Δολοφονία νέου ἀπὸ ἀκροδεξιὸ δράστη

Ἡ δολοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα, γνωστοῦ ἀκροαριστεροῦ, στὴν Ἀμφιάλη ἀπὸ στέλεχος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, καὶ μάλιστα δι’ ἀσήμαντον ἀφορμήν, δείχνει τὸ ποῦ ὁδηγοῦν οἱ ἀκρότητες τοῦ ἀκροδεξιοῦ μορφώματος∙ μᾶλλον δὲν ἦταν προσχεδιασμένη, διότι ἔγινε μὲ πολὺ ἀδέξιο τρόπο καὶ ἄλλα ἐπιδίωκε ὁ δράστης, τὸ πιθανώτερο τὸν ἐκφοβισμὸ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ἀλλὰ ἐπῆλθε τὸ μοιραῖο καὶ «τὰ γενόμενα οὐκ ἀπογίγνονται»∙ ὅλες οἱ πολιτικὲς δυνάμεις καταδίκασαν ἀπερίφραστα τὴν δολοφονία, ἐνῶ οἱ δικαιολογίες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς δὲν ἔπεισαν κανέναν. Ἡ Ἀστυνομία, παρουσίᾳ Εἰσαγγελέως, ἔκανε ἔρευνα στὸ σπίτι τοῦ δράστου καὶ στὰ γραφεῖα τοῦ κόμματος∙ ὅταν ὀργανώνονται ἀπ’ τὸ κόμμα, μὲ ὄργανο βουλευτή του, ὁ προπηλακισμὸς συγγενῶν τῶν θυμάτων τοῦ Μελιγαλᾶ καὶ τοῦ δημάρχου τῆς πόλεως, ἀκολουθοῦν χειρότερα.

Πληθώρα ἐπενδυτικῶν κύκλων

Ἡ εἰσροὴ ξένων ἐπενδυτῶν πολλαπλασιάζεται σὲ βαθμὸ ἀπρόβλεπτο ἀπὸ ὅλες τὶς μεγάλες χῶρες∙ οἱ Ρῶσοι ἐκδηλώνουν ἐμπράκτως ἐνδιαφέρον, μὲ τὴν πρότασή τους γιὰ τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ἀλλὰ καὶ μὲ διερευνητικὲς ἐπαφὲς γιὰ τὰ ΕΛΠΑ ἀπὸ Ρόσνεφτ καὶ Λουκόϊλ, ἐνῶ ἐπανέρχεται ἡ Γκάζπρομ γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, ἂν καὶ ἡ στάση της κρίνεται στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Μόσχας, γιὰ τὴν μείωση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου∙ ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία λογισμικοῦ SAP, ἡ μεγαλύτερη στὸν κόσμο, ἀνακοίνωσε ὅτι ἐντὸς τοῦ Νοεμβρίου ἀνοίγουν τὰ κέντρα ἐρευνῶν της στὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἔχει ὁλοκληρώσει τὶς συνομιλίες της μὲ τριάντα ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ καὶ μὲ πέντε Πανεπιστήμια, γιὰ τὴν συνεργασία τους μαζί της. Ὁ πρόεδρός της εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἄνοιξη τὸν πρωθυπουργὸ καὶ εἶχε δεσμευθεῖ ὅτι θὰ μετατρέψει τὴν χώρα μας, σὲ κέντρο ἐρευνῶν, διότι διαθέτει τὸ καλύτερο ἐρευνητικὸ δυναμικό. Τὴν δημιουργικὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀναζητοῦν.

Μεταρρυθμίσεις, ἀπεργίες

Οἱ μεταρρυθμίσεις προχωροῦν, διότι καὶ οἱ ἀπεργίες ἐκφυλίζονται, καθὼς ἔχουν ὡς προμετωπίδα τους τοὺς γνωστοὺς ἐργατοπατέρες∙ ἡ χθεσινὴ πανεργατικὴ δὲν ἔσωσε τὰ προσχήματα, ἐνῶ καὶ οἱ διαδηλώσεις μόνο στὴν ταλαιπωρία τῶν Ἀθηναίων συνέβαλαν. Οἱ συνομιλίες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὶς Βρυξέλλες εἶχαν ἀντίκρυσμα, διότι ἀλλάζει ἡ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἀπέναντί μας, σὲ σύγκριση μὲ τὶς ψευδολογίες τῆς προηγούμενης τριετίας∙ ἡ διαφορὰ εἶναι ἁπτή, ὄχι μόνο στὰ οἰκονομικὰ καὶ δημοσιονομικὰ μεγέθη, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας τοῦ κόσμου, μὲ τὴν ἀποβολὴ τῆς προηγουμένης καταθλίψεως καὶ τὴν ἔκφραση τῆς ἐμπιστοσύνης ὅτι πολλὰ μπορεῖ νὰ γίνουν. Μόνοι ἐκτεθειμένοι εἶναι οἱ δοῦλοι τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, μὲ τὴν συνέχιση τῆς καταστροφολογίας τους, παρ’ ὅλο ὅτι γνωρίζουν ὅτι κανεὶς δὲν τοὺς παίρνει στὰ σοβαρά∙ ἐὰν τοὺς ἔπαιρνε δὲν θὰ σημειωνόταν ἡ μαζικὴ προσέλευση ἐπενδυτῶν στὴν Ἑλλάδα. Γιατί ἐπιμένουν; Διότι δὲν ἔχουν καμμία ἄλλη ἐπιλογή.

