Νέα Ὑόρκη, σημαντικὴ πρόοδος γιὰ ΑΟΖ

Οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, συναντήθηκαν στὴν Νέα Ὑόρκη, στὰ πλαίσια τοῦ ΟΗΕ, γιὰ τὴν χάραξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης καὶ συμφώνησαν τὴν ἀνάθεση τῶν συνομιλιῶν στοὺς Γενικοὺς Διευθυντές τους∙ τὸ βῆμα θεωρεῖται ἀποφασιστικό, καθὼς εἰσέρχονται οἱ διαπραγματεύσεις στὰ τεχνικὰ θέματα, ποὺ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει συμφωνία γιὰ τὴν πολιτικὴ πτυχή. Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος συζήτησε μὲ τὸν Φαχμὶ Μοὺν καὶ τὶς σχέσεις τῆς Αἰγύπτου μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὑποσχόμενος τὴν προώθησή τους, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο∙ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ἰσραήλ, σὲ δύο ἑβδομάδες, πέραν τῆς ἀναπτύξεως τῶν πολιτικῶν σχέσεων, κύριο θέμα εἶναι καὶ ἡ μεταφορὰ φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὸ Ἰσραὴλ στὴν Εὐρώπη, μέσῳ Κύπρου καὶ Ἑλλάδος.

Ἐκκαθαρίσεις Ἀκροδεξιᾶς

Οἱ ἐκκαθαρίσεις στὴν Ἀστυνομία, γιὰ ἀνοχὴ ἢ συνεργασία μὲ τὴν ἀκροδεξιά, ἄρχισαν μὲ τὴν παραίτηση δύο ἀντιστρατήγων καὶ τὴν μετακίνηση πολλῶν ἄλλων, στὰ πλαίσια διοικητικῆς ἐξετάσεως ἀπ’ τὸν ἀρχηγό της∙ ταυτοχρόνως ἡ ἀνακριτὴς Πειραιῶς διέταξε τὴν ἄρση τοῦ τηλεφωνικοῦ ἀπορρήτου ὅσων στελεχῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐμπλέκονται στὴν δολοφονία τῆς Ἀμφιάλης, ἐνῶ καὶ ὁ ἀντιεισαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου κάλεσε τοὺς πρώτους μάρτυρες, κατ’ ἐντολὴν τῆς κατεπειγούγης ἐξετάσεως. Σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ Φώτης Κουβέλης ἔγιναν δεκτοὶ ἀπ’ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ δὲν ἐπέμειναν στὸ αἴτημά τους γιὰ σύγκλιση τοῦ Συβμουλίου Πολιτικῶν ἀρχηγῶν∙ οἱ ἀντιδράσεις τῆς κοινῆς γνώμης προβληματίζουν τὴν Κουμουνδούρου, διότι κορυφαῖα στελέχη της ἐμφανίζονται ἀπρόθυμα γιὰ τὴν καταδίκη κάθε μορφῆς βίας, λόγῳ τῶν στενῶν σχέσεών τους μὲ ἀκροαριστερὲς ὁμάδες, ἐνῶ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος καλοῦσε μέχρι τὴν περασμένη ἑβδομάδα σὲ λαϊκὴ ἐξέγερση κατὰ τῆς κυβερνήσεως.

Ἀναγνώριση ἐπανεκκινήσεως

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας μας ἔγινε κι ἀπ’ τὴν τρόικα, μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κύκλους ἀκολουθεῖν ἑκόντες ἄκοντες∙ οἱ συζητήσεις μὲ τὴν κυβέρνηση ἑστιάζονται πλέον στὸ ὕψος τοῦ τυχὸν ἐλλείμματος, ὅπως καὶ στοὺς τρόπους καλύψεώς του, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται ἡ κάλυψή του ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη. Τὰ στοιχεῖα γιὰ ἀνάκαμψη παρουσιάζονται καθημερινά, καθὼς καὶ οἱ πωλήσεις βιομηχανικῶν μας προϊόντων αὐξήθηκαν κατὰ 3,7% τὸν Ἰούλιο, γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τετραετία∙ οἱ οὐσιαστικὲς διαπραγματεύσεις ἀναμένονται τὸν Ὀκτώβριο, ὅταν θὰ ἔχουν συγκεντρωθεῖ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ θὰ ἔχει ἐξαγγείλει ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὴν πολτική της γιὰ τὴν ἀνάκαμψη στὴν Εὐρωζώνη. Ἐκτὸς ἀπ’ τὸν τουρισμὸ καὶ τὶς ἐπενδύσεις σὲ ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ γιὰ τὶς μεταφορὲς πολλαπλασιάζεται ἡ ζήτηση γιὰ ἀγορὰ ἀκινήτων, μὲ ἀνταλλαγὴ τὴν παροχὴ πενταετοῦς βίζας∙ ἀπὸ Κινέζους, Ἄραβες, Ἰνδούς, Ἀσιάτες εἶναι οἱ περισσότερες.

