Σαμαρᾶς, ὁλόπλευρη στήριξη τῆς Μέρκελ

Τὴν ὁλόπλευρη στήριξή της προσέφερε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ στὸν
Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Βιέννη, κατὰ τὸ συνέδριο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος, ὅταν ἐπέλεξε τὴν κοινὴ ἐμφάνισή τους• καὶ οἱ πρόεδροι τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Εὐρωσυμβουλίου ἔπλεξαν τὸ ἐγκώμιο τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις. Ἡ καγκελάριος καλύπτει πλήρως τὴν Ἑλλάδα ἀπέναντι στὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, ὅπως γίνεται μὲ τὸ δημοσίευμα γιὰ ἄρνηση τῶν εὐρωπαϊκῶν κεντρικῶν τραπεζῶν ἐπιστρέψειν τὰ κέρδη τους ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα στὴν χώρα μας• δὲν γράφουν ὅμως τὸ κύριο θέμα, ὅτι ἡ ὑπόθεση ἀφορᾶ τὴν Εὐρωζώνη, διότι ἀποτελεῖ εἰλημένη ἀπόφασή της. Ἡ Γερμανία θὰ ἐπιβάλει τὴν τάξη στοὺς ἀτακτοῦντες, διότι ἡ Μπούντεσμπανκ πληρώνει κανονικά. Ἡ τάξη ἐπιβάλλεται αὐτομάτως.

Διατήρηση κυβερνήσεως Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δεσμεύθηκε ὅτι θὰ συνεχίσει τὴν εὐθύνη τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας, ἔστω καὶ μόνο μὲ τὴν συμφωνία τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ ἀπομένει στὴν ΔΗΜΑΡ τὸ νὰ καθορίσει τὴν θέση της• οἱ ἐκλογὲς ἀποφεύγονται καὶ συμπληρώνεται ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ πολλοὶ ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς προθυμοποιοῦνται γιὰ τὴν κοινοβουλευτικὴ στήριξή της, ἀλλὰ καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲ ζητάει ἐκλογές. Οἱ Εὐρωπαῖοι ζητοῦν τὴν διατήρηση τῆς κυβερνήσεως, διότι ἡ ἀκυβερνησία δημιουργεῖ χάσμα καὶ ἀνακοπὴ τῆς ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση. Ὁ πρωθυπουργὸς ἦταν σαφής, ὁ Φώτης Κουβέλης ὑπαναχώρησε ἀπ’ τὴν προηγούμενη συμφωνία, ἀλλὰ εἶναι γεγονὸς ὅτι μὲ τὴν ΕΡΤ ἐν λειτουργίᾳ δὲν ἐπέτυχε ποτὲ ἡ ἐξυγίανσή της• παρουσίασε τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὴν διαφαινόμενη ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνέχισή της, «μὲ ἅλματα στὶς μεταρρυθμίσεις» καὶ νέα προγραμματικὴ συμφωνία.

Εὐνοϊκὴ ἀξιολόγηση Ἑλλάδος

Τὸ Γιούρογκρουπ ἔκανε εὐνοϊκὴ ἀξιολόγηση τῆς πορείας τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τὶς παρατηρήσεις του, τυπικῆς μορφῆς, γιὰ καθυστερήσεις, ἐνῶ πολλαπλασιάζονται οἱ προσφορὲς γιὰ ἐπενδύσεις στὴ χώρα• ἡ μεγάλη μείωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος τὸ πρῶτο πεντάμηνο εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη, ἐνῶ θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ, ὡς μείωση τοῦ δημοσίου τομέως καὶ περιορισμὸ τῆς κρατικῆς δαπάνης. Οἱ κινεζικοὶ ἐπιχειρηματικοὶ ὅμιλοι κλείνουν δουλειὲς μὲ ἰδιῶτες καὶ στὰ ἀκίνητα, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ παρακολουθοῦν τὶς ἀποκρατικοποιήσεις• ἀναμένεται ὅμως ὁ πρόεδρος τῆς COSCO, Γουαίη Τζαφιοῦ, γιὰ τὴν συζήτηση τῆς προτάσεώς του γιὰ τὸν ΟΛΠ, ἐνῶ θὰ ἔχει συνάντηση καὶ μὲ τὸν πρωθυπουργό• τὸ ἐνδιαφέρον τῶν δυτικῶν ἀναζωπυρώνεται μετὰ τὴν ἐπένδυση τῆς καναδικῆς Faifax Holdings, μὲ στροφὴ στὰ ἀκίνητα καὶ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις. Ἀκόμη καὶ ἡ ρωσικὴ Sintex εἶχε ἐπαφὴ μὲ τὸ ΤΑΙΠΕΔ, παρὰ τὴν ἀποχή της ἀπ’ τὴν ἀποκρατικοποίηση τῆς ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ.