UBS, ἐπενδυτικὲς προτάσεις

Τὶς ἐπενδυτικές του προτάσεις σηζητάει στὴν Ἀθήνα κλιμάκιο τῆς μεγάλης ἑλβετικῆς τράπεζας UBS, συνοδευόμενο ἀπὸ ἐκπροσώπους εἴκοσι ἐπενδυτικῶν σχημάτων∙ τὸ κλιμάκιο συναντήθηκε μὲ τὸν Γιάννη Στουρνάρα καὶ τὸ προεδρεῖο τοῦ ΤΑΙΠΕΔ καὶ συμμετεῖχε σὲ ἡμερίδα γιὰ τὶς προοπτικὲς ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα, στὸ ὁποῖο παραβρέθηκαν ὁ Νότης Μηταράκης καὶ ἐκπρόσωποι τραπεζῶν, Ἐθνικῆς, Ἄλφα, Πειραιῶς καὶ πολλῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων. Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων ἐπενδυτῶν μετράει, διότι αὐτοὶ δὲν θὰ ἔρχονταν, ἂν δὲν ἔβλεπαν τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ δὲν διαπίστωναν τὴν ὕπαρξη δυναμικῶν κλάδων γιὰ τὴν ἀξιοποίησή τους∙ δὲν μετακινεῖται διαφορετικὰ τὸ μεγάλο κεφάλαιο. Παράδειγμα εἶναι ἡ γνωστὴ πιὰ ἀπροθυμία του γιὰ τὴν χώρα μας τὴν προηγούμενη τετραετία.

Ἀνέλκυση COSTA CONCORDIA

Ἡ ἀνέλκυση τοῦ COSTA CONCORDIA, μέσα σὲ δεκαεννέα ὧρες, ἀποτελεῖ τεχνικὸ ἄθλο∙ ἡ τεχνικὴ ἑταιρεία ἀνελκύσεως προετοιμάσθηκε ἐπὶ ἕναν χρόνο σχεδόν, γιὰ νὰ ἀποσπάσει ἀπ’ τὰ βράχια τὸ μεγαθήριο τῶν 110000 τόννων καὶ νὰ τοῦ δώσει τὴν εὐστάθειά του, ὤστε μὲ τὴν βοήθεια ρυμουλκῶν νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ ναυπηγεῖο διαλύσεώς του. Ἑκατοντάδες τεχνικοὶ δούλεψαν συστηματικά, πρῶτα στὴν καταγραφὴ τῆς καταστάσεως τοῦ κρουαζεροπλοίου καὶ στὴν ἐκπόνηση τοῦ σχεδίου, γιὰ τὴν λεπτομερέστατη ἐφαρμογή του κατὰ τὴν ἀνέλκυση∙ ἑκατοστὸ ἑκατοστὸ ἔγινε, ὥστε μὲ εἰδικοὺς στεγανοὺς θαλάμους νὰ ἀποσπασθεῖ ἀπ’ τὰ βράχια καὶ νὰ ἐπανέλθει στὴν εὐθεῖα θέση του, ὅπου ἔπρεπε ἀμέσως νὰ διατηρηθεῖ. Ἀπήλαυσε πολὺς κόσμος τὸ ἔργο μέσα στὴ νύκτα.

