Κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, πολλὰ ἐγκώμια

Τὰ ἐγκώμια ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὶς ἐπιτυχίες μας τὸ τελευταῖο ἔτος πολλαπλασιάζονται καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐκεῖ δὲν τὸ περιμέναμε∙ τὸ πρακτορεῖο Bloomberg, μᾶς βομβάρδιζε τὴν τετραετία γιὰ τὴν ἀνικανότητά μας στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, θεωρώντας ὡς φυσικὴ κατάληξη τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Χθὲς δημοσίευσε ἐξαιρετικὰ ἐπαινετικὸ ἄρθρο γιὰ ἐμᾶς, λέγοντας ὅτι πεύχαμε περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Ἱσπανία, μὲ τὴν τεράστια μείωση τοῦ ἐλλείμματος καὶ τὴν ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος∙ ἡ δημοσίευση μετράει περισσότερο ἀπ’ τὸ περιεχόμενο, διότι θεωρεῖται ὡς πράσινο φῶς γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας, σὲ ἐποχὴ μάλιστα ἐπιταχυνομένης ἐκροῆς κεφαλαίων ἀπ’ τὴν Ἀμερική, μὲ πολλοὺς προορισμούς. Ἔτσι, μεταξὺ τῶν ἄλλων προορισμῶν περιλαμβάνει καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Ἀντεπίθεση τῆς κυβερνήσεως

Στὴν ἀντεπίθεση πέρασε ἡ κυβερνητικὴ παράταξη, μετὰ τὴν πανωλεθρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὰ φάρμακα, μὲ τὴν βεβαιωμένη ὑποστήριξή του στοὺς μεγάλους φαρμακοβιομηχάνους, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπίσπευση τῆς συζητήσεως γιὰ τὰ ὑποβρύχια∙ ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἐπιχείρησε πάλι τὴν δημιουργία προβλήματος μὲ φωνασκίες στὴν Ὁλομέλεια καὶ στὶς Ἐπιτροπές, ἀλλὰ ὁδηγήθηκε ἐκ νέου στὴν ἀπομόνωση. Ἡ χρονικὴ σύμπτωση τῆς κλήσεως γιὰ κατάθεση τοῦ Γιάννου Παπαντωνίου, γιὰ τὶς ψευδεῖς δηλώσεις του «πόθεν ἔσχες», ἐνισχύει τὸ δημόσιο αἴσθημα γιὰ ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ λογοδοσία ὅσων ἔχουν παρανομήσει κατὰ τὴν ἄσκηση ἐξουσίας∙ ἡ κυβέρνηση ἐξέρχεται κερδισμένη ἀπ’ τὴν κοινοβουλευτικὴ διαδικασία, ὅπως καὶ λίγες μέρες πρὶν ἀπ’ τὴν πρόταση δυσπιστίας, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδίδεται στὸ οἰκεῖο του ἐπάγγελμα τῆς μελλοντολογίας, προβλέποντας, ὅτι μετὰ τὶς εὐρωεκλογὲς θὰ εἶναι κυβέρνηση. Τὸ πρόβλημά του εἶναι, ὅτι δὲν τὸν πιστεύουν οὔτε κἂν οἱ δικοί του στὸ κόμμα του.

Παρεμβάσεις τῶν συντεχνιῶν

Οἱ παρεμβάσεις τῶν συντεχνιῶν συνεχίζονται, ὅπως στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο καὶ στὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, μὲ τοὺς διοικητικοὺς καὶ στὸν ΕΟΠΠΥ μὲ τοὺς γιατρούς, ἀλλὰ σὲ πλήρη ἀπομόνωσή τους ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη∙ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἐπίσης, σὲ δευτερεύοντα θέματα κι ὁπωσδήποτε θὰ ἔχει ἐπέλθει συμφωνία, πρὶν ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς 19ης Δεκεμβερίου. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ ξένου κεφαλαίου, ἀποτυπώνεται στὴν εἰσροὴ τῶν ἐπενδύσεων, ἐνῶ ἐπιταχύνονται οἱ διαγωνισμοὶ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ γιὰ τὸν Ἀστέρα τῆς Βουλιαγμένης καὶ γιὰ τὸ Ἑλληνικό∙ γιὰ τὸ δεύτερο ὁ πρῶτος, μὲ τέσσερες ἐνδιαφερομένους, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Κατάρ, καὶ γιὰ τὸ πρῶτο προκηρύσσεται ὁ τελικὸς διαγωνισμός. Τὸ ἐμιρᾶτο δὲν ἀλλάζει τακτικὴ καὶ κάνει τὶς ἐπενδύσεις του μόνο μὲ διμερεῖς συμφωνίες∙ αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀδύνατο, γιὰ τὴν μεγαλύτερη ἐπένδυση στὴν χώρα μας τουλάχιστον τὶς τελευταῖες δεκαετίες.

