Ἀντώνης Σαμαρᾶς, σύσφιγξη νοτίων χωρῶν

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Ρώμη καὶ στὴν Μάλτα, καὶ ὅσες ἀκολουθήσουν, ἔχουν πολλαπλοὺς σκοπούς: τὴν λαθρομετανάστευση, τὰ προβλήματα τῶν νοτίων ἑταίρων, ἀλλὰ καὶ τὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ μεταβατικὴ περίοδος στὴ Γερμανία, μέχρι τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως καὶ τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Γαλλίας, τὴν ἀφήνουν χωρὶς κατεύθυνση καὶ δυναμικὴ παρουσία∙ ὅπως εἶχε κάνει τὸ 2005 ὁ Κώστας Καραμανλῆς σὲ ἀντίστοιχες συνθῆκες, μὲ τὴν συνένωση τῶν μεσαίων χωρῶν, ἔτσι καὶ τώρα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Στὴν πρωτοβουλία του εἶναι σύμφωνες Κύπρος, Ἱσπανία, Πορτογαλία καὶ Ἰρλανδία, ἀλλὰ καὶ Φιλανδία, Βέλγιο∙ τὴν δυναμικὴ ἐπανεμφάνιση τῆς Εὐρωζώνης ἐπιδιώκουν ὅλοι τους, μὲ δεδομένες τὶς εὐλογίες τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μέχρι τὴν στιγμὴ τῆς ἀποφασιστικῆς παρεμβάσεως καὶ τῶν ἴδιων προσωπικά.

Μέτρα, σούπα ξαναζεσταμένη

Ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, γιὰ νέα μέτρα καὶ σύγκρουση μὲ τὴν τρόικα, σὰν σούπα ξαναζεσταμένη ἐντυπώνεται καθημερινὰ καὶ βαθύτερα στὴν κοινὴ γνώμη∙ ὁπωσδήποτε ὑπάρχει πρόβλημα, ἀνάμεσα στοὺς χαρτογιακάδες τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου –τοὺς εἰδικοὺς ποὺ ἔβλεπαν τὸ ἀνεργία τὸ ἀνώτερο 15% μὲ τὸ Μνημόνιο καὶ ποὺ διπλασιάσθηκε στὴν πράξη- καὶ στὴν πολιτικὴ προσέγγιση τοῦ θέματος. Ἡ κυβέρνηση ἔχει πετύχει τὴν μεγαλύτερη μείωση τῆς ὑφέσεως στὴν ἱστορία καὶ τὴν μεγαλύτερη ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων σὲ ἑνάμισυ χρόνο∙ οἱ χαρτγογιακάδες παραβλέπουν τὰ ἐπιτεύγματα αὐτὰ καὶ ἐπιμένουν στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, δηλαδὴ στὴν παρελθοντολογία. Στὰ πολιτικά μας, ἀντιπολίτευση καὶ διαπλοκὴ ἐπιχειροῦν, ὅπως πέρυσι, τὴν καλλιέργεια κλίματος καταστροφολογίας, στὴν ὁποία καὶ ἀπαντᾶ ἡ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἐπιρροῆς τους στὸν ἁπλὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος εὐτυχῶς δὲν παρασύρεται∙ ἀντιθέτως ἐνισχύει τὴν ψυχολογία ἀνατάσεως καὶ τὴν συμμετοχή του στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας.