Παῖδας ἀγαθοὺς ἀποβαλόντες

Τὰς ἠθικὰς παραινέσεις συνεχίζει ὁ Πλούταρχος, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐργένικη ζωὴ τοῦ Θαλοῦ∙ ἔχουμε περιγραφὴ τῶν ἠθῶν τους, ἴδια μὲ τὰ δικά μας. «Εἶτα τοὺς αὐτοὺς ἐπὶ παισὶν οἰκοτρίβων ἢ θέμμασι παλλακῶν νοσοῦσι»∙ ἔπειτα οἱ ἴδιοι ἄγαμοι γιὰ τὶς ἀρρώστειες παιδιῶν τους ἀπὸ δοῦλες ἀναθρεμμένα ἀπὸ παλλκίδες. «Καὶ θνήσκουσι παρατεινομένους πόθῳ καὶ φωνὰς ἀγγενεῖς ἀφιέντας»∙ ἢ γιὰ τὸν θάνατό τους νὰ ὀδείρονται μὲ ἀπρεπεῖς φράσεις. «Ἔνιοι δὲ καὶ κυνῶν θανάτῳ καὶ ἵππων αἰσχρῶς καὶ ἀβιώτως ὑπὸ λύπης διετέθησαν»∙ μερικοὶ δὲ καὶ γιὰ τὸν θάνατο σκυλιῶν καὶ ἵππων μὲ αἰσχρὸ καὶ ἐλεεινὸ τρόπο ἀντέδρασαν στὴν λύπη τους. «Ἀλλ’ ἕτεροί γε παῖδας ἀγαθοὺς ἀποβαλόντες οὐδὲν ἔπαθον δεινόν»∙ ἀλλὰ ἄλλοι ἔχασαν καλὰ παιδιὰ καὶ δὲν ἔπαθαν τίποτε τρομερό. «Οὐδ’ ἐποίησαν αἰσχρόν, ἀλλὰ χρώμενοι τῷ λοιπῷ βίῳ κατὰ λόγον διετέλεσαν»∙ οὔτε ἔκαναν τίποτε ἄσχημο, ἀλλὰ σεμνὰ ἔζησαν τὴν ὑπόλοιπη ζωή τους.

Ἐμπιστοσύνη στὴ Γερμανία

Ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν Γερμανῶν ἐπιχειρηματιῶν, γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας τους, αὐξήθηκε τὸν Σεπτέμβριο στὸ 49,6, ἔναντι 42 τὸν Αὔγουστο καὶ εἶναι τὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς τελευταίας τριετίας∙ ὁ δείκτης καταρτίζεται σὲ δεῖγμα 260 ἐπιχειρηματιῶν σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα καὶ θεωρεῖται βαρόμετρο γιὰ τὴν οἰκονομία της. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, ἀφοῦ οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχουν καταστρώσει ἤδη ἀναπτυξιακὰ προγράμματα, σὲ ἀνταπόκριση πρὸς τὶς παραγγελίες τους∙ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν Εὐρωζώνη θεωροῦνται αὐτονόητες, ὅταν ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανή της. Ὁ θρίαμβος τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Βαυαρία ἔδωσε ἰσχυρὴ ὤθηση στὴν αἰσιοδοξία τῶν Γερμανῶν, διότι προσβλέπουν σὲ νέα τετραετία τῆς καγκελαρίου, ἀνεξαρτήτως τοῦ συνεταίρου της στὴν κυβέρνηση ἢ στὴν αὐτοδυναμία της, τὴν ὁποία ἀρκετοὶ δὲν τὴν ἀποκλείουν∙ Στὴ Φραγκφούρτη καὶ στὶς Βρυξέλλες προετοιμάζουν ἤδη τὰ σχέδια δράσεως ἀπὸ Δευτέρας γιὰ τὴν Εὐρωζώνη γιὰ ταχύτερρη ἀνάκαμψη.

Ἔλεγχος τῶν ἐπικοινωνίων

Τὸν ἔλεγχο τῶν διαδικτυακῶν ἐπικοινωνιῶν ζητοῦν πλἐον οἱ μεγάλες χῶρες καὶ διεθνεῖς προσωπικότητες, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ παρακολούθησή τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας∙ ἤδη ἡ πρόεδρος τῆς Βραζιλίας ἀνέβαλε τὴν ἐπίσκεψή της στὴν Οὐάσιγκτον, διότι ἐθεώρησε ἀνεπαρκεῖς τὶς ἀμερικανικὲς ἐξηγήσεις γιὰ τὶς παρακολουθήσεις, ἐνῶ στὴ Γαλλία εἴκοσι προσωπικότητες ζήτησαν τὴν ὑπαγωγὴ σὲ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ τῶν ἀρχῶν ἐλέγχου καὶ χορηγήσεως τῶν κόμβων στὸ διαδίκτυο. Τὸ θέμα ἐκκρεμεῖ ἀπὸ καιρό, καθὼς Κίνα, Ρωσία καὶ Εὐρωζώνη ἔχουν ζητήσει τὴν μεταφορὰ τῶν ἀρχῶν στὸν διεθνῆ ὀργανισμό, ἀλλὰ ἀρνήθηκε πεισματικὰ ἡ Ἀμερική∙ οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ ἐμμονή της στὸ θέμα, διότι ἢδη κανεὶς δὲν τῆς ἔχει ἐμπιστοσύνη καὶ ἐπειδὴ ἔχει ἀποδυναμωθεῖ ἀρκετὰ τὸ διεθνὲς κύρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μετὰ καὶ τὶς ἐξελίξεις στὸ Συριακό. Στὸ τελευταῖο ἡ Ρωσία κατήγγειλε ὡς προκατασκευασμένο τὸ πόρισμα τοῦ ΟΗΕ.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῆς ἀναμενομένης ἐπανεκλογῆς τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ παρὰ τὶς δυσμενεῖς πληροφορίες γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,3349 δολλάρια καὶ 132,0850 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1299,75 καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,16. Οἱ ἀνησυχίες γιὰ στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῆς Ἀμερικῆς στὸ τέλος Σεπτεμβρίου ἐντείνονται, καθὼς δὲν ἔχει ἐπέλθει συμφωνία μὲ τὸ Κογκρέσσο, γιὰ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ της∙ ἀντιθέτως τὰ πολιτικά, ὅπως οἱ βομβαρδισμοὶ στὴν Συρία καὶ ἡ καθυστέρηση στὴν ἐπιλογὴ τοῦ νέου πρόεδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ἐπιτείνουν τὴν ἀβεβαιότητα στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐπειδὴ γιὰ πολλοστὴ φορὰ καλεῖται νὰ ἀποφασίσει τὸ Κογκρέσσο γιὰ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση καθυστερεῖ ἀδικαιολόγητα τὸ οἰκονομικό της πρόγραμμα. Ἡ Οὐάσιγκτον δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι βαδίζει στὰ τυφλά, λένε κορυφαῖοι παράγοντες, ἀντὶ τῆς ἄκρως ἀναγκαίας πλέον ἐπιθετικῆς πολιτικῆς.