Μέρκελ, μητέρα Γερμανίας

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θεωρεῖται πλέον ἡ μητέρα τῆς Γερμανίας, μετὰ τὸν ἐκλογικό της θρίαμβο, τὸν τρίτο στὴν ἱστορία τῆς χώρας, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ Κόνραντ Ἀντενάουερ τοῦ 1957 καὶ τοῦ Χέλμουτ Κὸλ τοῦ 1990∙ οἱ Γερμανοὶ τὴν ἐμπιστεύθηκαν γιὰ ἄλλη μία τετραετία τουλάχιστον, ἀλλὰ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι προσβλέπουν στὶς νέες προοπτικὲς ποὺ διαγράφονται. Τὰ ἄλλα κόμματα ὑπέστησαν πτώση, μὲ τοὺς Φιλελευθέρους ἐκτὸς Μπουντεστάνγκ γιὰ πρώτη φορά μεταπολεμικά, τοὺς Πράσινους καὶ τοὺς Ἀριστερούς, μὲ μείωση τῶν δυνάμεών τους κατὰ τὸ ἕνα τρίτο περίπου, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἐναλλακτικοί, κατὰ τοῦ εὐρώ, δὲν ἔπιασαν τὸ 5%∙ ὁ σχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ, μὲ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες, φαίνεται ἡ μοναδικὴ λύση.

Ἑλλάς, μεγάλο ἐνδιαφέρον

Τὸ ἐνδιαφέρον της γιὰ τὴν Ἑλλάδα προβλέπεται ὅτι θὰ δείξει ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ τὸν ἐκλογικό της θρίαμβο∙ ἦταν ἡ πρώτη ποὺ δέχθηκε τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ πέρυσι καὶ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀθήνα, ἕνα χρόνο ἀκριβῶς πρίν, ἐνῶ μᾶς στήριξε στὶς τελικὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὸ ΔΝΤ τὸν Νομέμβριο. Ἡ χώρα μας, ἄλλωστε, βρίσκεται τώρα σὲ πλεονεκτικὴ θέση πλέον, διότι ἔχει ἐκπληρώσει καὶ μὲ τὸ παραπάνω ὅλες τὶς δεσμεύσεις της ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ ἄρχισε ἤδη ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅτι εἶχε συζητήσει δηλαδὴ ἡ καγκελάριος μὲ τὸν πρωθυπουργό μας∙ ἡ στροφὴ πρὸς τὴν ἀνάκαμψη θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τὴν ἴδια καὶ δὲν ἀποτελεῖ παραχώρηση πρὸς τοὺς βέβαιους συγκυβερνῆτες της Σοσιαλδημοκράτες.

Παρακινητικῶς ἔχειν αὐτὸν

Οἱ Ἀθηναῖοι, στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος, εἶχαν χάσει τὴν Σαλαμίνα στὸν πόλεμο μὲ τοὺς Μεγαρεῖς∙ εἶχαν ψηφίσει ἔπειτα νόμο, ὅτι θὰ καταδικαζόταν σὲ θάνατο, ὅποιος ἔθετε τὸ θέμα τῆς νήσου. Ὁ Σόλων ἔβλεπε ὅτι οἱ νέοι δὲν ἀποδέχονταν τὴν κατάσταση αὐτή, «αὐτοὺς δὲ μὴ θαρροῦντας διὰ τὸν νόμον»∙ ἀλλὰ καὶ δὲν τολμοῦσαν νὰ κάνουν κάτι λόγῳ τοῦ νόμου. «Ἐσκήψατο μὲν ἔκστασιν τῶν λογισμῶν, καὶ λόγος εἰς τὴν πόλιν ἐκ τῆς οἰκίας διεδόθη παρακινητικῶς ἔχειν αὐτόν»∙ προσποιήθηκε ὅτι ἔχει τρελαθεῖ, καὶ διαδόθηκε στὴν πόλη ἀπ’ τὸ σπίτι του ὅτι ἔχει χάσει τὰ λογικά του. «Ἐλεγεῖα δὲ κρύφα συνθεὶς καὶ μελετήσας, ὥστε λέγειν ἀπὸ στόματος»∙ ἔγραψε κρυφὰ ἐλεγειακοὺς στίχους καὶ τοὺς ἀπομνημόνευσε, ὥστε νὰ τοὺς ἀπαγγέλει ἀπὸ στήθους. «Ἐξεπήδησεν εἰς τὴν ἀγορὰν ἄφνω πιλίδιον περιθέμενος»∙ ἔτσι πετάχθηκε ξαφνικὰ στὴν ἀγορὰ μὲ σκουφί, ὅπως ἔκαναν οἱ ἄρρωστοι. Τέλειες προσποιήσεις.

