ΤΑΡ, ἐπιλογή του στρατηγικῆς σημασίας

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀγωγοῦ ΤΑΡ, ἀπ’ τὴν διεθνῆ κοινοπραξία ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὰ κοιτάσματα τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν, ἔχει διεθνῆ στρατηγικὴ σημασία• οἱ Ἀζέροι μετατρέπονται σὲ μεγάλο προμηθευτὴ φυσικοῦ ἀερίου τῆς Εὐρώπης καὶ ἀνταγωνίζονται σὲ μεγάλο βαθμὸ τοὺς Ρώσους. Τὸ Κρεμλίνο ἀναζητάει τρόπους ἀντεπιθέσεως, διότι ἀναγνωρίζονται στὴ Μόσχα οἱ λάθος χειρισμοὶ τῆς Γκάζπρομ μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς ΔΕΠΑ• δὲν ἐγκαταλείπουν εὔκολα τὸ παιχνίδι οἱ Ρῶσοι. Γιὰ τὴν χώρα μας τὰ πλεονεκτήματα εἶναι πολλὰ καὶ ἀποτελοῦν ἀντιστάθμισμα στὴν ὑπόθεση τῆς ΔΕΠΑ• προβλέπονται ἐπενδύσεις ἑνάμισυ δις εὐρὼ γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ καὶ 2000 θέσεις μόνιμης ἐργασίας καὶ 10000 παροδικῆς, ἐνῶ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν Βόρειο Ἑλλάδα εἶναι τὸ σημαντικότερο. Αὐτὲς θὰ φέρουν πολλαπλάσιες θέσεις ἐργασίας στὶς περιοχὲς διαδρομῆς του.

Συναντήσεις πρωθυπουργοῦ

Οἱ συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ ξένους ἐπενδυτὲς ἀποτελοῦν σαφὲς μήνυμα στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος στὴ χώρα• οἱ Δημήτριος Ριποβόβλεφ, οἱ Ἀζέροι τῆς ΤΑΡ, ὁ Γουέι Τζαφιοῦ, οἱ ἀντιπρόεδροι Vodafone καὶ Wind ἀποτελοῦν τοὺς καλύτερους διαφημιστὲς γιὰ τὶς ἐπενδύσεις, διότι δὲν φέρουν μόνο τὰ δικά τους κεφάλαια, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα τῶν κλαδικῶν ἐπιπτώσεών τους. Τὴν ἑπομένη τῆς ὁρκωμοσίας τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸ πρόγραμμα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γέμισε μὲ ξένους ἐπενδυτές• τὰ ἐγκαίνια τῆς προβλῆτος 3 τοῦ ΟΛΠ σημαίνουν ὅτι ἡ COSCO ἀποκτᾶ τὴν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ μετατρέπει τὸν Πειραιᾶ σὲ πρῶτο λιμάνι τῆς Μεσογείου. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἀρχίζει ἀπ’ τὸν τουρισμὸ καὶ τὶς πωλήσεις ἀκινήτων σὲ ξένους, γιὰ τὴν ἀπόκτηση βίζας, ἀλλὰ έμπεδώνεται μὲ τὶς μεγάλες ἐπενδύσεις, διότι αὐτὲς ἔχουν πλέον τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους στὸ σύνολο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἐκτόνωση πολιτικῆς αἰχμῆς

Ἡ ἐκτόνωση τῆς πολιτικῆς ὀξύτητος εἶναι ἐμφανής, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση ἀναζητᾶ ἐναγωνίως θέματα γιὰ τὴν προβολή της• ἡ ἐπίσκεψη τῆς τρόϊκας δὲν θεωρεῖται πολὺ δύσκολη, διότι τὰ περισσότερα προβλήματα ἀναβάλλονται γιὰ τὸ Φθινόπωρο, ὅταν ἀναμένονται οἱ ἐπιπτώσεις στὰ δημόσια ἔσοδα ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Πάντως οἱ διαρροὲς πρὸς τὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο ἄρχισαν, καθὼς πολλὰ στελέχη τῆς ΔΗΜΑΡ ἀρνοῦνται ἐγκαταλείψαι τὶς κυβερνητικές τους θέσεις καὶ δηλώνουν προσχώρηση στὸ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ κι ἀνάμεσα στοὺς βουλευτὲς ἄρχισαν οἱ γκρίνιες γιὰ τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση• περίοδος χάριτος δὲν ὑπάρχει γιὰ τοὺς ὑπουργούς, ἀλλὰ τὸ δίμηνο τοῦ Θέρους προσφέρεται ὡς πρόκληση γιὰ τὴν προώθηση λύσεων στὰ μακροχρόνια προβλήματα τοῦ τομέως τους. Ὅσοι ἐπιτύχουν δέρπουν τὰ πολιτικὰ ὀφέλη, ὅσοι ἀποτύχουν ἀπολαμβάνουν τὴν πολιτικὴ ἐξαφάνισή τους• ἡ δοκιμασία γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ εἶναι ἡ δυσκολώτερη, ὅπως καὶ γιὰ τὸν ἀντιπρόεδρο. Τὸ ἀποτέλεσμα μετράει.