Τεθλιμμένος ἕως θανάτου

Ὁ πρόεδρος τῆς ΔΗΜΑΡ ἐμφανίσθηκε στὴν δημόσια δήλωσή του, «τεθλιμμένος μέχρις θανάτου», γιὰ νὰ διαβεβαιώσει ὅτι ἐπῆλθε συμβιβασμὸς στὴν συνάντηση μὲ τοὺς ἄλλους ἀρχηγούς, μὲ τὴν συνέχεια χθὲς τὸ βράδυ• ἐρωτήσεις δὲν δέχθηκε, ἀλλὰ καὶ ξέχασε τὶς ἐκβιαστικὲς δηλώσεις τῆς ἑβδομάδος, γιὰ ἄμεση ἐπαναλειτουργία τῆς ΕΡΤ καὶ ἀνάκληση τῆς πράξεως νομοθετικοῦ περιεχομένου. Ἡ ὑποχώρηση δὲν ἦταν εὔκολη, ἀλλὰ ἦταν ἀπαραίτητη ἐπειδή, οἱ βουλευτές του τὸν προειδοποιοῦσαν ὅτι θὰ ψάχνουν τὴν ψῆφο τους στὴν κάλπη• ὑποχώρησε, παρὰ τὶς ἀφόρητες πιέσεις τῶν στελεχῶν του, τρωκτικῶν τῆς ΕΡΤ, καὶ τοῦ ἀτλαντικοῦ περιβάλλοντος, ὅτι ἐκδίδεται τὸ πόρισμα γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ καὶ δὲν παραγράφονται οἱ πολιτικὲς εὐθύνες τοῦ πρώην σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ.

Ἅλμα τουριστικοῦ ρεύματος

Ἡ αὔξηση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος εἶναι πλέον ἁλματώδης, μὲ τὴν βοήθεια ἴσως καὶ τῶν γεγονότων στὴν Τουρκία• στὶς γνωστὲς τουριστικὲς περιοχὲς ἡ αὔξηση τὸ πεντάμηνο ἀνέρχεται σὲ μεγάλο διψήφιο ἀριθμὸ ἢ καὶ τριψήφιο, ἐνῶ ἀντίστοιχη εἶναι καὶ ἡ ζήτηση ἀκινήτων. Ἡ αὔξηση τῆς συμμετοχῆς τῆς Fairfax Holdings στὴν Eurobank Properties εἶναι χαρακτηριστική• ἡ μεγαλύτερη ἑταιρεία διαχειρίσεως κεφαλαίων τοῦ Καναδᾶ, ὕψους 37 δις δολλαρίων, ἐπενδύει στὴν Ἑλλάδα, στὰ ἀκίνητα καὶ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις. Ἔχει σημασία αὐτό, διότι εἶναι ἡ πρώτη ἐπένδυση δυτικῶν κεφαλαίων, ἐνῶ ταυτοχρόνως βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα δύο μεγάλοι κινεζικοὶ ἐπιχειρηματικοὶ ὅμιλοι• ἐμεῖς τὰ ξεχάσαμε αὐτὰ καὶ ἀσχολούμαστε μὲ τὴν διατήρηση στὶς θέσεις τους τῶν τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου.

Ἀναχάρσεώς τε πρὸς Σόλωνα

Ἡ ἱστορία τῆς συναντήσεως τοῦ Ἀναχάρσεως μὲ τὸν Σόλωνα ἀναφερόταν στὴν ἀρχαιότητα, ὡς παράδειγμα τοῦ χαρακτῆρος τοῦ Ἀθηναίου σοφοῦ• εἶχε πλέον ἀναμιχθεῖ στὰ πολιτικὰ ὁ Σόλων. «Ἰδίᾳ δ’ Ἀναχάρσεώς τε πρὸς Σόλωνα καὶ πάλιν Θάλεω συνουσίαν τινὰ καὶ λόγους ἀναγράφουσι τοιούτους»• Ἰδιαιτέρως γίνεται λόγος γιὰ τὴν συνάντηση τοῦ Σόλωνος μὲ τὸν Ἀνάχαρσιν καὶ ἐπίσης μὲ τὸν Θαλῆ καὶ ἀναφέρουν ὅσα εἰπώθηκαν μεταξύ τους. «Ἀνάχαρσιν μὲν εἰς Ἀθήνας φασὶν ἐπὶ τὴν Σόλωνος οἰκίαν ἐλθόντα καὶ κόπτειν καὶ λέγειν»• τὸν Ἀνάχαρσιν μὲν λένε ὅτι ἔφθασε στὴν Ἀθήνα στὴν οἰκία τοῦ Σόλωνος, ὅπου κτύπησε καὶ εἶπε. «Ὡς ξένος ὢν ἀφῖκται φιλίαν ποιησόμενος καὶ ξενίαν πρὸς αὐτον»• ὅτι εἶναι ξένος καὶ ἔρχεται γιὰ νὰ συνδεθεῖ μὲ δεσμοὺς φιλίας καὶ φιλοξενίας. Υἱος τοῦ βασιλέως τῆς Σκυθίας ἦταν μὲ τὴν μητέρα του Ἑλληνίδα, ἡ ὁποία τὸν εἶχε ἀναθρέψει μὲ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία.

