Ὁριστικὴ ἀποκοπὴ ἀπ’ τὴν πραγματικότητα

Τὴν ὁριστικὴ ἀποκοπὴ της ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ καὶ παγκόσμια πραγματικότητα, μαζὶ μὲ τὴν πολιτική της ἔνδεια, τὴν ἰδεολογική της ἀπολίθωση καὶ τὴν πνευματική της ἀποστείρωση, ἀπέδειξε ἡ ἀντιπολίτευση καὶ πρῶτος ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν εἰρωνικὴ ἀπάντησή τους ἀπέναντι στὶς δυνατότητες τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ἀγνοοῦν πλήρως τὴν καθοριστικὴ ἐπίδρασή της στὴν οἰκονομικὴ ἀπογείωση μικρῶν χωρῶν, χάρις στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, παράδειγμα Ἰρλανδία, Φιλανδία, Νότιος Κορέα, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλλὰς σήμερα, ὅπως τὸ ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Οἱ ἐξαγωγὲς λογισμικοῦ τὸ 2012 ἔφθασαν τὰ δύο δις εὐρὼ περίπου καὶ οἱ ἑταιρεῖες παραγωγῆς γιὰ κινητὴ τηλεφωνία εἶναι πρῶτες στὸν κόσμο, μὲ 5000 μόνο προγραμματιστές, χωριστὰ τὸ ἄλλο προσωπικό∙ ἡ προσήλωση στὴν ἀριστερὴ ἰδεολογία θυμίζει τοὺς ἀγιατολλάδες καὶ τοὺς παλιοημερολογίτες.

Ἐνθαρρυντικὲς ἐκτιμήσεις

Οἱ ἐνθαρρυντικὲς ἐκτιμήσεις τοῦ Ὄλι Ρὲν γιὰ τὴν ἐπίτευξη λύσεως στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα στὴν Ἀθήνα συμπληρώνονται ἀπ’ τὴν πρόβλεψή του γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση τὸ ἑπόμενο ἔτος καὶ ἀπ’ τὶς ἐκθέσεις τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ ὕφεση 4% φέτος καὶ ἀνάπτυξη 0,6% τοῦ χρόνου∙ γιὰ πρώτη φορὰ οἱ Βρὒξέλλες προχωροῦν σὲ τόσο αἰσιόδοξες προβλέψεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ θεωρεῖται βέβαιο ὅτι τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ἔχουν ὑπερκερασθεῖ ἀπ’ τὴν δυναμικὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἤδη τὸ πρῶτο ἐννεάμηνο τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα αὐξήθηκε σὲ ἕνα δις εὐρὼ περίπου καὶ τὰ ἔσοδα τοῦ Σεπτεμβρίου κατὰ 37%∙ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα συνεχίζονται στὰ ὑπουργεῖα, καὶ μὲ κωμικοτραγικὰ παρατράγουδα τῶν ἀπολυμένων, καὶ προβλέπεται ἡ ὁλοκλήρωσή τους τὴν Παρασκευή, μὲ πιθανὴ τὴν τελικὴ συμφωνία. Οἱ Κασσάνδρες διαψεύδονται καὶ πάλι, ἀλλὰ χωρὶς ἴχνος συστολῆς ἢ αἰδοῦς συνεχίζουν, κατὰ τὰς ἀτλαντικὰς ἐντολάς, τὴν καταστροφολογία τους.

Ἀλαλία πολιτικῶν κομμάτων

Τὰ πολιτικὰ κόμματα διακρίθηκαν διὰ τὴν ἀλαλία τους, ἀπέναντι στὴν συνέντευξη τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παντελῆ ἀδυναμία τους προσαρμογῆς στὶς νέες συνθῆκες∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε τὶς δυσκολίες του, λόγῳ τῆς δυσπιστίας τῶν ξένων ἀπέναντι στὴν χώρα μας, μετὰ τὴν σοσιαλιστικὴ διακυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ τὴν σημασία τῆς ἐξόδου ἀπ’
τὴν κρίση, ἀφοῦ οἱ δεσμεύσεις τοῦ Μνημονίου εἶναι καθοριστικὲς γιὰ ὁποιονδήποτε ἀσκεῖ τὴν ἐξουσία. Οἱ ὠρυγὲς γιὰ καταγγελία τοῦ Μνημονίου μόνο στὴν συσκότιση τῶν προβλημάτων ὁδηγοῦν καὶ στὴν διαιώνιση τῶν ἐξαρτήσεων ἀπ’ τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια∙ ἔτσι ἀποφεύγουν τὰ ἁπτὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομία καὶ μένουν στὰ τρανταχτὰ ἐπιχειρήματα τοῦ ὕψους τῆς ἀνεργίας, μόνο καὶ μόνο γιὰ δημαγωγικοὺς λόγους∙ ὁ ἀντίκτυπος τῆς συνεντεύξεως εἶναι ἄμεσος καὶ σαφὴς στὶς παραγωγικὲς τάξεις καὶ στὸν ἁπλὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος ἔμαθε πλέον νὰ παραμερίζει τὰ καταπιεστικὰ συντεχνιακὰ συμφέροντα κάθε μορφῆς.

