Ἔρευνες στὰ τυφλὰ γιὰ τοὺς τρομοκράτες

Ἡ τέλεια ἐπαγγελματικὴ ὀργάνωση τῆς ἐκτελέσεως τῶν νεαρῶν ἀναγκάζει τὴν Ἀντιτρομοκρατικὴ νὰ ἀναζητάει σχεδὸν στὰ τυφλὰ τοὺς ἐκτελεστές∙ ἴσως νὰ μὴν εἶναι καὶ ἔτσι καὶ νὰ ἀποκρύπτει κάποια ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα, ὅπως κάνει κάθε ἔξυπνη Ἀστυνομία. Πολιτικὰ φαίνεται ὅτι ἀπέτυχε πλήρως τὸ σχέδιό τους γιὰ τὴν πρόκληση ἀναταραχῆς στὴ χώρα∙ ἡ ἑνότης τῶν πολιτικῶν δυνάμεων στὴν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας καὶ τῆς βίας κάθε μορφῆς εἶναι μᾶλλον ἡ καλύτερη στὴν μεταπολιτευτική μας περίοδο. Δὲν τὸ περίμεναν ἴσως αὐτὸ κι οἱ καθοδηγητές τους εἶχαν σχεδιάσει διαφορετικὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα καὶ τώρα δείχνουν ὅτι τὰ ἔχουν χαμένα∙ τὸν σφυγμὸ τοῦ ἁπλοῦ κόσμου ἔχουν συλλάβει οἱ οἰκογένειες τῶν θυμάτων οἱ ὁποῖες ζήτησαν νὰ μὴν παραβρεθοῦν πολιτικοὶ στὶς κηδεῖες τους.

Διαβουλεύσεις μὲ τρόικα

Ἡ τρόικα ἐπανέρχεται σήμερα, παρὰ τὶς προβλέψεις τῶν σειρήνων τῆς καταστροφολογίας, κι ἀρχίζουν οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν κυβέρνηση∙ τὰ πράγματα δὲν εἶναι πολὺ δύσκολα, διότι ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἐκπληρώσει δύο βασικὲς προϋποθέσεις, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν μεταρρυθμίσεων ἔχει γίνει κι ἀπομένουν μερικές, ἀλλὰ σὲ ἀναλογία ἴδιας βαρύτητος μὲ τὴν ἀντίστοιχη καθυστέρηση στοὺς ἄλλους ἑταίρους. Ἄλλωστε ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση τὴν πρόοδο τῆς χώρας μας στὴ χθεσινή του συνέντευξη, μᾶλλον ὡς ἀπάντηση στοὺς καταστροφολόγους∙ ἔχουν πλήρη ἐνημέρωση γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας μας. Δεύτερον, τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἡ ὁποία ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν ἀνάκαμψή της τὸ ἀργότερο στὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπομένου ἔτους∙ ἡ ὑστέρηση σὲ κάποια σημεῖα ἀξιολογεῖται πάντοτε σὲ συνάρτηση μὲ τὶς προϋποθέσεις αὐτὲς καὶ μὲ τὶς προοπτικὲς ἑκάστης χώρας. Τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικὸ πλέον κι ὄχι οἰκονομικό, μὲ ἀποφάσεις σὲ ἀνάλογο ἐπίπεδο.