ΣΥΡΙΖΑ, συνέχεια ἐκρήξεων

Ἡ πανωλεθρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὰ φάρμακα ἔχει προκαλέσει ἐκρήξεις στὴν Κουμουνδούρου∙ οἱ ἐπικρίσεις στρέφονται ὄχι μόνο κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν βουλευτῶν, ὅσων πρωτοστάτησαν στὰ φρικτὰ ἔκτροπα κατὰ τὴν ψηφοφορία ἐντὸς τοῦ Κοινοβουλίου.Ὅλοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι ἦταν ἡ ἐντολὴ τοῦ προέδρου, ἀλλὰ ἡ ἐπίδειξη ὑπερβάλλοντος ζήλου μέτρησε ἐπίσης∙ οἱ περισσότεροι βουλευτὲς πάντως ἔμειναν στὴν ἄκρη καὶ ψήφισαν μὲ ἀριθμούς, κατὰ τὴν προεδρικὴ ἐπιταγή, ἀλλὰ ἀπέφυγαν τὶς φωνασκίες καὶ τὶς κραυγές. Τὰ κομματικὰ στελέχη εἶναι περισσότερο ἐξαγριωμένα, διότι διαπιστώνουν ὅτι, ἡ πανωλεθρία αὐτή, ἔρχεται μετὰ τὴν συντριβὴ στὶς ἐκλογὲς τοῦ ΤΕΕ καὶ τὶς ἄλλες ἀποτυχημένες παταγωδῶς πρόσφατες ἐπιλογὲς τοῦ προέδρου∙ δυσκολεύονται πλέον ἐπικοινωνῆσαι μὲ τὰ τοπικὰ στελέχη.

Kέντρο ἐρευνῶν Microsoft

Ὁ πρόεδρος τῆς Microsoft, Don Granstam, ἐπισκέφθηκε τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸν ἐνημέρωσε ὅτι ἱδρύει κέντρο ἐρευνῶν στὴν Ἑλλάδα μὲ 550 προγραμματιστές, ἀλλὰ καὶ διακόσια κέντρα μελέτης γιὰ 2000 ἐπιχειρήσεις, οἱ ὁποῖες θὰ ἔρθουν σὲ ἐπικοινωνία μὲ 500000 ἀνέργους∙ πρόκειται γιὰ τὸ μεγαλύτερο κέντρο ψηφιακῶν ἐρευνῶν στὴν χώρα μας, γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ ἀπασχολούμενοι σὲ αὐτὸ θὰ εἶναι πολλαπλάσιοι, διότι, ἐκτὸς ἀπ’ τοὺς προγραμματιστές, χρειάζονται καὶ οἱ ἄλλοι, γραμματεῖς, φαρισαῖοι καὶ λοιποὶ γιὰ τὴν λειτουργία τῶν κέντρων. Ἡ Microsoft εἶναι ἡ τελευταία ἀπ’ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας παγκοσμίως ποὺ ἔρχεται στὴν χώρα μας, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς δημιουργικότητος τῶν Ἑλληνοπαίδων, τῆς ἱκανότητος συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς.

Πρὸς ἀργύριον γεγονότων

Μετὰ τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν ὁ Σόλων ἐξαγόρασε καὶ ὅσους Ἀθηναίους εἶχαν πουληθεῖ δοῦλοι στὰ ξένα∙ ἐπίσης ἀπελευθέρωσε ὅσους ἦταν δοῦλοι στὴν Ἀθήνα. «Καὶ τῶν ἀγωγίμων πρὸς ἀργύριον γεγονότων πολιτῶν τοὺς μὲν ἀνήγαγεν ἀπὸ ξένης»∙ καὶ τοὺς πολῖτες ποὺ εἶχαν πουληθεῖ γιὰ δοῦλοι τοὺς ἔφερε πίσω ἀπ’ τὰ ξένα. «Γλῶσσα οὐκετ’ Ἀττικήν/»∙ ποὺ οὔτε τὴν ἀττικὴ γλῶσσα. «Ἱέντας ὡς ἂν πολλαχῇ πλανωμένους/»∙ μιλοῦσαν γιατὶ περιπλανώνταν σὲ πολλὲς πόλεις. «Τοὺς δ’ ἐνθάδ’ αὐτοῦ δουλίην ἀεικέα/ ἔχοντας»∙ κι ὅσους στὸν ἴδιο τόπο τους ἀνάρμοστη δουλεία ὑποφέροντας. «Ἐλευθέρους φησὶ ποιῆσαι»∙ λένε ὅτι τοὺς ἔκανε ἐλευθέρους. «Πρᾶγμα δ’ αὐτῷ συμπεσεῖν λέγεται πάντων ἀνιαρότατον ἀπὸ τῆς πράξεως ἐκείνης»∙ καὶ τοῦ ἔτυχε λέγεται ἀπ’ αὐτὲς τὶς πράξεις του ἕνα πρᾶγμα ἀπ’ τὰ πιὸ ὀδυνηρά. Τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἀθηναίων ἀπ’ δουλεία εἶχε ὡς πρῶτο μέλημα ὁ σοφὸς πολιτικός∙ δὲν ἀπέβλεπε στὴν ἀναδιανομὴ τῶν κτημάτων.

