Προϋπολογισμός, ἐπιστροφὴ στὶς ἀγορὲς

Τὴν πρόβλεψη ὅτι τὸ 2014 ἐπιστρέφουμε στὶς ἀγορὲς ἔκανε ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ, μὲ τὴν ὁλοκλήρωσή της αὔριο τὰ μεσάνυχτα μὲ ὀνομαστικὴ ψηφοφορία, μετὰ τὶς ὁμιλίες τῶν ἀρχηγῶν∙ ἡ κυβέρνηση ἐξέρχεται ἀρκετὰ ἐνισχυμένη, διότι καὶ ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα ὁλοκληρώνεται καὶ τὰ ἐγκώμια τῶν μεγάλων ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων ἔρχονται καταιγιστικά, σὰν νὰ ἔχουμε ἀπαλαγεῖ ἀπ’ τὴν κρίση. Χαμένη στὴ συζήτηση εἶναι συνολικὰ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ περισσότερο ἡ ἀξιωματική∙ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται ἐκτὸς θέματος, ἐνῶ ἔχει δημιουργηθεῖ μείζον θέμα μὲ τὸν εἰσηγητή του, διότι ἐμφανίσθηκε νὰ δικαιώνει τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν. Κι ὁ μὲν ὑπουργὸς ἔχει δίκαιο, διότι ἔχει κάνει ἐξαίρετη δουλειά. Αὐτὸς ὅμως βρίσκεται σὲ λάθος κόμμα!

Συμφωνία ἐντὸς ἑβδομάδος

Σὲ συμφωνία ὁδηγεῖται μᾶλλον ἡ κυβέρνηση μὲ τὴν τρόικα, μετὰ τὶς συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς στὶς Βρυξέλλες καὶ τὴν προσέγγιση τῶν ἀπόψεών τους σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ θέματα∙ ἤδη τὸ πολιτικὸ κλίμα ἐκτονώνεται σταδιακά, ἐνῶ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση βρίσκεται πάλιν ἐκτὸς θέματος, διότι εἶχε ἐπενδύσει πολλὰ στὸ ἀδιέξοδο τῶν διαβουλεύσεων. Στὰ τρία θέματα, πλειστηριασμοί, ἀκίνητα καὶ ἀμυντικὲς βιομηχανίες δίδεται λύση, μὲ τὴν προστασία τῆς πρώτης κατοικίας, τὴν μείωση τῶν συντελεστῶν φορολογίας καὶ τὴν ἐξυγίανση τῶν ἐταιρειῶν ἐν λειτουργίᾳ∙ ἡ ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονόσματος, μᾶλλον ἄνω τοῦ ἑνὸς δις εὐρώ, καὶ τὰ ἐγκώμια τοῦ μεγάλου κεφαλαίου γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς χώρας μας, μέτρησαν ἀρκετὰ ἀποστομωτικὰ στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, τοὺς ἀνθρώπους τους στὶς Βρυξέλλες καὶ τὴν διαπλοκὴ στὴν χώρα μας, οἰκονομικὴ καὶ πολιτική. Μεγάλο πρόβλημα παραμένει πλέον ἡ ἀποδέσμευση τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὶς μνημονιακές τους τροχοπέδες.

Πρύτανις, Ναπολεοντίσκος

Ὁ πρύτανις τοῦ Καποδιστριακοῦ βρίσκεται πλήρως ἀπομονωμένος, μὲ μοναδικό του στήριγμα τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ ὀλίγους γνωστοὺς ταραχαποιούς∙ τὴν Δευτέρα παρουσιάζεται στὸν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα γιὰ ἀνάκριση, ὡς ὕποπτος γιὰ τὴν ἐκτέλεση καὶ ποινικῶν ἀδικημάτων, ἐνῶ στὸ Καποδιστριακὸ οἱ περισσότεροι διοικητικοὶ ὑπάλληλοι ἔχουν ἐπιστρέψει πλέον στὰ γραφεῖα τους καὶ στὸ Πολυτεχνεῖο ἐπαναρχίζουν τὰ μαθήματα σὲ ὅλες τὶς σχολές, ἂν καὶ οἱ περισσότερες λειτουργοῦσαν ἤδη κανονικά. Ὁ πρωθυπουργὸς παρέχει πλήρη κάλυψη στὸν ὑπουργό του, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινὴ γνώμη πιστεύει ὅτι, ἴσως ἦταν ὑπερβολικὰ ἀνεκτικὸς ἐπὶ τόσο χρόνο∙ μετὰ τὸν πρύτανη μένουν ἐκτεθειμένοι ἀνεπανόρθωτα οἱ συγκλητικοὶ καὶ οἱ καθηγητὲς τοῦ πρώτου Πανεπιστημίου τῆς χώρας, διότι ἐπέδειξαν περισσὴ δουλικότητα καὶ παντελῆ ἔλλειψη τόλμης καὶ ἐλευθέρας βουλήσεως, μὲ αὐτὸ τὸ ἦθος διδάσκουν στὰ παιδιά; Ὅσο γιὰ τὴν ἱστορία, δὲν χρειάζοταν προσβολὴ καὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ∙ 11000 κηφῆνες ἀπέλυσε τὴν πρώτη μέρα ἀπ’ τὸ Παλάτιον.