Παραποίηση πραγματικότητος

Ἡ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως διέπεται ἀπὸ ἕνα χαρακτηριστικό, τὴν συστηματικὴ παραποίηση τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητος∙ ἡ μείωση τῆς ὑφέσεως, ἡ στασιμότης τῆς ἀνεργίας δὲν ἀναφέρονται κἂν καὶ μόνο τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα μνημονεύεται τυχαίως. Στὴν πράξη, ἐὰν μελετήσει κανεὶς προσεκτικὰ βλέπει, ὅτι εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα καὶ ἔντυπα, ἀτλαντικὰ καὶ ἐπιχώρια, ποὺ εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν κατασυκοφάντηση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, στὴν ἐμέτικη ἐξύμνηση τοῦ διαδόχου του καὶ στοὺς οὐρανομήκεις ἐπαίνους τοῦ Μνημονίου, μὲ ἀρὰς κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τὴν καταγγελία του∙ τὴν παρουσία τους συμπλήρωσαν τὰ ἐγκώμια πρὸς τὸν Λουκᾶ Παπαδῆμο γιὰ τὴν «σοβαρὴ» πολιτική του καὶ τὰς ὕβρεις κατὰ τῆς ἐπιφυλακτικῆς δεξιᾶς. Ἑπομένως ὁ συνετὸς παρατηρητὴς τοὺς παρακολουθεῖ μὲ ἄκρα δυσπιστία, ὅπως καὶ κάνει ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ἡ προπαγάνδα δὲν διεισδύει στὸν κόσμο, ἐνῶ εἶναι ζήτημα στὸ ἂν τὴν καταγράφει.

Ἔργα ὑπογείων κυκλωμάτων

Ἡ προπαγάνδα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων δύο δις εὐρώ, ἐξ αἰτίας τοῦ ὑποτιθεμένου ἐλλείμματος, καλὰ κρατεῖ∙ ἀντιπολίτευση, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ πρῶτον, ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκὴ θυμίζουν τὰς ἀλήστου μνήμης ἡμέρας τῆς καταστροφολογίας καὶ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὸ εὐρώ, μὲ τὴν ταυτόχρονη χρεωκοπία τῆς Εὐρωζώνης∙ τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα δὲν τὰ λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους, οὔτε τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας, παρὰ μόνο τὶς φῆμες καὶ τὰ ἀμφιβόλου ἀξιοπιστίας ἔγραφα τοῦ ΔΝΤ. Δὲν ὑπάρχει χώρα χωρὶς δημσιονομικὰ προβλήματα, ἀλλὰ ἐμεῖς διαθέτουμε δύο πλεονεκτήματα, τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών μας ἀπ’ τὴν περυσινὴ συμφωνία τοῦ Νοεμβρίου καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν δυναμικῶν μας κλάδων∙ αὐτὰ ἀγνοοῦνται προκλητικὰ ἐντολῇ τῶν ὑπογείων κυκλωμάτων.

Σαουδικὴ Ἀραβία, ἄρνηση ΣΑ

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀρνήθηκε τὴν συμμετοχὴ της, ὡς μὴ μόνιμο μέλος, στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, μὲ σκληρὲς καταγγελίες γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας του καὶ τὶς ἀποφάσεις του∙ τὸ θεοκρατικὸ βασίλειο, μὲ τὸν μυθικὸ πλοῦτο ἀπ’ τὰ πετρέλαιά του, καταγγέλλει τὶς μεγάλες δυνάμεις καὶ περισσότερο τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ συριακοῦ προβλήματος, καθὼς ἡ ἴδια ὑποστηρίζει ἀναφανδὸν μία ἀπ’ τὶς πέντε ἀνταρτικὲς ὁμάδες. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ μεταπολεμικὰ ποὺ μία χώρα ἀρνεῖται στὴν συμμετοχή της σὲ ὄργανο μὲ τὶς μεγάλες δυνάμεις∙ στὴν πράξη φοβᾶται τὴν προσέγγιση Ἰρὰν καὶ Ἀμερικῆς, διότι αὐτὸ μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἀνατροπὴ τῆς ἰσορροπίας στὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τοῦ Περσικοῦ κόλπου. Πολλὰ διακυβεύονται πλέον.

