Ἐπίσκεψη Ζισκὰρ Ντ’ Ἐσταίν

Ἡ σύντομη ἐπίσκεψη τοῦ πρώην Γάλλου προέδρου στὴν Ἀθήνα, γιὰ τὰ ἐγκαίνια τῆς ὀνομασίας πλατείας τοῦ Θησείου πρὸς τιμὴν τῆς μεγάλης Ἑλληνίστριας Ζακλὶν Ντὲ Ρομιγί, ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὶς διεθνεῖς μας σχέσεις∙ ὁ Ζισκὰρ Ντ’ Ἐσταίν, στενὸς φίλος τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καὶ ὁ κύριος παράγων, μαζὶ μὲ τὸν τότε Γερμανὸ καγκελάριο Χέλμουτ Σμίτ, τῆς ἐντάξεώς μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, παρουσίασε κάποιες ταλαντεύσεις τὴν τριετία, στὴν ἀποκορύφωση τῆς καταστροφολογίας. Ἡ συνάντησή του μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς παλαιᾶς θέσεώς του∙ ἀναγνώρισε τὴν σημαντικὴ πρόοδο τῆς χώρας μας κι ἔστειλε σαφέστατο μηνυμα ἀλληλεγγύης πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ἀποδοκιμασίας τῶν καταστροφολόγων. Μᾶς εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητες ἀπέναντι στοὺς τρίτους οἱ φιλοφρονήσεις του.

Ρωσία, ἀναθέρμανση σχέσεων

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Βαλεντίνας Μαντβιένκο σηματοδοτεῖ τὴν ἀναθέρμανση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων, μετὰ τὴν σύντομη περίοδο τῆς ψυχράνσεώς τους, ἀλλὰ καὶ τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν οἰκονομικῶν ἀνταλλαγῶν καὶ τὴν πραγματοποίηση ρωσικῶν ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ Μόσχα ἀκολουθεῖ τὶς ἄλλες μεγάλες χῶρες, Κίνα, Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Ἰνδίες καὶ φυσικὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά. Ἤδη, πέραν τῶν δημοσιονομικῶν ἐπιτευγμάτων, ὁ πληθωρισμὸς μειώθηκε τὸν Ἰούλιο κατὰ μία μονάδα, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνη αὐξήθηκε κατὰ 1,3%, ἔναντι τοῦ Ἰουλίου 2012∙ ἡ καλύτερη ἀπόδειξη γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ θεωροῦνται τὰ ἐπιτεύγματα αὐτὰ ποὺ διευκολύνουν τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων. Ἡ καταστροφολογία ἔχει τελειώσει ἐκ τῶν πραγμάτων, καθὼς δὲν ἔχει καμμία ἀπήχηση στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ὑποτακτικῶν τους στὴ διαπλοκὴ καὶ στὸ Χρηματιστήριο∙ οἱ τελευταῖες ἀναλαμπές τους εἶναι αὐτές, χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντίκρυσμα πλέον.

Ἐνίσχυση τῆς Εὐρωζώνης

Ἡ συριακὴ κρίση, ἐκτὸς τῶν καθαρὰ πολιτικῶν, εἶχε ἄμεσες οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις -ἂν χωρίζονται ποτὲ αὐτὰ τὰ δύο- στὴν διεθνῆ σκηνή∙ στὴν Εὐρώπη ἡ Εὐρωζώνη ἀναδείχθηκε ὁ σταθερὸς παράγων τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, χάρις στὴν τήρηση σώφρονος στάσεως ὅλων τῶν ἑταίρων κατὰ τῶν βομβαρδισμῶν καὶ ὑπὲρ διπλωματικῆς λύσεως, μὲ τὴν παραφωνία τῆς Γαλλίας, ἀλλὰ αὐτὴ ἀντισταθμίσθηκε ἀπ’ τὴν ρωσικὴ πρωτοβουλία. Οἱ μεγάλοι χαμένοι εἶναι οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ πιστοὶ σύμμαχοί τους στὴν Εὐρώπη, Βρεταννία, Σουηδία καὶ Δανία, ὅσο κι ἂν στὴ συνέχεια χαμήλωσαν τὸν τόνο οἱ δύο τελευταῖες∙ αὐτὰ σημαίνουν ὅτι διευκολύνεται ἡ ἐνασχόληση μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα, χωρὶς τὶς παρεμβάσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ὑποτακτικῶν τους. Ἔτσι στὶς σημερινὲς συνομιλίες του στὶς Βρυξέλλες ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συναντᾶ ἐποικοδομητικὴ στάση, διότι εἶναι παντελῶς ἀποδυναμωμένοι οἱ ἀτλαντικοὶ ἄσπονδοι φίλοι μας∙ «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι.

