Διἐξοδος Συριακοῦ, Ἀνατολικὴ Μεσόγειος

Ἡ διέξοδος στὸ Συριακὸ θεωρεῖται δεδομένη, ἐνῶ ἡ Γαλλία ὑποβάλλει σχέδιο ψηφίσματος στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, στὰ πλαίσια τῆς ρωσικῆς προτάσεως, γιὰ καταστροφὴ τῶν χημικῶν ὅπλων, ὡς δική της προσθήκη∙ τὴν πρωτοβουλία της ὑποστηρίζει ἡ Εὐρωζώνη, καθὼς θεωρεῖται εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀνάκτηση τοῦ ἑνιαίου εὐρωπαϊκοῦ μετώπου. Στὴν περιοχή μας χαμένη φαίνεται ἡ Τουρκία, διότι πρωτοστατοῦσε γιὰ βομβαρδισμούς, ἐνῶ ἡ κοινή της γνώμη ἦταν ἀντίθετη καὶ χθὲς σκοτώθηκε ἕνας διαδηλωτὴς στὴν Ἀντιόχεια, στὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία∙ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τήρησε ἰσορροπημένη στάση, ταυτιζόμενη μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ ἀποφεύγοντας ἀκραῖες θέσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄποψη γιὰ ἑστία ἀσφαλείας στὴν περιοχή. Ἡ ἀποτροπὴ τῶν βομβαρδισμῶν θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν εἰρήνη, ἀλλὰ οἱ συνέπειες τῆς κρίσεως ἀναμένονται.

Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Τὰ καλὰ οἰκονομικὰ νέα ἀλλάζουν τὴν πολιτικὴ δυναμική μας καὶ συντελοῦν στὴ διαμόρφωση κλίματος αἰσιοδοξίας γιὰ ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν κρίση∙ ἀκόμη καὶ οἱ Κασσάνδρες τῶν κερδοσκόπων ἀλλάζουν τροπάριο καὶ ὁμιλοῦν πλέον γιὰ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἂν καὶ συμπληρώνουν τὰ δικά τους, «παλιά μου τέχνη κόσκινο»… Ἡ σημαντικότερη εἴδηση εἶναι ἡ ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος τὸ ὀκτάμηνο, τριῶν δις εὐρώ, ἔναντι στόχου ἐλλείμματος τριῶν δις καὶ δώδεκα δις τὸ 2012∙ αὐτὸ δὲ παρὰ τὴν ὑστέρηση τῶν ἀμέσων φόρων, λόγῳ παρατάσεως τῶν προθεσμιῶν φόρου εἰσοδήματος. Οἱ προοπτικὲς διαγράφονται καλύτερες γιὰ τὸ τετράμηνο, διότι τὰ ἔσοδα ἀπ’ τὸν τουρισμὸ εἶναι πολὺ ὑψηλότερα, ἐνῶ εἶναι γεγονὸς ἡ παράταση τῆς τουριστικῆς περιόδου μέχρι τὸν Νοέμβριο, γιὰ τὴν Κρήτη τουλάχιστον καὶ πολλὰ νησιά. Ἤδη στὸν ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζονται βαθὐτατες διαφωνίες, καθὼς ἄλλα λέει ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ στάση πληρωμῶν, ἄλλα ὁ ἀντιπρόεδρός του.

Προσφορὰ νέων ἐπενδύσεων

Οἱ ξένες ἐπενδύσεις πολλαπλασιάζονται στὴν Ἑλλάδα, κυρίως τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, μὲ πρῶτες τὶς κινεζικές∙ μετὰ τὸν κολοσσὸ κινητῆς τηλεφωνίας Huawei, ἡ ὁποία συνεργάζεται μὲ τὸ Πανεπιστήμο Πατρῶν στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ καὶ ἔχει ἐκφράσει τὴν πρόθεση γιὰ τὴν ἐγκατάσταση στὴν Ἑλλάδα τοῦ διαμετακομιστικοῦ της κέντρου πρὸς τὴν Εὐρώπη, καὶ ἡ ΖΤΕ ζήτησε τὴν ἐγκατάσταση στὸν Πειραιᾶ τοῦ δικοῦ της κέντρου καὶ τὴν συνεργασία μὲ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια καὶ κέντρα ἐρευνῶν. Ἤδη ὁ ἀντιπρόεδρός της συναντήθηκε μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἀναπτύξεως, ἐνῶ ἔκλεισε καὶ ὁ πρόεδρός της συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ στὶς 10 Ὀκτωβρίου. Ἡ ΖΤΕ εἶναι ὁ κινεζικὸς ΟΤΕ καὶ ἔχει ὑποκαταστήματα σὲ 180 χῶρες, ἐνῶ ἐφοδιάζει μὲ τηλεφωνικὰ συστήματα τὸν δικό μας ΟΤΕ καὶ πολλοὺς εὐρωπαϊκούς∙ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία μετατρέπεται στὴν ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομίας μας, χάρις στὴν δημιουργικότητα τῆς γλώσσης μας, ὅταν τὸ πρῶτο ἑξάμηνο ἔγιναν ἐπενδύσεις ἑπτακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ.