Συλλαμβάνειν ὁ Μεγακλῆς

Ὁ Ὀλυμπιονίκης Κύλων εἶχε ἐπιχειρήσει τὴν ἐπιβολὴ τυραννίας καὶ εἶχε καταλάβει τὴν Ἀκρόπολιν, μὲ τοὺς ὀπαδούς του∙ οἱ Ἀθηναῖοι ὑπὸ τὸν Μεγακλῆ τοὺς πολιόρκησαν καὶ τοὺς ἔπεισαν νὰ κατεβοῦν. Αὐτοὶ ἔδεσαν μιὰ κλωστὴ ἀπ’ τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς κι ὅπως κατέβαιναν, «αὐτομάτως τῆς κρόκης ῥαγείσης, ὥρμησαν συλλαμβάνειν ὁ Μεγακλῆς καὶ οἱ συνάρχοντες»∙ τυχαῖα κόπηκε ἡ κλωστὴ κι ὁ Μεγακλῆς μὲ τοὺς συνάρχοντες τοὺς συνέλαβαν. «Ὡς τῆς θεοῦ τὴν ἱκεσίαν ῥαγείσης»∙ ἐπειδὴ διέκοψε τὴν ἱκεσία τους ἡ θεά. «Καὶ τοὺς μὲν ἔξω κατέλευσαν, οἱ δὲ τοῖς βωμοῖς προσφυγόντες ἀπεσφάγησαν»∙ κι ὅσοι βρέθηκαν ἐκτὸς τοῦ ναοῦ λιθοβολήθηκαν, ὅσοι δὲ προσέφυγαν στοὺς βωμούς σφάχθηκαν. «Μόνοι δ’ ἀφέθησαν οἱ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἱκετεύσαντας»∙ σώθηκαν μόνο ὅσοι προσέπεσαν στὰ πόδια τῶν γυναικῶν τῶν ἀρχόντων. «Ἐκ τούτου δὲ κληθέντες ἐναγεῖς ἐμισοῦντο»∙ ἀπὸ αὐτὸ οἱ Ἀλκμαιωνίδες ὠνομάσθηκαν μολυσμένοι καὶ ἐμισοῦντο καὶ οἱ ἀπόγονοί τους.

Ἔμμεση παρέμβαση Βερολίνου

Ἡ σκοτεινῆς προελεύσεως, ἂν καὶ γνωστὴ τύποις, προπαγάνδα γιὰ μέτρα στὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς βάρος τῆς Γερμανίας ἐρείδεται στὸ γεγονὸς τῆς μεταβατικῆς καταστάσεως στὸ Βερολίνο, μέχρι τὴν συγκρότηση τῆς νέας κυβερνήσεως∙ ἡ Εὐρωζώνη εὑρίσκεται σὲ δύσκολη κατάσταση, λόγῳ καὶ τῆς ἀδυναμίας τῆς Γαλλίας, ἐξ αἰτίας τῶν ἐσωτερικῶν της προβλημάτων. Ἔτσι ὀργιάζει ἡ καταστροφολογία, μὲ στόχο πάντοτε τὴν Γερμανία καὶ τὸν ρόλο της στὴν Εὐρώπη∙ οἱ ἔγκυροι πολιτικοὶ κύκλοι ἀναμένουν τὴν παρέμβαση τοῦ Βερολίνου σὲ κάποιο ἐπίπεδο, ἀφοῦ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶναι τύποις ὑπηρεσιακῶν καθηκόντων καγκελάριος. Ἡ προπαγάνδα δὲν ἔχει βλάψει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὅπως φαίνεται πρωτίστως ἀπ’ τὴν εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων καὶ τὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἐπίσημη παρέμβαση∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Ρώμη καὶ στὴν Μάλτα θεωρεῖται κίνηση ἀντιπερισπασμοῦ, γιὰ τὴν ἀντίδραση περισσοτέρων ἑταίρων ἀπέναντι στὴν ἀτλαντικῆς προελεύσεως πλημμυρίδα συκοφαντιῶν.

