Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, ὁλοκλήρωσή της

Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς ἔγινε μὲ τὸν συνήθη ἐπεισοδιακὸ τρόπο τῆς ὑστερικῆς• ἡ πλειοψηφία συμφώνησε ὅτι δὲν ἔχει ἄλλο ἀντικείμενο, διότι ὁ πρώην τσάρος ἀπολογήθηκε μὲ ὑπόμνημα, ὁπότε συντάσσουν τὸ πόρισμά τους οἱ βουλευτὲς καὶ στὶς 9 Ἰουλίου συζητεῖται στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς. Οἱ κατηγορίες εἶναι βαρύτατες, δύο τουλάχιστον κακουργήματα, ἀλλὰ τὸ πολιτικὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὸν ΣΥΡΙΖΑ, διότι μετὰ μανίας ἐπιδίωξε ἡ ὑστερικὴ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν ἀποτροπὴ τῆς παραπομπῆς τοῦ σκανδάλου στὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία• φοβοῦνται φαίνεται στὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ πεπραγμένα τους τὴν τριακονταετία, μὲ τὶς προεκτάσεις τους στοὺς νέους πολιτικούς τους χώρους. Πολλοὶ διατελέσαντες πρόεδροι κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς νιώθουν ἀμήχανα τὴν ἄμμο διαρρέουσα κάτω ἀπ’ τὰ πόδια τους.

Εὐρωσυμβούλιο γιὰ ἀνεργία

Στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας ἦταν ἀφιερωμένο τὸ Εὐρωσυμβούλιο κι ἔκανε τὸ πρῶτο βῆμα, μὲ τὴν διάθεση ἑκατὸ δις εὐρὼ στὶς χῶρες μὲ χειρότερη ὕφεση• ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὴν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων ἀποβλέπει καὶ ἡ διάσκεψη τοῦ Βερολίνου τὴν Τετάρτη, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν ἡγετῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἡ σύσταση εἰδικῶν ταμείων, σὲ συνεργασία μὲ τὶς τράπεζες, εἶναι ἡ πρακτικὴ πλευρὰ τοῦ ζητήματος καὶ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔχουν προχωρήσει ἀρκετὰ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὶς Ἱσπανία, Πορτογαλία, Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα• τὰ προβλήματα τοῦ χρέους εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ ὑπὸ ἔλεγχο καὶ δὲν προκαλοῦν ἀνησυχία οἱ μικρὲς ἀποκλίσεις κατὰ χώρα. Σὲ δύο σκέλη κινεῖται ὁ προγραμματισμός, στὴν διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ στὶς μεγάλες ἐπενδύσεις.

Ἀπαλλαγή μας ἀπὸ Ταμεῖο

Ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο θεωρεῖται πλέον δεδομένη στὴν Εὐρωζώνη καὶ περισσότερο στὴν Γερμανία• εἶναι θέμα χρόνου καὶ μᾶλλον τὸ ἑπόμενο ἔτος, μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὴν μεταφορὰ στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸς Σταθεροποιήσεως τῶν ἑξήκοντα δις εὐρὼ τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν ἀναγνώριση μερικῶν δεκάδων δις τοῦ γερμανικοῦ κατοχικοῦ χρέους, ἔρχεται ἡ κατάλληλη στιγμή. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἡ διαπλοκὴ δὲν ἀναφέρεται καθόλου στὴν ἐκδοχὴ αὐτή, παρ’ ὅλο ποὺ παρουσιάζεται πειστικώτατα στὸν ἔγκυρο εὐρωπαϊκὸ τύπο, μᾶλλον ἐπειδὴ δὲν ἁρμόζει στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους• ἐὰν τὸ Ταμεῖο φύγει ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, ἀποχωρεῖ ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ὁπότε διωγμένο κλωτσηδὸν κι ἀπ’ τὴν Ἀσία, μένει χωρὶς πελατεία καὶ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματά τους χωρὶς δουλειά… Οἱ Γερμανοὶ δὲν συγχωροῦν στὸν ἑαυτό τους, τὴν ἐξαπάτησή τους ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τὸν σοσιαλιστή μας πρωθυπουργό. Ἀντιδροῦν μεθοδικὰ πάντα.

