Διεύρυνση ἀναταράξεων στὴν ἀντιπολίτευση

Ἡ φυλάκιση τῶν ἄλλων τριῶν βουλευτῶν τῆς ἀκροδεξιᾶς σημαίνει ὅτι ἡ Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς ἀριθμεῖ πλέον 295 βουλευτές, ὁπότε πλειοψηφία τους εἶναι τὸ ἥμισυ∙ ἡ ἀποχώρηση τοῦ πρώτου ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύθηκε, λίγες μέρες μετὰ μὲ τὴν ἐξάχνωση τῶν συνοδοιπόρων του στὴ δεξιά, ἐνῶ ἡ κινητικότης στοὺς ἀνεξάρτητους ἐπιταχύνεται. Ὁ Ναπολεοντίσκος πείθει ὅλο καὶ λιγώτερο, διότι ἀκόμη καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις μόλις τοῦ δίδουν μοναδιαῖο προβάδισμα, ἐπειδὴ δὲν γίνεται μεγαλύτερη νόθευση τῶν στοιχείων∙ ἡ ἀπουσία ἀπ’ τὶς τελετὲς ἀναλήψεως τῆς προεδρίας ἐξαργυρώνεται τώρα, διότι μόλις ἐξασφάλισε πρόσκληση γιὰ ὁμιλία στὴν Ὁλλανδία, ὡς ὑποψηφίου προέδρου, ἀλλὰ ἀπὸ δύο μικρὰ κόμματα, μὲ μονοψήφια ἐπιρροή, ἐλάχιστα φιλοευρωπαϊκὰ καὶ μὲ δεδομένη τὴν θέση τους κατὰ τῆς περικοπῆς τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους.

Ἐπιτάχυνση τῶν ἀνακρίσεων

Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀνακρίσεων σὲ ὅλα τὰ σκάνδαλα δείχνει δύο πράγματα, τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πλήρη διαλεύκανση τῶν ὑποθέσεων∙ στὴ λίστα Λαγκάρντ, ἀρχίζουν οἱ ἀνακρίσεις, μὲ πρῶτο τὸν ὑπερόπτη πώποτε τσάρο τῆς οἰκονομίας, στὰ ἐξοπλιστικά, συνελήφθησαν καὶ κρατοῦνται ἄλλοι δυό, στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, ὁ πρῶτος ἀνακριθεὶς ἀφέθη ἔλεύθερος, μὲ ἐγγύηση 300000 εὐρώ, ἐνῶ σήμερα καταθέτει ὁ Δημήτρης Κοντομηνᾶς στὴν κλινικὴ καὶ ἐπισπεύδονται οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἔκδοση ἀπ’ τὴν Τουρκία τοῦ Ἄγγελου Φιλιππίδη. Ἡ πλήρης ἔκταση τῶν σκανδάλων διερευνᾶται, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ τὸ ἄνοιγμα πολλῶν λογαριασμῶν στὸ ἐξωτερικό, μὲ ἄγνωστο τὸ περιεχόμενό τους καὶ ἀκόμη περισσότερο τοὺς ἄλλους ἀποδέκτες τῶν κινήσεων∙ ἕνα εἶναι δεδομένο, ὅτι οἱ ἐκπλήξεις θὰ εἶναι πολλὲς καὶ σὲ πολλαπλᾶ ἐπίπεδα. Ἡ οἰκογένεια ἄλλωστε τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ ἀδυνατεῖ ἀποκρύψαι τὸν πανικό της∙ οἱ ἀνακοινώσεις τους λένε πολλά.