Ὄχι στὴν ἐγκληματικὴ βία

Ὁ πρωθυπουργὸς ἦταν κατηγορηματικὸς καὶ ἀπόλυτος, στὴν προχθεσινὴ συνέντευξή του, «δὲν θὰ ἐπιτρέψω τὴν δημοκρατία νὰ ὑποκύψει στὴν ἐγκληματικὴ βία», καὶ ὑπογράμμισε ὅτι ἦταν ἄμεση ἡ ἀντίδραση τῆς κυβερνήσεως, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς ὀργανωμένης βίας∙ «θὰ εἶμαι ἀνελέητος» ἀπέναντι στὰ ἀκραῖα φαινόμενα, ὅπως εἶναι καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, τόνισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Ἡ δύναμη τῆς ἀκροδεξιᾶς εἶναι παροδικὴ καὶ ὀφείλεται στὴν λιτότητα καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν μείωση τῆς ἀνεργίας θὰ ἐξασθενίσει καὶ ἡ ἀπήχησή της, πρόσθεσε∙ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση ἔρχεται τὸ ἑπόμενο ἔτος, διότι ἔχουμε διανύσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς διαδρομῆς, καὶ μένουν ἐλάχιστα.

Μόναχο, συλλογὴ πινάκων

Ἡ τεράστια συλλογὴν 1500 πινάκων ποὺ ἀνακαλύφθηκε στὸ Μόναχο εἶναι ἀμυθήτου ἀξίας, ἄνω τοῦ ἑνάμισυ δις εὐρώ, ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ ἔργα ποὺ εἶχαν ἀφαιρεθεῖ ἀπ’ τοὺς Ναζί∙ περιλαμβάνουν ἔργα τῶν Πικασσό, Σαγκάλ, Ματὶς καὶ ἄλλων τὰ ὁποῖα ἔχει στὴν κατοχή του ἕνας ἀπόγονος στελέχους τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος. Ἡ ἀνακάλυψη ἔγινε ἀπὸ ἔλεγχο τῆς Ἐφορίας, διότι δὲν εἶχε κάνει σωστὴ δήλωση∙ πολλὰ ἀπ’ τὰ ἔργα ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ πλούσιες οἰκογένειες, μὲ τὶς ὁποῖες ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ οἱ γερμανικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ἀπόδοσή τους καὶ δὲν δίδουν ἀκόμη στὴν δημοσιότητα τὸν κατάλογο τῶν πινάκων. Πολλοὶ πίνακες θὰ ἐπιστραφοῦν στὰ μουσεῖα τῶν χωρῶν καὶ θὰ πλουτίσουν τὶς συλλογές τους.

Οἱ μὲν αὐτοῦ δουλεύοντες

Οἱ συνθῆκες ὑπὸ τὰς ὁποίας ζοῦσαν οἰ μικροκαλλιεργητὲς Ἀθηναῖοι τὸν ἕκτο αἰῶνα ἦταν ἀπάνθρωπες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κοινωνικὴ ἀναταραχή. «Ἢ γὰρ ἐγεώργουν ἐκείνοις ἕκτα τῶν γινομένων τελοῦντες, ἑκτημόριοι προσαγορευόμενοι καὶ θῆτες»∙ ἢ καλλεργοῦσαν τὰ χωράφια τους κι ἀπέδιδαν τὸ ἕνα ἕκτο τῆς παραγωγῆς, ὀνομαζόμενοι ἑκτημόριοι καὶ θῆτες. «Ἢ χρέα λαμβάνοντες ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἀγώγιμοι τοῖς δανείζουσιν ἦσαν»∙ ἡ συνῆπταν δάνεια μὲ ἐγγύηση τὸ σῶμα τους καὶ γίνονταν δοῦλοι τῶν δανειστῶν. «Οἱ μὲν αὐτοῦ δουλεύοντες, οἱ δ’ ἐπὶ τὴν ξένην πιπρασκόμενοι»∙ ἄλλοι δούλευαν στὴν Ἀττική, ἢ ἄλλοι πουλιόντουσαν σὲ ξένες χῶρες. «Πολλοὶ δὲ καὶ παῖδας ἰδίους ἠναγκάζοντο πωλεῖν ( οὐδεὶς γὰρ νόμος ἐκώλυε)»∙ πολοὶ δὲ καὶ τὰ παιδιά τους ἀναγκάζονταν νὰ πωλοῦν (διότι κανένας νόμος δὲν τὸ ἀπαγόρευε). «Καὶ τὴν πόλιν φεύγειν διὰ τὴν χαλεπότητα τῶν δανειστῶν»∙ κι ἐγκατέλειπαν τὴν πόλη ἐξ αἰτίας τῆς σκληρότητος τῶν δανειστῶν.

