Δολοφονία Κέννεντυ, πενῆντα χρόνια μετὰ

Ἡ δολοφονία τοῦ Τζὼν Κέννεντυ τὸ 1963 εἶχε συγκλονίσει ὁλόκληρο τὸν κόσμο, διότι εἶχαν ταυτίσει τὴν παρουσία του μὲ ἄνοιγμα σὲ ἕνα καλύτερο μέλλον∙ ὁ ψυχρὸς πόλεμος βάραινε ἀφόρητα στὴν καθημερινὴ ζωὴ κι ἡ κρίση τῆς Κούβας, ἕναν χρόνο περίπου πρίν, εἶχε φέρει τὴν ἀνθρωπότητα στὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Ὁ Τζὼν Κέννεντυ, μὲ τὸ νεανικό του πρόσωπο, τὴν φρεσκάδα καὶ τὴν ζεστασιά του μιλοῦσε σὲ ὅλους, ἐνῶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐθεωροῦντο ὁ ἐπίγειος παράδεισος, γιὰ τὴν καταστραμμένη ἀπ’ τὸν πόλεμο Εὐρώπη∙ ἦταν ἡ μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη καὶ ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἑνὸς νέου ὁλοκληρωτισμοῦ. Πενῆντα χρόνια μετὰ κι ἀφοῦ ἔγινε κοσμοκράτειρα πρὸ εἰκοσαετίας ἡ Ἀμερική, θεωρεῖται, οἰκονομικὰ καὶ πολιτικά, ἀπὸ πολλοὺς ὁ μεγάλος ἀσθενής.

Ἑλλάς, ὑποστήριξη Μέρκελ

Τὴν ὁλὀπλευρη ὑποστήριξή της στὶς ἑλληνικὲς προσπάθειες γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση προσέφερε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, τὴν παραμονὴ τῆς παραθέσεως στὴν καγκελαρία γεύματος ἐργασίας στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ στὴν ὁμιλία της, σὲ συνέδριο στὸ Βερολίνο, ὅπου θὰ μιλήσει καὶ ὁ πρωθυπουργός, ἡ καγκελάριος ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση, «πολλοὶ στὴν τρόικα δὲν πίστευαν ὅτι ἡ Ἀθήνα θὰ ἐπιτύχει, ἀλλά, παρ’ ὅλα αὐτά, ἐπέτυχε… καὶ γιὰ αὐτὸ εἶναι ἄξιοι θαυμασμοῦ οἱ Ἕλληνες». Ἔδωσε ἔτσι τὶς κατευθύνσεις τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ ἐνίσχυση ὅσων βρίσκονται σὲ κρίση∙ τὴν φερεγγυότητα τῆς Γερμανίας, πρὸς ὅσους ἔχουν ἀποδείξει τὴν φερεγγυότητά τους στὶς μεταρρυθμίσεις παρουσίασε ἡ καγκελάριος, ἀλλὰ καὶ ἀπάντησε στὰ γνωστὰ κυκλώματα τῶν Βρυξελλῶν καὶ τῆς Ἀμερικῆς, στὶς προοβλέψεις τους περὶ ἀποτυχίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ συνάντηση καταγράφει τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Κατάθεση προϋπολογισμοῦ

Ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ 2014 κατατέθηκε στὴν Βουλὴ κι ἀρχίζει τὴν Δευτέρα ἡ συζήτησή του στὴν Διαρκῆ Ἐπιτροπή της καὶ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα στὴν Ὁλομέλεια∙ ὁ προϋπολογισμὸς προβλέπει ἀνάπτυξη, 0,6%, καὶ ἀνεργία, 25,4%, πρωτογενὲς πλεόνασμα τρία δις εὐρὼ καὶ γιὰ φέτος 812 ἑκατομμύρια. Εἶναι ὁ πρῶτος ἀναπτυξιακὸς προϋπολογισμὸς μετὰ ἀπὸ μία ὁλόκληρη ἑξαετία, ἂν καὶ σοβαροὶ ἀναλυτὲς δὲν ἀποκλείουν ταχύτερη ἀνάπτυξη, ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ σημερινὴ εὐνοϊκὴ συγκυρία∙ τὸ χθεσινὸ γεύμα ἐργασίας τοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸς τὴν Ἀμερικανίδα ὑπουργὸ Ἐμπορίου σημαίνει ὅτι εἶναι ἔντονο τὸ ἐνδιαφέρον πολλῶν ἀμερικανικῶν κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα. Βλέπουν τὴν μαζικὴ εἰσροὴ εὐρωπαϊκῶν, κινεζικῶν, ἀραβικῶν καὶ ρωσικῶν κεφαλαίων καὶ προωθοῦν καὶ τὶς δικές τους τοποθετήσεις∙ ἡ σύγκριση ἔχει σημασία, ὅταν ἕναν χρόνο πρὶν κανεὶς δὲν ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν χώρα μας, ἂν καὶ οἱ περισσότεροι θεωροῦσαν βέβαιη τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.