Εὐρωζώνη, διάφορες τάσεις

Τὶς αἰσθητὲς διαφορὲς τῶν δύο τάσεων στὴν Εὐρωζώνη ἀνέδειξε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς Βρυξέλλες∙ ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο, ὄχι μόνο ἀναγνώρισε τὶς ἐπιτυχίες τῆς χώρας μας καὶ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὶς θυσίες του, ἀλλὰ καὶ χαρακτήρισε δευτερευούσης σημασίας τὶς ἐναπομείνασες διαφορὲς μὲ τὴν τρόικα∙ ἦταν ἀπὸ κείνους ποὺ εἶχαν πολλὲς ἐπιφυλάξεις ἀπ’ τὴν ἀρχὴ γιὰ τὴν ὑπαγωγὴ στὰ Μνημόνια, ἀλλὰ δὲν τὸν ἄκουγε ἡ τότε σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση∙ τὴν περιπέτεια τῆς τετραετίας τὴν ἔχει ζήσει καθημερινά. Ὁ Γιούριν Νταϊσλμπλάουμ ἀντιθέτως πρόβαλε στὴν ὁλλανδικὴ Βουλὴ τὶς δυσκολὶες γιὰ τὶς τελευταῖες ἐκκρεμότητες μὲ τὴν τρόικα∙ τὰ προβλήματα τῆς ὁλλανδικῆς οἰκονομίας τὰ προσπερνάει, μόνο τὰ ξένα βλέπει.

Ἱσπανία, ἔτος Ἒλ Γρκέκο

Ἡ Ἱσπανία κήρυξε τὸ 2014 ὡς ἔτος τοῦ Ἒλ Γκρέκο, διότι συμπληρώνονται τετρακόσια χρόνια ἀπ’ τὸν θάνατο τοῦ μεγάλου Ἕλληνος ζωγράφου στὸ Τολέδο∙ ὁ Δομήνικος Θεοτοκόπουλος εἶχε γεννηθεῖ τὸ 1541 στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης, ὅπου ἐπιδόθηκε στὴν ἁγιογραφία κι ἄφησε σημαντικὰ ἔργα, ἐνῶ στὴ συνέχεια πῆγε στὴ Βενετία, ὅπου μαθήτευσε κοντὰ στὸν Τισιάνο καὶ μετὰ ταξείδεψε στὴν Ἱσπανία, προσκεκλημένος μεγάλων εὐγενῶν της∙ ἐγκαταστάθηκε στὸ Τολέδο, ἀλλὰ ἱστόρησε καὶ στὴ Μαδρίτη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις. Ἡ τεχνική του θεωρεῖται ὡς πρόδρομος τῶν συγχρόνων ρευμάτων τῆς ζωγραφικῆς∙ οἱ ἐκδηλώσεις θὰ γίνουν στὸ Τολέδο καὶ στὴ Μαδρίτη, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ ἡ ἑλληνικὴ συμμετοχὴ γιὰ τὸν διασημότερο Ἕλληνα τῆς ἀναγεννήσεως.

