ΣΥΡΙΖΑ, ἑπομένη παταγώδους ἀποτυχίας

Ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως στὸ Σύνταγμα ἔχει ἀνάψει τὰ αἵματα στὴν Κουμουνδούρου καὶ οἱ ἀνταλλασσόμενες «φιλοφρονήσεις» δὲν περιγράφονται• οἱ προεδρικοὶ κατηγοροῦν τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, ὅτι αὐτὴ εὐθύνεται γιὰ τὴν προσέλευση χίλιων καὶ κάτι ἀτόμων, μὲ τὴν ἀποχώρησή τους πρὶν τελειώσει τὴν ὁμιλία του ὁ Ναπολεοντίσκος. Οἱ ἀντίπαλοί τους ἀπαντοῦν ὅτι, τοὺς εἶχαν προειδοποιήσει, ὅτι δὲν θὰ μαζευτεῖ κόσμος, ἀλλὰ οὔτε αὐτοὶ περίμεναν τὲτοια ἀποδοκιμασία• οἱ διαφωνίες διευρύνονται καὶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις, καθὼς ἡ ἡγεσία ζητάει τὸν λόγο ἀπ’ τοὺς τοπικοὺς γραμματεῖς. Πολλοὶ διερωτῶνται τὸ ἐὰν εἶναι δυνατὴ πλέον ἡ σύγκληση τοῦ συνεδρίου, κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ὅταν οὔτε στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς δὲν προσῆλθαν πολλὰ μέλη της• οἱ ὑπερβολικὲς προσδοκίες ἔγιναν καπνός.

Συμβιβασμὸς μετ’ ἐμποδίων

Ὁ συμβιβασμὸς τῶν κυβερνητικῶν συνεταίρων προχωράει, ἀλλὰ μετ’ ἐμποδίων• τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἡ ΔΗΜΑΡ προβάλλουν συνέχεια νέα ἐμπόδια, μὲ ἀπαίτηση γιὰ ἐπαναλειτουργία τῆς ΕΡΤ ὅπως εἶχε, παρὰ τὴν ἀντίθετη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Οἱ λόγοι εἶναι καθαρὰ πολιτικοί: πρῶτος, ἡ προστασία τῶν κορυφαίων κομματικῶν στελεχῶν τους, τὰ ὁποῖα εἶναι τρωκτικὰ τῆς δημοσίας ραδιοτηλεοράσεως, κι ἂν κλείσει, πρέπει νὰ τὰ συντηρήσουν• δεύτερος, οἱ δεσμεύσεις τοῦ προέδρου τῆς ΔΗΜΑΡ περισσότερο γιὰ τὴν διάσωση τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὸ σκάδαλο Λαγκάρντ, ποὺ δὲν γίνεται παρὰ μὲ ἐκλογές, ἀλλὰ ἀντιδροῦν οἱ βουλευτές του, ἐπειδὴ θὰ χάσουν τὰ βουλευτικὰ προνόμια• τρίτος, ἡ διαπίστωση ὅτι τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τὴν πιστώνεται μόνο ὁ πρωθυπουργός, καὶ σκέφθηκαν ὅτι θὰ τοῦ ἀμαυρώσουν τὴν εἰκόνα του, ἐὰν τὸν ἀποδυναμώσουν πολιτικά. Συμβαίνει τὸ ἀντίθετο ὅμως, παρὰ τὶς τρικλοποδιὲς τῆς Δευτέρας καὶ μένουν ἄναυδοι, χωρὶς ἐναλλακτικὴ λύση.

Ἰσχυρὴ ἀντοχὴ οἰκονομίας

Ἡ ἀντοχὴ τῆς οἰκονομίας ἀποδεικνύεται ἰσχυρότατη καὶ δὲν ἐπηρεάστηκε σχεδὸν καθόλου ἀπ’ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, καθὼς τὸ τουριστικὸ ρεῦμα συνεχίζεται ἀνοδικὰ καὶ ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ ἐπίσης• ἡ πρόσκληση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Βερολίνο, στὴν σύνοδο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας μετράει πολὺ. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, Ἐνρίκο Λέτα καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προσκλήθηκαν ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ• στὸ Χρηματιστήριο, τὸ πιὸ εὐαίσθητο φύσει ἀλλὰ καὶ τὸ μέσο ὑπονομεύσεως τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή, ἀντέδρασε ἀνοδικά, μὲ τὶς τράπεζες μόνο καθοδικά, μᾶλλον λόγῳ τῶν ὑπογείων κυκλωμάτων. Ἡ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν τρόϊκα ἀφοροῦσε τὰ τρέχοντα θέματα, καθὼς ἡ ἀποτυχία τῆς ΔΕΠΑ ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὰ δημόσια ἔσοδα• οἱ δανειστὲς δὲν εἶναι καὶ πολὺ σκληροί, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἔχουν ἑνιαῖο μέτωπο, ὅπως πρίν. Ὁ ὑπερόπτης Τόμσεν ἔχει χαμηλώσει πλέον τὸν τόνο. Γνωρίζει ἄριστα τὰ πεπραγμένα του.