Ἐνίσχυση συνοχῆς Εὐρώπης

Ἡ ἐνίσχυση τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς καὶ ἡ ἐνδυνάμωση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τοῦ Βερολίνου καὶ μὲ τὴν νέα κυβέρνηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὶς δηλώσεις της∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συνεχάρη τὴν καγκελάριο, ὅπως καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ πρώτη ἐπίσκεψή της στὸ ἐξωτερικὸ νὰ εἶναι στὸ Παρίσι. Οἱ δύο μεγάλοι τῆς Εὐρωζώνης θεωροῦν κατάλληλη τὴν στιγμὴ, γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀνακάμψεως στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν ἀνάλογη χαλάρωση τῆς λιτότητος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάληψη πολιτικῶν πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πολιτικῆς της ἑνοποιήσεως∙ ἡ περιπέτεια τοῦ Συριακοῦ ἀναδεικνύει τὴν Γερμανία ὡς τὴν μοναδικὴ ἀλώβητη δύναμη στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀναμένει ἀναπληρῶσαι τὸ τρωμένο κύρος του ἀπ’ τὴν ἄκαιρη ταύτισή του μὲ τοὺς Ἀμερικανούς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Βρεταννία ἐμφανίζεται πλήρως ἀποδυναμωμένη στὴν Εὐρώπη, χωρὶς σαφεῖς προοπτικὲς ἀναδιπλώσεώς της.

Ἐνίσχυση διεθνοῦς ρόλου

Ἡ ἐνίσχυση τοῦ διεθνοῦ ρόλου τῆς Εὐρωζώνης –καὶ τῆς Γερμανίας κατὰ προέκταση- θεωρεῖται δεδομένη, μετὰ τὴν ἐκλογικὴ νίκη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ ἡ διεθνὴς δυναμικὴ χαρακτηρίζεται ἀπ’ τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς –μετὰ τὴν στάση της στὸ Συριακό, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὑπόθεση τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων, ἐνῶ καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους ἐπιτείνει τὴν ἐξασθένισή της- καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας. Ἀπ’ τὶς δυτικὲς δυνάμεις μόνο τὸ Βερολίνο εἶχε ἀσκήσει αὐστηρὴ κριτικὴ στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὶς παρακολουθήσεις καὶ εἶχε τηρήσει σώφρονα στάση στὸ Συριακό, ἐνῶ διατηρεῖ στενές σχέσεις μὲ τὴν Μόσχα καὶ τὸ Πεκῖνο∙ μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς ἔχει τὴν ἄνεση ἡ καγκελάριος διαδραματίσαι πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὶς διεθνεῖς ὑποθέσεις, ὁπότε αὐτομάτως ἀναδεικνύεται καὶ ἡ παρουσία ὁλοκλήρου τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ συνοχή της ἐκτείνεται σὲ ὁλόκληρη τὴν γεωγραφικὴ ἔκταση τῶν ἑταίρων.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, παρὰ τὴν μεγάλη νίκη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Γερμανία καὶ τὴν ἀναθέρμανση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σὲ σταθερὰ ἐπίπεδα, 1,3509 δολλάρια καὶ 133,6110 γιέν, ἀλλὰ κινήθηκε ἀνοδικὰ ὁ χρυσός, 1321,75 καὶ ἐλαφρῶς πτωτικὰ τὸ πετρέλαιο, 109,02. Οἱ κερδοσκόποι δείχνουν ὅτι αἰφνιδιάστηκαν ἀπ’ τὸ γερμανικὸ ἀποτέλεσμα καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀλλάξουν θέσεις στὰ χαρτοφυλάκιά τους, πρὶν ἀπ’ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς∙ γνωρίζουν ὅτι τὸ Βερολίνο ἔχει ὡς προτεραιότητα τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς της. Οἱ ἴδιοι ὅμως εἶχαν ἐπενδύσει στὶς φυγόκεντρες τάσεις καὶ στὴ χρεωκοπία τῶν νοτίων χωρῶν της, ἐνῶ τώρα ἀκόμη καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀναγνωρίζουν τὴν πρόοδο καὶ πολὺ περισσότερο στὴν Ἑλλάδα∙ ἔχουν πλήρη συναίσθηση ὅτι τὰ χρονικά τους περιθώρια εἶναι ἐλάχιστα καὶ σπεύδουν δρομαῖοι…