Ντέλμα Ρουσέφ, δυναμικὴ

Σὲ ἐπίδειξη δυνάμεως προχώρησε ἡ Ντέλμα Ρουσέφ, μὲ τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐπισκέψεώς της στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, λόγῳ τῶν παρακολουθήσεων τῶν διαδικτυακῶν ἐπικοινωνιῶν της ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας∙ ἡ ἀναβολὴ ἐνισχύει τὴν πρόεδρο στὸν λαό της, καθὼς ἡ Βραζιλία εἶναι μέλος τῆς ΒΡΙΚΣ καὶ παρουσιάζεται ὡς μεγάλη δύναμις στὴ Λατινικὴ Ἀμερική. Οἱ κινήσεις αὐτὲς ἔχουν ἀπήχηση στοὺς Βραζιλιάνους, ἐπειδὴ τοὺς κεντρίζουν τὸ ἐθνικό τους γόητρο, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τους∙ τὴν Ἄνοιξη ἡ χώρα εἶχε ζήσει μεγάλο κύμα διαδηλώσεων σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς μεγάλες πόλεις της, κατὰ τῆς φτώχειας καὶ τῶν εἰσοδηματικῶν διακρίσεων. Ἡ δημοτικότης τῆς Ντίλμα Ρουσὲφ εἶχε πέσει ἀρκετά, ὁπότε ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες γιὰ οὐσιαστικὴ ἐνίσχυσή της, καθὼς τὰ οἰκονομικὰ δὲν βελτιώνονται καὶ πολὺ εὔκολα.

Ἐπαναλειτουργία Καισόνγκ

Ἡ συμφωνία Βορείου καὶ Νοτίου Κορέας, γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς μεγάλης βιομηχανικῆς περιοχῆς Καισὸνγκ στὸ ἔδαφος τῆς Βορείου, θεωρεῖται ἀπόδειξη τῆς βελτιώσεως τῶν σχέσεών τους∙ στὴν Καισὸνγκ ἔχουν ἀνοίξει ἐργοστάσια μεγάλες νοτιοκορεατικὲς βιομηχανίες, ὅπου ἀπασχολοῦνται πενῆντα χιλιάδες Βορειοκορεάτες καὶ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἔχει ἔσοδα ἕνα δις δολλάρια μηνιαίως. Ἡ περιοχὴ εἶχε κλείσει ἀπ’ τὸν δικτάτορα πρὸ πενταμήνου, ὅταν εἶχε ξεσπάσει ἡ κρίση μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν κρατῶν∙ μετὰ ἀπὸ πολλὲς διαβουλεύσεις ἡ Πιὸνγκ Γιὰνγκ συμφώνησε στὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων, γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν νοτιοκορεατῶν στελεχῶν, ἐνῶ ἀπεδέχθη καὶ τὴν ἀποκατάσταση ἐπικοινωνίας μερικῶν χιλιάδων οἰκογενειῶν οἱ ὁποῖες εἶναι χωρισμένες ἀπὸ ἑξῆντα χρόνια, μετὰ τὸ τέλος τοῦ κορεατικοῦ πολέμου. Ἡ συμφωνία θεωρεῖται καλὴ ἔνδειξη γιὰ ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως στὴ χερσόνησο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.