Ἀμερική, νέα ἀναμέτρηση

Ἡ συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες θεωρεῖται ὡς τὸ νέο ἀντικείμενο τῆς ἀναμετρήσεως προέδρου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, μετὰ τὴν ἐκεχειρία γιὰ τὸ ὕψος τοῦ δανεισμοῦ τους∙ ἡ προηγούμενη σύγκρουση ἔληξε, μὲ νίκη τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὰ σημεῖα, ἀλλὰ ἔσπευσε νὰ δηλώσει, ὅτι δὲν ὑπῆρξε νικητὴς καὶ ἡττημένος. Τὸ πρόβλημα τοῦ προγράμματος ὑγείας εἶναι τὸ πρῶτο, διότι ἔχει ψηφισθεῖ ὁ νόμος ἀπ’ τὸ 2010 κι ἀκόμη δὲν ἐφαρμόσφηκε, ἐνῶ ἔχουν ἐγγραφεῖ μόνο 500000 Ἀμερικανοί μέχρι τώρα∙ οἱ Ρεπουμπλικάνοι ἔχουν δεσμεύσει τὰ σχετικὰ κονδύλια καὶ ἀπειλοῦν καὶ ἄλλη περικοπὴ στὸν νέο προϋπολογισμό, ὁπότε κινδυνεύει νὰ ἀπογυμνωθεῖ ἀπὸ πιστώσεις. Ὁ ἀντίκτυπος στὸ γόητρο τῆς μεγάλης χώρας εἶναι τὸ χειρότερο, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ὁ ἁπλὸς Ἀμερικανὸς πιστεύει ὅτι ἡ ἡγεσία του δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ προβλήματά του, ἐνῶ οἱ ξένοι διερωτῶνται γιὰ τὸ ἐὰν παραμένει μεγάλη δύναμη.

Ἔλεγχος κέντρων διαδικτύου

Ὁ ἔλεγχος τῶν κεντρικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ διαδικτύου ἐτέθη ἐπιτακτικά, στὴν πρόσφατη διάσκεψη τῶν τηλεπικοινωνιῶν στὸ Μοντεβίδεο τῆς Οὐραγουάης∙ πολλὲς χῶρες ζήτησαν τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καὶ μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση οἱ Ἀναδυόμενοι, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ σκανδάλου τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων. Ἀκόμη καὶ οἱ πρόεδροι τῶν δύο διεθνῶν ὀργανισμῶν, γιὰ τὴν χορήγηση ἀδειῶν γιὰ τὰ ὀνόματα καὶ τοὺς ἀριθμοὺς στὸ διαδίκτυο, ὑποστήριξαν τὰ αἰτήματα τῶν χωρῶν αὐτῶν∙ οἱ πρόεδροι ὑφίστανται σκληρὲς πιέσεις, διότι δὲν ἀπέτρεψαν τὶς παρακολουθήσεις ἀπ’ τὴν Ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας, παρ’ ὅτι διορίσθηκαν στὴν θέση τους ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον. Οἱ Ἀμερικανοὶ θεωροῦν τὸν ἔλεγχο τῶν ὑπηρεσιῶν ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς διεθνοῦς ἡγεμονίας τους καὶ φοβοῦνται, ὄχι ἀδίκως, ὅτι θὰ ὑποστεῖ σοβαρὸ πλῆγμα τὸ γόητρό τους∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως τίθεται πρόβλημα ὁμαλῆς λειτουργίας τοῦ διαδικτύου, μετὰ τὴν ὁμολογία τῶν Ἀμερικανῶν ὅτι ὑποκλέπτουν τὶς τηλεπικοινωνίες.