Νικητὴς ἐκλογῶν Ἀλβανίας

Στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς Ἀλβανίας νίκησε πανηγυρικὰ ὁ Ἔντι Ράμα, ἀρχηγὸς τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος, μὲ 58% καὶ 87 ἕδρες, ἐνῶ ὁ μέχρι προχθὲς πρωθυπουργός, Σαλὶ Μπερίσα, ἔχασε κατὰ κράτος, μὲ 32% καὶ 57 ἕδρες• ὁ νικητὴς θεωρεῖται εὐρωπαϊστὴς πολιτικός, κι ἔχει χρηματίσει δήμαρχος τῶν Τιράνων, ἐνῶ ἀχολεῖται μὲ τὴν τέχνη καὶ δείχνει πιὸ εὐαίσθητος. Οἱ παρατηρητὲς τοῦ ΟΑΣΕ ἔχουν καταγράψει πολλὲς παρανομίες κατὰ τὴν ψηφοφορία, ἐνῶ σκοτώθηκε κι ἕνα στέλεχος τῶν Σοσιαλιστῶν σὲ ἀνταλλαγῆ πυρῶν στὴ Βόρεια Ἀλβανία• ἡ χώρα γυρίζει σελίδα κι ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς προσαρμογῆς της πρὸς τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμούς, ὁπότε θὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἔναρξη διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

Καταδίκη τοῦ Μπερλουσκόνι

Ὁ Σύλβιο Μπερλουσκόνι καταδικάσθηκε, ἀπ’ τριμελὲς δικαστήριο τοῦ Μιλάνου, σὲ ἑπτὰ ἐτῶν φυλάκιση καὶ τριετῆ στέρηση τῶν πολιτικῶν του δικαιωμάτων, γιὰ τὶς ἐρωτικές του σχέσεις μὲ μικρὲς ἱερόδουλες• ἡ ποινὴ προκάλεσε πάταγο στὴν Ἰταλία, διότι ἀπὸ πολλούς, ἀκόμη καὶ ἀντιπάλους τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ, θεωρήθηκε ὑπερβολική, μὲ τὴν ἐξάντληση τῶν νομικῶν περιθωρίων. Οἱ δικηγόροι του ἄσκησαν ἔφεση, ἐνῶ ὁ ἴδιος δὲν σχολίασε τὴν ἀπόφαση, ἀλλὰ οἱ φίλοι του ἔλεγαν ὅτι τὸν δίκασαν τρεῖς ἄσχημες γυναῖκες• μερικοὶ βουλευτές του ζήτησαν τὴν ἄρση τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἐνρίκο Λέτα, ἀλλὰ ὁ ἴδιος δὲν συμφώνησε μὲ τὴν πρόταση, διότι θὰ ὁδηγοῦσε τὴν χώρα σὲ ἀκυβερνησία καὶ σὲ βέβαιη χρεωκοπία.