Διευκολύνσεις μὲ τρόικα

Ἡ τρόικα φθάνει τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς εἶναι εὐοίωνες γιὰ τὴν χώρα μας, ἐπειδὴ ἔχουν βελτιωθεῖ ἀρκετὰ οἱ οἰκονομικοὶ δεῖκτες∙ πρῶτο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἔκθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ὅτι ἡ τρόικα, δηλαδὴ κυρίως τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ποὺ ὑποτίθεται διέθετε τὴν ἀπαραίτητη τεχνογνωσία, ἔκανε λάθος στὶς ἐκτιμήσεις του, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔκρηξη τῆς ὑφέσεως πρῶτα στὴν Ἑλλάδα∙ δεύτερο, τὸ πρωγογενὲς πλεόνασμα προβλέπεται ἀκόμη μεγαλύτερο, καθὼς τὰ δημόσια ἔσοδα κινοῦνται πάνω ἀπ’ τὶς προβλέψεις, ἐνῶ δικαιώνεται ὁ πρωθυπουργὸς στὶς πρωτοβουλίες του, κατάθεση προϋπολογισμοῦ, παράταση μειώσεως ΦΠΑ στὴν ἑστίαση∙ τρίτο, οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν πλέον τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν προτίθενται νὰ ἀνεχθοῦν ἄλλα πειράματα -ἂν καὶ πολλοὶ ἀποδέχονται τώρα, ὅτι δὲν ἦταν καθόλου τυχαῖες οἱ προτάσεις τοῦ Ταμείου, ἀλλὰ προσπάθεια ὑπονομεύσεως τῆς Εὐρωζώνης, πέραν τῆς χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος-, καθὼς βλέπουν μπροστά τους χειρποπιαστὴ τὴν ἀνάκαμψη στὶς νότιες χῶρες.

Καταστροφὴ χημικῶν Συρίας

Ἄμεση ἀπειλὴ γιὰ τὶς ἑλληνικὲς θάλασσες καὶ τὶς δυτικὲς ἀκτὲς τῆς χώρας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόφαση τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν χημικῶν τῆς Συρίας στὸ νότιο Ἰόνιο καὶ μεταξὺ Κρήτης, Σικελίας καὶ Μάλτας∙ τὸ πρῶτο φορτίο χημικῶν ἔχει φορτωθεῖ στὴ Λατάκεια σὲ ἀμερικανικὸ πολεμικὸ καὶ μεταφέρεται συνοδείᾳ ἑνὸς ρωσικοῦ καὶ ἑνὸς κινεζικοῦ σὲ λιμάνι τῆς Ἰταλίας. Ἐκεῖ θὰ μεταφορτωθεῖ σὲ ἀμερικανικὸ φορτηγὸ ποὺ θὰ πλεύσει στὸ νότιο Ἰόνιο γιὰ τὴν καταστροφή τους μὲ τὴν μέθοδο τῆς πυρολύσεως σὲ μεταλλικὴ δεξαμενή. Τὰ λύματα θὰ πεταχθοῦν στὴ θάλασσα, ποὺ σημαίνει καταστροφὴ κάθε μροφῆς ζωῆς∙ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἐνημερωθεῖ. Κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο διαμαρτυρία γιὰ ὑπογραφὴ στὴ διεύθυνση: http://www.avaaz.org/en/petition/Ioannis_Maniatis_Evangelos_Venizelos_Arnitheite_tin_perivallontiki_kai_oikonomiki_katastrofi/?kIzdIgb.