Ἀντίκτυπος παρακολουθήσεων

Ὁ ἀντίκτυπος τῶν παρακολουθήσεων ρίχνει βαρειὰ τὸ βάρος του στὴν πολιτική μας ζωή, ἀλλὰ πρὸς ἄλλη κατεύθυνση μετὰ τὴν ἀποκάλυψη κάποιων στοιχείων γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τοῦ Κώστα Καραμανλῆ∙ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς ἦταν θύμα σὲ ἀκραῖο βαθμό, ἀλλὰ καὶ δὲν εἶχε οὐδεμία στήριξη ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση οὔτε ὡς πρωθυπουργός, οὔτε καὶ ἀργότερα. Οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἀμερικανικῶν κέντρων εἶχαν συγκεκριμένο σκοπό, τὴν ὑπονόμευση τῶν στρατηγικῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα∙ τὶς σχέσεις αὐτὲς ὑπονόμευσε συστηματικὰ ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς καὶ ὁ Βούβαλος ἀντιπρόεδρός του. Οἱ στρατηγικὲς σχέσεις τώρα ἀποκαθίστανται, χάρις στὶς προσπάθειες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ ἄλλωστε οἱ δυνατότητες τῶν ἀμερικανικῶν κέντρων δὲν εἶναι ἴδιες σήμερα, λόγῳ τῆς ἀπαξιώσεως τῆς πολιτικῆς τους ἐπιρροῆς καἰ περισσότερο τώρα τελευταῖα. Φαίνεται ὅτι οἱ παρεμβάσεις τοῦ Βούβαλου ἀποβλέπουν στὴν ἐνίσχυση τῆς ἀμερικανικῆς θέσεως καὶ μόνο∙ λογικὸ εἶναι, «ὁ σκύλος ὅπου τρώει γαυγίζει».

Δολοφονία γιὰ ἀναταραχὴ

Ἡ δολοφονία τῶν δύο παιδιῶν, ἔξω ἀπ’ τὰ γραφεῖα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὸ Νέο Ἡράκλειο, ἦταν καθαρὴ ἐκτέλεση ἐν ψυχρῷ μὲ σκοπὸ τὴν πρόκληση ἀναταραχῆς στὴν χώρα∙ πρόκειται γιὰ τέλεια ἐκπαιδευμένους ἐκτελεστές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ στὸ ἐξωτερικὸ κι ἦρθαν μετὰ στὴν Ἑλλάδα, ἄσχετα ἂν μιλοῦν καλὰ ἑλληνικά. Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς τετραετίας, μὲ τὰ σχέδιά τους γιὰ τὰ Μνημόνια καὶ τὴν χρεωκοπία μας, εἶναι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοί, ἔστω κι ἂν κάποιοι νεαροὶ ψελλίζουν μερικὰ γιὰ ἀριστερὰ κινήματα∙ οἱ ἐγκέφαλοι βρίσκονται μᾶλλον σὲ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μὲ τοὺς ἐμπνευστὲς τῆς δολοφονίας τοῦ Παύλου Φούσα. Τεῖχος ἀμύνης εἶναι, ἡ ἠρεμία καὶ ἡ σύνεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἶναι πάλι παραδειγματική.

Μάρτιν Σούλτζ, εὐθύνες ΔΝΤ

Τὶς εὐθύνες τῆς πολιτικῆς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὸ πρῶτο Μνημόνιο, ἐπισήμανε, μὲ δριμύτατο τόνο, ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου∙ ὁ Μάρτιν Σούλτζ, μᾶλλον προορισμένος καὶ γιὰ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπογράμμισε ὅτι τὰ ὁριζόντια μέτρα καταδίκασαν τὴν Ἑλλάδα στὴν ὕφεση καὶ στὴν ἀνεργία καὶ ὅτι αὐτὸ ὄφειλαν νὰ τὸ γνωρίζουν οἱ εἰσηγητές τους, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τοὺς εἰδικούς. Σήμερα, προσθέτει, ἀναγνωρίζουν τὰ λάθη τους, ἀλλὰ δὲν ἀναλαμβάνουν τὶς εὐθύνες τους ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ πρώτη φορὰ διατυπώνεται τόσο αὐστηρὰ ἡ θέση αὐτὴ ἀπὸ Εὐρωπαῖο πολιτικό. Προοίμιο θεωρεῖται γιὰ πλήρη ρήξη τῶν σχέσεων τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὸ Ταμεῖο∙ γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὄργανο τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων.

