Πλήρης ἐγκατάλειψη τῆς καταστροφολογίας

Τὶς τελευταῖες μέρες παρατηρεῖται πλήρης ἐγκατάλειψη τῆς προπαγάνδας καταστροφολογίας κατὰ τῆς χώρας μας, τῶν διεθνῶν οἴκων καὶ τραπεζῶν, καὶ σαφέστατη ἐπανεκτίμηση τῆς οἰκονομικῆς μας πορείας∙ ἀπ’ τὴν ὁμόθυμη καὶ πομπώδη ἐκστρατεία, γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος ἢ γιὰ τὴν ἀνάγκη τρίτου μνημονίου, καὶ γιὰ νέα περικοπὴ τοῦ χρέους, περάσαμε στὴν ἀναγνώριση τῶν ἐπιτυχιῶν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ μοναδικὸ ἀντικείμενο πλέον τὴν ἔξοδό μας ἢ μὴ στὶς ἀγορὲς μέσα στὸ 2014, καὶ μὲ διαβαθμίσεις ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀξιολογήσεις τους. Δέσμια τῆς καταστροφολογίας ἔχει ἀπομείνει μόνο ἡ ἐπιχώριος διαπλοκή, μὲ τὴν ἐπιλεκτικὴ προβολὴ μόνο τῶν ἀρνητικῶν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία πτυχῶν∙ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἴδιοι οἴκοι ὣς τὸν Ὀκτώβριο δὲν προέβλεπαν πρωτογενὲς πλεόνασμα, δὲν ἀναφέρεται κἂν, οὔτε ἐξυπακούεται.

Ἀναγνώριση πολιτισμοῦ μας

Ἡ ξενάγηση τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο καὶ τῶν Ἐπιτρόπων στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως, συνοδείᾳ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀποτελεῖ πολιτικὴ πράξη ἀναγνωρίσεως τῆς συμβολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι∙ ἡ πράξη σημαίνει πλήρη ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ προσδοκία δημιουργικῆς συμμετοχῆς μας στὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ χαλαρὲς αὐτὲς δραστηριότητες, μὲ βαθύτατο περιεχόμενο, ὅταν ξεναγήθηκαν στὸ κορυφαῖο μουσεῖο, ἀλλὰ καὶ ἐργαστήριο ἀποκαταστάσεως τῶν ἐκθεμάτων του, ἐνῶ ἀντίκρυζαν τὸν ἱερὸ βράχο, βοηθᾶνε στὴν πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ στὴν προβολὴ τοῦ ρόλου τοῦ πολιτισμοῦ στὴν εὐρωπαϊκὴ ὀντότητα∙ ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι μόνο ἀριθμοὶ καὶ οἰκονομικὰ μεγέθη, ἀλλὰ εἶναι ὁ κύριος ἐκφραστὴς τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος καλεῖται νὰ ἀποδείξει τὴν ἱκανότητα προσαρμογῆς του στὴν ψηφιακὴ ἐποχή. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς τῆς προσφέρει τὶς δυνάμεις καὶ τὴν ἔμπνευση γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἀνταπόκρισή της στὴν ἀποστολή της.

Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο

Τὸ σκάνδαλο τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου ἴσως προκαλέσει ἰσχυρότερο πολιτικὸ σεισμὸ ἀπὸ ἐκεῖνον τῶν ἐξοπλισμῶν∙ εἶναι τὸ πρῶτο σκάνδαλο μὲ ἐνόχους ἀνθρώπους τῆς διαπλοκῆς, ὅπως ὁ Δημήτρης Κοντομηνᾶς, ὁ ὁποῖος συνελήφθη μαζὶ μὲ ἄλλους δύο, ἐνῶ ἔχουν ἐκδοθεῖ ἐντάλματα συλλήψεως καὶ κατὰ ἄλλων τεσσάρων ἐμπλεκομένων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ πρόεδροί του τὴν τελευταία ὀκταετία. Οἱ ρίζες εἶναι βαθειὲς καὶ ἀφοροῦν χαριστικὲς δανειοδοτήσεις, σὲ ἐπιχειρήσεις χωρὶς ἐπαρκεῖς ἐγγυήσεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄτομα μὲ στενοὺς δεσμοὺς μὲ ὑψηλὰ πολιτικὰ πρόσωπα∙ ὁ Ἀντρίκος Παπανδρέου φέρεται ἀναμεμιγμένος στὰ σκάνδαλα, μὲ ἑταιρεῖες στὴν Ἑλβετία καὶ διακίνηση πολλῶν κεφαλαίων. Τὸ σκάνδαλο ἔχει τρεῖς διαστάσεις, ἄμεση ἀνάμιξη τῆς οἰκογενείας Παπανδρέου, τῶν προέδρων τοῦ ΤΤ ἐπὶ Νέας Δημοκρατίας καὶ ΠΑΣΟΚ καὶ γνωστῶν μεγιστάνων τοῦ τύπου∙ ἁπλώνεται ὅμως καὶ μέχρι τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιατὶ ὁ βουλευτής του Δημήτρης Τσουκαλᾶς ἀπ’ τὸ Ταμιευτήριο εἰσέπραξε τὴν μυθικὴ ἀποζημίωση.

