Εὐρωζώνη, ἱστορικὸς ρόλος τῆς Ἑλλάδος

Ἡ στροφὴ τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική, μὲ τὴν Γερμανία ὡς ἀτμομηχανή, συμπίπτει μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν δεδομένη ἀνάκαμψή της τοὺς ἑπόμενους μῆνες∙ ἡ κρίση στὴ Γαλλία ὑποχρέωσε τὸ Βερολίνο στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς καὶ στὴν ἐγκατάλειψη τῆς λιτότητος. Ἡ εὐρωπαϊκὴ δυσπραξία τῆς τετραετίας ἔχει ἀφορμὴ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση καὶ τὴν προσκόλλησή της στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἔστω καὶ μὲ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος. Ποιὸς τὴν λογάριαζε; Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῶν νοτίων συμπίπτει μὲ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα δίδειν τὸν τόνο∙ αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν πρόσκληση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ γεῦμα. Ἱστορικὸς ὁ ρόλος μας.

Τρόικα, τελευταῖα ἐμπόδια

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα συνεχίζονται, σὲ σκληρὸ ἐπίπεδο, διότι, πέραν τῶν διαφορῶν μὲ τὴν κυβέρνηση, στὸ ἐσωτερικό της ἡ διχοστασία εἶναι πολὺ μεγαλύτερη, μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου∙ ἡ διαπλοκὴ πάλιν ἀπογοητεύεται, διότι δὲν διεκόπησαν οἱ διαβουλεύσεις καὶ μᾶλλον ὁδηγοῦνται σὲ συνεννόηση, τουλάχιστον γιὰ τὴν κατάθεση τοῦ προϋπολογισμοῦ τὴν Πέμπτη. Τὰ ἑλληνικὰ ἐπιχειρήματα, τὸ ὀκτακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ πρωτογενὲς πλεόνασμα, ποὺ οὕτε φανταζόταν ποτὲ ἡ τρόικα -ἢ καὶ μεγαλύτερο μέχρι τὸν Δεκέμβριο- καὶ ἡ δεδομένη πλέον ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ ὅταν αὐτὰ ἐπιτυγχάνονται χωρὶς ρευστότητα ἀπ’ τὶς τράπεζες ἀποπνέουν τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς στὶς δυνάμεις της καὶ τὴν στροφή της στὸ φιλότιμο. Ὅταν τὰ βασικὰ ἐπιτόκια ἔχουν μειωθεῖ στὴν Εὐρωζώνη στὸ 0,25%, αὐτὸ σημαίνει ὅτι αὐξάνεται ἡ χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν καὶ ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς∙ δηλαδή, ἐντάσσεται ἡ Ἑλλὰς πάνοπλη στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀναπτυξιακὴ πολιτική.

Αἰφνιδιασμοὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Στὴν τακτικὴ τῶν αἰφνιδιασμῶν ἐπιδίδεται ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν στελεχῶν του ἀπ’ τὰ ἐσωκομματικά του προβλήματα∙ ἐπὶ ἑνάμισυ χρόνο ἀκολουθεῖ τὴν πολιτική, ὅτι κάθε τρίμηνο πέφτει ἡ κυβέρνηση κι ὅμως ὅλο ἐνισχύεται ἡ συνοχή της, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀπολαμβάνει τὴν μοναξιά του καὶ τὶς ἀναμνήσεις του, ὅταν καλεῖ τοὺς ὀπαδούς του σὲ ἀνοικτὲς συγκεντρώσεις. Τελευταῖο ἐπεισόδιο, ἡ πρόσκληση τῶν βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ σὲ ἀποστασία, διότι εἶναι πολλοὶ οἱ βουλευτές του ποὺ τὸν ἐπικρίνουν δημοσίᾳ γιὰ τὶς θέσεις του καὶ περισσότεροι ὅσοι κραυγάζουν στὴν Κουμουνδούρου, προσφέροντες εὐχάριστο θέαμα στοὺς λίγους Ἕλληνες περαστικοὺς καὶ στοὺς περισσότερους μετανάστες, ἔστω κι ἂν δὲν καταλαβαίνουν πολλὰ αὐτοί∙ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία ὁ προηγούμενος ποὺ ἐπιδιδόταν σὲ αἰφνιδιασμοὺς ἔκλεισε τὴν ζωή του σὲ ἀναπαυτήριο… Φαἰνεται ὅτι ἡ τακτικὴ ἔχει ὑπερατλαντικὲς ρίζες, διότι τὴν ἐμφάνισε πυρετώδης, μόλις γύρισε ἀπ’ τὸ Τέξας.

