Προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας

Τὶς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας συζήτησε ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου μὲ τὸν πρωθυπουργὸ στὸ Μέγαρο Μαξίμου∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι, τὰ κύρια θέματα εἶναι, μείωση τῆς ἀνεργίας, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, οἱ ὁποῖες καὶ θὰ ἀπορροφήσουν τοὺς περισσότερους ἀνέργους, προώθηση τῶν ἐπενδύσεων, εὐρωπαϊκῶν καὶ ξένων, καὶ τῶν ἐξαγωγικῶν μονάδων σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἑνιαία μεταναστευτικὴ πολιτική∙ ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας μας γιὰ τὴν πρόοδό της καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀπόλυτη πίστη του ὅτι τὸ 2014 θὰ περάσει στὴν ἀνάκαμψη καὶ στὴν ἔξοδο στὶς ἀγορές. Ὁ ἀπόηχος τῆς συναντήσεως μετράει περισσότερο, διότι ἀκολουθεῖ τὴν παρόμοια ἀναγνώριση καὶ στὸ Βερολίνο λίγες μέρες πρίν.

Τρόικα, τυπικὴ διαδικασία

Σὲ τυπικὴ διαδικασία ἐξελισσονται πλέον οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα, καθὼς ἔχουν συμφωνήσει στὰ περισσότερα κι ἀπομένουν ἐλάχιστα γιὰ διακανονισμό∙ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος συζήτησαν χθὲς τὶς τελευταῖες λεπτομέρειες γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ τὸ ἑπόμενο Σάββατο, ἐνῶ τὸ ἀκαταμάχητο ἐπιχείρημά τους εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος σὲ ἕνα δις εὐρώ, ὅπως δείχνουν οἱ εἰσπράξεις τοῦ Νοεμβρίου ἢ καὶ περισσότερο, ἐὰν ἀκολουθήσουν τὴν ἴδια πορεία καὶ ἐκεῖνες τοῦ Δεκεμβρίου, ὁ ὁποῖος ὡς τελευταῖος μῆνας πάντα παρουσιάζει αὔξηση ἐσόδων. Ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων καὶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις ἀποτελοῦν τὸ δεύτερο ἐπιχείρημα, διότι ἤδη γιὰ τὸν «Ἀστέρα» παρουσιάζονται πολλοὶ ἐπενδυτές, ἐνῶ ἐπιταχύνεται καὶ ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὸ Ἑλληνικό, τὸ διαμάντι τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου∙ ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν χώρα μας ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν πρόταση μικρῶν ἀμερικανικῶν κεφαλαίων γιὰ βελτίωση τῆς ἀξιολογήσεώς μας.

Ἀποπροσανατολισμὸς ἀνάγκης

Ὡς κινήσεις ἀποπροσανατολισμοῦ ἐσχάτης ἀνάγκης τοῦ Ναπολεοντίσκου χαρακτηρίζονται ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, ἡ πρόταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ ὑποβρύχια καὶ ἡ συνέντευξή του γιὰ τὰ φάρμακα∙ στὴν Κουμουνδούρου οἱ ἀντίπαλοί του ἔχουν ξεσπαθώσει, ἐπειδὴ προσωπικὰ εἶχε πιστέψει ὅτι θὰ ἐρχόταν πρώτη ἡ παράταξή τους στὶς ἐκλογὲς τοῦ ΤΕΕ κι ἦρθε τρίτη καὶ καταϊδρωμένη. Ἡ ψῆφος τῶν τεχνικῶν δείχνει ὅτι ἀπομακρύνονται ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ τὰ παραδοσιακὰ ἀριστερὰ στρώματα, τὰ ὁποῖα εἶχαν πρωταγωνιστήσει μεταπολεμικὰ στὰ πολιτικά μας πράγματα κι ἔχουν ὑποστεῖ τὶς χειρότερες συνέπειες ἀπ’ τὴν κρίση τῆς τετραετίας∙ οἱ ἐσωκομματικοὶ ἀντίπαλοι χρεώνουν πλέον ἀποκλειστικὰ στὸν πρόεδρό τους τὴν συντριβή, μετὰ τὰ τόσα τὶς ὑπερατλαντικὲς περιπλανήσεις του. Ἡ ἡγεσία πίστεψε ὅτι ἡ προβολὴ τῶν δύο αὐτῶν θεμάτων θὰ ἀποσποῦσε τὴν προσοχὴ τῶν στελεχῶν ἀπ’ τὰ ὑπόλοιπα, ἀλλὰ οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὶς τοπικὲς ὀργανώσεις ἀναφέρουν, ὅτι ὅπου παρουσιάζονται στελέχη, ἐπικρίνουν χειρότερα.