Ἀλλαγὴ πλεύσεως Εὐρωζώνης

Ἡ παρέμβαση τῆς Γερμανίας στὰ ἑλληνικὰ πράγματα ὁδήγησε στὴν ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆς τῆς τρόικα καὶ τῆς πλεύσεως τῆς Εὐρωζώνης∙ ἀμέσως μετὰ ἐμφανίσθηκε διαλλακτικὴ καὶ συνεργάσιμη μὲ τὴν κυβέρνηση, σἐ ὅλα τὰ θέματα, ἐγκαταλείπουσα τὴν προηγούμενη ὑπεροπτικὴ καὶ ἀλαζονικὴ στάση της. Στὴν Ὁλλανδία προσπάθησε κάτι ψελλίσαι ὁ Γιοῦριν Ντάισελμπλάουμ, ἀλλὰ αὐτὰ ἦταν μόνο γιὰ ἐσωτερική τους κατανάλωση∙ δὲν εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι ἔχει τὴν ἀνάλογη ἐπιρροὴ στὴν κυβέρνησή του, διότι αὐτὴ ἀποφάσισε τὴν συμμετοχὴ τῆς χώρας στὸ σχέδιο γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μὴ ἐπηνδρωμένου ἀεροσκάφους. Ἡ σύγκρουση μεταφέρθηκε πλέον ἀπ’ τὴν Ἀθήνα στὶς Βρυξέλλες, μεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊστῶν καὶ τῶν Ἀτλαντιστῶν∙ ἡ οἰκονομικὴ ὅμως δύναμη ἀνήκει στοὺς πρώτους.

Δακρύβρεκτος ἡ διαπλοκὴ

Ἡ πληροφορία ἀπ’ τὸ Βερολίνο, γιὰ ἐπίδειξη φερεγγυότητος ἀπ’ τὴν Γερμανία, καὶ τὴν Εὐρωζώνη ἐξυπακούεται, πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἔγινε δεκτὴ μὲ πλερέζες ἀπ’ τὴν διαπλοκή∙ δακρύβρεκτοι οἱ παρουσιαστὲς ἀναφέρονταν στὴν εἴδηση, ἐνῶ θυμήθηκαν ὅσα κακὰ ἔλεγαν κατὰ τῆς καγκελαρίου, ἀλλὰ καὶ προσπέρασαν βιαστικὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῆς τρόικα. Φαίνεται ὅτι οἱ ἐξαρτήσεις τους ἀπέναντι στοὺς ὑπερατλαντικοὺς κυρίους τους εἶναι ἀφόρητες καὶ δὲν διαθέτουν κανέναν περιθώριο ἐλιγμῶν∙ θυμίζουν σὲ ὅλα τους τοὺς ἀνθρώπους τῆς σπηλιᾶς τοῦ Πλάτωνος, τοὺς δεμένους χειροπόδαρα κι ἀπ’ τὸ λαιμό, ὥστε ὁρᾶν μόνο τὶς σκιὲς πάνω στοὺς τοίχους τῆς σπηλιᾶς ἀπ’ τὶς κινήσεις τῶν ἀνθρώπων στὸν ἔξω κόσμο. Δικαίως ὁ κόσμος τοὺς ἀποστρέφεται.

