Κύπρος, πλεονεκτήματα φυσικοῦ ἀερίου

Ἡ δοκιμὴ στὴν Ἀφροδίτη ἔδειξε ὅτι τὸ φυσικὸ ἀέριο τῆς μεγαλονήσου εἶναι σὲ μεγάλες ποσότητες, ἕνα τρις κυβικὰ πόδια, ἀλλὰ καὶ ἐξαιτρετικῆς ποιότητος∙ θεωρεῖται ὡς δῶρο τῆς μεγάλης θεᾶς πρὸς τὴν χώρα της, διότι ἀποκτᾶ σημαντικὰ πλεονεκτήματα ἀπέναντι στοὺς δανειστές της. Ἡ Λευκωσία ἔχει τὴν ἄνεση τῆς προεξοφλήσεως ὁμολόγων ἀπέναντι στὸ φυσικὸ ἀέριο, μόλις ἐγκατασταθοῦν οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες, ἐνῶ προωθεῖ τὶς ἔρευνες στὰ γειτονικὰ οἰκόπεδα∙ ἡ ἐκτόνωση τῆς συριακῆς κρίσεως εὐνοεῖ τὴν μεγαλόνησο ἡ ὁποία τήρησε σώφρονα στάση, ὅπως ἡ Ἀθήνα. Πάντως ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος κάλεσε τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Οὐάσιγκτον, ἐνῶ καὶ ἡ Μόσχα διευθέτησε μὲ εὐνοϊκοὺς ὅρους τὸ δάνειό της πρὸς τὴν Κύπρο. Διαγράφονται ἀκτίδες αἰσιοδοξίας γιὰ τὸ ἐγγὺς μέλλον στὴ μεγαλόνησο.

Πολιτικὲς διαπραγματεύσεις

Οἱ ἐπικείμενες διαπραγματεύσεις τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρόικα προβλέπονται περισσότερο πολιτικές, σὲ σύγκριση μὲ τὶς προηγούμενες∙ ἀπ’ τὴν μεθοδευμένη τακτικὴ γιὰ χρεωκοπία, στὴν ἔνταξή μας στὸ Μνημόνιο πρὶν ἀπὸ τριάμισυ χρόνια ἀπ’ τὸν τότε σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό, ἡ χώρα βρισκόταν συνέχεια πρὸ τετελεσμένων γεγονότων, διότι σὲ αὐτὸ ἀπέβλεπαν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, μαζὶ μὲ τὴν καλλιέργεια τῆς πολιτικῆς ἀστάθειας στὸ ἐσωτερικό, ἐνῶ καὶ ἡ Ευρωζώνη προωθοῦσε τὴν αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ὡς μέσον ἀμύνης της. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πέτυχε πολλὰ σὲ δεκαπέντε μῆνες, τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, πολὺ σημαντικὰ πλεονεκτήματα ἀπέναντι στοὺς κερδοσκόπους, ἐνῶ οἱ προβλέψεις γιὰ ἔλλειμμα μετὰ διετία ἀφορᾶ ὅλες τὶς χῶρες∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ ΔΝΤ ἔχει ἀναγνωρίσει ὅτι ἔχει κάνει λάθος στὶς ἐκτιμήσεις του καὶ δὲν μᾶς ἔχει πληρώσει τὶς ἀποζημιώσεις του, ὅπως κάνουν ὅλοι. Αὐτὰ θὰ συζητήσει ὁ πρωθυπουργὸς αὔριο στὶς Βρυξέλλες.