Ἐπιστροφὴ ἀπαξιωμένης καταστροφολογίας

Ἡ προπαγάνδα, γιὰ τὴν λήψη νέων μέτρων, χαρακτηρίζεται ἀπ’ τοὺς ἔμπειρους πολιτικοὺς κύκλους ὡς ἐπιστροφή, μὲ ὅλες της τὶς διακλαδώσεις, στὴν ἀπαξιωμένη καταστροφολογία τῆς τετραετίας∙ ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκή, μαζὶ μὲ τὴν ἐστερημένη φαντασίας καὶ ἐπαφῆς μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα ἀντιπολίτευσή μας, φαίνεται ὅτι δὲν διαθέτουν ἄλλα ὅπλα γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας μας καὶ τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ ἐλάχιστη, ἢ μᾶλλον μηδαμινή, ἀπήχησή τους στὴν κοινὴ γνώμη εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀναποτελεσματικότητός της∙ ἡ ἐπανεκκίνηση συνεχίζεται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, ἐνῶ ἁπλώνονται καὶ στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἁλματώδη τουριστικὴ ἀνάπτυξη, ἡ ὁποία ἀκόμη συνεχίζεται σὲ πολλὰ νησιά. Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, ὄχι μόνο τῶν συνετῶν πολιτικῶν κύκλων, ἀλλὰ καὶ τῶν εὐρύτερων στρωμάτων, εἶναι τὸ γιατὶ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ ἡ διαπλοκὴ παραμένουν δέσμιοι τῆς καταστροφολογίας, ὅταν ἔχουν τὴν ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς περυσινῆς τους ἀπότυχίας∙ ἐν τούτοις ἐπιμένουν, καὶ μάλιστα μετὰ μανίας, μὲ μοναδικό τους πλέον κέρδος τὴν πλήρη ἀπαξίωσή τους. Ἡ διαπλοκὴ ἐπιβεβαιώνει τὴν κατάκτηση τοῦ βραβείου τῆς ἀ-πειθοῦς, διότι δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο σήμερα ἄλλος τύπος, τόσο ὑπονομευτικὸς πρὸς τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, καὶ τὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωσή του∙ κάτι ἄλλο συμβαίνει, γιατὶ δὲν φαίνονται γενναῖοι, ὥστε νὰ ἐπιλέγουν τὴν αὐτοκτονία…
Ὁπωσδήποτε ἐπιβεβαιώνουν τὶς ἄρρηκτες ἐξαρτήσεις ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια καὶ μάλιστα ἀπὸ ὅσα ἔχουν ταυτίσει τὴν ἐπιβίωσή τους μὲ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ ἐπιχώριος διαπλοκὴ τὸ ἀποδεικνεύει, διότι δὲν ἀναφέρεται καθόλου σχεδὸν στὶς κοσμογονικὲς ἀλλαγὲς ποὺ συμβαίνουν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οἱ διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, ἡ συριακὴ κρίση καὶ ἡ προσέγγιση μὲ τὸ Ἰράν, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο ἡ ἀπειλὴ χρεωκοπίας θεωροῦνται ἱστορικὴ καμπὴ γιὰ τὴν πάλαι ποτὲ κοσμοκράτειρα∙ ἀκόμη καὶ οἱ μικρὲς λατινικὲς χῶρες, ὡς παράδειγμα, ζητοῦν ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον ἐγγυήσεις δημοκρατικῆς ὁμαλότητος, γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τους, κι αὐτὸ λέει πολλά. Γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἀποκτᾶ βαρύτητα ἡ διαφοροποίηση πολλῶν ἀμερικανικῶν κεφαλαίων, ἀκόμη καὶ κερδοσκοπικῶν, ἀπέναντι στὴν ἑλληνιὴ οἰκονομία, μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροή τους καὶ τὴν ἀναζήτηση εὐκαιριῶν ἐπενδύσεων∙ δὲν διέπονται ἀπὸ χριστιανικὴ φιλευσπλαχνία οἱ κεφαλαιοῦχοι, οὔτε