Κύπρος, τυπικὴ συνάντηση

Ἡ συνάντηση τοῦ προέδρου τῆς Κύπρου μὲ τὸν Τουρκοκύπριο ἡγέτη, σὲ ἑστιατόριο τῆς πράσινης γραμμῆς, ἦταν τυπικὴ καὶ ἀπέβλεπε στὴν ἁπλῆ διερεύνηση τῶν προθέσεων∙ ἀπουσίαζε ἄλλωστε καὶ ὁ διαμεσολαβητὴς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου δίδει τὸν ἐπίσημο τόνο στὶς διαπραγματεύσεις. Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἔχει τονίσει ἐπανειλημμένως ὅτι εἶναι ἕτοιμη ἡ κυβέρνησή του γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ συζήτηση τοῦ προβλήματος, ἐνῶ καὶ ὁ Ντερβὶς Ἐρλογλου ἐμφανίζεται διαλλακτικός, ἀπηχῶν τὴν διάθεση τῶν συμπατριωτῶν του, ἀλλὰ ἡ Ἄγκυρα τηρεῖ σκληρὴ στάση∙ ἤδη ἀνακοίνωσε τὴν διενέργεια γεωσεισμικῶν ἐρευνῶν στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς Κύπρου. Ἡ Λευκωσία ἀπάντησε ἀμέσως στὴν πρόκληση, μὲ ἔντονη διαμαρτυρία καὶ προσφυγὴ στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ στὸν ΟΗΕ.

Προϋπολογισμός, ψῆφος ΤΕΕ

Στὴν πολιτικὴ ὀξύτητα ἀποβλέπει ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὴν συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ, στὰ πλαίσια τῆς γενικώτερης πόλωσης τοῦ πολιτικοῦ κλίματος∙ ἔτσι κατὰ τὴν συζήτησή του στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ἐπιτροπὴ δὲν ἀσχολήθηκαν οἱ εἰσηγητές του μὲ τὰ συγκεκριμένα μεγέθη τοῦ προϋπολογισμοῦ, παρὰ ἐπανέλαβαν τὴν ἀνακοίνωση τοῦ κόμματος, μὲ γενικὲς καὶ ἀόριστες καταγγελίες. Ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἡ συντριβὴ τῆς παρατάξεώς τους στὶς ἐκλογὲς τοῦ ΤΕΕ καὶ ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα, τῆς τρίτης θέσης μὲ 11%, ἐνῶ πρώτη ἦρθε ἡ Νέα Δημοκρατία, 26%, καὶ δεύτερο τὸ ΠΑΣΟΚ, 23%. Βαρόμετρο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων θεωροῦνται οἱ τεχνικοί, διότι ἔχουν δεδομένη ἀριστερὴ παράδοση καὶ διέρχονται τὴν χειρότερη κρίση πανελληνίως.

Τὸ φιλανθρώπευμα τοῦτο

Ὁ Σόλων ἐπέβαλε τὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς μεταρρυθμίσεις μὲ ἠπιότητα, ὥστε εὔκολα τὰ ἀπεδέχθησαν ὅλοι∙ τερμάτιζε ἔτσι τὴν μεγάλη κοινωνικὴ ἀναταραχή. «Καὶ σεισάχθειαν ὀνομάσαι τὸ φιλανθρώπευμα τοῦτο»∙ καὶ ὀνόμασε σεισάχθεια τὸ φιλάνθρωπο αὐτὸ μέτρο τῆς διαγραφῆς τῶν ἀγροτικῶν χρεῶν. «Καὶ τὴν ἅμα τούτῳ γενομένην τῶν τε μέτρων ἐπαύξησιν καὶ τοῦ νομίσματος τιμήν»∙ καὶ τὴν ταυτόχρονη αὔξηση τῶν μέτρων καὶ τὴν ὑποτίμηση τοῦ νομίσματος. «Ἑκατὸν γὰρ ἐποίησε δραχμῶν τὴν μνᾶν πρότερον ἑβδομήκοντα καὶ τριῶν οὖσαν»∙ ἔτσι καθιέρωσε τὴν μνᾶν σὲ ἑκατὸ δραχμές, ἐνῶ πρὶν εἶχε ἑβδομῆντα τρεῖς, καὶ τὸ τάλαντο ἔχειν ἑξῆντα μνᾶς ἢ 6000 δραχμές. «Ὥστ’ ἀριθμῷ μὲν ἴσον, δυνάμει δ’ ἔλαττον ἀποδιδόντων»∙ ὥστε μὲ τὸ ἴδιο ὀνομαστικὸ μέγεθος ἀποδιδόταν ἡ ὀλιγώτερη ἀξία. «Ὡφελεῖσθαι μὲν τοὺς ἐκτίνοντας μεγάλα, μηδὲν δὲ βλάπτεσθαι τοὺς κομιζομένους»∙ ὥστε νὰ ὠφελοῦνται ὅσοι χρωστοῦσαν μεγάλα ποσά, ἀλλὰ νὰ μὴν ζημιώνονται καθόλου ὅσοι εἰσέπρατταν.