Κρυφὸ σχολειὸ καὶ Ἀρβελὲρ

Ἡ γνωστὴ βυζαντινιολόγος καὶ πρώην πρύτανις τῆς Σορβόνης ἀπάντησε στὴν βουλευτὴ τῆς ΔΗΜΑΡ γιὰ τὰ ἱστορικά της, λέγοντας ὅτι ἄλλο εἶναι ἡ ἱστορία κι ἄλλο ἡ ἰδεολογία• ἔχει δίκαιο, ἀλλὰ πρόσθεσε, ὅτι ἱστορικὰ δὲν ἀποδεικνύεται τὸ κρυφὸ σχολειό. Προσαρμόζεται στὴν ἀριστερή της ἰδεολογία, ὅπως τὴν ἔχει ὑπηρετήσει• τὸ κρυφὸ σχολειὸ δὲν ἦταν θεσμός, οὔτε ἔγινε μὲ κανονιστικὲς πράξεις. Ἦταν πρακτικὴ τῶν Ἑλληνοπαίδων στὰ μαῦρα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας κι ἴσως καὶ τῆς φραγκοκρατίας• Κωνσταντῖνος Σάθας, Ἀθανάσιος Χριστόπουλος, Κωνσταντῖνος Κούμας, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, Σπυρίδων Τρικούπης, Γεώργιος Φίνλεϋ τὴν περιγράφουν σαφέστατα. Ἡ ἱστορία δὲν ἀρχίζει μὲ τοὺς ἀριστερούς, ἔχει μακρὰ προϊστορία καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς περιφρονεῖ βαθύτατα.

Ἱστορικὴ ἐπίσκεψη Σώυμπλε

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Βόλφανγκανγκ Σώυμπλε στὶς 18 Ἰουλίου στὴν Ἀθήνα θὰ ἀποβεῖ ἱστορικῆς σημασίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα• θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν Γιάννη Στουρνάρα, ἐνῶ θὰ ἔχει προηγηθεῖ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα ἡ διάσκεψη τοῦ Βερολίνου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας στὴν Εὐρωζώνη. Τὸν τελευταῖο χρόνο ἡ πρώτη ἐπίσκεψη ξένου ἡγέτου ἦταν τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο, ὅταν ἔδειξε ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ἐπιβεβαιώθηκε, ἡ βοήθεια ἐγκρίθηκε• ὁ ὑπουργός της Οἰκονομικῶν ἔρχεται στὴν στιγμὴ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ διατυμπανίζει ἀπὸ τώρα. Οἱ συμβολικὲς αὐτὲς κινήσεις ἔχουν ἰδιαίτερη βαρύτητα γιὰ τὴν Εὐρωζώνη. Ἂς τὸ θυμόμαστε.

Ἐπιδεῖξαι τὸ δικαιοπραγεῖν

Ἡ στιχομυθία τοῦ Σόλωνος καὶ τοῦ Ἀναχάρσεως, ὡς πρὸς τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν νόμων ἦταν ἱστορική• ὁ Σκύθης σοφὸς ἔλεγε ὅτι μόνο οἱ ἀδύναμοι καὶ οἱ φτωχοὶ ὑπακούουν στοὺς νόμους, οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ τοὺς παραβιάζουν. Ἀλλὰ ὁ Σόλων ἀπαντοῦσε, ὅτι συντάσσει ἔτσι τοὺς νόμους, «ὥστε πᾶσι τοῦ παρανομεῖν βέλτιον ἐπιδεῖξαι τὸ δικαιοπραγεῖν»• ὥστε σὲ ὅλους νὰ εἶναι προτιμώτερη ἡ δίκαιη πράξη ἀπ’ τὴν παράνομη. «Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὡς Ἀνάχαρσις εἴκαζεν ἀπέβη μᾶλλον ἢ κατ’ ἐλπίδα τοῦ Σόλωνος»• ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ὅπως ὑπέθετε ὁ Ἀνάχαρσις κι ὄχι ὅπως ἤλπιζε ὁ Σόλων. «Ἔφη κἀκεῖνο θαυμάζειν ὁ Ἀνάχαρσις ἐκκλησίᾳ παραγενόμενος»• εἶπε καὶ τὸ ἀκόλουθο ὁ Ἀνάχαρσις ὅταν βρέθηκε στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου. «Ὅτι λέγουσιν μὲν οἱ σοφοὶ παρ’ Ἕλλησι, κρίνουσι δὲ οἱ ἀμαθεῖς»• ὅτι προτείνουν μὲν οἱ σοφοὶ στοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ κρίνουν οἱ ἀμαθεῖς. Εἶδε πολλὰ ὁ Ἀνάχαρσις.

Μέρκελ, διάσκεψη ἀνεργίας

Σὲ διάσκεψη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας συγκαλεῖ στὸ Βερολίνο στὶς 3 Ἰουλίου, τὸ προεδρεῖο τῆς Εὐρωζώνης, τοὺς ὑπουργοὺς Ἐργασίας καὶ μερικοὺς πρωθυπουργούς, μεταξύ τῶν ὁποίων τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ• σκοπὸς εἶναι ἡ συζήτηση συγκεκριμένων μέτρων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τὸ ταχύτερο δυνατόν. Ἡ σύσταση εἰδικοῦ ταμείου εἶναι τὸ πρῶτο μέτρο, ὅπως αὐτὸ ποὺ ἔγινε μὲ βάση τὴν ἀναπτυξιακὴ τράπεζα τῆς Γερμανίας Kfw γιὰ τὶς Ἱσπανία, Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα• ἡ καγκελάριος πιστεύει ὅτι εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή, διότι ὁ πληθωρισμὸς βρίσκεται ὑπὸ ἔλεγχο, οἱ μεταρρυθμίσεις στὶς περισσότερες χῶρες ἔχουν προχωρήσει ἱκανοποιητικὰ κι ἔχουν ἀναδειχθεῖ οἱ ἀνταγωνιστικοὶ κλάδοι τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Ἄλλωστε καὶ ὁ πόλεμος τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἔχει ὑποχωρήσει ἀρκετά, ἐὰν ληφθεῖ ὡς κριτήριο ἡ χώρα μας, ὅταν μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες θεωροῦσαν δεδομένη τὴν χρεωκοπία μας, ἐνῶ τώρα ὁμιλοῦν γιὰ ἑλληνικὴ ἐπιτυχία.