Νέα Σταυρούλα Τσολακίδου

Ἡ νέα Σταυρούλα Τσολακίδου ἀπ’ τὴν Καβάλα ἀναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στὸ σκάκι νέων κοριτσιῶν στὴν Πολωνία, μὲ πέντε νίκες, δύο ἰσοπαλίες καὶ μία ἧττα∙ ἡ μαθήτρια τοῦ Γυμνασίου νίκησε τὴν ρωσίδα ἀντίπαλό της στὸν τελευταῖο ἀγῶνα καὶ κέρδισε τὴν πρώτη θέση. Ἀσχολεῖται ἀπὸ ἑπτὰ ἐτῶν μὲ τὸ σκάκι κι εἶναι μέλος τοῦ Σκακιστικοῦ Ὁμίλου Καβάλας ὁ ὁποῖος τὴν στέλνει στὶς διεθνεῖς ἀθλητικὲς ὀργανώσεις∙ εἶναι καλὴ μαθήτρια καὶ διδάσκεται καὶ μουσική, χωρὶς νὰ παραμελεῖ τὰ μαθήματά της. Σεμνὴ καὶ διακριτικὴ στὴν παρουσία της ἡ Σταυρούλα ἀφιερώνει ἀρκετὸ χρόνο κάθε μέρα στὸ εὐγενὲς αὐτὸ ἄθλημα καὶ ἀκολουθεῖ πιστὰ τὶς συμβουλὲς τοῦ προπονητοῦ της. Τίμησε τὰ ἑλληνικὰ χρώματα στὸ ἐξωτερικό.

Μηδ’ ὀνομάζειν Ἀρεοπαγίτας

Ἡ θέσπιση τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀπασχολεῖ ἀρκετὰ τὸν Πλούταρχο∙ οἱ ἀρχαῖες πηγὲς δὲν συμφωνοῦσαν ὡς πρὸς τὴν καθιέρωσή του, ἀλλὰ ἦταν δεδομένη ἡ ἐνίσχυση τῶν ἁρμοδιοτήτων του ὑπὸ τοῦ Σόλωνος. «Καὶ μαρτυρεῖν αὐτοῖς δοκεῖ μάλιστα τὸ μηδαμοῦ τὸν Δράκοντα λέγειν μηδ’ ὀνομάζειν Ἀρεοπαγίτας»∙ καὶ πρὸς τὸν Σόλωνα συμφωνεῖ ἡ μαρτυρία ὅπως φαίνεται, διότι πουθενὰ ὁ Δράκων δὲν ἀναφέρεται στοὺς Ἀρεοπαγίτες. «Ἀλλὰ τοῖς ἐφέτες ἀεὶ διαλέγεσθαι περὶ τῶν φονικῶν»∙ ἀλλὰ προκειμένου γιὰ τὶς δίκες φόνων ἀναφέρεται στοὺς ἐφέτες. «Ὁ δὲ τρισκαιδέκατος ἄξων τοῦ Σόλωνος τὸν ὄγδοον ἔχει τῶν νόμων οὕτως αὐτοῖς ὀνόμασι γεγραμμένον»∙ ἡ δὲ δεκάτη τρίτη πινακίδα τοῦ Σόλωνος τὸν ὀγδοο νόμο τοῦ Σόλωνος περιέχει κι εἶναι ἔτσι γραμμένη κατὰ λέξη. Ἡ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση τοῦ Σόλωνος ἦταν ἡ πρώτη τόσο τολμηρὴ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος∙ γιὰ πρώτη φορὰ κατθιερώθηκαν τὰ δημοκρατικὰ δκαιωμάτα σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς πολῖτες.