Ἰατρείαν οὐδὲ καινοτομίαν

Ὁ Σόλων μὲ τὴν νομοθεσία του φρόντισε διατηρῆσαι τὴν κοινωνικὴ ἰσορροπία εἰς Ἀθήνας∙ ἀπεφυγε μὲ κάθε τρόπο τὴν ἀναταραχή. «Ἀλλ’ ᾗ μὲν ἄριστον ἦν, οὐκ ἐπήγαγεν θεραπείαν οὐδὲ καινοτομίαν»∙ ἀλλὰ κι ἂν ἦταν ἄριστες οἱ προτάσεις, δὲν ὁδήγησαν στὴν θεραπεία τοῦ προβλήματος οὔτε σὲ καινοτόμες λύσεις. «Φοβηθείς, μὴ συγχέας παντάπασι καὶ ταράξας τὴν πόλιν»∙ ἐπειδὴ φοβήθηκε, μὴν τυχὸν προκαλέσει σύγχιση καὶ ἀναταραχὴ στὴν πόλη. «Ἀσθενέστερος γένηται τοῦ καταστῆναι πάλιν καὶ συναρμόσασθαι τὸ ἄριστον»∙ ἐξασθενίσει ἡ ἐπιρροή του καὶ δὲν μπορέσει νὰ ἐπανέλθει καὶ νὰ τὴν ὀργανώσει τέλεια. «Ἃ δὲ λέγων ἤλπιζε πειθομένοις καὶ προσάγων ἀνάγκην ὑπομένουσι χρήσασθαι ταῦτ’ ἔπραττεν»∙ ἀλλὰ λέγων καὶ πράττων ἀναλόγως ἤλπιζε ὅτι θὰ τοὺς ἔπειθε λόγῳ τῶν ἀναγκῶν τους νὰ τὰ ἀποδεχθοῦν. «Ὥς φησιν αὐτός, «ὁμοῦ βίην τε καὶ δίκην συναρμόσας»∙ ὅπως λέει κι ὁ ἴδιος, «μαζὶ τὴν βία συναρζόμοντας μὲ τὴν δικαιοσύνη.

Ὁλλάντ, ἐλιγμοὶ ἀποφυγῆς

Ὡς κινήσεις ἀποφυγῆς τῆς ἀναλήψεως εὐθυνῶν καὶ τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐκρηκτικῶν προβλημάτων τῆς Γαλλίας θεωροῦνται οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μετὰ τὸ Ἰσραὴλ στὴν Ἰταλία∙ οἱ Γάλοι ἀναμένουν τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν καὶ τομῶν στὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικές τους σχέσεις καὶ ὁ πρόεδρός τους περὶ ἄλλα τυρβάζει. Ἤδη τὸ Παρίσι πολιορκήθηκε ἀπ’ τοὺς νέους ἀγρότες τῆς γύρω περιοχῆς καὶ οἱ Βρεττόνοι παραμένουν σὲ κατάσταση ἡμιεξεγέρσεως, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος δήλωσε μόνο ὅτι οἱ φορολογικὲς μεταρρυθμίσεις ἀπαιτοῦν προοπτικὴ πενταετίας∙ ἡ δυσαρέσκεια στὴν γαλλικὴ κοινὴ γνώμη τείνει πρὸς τὴν ἀγανάκτηση, ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς ψηφοφόρους τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος. Ἡ ἐπίσκεψη στὴ Ρώμη ἦταν χρήσιμη, ὡς ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης πρὸς τὸν Ἐνρίκο Λέττα, ἀλλὰ συνοδεύθηκε ἀπὸ διαδηλώσεις καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία∙ ἀφορμὴ ἀποτέλεσε γιὰ τοὺς Ἰταλούς, διότι διαμαρτύρονταν ἀκόμη καὶ γιὰ τὴ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ γρήγορων τραίνων Λυών, Τουρίνου, χωρὶς κανέναν οὐσιαστικὸ λόγο.