Γερμανία, ἀκόμη δυσκολίες

Οἱ δυσκολίες παραμένουν στὶς διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ καὶ πολλοὶ δὲν ἀποκλείουν τὸ ναυάγιό τους καὶ τὴν προσφυγὴ σὲ νέες ἐκλογές∙ ἡ ἡγεσία τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν ἐπιχειρεῖ μεταπεῖσαι τὴν κομματικὴ ὀργάνωση γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς συμμετοχῆς στὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα. Τὰ ὀργανωμένα στελέχη εἶναι κατὰ τῆς συμμετοχῆς, σὲ ποσοστὸ ἄνω τοῦ 50%, ἐνῶ οἱ ἁπλοὶ ψηφοφόροι εἶναι ὑπέρ∙ αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος παρελκύσεως τῶν διαβουλεύσεων. Ἐὰν σὲ δύο ἑβδομάδες δὲν σχηματισθεῖ ἡ κυβέρνηση, τότε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει τρεῖς ἐπιλογές∙ δεύτερη προσέγγιση πρὸς τοὺς Πράσινους, μετὰ τὴν πρώτη ἀποτυχία, σχηματισμὸς κυβερνήσεως μειοψηφίας καὶ προσφυγὴ σὲ πρόωρες ἐκλογές∙ οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι θὰ ἐπιλέξει τὴν τρίτη λύση, μὲ κάλπες στὰ μέσα Ἰανουαρίου, διότι ἔχει κουράσει τοὺς Γερμανοὺς ἡ κατάσταση αὐτή, ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρωζώνη ἀναμένειν τὶς πρωτοβουλίες ἀπ’ τὸ Βερολίνο.

Ὀμπάμα, πτώση ἐμπιστοσύνης

Ἡ πτώση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Ἀμερικανῶν πρὸς τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ζωῆς, καθὼς βρίσκεται ἐνώπιον κρισίμων διλημμάτων∙ οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις δείχνουν, ὅτι μόνο τὸ 40% τῶν Ἀμερικανῶν ἔχουν θετικὴ γνώμη γιὰ τὸν πρόεδρο καὶ τὸ 53% ἀρνητική, ἐνῶ τὸ 56% δὲν τοῦ ἔχουν ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν διαχείριση τῶν μεγάλων προβλημάτων. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔχει ἄλλα τρία χρόνια ἐξουσίας, ἐνῶ ἀντιμετωπίζει τὰ σοβαρὰ προβλήματα τοῦ προϋπολογισμοῦ μέσα στὸν Δεκέμβριο καὶ τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁρίου τοῦ δημοσιονομικοῦ χρέους μέχρι τὸν Φεβρουάριο, μὲ τὴν ἐλεγχόμενη ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων ἐντελῶς ἀντίθετη∙ τὸ μεγάλο πρόγραμμα τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς δημοσίας ὑγείας, γνωστὸ ὡς Obamacare, ἐγκεταλείπεται ὁριστικά, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἐγκριθεῖ ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο τὰ σχετικὰ κονδύλια, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἀνακοινώσει ἀκόμη τὴν οἰκονομική της πολιτικὴ καὶ πολλοὶ προειδοποιοῦν γιὰ τὴν φούσκα ἀνόδου στὸ Χρηματιστήριο.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν πτωτικὰ χθές, ἀλλὰ σὲ χαμηλοὺς τόνους, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀναμονῆς σὲ Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε κάπως στὰ 1,3550 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 137,4055 γιέν, ἐνῶ χρυσὸς καὶ πετρέλαιο ἀνέβηκαν στὰ 1250,75 καὶ 111,01 ἀντιστοίχως. Ἡ καθυστέρηση στὸν σχηματισμὸ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως καὶ οἱ φῆμες γιὰ προσφυγὴ σὲ νέες ἐκλογές, ἐὰν ναυαγήσουν οἱ διαβουλεύσεις, ἐπιτείνουν τὴν ἐπιφυλακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν∙ ἡ Εὐρωζώνη δείχνει ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, ἀλλὰ οἱ δισταγμοὶ τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν μετατρέπονται σὲ τροχοπέδη γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἤπειρο. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἡ δυσπιστία τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στὴν ἱκανότητα τοῦ προέδρου, ὅπως διαχειρισθεῖ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ἐνισχύει τὴν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ τοὺς φόβους, ὅτι μπορεῖ ἡ ἀπότομη ἄνοδος στὴ Γουὼλ Στρὴτ νὰ ὁδηγήσει σὲ νέα οἰκονομικὴ κρίση∙ σὲ ἁπλὸ παρατηρητὴ ἔχει μετατραπεῖ ἡ Οὐάσιγκτον κατὰ τοὺς ἀναλυτές.

