάζει σελίδα πλέον, διότι ἢ ὑποχωροῦν οἱ δύο κυβερνητικοὶ ἑταῖροι –ποὺ εἶναι καὶ πιθανώτερο- ἢ ἐμμένουν στὶς θέσεις τους κι ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ ἐκλογὲς σὲ ἕναν μῆνα.
Τὸ σχέδιο ἦταν καλὰ προετοιμασμένο, ὅταν θὰ προχωροῦσε ἡ κυβέρνηση στὴν ἐκκαθάριση τῆς κόπρου τοῦ Αὐγείου τῶν συντεχνιῶν καὶ τῆς ἀμερικανικῆς κυριαρχίας στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἀντιδροῦσαν μαζικὰ ὅλοι, ἐπιχώριοι ἐκτελεστὲς καὶ ἀτλαντικοὶ δεσπότες• ὅπως καὶ ἔγινε, αἰφνιδίως ὅλοι ταύτισαν τὴν ΕΡΤ μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τὴν δημοκρατία, ὅταν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ὣς τὴν προηγούμενη ἡμέρα τὴν καθύβριζαν ὅτι εἶναι γέννημα καὶ θρέμμα τῆς δικτατορίας καὶ ὡς ἔκφραση ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας καὶ μόνο. Δύο ἦταν τὰ ὅπλα τους, ἡ ὑποστήριξη ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τοὺς γνωστοὺς ἀ-πνευματικοὺς ἀνθρώπους τῆς χώρας, μονίμους τροφίμους τοῦ δημοσίου ταμείου, καὶ ἡ κινητοποίηση τῆς διεθνοῦς διαπλοκῆς• ἡ ἀντιπολίτευση ἔτρεξε, ἀλλὰ χωρὶς συμπαράσταση τοῦ κόσμου, οἱ ἀ-πνευματικοὶ δὲν μποροῦν νὰ τρέξουν, γιατὶ δὲν ἔχουν πόδια, μόνο στομάχι ἔχουν, ὁπότε ἀποδείχθηκε ἡ γύμνια τους. Ἡ διεθνὴς συμπαράσταση ἦρθε, ἀλλὰ μόνο στὴν ἀρχή, διότι ἀπ’ τὴν ἑπομένη ἀνέκρουαν ὁ καθένας πρύμναν, ἀναλόγως πρὸς τὴν εὐαισθησία τῶν ἐπικοινωνιῶν τους μὲ τὴν Ἑλλάδα• οἱ Ἀγγλοσάξωνες πρῶτοι ἄλλαξαν, διότι ἔλαβαν καὶ τὰ μηνύματα ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, συστηματικὰ καὶ σαφέστατα• οἱ Γάλλοι, φάνηκαν ἀμφιθυμικοί, οἱ ἀριστεροὶ νόμισαν ὅτι ἀπειλεῖται ἡ δημοκρατία, ἀλλὰ ὁ πρόεδρός τους ἦταν προσεκτικός• οἱ Γερμανοὶ τήρησαν ἀποστάσεις ἀσφαλείας, ἀλλὰ καὶ ἀναγνώρισαν δίκαιο στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ.
Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ διαπιστώνει ὅτι χάνει κατὰ κράτος τὸν πόλεμο, ἐνῶ εἶχε τὴν Ἑλλάδα ὡς τὸ προκεχωρημένο φυλάκιό της μέχρι χθές• ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς πρῶτα κι ὁ Ναπολεοντίσκος στὴ συνέχεια ἦταν τὰ ὄργανά τους, ἀλλὰ καταλαβαίνουν ὅτι χάθηκαν, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον κι ἀλλάζουν πλώρη. Τὸ μήνυμα εἶναι ἕνα, ἡ ἀπόφαση τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἴσως ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους• αὐτὸ σημαίνει ὅτι χάνουν τὸ κύριο ὅπλο τους γιὰ τὴν στήριξη τοῦ δολλαρίου καὶ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς. Στὸ έσωτερικὸ διαπίστωσαν τὴν ἀλλαγή, διότι περίμεναν ὁ σοσιαλιστής τους νὰ κυβερνήσει εἴκοσι χρόνια καὶ τελείωσε στὸν ἑνάμισυ, προετοίμασαν τὸν Ναπολεοντίσκο γιὰ διάδοχό του, ἀλλὰ τὸν ἀκολουθεῖ κατὰ βῆμα στὴν κατηφόρα. Ἤδη ἀναγνωρίζουν ὅτι σωστὰ ἔκανε ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ καὶ ἄφησαν τὰ περὶ μαύρης ὀθόνης στοὺς ἰθαγενεῖς ὑποτακτικούς τους. Τὸ κριτήριο ἦταν ἕνα, ἡ ἔνθερμη ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν ἑστιῶν τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ἀτλαντικῆς δουλικότητος τῶν συντεχνιῶν• ἑπομένως ἔκριναν ἀπαραίτητη τὴν στροφή, διότι ὅλο καὶ κάτι θὰ κρατήσουν στὴν Ἑλλάδα… Τὰ ἐρείσματά τους, ὅπως τὰ εἶχαν σχεδιάσει, στὴν Εὐρωζώνη τὰ χάνουν, διότι, ὅταν φύγει τὸ Ταμεῖο, χάνουν καὶ τὶς δυνατότητες παρεμβάσεως στὰ πράγματά της…
