Εὐρωσυμβούλιο, ἑνιαία στάση νοτίων χωρῶν

Στὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο οἱ νότιες χῶρες, Ἰρλανδία Πορτογαλία, Ἱσπανία, Ἰταλία, Μάλτα, Ἑλλὰς καὶ Κύπρος, , ἐμφανίζονται μὲ ἑνιαία σταση, σὲ δύο τουλάχιστον θέματα, μεταναστευτικὸ καὶ ἀναπτυξαικὴ πολιτική∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει ἐπικοινωνήσει μὲ τοὺς ὁμολόγους του, καθὼς στὸ μεταναστευτικὸ ἀναγνωρίζουν ὅλοι τὴν ἀνάγκη ἑνιαίας πολιτικῆς καὶ γρήγορα. Στὸ οἰκονομικό, οἱ περυσινοὶ ὑπερχρεωμένοι ἔχουν σημειώσει ἀπίστευτη πρόοδο∙ Ἰρλανδία, Ἱσπανία, Πορτογαλία, ἐξέρχονται ἀπ’ τὴν κρίση, ἐνῶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι δεδομένη στὶς ὑπόλοιπες∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀποδοχὴ ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν ἀνάκαμψη στὸ σύνολό της. Ὁ χρόνος ἔχει ὡριμάσει, διότι ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὸν καταστροφικὸ ρόλο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου στὴν τρόικα καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπ’ τὰ πολυδαίδαλα δεσμά του.

Μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων

Ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων, ὅπως μὲ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας συνεργασίας τοῦ κινεζικοῦ φαρμακευτικοῦ κολοσσοῦ Fosun μὲ τὴν ἑλληνικὴ Σellas, ὕψους 400 ἑκατομμυρίων εὐρώ, συνεχίζεται∙ ἡ συνεργασία ἀφορᾶ τὴν ἔρευνα καὶ προώθηση δύο κινεζικῶν σκευασμάτων γιὰ τὸν διαβήτη ΙΙ καὶ γιὰ τὸν καρκίνο τοῦ πνεύμονος. Ὁ Νότης Μηταράκης ἦταν παρών, ἐνῶ ὑπέγραψε καὶ συμφωνία μὲ τὰ Ἡνωμέναν Ἀραβικὰ Ἑμιρᾶτα γιὰ προώθηση τῶν ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα. Οἱ Κινέζοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς συνεργασίας μαζί μας καὶ στὴν ἰατρικὴ ἔρευνα, πέραν τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τῶν ἐπενδύσεων διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου∙ ἡ Σellas εἶναι ἰδιωτική, ἀπὸ νέα παιδιά, τὰ ὁποῖα ὅμως ἀνοίγουν δρόμους σὲ νέους ὁρίζοντες καὶ μὲ σκληρὸ διεθνῆ ἀνταγωνισμό. Τὰ Ἑλληνόπουλα αὐτὰ καὶ ἡ ψυχολογία ἐμπιστοσύνης γίνονται τὰ ἐφαλτήρια γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, παρὰ τὴν συστηματικὴ ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἐπιτοπίων ὀργάνων τους σὲ διαπλοκὴ καὶ Χρηματιστήριο.

Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ψῆφος, γιὰ διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν παρανομούντων κόμματων, ἔχει ὁδηγήσει ἐμπράκτως στὴν ἀπομόνωση τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἀλλὰ ἔχει προκαλέσει πολλὰ προβλήματα στὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν ἀκολούθησε τὸ «ναὶ» στὴν Βουλή, ἀλλὰ ὑπῆρχε καὶ τὸ «παροῦσα» τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου καὶ ἡ πολιτικὴ ἀπουσία τοῦ Μανώλη Γλέζου καὶ κάποιων ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τὸ «ναὶ» τοῦ Παναγιώτη Λαφαζάνη, ἐκπροσώπου τῆς Ἀριστερῆς πλατφόρμας, ὅταν οἱ φίλοι του ζητοῦσαν τὴν καταψήφιση τῆς τροπολογίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται ἐνώπιον τρομεροῦ διλλήματος∙ κανονικὰ διαγράφει τὴν ὑστερικὴ τοῦ Κοινοβουλίου, ἀλλὰ τότε τί κάνει μὲ τὸ ἱστορικὸ σύμβολο τῆς ἀντιστάσεως; δύσκολη ἡ ἀπόφαση καὶ μᾶλλον θὰ περάσει στὰ ἀπαρατήρητα, ἀλλὰ τότε ἡ συνοχὴ τοῦ κόμματος πάει περίπατο. Ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης ἀπ’ τὴν ἄλλη παραμένει ἐκτεθειμένος ἀπέναντι στοὺς συντρόφους του, ἐνῶ διαθέτει καὶ τὴν μόνιμη δυσαρέσκεια τοῦ προέδρου∙ στὸ ἐσωτερικὸ οἱ συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται ὅλοι ἐναντίον ὅλων.