Ὁλλάντ, κρίσιμη ἑβδομάδα

Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ περνάει τὴν χειρότερη ἑβδομάδα τῆς εἰκοσάμηνης θητείας του στὸ Μέγαρο τῶν Ἠλυσίων, μὲ κορυφαία δοκιμασία τὴν σημερινὴ συνέντευξη τύπου∙ ἡ ὕφεση στὴ χώρα ἐπιδεινώνεται, ἐνῶ ἡ ἀπογοήτευση τῶν Γάλλων πρὸς τὸ πρόσωπό του ἀποτυπώνεται στὴν κατακόρυφη πτώση τῆς δημοτικότητός του, στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο γιὰ πρόεδρο τῆς πέμπτης γαλλικῆς δημοκρατίας καὶ ἀντιμετωπίζει καὶ τὶς ἐρωτικές του περιπέτειες. Οἱ Γάλλοι εἶναι ἔντονα δυσαρεστημένοι, διότι βλέπουν τὴν ἐπέκταση τῶν γερμανικῶν ἐξαγωγῶν, τὴν ἐξισορρόπηση τῆς ἀγγλικῆς οἰκονομίας, τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἱσπανικῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνακούφιση τῆς ἰταλικῆς καὶ μόνο τὴν δική τους ἀκόμη σὲ κρίση∙ οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς ἀποδίδουν τὴν δυσαρέσκεια τοῦ κόσμου στὴν ἔλλειψη τολμηρῶν πρωτοβουλιῶν ἀπ’ τὸν πρόεδρο καὶ τὴν κυβέρνησή του καὶ στὴν παθητικὴ στάση του ἀπέναντι στὰ προβλήματα. Οἱ Γάλλοι θέλουν ἰσχυρὴ κυβέρνηση γιὰ νὰ ὑπακούσουν, διαφορετικὰ ἀντιδροῦν, ἀκόμη καὶ σὲ σωστὲς κυβερνητικὲς πρωτοβουλίες.

Πολιορκία τῆς Μπανγκὸνγκ

Τὴν πολιορκία τοῦ κέντρου τῆς Μπαγκόνγκ καὶ τὸν ἀποκλεισμό του ἀπ’ τὴν ὑπόλοιπη χώρα ἐπιδιώκουν οἱ ἀντιπολιτευόμενοι διαδηλωτὲς τῆς Ταϋλάνδης, μὲ σκοπὸ τὴν ὑποχρέωση σὲ παραίτηση τῆς πρωθυπουργοῦ τους∙ ἀπ’ τὸ πρωὶ χθὲς εἶχαν συγκεντρωθεῖ χιλιάδες κόσμος στὶς βασικὲς ὁδικὲς ἀρτηρίες, ἀλλὰ δὲν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ὁ ἀποκλεισμός, παρὰ τὴν μεταφορὰ πολλῶν διαδηλωτῶν ἀπ’ τὶς ἐπαρχίες. Ἡ Γίνγκλουκ Σιναβάρτα ἀρνεῖται νὰ παραιτηθεῖ καὶ βρίσκεται σὲ κυβερνητικὸ γραφεῖο ἐκτὸς τοῦ κέντρου τῆς πρωτευούσης, ἐνῶ καὶ δικοί της ὀπαδοὶ κατέβηκαν στοὺς δρόμους∙ ἡ ἀντιπολίτευση ἐπιδιώκει τὴν ματαίωση τῶν ἐκλογῶν τῆς 2ας Φεβρουαρίου καὶ τὸν σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ ἀπορρίπτει ἡ πρωθυπουργὸς τὴν πρόταση, ἐνῶ στηρίζεται στὶς βόρειες ἐπαρχίες καὶ ὁ στρατὸς δηλώνει ὅτι θὰ παραμείνει ἀμέτοχος. Ἡ χώρα ὑφίσταται διαδηλώσεις ἐπὶ τρεῖς μῆνες στὴν πρωτεύουσα, μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία∙ πολλοὶ ἐξωτερικοὶ παράγοντες παρεμβαίνουν στὴν πολιτικὴ ζωῆ τῆς ἐξωτικῆς Ταϋλάνδης.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς παρατηρήθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3651 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 141,4690 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1246, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 106,96. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι τηροῦν στάση ἀναμονῆς κι ἀποφεύγουν μαζικὲς τοποθετήσεις, καθὼς εἶναι ἐξισορροπημένες οἱ ἐξελίξεις στὴν ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία, μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Εὐρώπης∙ ἡ Airbus ἐπέπανῆλθε πέρυσι στὴν πρώτη θέση τῶν καθαρῶν παραγγελιῶν ἀεροσκαφῶν, 1503, ἔναντι 1355 τῆς Boeing, ἡ ὁποία εἶχε πάρει τὰ πρωτεῖα τὸ 2012. Ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν δύο μεγάλων σὲ ἀεροπλάνα μαζικῶν μεταφορῶν γίνεται ὀξύτερος, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ παρέδωσαν 643 ἀεροσκάφη, ἀπὸ 626 τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ ἔχουν στὰ βιβλία τους, 5080 κατεγεγραμμένες παραγγελίες, ἔναντι 5559 τῶν ἀνταγωνιστῶν τους∙ ἡ Airbus αἰσθάνεται ὅτι ἔχει κατοχυρώσει ἰσότιμη θέση στὴν ἀγορά, ἐνῶ ἀρχιζει τὴν παραγωγὴ πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν.