Κληρίδης, πλήρης ἡμερῶν

Ὁ Γλαῦκος Κληρίδης ἐγκατέλειψε τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον πλήρης ἡμερῶν στὰ 95 του χρόνια∙ ἄρχισε τὴν ζωἠ του ὡς ἀεροπόρος στὴν RAF κατὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ συνελήφθη αἰχμάλωτος, ὅταν κατερρίφθη τὸ ἀεροπλάνο του στὴν Γερμανία∙ δυὸ φορὲς ἐπιχείρησε νὰ δραπετεύσει, ἀλλὰ ἀπέτυχε. Διετέλεσε πρόεδρος τῆς Κύπρου, κατὰ τὴν μεταβατικὴ περίοδο τὸ 1974 μετὰ τὸ πραξικόπημα καὶ μέχρι τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή∙ ἐξελέγη ὅμως τὸ 1993 γιὰ δύο πενταετίες καὶ ἐθεωρεῖτο ὁ Νέστωρ τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς μεγαλονήσου. Ἡ κηδεία του γίνεται σήμερα, παρουσίᾳ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου καὶ πολλῶν ξένων ἡγετῶν, μὲ τιμὲς ἐν ἐνεργείᾳ προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

Ζήτηση ἑλληνικῶν ὁμολόγων

Στὶς κεφαλαιαγορὲς παρουσιάζεται τὶς τελευταῖες μέρες ἀθρόα ζήτηση ἑλληνικῶν ὁμολόγων, μὲ πρώτους τοὺς ἴδιους κερδοσκόπους ποὺ διετράνωναν πομποδῶς, μέχρι λίγους μῆνες πρίν, ὅτι ἡ χώρα μας ὁδηγεῖται σὲ χρεωκοπία κι ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ∙ εἶχαν πετύχει τότε στὴν προπαγάνδα τους, διότι διέθεταν ἄλλωστε καὶ τὴν ἐπικουρία τῆς σοσιαλιστικῆς μας κυβερνήσεως. Ἀλλὰ ἤδη τὰ ὁμόλογά μας ἔχουν ὀνομαστικὴ ἀξία ἴση μὲ ἐκείνη πρὸ τῶν Μνημονίων, ὁπότε οἱ εἰδικοὶ λένε, ὅτι μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα λίαν συντόμως θὰ πέσουν κι ἄλλο∙ ἑκόντες ἄκοντες οἱ ἴδιοι κερδοσκόποι κάνουν καὶ καλὸ στὴν Ἑλλάδα, διότι μὲ τὶς νέες ἀγορές τους ρίχνουν κι ἄλλο τὶς τιμὲς τῶν ὁμολόγων μας.

Πολλοὶ καταγελῶντες ἔλεγον

Ὁ Σόλων, μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας εἰς Ἀθήνας ὡς διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης, εἶχε ἀρνηθεῖ τὴν ἀνακήρυξη τυραννίας∙ ἦταν ἀντίθετος μὲ τὸ ρεῦμα ποὺ ἐπικρατοῦσε τότε στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τυραννίας, ὡς μοναδικῆς λύσεως ἀπέναντι στὶς κοινωνικὲς ἀναταραχὲς στὸ ἐσωτερικὸ τῶν πόλεων. «Ὅθεν εὔδηλον, ὅτι καὶ πρὸ τῆς νομοθεσίας μεγάλην δόξαν εἶχεν»∙ ἦταν λοιπὸν ὁλοφάνερο ὅτι καὶ πρὶν ἀπ’ τὴν καθιέρωση τῆς νομοθεσίας του εἶχε πολὺ καλὸ ὄνομα. «Ἃ δὲ φυγόντος αὐτοῦ τὴν τυραννίδα πολλοὶ καταγελῶντες ἔλεγον, γέγραφεν οὕτως»∙ καὶ σὲ ὅσα τὸν περιγελοῦσαν πολλοί, ἐπειδὴ ἀπεφυγε τὴν τυραννίδα, ἀπάντησε μὲ τὸ ποίημά του. «Οὐκ ἔφυ Σόλων βαθύφρων οὐδὲ βουλήεις ἀνήρ/»∙ δὲν ἦταν λένε βαθυστόχαστος οὔτε συνετὸς ἄνδρας ὁ Σόλων. «Ἐσθλὰ γὰρ θεοῦ διδόντος αὐτὸς οὐκ ἐδέξατο»∙ ἀγαθὰ τοῦ προσέφερε ὁ θεὸς κι αὐτὸς δὲν τὰ δέχθηκε. Πολλοὶ τὸν ἐπέκριναν, ὅσοι περίμεναν κερδίσαι ἀπ’ τὴν τυραννία.