Προεκτάσεις ἀπὸ ἀπεργίες

Οἱ ἀπεργίες αποτελοῦν δοκιμασία γιὰ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν ἀντιπολίτευση∙ ἐὰν πετύχουν ἡ κυβέρνηση ἔχει πρόβλημα, ἀνάλογο πρὸς τὴν ἀπήχησή τους∙ ἐὰν ἀποτύχουν τότε τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὸν ΣΥΡΙΖΑ, διότι παρενέβη ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῶν συνδικαλιστῶν. Πάντως ὁ Ναπολεοντίσκος ἔκανε ἕνα βῆμα πίσω στὴν συνέντευξη καὶ δὲν μίλησε γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως μὲ λαϊκοὺς ἀγῶνες, παρὰ ἐξἐφρασε τὴν ἐπιθυμία του νὰ γίνει αὐτοδύναμη κυβέρνηση μετὰ τὶς ἐκλογές. Εὐσεβὴς πόθος, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου στὶς ἐκκλήσεις τῶν συνδικαλιστῶν καὶ τῶν κομμάτων τους∙ ἡ ἀνοικτὴ συγκέντρωση τῆς Θεσσαλονίκης ἔδειξε ὅτι κάθε ἄλλο παρὰ ἀνταποκρίνεται, τοὺς γύρισε μεγαλοπρεπῶς τὴν πλάτη. Ἂν εἶναι ἀνάλογη, τότε περνᾶμε πρὸς συζήτηση ἄλλου θέματος, διότι δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, παρὰ μόνο ὅταν προσλάβουν ἐκρηκτικὸ χαρακτῆρα∙ αὐτὸ δὲν φαίνεται πρὸς τὸ παρόν, διότι περιορίζονται ὅλοι τους σὲ συντροφικὲς διαμάχες παρασκηνίου.

Καταρράκωση Ναπολεοντίσκου

Ἡ παταγώδης ἀποτυχἰα τῆς προχθεσινῆς συγκεντρώσεως τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸν Λευκὸ Πύργο θεωρεῖται ἡ πιὸ κρίσιμη καμπὴ στοὺς δεκαοκτὼ μῆνες τῆς ἀναδείξεώς του ὡς ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ εἶχε προαναγγείλει τὴν ἀνοικτὴ συγκέντρωση ὡς ἀπαρχὴ τῶν λαϊκῶν κινητοποιήσεων γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως καὶ εἶχε κάνει ὁλόπλευρη προτοιμασία ὁ κομματικόὸςτου μηχανισμός, μὲ μεγάφωνα μέχρι τὸ λιμάνι. Τελικὰ προσῆλθαν μερικὲς ἑκατοντάδες κι ἔμειναν στὸ κενὸ τὰ μεγάφωνα καὶ οἱ κομματικοὶ μὲ τὰ πλακάτ∙ συντετριμένος, μὲ ἀπλανὲς βλέμμα, παρακολουθοῦσε ὁ Ναπολεοντίσκος. Ἀπ’ τὰ δεκάδες γειτονικὰ μπαλκόνια μόνο δύο ἦταν ἀνοικτά∙ τὸ μήνυμα φοβᾶται, οἱ κρατικοδίαιτοι τοῦ ΠΑΣΟΚ βλέπουν ὅτι δὲν ἔχει προοπτικὲς ἐξουσίας καὶ δραπετεύουν μαζικά, ὅπως προσῆλθαν.

Ἡγετικὸς ρόλος τῆς Ρωσίας

Ἡ συμφωνία τῆς Γενεύης, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν χημικῶν ὅπλων τῆς Συρίας, ἀνέδειξε τὴν Ρωσία σὲ ἡγετικὴ δύναμη τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως∙ χάρις στοὺς ἔξυπνους διπλωματικοὺς ἐλιγμοὺς τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν ἀπετράπησαν οἱ ἀμερικανικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοί, ὅπως εἶχε δεσμευθεῖ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, καὶ δόθηκε διέξοδος, τὴν ὁποία ὅλοι ἐπιδίωκαν, μὲ πρῶτο τὸν ἀμερικανικὸ λαό. Οἱ προηγούμενες τριβές, ὅπως μὲ τὴν ὑπόθεση Σνόουντεν, παρεκάμφθησαν καὶ προετοιμάζεται πλέον ἡ συνάντηση τῶν δύο προέδρων∙ ἡ Μόσχα διατηρεῖ σαφέστατα τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων, μὲ τὴν ἀναγνώρισή της ἀπ’ τὶς μικρὲς χῶρες καὶ περισσότερο ἀπ’ τοὺς Ἀναδυομένους. Ὁ κόσμος ἔχει εἰσέλθει σὲ ἄλλη ἐποχή.