Ἁναταραχὴ στὴν Τουρκία

Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία ἔχει ὐποχωρήσει κάπως, ἀλλὰ δὲν ἔχει σταματήσει, παρὰ τὸ ἀντίθετο• ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ζήτησε μάλιστα τὸν διορισμὸ ἀνθρώπων του στὸ Twitter, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐλέγχουν τὴν ροὴ τῶν πληροφοριῶν, δηλαδὴ τὴν ἐπιβολὴ λογοκρισίας• ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀρνητική, ἀνεξαρτήτως τῶν προθέσεων τοῦ προεδρείου του, διότι θὰ εἶχαν ἐκρηκτικὴ μορφὴ οἱ ἀντιδράσεις ἐναντίον του σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ὅταν ἔχουν προηγηθεῖ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς παρακολουθήσεις πολιτῶν ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Οἱ συγκρούσεις τῶν διαδηλωτῶν μὲ τὴν Ἀστυνομία συνεχίζονται καὶ ἡ αἴσθηση τῆς ἀνασφαλείας παραμένει διάχυτη, ποὺ εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν οἰκονομία τῆς χώρας• φαίνεται ὅτι δύσκολα πολὺ ἐπανέρχεται ἡ ἠρεμία στὴν Τουρκία. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δείχνει ἀμήχανος τουλάχιστον καὶ διστακτικός• ἡ εἰκόνα τοῦ ἀποφασιστικοῦ ἡγέτου ἔχει χαθεῖ• αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τὴν πολιτική του ἀπήχηση.

Εὐρώπη, τραπεζικὴ συμφωνία

Ἡ συμφωνία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν διάσωση τῶν τραπεζῶν εἶναι σημαντικὴ γιὰ τὴν ἤπειρο καὶ τὴν οἰκονομική της ἰσορροπία• ἡ συμφωνία ἀφορᾶ τοὺς 27 κι ὄχι τὴν Εὐρωζώνη, ἑπομένως δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ἀπ’ τὴν ὁποία θεωρεῖται βέβαιη ἡ μεταφορὰ τῶν κοδυλίων ἑξήκοντα δις εὐρὼ στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθεροποιήσεως γιὰ τὴν χώρα μας κι ἡ διαγραφὴ ἀντιστοίχου χρέους, διότι διαφορετικὰ παρουσιάζονται ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Ἡ ἄλλη πτυχὴ τῆς λογοκρισίας της εἶναι ἡ εἴδηση ὅτι προχθὲς ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνηση ἐπέβαλε νέους φόρους δέκα δις λιρῶν στὸν βρεταννικὸ λαό, ἀλλὰ λέξη στὸν τύπο• ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκὴ προβάλλει στὴ διαπασῶν κάποια παροδικὴ ὑστέρηση στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἀποσιωπὰ τὴν παραγώδη ἀποτυχία στὶς «μητροπόλεις».

Πειραιᾶς, εὐρωπαϊκὴ πύλη

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Πειραιῶς ὡς εὐρωπαϊκῆς πύλης τῶν κινεζικῶν ἐμπορευμάτων, καὶ κατὰ προέκταση, καὶ τῶν ἄλλων ἀσιατικῶν χωρῶν, πρὸς τὴν Εὐρώπη καθιερώθηκε μετὰ τὶς δεσμεύσεις τοῦ Γουάι Τζαφιοῦ τῆς COSCO• τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸν ΟΛΠ καὶ τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ ἐπιβεβαιώθηκε, ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο εἶναι τὸ μήνυμα πρὸς τοὺς ξένους ἐπενδυτὲς ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ ἐκλεκτή τους χώρα. Τὴν ἴδια στιγμὴ κι ἡ Hwaiwei, μία ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας παγκοσμίως, ἐπιλέγει τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν προώθηση τῶν προϊόντων της στὴν Εὐρώπη καὶ γιὰ σύσταση κέντρων ἐρευνῶν• ἡ Hwaiwei, ὅπως καὶ ἡ ΖΤΕ, ὁ ΟΤΕ τῆς Κίνας, προετοίμασαν τὴν εἴσοδό τους στὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν χώρα τους. Ἡ καλύτερη διαφήμισή μας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.