Ἀντιπολίτευση χαμένη στὴν ἀπραξία της

Σὲ κατάσταση ἀπραξίας βρίσκεται ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση, μετὰ τὶς τολμηρὲς κυβερνητικὲς πρωτοβουλίες κατὰ τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ τὴν ἀναγνωρισμένη πλέον ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ περιορίζονται ὅλοι τους σὲ ἄσφαιρα πυρὰ στὸ γάμο τοῦ Καραγκιόζη. Πιὸ χαμένος δείχνει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὁποῖος δύο ἑβδομάδες πρὶν προέβλεπε τὴν ἐξέγερση τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὸν ἴδιο θριαμβευτὴ στὸ θρόνο∙ πολλοὶ διερωτῶνται τὸ τί φταίει καὶ πέφτει συνέχεια ἔξω ὁ ἀρχηγός, ὅταν κάθε δίμηνο προαναγγέλλει τὴν κατάρρευση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Στὸ κόμμα του ἡ κριτικὴ κλιμακώνεται, διότι, μετὰ τὴν οἰκτρὰ ἀποτυχία τῆς δημοσίας συγκεντρώσεως τῆς Θεσσαλονίκης, ἀνοικτὰ πλέον θέτουν θέμα ἡγεσίας∙ ἡ διαρροὴ τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ ἀνησυχεῖ περισσότερο πολλὰ κομματικὰ στελέχη, διότι φοβοῦνται μὴν γίνει ἀργότερα χείμαρρος ἀσυγκράτητος.

Παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ

Ἡ ὀργάνωση τῆς ἀκροδεξιᾶς ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν, μὲ τὴν ἀνοχὴ κάποιων στὸ ἐπίσημο κράτος, ἀλλὰ καὶ τὴν προβολὴ ὣς χθὲς ἀπ’ τὴν διαπλοκή∙ στὸν Χαράλαμπο Βουλπιώτη κατέθεσε πρώην μέλος τῶν Ταγμάτων Ἐφόδου καὶ ἀποκάλυψε πολλά, γιὰ τὴν δράση τους, τὴν ἐκπαίδευσή τους καὶ τοὺς χρηματοδότες τους, ἐνῶ ἡ ἄρση τοῦ τηλεφωνικοῦ ἀπορρήτου ἐπιβεβαίωνει τὴν ἠθικὴ αὐτουργία ἀρκετῶν στὴν ἱεραρχία της γιὰ τὴν δολοφονία τῆς Ἀμφιάλης. Τὸ κόμμα γνωρίζει ὅτι χάνει τὴν προνομιακή του στήριξη καὶ σπεύδει ἐξαφανίσαι τὰ ἐνοχοποιητικὰ στοιχεῖα, μὲ τὸ κλείσιμο γραφείων του, ἐνῶ ἤδη ἔπεσαν οἱ πρῶτες δικαστικὲς ποινές∙ οἱ λαλίστατοι βουλευτές του ἔχουν χαθεῖ ἀπ’ τὸ Κοινοβούλιο, καὶ κανεὶς δὲν ἀπαντάει στὶς ἐπικρίσεις τῶν ἄλλων κομμάτων. Οἱ ἀντιδράσεις δείχνουν ὅτι ἔχουν ἀπωλέσει τὴν ψυχραιμία τους καὶ τὴν ἄνεση τῶν κινήσεων ποὺ τοὺς χαρακτήριζε ἀπ’ τὴν εἴσοδό τους στὴ Βουλή.

Τρόικα, διαδικαστικὰ μόνο

Σὲ διαδικαστικὰ θέματα περιορίζονται πλέον οἱ συζητήσεις μὲ τὴν τρόικα, μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ ὕφεση 4%, τὸ 2014, καὶ τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς προόδου τῆς Ἑλλάδος∙ φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ ἐπισημάνσεις, ὅπως γιὰ ὅλες τὶς χῶρες. Οἱ ξένες ἐπενδύσεις αὐξάνονται στὴ χώρα, καθὼς ὁ Νότης Μηταράκης ἀνακοίνωσε δύο μεγάλες τουριστικὲς ἐπενδύσεις 1,2 δις εὐρώ, στὴν Χαλκιδικὴ καὶ στὴν Ἀργολίδα, μὲ τὸ σύστημα fast track, ἐνῶ ὑπέβαλε τὰ χαρτιά της καὶ τρίτη∙ ἡ αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν ἀκολουθεῖ, καθὼς ἤδη καλύπτουν τὸ 13,8% τοῦ ΑΕΠ, ἀπὸ μονοψήφιο ἀριθμὸ πρὸ τριετίας. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ξένων ἐπεκτείνεται σὲ πολλοὺς κλάδους, πέραν τῶν προνομιακῶν τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἐνῶ ἐμπεδώνεται ἡ ψυχολογία ἀνατάσεως στὴν ἀγορὰ κι ὅλοι τρέχουν γιὰ κάτι καινούργιο∙ ἡ ψυχολογία εἶναι στὸν κόσμο ἡ λυδία λίθος γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση σὲ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας.