Γαλλία, ἀμηχανία προέδρου

Ἡ ἀμηχανία καὶ ἡ διστακτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δημιουργεῖ πρόσθετα προβλήματα στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Γαλλίας καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομικῆς της κρίσεως∙ ἐχθροὶ καὶ φίλοι ἀναμένουν ἀπ’ τὸν πρόεδρο τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ κλίματος καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Γάλλων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τους. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν Εὐρωζώνη εἶναι ἄμεσος, διότι βρίσκουν τὴν εὐκαιρία οἱ ἀτλαντιστὲς καὶ ἐξαπολύουν τὴν προπαγάνδα τους κατὰ τοῦ εὐρὼ καὶ τῶν ἀδυνάμων κρίκων του∙ μοναδικὴ ἐλπίδα, ἀλλὰ καὶ σταθερὸς πυλώνας, παραμένει πλέον ἡ Γερμανία, μὲ τὶς πιστὲς χῶρες δίπλα της, ἀλλὰ καὶ ἐπικουρία της τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τῶν νοτίων ἑταίρων. Ἡ ὑπέρβαση τῆς κρίσεως τῆς Γαλλίας εἶναι τὸ κύριο μέλημα, ἐνῶ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς στὸ Παρίσι ἐπισημαίνουν τὶς εὐθύνες τοῦ προέδρου ἀπ’ τὴν καθυστέρηση στὴ λήψη ἀποφάσεων. Ἀπαιτεῖται ἡ ἐπίδειξη σιδηρᾶς πυγμῆς.

Ἰσραήλ, συνωστισμὸς ξένων

Στὸ Ἰσαρὴλ παρατηρεῖται συνωστισμὸς ξένων ἐπισκέψεων, πρὸς ἀποφυγὴν ἐκτάκτων καταστάσεων∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν πρόεδρο καὶ τὸν πρωθυπουργό, πρὸς τοὺς ὁποίους ἐγγυήθηκε, ὅτι ἡ συμφωνία μὲ τὸ Ἰρὰν δὲν θὰ ἐπιτρέπει τὴν κατασκευὴ ἐκ μέρους του πυρηνικῶν ὅπλων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Μαχμοὺντ Ἀμπάς, γιὰ τὸ θέμα τοῦ διαλόγου καὶ τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Δυτικῆς ὄχθης. Ὁ Παλαιστίνιος πρόεδρος ὑποσχέθηκε ὅτι μόνο γιὰ ἐννέα μῆνες ἐγγυᾶται τὸν διάλογο μὲ τὸ Ἰσραήλ, κι ἂν στὸ διάστημα αὐτὸ δὲν ἐπιτευχθεῖ συμφωνία, τότε ἐγκαταλείπει τὶς διαπραγματεύσεις∙ τὸ θέμα τοῦ ἐποικισμοῦ εἶναι τὸ κρίσιμο, διότι ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση δίδει ἄδειες γιὰ νέες κατοικίες, ἐπειδὴ ἐπιθυμεῖ διασφαλίσαι τὴν ὑποστήριξη τῆς ἀκροδεξιᾶς. Πάντως ἐσπευσμένως φθάνει στὸ Ἰσραὴλ κι ὁ Τζὼν Κέρρυ, διότι φοβᾶται τὸ ναυάγιο τοῦ διαλόγου, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ προσφέρειν καὶ αὐτὸς ἐγγυήσεις, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰράν.

Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, καθὼς ἄρχισε ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Κίνα καὶ οἱ προεργασίες γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3512 δολλάρια καὶ 135,2070 γιέν, ἐνῶ χρυσός, 1283,50, καὶ πετρέλαιο, 107,83, παρέμειναν σταθερά. Στὴν Σαγκάη ἡ ἄνοδος ὑπερέβη ἔφθασε στὸ 2,87%, ἐπειδὴ σημειώνεται ἰσχυρὴ ζήτηση ρεμίνμπι καὶ κινεζικῶν μετοχῶν∙ στὴν Εὐρωζώνη σπάει ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἐπενδυτῶν καὶ ἀρχίζουν τὶς τοποθετήσεις τους στὶς ἀγορές, ἐνῶ ἀκόμη καὶ στὶς νότιες χῶρες ἡ ζήτηση ἀξιῶν εἶναι μεγάλη. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρεται ἡ Ἀθήνα, ὅπου, παρὰ τὶς συνεχιζόμενες σκληρὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα, στὸ Χρηματιστήριο ἄρχισε ἡ ζήτηση μετοχῶν, ἐνῶ καὶ τὰ ἑλληνικὰ κρατικὰ ὁμόλογα βρίσκονται στὰ πρὸ τοῦ Μνημονίου ἐπίπεδα∙ ἀνάλογη ἄνοδος παρατηρεῖται καὶ στὶς ἄλλες νότιες χῶρες, ὅπως καὶ στὸ Παρίσι, παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τοὺς πυροβολισμοὺς σὲ ἐφημερίδα καὶ τράπεζα.

Πεκῖνο, κίνημα Οὐιγούρων

Τὸ κίνημα τῶν Οὐιγούρων στὴν δυτικὴ ἐπαρχία Σινκιὰνγκ προκαλεῖ σοβαρὸ πονοκέφαλο στὸ Πεκῖνο∙ προχθὲς ἐπίθεση ἐνόπλων σὲ ἀστυνομικὸ τμῆμα τῆς ἐπαρχίας τῆς Κίνας εἶχε ἀποτέλεσμα ἕνδεκα νεκρούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ ἐννέα Οὐιγοῦροι καὶ δύο ἀστυνομικοί. Πρόκειται γιὰ τὴν τρίτη ἐπίθεση σὲ ἕναν μῆνα, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη στὴν πλατεῖα Τιὲν Ἀνμὲν τοῦ Πεκίνου τὀν περασμένο καὶ στὴν ἕδρα τῆς τοπικῆς ὀργανώσεως τοῦ Κομμουνιστικοῦ κόμματος σὲ μεγάλη πόλη τοῦ Βορρᾶ στὶς ἀρχὲς τοῦ τρέχοντος∙ οἱ Οὐιγοῦροι εἶναι μουσουλμάνοι τὸ θρήσκευμα καὶ ζητοῦν τὴν αὐτονομία τῆς μεγαλυτέρας σὲ ἔκταση κινεζικῆς ἐπαρχίας, ὅπου ἀποτελοῦν τὸ 40% τοῦ πληθυσμοῦ της, μὲ τοὺς ὑπολοίπους, Κινέζους Χὰν καὶ Μογγόλους. Τὸ Πεκῖνο ὑποστηρίζει ὅτι τὸ κίνημα ὑποκινεῖται ἀπὸ ξένες δυνάμεις γιὰ ὑπονόμευση τῆς χώρας.

Ἀνεμοστρόβιλοι Ἀμερικῆς

Σὲ δέκα μεσοδυτικὲς πολιτεῖες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔχει κηρυχθεῖ καστάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, καθὼς οἱ ἄσχημες καιρικὲς συνθῆκες προκάλεσαν τὴν ἐμφάνιση ἰσχυρῶν ἀνεμοστροβίλων∙ ἕνας πολὺ ἰσχυρὸς ἰσοπέδωσε μιὰ μικρὴ πολιτεία καὶ προκάλεσε τὸν θάνατο ἕξι ἀτόμων καὶ τὸν τραυματισμὸ δεκάδων. Οἱ ἀρχὲς ἔχουν ζητήσει τὴν μετακίνηση τῶν κατοίκων σὲ ὑπόγεια ἢ ἀσφαλῆ δημόσια καταφύγια, ὅσο διαρκεῖ ἡ καταιγίδα∙ ἡ Μετεωρολογικὴ Ὑπηρεσία ἐκδίδει πλέον προληπτικὰ τὰ δελτία ἐκτάκτου ἀνάγκης, ἔστω κι ἂν δὲν ἐμφανισθοῦν ἀνεμοστρόβιλοι, διότι εἶναι ἀδύνατη ἡ πρόβλεψή τους. Πάντως πολλοὶ στὴν Ἀμερικὴ ἀποδίδουν τὴν ὑψηλὴ συχνότητα ἐμφανίσεώς τους στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῶν μετεωρολογικῶν συνθηκῶν∙ ἡ Οὐάσιγκτον ὅμως ἀρνεῖται τὴν ἐφαρμογὴ νόμων γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.