Ἑρμηνεία χρησμοῦ Πυθίας

Σὲ σιβυλλικὸ χρησμὸ μετετράπη ἡ ἀπόφαση τοῦ προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὴν ΕΡΤ• ἡ μετάδοση τῶν ἐκπομπῶν εἶναι ἀπαραίτητη, κατὰ τὴν ἀπόφαση, καὶ θὰ γίνει ἀπ’ τὸν έκκαθαριστὴ τῆς ΕΡΤ, διότι ἡ παλαιά της νομικὴ μορφὴ δὲν ὑπάρχει πλέον. Ἀλλὰ τὸ ποιοὶ θὰ τὴν ἐπαναλειτουργήσουν δὲν λέει ἡ ἀπόφαση κι ἡ ΔΗΜΑΡ ζητάει τὴν χρησιμοποίηση ὁλοκλήρου τοῦ προσωπικοῦ τῆς παλαιᾶς ραδιοτηλεοράσεως• τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρό, διότι, ἐὰν χρησιμοποιηθοῦν ὅλοι, τότε παραβιάζεται ἡ ἀπόφαση, διότι λέει ὅτι ἡ παλαιὰ ΕΡΤ δὲν ὑπάρχει. Στὴν πραγματικότητα συζητοῦν περὶ ὄνου σκιᾶς, ἀλλὰ μὲ πολιτικὲς προεκτάσεις• ἡ ΔΗΜΑΡ ἔχει τὰ περισσότερα στελέχη της στὴν ΕΡΤ καὶ προβάλλει τὴν τακτοποίησή τους.

ΣΥΡΙΖΑ, κατήφεια, θρῆνος

Κατήφεια καὶ θρῆνος σκεπάζει τὴν Κουμουνδούρου, μετὰ τὴν οἰκτρὰ ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως στὸ Σύνταγμα, διότι οὔτε τὰ προσχήματα δὲν τηροῦνται• οἱ καλύτερες ἐκτιμήσεις τὴν ἀνεβάζουν σὲ τρεῖς μὲ πέντε χιλιάδες, μὲ κινητοποίηση ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Ναπολεοντίσκου ἔχουν ξεσπαθώσει καὶ τὸν καταγγέλλουν ὅτι, μὲ τὸ πεῖσμα του γιὰ τὴν συγκέντρωση, ἔχει κάνει ζημία στὴν εἰκόνα τοῦ κόμματος• δὲν μπορεῖ νὰ συγκεντρώσει ὀπαδοὺς οὔτε γιὰ μιὰ εὐπρόσωπη συγκέντρωση στὴν πρωτεύουσα, λένε. Ἡ ἀντιπαράθεση γιὰ τὰ ἐσωτερικὰ φουντώνει καὶ οἱ συνιστῶσες ἀρνοῦνται νὰ διαλυθοῦν, διότι φοβοῦνται, ὅτι θὰ καταρρεύσει τὸ κόμμα καὶ θὰ χαθοῦν κι αὐτὲς μαζί• ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἀντιδρᾶ περισσότερο, κι ἔρχεται τὸ συνέδριο.

Περιϊὼν καὶ ἀναπεμπόμενος

Ὁ ἀνασυρθεὶς ἀπὸ Κῴους ψαράδες τρίπους τῆς ὡραίας Ἑλένης χαρίσθηκε πρῶτα στὸν Θαλῆ τὸν Μιλήσιο, ὡς σοφώτερο τῶν Ἑλλήνων• εἶχε δοθεῖ χρησμὸς ἀπ’ τὴν Πυθία, «τῷ σοφωτάτῳ τὸν τρίποδα ἀποδοῦναι»• «Θάλεω δὲ Βίαντα σοφώτερον ἀποφαίνοντος αὐτοῦ πρὸς ἐκεῖνον ἦκεν»• ὁ Θαλῆς ὅμως ἀποφάνθηκε ὅτι ὁ Βίας εἶναι σοφώτερος καὶ ἐστάλη σὲ ἐκεῖνον. «Εἶτα περίϊὼν καὶ ἀναπεμπόμενος οὕτως ἐπὶ Θαλῆν τὸ δεύτερον ἀφίκετο»• ἔπειτα γυρίζοντας καὶ περιφερόμενος ἔτσι στοὺς σοφοὺς γιὰ δεύτερη φορὰ πῆγε στὰ χέρια τοῦ Θαλῆ. «Καὶ τέλος εἰς Θήβας ἐκ Μιλήτου κομισθεὶς τῷ Ἰσμηνίῳ Ἀπόλλωνι καθιερώθη»• καὶ στὸ τέλος ἀπ’ τὴν Μίλητο στὴν Θήβα μεταφέρθηκε ἀφιερωθεὶς στὸν ναὸ τοῦ Ἰσμηνίου Ἀπόλλωνος. «Θεόφραστος δέ φησι, πρῶτον μὲν εἰς Πριήνην Βίαντος τὸν τρίποδα πεμφθῆναι»• ὁ μαθητὴς τοῦ Ἀριστοτέλους Θεόφραστος λέει, ὅτι πρῶτα στὸν Βίαντα τὸν Πριηνέα ἀπεστάλη ὁ τρίπους. Τὴν μετριοφροσύνη ὡς ἀρετὴ εἶχαν οἱ ἑπτὰ σοφοί.