Συμπαράσταση ἀπὸ Μέρκελ

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δήλωσε ὅτι, «ὀφείλουμε στήριξη στοὺς Ἕλληνες γιὰ τὶς μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες», μὲ μήνυμά της πρὸς τὸ ἑλληνογερμανικὸ συνέδριο δήμων στὴν Νυρεμβέργη∙ ἡ καγκελάριος βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ διατρανώσει τὴν συμπαράστασή της πρὸς τὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὸ ὅτι τύποις εἶναι ὑπηρεσιακὴ καγκελάριος, καὶ ζήτησε τὴν ἀποκατάσταση καὶ νέων γεφυρῶν συνεργασίας μὲ τὴν χώρα μας. Τὸ μήνυμα θεωρεῖται ὡς εὐθεῖα ἀπάντηση στὴν ἀντιευρωπαϊκὴ καὶ ἀντιγερμανικὴ προπαγάνδα ποὺ κατακλύζει τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν διαπλοκή, μὲ τὴν ἐπίκληση ἀνωνύμων πηγῶν, ἀλλὰ τὴν παράκαμψη τῶν ἐπισήμων, ὅπως τῶν προχθεσινῶν τοῦ Ὄλι Ρέν∙ οἱ καταστροφολόγοι ἔχουν ἐκμανεῖ, διότι διαπιστώνουν ὅτι ἡ πολεμική τους δὲν βρίσκει οὐδεμία ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη.

Ἐξυγίανση δημοσιονομικῶν

Ἡ ἐξυγίανση τῶν δημοσιονομικῶν μας εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς πλέον, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὰ δημόσια ἔσοδα∙ τὸ ἐννεάμηνο τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνῆλθε σὲ 2,63 δις εὐρώ, ἔναντι ἐλλείμματος 2,65 τὴν ἀντίστοιχη περυσινὴ περίοδο. Δηλαδή, τὸ τελικὸ πλεόνασμα ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους θὰ ὑπερβαίνει μᾶλλον τὸ ἕνα δις καὶ θὰ ἀποτελεῖ εὐθεῖα ἀπάντηση στὴν καταστροφολογία τῆς τρόικα, ἡ ὁποία μὲ πιέσεις τὸ ὑπολογίζει σὲ 350 ἑκατομμύρια∙ ἡ αὔξηση τῶν ἐσόδων προέρχεται στὴν πληρωμὴ τῶν φόρων εἰσοδήματος ἡ ὁποία ἄρχισε στὴν πράξη ἀπ’ τὸν Σεπτέμβριο, λόγῳ τῆς καθυστερήσεως στὴν ἠλεκτρονικὴ ὑπβολὴ τῶν φορολογικῶν δηλώσεων. Ἡ κυβέρνηση τὰ γνωρίζει αὐτὰ καὶ διὰ τοῦτο μεταθέτει τὶς συζητήσεις μὲ τὴν τρόικα στὸ τέλος τοῦ μηνός.

Φάσματα κατεῖχε τὴν πόλιν

Οἱ ἀντιδικίες τῶν ὀπαδῶν τοῦ Κύλωνος καὶ τοῦ Μεγακλέους εἶχαν ὁδηγήσει σὲ σοβαρὴ ἀναστάτωση τὰς Ἀθήνας∙ ἔγινε δίκη καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Μεγακλέους ἐξορίσθηκαν, ἐνῶ οἱ Μεγαρεῖς ἀνακατέλαβαν τὴν Σαλαμῖνα. «Καὶ φόβοι τινες ἐκ δεισιδαιμονίας ἃμα καὶ φάσματα κατεῖχε τὴν πόλιν»∙ καὶ διεσιδαιμονίες τὸν ἴδιο καιρὸ καὶ φαντάσματα διακατεῖχαν τὴν πόλη. «Οἵ τε μάντεις ἄγη καὶ μιασμοὺς δεομένους καθαρμῶν προφαίνεσθαι διὰ τῶν ἱερῶν ἠγόρευον»∙ καὶ οἱ μάντεις ζητοῦσαν μὲ ἱεροὺς καθαρμοὺς τὰ ἄγη καὶ τὰ μιάσματα νὰ ἐξιλεάνουν. «Οὕτω δὴ μετάπεμπος αὐτοῖς ἦκεν ἐκ Κρήτης Ἐπιμενίδης ὁ Φαίστιος»∙ ἔτσι κάλεσαν ἀπ’ τὴν Κρήτη τὸν Φαίστιο Ἐπιμενίδη. «Ὃν ἕβδομον ἐν τοῖς σοφοῖς καταριθμοῦσιν ἔνιοι τῶν οὐ προσιεμένων τὸν Περίανδρον»∙ τὸν ὁποῖο μερικοὶ ἀπαριθμοῦν ἕβδοδο στοὺς ἑπτὰ σοφούς, ὅσοι δὲν συγκαταλέγουν τὸν Περίανδρο. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῶν μεγάλων κοινωνικῶν ἀναστατώσεων στὶς ἑλληνικὲς πόλεις οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στὶς τυραννίες.