Καὶ συνθήκας φυλάττουσιν

Ὁ Ἀνάχαρσις παρατηροῦσε τὶς νομοθετικὲς πρωτοβουλίες τοῦ Σόλωνος, ὅταν ἔθετε τοὺς πρώτους θεσμοὺς τῆς ἀμέσου δημοκρατίας• τοῦ εἶπε τότε ὁ Σκύθης σοφὸς ὅτι οἱ νόμοι του μοιάζουν μὲ τὸν ἱστὸ τῆς ἀράχνης, διότι συλλαμβάνουν καὶ κρατοῦν τοὺς μικροὺς καὶ ἀδύναμους. «Ὑπὸ δὲ τῶν δυνατῶν καὶ πλουσίων διαρραγήσεσθαι»• ἐνῶ σπᾶνε εὔκολα ἀπ’ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς πλουσίους. «Τὸν δὲ Σόλωνα πρὸς ταῦτά φασιν εἰπεῖν»• λένε ὅτι ὁ Σόλων ἀπάντησε σὲ αὐτά. «Ὅτι καὶ συνθήκας ἄνθρωποι φυλάττουσιν, ἃς οὐδετέρῳ λυσιτελές ἐστι παραβαίνειν τῶν θεμένων»• ὅτι διαφυλάττουν καὶ τὶς συνθῆκες οἱ ἄνθρωποι, ὅσες σὲ κανέναν δὲν συμφέρει νὰ τὶς παραβιάσει. «Καὶ τοὺς νόμους αὐτὸς οὕτως ἁρμόζεται τοῖς πολίταις»• ἔτσι προσαρμόζει αὐτὸς καὶ τοὺς νόμους στοὺς πολῖτες. Γνώριζε τὶς ἀδυναμίες τῶν θεσμῶν καὶ δὲν εἶχε αὐταπάτες• ἄλλωστε ὁ Πεισίστρατος ἐπέβαλε τὴν τυραννία του, μὲ τὴν διατήρηση τυπικῶς τῶν νόμων τοῦ Σόλωνος.

Πόλωση, ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας

Σὲ πόλωση ὁδηγοῦνται οἱ σχέσεις Ἀμερικῆς, Ρωσίας καὶ Κίνας, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τοῦ φιλοξενουμένου στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Μόσχας, Ἔντουαρντ Σνόουντεν• ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν κατήγγειλε, ἀπ’ τὴν Φιλανδία τὴν ὁποία ἐπισκέπτεται, ὅτι ἐπὶ τράντα χρόνια οἱ Ἀμερικανοὶ παρακολουθοῦν τὶς ἠλεκτρονικὲς ἐπικοινωνίες τῶν συμπολιτῶν τους καὶ ξένων, τονίζοντας ὅτι ὁ νεαρὸς Ἀμερικανὸς φιλοξενεῖται τράνζιτ κι ὅτι δὲν ὑπάρχει διμερὴς συμφωνία γιὰ ἔκδοσή του• σὲ παρόμοιο σκληρὸ ὕφος ἀπάντησε καὶ ἡ Κίνα, διότι ὁ Σνόουντεν πέταξε στὴ Μόσχα ἀπ’ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ. Ἡ Οὐάσιγκτον, μὲ ἀπόλυτο τόνο, ζήτησε τὴν ἔκδοσή του στὴν Ἀμερική, διότι κατηγορεῖται γιὰ κατασκοπία, ἀλλὰ Μόσχα καὶ Πεκῖνο ἀπάντησαν εἰρωνικά• ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐνῶ οἱ Ρωσία καὶ Κίνα ἐμφανίζονται ὑπερασπιστὲς τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη. Προηγουμένως καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶχε ἀσκήσει κριτικὴ γιὰ τὸ θέμα.

Ὁμπάμα, προστασία κλίματος

Τὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος ἀπ’ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου ἐξήγγειλε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἐγκαινιάζοντας ἐργοστάσιο μὲ μειωμένη ἐκπομπὴ ρύπων• ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος τόνισε, ὅτι μὲ τὸ πρόγραμμα οἱ ρύποι θὰ μειωθοῦν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὸ 2020 κατὰ 17%, τῶν ἐπιπέδων τοῦ 2005. Δὲν ἀνέφερε ὅμως ὅτι οἱ προτάσεις τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, προβλέπουν μείωση τὸ 2020 κατὰ 20%, τῶν ἐπιπέδων τοῦ 1992• ἡ ἐμφάνιση θεωρήθηκε ὡς ἀποπροσανατολισμὸς τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ὑπόθεση Σνόουντεν καὶ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ παρακολουθήσεις τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν πολιτῶν ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας. Οἱ οἰκολογικὲς ὀργανώσεις τὸν κατηγοροῦν γιὰ σκέτη δημαγωγία, διότι δὲν ἀναφέρθηκε στὴν κατασκευὴ τοῦ πετρελαιαγωγοῦ ἀπ’ τὴν Ἀλμπέρτα τοῦ Καναδᾶ 3000 μιλίων, μὲ σοβαρὲς οἰκολογικὲς καταστροφές, οὔτε στὴν ἀποδεδειγμένη μόλυνση τῶν ὑπογείων ὑδάτων ἀπ’ τὴν παραγωγὴ φυσικοῦ ἀερίου ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἂν καὶ στὴν Ἀσία ἦταν μᾶλλον σταθεροποιητικές• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3020 δολλάρια καὶ 127,2850 γιέν, ὁ χρυσός, 1229 καὶ τὸ πετρέλαιο ἔμεινε σταθερό, 101,40. Στὴν Γερμανία διαμορφώνεται κλίμα αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, καθὼς ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ζήτησε τὴν αὔξηση τῶν πιστώσεων στὴν ἀγορά, γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀνακάμψεως τῆς χώρας• στὴν Κίνα ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα ὑποσχέθηκε μείωση τῶν ὑποχρεωτικῶν διαθεσίμων τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, ὁπότε θὰ αὐξηθεῖ ἡ δυνατότης των γιὰ περισσότερες πιστώσεις στὶς ἐπιχειρήσεις. Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς συνεχίζονται στὶς Βρυξέλλες καὶ δὲν διαφαίνεται προοπτικὴ ταχείας ρυθμίσεως τοῦ θέματος, διότι ἀντιδρᾶ ἡ Βρεταννία• τὸ Σίτυ φοβάται, ὅτι μὲ τὴν καθιέρωσή της θὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων, ποὺ ἤδη εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυρή, κι ἔχει ἐξασθενίσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν θέση της ὡς μεγαλυτέρας εὐρωπαϊκῆς κεφαλαιαγορᾶς.