Ἀγαπήσειε παραγενομένην

Ὁ Θαλῆς εἶπε στὸν Σόλωνα ὅτι δὲν παντρεύθηκε ἀπ’ τὸν φόβο τῆς λύπης σὲ περίπτωση ἀπωλείας ἑνὸς συγγενοῦς∙ ὁ Πλούταρχος σχολιάζει ἀρκετὰ ἐπικριτικά. «Ἄτοπος δὲ καὶ ἀγεννὴς ὁ τῷ φόβῳ τῆς ἀποβολῆς τὴν ὧν χρὴ προϊέμενος»∙ παράλογος δὲ καὶ μικρόψυχος ὅποιος ἀποφεύγει τὴν ἀπόκτηση ἀγαθῶν ἀπ’ τὸν φόβο ἐνδεχομένης μελλοντικῆς ἀπωλείας τους. «Οὕτω γὰρ ἂν τις οὐ πλοῦτον, οὐ δόξαν, οὐ σοφίαν ἀγαπήσειε παραγενομένην, δεδιὼς στέρεσθαι»∙ διότι ἔτσι κάποιος οὔτε πλοῦτο, οὔτε δόξα, οὔτε σοφία θὰ ἀπολαύσει, ἀπ’ τὸν φόβο τῆς ἀπωλείας. «Καὶ γὰρ ἀρετὴν, ἧς κτῆμα μεῖζον οὐδὲν οὐδ’ ἥδιον, ἐξισταμένην ὑπὸ νόσων καὶ φαρμάκων ὁρῶμεν»∙ καὶ τὴν μεγαλοψυχία ἐπίσης τῆς ὁποίας δὲν ὑπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ἢ γλυκύτερο τὴν βλέπουμε νὰ χάνεται ἀπὸ ἀσθένειες ἢ φάρμακα. «Αὐτῷ τε Θαλῇ μὴ γήμαντι πλέον οὐδὲν εἰς ἀφοβίαν, εἰ μὴ εἰ μὴ καὶ φίλων κτῆσιν ἔφυγε καὶ οἰκείων καὶ πατρίδος».

Εὐρωζώνη, ἀνάκτηση συνοχῆς

Ἡ Εὐρωζώνη ἀνακτᾶ πάλιν τὴν ἐσωτερική της της συνοχή, μετὰ τὴν ἀποτροπὴ τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Συρίας∙ ἡ Γαλλία χαιρέτισε πρώτη τὴν συμφωνία, διότι τῆς προοσέφερε τὴν ἄνεση τῆς ἀπεμπλοκῆς της ἀπ’ τὴν ἀτυχὴ ταύτισή της μὲ τὴν ἀμερικανικὴ στάση. Ἡ σαφέστατη διαφοροποίηση τῶν ὑπολοίπων δεκαεπτὰ συμβάλλει στὴν διατήρηση τῶν καλῶν σχέσεών της μὲ τὶς τρίτες χῶρες, κυρίως τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας∙ ἀκόμη καὶ οἱ Γάλλοι θεωροῦν πλέον τὴν στάση τοῦ προέδρου τους ὡς θλιβερὴ παρέκβαση. Ἡ διατήρηση τῶν στενῶν ἐπαφῶν τοῦ Βερολίνου μὲ τὸ Κρεμλίνο ἐπιτρέπουν τὴν ἀποκατάσταση τῶν καλῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία, ἐνῶ καὶ ἡ Μόσχα δείχνει ὅτι ἔχει ξεχάσει τὰς παρεκβάσεις∙ ἡ προσέγγιση τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου εἶναι τὸ ζητούμενο πλέον γιὰ τὴν Εὐρώπη, μὲ πολλὰ πλεονεκτήματα ὑπέρ. Οἱ φιλοπόλεμοι Ἄραβες, ὅπως ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, δείχνουν ὅτι θεωροῦν εὐνοϊκὴ τὴν διέξοδο, τρέμουν γιὰ τὴν τρομοκρατία.

Συρία, ἡ ποθητὴ συμφωνία

Ἡ συμφωνία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν χημικῶν ὅπλων τῆς Συρίας προσέφερε αἴσθημα ἀνακουφίσεως σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο∙ Ἀμερικανοὶ καὶ Ρῶσοι προχώρησαν τὶς διαπραγματεύσεις μὲ ταχύτατους ρυθμούς, διότι γνώριζαν ὅτι ὁ κόσμος δὲν ἄντεχε τὴν ἀναμονὴ τῶν βομβαρδισμῶν, μὲ ἄγνωστες τὶς ἐπιπτώσεις τους. Ἀπομένει ἡ ἔγκρισή της ἀπ’ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται πολὐ πιὸ εὔκολη ὑπόθεση∙ ἡ Γῆ βρίσκεται σὲ μιὰ ἄλλη ἐποχή, μετὰ τὴν συμφωνία, ὄχι μόνο γιὰ τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο τῆς Ρωσίας στὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως, ὅσο γιατὶ θὰ προσέξει πολύ, τὴν ἑπόμενη φορά, ὅποιος ἀποτολμήσει τὸν ρόλο τοῦ διεθνοῦς χωροφύλακα, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὁ μεγάλος κερδισμένος εἶναι ἡ διεθνὴς εἰρήνη καὶ ἡ ἀπαίτηση σεβασμοῦ τῆς διεθνοῦς νομιμότητος ἀπὸ ὅλους∙ ὅταν ὑποχρεώνεται ἡ ὑποτιθέμενη κοσμοκράτειρα σὲ ὑποχώρηση, πολὺ περισσότερο ἐφαρμόζονται οἱ ἴδιοι κανόνες στὶς μικρότερες χῶρες. Ἀποκαθίσταται ἰσορροπία στὴν διεθνῆ σκηνή.

Συνεργασία Κεντρικῆς Ἀσίας

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Ὁργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης ὁλοκληρώθηκε στὸ Μπίτσεκ τῆς Κιργισίας, μὲ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας τῶν ἕξι καὶ διατήρηση τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς εἰρήνης στὴν Κεντρικὴ Ἀσία∙ οἱ πρόεδροι, Ρωσίας, Κίνας, Καζακστάν, Οὐζμπεκιστάν, Τατζικιστὰν καὶ Κιργισίας συμφώνησαν στὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἔργων ὑποδομῆς τῶν τριῶν τελευταίων χωρῶν καὶ στὴν διεύρυνση τῆς οἰκονομικῆς καὶ τεχνολογικῆς τους συνεργασίας. Ὁ ὀργανισμὸς ἱδρύθηκε τὸ 2001, ἀλλὰ ἔχει ἐμπεδώσει τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς, ἐνῶ συμμετέχουν ὡς δόκιμα μέλη, Μογγολία, Ἰνδίες, Πακιστάν, Ἀφγανιστὰν καὶ Ἰρὰν καὶ ὡς παρατηρητές, Λευκορωσία καὶ Τουρκία∙ ἡ προθυμία τῶν γειτονικῶν χωρῶν γιὰ συμμετοχὴ ἀποτελεῖ ἁπόδειξη τῆς ἀπηχήσεως τοῦ ὀργανισμοῦ στὴν εὐαίσθητη περιοχή, καθὼς ἀκόμη ἡ Ἀμερικὴ ἀγωνίζεται γιὰ τὸν ἀπεγκλωβισμό της ἀπ’ τὸν πόλεμο τοῦ Ἀφγανιστάν. Στὴν πράξη ἡ περιοχὴ περνάει στὴν ἐπιρροὴ Μόσχας καὶ Πεκίνου, μὲ ρόλο ἀπόμακρου παρατηρητοῦ τῶν Ἀμερικανῶν.