Ὑπερβολὲς κατὰ ἀκροδεξιᾶς

Ἡ διαπλοκή, ἀπ’ τὴν ὑποτιθέμενη ἀφάνεια τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, πέρασε στὸ ἄλλο ἄκρο τῆς συνεχοῦς προβολῆς της∙ ἡ ὑπερενασχόληση τῶν καναλιῶν μὲ τὶς παρανομίες της φθάνει σὲ σημεῖο ὑπερβολῆς, ὁπότε κουράζει τὸν κόσμο καὶ τὸν ἐξωθεῖ σὲ ἄλλες ἀντιδράσεις. Εἶναι ποὺ εἶναι ἄκρως ἀπωθητικὴ ἡ διαπλοκή, διότι κανεὶς δὲν τὴν πιστεύει, ὁπότε εὔκολα ἐξωθεῖται κάποιος στὸ συμπέρασμα, ὅτι πάλι ὑπερβάλλουν, ὅπως εἶχαν κάνει στὶς κατηγορίες κατὰ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ στοὺς ἐμετικοὺς ἐπαίνους πρὸς τὸν σοσιαλιστὴ ἀρχηγό τους∙ μὲ τὶς ὑπερβολές τους τείνουν νὰ τὴν καταστήσουν θύμα τῆς διαπλοκῆς… Τυχαῖα εἶναι αὐτά, ἢ μήπως γίνονται κατόπιν ἐντολῆς, διότι χωρὶς τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις της δὲν διογκωνόταν ἡ ἀκροδεξιά.

Ἁλματώδης ἄνοδος ψηφιακῶν

Ἡ ἁλματώδης ἄνοδος τῶν ἐπενδύσεων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καθιστᾶ πλέον τὸν κλάδο ὡς τὸν πλέον δυναμικὸ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ τὸ πρῶτο ὀκτάμηνο ἀπ’ τὰ τρία δις εὐρὼ εἰσροῆς ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων, τὸ 38% κατευθύνθηκε στὶς τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή, σὲ περίοδο κρίσεως πάνω ἀπὸ ἕνα δις ἐπενδύθηκαν στὴν κινητὴ τηλεφωνία κι αὐτὰ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή, διότι ἀποτελοῦν τὶς πρῶτες τοποθετήσεις κεφαλαίων γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν σχεδίων τους∙ ἤδη ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας τοῦ κόσμου ἔχουν ἐξαγγείλει τὴν ἵδρυση κέντρων ἐρευνῶν τους στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ παρατηρεῖται ἤδη ἔλλειψη προγραμματιστῶν, τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ζήτηση! Ἡ δημιουργικότης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τὰ τραγούδια τῆς γιαγιᾶς βοηθοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα.

Προστησάμενοι τὸν Σόλωνα

Ὁ Σόλων, προσποιούμενος τὸν τρελό, βγῆκε στὴν Ἀγορὰ κι ἐπάνω στὴν πέτρα τοῦ κήρυκος ἀπήγγειλε τὴν ἐλεγεία «Σαλαμίς»∙ οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν χάσει τὴν Σαλαμίνα στὸν πόλεμο μὲ τοὺς Μεγαρεῖς κι εἶχαν ψηφίσει νόμο, ὅτι θὰ καταδικαζόταν σὲ θάνατο, ὅποιος ἔθετε τὸ θέμα αὐτό. «Τότε δὲ ᾀσθέντος αὐτοῦ καὶ τῶν φίλων τοῦ Σόλωνος ἀρξαμένων ἐπαινεῖν»∙ τότε λοιπὸν ἀφοῦ τραγουδήθηκε ἡ ἐλεγεία καὶ οἱ φίλοι τοῦ Σόλωνος ἄρχισαν ἐπαινεῖν αὐτόν. «Μάλιστα δὲ τοῦ Πεισισράτου τοῖς πολίταις ἐγκελευομένου καὶ παρορμῶντος πεισθῆναι τῷ λέγοντι»∙ περισσότερο δὲ ὁ Πεισίστρατος παρότρυνε τοὺς πολὶτες νὰ πεισθοῦν ἀπ’ τὰ λόγια τοῦ ὁμιλητοῦ. «Λύσαντες τὸν νόμον αὖθις ἥπτοντο τοῦ πολέμου προστησάμενοι τὸν Σόλωνα»∙ κατήργησαν τὸν νόμο κι ἀμέσως ἄρχισαν τὸν πόλεμο ἐκλέγοντας ἀρχηγό τους τὸν Σόλωνα. Ἦταν ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναδείξεως τῶν Ἀθηνῶν ὡς ναυτικῆς δυνάμεως∙ χωρὶς τὴν Σαλαμίνα ἔκλεινε ἡ ἔξοδός τους πρὸς τὴν θάλασσα.