Ἔλεγχος Εὐρωκοινοβουλίου

Ἡ λογοδοσία τῆς τρόικα στὸ Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι δεδομένη κι ἔχει προγραμματισθεῖ ἤδη ἀπ’ τὸν πρόεδρό της, ὅπως δήλωσε προχθὲς στὴν Ἀθήνα, ἀποτελεῖ καμπὴ στὶς σχέσεις τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο∙ ἡ λογοδοσία εἶναι παραπάνω ἀπὸ ἔλεγχος, διότι περιλαμβάνει καὶ τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν, ὅσων δὲν τήρησαν τοὺς κανόνες τοὺς ὁποίους οἱ ἴδιοι ἔθεσαν, ἀλλὰ καὶ ποινὲς ἀστικῆς μορφῆς γιὰ τὶς εὐθύνες τους. Φυσικά, δὲν νοεῖται καταλογισμὸς εὐθυνῶν σὲ διεθνῆ ὀργανισμό, οὔτε ἐπιβολὴ προστίμων, ἀλλὰ ἔχει πολιτικὴ διάσταση ἡ λογοδοσία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔρχονται πλέον σὲ ἀνοικτὴ ρήξη μὲ τοὺς γραφειοκράτες τοῦ Ταμείου οἱ ὁποῖοι εἶναι ὄργανα τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων κι ὡς ὄργανά τους ἔκαναν ὅσα ἔκαναν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Εἶχαν δεχθεῖ τὸ Μνημόνιο, διότι δὲν εἶχαν τοὺς κατάλληλους θεσμοὺς γιὰ τὴν ἄρνησή του καὶ διότι τοὺς εἶχε φέρει αἰφνιδίως στὴ χώρα μας ὁ τότε σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός.

Ἕλληνες, ὑπὲρ Εὐρωζώνης

Τὸ ὑπὲρ τῆς Εὐρωζώνης ποσοστὸ τῶν Ἑλλήνων ἀνέρχεται στὸ 69%, σύμφωνα μὲ τελευταῖες δημοσκοπήσεις κι εἶναι ἀπ’ τὰ ὐψηλότερα στὴν ἑνιαία ἀγορά∙ κυμαίνεται περίπου στὰ ἴδια ἐπίπεδα, μὲ ἐκεῖνα τῶν πρώτων ἕξι χωρῶν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ τοῦ φαινομένου ἔχει σημασία, διότι διατηρεῖται σὲ τόσο ὑψηλὰ ἐπίπεδα, παρὰ τὴν καταιγιστικὴ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα τῆς τελευταίας τετραετίας καὶ τὴν μείωση τῶν καθαρῶν προσωπικῶν εἰσοδημάτων μας κατὰ 40% περίπου, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς χειροτέρας οἰκονομικῆς κρίσεως σὲ περίοδο εἰρήνης∙ πάνω ἀπ’ τὰ δύο τρίτα τοῦ πληθυσμοῦ πιστεύει ὅτι μόνο μέσα ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι δυνατὴ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση. Τὸ πολιτικὸ αὐτὸ συμπέρασμα φαίνεται ὅτι ἔχει φθάσει, τουλάχιστον στὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ ἀποφεύγουν πλέον τὴν παλαιότερη συστηματικὴ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία∙ ἀκόμη καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος προσαρμόζεται σταδιακά, ἀλλὰ ἄλλο ἂν ἐλάχιστα πείθει.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀνάμικτες τάσεις ἐπικράτησαν στὶς ἀγορές, πτωτικὲς στὴ Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3490 δολλάρια καὶ 132,6050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1311,25, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 106,38. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι παρατείνεται ὑπερβολικὰ ἡ ἀμηχανία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὡς πρὸς τὸν προϋπολογισμὸ καὶ τὰ ὅρια δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ἡ καθυστέρηση στὸν σχηματισμὸ τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ στὴ Γερμανία ἀποστερεῖ τὴν Εὐρωζώνη τῆς ἀτμομηχανῆς της∙ στὶς ἀναδυόμενες χῶρες διαχέεται κλίμα αἰσιοδοξίας, καθὼς ἀναμένεται ἀνάπτυξη τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας ἄνω τοῦ 7,5%, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις στοὺς ἄλλους. Πάντως ἡ διελκυστίνδα μεταξὺ Γερμανίας καὶ Ἀμερικῆς γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις δὲν προβλέπεται ὅτι θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις πλὴν τῶν ἐντυπώσεων στὴν κοινὴ γνώμη∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δείχνει ὅτι γνωρίζει ἄριστα ὥς ποιὸ σημεῖο δύναται ἐπιτρέψαι τὴν ἀναμέτρησή της μὲ τὴν Οὐάσιγκτον. Στὰ ὅρια κινεῖται.