«Εὐρώπη, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι»

Στὴν ἀνάγκη τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς ὅλων μας στὴν οἰκοδόμηση τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης ἐπέμεινε ὁ πρωθυπουργὸς κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν ἐπίσημη ἔναρξη τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ σημαίνει ὅτι οἱ διάφοροι λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἀναζητοῦν καὶ προβάλλουν τὰ κοινὰ στοιχεῖα τους καὶ πάνω σ’ αὐτὰ συνθέτουν τοὺς θεσμοὺς τῆς ἑνιαίας πολιτείας τους. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε, ὅτι «οἱ Ἕλληνες εἴμαστε πεισματάρηδες καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε» καὶ πρόσθεσε, «εἴμασταν ὁ ἀδύναμος κρίκος τῆς Εὐρώπης» καὶ θὰ γίνουμε «τὸ σύμβολο ὅτι ἡ Εὐρώπη μπορεῖ καὶ θὰ τὰ καταφέρει»∙ διαψεύσαμε ἤδη τὶς Κασσάνδρες καὶ θὰ τοὺς διαψεύσουμε καὶ πάλι στὀ τέλος τῆς προεδρίας.

Μπαρόζο, ἐπιτύχατε πολλὰ

Τὴν ἐπιτυχία τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στὶς ὑποχρεώσεις της, τὸν τελευταῖο ἑνάμισυ χρόνο, πρόβαλαν οἱ πρόεδροι τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Συμβουλίου, κατὰ τὶς ὁμιλίες τους στὸ τελέτη στὸ Μέγαρο Μουσικῆς∙ ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο ἐξέφρασε τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητά του ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐπιτύχει, ὅπως πέτυχε τὸν προηγούμενο χρόνο, μὲ τὸν πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ θὰ γίνει παράδειγμα στὴν Εὐρώπη, ὅπως καὶ οἱ πρόγονοί της∙ ὁ Χέρμαν φὸν Ρουπάι, ἀπηύθυνε ἑλληνικὰ τὸν χαιρετισμό, «ἀγαπητοὶ φίλοι», στὸ κατάμεστο ἀμφιθέατρο. Ἡ ἀπουσία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως∙ ἀποδεικνύει ἡ Κουμουνδούρου ὅτι εἶναι συνεπὴς στὶς διασυνδέσεις της μὲ τὶς ἀντιευρωπαϊκὲς δυνάμεις. Ἀποκόπτεται ἀπ’ τὰ εὐρύτερα λαϊκὰ στρώματα .

Οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον

Ὁ Σόλων ἐπιδίωξε τὴν ἰσορροπία τῶν διαφόρων ὀργάνων τῆς πολιτείας∙ πίστευε ὅτι ἔτσι ἐξασφαλιζόταν ἡ καλύτερη λειτουργία τῆς δημοκρατίας. «Συστησάμενος δὲ τὴν ἐν Ἀρείῳ Πάγῳ βουλὴν ἐκ τῶν κατ’ ἐνιαυτὸν ἀρχόντων»∙ ἀφοῦ συνέστησε τὴν Βουλὴ τοῦ Ἀρείγου Πάου ἀπὸ ὅσους εἶχαν χρηματίσει ἐνιαύσιοι ἄρχοντες. «Ἧς διὰ τὸ ἄρξαι καὶ αὐτὸς μετεῖχεν»∙ στὴν ὁποία μετεῖχε ὁ ἴδιος ὡς πρώην ἄρχοντας. «Ἔτι δ’ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει»∙ ἔπειτα βλέπων τοὺς δημότες παραφουσκωμένους καὶ ἀποθρασυνόμενους ἀπ’ τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν. «Δευτέραν προσκατένειμε βουλὴν ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης, τεττάρων οὐσῶν, ἑκατὸν ἄνδρας ἐπιλεξάμενος»∙ δεύτερη συνέστησε Βουλὴ, μὲ ἑκατὸ ἄνδρες ἀπὸ κάθε μία τῶν τεσσάρων φυλῶν. «Οὓς προβουλεύειν ἔταξε τοῦ δήμου»∙ στοὺς ὁποίους ἔταξε νὰ ἐπεξεργάζονται τὰ νομοσχέδια. «Καὶ μηδὲν ἐᾶν ἀπροβούλευτον εἰς ἐκκλησίαν εἰσφέρεσθαι»∙ καὶ δὲν ἐπέτρεπε κανένα χωρὶς ἐπεξεργασία νὰ κατατίθεται στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου.