Ποῦτιν, συμφωνίες Ἰταλίας

Σειρὰ δεκατριῶν συμφωνιῶν ὑπογράφει ἡ Ρωσία μὲ τὴν Ἰταλία, στὰ πλαίσια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ προέδρου της στὴν Ρώμη∙ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν εἶχε πρώτη συνάντηση μὲ τὸν πάπα Φραγκίσκο στὸ Βατικανό, μὲ θερμὲς δηλώσεις ἀπὸ ἀμφοτέρους, γιὰ τὴν ἄμβλυνση τῶν προβλημάτων μεταξὺ τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου ρωσικῆς. Στὴ συνέχεια ἐπισκέφθηκε τὸν Ἰταλὸ πρόεδρο Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο, ἐνῶ γευμάτισε μὲ τὸν παλιό του φίλο Σύλβιο Μπερλουσκόνι∙ ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκε τὴν Τεργέστη, ὅπου θὰ ἔχει τὶς ἐπίσημες συνομιλίες μὲ τὸν Ἐνρίκο Λέττα καὶ θὰ ὑπογραφοῦν οἱ σχετικὲς συμφωνίες συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν. Ἡ Ἰταλία ἔρχεται δεύτερη σὲ ὕψος οἰκονομικῶν συναλλαγῶν μὲ τὴν Ρωσία στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν Γερμανία, καὶ ἀποβλέπει στὴν ἐπέκταση τῶν σχέσεών της σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς κλάδους.

Κίνα σὲ Κεντρικὴ Εὐρώπη

Τὴν διείσδυσή της στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη ἐπιχειρεῖ ἡ Κίνα, μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὴν Ρουμανία∙ ὁ Λὶ Τσιάκινγκ ὑπέγραψε σειρὰ ἐμπορικῶν καὶ συμφωνιῶν μὲ τὸν Ρουμᾶνο πρωθυπουργό, σὲ ὅλους τοὺς κλάδους καὶ στὴν κατασκευὴ γρήγορων τραίνων στὴ χώρα μὲ κινεζικὴ τεχνολογία, ἐνῶ ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις στὴν γεωργία καὶ τὴν εἰσαγωγὴ μέρους τῆς παραγωγῆς στὴν Κίνα. Στὸ Βουκουρέστι βρέθηκαν καὶ οἱ πρωθυπουργοὶ τῆς Σερβίας καὶ τῆς Οὐγγαρίας, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν συμφωνία μὲ τὸν Κινέζο ὁμόλογό τους γιὰ τὴν κατασκευὴ στὶς δύο χῶρες γραμμῆς γρήγορων τραίνων∙ ἡ Κίνα μετατρέπεται στὸν κύριο ἐπενδυτὴ στὰ γρήγορα τραῖνα στὴν Εὐρώπη, ἀπ’ τὴν ὁποία ἔχει εἰσάγει τὴν σχετικὴ τεχνολογία. Γερμανία καὶ Γαλλία ἔδωσαν τὴν τεχνολογία, ἀλλὰ ὑστεροῦν τώρα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.