Πολιτικὴ ἀντιστροφὴ τῆς τρομοκρατίας

Ἡ δήλωση τῆς Σταυρούλας Ἀξαρλιάν, ὅτι ὁ γιός της, «ἀπὸ ἐκεῖ ποῦ βρίσκεται δὲν παίρνει ἄδεια», γίνεται καταλύτης στὴν προπαγάνδα τῆς τρομοκρατίας∙ ὁ Θάνος Ἀξαρλιὰν εἶχε σκοτωθεῖ τὸ 1992 σὲ ἐπίθεση τῆς τρομοκρατίας κατὰ τοῦ τότε ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὴν Καραγεώργη Σερβίας∙ ἡ μητέρα του συμμετεῖχε χθὲς σὲ μνημόσυνο στὴν Μητρόπολη γιὰ τὰ θύματά της. Οἱ διασυνδέσεις τοῦ ἀποδράσαντος μὲ τοὺς «Πυρῆνες τῆς φωτιᾶς» ἀποκαλύπτονται, καθὼς δέκα φορὲς εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὰ κελιά τους στὸν Κορυδαλλό∙ ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ σχετικὰ κυκλώματα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν δὲν ἔχουν τεθεῖ ὑπὸ ἔλεγχο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ ἐνεργοῦν κατὰ τὰς ἐντολὰς τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν. Ἡ προσοχὴ στρέφεται πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, διαφορετικὰ ἀναμένονται κι ἄλλες ἐπιθέσεις. Κάποιοι γνωρίζουν πολλὰ κι ἄλλοι περισσότερα.

Καταστροφολογίας κορύφωση

Στὸ σύνολό της ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἐμμένουν στὴν τακτικὴ τῆς καταστροφολογίας, ὡς τελευταῖο τους ὅπλο γιὰ ἀνακοπὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν πολιτικὴ στασιμότητα∙ ἐμφανέστατα τοὺς ἐξαγριώνει ἡ ἀποτυχία τους καὶ ἡ περήφανη ἀγνόηση τῶν ἐπιχειρημάτων τους ἀπ’ τὸν ἁπλὸ κόσμο. Ἔτσι, ἀναγνωρίζουν μὲν τὴν ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρουν λέξη γιὰ τὴν ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως κατὰ 7% περίπου ἀπὸ Δεκέμβριο σὲ Δεκέμβριο, οὔτε γιὰ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων, ὅπως καὶ γιὰ τὶς ἐκπληκτικὲς ἐπιτυχίες τῶν ἐπιχειρήσεων ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ κάνουν πῶς δὲν ὑπάρχουν, ὅπως κάνει καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι, κατὰ τὴν λογική τους, ὅ,τι ἀναγνωρίζουν αὐτοὶ ὑπάρχει… Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι ἔτσι ὁμολογοῦν ἀμφότεροι τὶς ἐξαρτήσεις τους ἀπὸ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα∙ ἐπιβεβαιώνεται αὐτὸ κι ἀπ’ τὴν προβολὴ τῶν παρεμβάσεων τοῦ γνωστοῦ ἀκροδεξιοῦ καὶ ἀντιευρωπαϊστοῦ στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, ἀπέναντι στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