Ἱνδίες, δορυφόρος Ἄρεως

Οἱ Ἰνδίες ἐκτόξευσαν μὲ ἐπιτυχία τὸν πρῶτο τους δορυφόρο τοῦ πλανήτου Ἄρη, ἀπ’ τὸν διαστημικό τους σταθμὸ στὸ Σάτρη Νταβάν στὴν ἀνατολικὴ ἀκτή∙ ἡ χώρα γίνεται ἡ τέταρτη δύναμη μὲ συμμετοχὴ στὴν ἐξερεύνηση τοῦ κόκκινου γείτονά μας, μετὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Ρωσία καὶ Εὐρώπη. Οἱ δαπάνες εἶναι οἱ λιγώτερες γιὰ διαστημικὴ ἀποστολή, ἐνῶ ὑπολογίζεται ὅτι ὁ δορυφόρος θὰ τεθεῖ στὴ χαμηλότερη τροχιὰ γύρω ἀπ’ τὸν πλανήτη σὲ τριακόσιες μέρες∙ τὸ Νέο Δελχὶ γίνεται ἡ πρώτη ἀσιατικὴ διαστημικὴ δύναμη μὲ ἀποστολὴ σὲ ἄλλους πλανῆτες. Ταυτοχρόνως, κατὰ τὴν προχθεσινὴ παρέλαση στὴν πρωτεύουσα, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἀνεξαρτησίας της, ἐπέδειξε νέον διηπειρωτικὸ πύραυλο μὲ τὴν δυνατότητα μεταφορᾶς πυρηνικῶν κεφαλῶν∙ στὸν Ἰνδικὸ ὠκεανὸ ἀναγνωρίζονται οἱ Ἰνδίες ὡς ἡ ἀδιαμφισβήτητη μεγάλη δύναμις.

Σνόουντεν, πολιτικὸ ὅπλο

Σὲ πολιτικὸ ὅπλο, γιὰ τὴν ἐμβάθυνση τῆς ἐπιρροῆς του στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν πλήρη ἀπεξάρτησή του ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἡγεμονία, μετατρέπεται ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν γιὰ τὸ Βερολίνο∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐμφανῶς ὑπογρεαμμίζει, ὅτι δὲν πρὀκειται νὰ ἐπηρεασθοῦν οἱ γερμανοαμερικανικὲς σχέσεις, ἀλλὰ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀποδέχεται τὸ διαμορφούμενο κύμα ὑπὲρ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς αὐτονομίας. Ἡ καγκελάριος ἀξιοποιεῖ, μὲ τὴν εἰκόνα τῆς καλῆς νοικοκυρᾶς ὡς πρότυπό της, στὸ ἔπακρο τὴν ὑπόθεση τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων καὶ τὴν ἐνίσχυση ἐξ αὐτῆς τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς∙ ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἐλάχιστα πείθει, ἂν καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἔχει ἀλλάξει τακτική. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀντίπαλοί της στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Γερμανίας τὴν στηρίζουν, διότι θέλουν νὰ δείξουν ἀλληλεγγύη στὸν γερμανικὸ λαό.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.