Ἐπιβεβαίωση ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης πρὸ δεκαημέρου καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως πρὸ τριημέρου ἀποδείχθηκαν, γιὰ ἐντελῶς διαφορετικοὺς λόγους, σημαντικὴ καμπὴ τῆς πολιτικῆς μας δυναμικῆς∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε, ὅτι, χάρις στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ἄρχισε ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τῶν Μνημονίων∙ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶχε προαναγγείλει τὴν ἔναρξη τῶν λαϊκῶν κινητοποιήσεων, γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν ἀνοικτὴ συγκέντρωση στὸν Λευκό Πύργο. Ἔθεσε ὁ ἴδιος ὡς κριτήριο τὴν συγκέντρωση –μεγαλειώδη ὅπως τὴν διαφήμιζαν- γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀναμέτρηση τοὺς ἑπόμενους μῆνες∙ ἡ ἐπίδρασή της στὰ πολιτικὰ πράγματα ἐξαρτιόταν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπ’ τὸ μέγεθός της, ὅπως συμβαίνει πάντοτε στὴ δημοκρατία ἀπὸ μεγάλες λαϊκὲς κινητοποιήσεις. Συνέβη τὸ ἀντίθετο, ἦταν, «ἀραία ἀραία νὰ φαινόμαστε καμιὰ σαρανταρέα», κατὰ τοὺς παλιοὺς κομμουνιστές, ὁπότε ἔχει καὶ τὶς ἀνάλογες ἐπιπτώσεις στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας∙ αὐτὸ τὸ κατάλαβε κι ὁ Ναπολεοντίσκος ἀκόμη καὶ δὲν ἐπανέλαβε τὰ περὶ λαϊκῶν κινητοποιήσεων, γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως τὴν ἑπομένη στὴν ΔΕΘ. Οἱ πολιτικὲς διεργασίες ἀκολουθοῦν πλέον ἄλλο δρόμο, ὄπως καὶ οἱ ἀπεργίες, διότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐμφανιζόταν ὡς ἡ κύρια πολιτικὴ δύναμη ἐκφράσεως τῶν συνδικαλιστῶν καὶ τῶν ἐργατοπατέρων κάθε μορφῆς.
Ἡ ἀπροθυμία τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διότι εἶχε πάρει τὸ 27% πρὸ δεκαοκταμήνου, νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν ἔκκληση τοῦ ἀρχηγοῦ τους, μὲ προοπτικὴ μάλιστα τὴν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας, εἶναι τὸ πρῶτο καὶ ἁπτὸ συμπέρασμα∙ πολιτικὰ αὐτὸ εἶναι κόλαφος γιὰ τὸν ἀρχηγὸ καὶ πλήρης καὶ προκλητικὴ ἀμφισβήτησή του. Ὁ Ναπολεοντίσκος εἶχε ταυτίσει τὴν ἐπιτυχία τῆς ἀνοικτῆς συγκεντρώσεως μὲ κλιμάκωση τῶν λαϊκῶν ἀγώνων καὶ τελικὴ κατάληξη τὴν σύντομη ἄνοδό του στὴν πρωθυπουργία καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς πορείας τῆς χώρας, μὲ τὴν καταγγελία τῶν Μνημονίων, ἐνῶ εἶχε κηρύξει καὶ πανστρατιὰ στὸν κομματικό του μηχανισμό∙ οἱ δημόσιες δηλώσεις του τὸν δεσμεύουν καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὰ πολιτικὰ συμπεράσματα. Ὁ κομματικός του μηχανισμὸς δὲν ἀνταποκρίθηκε στὴν κινητοποίηση, ἢ μᾶλλον καλύτερα περιφρόνησε βαθύτατα τὸν ἀρχηγό, διότι εἶναι μερικὲς χιλάδες τὰ κομματικὰ στελέχη, ἐπαγγελματικὰ καὶ μή, στὴ Βόρειο Ἑλλάδα, ὁπότε ἂν προσέρχονταν αὐτοὶ θὰ ἦταν τετραπλάσια ἡ συγκέντρωση καὶ μετὰ βίας