Ἐνόχληση τῶν Ἀτλαντιστῶν

Ἡ ἐνόχληση τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων καὶ τῶν ἐπιχωρίων τους ὑποτακτικῶν ἀπ’ τὴν νίκη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ εἶναι ἐμφανέστατη∙ γιὰ ὅλα φταίει ἡ καγκελάριος καὶ περισσότερο γιὰ ὅσα συνέβησαν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς ἄλλες νότιες χῶρες. Ἔχουν καλλιεργήσει τὴν προπαγάνδα ὅτι τὸ Βερολίνο ἐπέβαλε τὴν λιτότητα καὶ ξεχνοῦν ὅλοι τους, ὅτι τὸ ΔΝΤ τὸ ἔφερε στὴν Ἑλλάδα ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός, συνοδευόμενος ἀπ’ τοὺς ὕμνους ὅλων τους γιὰ τὴν πολιτική του ἰδιοφυιία∙ μάλιστα κατακεραύνωναν τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅταν προειδοποιοῦσε γιὰ τὶς συνέπειες τοῦ Μνημονίου καὶ ζητοῦσε τὴν παροχὴ ρευστότητος στὴν ἀγορά. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὸ ἀποδέχθηκε ὡς ἀναγκαῖο κακό, διότι δὲν τῆς ἐπέτρεπαν οἱ κοινοτικοὶ κανονισμοὶ τὴν ἀπόρριψή του, δὲν εἶχε καθιερωθεῖ ἡ αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία∙ τὴν ἄσχημη εἰκόνα τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό, τὴν εἶχαν προκαλέσει οἱ δηλώσεις ὅτι «οἱ Ἕλληνες εἶναι διεφθαρμένοι ἀπ’ τὴν κορυφὴ ὥς τὰ νύχια».

Διαλλακτικοὶ στὰ διεθνῆ

Ὁ Ἀμερικανὸς καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος ἐμφανίσθηκαν διαλλακτικοὶ στὸ Συριακὸ καὶ Ἰρανικὸ στὶς ὁμιλίες τους στὴ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν∙ ἡ ἀπειλὴ γιὰ βομβαρδισμοὺς τῆς Συρίας ἀτόνησε, καθὼς τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὸν χαρακτῆρα τοῦ ψηφίσματος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας. Ἡ ἐπικράτηση τῶν ἀκραίων Ἰσλαμιστῶν στὶς ἀνταρτικὲς ὁμάδες εἶναι ἡ κύρια αἰτία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν βρίσκουν συμπαθεῖς γιὰ τὴν παροχὴ τῆς βοήθειάς τους∙ ὅλοι φοβοῦνται ὅτι οἱ Ἰσλαμιστὲς θὰ ἐγκαταστήσουν, ἐὰν ἐπικρατήσουν, αὐστηρὸ θρησκευτικὸ κράτος. Μὲ τὸ Ἰρὰν φαίνεται ὅτι ἄνοιξαν γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας καὶ γίνεται προετοιμασία γιὰ τὴν συνάντηση τῆς Τεχεράνης μὲ τοὺς πέντε μεγάλους σὺν τὴν Γερμανία σὲ σύντομο χρόνο∙ ὁ Χασὰν Ρουχανὶ δείχνει ὅτι ἐλέγχει τὰ πράγματα στὸ ἐσωτερικὸ κι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση καλῶν σχέσεων μὲ ὅλες τὶς χῶρες. Ἠδη ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συναντήθηκε μὲ τὸν Χασὰν Ρουχανὶ στὸν ΟΗΕ.