Σύμπλευση, Κίνας, Εὐρώπης

Ἡ ἑξαμηνιαία διάσκεψη κορυφῆς Εὐρωπαῖκῆς Ἑνώσεως, Κίνας στὸ Πεκῖνο ἐπιβεβαίωσε τὴν σύμπλευση τῶν δύο μεγαλυτέρων ἐξαγωγικῶν δυνάμεων τῆς ὑφηλίου∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ διαβεβαώσε τοὺς Μανουὲλ Μπαρόζο καὶ Χέρμαν Φονροπάι, ὅτι οἱ μεταρρυθμίσεις στὴν χώρα του τὴν καθιστοῦν ἰσότιμο ἑταῖρο μὲ τὶς ἄλλες δυνάμεις καὶ εὐχήθηκε γιὰ τὴν ταχεῖα πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης, τῆς Εὐρωζώνης ἐννοῦσε στὴν πραγματικότητα. Οἱ δύο πλευρὲς εἶναι οἱ πρῶτοι ἐμπορικοὶ ἑταῖροι κι ἔχουν ταύτιση ἀπόψεων στὰ περισσότερα διεθνῆ πολιτικά, οἰκονομικὰ καὶ οἰκολογικὰ προβλήματα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔπλεξαν τὸ ἐγκώμιο τῆς Κίνας γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις, γεγονὸς ἐπιτρέπον τὴν αὔξηση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐπενδύσεων στὴ μεγάλη χώρα, οἱ ὁποῖες εἶναι ἤδη πρῶτες στὶς ξένες ἐπενδύσεις. Στὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου, ὅπως καὶ τῆς ἀνανεώσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, οἱ δύο πλευρὲς ἔχουν πλήρη σχεδὸν ταύτιση ἀπόψεων στὶς διεθνεῖς διασκέψεις.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐνῶ στὴν Σαγκάη ὑπῆρξε ρευστοποίηση κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3466 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 135,7750 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1248,50 καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 108,39. Οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση στὴν Ἀμερική, μετὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ προγράμματος ὑγείας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους, ἐπιτείνουν τὴν ἀβεβαιότητα, ὡς πρὸς τὴν πορεία τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας∙ στὴν Εὐρωζώνη, οἱ διαβεβαιώσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ καθιέρωση κατωτάτου μισθοῦ, θεωροῦνται ὡς τελικὸ στάδιο γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη στὴν Εὐρώπη, ἀφοῦ ἔπλεξε καὶ τὸ ἐγκώμιο καὶ τῶν νοτίων χωρῶν. Στὴν Κίνα παρατηρήθηκε ἔντονη ρευστοποίηση κερδῶν, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἄνοδο καὶ λόγῳ τῶν ἀνακατατάξεων τῶν κεφαλαίων, γιὰ τὶς νέες συνθῆκες ποὺ διαμορφώνονται μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις∙ πολλὰ κεφάλαια στρέφονται πρὸς νέες τοποθετήσεις.

Διάσκεψη πυρηνικῶν Ἰρὰν

Ἡ διάσκεψη τῶν ἕξι μεγάλων δυνάμεων –τῶν πέντε μονίμων μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τῆς Γερμανίας- μὲ τὸ Ἰράν, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ πυρηνικοῦ του προγράμματος, ἄρχισε στὴν Γενεύη, μὲ πολλὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν δέσμευση ὅλων γιὰ αἴσιο ἀποτέλεσμα∙ οἱ Ἰρανοὶ ἀπαιτοῦν ὅπως διασφαλισθεῖ τὸ δικαίωμά τους στὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ οὐρανίου, ἀλλὰ οἱ ἕξι ζητοῦν ἐγγυήσεις ἐλέγχου ὅτι δὲν θὰ προχωρήσει στὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν ὅπλων. Στὴν Τεχεράνη ὁ Ἀγιατολλὰχ Χαμεϊνὶ προβάλλει ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν διάσκεψη, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὁ πρόεδρος ἐλέγχει τὴν κατάσταση∙ ἡ ἰσορροπία στὸ ἐσωτερικὸ εἶναι πολὺ δύσκολη. Στὴν Μόσχα ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν διαβεβαίωσε τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου, ὅτι θὰ εἶναι δίκαιη ἡ κατάληξη τῶν διαπραγματεύσεων τῆς Γενεύης∙ ἐγγυήσεις ἀναζητάει ἐπειγόντως ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργός.

Κλίμα, ἀποτυχία διασκέψεως

Σὲ πλήρη ἀποτυχία ὁδηγήθηκε ἡ διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα στὴν Βαρσοβία, καθὼς τὴν ἐγκατέλειψαν ὅλες οἱ οἰκολογικὲς ὀργανώσεις τὴν προτελευταία μέρα μὲ καταγγελίες γιὰ προσχεδιασμένο ναυάγιο∙ χθὲς ὁ προεδρεύων τὴν διάσκεψη ὑπουργὸς Περιβάλλοντος τῆς Πολωνίας ἀντικαταστάθηκε ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, μὲ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ της, διότι ἀποδέχθηκε ψήφισμα κατὰ τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν σχιστολιθικῶν ἀποθεμάτων φυσικοῦ ἀερίου. Οἱ ἐλπίδες μετατίθενται πλέον στὴν ἑπόμενη διάσκεψη στὸ Περοῦ τὸ 2014, ἐνῶ τὸ κλίμα θὰ ἐπιβαρύνεται συνέχεια καὶ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα θὰ πολλαπλασιάζονταιο, μὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἔνταση∙ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Ἰαπωνία καὶ Αὐστραλία ἀρνοῦνται κάθε συζήτηση γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, ἐνῶ προωθοῦν τὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν μετρωμάτων, μὲ ἀποδεδεγμένες τὶς βαρύτατες ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὸ περιβάλλον.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.