Ἐκλογὴ δημάρχου Μόσχας

Ὁ προηγούμενος δήμαρχος τῆς Μόσχας ἐπανεξελέγη ἀπ’ τὸν πρῶτο γύρο, μὲ 51,4%, ἔναντι 27,2% τοῦ κυρίου ἀντιπάλου του, Ἀνατόλι Ναβόλνυ, ἐνῶ ὁ κομμουνιστὴς ὑποψήφιος πῆρε 8%∙ ἡ συμμετοχὴ ἦταν πολὺ μικρή, μόλις 32% τῶν ἐγγεγραμμένων, ἀλλὰ ἐλάχιστοι προέβλεπαν νίκη τοῦ Σεργκέι Σομπιοῦνιν, ἐκλεκτοῦ τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ἀπ’ τὸν πρῶτο γύρο, ἐνῶ ὁ χαμένος κατήγγειλε τὶς ἐκλογὲς ὡς νόθες. Ἡ Μόσχα εἶχε προκριθεῖ ἀπ’ τοὺς ἀντιπάλους τοῦ Ρώσου προέδρου, ὡς ἡ ἑστία δοκιμασίας του, μὲ τὴν ἀντιπολίτευση νὰ τὸν ἀμφισβητεῖ∙ ὁ Ἀνατόλι Ναβάλνυ ὀργάνωσε διαδήλωση, μὲ μέτρια προσέλευση, δέκα χιλιάδες περίπου. Οἱ Ρῶσοι στηρίζουν τὸν πρόεδρό τους καὶ πιστεύουν ὅτι οἱ ἀντίπαλοί του ὑποκινοῦνται κυρίως ἀπ΄ τοὺς Ἀμερικανούς.

Θάνατος Ντάγκ Χάμεσκιόλντ

Ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀποφάσισε τὴν ἐκ νέου διερεύνηση τοῦ θανάτου τοῦ πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ∙ ὁ Σουηδὸς διπλωμάτης Ντὰγκ Χάμεσκιόλντ ταξείδευε τὸ 1961 ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν πλούσια σὲ πολύτιμα μεταλλεύματα ἐπαρχία Κατάγκα τοῦ Βελγικοῦ Κονγκό, ἡ ὁποία εἶχε ἀποσχισθεῖ ἀπ’ τὴν χώρα, διότι ἡ κυβέρνησή της δεχόταν τὴν ἐπιρροὴ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Πάνω ἀπ’ τὴν σημερινὴ Ναμίμπια συνετρίβη τὸ ἀεροσκάφος καὶ σώθηκε ἀπὸ αὐτὸ μόνο ἕνας∙ ὁ τύπος τότε ἔγραψε ὅτι οἱ Βέλγοι καὶ οἱ ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ἔριξαν τὸ ἀεροσκάφος. Ἔγιναν πολλὲς ἔρευνες, χωρὶς ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ ἡ νέα ἔρευνα, δείχνει ὅτι δὲν ἐλέγχει πλέον ἡ Οὐάσιγκτον τὸν ὀργανισμό.

Ἀποδημεῖν ἔφασαν αὐτὸν

Ὁ Σόλων, ὅταν συνηντήθη μὲ τὸν Θαλῆ, τὸν ρώτησε, γιατὶ δὲν νυμφεύθηκε κι ὁ Μιλήσιος τοῦ ἔστησε τὴν παγίδα, μὲ κάποιον ἀφιχθέντα ἐξ Ἀθηνῶν∙ αὐτὸς εἶπε ὅτι παρακολούθησε τὴν κηδεία ἑνὸς νεαροῦ υἱοῦ ἐπωνύμου Ἀθηναίου. Ὁ πατέρας του «οὐ παρῆν δέ, ἀλλ’ ἀποδημεῖν ἔφασαν αὐτὸν ἤδη πολὺν χρόνον»∙ δὲν παρεβρισκόταν, διότι εἶχε ἀποδημήσει ἀπὸ ἀρκετὸ καιρό. «Ὡς δυστυχὴς ἐκεῖνος», φάναι τὸν Σόλωνα»∙ Ὦ! Τὸν δυστυχῆ αὐτόν, εἶπε ὁ Σόλων. «Τίνα δὲ ὠνόμαζον αὐτόν;» Καὶ πῶς τὸν ὀνόμαζαν αὐτόν. «Ἤκουσα» φάναι «τοὔνομα» τὸν ἄνθρωπον «ἀλλ’ οὐ μνημονεύω»∙ ἄκουσα, εἶπε τὸ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, ἀλλὰ δὲν τὸ θυμᾶμαι. «Πλὴν ὅτι πολὺς λόγος ἦν αὐτοῦ σοφίας καὶ δικαιοσύνης»∙ ἐκτὸς τοῦ ὅτι γινόταν πολὺς λόγος γιὰ τὴν σοφία του καὶ τὴν δικακιοσύνη του. Σὲ σκληρὴ δοκιμασία ἔβαζε τὸν Σόλωνα ὁ Θαλῆς∙ τὰ παιχνίδια μεταξὺ τῶν σοφῶν ἦταν στὴν ἡμερήσια διάταξη.