Βατὲς συζητήσεις μὲ τρόικα

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα προδιαγράφονται ὡς βατές, διότι δὲν εἶναι δυσεπίλυτα τὰ προβλήματα, τὸ ἀντίθετο μάλιστα∙ ὁπωσδήποτε ἡ τρόικα ἔχει τὶς ἀντιρρήσεις της στὶς ἑλληνικὲς προτάσεις, ἀλλὰ θὰ ἦταν παράξενο, ἂν δὲν τὶς εἶχε∙ ἀπ’ τὴν ἴδια της τὴν φύση ἐκπηγάζουν οἱ ἀντιρρήσεις, διότι δὲν μελέτησαν ποτὲ σοβαρὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ξεκίνησαν μὲ προδιαγραφές, γιὰ τεμπέληδες καὶ διαφθαρμένους Ἕλληνες, κατὰ τὸν τότε πρωθυπουργός μας∙ ἀλλὰ στὴ συνέχεια ὁμολόγησαν ὅτι ἔκαναν λάθος στοὺς πολλαπλασιαστές, χωρὶς νὰ πληρώσουν τὶς συνέπειές του. Προέβλεπαν πρωτογενὲς πλεόνασμα τὸ 2014 καὶ παράταση τῆς ὑφέσεως, ὁπότε δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν στὸ μυαλό τους, πὼς ἔγινε ἡ ἀντιστροφὴ πέρυσι∙ ὡς μονοσήμαντοι καὶ μονολιθικοὶ στὴν σκέψη τους ἐπιμένουν στὴν ἀποτυχημένη λογική τους. Τὴν θέση τους ἐπιδεινώνουν, διότι πέραν τῶν οἰκονομικῶν δεδομένων, οἱ Εὐρωπαῖοι πολὺ δύσκολα πλέον τοὺς ἀνέχονται…

Διακρίσεις ψηφιακοῦ κλάδου

Οἱ διακρίσεις τῶν ἐπιχειρήσεων ψηφιακῆς τεχνολογίας συνεχίζονται στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ Epsilonnet, ἑταιρεία λογιστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰωάννου Μίχου, μὲ ἕδρα τὴν Θεσσαλονίκη, ἐπελέγη ὡς μία ἀπ’ τὶς δέκα καλύτερες στὴν Εὐρώπη, κατὰ τὸν σχετικὸ διαγωνισμό∙ ἄλλες ἐννέα ἑλληνικές, οἱ περισσότερες ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἔχουν ἀξιολογηθεῖ στὶς ἑκατὸ καλύτερες εὐρωπαϊκὲς καὶ θὰ κριθοῦν σύντομα στὸν σχετικὸ διαγωνισμό. Ἡ Epsilonnet προσφέρει ὁλοκληρωμένα συστήματα λογισμικοῦ γιὰ τοὺς λογιστές, ἀναλόγως πρὸς τὴν νομοθεσία τῆς χώρας τους, γιὰ τὴν ἐπεξεργασία τῶν διαφόρων προβλημάτων τους∙ ἕνα εἶναι τὸ γεγονός, διότι οἱ λεπτομέρειες ἔχουν δευτερεύουσα σημασία, ὅτι ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία εὐνοεῖ τὰ Ἑλληνόπουλα, στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτρικό. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι τὸ ἐφαλτήριό τους.

Ἀμερική, παρακολουθήσεις

Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀνακοίνωσε τὸ νέο πλαίσιο γιὰ τὶς παρακολουθήσεις μέσῳ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε καὶ πολλούς, ἢ μᾶλλον ἐλάχιστοι ἔμειναν ἱκανοποιημένοι∙ τὸ θεσμικὸ πλαίσιο χαρακτηρίζεται ἀπὸ διστακτικότητα καὶ ὑποχωρητικότητα ἀπέναντι στὴν ΝSA, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ζήτησαν, μὲ πρώτους τοὺς Γερμανούς, ἐγγυήσεις μὲ διεθνεῖς συμφωνίες, πέραν τῶν προσωπικῶν διαβεβαιώσεων τοῦ προέδρου. Δηλαδή, ὅπως καὶ προηγουμένως, δύναται ἄνετα ἡ ΝSA παρακαλουθεῖν τοὺς πάντας κι ἂντε νὰ βρεθεῖ ἄλλος ἕνας Σνόουντεν νὰ τὸ ἀποκαλύψει∙ ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης εἶναι τὸ κρίσιμο πρόβλημα κι ὄχι οἱ προφορικὲς δεσμεύσεις. Μετὰ ἀπὸ μηνῶν διαβουλεύσεις ἡ Οὐάσιγκτον δὲν προσέφερε πειστικὴ λύση∙ οὔτε οἱ σύμμαχοί της δὲν τὴν πιστεύουν κι ὄχι οἱ τρίτοι.