Μέσον τινὰ καὶ μεμιγμένον

Αἱ Ἀθῆναι, μετὰ τὴν νίκη τους στὸν πόλεμο μὲ τοὺς Μεγαρεῖς καὶ τὴν ἀνάκτηση τῆς Σαλαμῖνος, ἔκανε τὰ πρῶτα της βήματα ὡς μεγάλη πόλις∙ εἶχαν ἐξασφαλίσει τὴν ἑνότητα τῆς ὑπολοίπου Ἀττικῆς καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων μὲ τὶς ἰωνικὲς πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Στὸ ἐσωτερικό, «ἦν γὰρ τὸ μὲν τῶν Διακρίων γένος δημοκρατικώτατον, ὀλιγαρχικώτατον δὲ τῶν Πεδιέων»∙ καὶ ἦταν μὲν ἡ παράταξη τῶν ἡμιορεινῶν, τῶν Διακρίων, δημοκρατικώτατο καὶ τῶν Πεδινῶν, τῶν Πεδιέων, ὀλιγαρχικώτατο. «Τρίτοι δ’ οἱ Πάραλοι μέσον τινα καὶ μεμιγμένον αἱρούμενοι πολιτείας»∙ τρίτη ἦταν ἡ παράταξη τῶν Παραλίων, οἱ Πάραλοι, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦσαν ἕνα ἀνάμικτο εἶδος πολιτείας. Οἱ Πεδιεῖς ἀποτελοῦνταν ἀπ’ τοὺς μεγαλοκτηματίες τῶν πλούσιων πεδιάδων τῆς Μεσογαίας κυρίως καὶ οἱ Διάκριοι ἀπὸ μικροκαλλιεργητὲς καὶ κτηνοτρόφους τῶν ἡμιορεινῶν περιοχῶν∙ οἱ Πάραλοι τότε ἐμφανίζονταν καὶ δὲν εἶχαν μεγάλη δύναμη, ὅπως ἕναν αἰῶνα ἀργότερα, ὅταν θὰ κυριαρχοῦσαν.

Μέρκελ, εὐρωπαϊκὴ στήριξη

Ἡ ρήξη στὶς σχέσεις τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς προσλαμβάνει εὐρύτερες διαστάσεις∙ ἀφορμὴ ἦταν οἱ ἀποκαλύψεις τῶν παρακολουθήσεων ἀκόμη καὶ τοῦ κινητοῦ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἀλλὰ ἐπεκτάθηκε σὲ εὐρωαμερικανικὴ ἀναμέτρηση. Ἡ καγκελάριος εἶδε ὅτι ἔχει τὴν ὑποστήριξη καὶ ἀλληλεγγύη ὁλοκλήρου τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινῆς γνώμης, ὅσο δὲν εἶχε κανένας Γερμανὸς ἡγέτης στὴν ἱστορία τοῦ ἔθνους τους∙ τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ κατάθεση τοῦ Ἔντουαρντ Σνόουντεν σὲ Ἐπιτροπὴ τῆς Μπούντεσμπανκ καὶ μάλιστα πρωτοβουλίᾳ βουλευτοῦ τῶν Πρασίνων∙ στὶς διαθέσεις τοῦ ἁπλοῦ Γερμανοῦ ἀνταποκρίνονται οἱ Πράσινοι. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔκαναν καὶ τὸ δεύτερο λάθος, ἐξαπέλυσαν ἐπίθεση κατὰ τῆς Γερμανίας γιὰ τὴν οἰκονομική της πολιτικὴ καὶ τὶς ἐξαγωγές της∙ ἔτσι ἔπληξαν, μετὰ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα, τὴν δεύτερη εὐαίσθητη χορδὴ τῶν Εὐρωπαίων, τὴν οἰκονομική τους ὀντότητα, ὄταν ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι ἡ ἀτμομηχανή τους.