ἔσωζε κάποια προσχήματα∙ ἡ ἄρνηση τῆς προσελεύσεως ἦταν καθαρὰ πολιτικὴ πράξη κι ἀποδεικνύει: πρῶτον, εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τοῦ ἀρχηγοῦ ὡς πρόσωπο καὶ γιὰ τὶς πολιτικές του θέσεις, μὲ πολὺ πιθανὲς τὶς προεκτάσεις ὅποιας μορφῆς∙ δεύτερον, ἀνυπακοὴ τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ, καὶ μάλιστα σὲ κόμμα μὲ βαθιὲς ρίζες στὴν κομμουνιστικὴ καὶ πασοκικὴ ὀργάνωση, καθιστᾶ ἐμφανῆ τὰ ἄλλα βήματα πολιτικῆς διαφοροποιήσεώς του∙ τρίτον καὶ πρακτικὸν πλέον, τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ ἀπ’ τὶς τάξεις του.
Ἡ σημαντικώτερρη ὅμως ἐξέλιξη εἶναι ἡ ἀποδοκιμασία τῆς πολιτικῆς του, γιὰ δυναμικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ προσωπικά∙ ὁ ἴδιος ὁ κόσμος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔδειξε ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὴν πολιτικὴ αὐτή, μὲ ὅ,τι δύναται σημαίνειν αὐτό, καὶ τὸ ὁποῖο θὰ φανεῖ στὸ ἀμέσως προσεχὲς μέλλον. Ἕνα εἶναι γεγονός, τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ δὲν προσῆλθε στὴ συγκέντρωση κι αὐτὸ λέει πολλά∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε ἔρθει πρῶτο κόμμα στὴ Θεσσαλονίκη στὶς τελευταῖες ἐκλογές, δηλαδὴ ἡ πλειοψηφία τῶν ἐνοίκων στὶς πολυκατοικίες τῆς ὁδοῦ Νίκης, δεδηλωμένοι Πασόκοι ἀπὸ τριακονταετίας, δὲν ἄνοιξαν κἂν τὰ μπαλκόνια τους∙ βαρόμετρο εἶναι τὰ μπαλκόνια στὶς δημόσιες συγκεντρώσεις στὴ χώρα μας. Πολιτικὰ αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο μήνυμα, μὲ πολλὲς ἑρμηνεῖες∙ οἱ κρατικοτραφεῖς Πασόκοι βλέπουν, ἢ μᾶλλον διαισθάνονται, ὅτι δὲν ἔχει προοπτικὲς ἐξουσίας ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ γίνονται λαγοί… Φυσικὰ αὐτοὶ δὲν εἶναι μόνοι, εἶναι ὁλόκληρος ὁ κόσμος τῆς τριακονταετίας μὲ τὰ παρακλάδια του σὲ ὅλες τὶς τάξεις∙ τὰ κόμματα εἶναι σὰν τὸ πλεκτό, ὅταν φύγει μιὰ θηλιά, τότε ξηλώνεται ὁλόκληρο. Τὸ πρόβλημα εἶναι οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὸν κόσμο του, διότι δὲν δικαιολογοῦνται τέτοια λάθη, ἢ καλύτερα πληρώνονται πολὺ ἄσχημα.
Τὸ χειρότερο εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῶν βαθυτέρων διασυνδέσεων τῆς ἡγεσίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ στὸ ἐσωτερικὸ ἀποκαλύπτει τὸ βρώμικο παιχνίδι τῆς διαπλοκῆς. Εἶναι ἀδιανόητο ἕνα κόμμα νὰ συγκεντρώνει μερικὲς ἑκατοντάδες ὀπαδοὺς στὴ Θεσσαλονίκη τῶν δύο ἑκατομμυρίων καὶ νὰ ἐμφανίζεται ὡς πρῶτο ἢ δεύτερο στὶς δημοσκοπήσεις∙ ἡ διαπλοκὴ κατάλαβε τὴν παταγώδη ἀποτυχία της καὶ δὲν ἀναφέρθηκε καθόλου στὴν ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως, ἀλλὰ εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ οἱ ἱστοσελίδες… Τὸ ἄλλο εἶναι ἡ ἀποκάλυψη ὅτι, οὔτε στὸν κόσμο τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχει πλέον ἀπήχηση ἡ καταστροφολογία τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ ὁ ἄλλος κόλαφος τῆς Θεσσαλονίκης ἀπευθύνεται στὴν ἀμερικανικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή, δηλαδὴ τὸ πόσο δύσκολα ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τοῦ κόσμου. Ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι δέσμια τῆς χειρότερης πλευρᾶς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἀπὸ δύο πράγματα: πρῶτον, ὑποστήριξε ἡ διαπλοκή μας τοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς Συρίας, ταυτισμένη μὲ τὸ ἀμερικανοεβραϊκὸ κεφάλαιο, ἐνῶ τὸ Ἰσραὴλ τήρησε ἀποστάσεις ἀσφαλείας∙ δεύτερον, ὁ πρόεδρος τῆς Carlyle συναντήθηκε τὴν Ἀθήνα, μὲ τὸν ὑφυπουργὸ Ἀναπτύξεως, γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ οὐδεὶς ἀνέφερε ὅτι αὐτὸ σημαίνει σαφέστατη διαφοροποίηση τῆς μητρικῆς τοῦ ἀμερικανικοῦ πιστωτικοῦ κεφαλαίου ἑταιρείας, οὔτε γιὰ τὴν ἔμπρακτη ἀποδοκιμασία τοῦ ἐγκλείστου τραπεζίτου, πάλαι ποτὲ ἐκλεκτοῦ της στὴν περιοχή. Τὶς βαθύτερες ἀλλαγὲς στὸ ἀμερικανικὸ κεφάλαιο ἀποτυπώνει μὲ χαρακτηριστικὸ τρόπο ἡ κίνηση τῆς Carlyle.
Ὁ ἀντίκτυπος στὴν πολιτική μας ζωὴ εἶναι σαφής∙ ὁ κόσμος ἀποδοκιμάζει τὶς ἀκραῖες ἐκδηλώσεις καὶ δείχνει ἐμπιστοσύνη στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν πολιτικὴ τῆς κυβερνήσεως. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐπιβάλλεται οἱ ἑπόμενες κινήσεις νὰ εἶναι προσεκτικὲς καὶ ἀντίστοιχες πρὸς τὴν εὐαισθησία τῆς κοινῆς γνώμης∙ πρὸς δύο κατευθύνσεις μετροῦν οἱ κινήσεις αὐτές. Πρὸς τὸ ἐσωτερικό, μὲ ἔμφαση στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐφικτὸ μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους μὲ τὴν τάση τῆς μειώσεως τῆς ὑφέσεως καὶ μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὴν ἀποδέσμευση τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὰ δεσμὰ τῶν κερδοσκόπων∙ ἡ σύγκρουση εἶναι ἐμφανέστατη, ἀλλὰ καὶ τὰ ὅπλα τῆς κυβερνήσεως ἀρκετά, μὲ πρῶτο τὴν στήριξη τῆς Εὐρωζώνης. Στὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀποβλέπει ἡ αὐριανὴ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς Βρυξέλλες∙ διαθέτει δύο ἐπιχειρήματα, τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, δηλαδὴ τῶν ὅρων ποὺ ἔχουν τεθεῖ∙ ἡ ἱκανοποίηση τῶν Εὐρωπαίων εἶναι δεδομένη, παρὰ τὰς ὠρυγὰς τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Στὸ ἐξωτερικὸ ἔχει γύρει ἡ πλάστιγγα, μὲ τὴν ἀθρόα προσέλευση ξένων ἐπενδυτῶν στὴν χώρα μας, ἐνῶ ἕναν χρόνο πρὶν θεωρούμασταν ἀποδιοπομπαῖος τράγος∙ διαθέτουμε δυναμικοὺς κλάδους στὴν οἰκονομία μας, ὅσους λίγες χῶρες στὸν πλανήτη, κι αὐτοὺς ἐπιδιώκουν ἀξιοποιῆσαι οἱ ξένοι ἐπενδυτές. Πρῶτος καὶ καλύτερος εἶναι ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν κλάδο τῆς κινητῆς τηλεφωνίας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.