Προσθέμενον συγκινδυνεύειν

Ὁ Σόλων θέσπισε νόμο ποὺ καταδίκαζε σὲ ἀτιμία, ὅποιον δὲν μετεῖχε μὲ καμμία πλευρὰ κατὰ τὶς ἐμφύλιες διαμάχες, «μηδετέρας μερίδος γενόμενον»∙ ἤθελε ἐνεργοὺς τοὺς Ἀθηναίους πολῖτες. «Ἀλλ’ αὐτόθεν τοῖς τὰ βελτίω καὶ δικαιότερα πράττουσι»∙ ἀλλὰ πάντοτε νὰ παίρνει θέση μὲ ὅποιους πολιτεύονται καλύτερα καὶ δικαιότερα. «Προσθέμενον συγκινδυνεύνειν καὶ βοηθεῖν μᾶλλον ἢ περιμένειν ἀκινδύνως τὰ τῶν κρατούντων»∙ πρόθυμον συνδιακινδυνεύειν καὶ βοηθεῖν περισσότερο, παρὰ ἀναμένειν στὴν ἡσυχία του τὸ ποιὸς θὰ κερδίσει. «Ἄτοπος δὲ δοκεῖ καὶ γελοῖος ὁ τῇ ἐπικλήρῳ διδούς»∙ ἄτοπος δὲ καὶ γελοῖος θεωρεῖται ὁ νόμος ποὺ ἐπιτρέπει στὴν ἐπίκληρο. «Ἂν ὁ κρατῶν καὶ κύριος γεγονὸς κατὰ τὸν νόμον αὐτὸς μὴ δυνατὸς ᾖ πλησιάζειν»∙ ἂν ὁ νόμιμος σύζυγος καὶ κύριός της κατὰ τὸν νόμο δὲν εἶναι ἱκανὸς γιὰ τὰ καθήκοντά του. «Ὑπὸ τῶν ἔγγιστα τοῦ ἀνδρὸς ὀπύεσθαι»∙ νὰ παραδίδεται σὲ ὅποιον προτιμᾶ ἀπ’ τοὺς συγγενεῖς τοῦ συζύγου της.

Διαβουλεύσεις Εὐρωζώνης

Σὲ ἑβδομάδα κρίσιμων διαβουλεύσεων εἰσέρχεται ἡ Εὐρωζώνη, διότι γίνεται ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ τὴν ἔγκριση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς∙ ἡ ἀνάκαμψη ἔχει ἀρχίσει σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ προώθησή της σὲ ἀνάπτυξη, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μέσῳ τῶν τραπεζικῶν χρηματοδοτήσεων∙ ἡ πολιτικὴ ἀπόφαση ἔχει ληφθεῖ κι ἀπομένει ἡ ἐφαρμογή της μὲ τὴν ἔκδοση τῶν ἀναγκαίων κανονισμῶν ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἡ ἑλληνικὴ προεδρία ἔχει θέσει ὡς πρῶτο μέλημά της τὴν ἀνάκαμψη, διότι θὰ ἐπιτρέψει τὴν αὔξηση τῆς ἀπασχολήσεως, σὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάς, μὲ ὑψηλὰ ποσοστὰ ἀνεργίας∙ ἐφαλτήριο θεωρεῖται ἡ προώθηση τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, διότι αὐτὲς αὐξάνουν τὶς δραστηριότητές τους εὐκολώτερα καὶ ἀπορροφοῦν περισσότερους ἐργαζόμενους σὲ πολὺ σύντομο χρόνο. Ἄλλωστε προιβλέπεται καὶ νέα μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, ἴσως καὶ σὲ ἀρνητικά, λίαν συντόμως.