Κατειργάσατο τὸ μέγιστον

Σύντομη ἀναφορὰ στὴν ἱστορία τοῦ Λυκούργου ἐπιχειρεῖ ὁ Πλούταρχος∙ ἐπιδιώκει ἀναδεῖξαι τὶς διαφορὲς τοῦ Σπαρτιάτου βασιλέως καὶ τοῦ Σόλωνος. «Ἀλλ’ ἐκεῖνος μὲν ἑνδέκατος ὢν ἀφ’ Ἡρακλέους»∙ ἀλλὰ ὁ Λυκοῦργος ἦταν ἀπὸ ἑνδέκατη γενιὰ ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους. «Καὶ βεβασιλευκὼς ἔτη πολλὰ τῆς Λακεδαίμονος ἀξίωμα μέγα»∙ καὶ ἀφοῦ ἐβασίλευσε πολλὰ ἔτη, μὲ μεγάλο κῦρος. «Καὶ φίλους καὶ δύναμιν οἷς ἔγνω καλῶς περὶ τῆς πολιτείας ὑπηρετοῦσαν εἶχε»∙ καὶ εἶχε φίλους καὶ δύναμη γιὰ ὅσα σχεδίαζε γιὰ τὴν ἀλλαγὴ στὴν πολιτεία. «Καὶ βίᾳ μᾶλλον ἢ πειθοῖ χρησάμενος, ὥστε καὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἀποκοπῆναι»∙ καὶ μὲ τὴν βία μᾶλλον παρὰ μὲ τὴν πειθώ, ὥστε ἔχασε καὶ τὸν ἕνα ὀφθαλμό του. «Κατειργάσατο τὸ μέγιστον εἰς σωτηρίαν πόλεως καὶ ὁμόνοιαν»∙ ἐπέτυχε τὰ σπουδαῖα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πόλεως καὶ τὴν ὁμόνοια. «Μηδένα πένητα μηδὲ πλούσιον εἶναι τῶν πολιτῶν»∙ χωρὶς κανέναν πλούσιον ἢ φτωχὸν πολίτη της.

Χρεωκοπία πόλεως Ντητρόιτ

Ἡ χρεωκοπία τῆς πόλεως τοῦ Ντητρόιτ ἔχει συγκλονίσει τὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη καὶ τὴν διεθνῆ σὲ μεγάλο βαθμό∙ τὸ Ντητρότι ἦταν ἡ ἕδρα τῆς ἀμερικανικῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας κι εἶχε προσωποποιήσει τὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας στὸν μεσοπόλεμο καὶ τὸ ἀμερικανικὸ ὄνειρο μεταπολεμικά. Οἱ τρεῖς μεγάλες αὐτοκινητοβιομηχανίες εἶχαν τὰ ἐργοστάσιά τους στὴν πόλη τῶν δύο ἑκατομμυρίων κατοίκων, μὲ περισσὸ πλοῦτο, ὅταν καὶ ἡ ὄπερά του ἦταν ἡ μεγαλύτερη στὴν Ἀμερική∙ ἡ παρακμὴ ἄρχισε μὲ τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀμερικανικῆς βιομηχανίας διεθνῶς καὶ τὴν διείσδυση τῆς ξένης, κυρίως τῆς ἰαπωνικῆς, στὴν ἀγορὰ τῆς χώρας. Σήμερα ὁ πληθυσμός της κυμαίνεται γύρω στὶς 800000 κατοίκους, ἐνῶ ἡ ὄπερα καὶ ἄλλα μνημειώδη κτίρια ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ∙ οἱ δημοτικὲς ὑπηρεσίες δουλεύουν, ὅσο δουλεύουν, μόνο στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ἐνῶ στὶς συνοικίες ἐπικρατεῖ τὸ χάος, καὶ πωλοῦνε τὴν πινακοθήκη τους. Οἱ Ἀμερικανοὶ μαθαίνουν τὸ τί σημαίνει χρεωκοπία πόλεως.

ΗΠΑ, Κίνα, ἴδιες διαφορὲς

Οἱ συνομιλίες τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπροέδρου μὲ τοὺς Κινέζους κατέδειξαν ἕνα πρᾶγμα, ὅτι οἱ διαφορές τους παρεμένουν ἀγεφύρωτες∙ ὁ Τζὸ Μπάιντεν ζήτησε τὴν ἀνάκληση τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ ἐναερίου χώρου τους στὴν Σινικὴ θάλασσα, ὅπου περιλαμβάνονται καὶ τὰ νησιὰ Νταϊογιοῦ, ἀλλὰ ἔλαβε τὴν κατηγορηματικὴ ἄρνηση τοῦ Πεκίνου, τὸ ὁποῖο ζήτησε ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς τὸν σεβασμὸ τῶν κυριαρχικῶν του δικαιωμάτων, μὲ πολλὲς αἰχμὲς γιὰ τὶς ἀντιδράσεις τους. Ὁ ἀντιπρόεδρος προέβη καὶ σὲ ἄλλες ἀπρέπειες, ὅπως ἡ ἔκκλησή του, σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση σινοαμερικανικοῦ συνδέσμου, πρὸς τοὺς Κινέζους νὰ διεκδικήσουν τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματά τους∙ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀπάντησε μὲ σχόλια τοῦ τύπου, ὅπως οἱ Ἀμερικανοὶ σεβαστοῦν πρῶτα τὰ δικαιώματα αὐτὰ στοὺς πολῖτες τους καὶ μετὰ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς ξένες χῶρες. Πάντως φαίνεται ὅτι ὁ ἀντιπρόεδρος ἀπευθύνθηκε στὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη περισσότερο, διότι ἡ Ἀμερικὴ σέβεται τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Κίνας.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγω τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρά, στὰ 1,3588 δολλάρια καὶ 138,7106 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,79, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1234. Οἱ ἀνησυχίες γιὰ Οὐκρανία καὶ Ταϊλάνδη προκαλοῦν ἐπιφυλακτικότητα στοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ περισσότερο τοὺς προβληματίζει ἡ παράταση τῆς ἀπραξίας στὴ Γαλλία∙ ὅλοι ἀναμένουν τὴν ἐπίσημη ὁρκομωσία τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, καθὼς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὰ τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, 0,25%. Οἱ ἡγέτες ὅμως τρέχουν στὴν Κίνα, γιὰ οἰκονομικὴ συνεργασία, ὅπως ὁ πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας ὑπέγραψε συμφωνία, γιὰ τὴν κατασκευὴ ἐργοστασίου μετατροπῆς τοῦ ἄνθρακος σὲ φυσικὸ ἀέριο, ἐνῶ καὶ ὁ Ζὰν Μὰρκ Ὡρὸ πραγματοποιεῖ πενθήμερη ἐπίσκεψη στὴ μεγάλη χώρα καὶ ἤδη ὑπεγράφη συμφωνία γιὰ τὴν συνεργασία τῆς Πεζὼ μὲ κινεζικὴ ἑταιρεία γιὰ συμπαραγωγὴ αὐτοκινήτων στὴν Κίνα. Αἰσθάνονται σίγουροι στὸ ἐσωτερικό τους.