Παρέμβαση Μέρκελ σὲ Ὀμπάμα

Ἡ δημόσια παρατήρηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ σεβασμὸ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, εἶναι ἡ πρώτη Γερμανοῦ ἡγέτου πρὸς Ἀμερικανὸ μεταπολεμικά• ἡ καγκελάριος ἀναφέρθηκε στὶς ἠλεκτρονικὲς παρακολουθήσεις Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων πολιτῶν, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν. Συνήθως οἱ Ἀμερικανοὶ ἦταν οἱ τιμητὲς τῶν Εὐρωπαίων, ὡς ἐπικυρίαρχοι ἐπὶ ἑβδομῆντα χρόνια τώρα• ἡ καγκελάριος ἀντλεῖ τὴν δύναμη ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη κι ἀπ’ τὴν δημοτικότητά της στὴν Γερμανία, ἐνῶ καὶ οἱ συμπατριώτες της αἰσθάνθηκαν ὑπερήφανοι, διότι ἀναγνωρίσθηκε ὁ διεθνὴς ρόλος τῆς χώρας τους. Οἱ δύο ἀκτὲς τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἀποκτοῦν ἰσότιμη σχέση πλέον, καθὼς στὰ νομισματικὰ ἡ θέση τοῦ εὐρὼ ἐνισχύεται καθημερινά• ἡ ὁμολογία τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὸ λάθος του στὴν Ἑλλάδα ἐνισχύει τοὺς Εὐρωπαίους, μὲ πρῶτο τὸ Βερολίνο. Εἶχαν ἐγκλωβισθεῖ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπ’ τὶς ὑπόγειες μεθοδεύσεις τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ μας μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους.

Ἀποπυρηνικοποίηση ἀπάντων

Ἡ πρόταση τοῦ Ἀμερικανοῦ πρόεδρου πρὸς τὴν Ρωσία, γιὰ μείωση κατὰ 30% τουλάχιστον τοῦ πυρηνικοῦ τους ὁπλοστασίου, ἔγινε δεκτὴ ἀπ’ τὸ Κρεμλίνο μὲ τὴν προσθήκη τῆς συμμετοχῆς στὶς διαπραγματεύσεις καὶ τῶν ἄλλων πυρηνικῶν δυνάμεων• ἡ ἀντιπρόταση εἶναι πειστική. Στὴν περίοδο τοῦ ψυχροῦ πολέμου, ἦταν δύο μόνο οἱ πυρηνικὲς δυνάμεις, διότι Βρεταννία, Γαλλία καὶ Κίνα εἶχαν μικρὸ ἀριθμὸ πυρηνικῶν ὅπλων. Σήμερα εἶναι πληθώρα, Ἰνδίες, Πακιστάν, Ἰσραὴλ καὶ Βόρειος Κορέα καὶ Ἰράν, ἐνῶ καὶ ἄλλες εἶναι ὑποψήφιες, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός• οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπιθυμοῦν σφόδρα τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν Ἰρὰν καὶ Βορείου Κορέας, ἀλλὰ ἔχουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ Ἰσραὴλ τὸ ὁποῖο ἀρνεῖται ἐπισήμως ὅτι διαθέτει πυρηνικὰ ὅπλα. Ἐὰν ὅμως ἀρχίσουν οἱ διαπραγματεύσεις εἶναι δύσκολος ὁ περιορισμός τους στὶς δύο ὑπερδυνάμεις• στὴν Οὐάσιγκτον θεωρεῖται δυσχερὴς ἡ ἔγκριση ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο τῆς συμφωνίας, ἐνῶ ἡ Γαλλία δὲν δέχεται μείωση τῶν πυρηνικῶν κεφαλῶν.

Ἱσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναγγελίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου γιὰ περιοροσμὸ στὴν ρευστότητα τῶν ἀμερικανικῶν τραπεζῶν, καθὼς καὶ τῶν προβλέψεων γιὰ ἐλαφρὰ ὑποχώρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας• τὸ εὐρὼ ὑποτιμήθηκε στὰ 1.3120 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 129,3000 γιὲν, ἐνῶ ὑποχώρησαν ὁ χρυσός, 1303,25 –ἀλλὰ ἔπεσε γιὰ πρώτη φορὰ καὶ κάτω ἀπ’ τὰ 1300 δολλάρια- καὶ τὸ πετρέλαιο, 104,37. Οἱ ἀνακοινώσεις τῆς FED δὲν θεωροῦνται ἄσχετες μὲ τὶς πληροφορίες γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ ΜπὲνΜπερνάκε, ἀλλὰ οἱ δυτικὲς ἀγορὲς ἐπηρεάστηκαν καὶ ἀπ’ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας ὅτι δὲν εἶναι ἐπαρκὴς ἡ ρευστότης στὸ τραπεζικὸ σύστημα• οἱ συζητήσεις στὸ Γιουρογκροὺπ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καὶ τὴν καθέρωση ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς δὲν προχώ ρησαν ἀρκετά, ὥστε ἀλλάξαι τὸ κλίμα στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὶς ἀποφάσεις, πρὶν προωθήσουν τὰ σχέδιά τους.

Ἀναβολὴ ΗΠΑ μὲ Ταλιμπὰν

Στὴν ἀναβολὴ τῶν διαβουλεύσεών τους μὲ τοὺς Ταλιμπὰν προχώρησαν οἱ Ἀμερικανοί, τουλάχιστον ἐπισήμως, μετὰ τὴν ἀντίθεση τοῦ Ἀχμὲντ Καρζάι καὶ τὴν ὑποστήριξή του ἀπ’ τοὺς Ρώσους• ἡ κατάσταση στὸ Ἀφγανιστὰν εἶναι κρίσιμη, καθὼς οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐλέγχουν ὅλες σχεδὸν τὶς ἐπαρχίες καὶ τὶς συνοικίες τῆς πρωτεύουσης, ἐνῶ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ οὔτε σὲ ἄμυνα δὲν μποροῦν νὰ προβοῦν. Ἐὰν διαρρεύσει ὅτι τοὺς ἀναγνωρίζει ἡ Οὐάσιγκτον ὡς συνομιλητές, τότε χάνεται ὁ ἔλεγχος τῆς χώρας κι ὅλοι οἱ κάτοικοί της ἀλλάζουν ἐπισήμως στρατόπεδο• ὁ φόβος δὲν εἶναι μόνο γιὰ τοὺς κυβερνητικούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Ἀμερικανούς, διότι οἱ νεκροὶ στρατιῶτες τους ἀπὸ ἐπιθέσεις τῶν Ταλιμπὰν αὐξάνονται καθημερινά. Ἡ ἀποχώρηση ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστὰν γίνεται μόνο μὲ ρωσικὴ βοήθεια.

Βραζιλία, συνέχεια βίας

Ἡ βία συνεχίζεται στὶς μεγάλες πόλεις τῆς Βραζιλίας, παρὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν ἀρχῶν τοῦ Σάο Πάολο καὶ τοῦ Ρίο Ντὲ Τζανέιρο, ὅτι ἀνακαλοῦν τὴν αὔξηση τῶν εἰσιτηρίων• ἡ ἀναταραχὴ ἔχει ἐπεκταθεῖ σὲ δεκάδες πόλεις, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἀπειλεῖ μὲ τὴν κάθοδο τῆς Ἐθνοφρουρᾶς. Πολλοὶ παρατηρητὲς σχολιάζουν ὅτι, «ξύπνησε ἡ Βραζιλία», μετὰ ἀπὸ δεκαετία ἤρεμης κοινωνικῆς ζωῆς• ἡ τιμὴ τῶν εἰσιτηρίων ἦταν ἁπλὰ ἡ ἀφορμή, ἐνῶ ἡ αἰτία εἶναι τὰ πολλὰ προβλήματα ποὺ ἀνέκυψαν μὲ τὴν γρήγορη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, χωρὶς τὴν ἀπορρόφησή της ἀπ’ τὴν κοινωνία, ἐνῶ ἐμφανίσθηκαν καὶ ἄλλα πολὺ χειρότερα, ὅπως εἶναι ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν οἰκοσυστημάτων τοῦ Ἀμαζονίου. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ξαφνιασμένη κι ἀδύναμη μπροστὰ στὴν ταχύτατη ἐξάπλωση τῆς κοινωνικῆς ἀναταραχῆς.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.