Καμπούλ, ἐπίθεση Ταλιμπὰν

Στὴν Καμποὺλ οἱ Ταλιμπὰν ἐξαπέλυσαν προχθὲς νέα βομβιστικὴ ἐπίθεση στὴν ἕδρα τῆς ἀνθρωπιστικῆς ἀποστολῆς τοῦ ΟΗΕ, μὲ 21 νεκροὺς ἀπ’ τοὺς ὁποίους 13 Δυτικοί∙ τὴν ἑπομένη νέα ἐπίθεση σὲ αὐτοκινητοπομπὴ τοῦ στρατοῦ τοῦ Πακιστάν, κοντὰ στὰ σύνορα, προκάλεσε μεγάλες καταστροφὲς μὲ ἄλλους 24 νεκρούς. Ἡ κατάσταση βαίνει ἀνεξέλεγκτη, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ παραδίδουν στοὺς Ἀφγανοὺς τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας, ἀλλὰ οἱ Ἰσλαμιστὲς κάνουν αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους καὶ στὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ στὴν ἐπαρχία εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐξουσία∙ δεκατρία χρόνια μετὰ τὴν ἀρχικὴ εἰσβολὴ καὶ ἡ κατάσταση εἶναι χειρότερη ἀπὸ πρίν. Παρόμοια εἶναι καὶ στὸ Ἰράκ, ὅπου οἱ Σουνίτες Ἰσλαμιστὲς προβαίνουν καθημερινὰ σὲ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις καὶ στὸ κέντρο τῆς Βαγδάτης, ἐνῶ ἐλέγχουν ἀκόμη τὴν Φαλούτζα∙ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἀποδεικνύονται ἀνίσχυρες ἀπέναντί τους κι ἀκόμη δὲν ἔχουν καταλάβει τὸ προπύργιο τῶν Ἰσλαμιστῶν. Τὸ χάος στὶς δύο χῶρες τρέφει τὴν τρομοκρατία.

Δημοψήφισμα τῆς Αἰγύπτου

Τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ Σύνταγμα στὴν Αἴγυπτο ἀπέβη ὑπὲρ τοῦ καθεστῶτος, κατὰ 98%, ἀλλὰ ἡ συμμετοχὴ στὴν ψηφοφορία ἦταν μόλις 38,6%∙ ὁ ἰσχυρὸς ἀνήρ, ἀρχηγὸς τοῦ Στρατοῦ, ἐμφανίζεται ὡς ὁ νικητὴς καὶ προβλέπεται λίαν συντόμως νὰ ἀναλάβει τὴν προεδρία τῆς χώρας, ὅπως προβλεπόταν. Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἠρεμίας στὴν Αἴγυπτο παραμένει ὀξύτατο, διότι οἱ Ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι, παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὀργανώσεώς τους, ἐξακολουθοῦν νὰ κατεβαίνουν σὲ διαδηλώσεις καὶ νὰ ἔρχονται σὲ σύγκρουση μὲ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας∙ πολλοὶ διερωτῶνται τοῦ πῶς θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ τάξη στὴν μεγαλύτερη ἀραβικὴ χώρα. Ὁπωσδήποτε τὸ καθεστὼς θὰ κλιμακώσει τὰ καταπιεστικὰ μέτρα, ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, τοῦ ἐὰν αὐτὸ ἀρκεῖ∙ οἱ νέοι συνήθισαν στὶς διαδηλώσεις καὶ στὶς συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία, ὁπότε δὲν εἶναι εὔκολος ὁ ἔλεγχός τους, ὅταν μάλιστα ἔχει ἐπιδεινωθεῖ ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὰ προβλήματα πολλαπλασιάζονται γιὰ ὅλους τους Αἰγυπτίους.