Παρίσι, 4 τόνοι κοκαΐνης

Σὲ ἀεροπλάνο τῆς γραμμῆς Καράκας, Παρισίων βρέθηκαν στὸ ἀεροδρόμιο Ρουασὶ τέσσερες τόνοι κοκαΐνης, ἀλλὰ χωρὶς παραλήπτη∙ τὸ ἐμπόρευμα ἐκτιμᾶται σὲ ἀξία πενῆντα ἑκατομμύριων εὐρὼ καὶ οἱ ἀρχὲς συνέλαβαν ἕξι ἄτομα, τρεῖς Βρεταννοὺς καὶ τρεῖς Ἰταλούς, ἐνῶ ἄλλοι τρεῖς ἀξιωματικοὶ συνελήφθησαν στὴ Βενεζουέλα. Ἡ ποσότης εἶναι ἡ μεγαλύτερη ποὺ κατασχέθηκε σὲ εὐρωπαϊκὸ ἀεροδρόμιο∙ οἱ ἀρχὲς ἐντυπωσιάσθηκαν ἀπ’ τὴν σιγουριὰ τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν γιὰ τὴν διακίνησή του, ἀλλὰ τήρησαν διακριτικὴ στάση καὶ δὲν ἀνακοίνωσαν τίποτε ἐπὶ ἕξι ἑβδομάδες, μέχρι τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἐννέα ὑπόπτων. Οἱ ἐμπόροι ναρκωτικῶν πίστευαν ὅτι βρίσκουν εὔκολα τὰ τρωτὰ σημεῖα τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν ἑκάστης χώρας, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν φορὰ πιάστηκαν στὰ πράσα ἀπ’ τοὺς Γάλλους∙ τὸ ἐμπόρευμα στὴν πιάτσα ἐκτιμᾶται σὲ διακόσια ἑκατομμύρια εὐρώ.

Κένυα, θύματα τρομοκρατῶν

Ἡ εἰσβολὴ μιᾶς δεκάδος Ἰσλαμιστῶν τρομοκρατῶν σὲ μεγάλο ἐμπορικὸ κέντρο τοῦ Ναϊρόμπι, εἶχε ἀποτέλεσμα 62 νεκροὺς καὶ 170 περίπου τραυματίες∙ οἱ τρομοκράτες, μὲ τὴν εἴσοδό τους στὸ πολυκατάστημα πυροβολοῦσαν ἀδιακρίτως ἐναντίον ὅλων, ἐνῶ εἶχε ἐπικρατήσει πανικὸς στοὺς ἐπισκέπτες. Ἐγκέφαλος τῆς εἰσβολῆς φέρεται μία Ἀγγλίδα, ἡ ὁποία ἔχει ἀσπαστεῖ τὸν ἰσλαμισμὸ καὶ συμμετέχει στὶς ἀκραῖες ὁμἀδες τῆς γειτονικῆς Σομαλίας∙ ἀπὸ ἐκεῖ ἔφθασαν στὴν Κένυα, μὲ σκοπὸ τὴν ἐκδίκηση, ἐπειδὴ τέσσερες χιλιάδες στρατιῶτες τῆς χώρας συμμετέχουν στὶς δυνάμεις τοῦ ΟΗΕ στὴ Σομαλία. Χθὲς τὸ μεσημέρι εἰδικὲς ἀστυνομικὲς δυνάμεις εἰσέβαλαν στὸ πολυκατάστημα καὶ ἀπελευθέρωσαν τοὺς τελευταίους ὁμήρους τῶν τρομοκρατῶν∙ στὴν ἐπιχείρηση ἔλαβαν μέρος καὶ ὁμάδες ἐπιλεγμένων τμημάτων ἀπ’ τὸ Ἰσραήλ, σὲ βοήθεια τῆς τοπικῆς ἀστυνομίας. Οἱ νεκροὶ εἶναι πολλῶν ἐθνικοτήτων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.