Γερμανικὸ Τραπεζικὸ Ταμεῖο

Οἱ Γερμανοὶ ἔχουν συστήσει ἕνα εἰδικὸ Τραπεζικὸ Ταμεῖο γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν ἀπόρροφηση ἀνέργων• βάση του εἶναι ἡ τράπεζα KfW, μὲ ἀντικείμενο τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μὲ τὴν χρηματοδότηση μικρῶν ἐπιχειρήσεων. Στὸ πρόγραμμα ἐντάσονται ἡ Ἱσπανία καὶ ἡ Ἑλλάς, γιὰ τὴν ἄντληση κεφαλαίων ἀπ’ τὴν γερμανικὴ τράπεζα• ἡ πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν προώθηση τῶν μέτρων ἀπορροφήσεως τῶν ἀνέργων θεωρεῖται συμπληρωματική. Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν ἐπιτρέπει τὴν ἔνταξη μερικῶν στὸ πρόγραμμα, μὲ τὴν ἄντληση κεφαλαίων τόσο ἀπ’ τὴν KfW ὅσο κι ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς Ἐπιτροπῆς• ταυτοχρόνως οἱ τράπεζες ἔχουν ἀποκτήσει πλέον ἐπαρκῆ ρευστότητα γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν ὑποβοήθηση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Τὰ δύσκολα βήματα ἔχουν γίνει γιὰ τὶς τρεῖς μεγάλες τράπεζες κι ἀπομένει ἡ ἀποκρατικοποίηση τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου, τὸ ὁποῖο μᾶλλον θὰ βαδίζει πρὸς τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς οἱ διαφωνίες στοὺς «Ὀκτὼ» μεγάλους ἀφοροῦσαν καὶ τὰ οἰκονομικὰ θέματα• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3357 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 127,6815 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσὸς στὰ 1378,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 105,90. Οἱ συμφωνίες στὴ Βόρειο Ἰρλανδία, γιὰ ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, δὲν ἔπεισαν τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ ἀντιθέτως διαπιστώνουν ὅτι οἱ διαφορὲς Ἀμερικανῶν καὶ Ἀναδυομένων γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος εἶναι μεγαλύτερες ἐκείνων γιὰ τὴν Συρία• στὴν κατάργηση τῶν προστατευτικῶν μέτρων δὲν σημειώθηκε ἐπίσης πρόοδος, διότι ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δὲν ἀνέλαβε οὐδεμία δέσμευση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἄσκηση κατηγοριῶν, κατὰ τοῦ στελέχους τῆς UBS γιὰ τὰ βραχυχρόνια ἐπιτόκια τοῦ Λονδίνου, δείχνει ὅτι οἱ ἀπάτες τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν ἀγορῶν κεφαλαίου δὲν ἔχουν τέλος• οἱ ἔρευνες συνεχίζονται εἰς βάρος καὶ τῆς Citibank. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὸ Βερολίνο θεωρεῖται κίνηση ἀβροφροσύνης.