Εὐρώπη, ἐπίδειξη ἑνότητος

Οἱ τελετὲς γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως προσέλαβαν ὄχι τυχαία πανηγυρικὸ χαρακτῆρα∙ δὲν ἦταν μόνο ἡ Ἀθήνα ποὺ ἤθελε τὶς τελετές, ὡς ἀνακούφιση τοῦ κόσμου μετὰ τὴν τετραετῆ περιπέτειά του, ἀλλὰ καὶ οἱ Βρυξέλλες ἐνδιαφέρονταν προβάλλειν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι πέρασε ἡ περίοδος τῆς κρίσεως καὶ ὅτι ἡ Εὐρώπη προχωράει μὲ ταχὺ βηματισμὸ πρὸς τὴν ἑνοποίησή της. Ὡς σταθμοὺς στὴν ἀλλαγὴ θεωρεῖται ἡ ἀπ’ εὐθείας ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, ἐνῶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση τῶν νοτίων χωρῶν σημαίνει στροφὴ πρὸς τὴν ἀνάπτυξη, μὲ τὴν ἀποδοχὴ ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς∙ σύμβολο τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση γίνεται ἡ Ἑλλάς, ὅπως πρὸ τετραετίας ἦταν τὸ σύμβολο τῆς χρεωκοπίας, μὲ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ διατυμπανίζουσα πομποδῶς ὅτι ἐπίκειται ἡ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν πρὸς στὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται.

Κίνα, νέες μεταρρυθμίσεις

Στὴν ἐπεκταση τῶν μεταρρυθμίσεων προχωράει ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση, στὸν πιστωτικὸ καὶ ἐπιχειρηματικὸ τομέα, μὲ σκοπὸ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων στὶς ἀγροτικὲς καὶ καθυστερημένες περιοχές∙ στὰ πλαίσια αὐτὰ καταργοῦνται ὅλοι οἱ περιορισμοὶ γιὰ τὴν ἵδρυση διαδικτυακῶν ἐπιχειρήσεων, μὲ πρῶτο βῆμα στὴ Σαγκάη καὶ στὴ συνέχεια σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ἐνῶ κατέλαβε τὴν πρώτη θέση σὲ δύο κρίσιμες κατηγορίες πέρυσι, οἱ Κινέζοι τουρίστες στὸ ἐξωτερικὸ ἀνῆλθαν σὲ ἑκατὸ ἑκατομμύρια, μὲ δαπάνη 57 δις εὐρώ, ἀλλὰ καὶ πουλήθηκαν εἰκοσιδύο ἑκατομμύρια αὐτοκίνητα στὴν χώρα. Ἡ κατάργηση ὅλων τῶν περιορισμῶν σημαίνει ὅτι εἶναι εὔκολη πλέον ἡ ἵδρυση καὶ λειτουργία τῶν ξένων ἐπιχειρήσεων στὴ μεγάλη χώρα, ἐνῶ διευκολύνονται οἱ ξένες μεγάλες ἐπιχειρήσεις γιὰ ἐπενδύσεις σὲ παρθένες περιοχές, γιὰ τὰ ἀγροτικὰ καὶ ὀρυκτὰ προϊόντα∙ οἱ Κινέζοι τουρίστες δαπανοῦν κατὰ κεφαλὴ περισσότερα ἀπ’ τοὺς Δυτικούς, ἐνῶ Γερμανία, Γαλλία καὶ Βρεταννία τοὺς διευκολύνουν στὴν ἔκδοση βίζας.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὰ αἰσιόδοξα μηνύματα ἀπ’ τὴν Ἀθήνα γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὶς δηλώσεις τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3613 δολλάρια καὶ 142,9850 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,13, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1226. Τὸ οἰκονομικὸ κλίμα στὴν Εὐρωζώνη βελτιώθηκε αἰσθητά, ἂν καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὸ τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, 0,25%, χωρὶς νὰ ἀποκλείει τὴν μείωσή του στὸ μηδὲν πολὺ σύντομα, ἀφοῦ καὶ ὁ πληθωρισμὸς παραμένει στὸ 0,8%∙ οἱ ἐπενδυτὲς στρέφονται πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς μετοχές, μὲ προτίμηση ἐκεῖνες τῶν νοτίων χωρῶν, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὸ ἑλληνικὸ Χρηματιστήριο, καθὼς διατηρήθηκε σὲ μικρὴ ἄνοδο χθές, παρὰ τὴν ρευστοποίηση κερδῶν, μετὰ τὸ τριήμερο τῆς ἀνόδου. Οἱ παρατηρητὲς χαιρετίζουν τὴν ἐπιτυχημένη ἔξοδο τῆς Ἰρλανδίας στὶς ἀγορὲς καὶ προβλέπουν παρόμοια πορεία καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα στὸ δεύτερο ἑξάμηνο.