Σύγκλιση πάλιν Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ὁδηγοῦνται στὴν σύγκλιση τῆς στάσεώς τους στὸ Συριακό, μὲ τὴν πρόταση τῆς Μόσχας γιὰ τὸν ἔλεγχο ἀπ’ τὸν ΟΗΕ τῶν χημικῶν ὅπλων τῆς Δαμασκοῦ∙ ἡ Γαλλία χαρακτήρισε καλὴ τὴν πρόταση ὑπὸ προϋποθέσεις –γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων- καὶ ἡ Γερμανία ἐνδιαφέρουσα, ἐνῶ ἀκόμη καὶ ἡ Ἀγγλία δὲν τὴν ἀπορρίπτει. Ὁ διχασμὸς τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ταύτιση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ὑπέρ τῶν βομβαρδισμῶν, αἴρεται ἐκ τῶν πραγμάτων∙ στὸ Παρίσι ἀφορμὴ ἔψαχναν στὴν κυβέρνηση γιὰ ἀποδέσμευση ἀπ’ τὴν θέση τοῦ προέδρου, ὁπότε ἡ ρωσικὴ πρωτοβουλία καὶ ἡ ἀποδοχή της ἀπ’ τὴν Συρία θεωρήθηκε ὡς θεῖον δῶρον. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Γάλλων εἶναι κατὰ τῶν βομβαρδισμῶν καὶ ὐπὲρ τῆς συνοχῆς στὴν Εὐρωζώνη πάσῃ θυσίᾳ, ἐνῶ καὶ οἱ Σοσιαλιστὲς ἔβλεπαν μὲ ἄκρα ἀνησυχία τὴν πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ προέδρου∙ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα προϋποθέτουν ἔμπρακτη σύμπνοια.

Συριακό, ἀλλαγὴ σκηνικοῦ

Ἡ ἀλλαγὴ σκηνικοῦ στὸ Συριακὸ θεωρεῖται δεδομένη καὶ ἀναζητεῖται ἡ διπλωματικὴ διατύπωση γιὰ διαμόρφωση τῆς λύσεως, μετὰ τὴν ρωσικὴ πρόταση γιὰ ἔλεγχο τῶν χημικῶν ὅπλων ἀπ’ τὸν ΟΗΕ∙ ἤδη ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀποδέχθηκε τὴν λύση καὶ ἡ Γερουσία ἀνέβαλε τὴν αὐριανὴ ψηφοφορία, διότι φοβόντουσαν ἀπόρριψη τῆς κυβερνητικῆς προτάσεως. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι προεξοφλοῦν τὴν διέξοδο, μὲ ἀπότελεσμα τὴν ἄνοδο στὰ Χρηματιστήρια καὶ τὴν ὁμαλοποίησή τους∙ οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις ὅμως παραμένουν. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν θεωρεῖται ὁ μεγάλος νικητὴς στὴν διεθνῆ ἀναμέτρηση, καθὼς πέτυχε τὴν πλήρη ἀποδιοργάνωση τοῦ δυτικοῦ στρατοπέδου, ἀλλὰ καὶ τὴν διατήρηση τῆς εἰρήνης, διότι ἦταν ἄγνωστες οἱ ἐπιπτώσεις τῶν βομβαρδισμῶν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος εἶναι ὁ μεγάλος χαμένος, διότι ὄχι μόνο δὲν διασφάλισε ὑποστήριξη τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, καὶ τοῦ Κογκρέσσου κατὰ προέκταση, ἀλλὰ καὶ ἔφερε τὴν θεωρούμενη ὡς ὑπερδύναμη στὴν χειρότερη διεθνῆ ἀπομόνωσή της μεταπολεμικά.

Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν βεβαία πλέον ἀποκλιμάκωση τῆς κρίσεως στὴ Συρία∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,3242 δολλάρια καὶ 132,8100 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1373 καὶ πετρέλαιο, 112,25. Στὶς ἀσιατικὲς ἀγορὲς ἡ ἄνοδος ἦταν μεγαλύτερη, λόγῳ καὶ τῶν καλῶν νέων τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ στὴ Δύση οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίσθηκαν πιὸ αἰσιόδοξοι∙ χαμένοι εἶναι οἱ κερδοσκόποι καὶ κυρίως τὸ ἀμερικανοεβραϊκὸ κεφάλαιο, ποὺ ἐτάχθη ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῶν βομβαρδισμῶν καὶ εἶχαν ζητήσει καὶ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου δὲν τοὺς ἀκολούθησε. Στοὺς ἐπενδυτικοὺς κύκλους συζητεῖται ἡ ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ πτυχή, διότι πολλοὶ διερωτῶνται σὲ τί ὀφείλεται αὐτὴ ἡ στάση∙ δὲν ἐξηγεῖται εὔκολα, γιὰ τοὺς ἔμπειρους Ἀμερικανοεβραίους. Στὴν Ἀθήνα συνεχίσθηκε ἡ ἀνοδικὴ πορεία, μὲ εὐνοϊκὲς προοπτικὲς καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες συνεδριάσεις. Οἱ καταστροφολόγοι ἔχουν ἀποσυρθεῖ στὰ σκοτεινά τους παρασκήνια καὶ σιωποῦν ἐπιμελῶς.

Ἀμερική, διάλυση ὑποδομῆς

Τὸ μεγάλο οἰκονομικὸ πρόβλημα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἶναι ἡ διάλυση τῆς ὑποδομῆς της σὲ πανεθνικὸ ἐπίπεδο∙ οἱ σιδηρόδρομοι, οἱ αὐτοκινητόδρομοι, οἱ λιμένες, τὰ ἀεροδρόμια, τὰ ἔργα κοινωνικῶν παροχῶν, ὕδρευση, ἀποχέτευση θεωροῦνται ὅλα ἀπαρχαιωμένα καὶ δὲν ἀνταποκρίνονται, ὄχι μόνο στὶς σύγχρονες προδιαγραφές, ἀλλὰ οὔτε στὶς βασικὲς ἀνάγκες τοῦ κοινοῦ. Εἰδικὴ μελέτη προβλέπει ὅτι ἀπαιτοῦνται ἐπενδύσεις τριῶν τρις δολλαρίων γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ὑποδομῆς τῆς χώρας καὶ ἡ κυβέρνηση διέθεσε ὀγδόντα δις, ποὺ ἀναμένουν τὴν ἔγκριση τοῦ Κογκρέσσου∙ χαρακτιριστικὰ ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἀμερικὴ δὲν ἔχει οὔτε ἕνα χιλιόμετρο ἠλεκτροκίνητα τραῖνα καὶ φυσικὰ οὔτε γρήγορα, οἱ σιδηρόδρομοι ἀδυνατοῦν ἐξυπηρετῆσαι τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ καὶ οἱ ἀποβἀθρες τοῦ Μισισσιπῆ διαλύονται, παρ’ ὅτι ἐξυπηρετεῖ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας.

Κίνα, ἔναρξη ἐπιταχύνσεως

Σὲ ρυθμοὺς ἐπιταχύνσεως πέρασε ἡ κινεζικὴ οἰκονομία τὸν Αὔγουστο, μὲ αὔξηση, βιομηχανικῆς παραγωγῆς, 10,3%, λιανικῶν πωλήσεων, 13,4% καὶ παγίων ἐπενδύσεων στὶς πόλεις τὸ ὀκτάμηνο, 20,3%∙ οἱ εἰδήσεις προκάλεσαν ἅλμα στὰ ἀσιατικὰ χρηματιστήρια καὶ ἄνοδο στὰ εὐρωπαϊκά, ἐνῶ παρατηρεῖται καὶ αὔξηση στὴ ζήτηση πρώτων ὑλῶν. Ἡ ἐπιτάχυνση ὀφείλεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ σὲ ἐσωτερικὴ ζήτηση, διότι δὲν παρατηρεῖται ἀνάλογη αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας∙ ὁ ἀντίκτυπος ὅμως εἶναι αἰσθητὸς στὶς ἀσιατικὲς χῶρες, μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς διασκέψεως κορηυφῆς τοῦ ΑΣΕΑΝ, στὴν ὁποία συμμετεῖχε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Κίνας, ἐνῶ ὁ πρόεδρός της βρίσκεται στὴν Κεντρικὴ Ἀσία, ὅπου συμμετέχει στὴν διάσκεψη τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης στὸ Μπίτσεκ τῆς Κιργισίας. Τὰ καλὰ οἰκονομικὰ ἐνισχύουν τὴν διεθνῆ ἐπιροοὴ τῆς Κίνας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.