Συρία, διαφωνίες μεγάλων

Οἱ «Ὀκτὼ» μεγάλοι δὲν ἐπέτυχαν οὔτε σύγκλιση τῶν θέσεών τους γιὰ τὴν Συρία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπάλειψη τοῦ θέματος, τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ τὸ κύριο τῆς συνόδου, ἀπ’ τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν• ἀντιθέτως ὑπογράμμισαν τὴν συμφωνία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, τῆς λαθραίας διακινήσεως κεφαλαίων καὶ τῆς τρομοκρατίας. Ἡ σύνοδος θεωρεῖται πλήρης ἀποτυχία, καθὼς ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἀπέρριψε διαρρήδην τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς θέσεις γιὰ χρήση χημικῶν ὅπλων ἀπ’ τὸ καθεστὼς τῆς Δαμασκοῦ καὶ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ζώνης ἀπαγορεύσεως τῶν πτήσεων• οὔτε τὰ προσχήματα ἐτηρήθησαν καὶ μοναδικὴ προσέγγιση σημειώθηκε στὴν ἀνάδειξη τοῦ μετριοπαθοῦς Χασσὰν Ρουχανὶ ὡς προέδρου τοῦ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινὴ ἀντιμετώπιση τοῦ κορεατικοῦ προβλήματος. Οἱ παρεμβάσεις τῶν κερδοσκόπων στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος δὲν συζητήθηκαν παρὰ ἐπιφανειακά, ἐνῶ συμφώνησε στὸν ἔλεγχό τους καὶ ὁ Ρῶσος πρόεδρος• οἱ Ἀγγλοσάξωνες ὅμως δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ἀνάμιξή του, ὡς ἀνήκοντα στοὺς Ἀναδυομένους.

Ἐλευθέρα ζώνη Ἀτλαντικοῦ

Οἱ ἐπίσημες διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν σύσταση τῆς Ζώνης Ἐλευθέρων Ἀνταλλαγῶν Βορείου Ἀτλαντικοῦ ἄρχισαν ἐπισήμως τὴν Δευτέρα, παρουσίᾳ τῶν Μπάρακ Ὀμπάμα, Νταίηβιντ Κάμερον καὶ Μανουὲλ Μπαρόζο, ἀλλὰ ὑπάρχουν ἀκόμη κάποιες δυσκολίες• τὰ πολιτιστικὰ ἀγαθὰ ἐξαιρέθηκαν ἀπ’ τὴν ζώνη, μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν Γάλλων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔντονη δυσφορὶα τῶν Ἀμερικανῶν καὶ πολλῶν Εὐρωπαίων. Ἡ Οὐάσιγκτον θεωρεῖ τὰ χολλυγουντιανὰ προϊόντα της ὡς τὰ πρῶτα γιὰ ἐξαγωγὲς καὶ τὰ βλέπει νὰ ὑφίστανται ἐμπόδια στὴν καλύτερή τους ἀγορά• μάλιστα ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο χαρακτήρισε ἀντιδραστικὴ τὴν στάση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ὁ ὁποῖος ἀνταπάντησε, ὅτι ἄλλοι εἶναι οἱ ἀντιδραστικοί. Ἡ ἐξαίρεση ἔγινε, ἀλλὰ περνοῦν ἀπὸ κόσκινο τὰ ἀγροτικὰ προϊόντα, λόγῳ τῶν ἀμερικανικῶν ἐπιδοτήσεων στοὺς γεωργούς τους• πάλι οἱ Γάλλοι φέρουν τὶς περισσότερες ἀντιρρήσεις.

Γαλλία, ρατσιστικὴ ἐπίθεση

Στὸν τραυματισμὸ δύο Κινέζων φοιτητῶν τῆς οἰνολογίας στὴ Γιρόνδη τῆς Νοτιοδυτικῆς Γαλλίας κατέληξε ἡ ἐπίθεση τριῶν μεθυσμένων Γάλλων, σὲ πέντε Κινέζους• οἱ τραυματισμοὶ ἦταν ἐλαφριές, ἀλλὰ οἱ ἀρχὲς ἀντέδρασαν ἀμέσως, συνέλαβαν τοὺς Γάλλους καὶ τοὺς παρέπεμψαν στὸν εἰσαγγελέα, ἐνῶ ζήτησαν συγνώμην ἀπ’ τοὺς Κινέζους κι ἔλαβαν πρόσθετα μέτρα προστασίας τῶν ξένων. Οἱ ρατσιστικὲς ἐπιθέσεις εἶναι συχνὲς στὴ Γαλλία, ὅπως εἶναι οἱ προπηλακισμοὶ κατὰ τῶν Ἀφρικανῶν μεταναστῶν καὶ οἱ βεβηλώσεις πολλῶν ἐβραϊκῶν νεκτροταφείων, καὶ πιστεύεται ὅτι ὑποκινοῦνται ἀπὸ ἀκροδεξιὲς ὀργανώσεις• στὴν ἐπαρχία τὰ πνεύματα εἶναι πιὸ ὀξυμένα, καθὼς πολλοὶ Γάλλοι δὲν βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὴν ἐξαγορὰ πολλῶν ἐπωνύμων ἀμπελώνων ἀπὸ Κινέζους. Τὸ Πεκῖνο καλλιεργεῖ ἀμπέλια στὶς νότιες ἐπαρχίες του καὶ στέλνει πολλοὺς νέους γιὰ ἐκπαίδευση στὴ Γαλλία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.