Ἰσραήλ, διαδηλώσεις μαύρων

Οἱ ἀφρικανικῆς καταγωγῆς Ἰουδαῖοι τοῦ Ἰσραὴλ πραγματοποιοῦν διαδηλώσεις στὸ Τὲλ Ἀβὶβ καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ μέρες τώρα, διαμαρτυρόμενοι γιὰ τοὺς διακρίσεις εἰς βάρος τους∙ πρόκειται γιὰ ἔγχρωμους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀσπασθεῖ τὴν ἰουδαϊκὴ θρησκεία ἢ εἶναι ἀπόγονοι τῶν κατοίκων τῆς Ἀβησυνίας, ὅπου εἶχε ἱδρυθεῖ τὸ δεύτερο ἰουδαϊκὸ κράτος στὸν κόσμο, μὲ τρίτο τὴν αὐτοκρατορία τῶν Χαζάρων στὸν Καύκασο κατὰ τὸν Μεσαίωνα. Ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση κατατάσσει αὐτοὺς στὴν ἴδια σχεδὸν κατηγορία μὲ τοὺς Παλαιστίνιους κατοίκους τῆς χώρας, μὲ πολλοὺς περιορισμοὺς στὰ ἀστικὰ δικαιώματά τους∙ οἱ περισσότεροι ἄλλωστε μιλᾶνε τὴν μητρική τους γλῶσσα, ὅπως καὶ οἱ ρωσικῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ οἱ τελευταῖοι ἔχουν ἐπιτύχει τὴν ἀναγνώριση τῆς διδασκαλίας της, ἴσως ἐπειδὴ εἶναι περισσότεροι καὶ πιὸ ὀργανωμένοι ἀπέναντι στὸ ἰουδαϊκὸ κράτος.

ΗΠΑ, παράταση κακοκαιρίας

Ἡ κακοκαιρία παρατείνεται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὴν θερμοκρασία σὲ πολλὲς ἀνατολικὲς περιοχές της, κάτω ἀπ’ τὸν Νότιο πόλο καὶ τὸν Ἄρη∙ περισσότερο ἀπ’ τὸν μισὸ πληθυσμὸ τῆς μεγάλης χώρας παραμένει κλεισμένος στὰ σπίτια του, ἐνῶ οἱ προμήθειες τροφίμων ἐξαντλοῦνται καὶ ὁ ἀνεφοδιασμὸς τῆς ἀγορᾶς εἶναι πολὺ δύσκολος, λόγῳ τοῦ μεγάλου στρώματος πάγου στὶς ὁδικὲς καὶ σιδηροδρομικὲς γραμμές. Τὸ κύμα ψύχους εἶναι πρωτοφανὲς στὴν ἱστορία, ἀλλὰ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῶν δινῶν στὸν βόρειο πόλο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προβλεφθεῖ, διότι ἡ λειτουργία τους εἶναι ἄγνωστη∙ οἱ δίνες εἶναι κυκλικοὶ ἄνεμοι περὶ τὸν πόλο, οἱ ὁποῖοι συγκρατοῦν τὰ ψυχρὰ ρεύματα ἐντὸς τῆς περιοχῆς του. Ἐὰν σπάσει ἡ κυκλικὴ κίνησή τους διαχέονται πρὸν νότον τὰ ψυχρὰ ρεύματα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.