Ἐμπέδωση τῆς ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἐμπέδωση τῆς ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς , μετὰ τὶς σαφεῖς ἐνδείξεις τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἐμπεδώσεως ψυχολογίας ἀνατάσεως στὸν ἑλληνικὸ λαό, προκαλεῖ ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπ’ τὰ κυκλώματα τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ τὸ δείχνουν ὁλοφάνερα ὅτι διαπιστώνουν πὼς χάνουν τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητά τους ἐπὶ τέσσερα χρόνια ὅτι ἐλέγχουν τὴν κατάσταση, καὶ ἀντιδροῦν σπασμωδικά. Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ σκάνδαλα καὶ ἡ δεδομένη βούληση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἐκκαθάρισή τους, συμπληρώνουν τὴν ἐπιβεβαίωση ὅσων ὑποστήριζαν ὅτι εἶναι ἑνιαῖο τὸ κύκλωμα τῶν σκανδάλων καὶ τῆς μεθοδεύσεως τῆς χρεωκοπίας τῆς χώρας πρὸ τετραετίας, μὲ τὶς προεκτάσεις του στὸν ὑπόκοσμο καὶ στὴν τρομοκρατία∙ ἡ λερναία ὕδρα ἢ ἐξαφανίζεται ὁλόκληρη, μὲ τὸ κάψιμο ὅλων τῶν κεφαλῶν της, ἢ διαφορετικὰ ξαναφυτρώνουν κάποιες κεφαλές της. Τὸ παρήγορο γιὰ τὴν χώρα εἶναι ἡ ἀπογύμνωσή τους καὶ οἱ ἀποκαλύψεις τῶν διασυνδέσεών τους, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ἔτσι ἀντιλήφθηκαν ὅλοι, καὶ στὸ τελευταῖο χωριό, τὸν ρόλο τῶν πολλῶν μηχανισμῶν τῆς δηώσεως τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου καὶ τῆς καταδυνατεύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ ἐξελίξεις στὰ σκάνδαλα προσφέρουν ἁπτὲς καὶ αὐταπόδεικτες μαρτυρίες γιὰ τὸ πῶς δούλευαν τὴν τριακονταετία, μὲ διακλαδώσεις σὲ ὅλες τὶς παρατάξεις.
Ἡ ταπείνωση τοῦ καναλάρχου, μὲ τὴν μυθώδη ἐγγύηση γιὰ τὴν μὴ προφυλάκισή του, ἔχει προκαλέσει πανικὸ στὰ κυκλώματα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς∙ ὅλοι ὅσοι πίστευαν, ὅτι εἶναι στὸ ἀπυρόβλητο κι ὅτι ἐλέγχουν τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωή μας, αἰσθάνονται ὅτι φεύγει ἡ ἄμμος κάτω ἀπ’ τὰ πόδια τους. Γνωρίζουν, πολὺ καλύτερα ἀπ’ τὶς ἀνακριτικὲς ἀρχές, σὲ ποιὲς ὑποθέσεις καὶ σὲ ποιὸ βαθμὸ ἔχουν βάλει τὸ χεράκι τους, ἀλλὰ καὶ ὅτι, ὅταν σπάσει ἡ πρώτη θηλειὰ ξηλώνεται ὁλόκληρο τὸ πλεκτό, κι ἀκόμη βρισκόμαστε στὴν ἀρχή∙ ἡ καταλήστευση τοῦ δημοσίου ταμείου ἦταν χειρότερη κι ἀπὸ ἐκείνη τῆς φραγκοκρατίας, διότι τότε οἱ Φράγκοι δὲν εἶχαν πατήσει τὰ ψηλὰ βουνά∙ τώρα οἱ ἀριστεροὶ δὲν ἄφησαν πέτρα πάνω στὴν πέτρα, ὅλα τὰ ἔφαγαν… Κι εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή, διότι ἀκολουθοῦν κι οἱ ἄλλες παραγγελίες ὅπλων, τὸ Κτηματολόγιο τῆς ἴδιας ἐποχῆς καὶ οἱ προμήθειες τοῦ δημοσίου, μὲ τοὺς γνωστοὺς ἐθνικοὺς προμηθευτές∙ δὲν εἶναι δυνατὸν κι οὔτε καὶ ἐθνικὰ πρέπον νὰ διακοπεῖ, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, ἡ ἀνακριτικὴ διαδικασία. Φυσικὰ προχωράει καὶ ἡ λίστα Λαγκὰρντ τοῦ πάλαι ποτὲ τσάρου τῆς οἰκονομίας∙ οἱ πρὸ τετραετίας μεθοδεύσεις ἔρχονταί στὴν ἐπιφάνεια. Θὰ θυσιασθεῖ ὡς Ἰφιγένεια ὁ ἀλαζὼν πώποτε πολιτικός, ἢ θὰ ἀνοίξει τὸ στόμα του, ὅπως ἔκαναν τόσοι στὰ ἐξοπλιστικά; Ἴδομεν…
Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος μετράει τώρα περισσότερο καὶ συζητεῖται εὐρύτατα στὰ καφενεῖα καὶ στὶς πλατεῖες∙ ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται ἀποφασισμένη γιὰ τὴν κάθαρση καὶ δὲν ἐνδίδει, οὔτε γιὰ ἀνθρώπους τῆς παρατάξεώς της, ὅπως μὲ τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο ἢ καὶ μὲ τὸν ὀλιγόνου πρώην ὑπουργό -ὁ ὁποῖος ὑπέστη τὶς συνέπειες τοῦ νόμου καὶ δὲν τὸν ἔσωσε τὸ μεγάλο ὄνομα, ἐνῶ πρὸ τριετίας εἶχε συμβεῖ τὸ ἀντίθετο μὲ τὸν πρώην σοσιαλιστὴ ὑφυπουργό-, ὡς προηγούμενο γιὰ ὅλους. Ἡ παρουσίαση ὅμως τῶν σκανδάλων ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ καὶ τὴν ἀντιπολίτευση δὲν εἶναι ἡ ἴδια∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ δείχνει καταφανῶς ὅτι ἔχει πολλὲς καὶ πολυποίκιλες ἀναστολές∙ ἔτσι στὰ ἐξοπλιστικὰ εἶναι γενικόλογος καὶ ἀόριστος κι ὄχι σαφὴς καὶ συγκεκριμένος, ὅπως ἐπιβάλλουν οἱ ἀποκαλύψεις, ἀλλὰ καὶ ὁ πολιτικός του ρόλος ὡς ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση. Τὶς διασυνδέσεις τῶν προφυλακισθέντων κατὰ τὴν σοσιαλιστικὴ διακυβέρνηση τῆς ἐποχῆς τὶς ἀγνοοῦν ἀμφότεροι, διαπλοκὴ καὶ Κουμουνδούρου, ἢ κατὰ καιροὺς τὰ ὑποβιβάζουν σὲ ἁπλὲς ὑποσημειώσεις∙ ὁ ρόλος τοῦ προπροηγούμενου προέδρου του στὴν ὑπόθεση, μὲ τὶς στενὲς σχέσεις τοῦ ἰδίου καὶ τῆς συζύγου του, μὲ τὸν Ἀντώνη Κάντα, εἶναι ἐκτὸς δημοσιότητος, ἀλλὰ ἡ σιωπὴ τῆς ὑστερικῆς κόρης τους ἀποτελεῖ ἀντικείμενο πολιτικῶν συζητήσεων στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς. Ἔχουν σχέση αὐτὰ τὰ δύο; Ὁ χρόνος θὰ δείξει.
Ὁ δεύτερος παράγων τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς εἶναι ἡ παντελὴς περιφρόνηση τοῦ κόσμου ἀπέναντι στὴν προπαγάνδα καταστροφολογίας τῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ἡ ψυχολογία ἀνατάσεως ἔχει διευρυνθεῖ καὶ ἐμπεδωθεῖ στὸν λαό, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὴν κινητοποίησή του γιὰ ἀναζήτηση δουλειᾶς καὶ νέων ἀπασχολήσεων∙ ἡ κατάθλιψη καὶ ἡ ἀπογοήτευση ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπ’ τὴν αἰσιοδοξία καὶ τὴν πεποίθηση, ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση. Βλέπει ὁ ἁπλὸς κόσμος τὴν διαφορά, ὄχι μόνο στὸν τουρισμό, στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ στὶς ξένες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκοδομή, μὲ τὴν αὔξηση τῶν οἰκοδομικῶν ἀδειῶν κατὰ 4% τὸν Ὀκτώβριο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πενταετία, ἐνῶ καὶ στὴν περίοδο τῶν ἐκπτώσεων παρατηρεῖται αὔξηση τῶν πωλήσεων∙ στὶς τουριστικὲς περιοχὲς οἱ παραγγελίες ἐμπορευμάτων εἶναι τετραπλάσιες, σὲ σύγκριση μὲ πέρυσι, καθὼς προβλέπεται ἔναρξη τῆς τουριστικῆς περιόδου ἀπ’ τὸν Μάρτιο. Ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, ὅταν εἶναι ὁλοφάνερη ἡ στάση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τότε γιατὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ταυτίζεται μὲ τὰ κυκλώματα τῆς διαφθορᾶς; στὰ ἐξοπλιστικὰ δικαιολογεῖται, πρώην πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ὁ ἄλλος καὶ πατέρας τῆς ὑστερικῆς, ἀλλὰ στὰ ὑπόλοιπα; Μία ἑρμηνεία ὑπάρχει, οἱ διασυνδέσεις τῶν συνδικαλιστῶν του εἶναι μᾶλλον πολὺ περισσότερες κι ὄχι ὅσες δείχνει ὁ γραμματέας τῆς ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ∙ φοβᾶται φαίνεται ὅτι θὰ προκαλέσουν σεισμὸ στὴν παράταξή του καὶ ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνακοπή τους. Μᾶλλον ἐπὶ ματαίῳ, παρὰ τὴν συνδρομὴ τῆς διαπλοκῆς.
Καταλυτικὸς παράγων στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ἀποβαίνει γιὰ τὴν κυβέρνηση πλέον ἡ προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ οἱ Ἕλληνες εἴχαμε ξεχάσει τὸ τί σήμαινε διεθνὴς ἀναγνώριση μὲ τὸν ἀπόλυτο ἐξευτελισμὸ τῆς χώρας τὴν διετία τοῦ τελευταίου σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ. Τώρα πλέον ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀναδεικνύεται πρωταγωνιστὴς στὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα, τουλάχιστον γιὰ τὸ τρέχον ἑξάμηνο, μὲ τὴν ἀνεση προωθήσεως ἀρκετῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, ὅπως τῶν θαλασσίων συνόρων καὶ τοῦ μεταναστευτικοῦ∙ τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἄλλο, τὸ γιατὶ ἡ ἀντιπολίτευση, καὶ ἡ Κουμουνδούρου περισσότερο, ἐπιμένουν στὴν προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας; Ἡ διαπλοκὴ δικαιολογεῖται, διότι φοβᾶται τὶς ἀνακρίσεις τῶν σκανδάλων καὶ γνωρίζει ὅτι κανείς τους δὲν εἶναι πλέον στὸ ἀπυρόβλητο∙ ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιστρέφει καὶ πάλι στὶς ἀγκάλες τῆς διαπλοκῆς, ἀπ’ τὶς ὁποῖες ποτὲ δὲν εἶχε φύγει, ὡς σανίδα σωτηρίας του κι ἐπιμένει στὴν ἀντιγερμανικὴ πολεμική. Δὲν ἐπιδέχονται πολλὲς ἑρμηνεῖες αὐτά∙ ἀποκαλύπτουν πρῶτον, ὅτι οἱ ἐξαρτήσεις, τοῦ ἰδίου πλέον κι ὄχι μόνο τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ στὶς τάξεις του, εἶναι ὁλόπλευρες μὲ τὰ κυκλώματα τῆς διαφθορᾶς καὶ δὲν σπᾶνε εὔκολα∙ δεύτερον, ἐπιβεβαιώνουν τὶς ὑποθέσεις ὅτι οἱ ἀτλαντικὲς δεσμεύσεις του παραμένουν πανίσχυρες. Ἔτσι μόνο ἐξηγεῖται ἡ προσκόλλησή του στὰ γκρουπούσκουλα τῆς ἀριστερᾶς στὴν Εὐρώπη, καὶ σαφῶς ἐναντίον τῆς μεγάλης πλειοψηφίας της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.