Στὴριξη ἀπὸ Εὐρωσυμβούλιο

Ἡ στήριξη ἀπ’ τὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῶν μεταρρυθμιστικῶν προσπαθειῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἄλλων νοτίων χωρῶν θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς κύκλους τῶν Βρυξελλῶν∙ τὸ προχθεσινὸ μήνυμα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὸ ἑλληνογερμανικὸ συνέδριο τῆς Νυρεμβέργης ἦταν σαφές. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν τὴν πολεμικὴ τῆς καταστροφολογίας τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, μὲ τὴν χρησιμοποίηση πυρήνων καὶ στὶς χῶρες τους, ὅπως ἡ διαρροὴ ἐγκύρων πληροφοριῶν ἀνωνύμων κύκλων∙ ὁ σκοπὸς εἶναι ἕνας, ἡ ὑποβολὴ τῆς ἰδέας ὅτι ἡ Εὐρωζώνη βρίσκεται σὲ κρίση κι ὄχι ἡ Ἀμερική, διότι ἔτσι μόνο διαφαίνεται κάποια πιθανότητα διασώσεως τοῦ δολλαρίου. Στὴν Εὐρωζώνη ἡ ἀτμομηχανή της, ἡ γερμανικὴ οἰκονομία, κινεῖται σταθερὰ στὸν δρόμο τῆς ἀνακάμψεως, ἐνῶ καὶ στὶς νότιες χῶρες ἄρχισε ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τους∙ αὐτὰ βλέπουν τὰ κεφάλαια εἰσρέουν ἤδη μαζικὰ στὴν Εὐρώπη, ὅπως στὴν χώρα μας καταγράφεται αὐτὸ ἀπ’ τὴν συνεχιζόμενη ἁλματώδη ἄνοδο στὸ Χρηματιστήριο.

Προβλήματα, ΣΑ, Ἀμερικῆς

Οἱ σχέσεις Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας ἔχουν ἐπιδεινωθεῖ πολύ, μετὰ τὴν ἀλλαγὴ στάσεως τῆς Οὐάσιγκτον στὸ Συριακὸ καὶ τὴν ἀποκατάσταση διαλόγου μὲ τὸ Ἰράν∙ τὸ ἰσλαμικὸ βασίλειο θεωρεῖ προδοσία τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς καὶ προσανατολίζεται σὲ ἄλλες κατευθύνσεις γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικές της σχέσεις. Ἡ Ριὰντ ἦταν πάντοτε ὁ προνομιακὸς ἑταῖρος τῶν Ἀμερικανῶν, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία δημοκρατίας στὸ βασίλειο καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀπάνθρωπου ἰσλαμικοῦ νόμου∙ οἱ Σαουδάραβες εἶναι οἱ πρῶτοι πελάτες τῆς ἀμερικανικῆς πολεμικῆς βιομηχανίας, μὲ ἄνω τῶν δέκα δις δολλαρίων ἀγορὲς ἐτησίως καὶ τῆς προηγμένης τεχνολογίας της, ἐνῶ ἔχουν καταθέσει σὲ ἀμερικανικὰ κρατικὰ ὁμόλογα ὅλα σχεδὸν τὰ 690 δις συναλλαγματικά τους διαθέσιμα. Ἐὰν ἀλλάξουν πολιτική, τότε πολλὰ διακυβεύονται στὶς οἰκονομικὲς σχέσεις τῆς Ἀμερικῆς, καθὼς θὰ παρασύρουν καὶ τὰ ἀραβικὰ ἐμιρᾶτα. Οἱ Σαουδάραβες φοβοῦνται περισσότερο τὴν διείσδυση τοῦ Ἰράν.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐξελίξεων στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸν προϋπολογισμό της καὶ στὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3755 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 133,9400 γιέν, ἐνῶ ὁ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1333, καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε, 109,56. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι καὶ οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις ἐπηρεάζουν τὰ οἰκονομικά∙ οἱ πληροφορίες γιὰ ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἀπέναντι στὴν Ἀμερικὴ θεωροῦνται δυσοίωνες γιὰ τὸ δολλάριο, ἐὰν ἀποσύρει τὰ συναλλαγματικά της διαθέσιμα ἀπ’ τὰ ἀμερικανικὰ κρατικὰ ὁμόλογα. Ἀντίστοιχες ἐπιφυλάξεις ἔχουν καὶ οἱ Ἀναδυόμενοι, διότι εἶναι δεδομένο ὅτι τὸ παράδειγμά της θὰ τὸ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες χῶρες, ἔστω κι ἂν διαφοροποιηθεῖ ἡ Κίνα∙ οἱ πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς συμφωνίες ποὺ ὑπέγραψε ὁ Ἰνδὸς πρωθυπουργὸς στὸ Πεκῖνο εἶναι συνέχεια ἐκείνων τοῦ ἰδίου στὴ Μόσχα καὶ τοῦ Ρώσου στὴν Κίνα. Οἱ τρεῖς χῶρες συνέχεια διευρύνουν τὴν συνεργασία τους.