Τουρκία, γιὰ μετανάστες

Στὴν ἐπαναπροώθηση τῶν μεταναστῶν στὴν Τουρκία, ἀπ’ τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, συμφώνησε ὁ Ἀχμέτ Νταβούτογλου, μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες∙ ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς ὑπέγραψε τὴν σχετικὴ συμφωνία μὲ τὴν ἁρμόδια Ἐπίτροπο, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν αὔξηση τῶν θεωρήσεων Τούρκων γιὰ τὴν Εὐρώπη. Ἡ συμφωνία αὐτὴ φαίνεται ἀρκετὰ δεσμευτική, διότι, ἐὰν δὲν τὴν τηρήσει ἡ Ἄγκυρα, τότε θὰ κοποῦν ἀμέσως οἱ θεωρήσεις διαβατηρίων τῶν ἐπιχειρηματιῶν κυρίως ὑπηκόων της, οἱ ὁποῖοι πιέζουν ἀσφυκτικὰ γιὰ αὐτές, διότι ἔχουν πολλὲς δουλειὲς μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες∙ πολιτικά, θεωρεῖται σημαντικὴ στροφὴ στὴν πολιτικὴ τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία αἰσθάνεται τὴν ἀπομόνωσή της στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ ξαναθυμᾶται τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρώπη. Ἴσως αὐτὸ σημαίνει καὶ στροφὴ στὴν πολιτική της στὸ Κυπριακὸ πρόβλημα.

Οὐκρανία, παρέμβαση ξένων

Στὸ Κίεβο προσῆλθαν πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὴν ἐτήσια σύνοδο τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀσφαλείας καὶ Συνεργασίας τῆς Εὐρώπης, τοῦ ὁποίου εἶναι πρόεδρος ἡ Οὐκρανία, καὶ προστρέχουν οἱ περισσότεροι στὴν ἐπίδειξη ἀλληλεγγύης πρὸς τὶς διαδηλώσεις∙ ἡ κυβέρνηση δὲν δείχνει καὶ πολὺ ἀνήσυχη, καθὼς δὲν αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν διαδηλωτῶν, παρὰ μειώνεται. Ἡ πρόκληση μείζονος πολιτικοῦ γεγονότος, ὅπως εἶχε γίνει τὸ 2004 καὶ εἶχε ὑποχρεωθεῖ σὲ παραίτηση ἡ κυβέρνηση τοῦ σημερινοῦ προέδρου, δὲν σημειώθηκε∙ τὸ ἀντίθετο μάλιστα, στὶς μεγάλες καὶ πλούσιες πόλεις τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν γίνονται διαδηλώσεις ὑπὲρ τοῦ προέδρου, ἐνῶ καὶ οἱ πανεργατικὲς ἀπεργίες δὲν ἔχουν ἐπιτυχία. Μᾶλλον σὲ ἐκτόνωση ὁδηγεῖται ἡ κατάσταση, καθὼς ὁ Βίκτωρ Νικήτοβιτς ἐξασφάλισε πολλὲς οἰκονομικὲς συμφωνίες μὲ τὴν Κίνα, ὡς στρατηγικός ἑταῖρος της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.