Συναλλαγματικὰ προβλήματα

Μετὰ τὶς τόσες ἐπιβολὲς προστίμων στὶς μεγάλες τράπεζες γιὰ τὰ τοξικὰ ὁμόλογα, στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος παρουσιάζονται σοβαρὰ προβλήματα, διότι ἀπορύσθηκαν πολλοὶ εἰδικοὶ τραπεζικοὶ τοῦ κλάδου∙ τὸ 41% τῶν πράξεων συναλλαγματικῆς μορφῆς γίνονται στὸ Χρηματιστήριο τοῦ Λονδίνου καὶ ἀκολουθεῖ ἐκεῖνο τῆς Νέας Ὑόρκης, ἀλλὰ στὶς ἀγορὲς αὐτὲς ἔγιναν ὅλες σχεδὸν οἱ πράξεις τῶν τοξικῶν ὁμολόγων. Οἱ μεγάλες ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες ἀναγνωρίζουν ὅτι ἀντιμετωπίζουν προβλήματα στὶς συναλλαγές τους μὲ τοὺς πελάτες τους, διότι δὲν ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀνταποκρίσεως στὶς ὑποχρεώσεις τους, ἐπειδὴ τὸ νέο προσωπικὸ ποὺ διαδέχθηκε τοὺς ἀπολυθέντες δὲν εἶναι ἀρκετὰ ἐξειδικευμένο γιὰ τὶς ἐργασίες αὐτές∙ τὸ πρόβλημα παραμένει ὀξύ, λόγῳ καὶ τῆς ὑποχωρήσεως τῶν ἐργασιῶν, διότι μεγάλο μέρος τῶν συναλλαγματικῶν πράξεων ἔχει μεταφερθεῖ στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ στὴν Φραγκφούρτη. Οἱ ἔγκυρες ἐφημερίδες ἐπισημαίνουν τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς συνεχίζουν τὶς ἔρευνές του στὶς τόσες παρανομίες τῆς ἑπταετίας.

Ἀφρική, ἄνθηση διαδικτύου

Τὸ διαδίκτυο σημειώνει ἐκρηκτικὴ ἀνάπτυξη στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὶς ἄλλες φτωχὲς χῶρες, ἐνῶ ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ εἶναι ἡ μεγάλη ἀγορὰ τῆς κινητῆς τηλεφωνίας στὰ ἑπόμενα χρόνια∙ οἱ καθυστερημένες χῶρες στεροῦνται σχεδὸν πλήρως σταθερῆς τηλεφωνίας καὶ εἶναι πανάκριβη καὶ χρονοβόρα ἡ ἐγκατάστασή της στὶς ἀχανεῖς ἐκτάσεις μὲ λίγο πληθυσμό. Οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας ἐγκαθιστοῦν ὀπτικὲς ἴνες, μὲ δορυφορικὲς συνδέσεις, καὶ ἐπιτρέπουν τὴν πρόσβαση στὰ κινητὰ καὶ στοὺς πιὸ ἀπόμακρους οἰκισμούς∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὶς ἀναπτυγμένες χῶρες οἱ συνδέσεις μέσῳ ὀπτικῶν ἰνῶν εἶναι μόλις 10%, ἐνῶ στὴν Ἀφρικὴ ὑπερβαίνει τὸ 90%. Ἡ κινητὴ τηλεφωνία ἀλλάζει καὶ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν κατοίκων, καθὼς διευκολύνει τὶς οἰκονομικἐς ἀνταλλαγὲς καὶ τὴν παροχὴ κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν∙ ἄλλωστε τὰ τελευταῖα χρόνια παρουσιάζεται αἰσθητὴ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη στὶς ἀφρικανικὲς χῶρες, 4%-5%, ἐνῶ αὐξάνεται καὶ ἡ ξένη βοήθεια, μὲ πρώτη ἐκείνη ἀπ’ τὴν Κίνα σὲ ἔργα πάσης μορφῆς.