Ὑποκλοπές, ἀντεπίθεση ΗΠΑ

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες πέρασαν στὴν ἀντεπίθεση κατὰ τῆς Γαλλίας, στὸ θέμα τῶν διαδικυακῶν παρακολουθήσεων, τὴν ἑπομένη τῆς συναντήσεως τῶν Τζὼν Κέρρυ καὶ Λωρὰντ Φαμπιοὺς στὸ Παρίσι∙ ὁ Γάλλος ὑπουργὸς δήλωσε, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ δώσει συνέχεια στὸ θέμα. Στὴν Οὐάσιγκτον ὅμως ὁ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας δήλωσε ὅτι, εἶναι λανθασμένα τὰ στοιχεῖα γιὰ μαζικὲς παρακολουθήσεις καὶ ὅτι προέρχονται ἀπ’ τοὺς δίσκους τοῦ Ἔντουαρντ Σνόουντεν, οἱ ὁποῖοι εἶναι πλαστοί∙ ἡ κίνηση ἀποβλέπει στὶς τρίτες χῶρες, διότι, Ἰταλία, Βραζιλία, Μεξικὸ καὶ ἄλλες λατινοαμαρικανικὲς ἐπίσης ἐπέδωσαν αὐστηρὴ διακοίνωση στοὺς Ἀμερικανοὺς πρεσβευτὲς γιὰ τὸ θέμα. Ἡ Οὐάσιγκτον ἐπέλεξε τὴν ἀντεπίθεση ὡς ἀπάντηση, διότι διαφορετικὰ βρίσκεται συνέχεια ἐκτεθειμένη∙ τώρα μένει ἐκτεθειμένη ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἀπέναντι στὸν γαλλικὸ λαὸ κατὰ κύριο λόγο.

Μεγάλες πυρκαϊὲς Σίδνεϋ

Τεράστιες πυρκαϊὲς ἀπειλοῦν ἐπὶ μέρες τὸ Σίδνεϋ τῆς Αὐστραλίας ἀπὸ δύο μεγάλα ρεύματα∙ ἡ μεγαλόπολη ἐκεῖ κηρυχθεῖ σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, ἐνῶ 3000 πυροσβέστες καὶ ἑκατοντάδες ἐθελοντὲς προσπαθοῦν νὰ ἀνακόψουν τὴν προέλαση τοῦ καυτοῦ μετώπου. Οἱ θερμοκρασίες κοντὰ στοὺς 40 βαθμοὺς Κελσίου καὶ οἱ ἰσχυροὶ ἄνεμοι, ταχύτητος ἑκατὸ χιλιομέτρων, διευκολύνουν τὴν ἐπέκταση τῆς φωτιᾶς∙ πρόκειται γιὰ τὶς χειρότερες πυρκαϊὲς στὴν ἱστορία τῆς πόλεως, ἐνῶ ἔχουν ἐκκενωθεῖ πολλοὶ οἰκισμοὶ γιὰ προληπτικοὺς λόγους καὶ ἔχουν καεῖ ἑκατοντάδες κατοικίες. Οἱ ἀρχὲς δείχνουν ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ ἐλέγξουν τὰ πύρινα μέτωπα καὶ ἔχουν στρέψει τὶς ἐλπίδες τους στὴν ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ καὶ στὴν πιθανότητα βροχῆς, καθὼς ἀναμένεται ψυχρὸ ρεῦμα ἀπ’ τὸν Νότιο Εἰρηνικό∙ εἶναι ἡ άρχὴ τοῦ θέρους στὸ νότιο ἡμισφαίριο τώρα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.