Στὰ ἐσωτερικά μας ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζει ἄρδην, πρὸ παντὸς ἐὰν ἔχει ἀποτυχημένη συγκέντρωση σήμερα ὁ Ναπολεοντίσκος στὸ Σύνταγμα, διότι εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τοὺς ἀτλαντικοὺς κύκλους• τὸ χειρότερο γι’ αὐτοὺς εἶναι ὅτι χάνει πλέον καὶ τὸ φύλλο συκῆς ἡ διαπλοκὴ κι ἀποκαλύπτονται οἱ πραγματικὲς διασυνδέσεις της. Ἡ διαφοροποίηση τῶν ἐκδοτῶν, μὲ τὴν ἔκδοση τῶν ἐφημερίδων παρὰ τὴν ἀπεργία τῆς ΕΣΗΕΑ, εἶναι τὸ πρῶτο ρῆγμα στὸ μέτωπο τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς• οἱ ἐκδότες ἔσπασαν τὴν ἀπεργία, ἀλλὰ ἀπομένουν οἱ καναλάρχες, ἂν καὶ αὐτοὶ κάνουν ἤδη νερά… Ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης ἑστιάζεται στὶς ἐξαρτήσεις τους• οἱ δημοσιογραφίζοντες ἐξαρτῶνται ἀπ’ τὰ πιὸ βρώμικες διασυνδέσεις, ὅπως τὸ ἔχουν ἀποδείξει μὲ τὴν στάση τους ἀπέναντι στοὺς κουκουλοφόρους καὶ στὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ καὶ στὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, ὅταν κήρυσσαν ἀπεργία κατὰ τὶς ἐπισκέψεις ξένων ἡγετῶν ἢ τὶς συζητήσεις κρισίμων θεμάτων γιὰ τὴν χώρα. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι καὶ ἡ πολιτικὴ ἀπομόνωσή τους, ἀφοῦ τὸ καλὸ ὄνομα τὸ ἔχουνε χάσει ἀπὸ καιρό• εἶναι ἡ τελευταία σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτῆρι. Ὁ κόσμος ἐνημερώνεται ἄνετα πλέον ἀπ’ τὸ διαδίκτυο καὶ δὲν τοὺς ἔχει ἀνάγκη, ἡ ἐπίσημη Ἀμερικὴ προσαρμόζεται στὶς νέες συνθῆκες καὶ στηρίζει τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ καὶ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀλλάζουν στάση. Τελειώνουμε μὲ τὶς συντεχνίες τῆς διαπλοκῆς.
Οἱ κινήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ καθορίζουν πλέον τὴν πορεία τῶν πολιτικῶν μας πραγμάτων• τὸ κύριο θέμα εἶναι ἡ προώθηση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας μὲ κάθε τρόπο κι αὐτὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ ἑλληνικὸς λαός. Ὁ τουρισμὸς δὲν ἐπηρεάστηκε ἀπ’ τὴν ΕΡΤ, ἀντιθέτως αὐξάνεται τὸ ρεῦμα μὲ τὰ γεγονότα τῆς Τουρκίας, οἱ ἐπενδύσεις εἰσρέουν κανονικά, παρὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ΔΕΠΑ –γιὰ τὴν ὁποία ἡ κυρία εὐθύνη βαρύνει κάποια κυκλώματα στὴν Ἐπιτροπή, παρόμοια μὲ ἐκεῖνα τοῦ βασικοῦ μετόχου-, ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν ἀντίκτυπό της στὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, τὰ δημόσια ἔργα καὶ ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων ἐπιταχύνεται καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία καλπάζει• τὸ μοναδικὸ μέλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι αὐτό, διότι αὐτὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας στὴν χώρα καὶ περισσότερο ὁ ἄνεργος• ἐὰν ἀρχίσει ἡ ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας, ἀπ’ τὶς πρῶτες χιλιάδες, τὰ πρῶτα φασούλια στὸ σακούλι, τότε ἐκτινάσσεται ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου κι ἀρχίζει τὸ τρέξιμο ὅλων, δηλαδὴ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Δύσκολα πολὺ ἀνακόπτεται πιὰ ἡ πορεία, χρειάζονται σοβαρὰ λάθη, τὰ ὁποῖα δὲν τὰ κάνει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς• ἄλλωστε τὰ μηνύματα γιὰ τὴν οἰκονομία εἶναι ἐνθαρρυντικά, ὅταν οἱ Ἀζέροι διαβεβαιώνουν ὅτι ἐπίκειται ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ΔΕΣΦΑ καὶ οἱ Ρῶσοι ἐπιμένουν ὅτι δὲν ἐγκαταλείπουν τὴν Ἑλλάδα. Ἡ σημερινὴ ἡμέρα κρίνει τὶς πολιτικές μας ἐξελίξεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.