Πτωτικὲς τάσεις μετοχῶν

Οἱ μετοχὲς κινήθηκαν πτωτικὰ παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τῆς καθυστερήσεως στὴν αξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3513 δολλάρια καὶ 132,1280 γιέν, ἐνῶ ἀνέκαμψαν ἐλαφρῶς, χρυσός, 1320,25 καὶ πετρέλαιο, 109,69. Ἡ διαδικασία σχηματισμοῦ τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως ἐπηρέασε ἐπίσης, ἂν καὶ βρισκόμαστε στὶς πρῶτες μέρες καὶ οἱ Γερμανοὶ θεωροῦν δεδομένη τὴν συνεργασία τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ ἄλλωστε βελτιώθηκε σημαντικὰ ὁ δείκτης καταναλωτικῆς ἐμπιστοσύνης στὴ χώρα. Οἱ φόβοι πάντως γιὰ διακοπὴ πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τὴν Τρίτη εἶναι διάχυτοι στὴν ἀμερικανικὴ ἀγορά, καθὼς βλέπουν διάθεση ταπεινώσεως τοῦ προέδρου ἐκ μέρους τῶν Ρεπουμπλικανῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ὅπου διαθέτουν τὴν πλειοψηφία∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος δὲν δείχνει σημάδια ἀντιδράσεως, οὔτε προβαίνει σὲ κινήσεις συμβιβασμοῦ ἢ καὶ καταγγελίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Φέρεται ἀμήχανα, ὅπως καὶ στὰ κρίσιμα διεθνῆ θέματα, Συριακὸ καὶ διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις.

Ἀγωγὲς κατὰ 13 τραπεζῶν

Ἡ Ἐποπτικὴ Ἀρχὴ τοῦ Χρηματιστηρίου τῆς Νέας Ὑόρκης κατέθεσε ἀγωγὲς κατὰ 13 μεγάλων τραπεζῶν, ἀμερικανικῶν καὶ μερικῶν εὐρωπαϊκῶν, γιὰ τὴν ἀπάτη τῶν βραχυχρονίων ἐπιτοκίων τὴν τελευταία ἑξαετία∙ οἱ ἀπαιτήσεις ἀνέρχονται σὲ δεκάδες δις δολλάρια, ἐνῶ ἡ Morgan Stanley ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποδέχεται συμβιβασμὸ στὰ τρία δις περίπου. Ἡ δικαιοσύνη μᾶλλον θὰ κρίνει τὸ ὕψος τῶν ἀποζημιώσεων πρὸς τοὺς πελάτες τῶν τραπεζῶν οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν, τὴν περίοδο τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, θύματα παραπληροφορήσεως∙ ἡ συγκυρία εἶναι ἡ χειρότερη, διότι οἱ ἀγωγὲς ἀσκοῦνται σὲ περίοδο ἀπολύτου δυσπιστίας τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Ἡ ρύθμιση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως μέχρι τὴν Δευτέρα βαρύνει τὶς ἀγορές∙ οἱ πιθανότητες διακοπῆς πληρωμῶν εἶναι πολλές, λόγῳ τῆς διαμάχης Λευκοῦ Οἴκου καὶ Κογκρέσσου.

Κένυα, βαρὺς ἀπολογισμὸς

Ὁ ἀπολογισμὸς τῆς τετραήμερης καταλήψεως πολυκαταστήματος στὸ Ναϊρόμπι εἶναι βαρὺς γιὰ τὴν Κένυα∙ οἱ νεκροὶ ἀνῆλθαν σὲ 67, ἐκ τῶν ὁποίων ἕξι στρατιωτικοὶ καὶ πέντε ἀπ’ τοὺς δεκαέξι τρομοκράτες, ἐνῶ οἱ τραυματίες πλησίασαν τοὺς διακόσιους∙ οἱ ὑλικὲς ζημίες πολὺ μεγάλες καὶ οἱ ἐπιπτώσεις στὸ κύρος τῆς ἀφρικανικῆς χώρας μεγαλύτερες. Οἱ τρομοκράτες μπῆκαν στὴν Κένυα ἀπ’ τὴν γειτονικὴ Σομαλία, μὲ σκοπὸ τὴν ἐκδίκηση γιὰ τὴν παρουσία τεσσάρων χιλιάδων στρατιωτῶν της στὴν σπαρασσομένη ἐπὶ εἰκοσαετία σχεδὸν ἀπὸ ἐμφύλιο πατρίδα τους∙ οἱ πληροφορίες γιὰ συμμετοχὴ μιᾶς λευκῆς Ἀγγλίδας χήρας, ἡ ὁποία ἀσπάσθηκε τὴν ἰσλαμισμὸ καὶ συμμετέχει στὰ θρηκευτικὰ κινήματα, διαψεύσθηκε. Ἡ διεθνὴς κοινότης ἀδυνατεῖ προσφέρειν λύση στὴ Σομαλία, ὅπου βρίσκουν καταφύγιο ὅλοι οἱ ἀκραῖοι Ἰσλαμιστές, ἀλλὰ καὶ οἱ πειρατές τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.