θυμήθηκαν αἰφνιδίως τοὺς ἀρχαίους ἡμῶν προγόνους. Διαπίστωσαν δύο τουλάχιστον πράγματα, ἀπαραίτητα γιὰ τὸ κεφάλαιο, δυναμικοὺς κλάδους στὴν οἰκονομία μας καὶ ἐγγυήσεις γιὰ ἐπέκτασή τους στὴν εὐρύτερη περιοχή, διαφορετικὰ δὲν ἔρχονται οὔτε γιὰ δεῖγμα, ὅπως ἔγινε τὴν προηγούμενη τετραετία. Ἑπομένως ἔχουν πεισθεῖ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὡς νησίδα ἀσφάλειας στὴν περιοχὴ∙ ἀμφισβητοῦν τὶς διαβεβαιώσεις αὐτές, ὅσα κεφάλαια ἔχουν ταυτίσει τὴν ἐπιβίωσή τους μὲ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Αὐτὰ τὰ κεφάλαια καθοδηγοῦν τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν διαπλοκή…
Ἡ σύγκρουση στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι μὲ τὴν τρόικα, ἀλλὰ μὲ τὰ κυκλώματά της ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐπέβαλαν τὰ Μνημόνια, μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ μας, καὶ παραμένουν δέσμια αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν τους∙ ὅσα ἀτλαντικὰ κεφάλαια ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς μεταπλάσεώς τους καὶ τῆς συνεργασίας τους μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ τρέχουν κι ἐπενδύουν στοὺς δυναμικούς μας κλάδους, διότι φοβοῦνται καὶ τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν Κινέζων καὶ ἄλλων ἀναδυομένων. Παράδειγμα εἶναι τὰ ἀτλαντικὰ πρωτίστως δημοσιεύματα γιὰ τὰ ἐλλείμματά μας τὰ ἑπόμενα χρόνια, λὲς κι εἴμαστε ἡ μόνη χώρα μὲ ἐλλείμματα∙ ἔτσι ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα ἔγραψε ὅτι θὰ χρεωκοπήσουμε σὲ πενῆντα χρόνια, μὲ τὴν μετακύλιση τῶν ὁμολόγων μας, κι ἐκεῖνες τὶς μέρες ἔδιδε λιγώτερη δημοσιότητα στὴν πραγματικὴ ἀπειλὴ ἀμέσου χρεωκοπίας τῆς χώρας της. Δὲν ἐνδιαφέρουν καὶ πολὺ τὰ κίνητρα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ὅταν μάλιστα εἶναι χειμαρρώδης ἡ διαρροὴ ἀπ’ τὶς τάξεις τους∙ οὔτε ἡ στάση τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, διότι ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοκτονίας καὶ δὲν ἐνοχλεῖ κανέναν αὐτό. Ἡ ἀντιπολίτευση ὅμως ἀποδεικνύει, ὄχι μόνο τὶς ἐξαρτήσεις της ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη ἀποκοπὴ ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα∙ τὸ δείχνουν ὅτι δὲν πατοῦν Ἑλλάδα οἱ ἄνθρωποι. Ἐπιβεβαιώνεται ὅτι ἔχουν πλήρη ταύτιση μὲ ὑπονομευτικὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα.
Τὸ πλέον αἰσιόδοξο γιὰ τὴν χώρα μας εἶναι ὅτι συμμετέχουν στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ὅλο καὶ περισσότεροι κλάδοι∙ μετὰ τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι ἔντονη ἡ κινητικότητα καὶ στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὴν μανιακὴ πολεμικὴ τῆς οἰκονομικῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν παραγόντων της. Τοὺς παρασύρει τὸ ρεῦμα ὅλους τους καὶ ψελλίζουν κάποια ἀκατανόητα∙ ἡ ἀνάκαμψη παίρνει ὅμως συγκεκριμένη μορφή. Στὴν πρώτη γραμμὴ βρίσκεται ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ κυρίως ἡ κινητὴ τηλεφωνία∙ ἡ ἀνάπτυξή της πέρασε πλέον ἀπ’ τὸ νηπιακὸ στάδιο τῆς γενικῆς ἀποδοχῆς στὴν φάση τῆς εἰδικῆς ἐρεύνης κατὰ μερικὸ κλάδο καὶ στὸν ὀξύτατο ἀνταγωνισμὸ τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν. Ἡ ἀπόδοση τῶν ἐρευνητῶν κρίνεται πλέον ἀπ’ τὴν σκέψη τους, ἀπ’ τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ μυαλοῦ τους, δηλαδὴ ἀπ’ τὴν γλῶσσα τους∙ δὲν εἶναι ἴδιος ὁ τρόπος σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες, διότι στὶς ἀναλυτικὲς καὶ δύσκαμπτες, παράδειγμα τὰ λατινικὰ καὶ ἀγγλικὰ στὶς δυτικές, τὰ ἰαπωνικὰ στὶς συγκολλητικές, ἔχουν περιορισμένες δυνατότητες ἐπεξεργασίας τῶν προτάσεων καὶ τῶν νοημάτων∙ ἀντιθέτως, οἱ γεννητικές, ὅπως ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ ἰνδική, ἔχουν ἄπειρες δυνατότητες συνθέσεως καὶ δημιουργικότητος. Ἡ παρεμβολὴ ἔγινε, διότι αὐτὸ σκέπτονται τὰ περισσότερα ἀτλαντικὰ κεφάλαια καὶ ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὶς προηγούμενες θέσεις τους, ἐνῶ συνεκτιμοῦν καὶ τὴν ταυτόχρονη ἄνεση τῆς διεισδύσεώς τους στὴν Εὐρωζώνη.
Στὴν πολιτική μας δυναμικὴ μετροῦν πολὺ οἱ παράγοντες αὐτοί, διότι αὐτοὶ πρωτίστως διαμορφώνουν τὶς οἰκονομικὲς συνθῆκες∙ ὁ σοσιαλισμὸς μᾶς ἐπέβαλε τὸν ἐγκλωβισμό μας στὴν ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας ὡς τὴν κύρια ἐνασχόλησή μας. Ἑπομένως μέχρι τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὴν μετάβασή μας σὲ θετικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ποὺ ἔρχεται ὁπωσδήποτε μὲ τὸ νέο ἔτος, παραμένει τὸ ἀποκλειστικὸ πρόβλημα∙ ὁ κόσμος τὸ ἔχει ἀντιληφθεῖ καὶ ἔχει δείξει ἐπαρκῆ κατανόηση στὴν προσπάθεια τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς κυβερνήσεως κατὰ προέκταση. Σαφέστατη ἀπόδειξις εἶναι ἡ ἄρνησή του νὰ συμμετάσχει στὶς ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τοῦ Ναπολεοντίσκου περισσότερο, γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς πολιτικῆς της∙ ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως στὴ Θεσσαλονίκη προκάλεσε ἔντονο προβληματισμὸ στὴν Κουμουνδούρου καὶ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις, ἀλλὰ ὄχι στὸ βαθμὸ ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς της. Βέβαια δὲν ἐπαγγέλλεται πλέον τὴν μαχητικὴ ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ εὐαγγελίζεται τὴν ἀποτυχία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ μηρυκάζει συνέχεια τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ καὶ ἀντιγερμανικὴ προπαγάνδα. Οἱ φωνὲς στὸ ἐσωτερικό της –λίγες διότι ἀποδεικνύεται δύσκολη ἡ ἀποτοξίνωση τῶν ἀριστερῶν ἐγκεφάλων- γιὰ τὴν μελέτη τῶν πραγματικῶν στοιχείων τῆς οἰκονομίας πνίγονται ἀπ’ τὸν ὀρυμαγδὸ τῶν συνθημάτων∙ φαίνεται ὅμως ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι βαθύτερο καὶ ἀνάγεται στὶς δεσμεύσεις τοῦ προέδρου του ἀπέναντι στὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια καὶ τὶς προεκτάσεις τους στοὺς κουκουλοφόρους καὶ ἄλλους στὴν Ἑλλάδα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.