Προκλητικώτατη λογοκρισία

Ἡ λογοκρισία καὶ ἡ διαστρέβλωση τῶν γεγονότων ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ὑπὲρ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὑπερβαίνει κάθε ὅριο ἀνοχῆς καὶ μόνο μὲ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα συγκρίνεται∙ ἕνα εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ἐπισκέψεώς του στὴν Θεσσαλονίκη, ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῆς ἀνοικτῆς συγκεντρώσεως στὸ Λευκὸ Πύργο, γιὰ τὴν ὁποία δὲν πῆρε κἂν ἄδεια ἀπ’ τὴν δημαρχία καὶ ὁ πολυπράγμων καὶ «δημοκρατικὸς» δήμαρχος δὲν διαμαρτυρήθηκε. Ἔδωσε συνέντευξη τὴν Κυριακή, μίλησε γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὸ λαό –ἀλλὰ σὲ χαμηλώτερο τόνο ἀπὸ πρὶν στὶς διατυπώσεις γιὰ συμμετοχὴ τοῦ κόμματός του-, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ρώτησε ποιὸν λαό; Ὁ κόσμος τὸν περιφρόνησε βαθύτατα, ἀκόμη καὶ τὰ ἐπαγγελματικά του στελέχη. Εὐθύνονται οἱ ἐκδότες, ἀλλὰ καὶ οἱ δημοσιογραφίζοντες.

Προσέγγιση μὲ τὴν Ρωσία

Ἡ ἐπίσκεψη σήμερα στὴν Ἀθήνα τῆς Βαλεντίνας Ματβιένκο, προέδρου τῆς Ἄνω Δούμας, τῆς ρωσικῆς Γερουσίας, τρίτης στὴν πολιτειακὴ ἱεραρχία τῆς Ρωσίας, σηματοδοτεῖ τὴν ἀναθέρμανση τῶν σχέσεών μας μὲ τὴν μεγάλη χώρα∙ τὸ Κρεμλίνο δείχνει ἔτσι ὅτι προσπερνᾶ τὶς ὑποθέσεις τῆς ΔΕΠΑ καὶ τὰ περὶ ἐπενδύσεων καὶ στέλνει τὴν στενὴ συνεργάτη τοῦ Βλαδιμήρου Ποῦτιν ὡς πρώτη ἐπαφή. Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς, ἀλλὰ συναντήθηκε τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ μίλησε σὲ ἑλληνορωσικὸ φόρουμ γιὰ κοινὲς ἐπενδύσεις. Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν περιοχή, τὰ διμερῆ καὶ οἱ ρωσικὲς ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ ἡ συμμετοχὴ ρωτικῶν ἑταιρειῶν στὶς ἀποκρατικοποιήσεις μας, εἶναι τὰ κύρια θέματα.

Παῖδα θετὸν ποιησάμενος

Ὁ Θαλῆς δὲν πανδρεύτηκε, διότι, ὅπως εἶπε στὸν Σόλωνα, φοβόταν τὴν λύπη ποὺ θὰ τοῦ προκαλοῦσε ὁ ἀπώλεια ἑνὸς στενοῦ συγγενοῦς∙ ἀφορμὴ παίρνει ὁ Πλούταρχος καὶ παραδίδει πολλὰς ἠθικὰς συμβουλὰς , διὰ τὸ ἄτοπον τοῦ Θαλοῦ τὸ ὁποῖον καὶ δὲν ἐτήρησε. «Ἀλλὰ καὶ παῖδα θετὸν ἔσχε ποιησάμενος αὐτὸς τὸν τῆς ἀδελφῆς, ὥς φασι, Κύβισθον»∙ ἀλλὰ καὶ θετὸ παιδὶ ἔκανε, τὸν γιὸ τῆς ἀδελφῆς του, ὅπως λένε, τὸν Κύβισθον. «Ἐχούσης γάρ τι τῆς ψυχῆς ἀγαπητικὸν ἐν ἑαυτῇ καὶ πεφυκηυίας»∙ ἐπειδὴ ἔχει κάτι δικό της ἡ ψυχή, ἔμφυτο πρὸς τὴν ἀγάπη. «Ὥσπερ αἰσθάνεσθαι καὶ διανοεῖσθαι καὶ μνημονεύειν»∙ ὅπως τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ σκέπτεσθαι καὶ τὸ ἀπομνημονεύειν. «Οὕτω καὶ φιλεῖν, ἐνδύεταί τι τούτῳ καὶ προσφύεται τῶν ἐκτὸς οἷος οἰκεῖον οὐδέν ἐστι»∙ ἔτσι καὶ τὸ φιλεῖν, ἡ ἀγάπη, ἐνσωματώνει κάτι καὶ ἐνσταλλάσει μέσα μας πρὸς τρίτους, χωρὶς τίποτε κοινὸ μαζί του.