Κίνα, 1η ἐμπορικὴ δύναμη

Σὲ πρώτη ἐμπορικὴ δύναμη παγκοσμίως ἀναδείχθηκε ἡ Κίνα τὸ 2012 ὑποσκελίζοντας τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ ἐξωτερικό της ἐμπόριο ἀνῆλθε σὲ 4,16 δις δολλάρια, ἔναντι 3,15 τῆς Ἀμερικῆς. Ἀπὸ δεκαετίας περίπου ἡ Κίνα εἶχε περάσει τὴν Ἀμερικὴ στὶς ἐξαγωγὲς κι εἶχε καταλάβει τὴν πρώτη θέση πρὸ πενταετίας ὑποσκελίζοντας τὴν Γερμανία, ἀλλὰ μὲ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἀμερικανικῶν εἰσαγωγῶν καυσίμων, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῆς ἐγχωρίου παραγωγῆς πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου, μειώθηκε αἰσθητὰ τὸ ἐξωτερικό της ἐμπόριο∙ τὰ μεγέθη αὐτὰ ἔχουν συμβολικὴ καὶ πολιτικὴ σημασία περισσότερο καὶ ἀντανακλοῦν στὴν διεθνῆ ἐπιρροὴ ἑκάστης χώρας. Φυσικὰ πρώτη χώρα στὸ διεθνὲς ἐμπόριο εἶναι ἡ Εὐρωζώνη, διότι οἱ ἐμπορικὲς ἀνταλλαγὲς μετροῦν κατὰ τὸ νόμισμα, ἀλλὰ δὲν προσαρμόζονται δι’ εὐνοήτους λόγους ἐγκαίρως οἱ διεθνεῖς σχολιαστές.

Ἰράν, συμφωνία πυρηνικῶν

Στὴ συμφωνία, γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς παραγωγῆς ραδιενεργοῦ ὑλικοῦ στὸ Ἰρὰν ἀπ΄ τὶς 20 τρέχοντος μηνός, κατέληξαν στὸ Παρίσι οἱ πέντε μεγάλοι σὺν τὴν Γερμανία καὶ ἡ Τεχεράνη∙ ἡ συμφωνία τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν χαρακτηρίζεται ἱστορικὴ κι ἀναμένεται ἡ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς χώρας ἀπ’ τὶς δυτικὲς δυνάμεις. Στὴν πράξη τὸ Ἰρὰν ἐπανέρχεται στὴν διεθνῆ κοινότητα, ὡς ἰσότιμο μέλος, καὶ πιστεύεται ὅτι θὰ βοηθήσει στὴν ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως στὴν Μέση Ἀνατολή, καθὼς εἶναι ὁ κύριος χρηματοδότης τῆς Συρίας καὶ τῆς Χεζμπολλὰχ στὸν Λίβανο∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ κανονικὴ ροὴ πετρελαίου πρὸς τὶς καταναλώτριες χῶρες κι αὐτὸ ἴσως συμβάλλει στὴν ἔστω καὶ μικρὴ ὑποχώρηση τῶν τιμῶν του. Μιὰ σημαντικὴ ἑστία διεθνοῦς ἐντάσεως ἀπὸ τριακονταπενταετίας κλείνει μᾶλλον.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.