Γαλλία, Ἱσπανία, συμφωνία

Σὲ πλήρη συμφωνία κατέληξαν ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ ὁ Μαριάνο Ραχόι, γιὰ τὴν ἀνάγκη ταχείας ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ ὁ Γάλλος πρόεδρος, τὶς παραμονὲς τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, ἐπισκέφθηκε τὴν Μαδρίτη γιὰ συντονισμὸ τῆς τακτικῆς τους στὶς Βρυξέλλες ἀργότερα. Ἡ Ἱσπανία ἔχει ξεπεράσει τὴν κρίση καὶ ἔχει εἰσέλθει σὲ περίοδο ἀνακάμψεως, μὲ τὴν ἀπότομη πτώση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων της στὶς ἀγορές∙ ἡ Γαλλία ἀπειλεῖται μὲ σοβαρὴ κρίση, καθὼς ἡ κυβέρνηση ἔχει φανεῖ ὑπερβολικὰ ἐλαστική, ἀπέναντι στὶς πιέσεις τῶν ὀργανωμένων ὁμάδων, σὲ ὅλες τὶς πρωτοβουλίες της γιὰ μεταρρυθμίσεις. Ὁ πρόεδρος ἔχει ὑποστεῖ τὶς συνέπειες, καθὼς ἡ δημοτικότης του ἔχει πέσει στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο προέδρου τῆς πέμπτης γαλλικῆς δημοκρατίας∙ οἱ πιέσεις στὸ ἐσωτερικό, γιὰ τὴν ἀνάληψη πολιτικῶν πρωτοβουλιῶν, εἶναι ἀφόρητες, ἀλλὰ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀποφεύγει τὸν ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως, ἐλπίζει στὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν Γαλλία.

Ἑλλάς, μαθήματα σὲ τρόικα

Τὰ μαθήματά τους ἀπ’ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἑλλάδος μελετοῦν οἱ εἰδικοὶ τῆς τρόικα στὴν Οὐάσιγκτον καὶ στὶς Βρυξέλλες∙ πρόκειται γιὰ ὅσους εἶχαν εἰσηγηθεῖ τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο Μνημόνιο, μὲ τὰ ὁριζόντια μέτρα σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἀλλὰ χωρὶς καμμία ἔμφαση στὶς μεταρρυθμίσεις∙ εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἔδιναν κάθε τρίμηνο συγχαρητήρια στὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση καὶ ὑποστήριζαν ὅτι, πρῶτα θὰ γίνει ἠ δημοσιονομικὴ ἐξυγίανση καὶ μετὰ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Τώρα ἀναγνωρίζουν τὸ λάθος τους, ἀλλὰ μόνο γιὰ τὴν καθυστέρηση στὴν περικοπὴ τοῦ χρέους, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἔπρεπε νὰ προηγθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ μετὰ νὰ γίνει ἡ περικοπή∙ τὴν εὐθυνοφοβία τους ἀποδεικνύουν καὶ πάλι, διότι, ἀφοῦ ἀναγνωρζουν τὰ λάθη τους, νὰ ἀναλάβουν καὶ τὶς εὐθύνες, νὰ πληρώσουν, ὅπως ὐποστηρίζει ὁ Μάρτιν Σοὺτζ πρὸς τιμήν του. Γιὰ προπέτασμα καπνοῦ πρόκειται τῶν ἀτλαντιστῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἐν Βρυξέλλες ἀνθρώπων τους.

Ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἐντάσεως στὴν Ἀσία γιὰ τὸν κινεζικὸ ἐναέριο χῶρο∙ τὸ εὐρὼ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 1,3599 δολλάρια, ἀλλὰ κέρδισε ἀπέναντι στὸ γιέν, 139,0605, ἐνῶ ὑποχώρησαν χρυσός, 1241,75 καὶ πετρέλαιο, 110,54. Ἡ ἀβεβαιότης στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἡ ἀνησυχία στὴν Ἀσία ἐπηρεάζουν τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι ἐπανέρχονται στὴν ἐπιφυλακτικότητά τους, γιὰ τὸ ἄμεσο μέλλον∙ οἱ εὐνοϊκὲς ἐξελίξεις στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν συμφωνία στὴ Γερμανία γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, δὲν θεωροῦνται ἐπαρκὲς κίνητρο γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία. Ἡ στασιμότης στὶς Οὐάσιγκτον καὶ οἱ φόβοι γιὰ κρίση στὴν Γουὼλ Στρὴτ δεσμεύουν ἀρκετὰ τοὺς ἐπενδυτές∙ περισσότερο ὅμως ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὴν ἀποστολὴ μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν ἀπ’ τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Νότιο Κορέα, πάνω ἀπ’ τὸν νέο ἐναέριο χῶρο τῆς Κίνας, ἀλλὰ χωρὶς δυναμικὴ ἀντίδραση ἀπ’ τὸ Πεκῖνο, πλὴν τῆς αὐστηρᾶς παρακολουθήσεώς των καὶ τῶν ναυτικῶν γυμνασίων στὴν περιοχή.

Ἱταλία, ἱστορικὴ καμπὴ

Ἡ ἀποπομπὴ τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι ἀπ’ τὴν Γερουσία τῆς Ἰταλίας χαρακτηρίζεται ἀπ’ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ Εὐρωπαίους πολιικοὺς παρατηρητὲς ὡς καμπὴ στὴν πρόσφατη ἱστορία τῆς χώρας∙ ὁ πρόεδρος τῆς Φόρτσα Ἰτάλια εἶχε κυριαρχήσει στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας τὴν τελευταία εἰκοσιοπενταετία, μετὰ τὴν κατέρρευση τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν κομμάτων τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου. Ἀκόμη καὶ στὶς περυσινὲς ἐκλογὲς τὸ κόμμα του ἦρθε δεύτερο καὶ δὲν σχηματιζόταν κυβέρνηση, χωρὶς τὴν συμμετοχή του∙ ὁ Ἐνρίκο Λέττα ἐπέτυχε, ὄχι μόνο τὸν σχηματισμὸ ἰσχυρᾶς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν διαφοροποίηση τῶν δεξιῶν βουλευτῶν ἀπ’ τὸν ἀρχηγό τους καὶ τὴν πολιτική του. Τὸ μέλλον ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὸ ἔργο τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως∙ ἐὰν ἀντιμετωπίσει τὴν κρίση καὶ ὁδηγήσει τὴν οἰκονομία στὴν ἀνάπτυξη ἀλλάζει ἡ πολιτικὴ δυναμική.

Κεντρική, Ἀνατολικὴ Εὐρώπη

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης περιορίσθηκε σὲ πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις στὸ Βίλνιους τῆς Λιθουανίας, προεδρευούσης τὸ τρέχον ἑξάμηνο στὴν Ἕνωση∙ ἡ ὑπογραφὴ συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὶς πρώην σοβιετικὲς χῶρες ναυάγησε, μετὰ τὴν ἄρνηση τῆς Οὐκρανίας, ὅπως συμμορφωθεῖ στοὺς ὅρους γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τῆς πρώην πρωθυπουργοῦ, ἐνόχου γιὰ ἐγκλήματα διαφθορᾶς. Οἱ πρόεδροι, Οὐκρανίας, Λευκορωσίας, Μολδαβίας, Γεωργίας, Ἀρμενίας, Ἀζερμπαϊτζὰν εἶναι παρόντες, ὅπως καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀλλὰ χωρὶς ὑπογραφή∙ οἱ συμφωνίες εἶχαν προετοιμασθεῖ στὴν περίοδο τῶν φιλοαμερικανῶν προέδρων σὲ Οὐκρανία καὶ Γεωργία, ἀλλὰ τώρα ἄλλαξαν οἱ πρόεδροι καὶ οἱ νέοι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ὄξυνση τῶν σχέσεών τους μὲ τὴν Μόσχα, ἀλλὰ οὔτε πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, Γερμανία, Γαλλία, Ἱσπανία, Ἑλλάς. Τὶς θεωροῦν ὡς διατάραξη τῆς διεθνοῦς ἰσορροπίας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.