TOTAL, ἐπένδυση Κύπρου

Στὴν ἐπένδυση τριῶν δις εὐρώ, γιὰ κατασκευὴ τερματικοῦ ὑγροποιήσεως τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, συμφώνησε ἡ γαλλικὴ TOTAL μὲ τὴν κυπριακὴ κυβένηση• ὁ πρῶτος σταθμός, ἐπενδύσεως ἕξι δις, γίνεται ἀπ’ τὴν NOBLE, ποὺ συνεχίζει τὴν γεώτρηση στὸ οἰκόπεδο 12, κι ὅλα δείχνουν ὅτι ἐντοπίζονται μεγάλα ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου. Οἱ Γάλλοι εἶναι πεπεισμένοι ὅτι θὰ βρεθοῦν ἀποθέματα καὶ προχωροῦν στὶς προκαταρκτικὲς ἐνέργειες, πρὶν ἀρχίσουν τὶς γεωτρήσεις τους στὰ οἰκόπεδα 10 καὶ 11• οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἐμπορικὴ ἀξιοποίηση τῶν ἀποθεμάτων ἀπ’ τὸ 2016, ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν τὰ εὐρήματα τῶν γεωτρήσεων. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Λευκωσία ἔχει τὴν ἄνεση ἀπ’ τὸ 2014 νὰ προπωλήσει τὰ δικαιώματά της, ὅπως κάνουν ὅλες οἱ παραγωγὲς χῶρες, ἐλαφρύνοντας ἔτσι σημαντικὰ τὸ χρέος της.

Ἀναγνώριση τουρισμοῦ μας

Στὴν ἀναγνώριση τοῦ ἅλματος τοῦ τουρισμοῦ στὴν Ἑλλάδα προβαίνει ὁ ἀτλαντικὸς τύπος, ὡς ἀπόδειξη ἀντικειμενικότητος καὶ εἰλικρινείας, ἐνῶ παραδέχονται στὰ δημοσιεύματά τους ὅτι ἀλλάζει ἡ οἰκονομία μας• ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ὁπωσδήποτε εὐνοϊκός, διότι ὅλο καὶ περισσότεροι θὰ ἀκολουθήσουν τὶς διαπιστώσεις αὐτές, ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν προγραμμάτων τους, λόγῳ τῆς ἀναταραχῆς στὴν Τουρκία. Αὐτὴ εἶναι ἡ μία πτυχὴ τοῦ θέματος, ἡ ἄλλη εἶναι οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία μας ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν τουριστῶν• ἤδη οἱ προμηθευτὲς τῶν ἐπιχειρήσεων στὰ τουριστικὰ μέρη πολλαπλασιάζουν τὶς παραγγελίες τους γιὰ τὴν ἀνταπόκριση στὶς ἀνάγκες τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ ἀναγνωρίζεται ὅτι ἔχει βελτιωθεῖ σημαντικὰ καὶ ἡ ποιότης τῶν προσφερομένων ὑπηρεσιῶν, μετὰ τὴν κρίση, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ». Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἄρχισε.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.