Διαβουλεύσεις Εὐρωζώνης

Οἱ διαβουλεύσεις στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς συνοχῆς της, μετὰ τὴν παρέκβαση μὲ τὴν γαλλικὴ στάση στὴ συριακὴ κρίση, ἄρχισαν ἀπὸ τὰ καθημερινὰ πρακτικὰ προβλήματα∙ ὁ θρίαμβος τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Βαυαρία προδιαγράφει τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς, μὲ τὴν καγκελάριο στὴ θέση της. Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ἐπιβάλλεται νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τώρα, διότι δὲν ἔχει καιρὸ γιὰ χάσιμο ἡ Εὐρώπη∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς Βρυξέλλες αὔριο ἐντάσσεται στὸ κλίμα αὐτό, διότι ἀφορᾶ τὰ προβλήματα τῶν νοτίων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ διότι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, μὲ εὐμενεῖς ἐπιπτώσεις στὶς ἄλλες. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μεταφέρει πλέον, ὄχι μόνο τὴν βελτίωση τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλη δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας μας, μὲ τὴν μαζικὴ προσέλευση ξένων ἐπενδυτῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ περισσότερο ἐκείνων τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ συμπληρωματικὲς εἶναι οἱ ἐπενδύσεις αὐτὲς στὴ γερμανικὴ οἰκονομία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη, ὑποχώρηση στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3637 δολλάρια καὶ 132,0630 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1314,75 καὶ πετρέλαιο, 109,12. Ἡ ρύθμιση τοῦ συριακοῦ εὐνόησε τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, ἀλλὰ στὴν Ἀσία μέτρησε ἡ ἀπειλὴ νέου τυφῶνος στὴν Φουκουσίμα, μὲ κίνδυνο γιὰ τὰ ραδιενεργὰ κατάλοιπα, παρὰ τὴν συμφωνία γιὰ ἐπανέναρξη τῆς παραγωγῆς στὴν Καισὸνγκ τῆς Βορείου Κορέας∙ οἱ Ἀσιάτες καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὶς ἀντιδράσεις τῆς Οὐάσιγκτον, μὲ τὶς καθυστερήσεις στὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων, ὅπως στὸν διορισμὸ τοῦ νέου προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν συριακὴ κρίση ἀντανακλοῦν καὶ στὴν οἰκονομία, μὲ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ σύρεται κυριολεκτικὰ ἀπ’ τὰ γεγονότα∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι εἶναι πιὸ σκληροὶ ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς στὶς ἀντιδράσεις τους. Ἐμφανῶς ἡ Ἀμερικὴ ἐκπίπτει σὲ οἰκονομικὴ δύναμη δευτέρας κατηγορίας, μὲ ἀνάλογες ἐπιπτώσεις.

Στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας

Τὸ Συριακὸ μεταφέρεται πλέον στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, μὲ τὶς παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις στὴν ἡμερήσια διάταξη∙ Ἀμερικανοί, Βρεταννοὶ καὶ Γάλλοι πιέζουν γιὰ αὐστηρὸ ψήφισμα εἰς βάρος τῆς Συρίας, ἀλλὰ ἀντιδροῦν Ρῶσοι καὶ Κινέζοι. Τὸ παιχνίδι τῶν ἐντυπώσεων παίζεται πλέον, καθὼς οἱ Δυτικοὶ ἐπιδιώκουν νὰ κερδίσουν τὸ χαμένο ἔδαφος ἀπ’ τ τὴν ματαίωση τῶν βομβαρδισμῶν∙ ὁ συμβιβασμὸς θεωρεῖται δεδομένος, ἐνῶ παραδόθηκε τελικὰ ἡ ἔκθεση γιὰ τὰ χημικά. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν ἔδαφος, ἐνῶ οἱ ἀντάρτες ἀπομονώνονται διεθνῶς, ὅπως καὶ οἱ ὑποστηρικτές τους Τοῦρκοι∙ οἱ Σαουδάραβες καὶ οἱ Ἰορδανοὶ ἄλλαξαν στάση καὶ ἀκολουθοῦν πλέον τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική∙ ἡ Ἄγκυρα αἰσθάνεται τὴν διεθνῆ ἀπομόνωση, ἐνῶ καὶ οἱ διαδηλώσεις στὸ ἐσωτερικὸ κλιμακώνονται, τόσο κατὰ τῆς ἐπεμβάσεως στὴ Συρία, ὅσο καὶ ὡς προέκταση τῶν προηγουμένων τῆς Ἀνοίξεως. Οἱ ἰσορροπίες ἔχει ἀλλάξει, ἐνῶ στὴν Αἴγυπτο ἡ στρατιωτικὴ κυβέρνηση ἐλέγχει τὰ πράγματα.

Κίνα, ἀντιμετώπιση ρύπων

Ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἔχει ἐξήγγειλε πρόγραμμα γιὰ ὅλες τὶς ἀναπτυγμένες περιοχές της γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ρύπων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος∙ τὸ βάρος πέφτει στὴν ἀπαγόρευση τῆς χρήσεως γαιανθράκων στὴν οἰκιακὴ θέρμανση καὶ στὴ βιομηχανία στὶς πόλεις, μὲ σκοπὸ τὴν μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοιξειδίου τοῦ ἄνθρακος καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν μεγάλων κυρίως πόλεων ἀπ’ τὴν αἰθαλομίχλη. Τὸ πρόγραμμα εἶναι πολὺ φιλόδοξο καὶ αὐστηρὸ ταυτοχρόνως, διότι προβλέπει ἐντὸς πενταετίας τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀτμόσφαιρας στὶς μεγάλες πόλεις, ὅπου ἡ ζωὴ εἶναι ἀφόρητη, ὅταν ἐπικρατεῖ ἄπνοια∙ ἡ ἄλλη πτυχὴ τοῦ προγράμματος εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐναλλακτικῶν μορφῶν ἐνεργείας καὶ τῆς ἀειοφόρου παραγωγῆς. Ἡ ἁλματώδης ἀνάπτυξη τῆς χώρας τὴν τριακονταετία ἔγινε, χωρὶς καμμία πρόβλεψη γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις της στὸ φυσικὸ περιβάλλον.

Θρίαμβος Ἀγκέλας Μέρκελ

Ὁ θρίαμβος, μὲ 49% καὶ τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν ἑδρῶν στὶς τοπικὲς ἐκλογὲς τῆς Βαυαρίας τοῦ Χριστιανοσοσιαλιστικοῦ Κόμματος τῆς Γερμανίας, προδιαγράφει τὴν νίκη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ τὴν Κυριακὴ στὶς ἐθνικὲς ἐκλογές∙ ἤδη ὅλοι κινοῦνται γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν εὐρωπαϊκῶν προβλημάτων, μετὰ καὶ τὴν ἐκτόνωση τῆς συριακῆς κρίσεως. Στὶς Βρυξέλλες ἄρχισαν πυρυτωδῶς οἱ συσκέψεις, μετὰ τὴν θερινὴν ραστώνην καὶ τὶς γαλλικὲς παρεκβάσεις∙ δύο εἶναι τὰ κύρια θέματα, ἡ τακτοποίηση τῶν ἐκκρεμοτήτων μὲ τὶς νότιες χῶρες καὶ ἡ προώθηση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς, μετὰ καὶ τὴν ἔγκρισή της ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο. Οἱ διαφορὲς μεταξὺ Ἐπιτροπῆς καὶ Γερμανίας θεωροῦνται δευτερεύουσες καὶ προβλέπεται ὁ συγκερασμός τους σύντομα, ὁπότε καὶ ἡ Εὐρωζώνη ὀχυρώνεται ἀπέναντι στοὺς κερδοσκόπους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.