Πολιτικὸς ἀντίκτυπος δολοφονίας νεαρῶν

Ἡ ἐν ψυχρῷ ἐκτέλεση τῶν δύο νέων συγκλόνισε τὴν κοινὴ γνώμη, μὲ τὸν ὠμὸ καὶ βάρβαρο τρόπο της∙ θύματα ἦταν δύο νεαρὰ παιδιά, τὰ ὀποῖα εἶχαν κάθε δικαίωμα ἐπιλογῆς τῆς πολιτικῆς τους παρατάξεως, ἀνεξαρτήτως τῶν θέσεών της ἀκραίων ἢ μή. Ἀλοίμονο στὴν χώρα ἐὰν ἐκτελοῦνται οἱ ἁπλοὶ ὀπαδοί, τότε ὁδηγούμαστε σὲ ἀκραῖες καταστάσεις καὶ αὐτὲς ἐμπράκτως ἀπέδειξαν ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα ὅτι τὶς καταδικάζουν ἀπερίφραστα, ὅπως καὶ ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικὸς λαός∙ δὲν παρατηρήθηκε οὐδεμία ἐκδήλωση ἀκρότητος, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ὅλοι μὲ ἑνιαία φωνὴ καταδίκασαν τὴν βία, ἀπὸ ὅπου κι ἂν προέρχεται. Τὸ πρῶτο συμπέρασμα εἶναι σαφὲς, οἱ εὐρύτερες πολιτικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ προφανῶς σχεδίαζαν οἱ καθοδηγητὲς τῆς ἀπάνθρωπης δολοφονίας∙ εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ μέσα σὲ δύο μῆνες ποὺ ἀποτυγχάνουν παταγωδῶς οἱ ἐλέγχοντες τὰ ὑπόγεια συγκοινανοῦντα δοχεῖα, μὲ πρώτη τὴν δολοφονία τοῦ Παῦλου Φούσα, ἔστω κι ἂν σὲ αὐτὴν οἱ ἐκτελεστὲς συνελήφθησαν ἐπ’ αὐτοφόρῳ. Ἡ δεύτερη προκάλεσε βαθύτερες ἀντιδράσεις, διότι ἀπέδειξε περίτρανα ὅτι κάποιες δυνάμεις ἐπιδιώκουν τὸ αἱματοκύλισμα τῆς χώρας, μὲ ἐμφανεῖς τοὺς σκοπούς τους∙ ἡ ἐπίκληση παρωχημένων ἰδεολογιῶν δὲν πείθει πλέον κανέναν, ἐνῶ καὶ οἱ συναφεῖς πολιτικὲς δυνάμεις, ποὺ κάποτε τὶς στήριζαν, τώρα φροντίζουν λαμβάνειν ἀποστάσεις ἀσφαλείας.
Ἡ μέθοδος εἶναι παρόμοια μὲ τὴν ἐκτέλεση τοῦ δημοσιογράφου τοῦ διαδικτύου Σωκράτη Γκιόλια πρὸ διετίας, γιὰ τὴν ὁποία πολλὰ ἐλέχθησαν τότε καὶ περισσότερα ἐξυπονοοῦντο∙ ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ ἐλέγχου τοῦ διαδικτύου ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ποὺ ἐπετεύχθη σὲ μεγάλο βαθμό, ὅταν ἀκόμη καὶ στὸ διαδίκτυο ἐλάχιστες εἶναι οἱ ἐλεύθερες φωνές∙ τὴν ἐμπειρία «Τοῦ Ἐμμελοῦς» οὐδεὶς σχεδὸν τὴν θυμᾶται, ἄλλες ἐποχές… Στὴν πράξη ἐπαναλαμβάνεται τὸ φαινόμενο τῆς πρώτης τρομοκρατίας, ἀλλὰ μὲ ἄλλη μορφή, τόσο ὡς πρὸς τὴν ἰδεολογικὴ ἀπήχησή της, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὶς μεθόδους της∙ ἰδεολογικὰ τότε εἶχε κάποια φαινομενικὴ ἀποδοχὴ ἡ τρομοκρατία, ἐνῶ ἦταν στὴν ἄνθησή τους καὶ οἱ Ἐρυθρὲς Ταξιαρχίες τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Γερμανίας οἱ ἀντίστοιχες. Πολλοὶ ἐπώνυμοι εἶχαν στηρίξει ἰδεολογικὰ τὸν «ἀγῶνα» τους, ὥσπου ἀποδείχθηκε ὅτι ὅλοι τους εἶχαν στὴν κορυφὴ διασυνδέσεις μὲ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, καὶ τότε ἐσιώπησαν∙ μόνο «Ἡ Καθημερινή», ἐπὶ Ἑλένης Βλάχου, εἶχε διατυπώσει καὶ ἀποδείξει ἐπαρκῶς ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ὄργανα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, μὲ τὶς διακλαδώσεις τους στὶς περισσότερες ἀριστερὲς δυνάμεις. Σήμερα, ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀποδέχεται τὴν ἄποψη αὐτή, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβάλλει∙ προέκτασή της εἶναι ἡ καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς τῆς τελευταίας τετραετίας. Δύσκολα πολὺ διακρίνει στὴν καθημερινότητά του ὁ ἁπλὸς πολίτης τὶς δύο αὐτὲς διαστάσεις.
Ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς ἡ ἀπογοήτευση εἶναι δεδομένη γιὰ τὴν διαπλοκή, μὲ τὴν ἐπίκληση δημοσιευμάτων καὶ ἀνωνύμων πηγῶν ἀπὸ δυτικὰ μέσα -ἄλλοτε ἀρκούντως ἔγκυρα-, ὅτι δὲν ἔρχεται ἡ τρόικα γιὰ τὴν καθορισμένη ἐπιθεώρηση τῆς οἰκονομικῆς μας πορείας∙ τὰ τριάμισυ χρόνια τοῦ Μνημονίου ζήσαμε τὴν καταστροφολογία τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα, ἐγκύρων καθηγητάδων καὶ δημοσιογραφιζόντων, ὅτι χρεωκοπεῖ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ ἀποβάλλεται ἡ Ἑλλὰς ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, συνοδευόμενη μάλιστα ἀπὸ καταιγισμὸ πολεμικῆς κατὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Γερμανίας περισσότερο. Ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τῆς δουλικῆς ἐξαρτήσεως τῆς ἑλληνικῆς διαπλοκῆς ἀπ’ τὰ ξένα κέντρα εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι δὲν ἐδιδάχθησαν τίποτε τὰ τριάμισυ αὐτὰ χρόνια καὶ ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἴδια ἀκριβῶς προπαγάνδα, μὲ τὰ ἴδια λόγια καὶ μὲ ἀναφορὲς στὰ ἴδια μέσα καὶ στοὺς ἴδιους καθηγητάδες∙ ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι δέσμιοι χειροπόδαρα, ὅπως οἱ ἄνθρωποι στὴ σπηλιὰ τοῦ Πλάτωνος καὶ ἔχουν θέαση μόνο στὶς σκιὲς τῶν ἐξωτερικῶν γεγονότων πάνω στοὺς τοίχους τῆς σπηλιᾶς∙ ἐπὶ τὸ λαϊκότερον, «κουκιὰ τρῶνε, κουκιὰ ὁμολογοῦνε». Ὁ δεύτερος καὶ χειρότερος βαθμὸς ἐξαρτήσεως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν πλήρη ἀποκοπή τους ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα∙ ἡ δεδομένη καὶ διάχυτη πλέον ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν ἀνάκαμψή της ἀγνοεῖται προκλητικώτατα, ὅπως καὶ ἡ παρουσίαση τῶν δυναμικῶν κλάδων της, ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἄλλων. Παραμένουνε ἀμετανόητοι στὸν κόσμο τους.
Ἡ ἐπίδειξη μοναδικῆς σωφροσύνης ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπέναντι στὴν ἀποτρόπαια δολοφονία ἔχει ἀντίκτυπο πλέον στὰ πολιτικὰ κόμμμα∙ ὅλα σχεδόν, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιων γραφικῶν τύπων, ἀποκήρυξαν τὴν βία κάθε μορφῆς –καὶ φυσικὰ καὶ τὴν διάκριση καλῆς καὶ κακῆς βίας-, πρώτη φορὰ τόσο ἐμφανῶς στὴν μεταπολιτευτική μας πολιτικὴ ζωή. Ἕνα πρᾶγμα τοὺς ὁδήγησε στὸ συμπέρασμα αὐτό, ἡ στάση τοῦ κόσμου∙ ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος ξέχασε τὰ περὶ ἐξεγέρσεως καὶ ἀπ’ τὰ παιδιὰ τῶν Δημοτικῶν σχολείων καὶ περὶ ὡριμότητος γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις. Τὸ βῆμα εἶναι ἀποφασιστικό, διότι καταδεικνύει -ἔστω καὶ μόνο φραστικά, ἀλλὰ στὴν πολιτικὴ ζωὴ ὁ λόγος μετράει πάντοτε περισσότερο κι ἀπ’ τὶς πράξεις- τὴν ἑνότητα ὅλων ἀπέναντι στὰ ἀκραῖα φαινόμενα κι αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικώτερο∙ ἑπόμενο εἶναι ἡ ἀπαξίωση τῶν ὠρυγῶν τῆς καταστροφολογίας στὴν οἰκονομία καὶ τῆς ἀναμεταδόσεως τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας. Εἶναι ἄλλη ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ σήμερα ἀπὸ ἐκείνη τῆς παραμονῆς τῶν ἐκτελέσεων∙ ἡ ἐμπειρία τῆς πενταετίας μέτρησε πολὺ φαίνεται στὸν ἑλληνικὸ λαό. Στὰ Δεκεμβριανὰ δὲν εἶχε ἀποδεχθεῖ τὴν προπαγάνδα τῆς ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ ἕνα μέρος εἶχε ἀκούσει εὐχερῶς τὰ ἐπιχειρήματα γιὰ εὐθύνη τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, τὰ ὁποῖα ἀκόμη τιτιβίζει μέρος τῆς διαπλοκῆς∙ τὰ πλήρωσε μὲ τὴν σοσιαλιστικὴ διακυβέρνηση καὶ τὸ φυσσάει καὶ δὲν κρυώνει…
Ἡ ἀποτυχία τῆς καταστροφολογίας στὰ οἰκονομικὰ συμπληρώνει καὶ ἐπαυξάνει τὸν πολιτικὸ ἀντίκτυπο τῶν γεγονότων∙ ὅταν ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου καταλογίζει στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν πολιτικὴ τῶν Μνημονίων στὴν Ἑλλάδα, στὴν πράξη ἐκφράζει τὴν ἐπίσημη γερμανικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ πολιτική. Ἄλλωστε καὶ ὁ ἀναπληρωτὴς διευθυντὴς τοῦ Ταμείου ἀναγνώρισε ὅτι ἔγιναν λάθη, ἀλλὰ δὲν ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη ὡς Ταμεῖο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ ὅμως ὑπογράμμισε μετ’ ἐμφάσεως ὅτι τὰ λάθη πληρώνονται, διαφορετικὰ δὲν ἔχει νόημα ἡ ἀναγνώρισή τους. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποδέχονται ὅτι δὲν εἶναι πειραματόζωο ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ὅτι κάποιοι ἔχουν εὐθύνη γι’ αὐτό, ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση δικαιολογοῦν τοὺς κερδοσκόπους∙ αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότης τῆς τετραετίας κι αὐτὸ τὸ ἀντιλαμβάνονται ὅλοι. Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἐπιθεωρήσεως τῆς τρόικα δὲν φαίνεται νὰ παρουσιάζει σημαντικὰ προβλήματα, πέραν ἀπ’ τὰ τρέχοντα γιὰ κάθε χώρα∙ ἡ ἀνάκαμψη θωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τὸν Ἰανουάριο, ἂν ὄχι κι ἀπ’ τὸν Δεκέμβριο, ὅπως καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα. Οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ τηρήσουν τὶς ὑπογραφές τους, ὅπως τὸ ἔκαναν πάντοτε κι εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση πέρυσι, ὅταν ὅλοι προέβλεπαν ἀποτυχία στὸ Εὐρωσυμβούλιο, ἀλλὰ ἡ συμφωνία ἦλθε καὶ μάλιστα πανηγυρικά. Ἡ συνοχὴ εἶναι τὸ πρώτιστο καθῆκον τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ἐμπειρία τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.