Πρὸς ἐπανεκτίμηση πολιτικῶν ἐξελίξεων

Στὴν ἐπανεκτίμηση τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων ἐπιδίδονται τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα, καθὼς βλέπουν ὅτι δὲν ἐπβεβαιώνονται οἱ ἀρχικές τους προβλέψεις∙ ἔτσι στὴν Κουμουνδούρου ἐγκαταλείπουν τὶς ἐκτιμήσεις ὅτι θὰ ἔρθουν πρῶτο κόμμα στὶς εὐρωεκλογὲς καὶ θὰ ἐπιβάλλουν μετὰ ἐθνικὲς ἐκλογές. Γνωρίζουν ἄριστα ὅτι στὶς δημοσκοπήσεις ἔρχεται δεύτερος ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ μὲ μεγάλη διαφορὰ ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, ἐνῶ ἀπέναντι στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐξαφανίζεται, ἀκόμη καὶ στὶς χαλκευμένες σφυγμομετρήσεις∙ ἡ γενικὴ ἄρνηση ὅλων τῶν κυβερνητικῶν μέτρων καὶ οἱ παροχὲς πρὸς τοὺς πάντες θυμίζουν στὸν κόσμο τὸν σοσιαλισμὸ τοῦ 2009. Ἄλλωστε οἱ ἐμπνευστὲς τοῦ συνθήματος «λεφτὰ ὑπάρχουν» ἔχουν μετακομίσει «οἰκογενειακῶς» στὴν Κουμουνδούρου, ἐνῶ καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ ὑποψηφιότητα ἐξαχνοῦται στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ καναδυὸ εὐρωπαϊκὲς πόλεις. Οἱ ἄλλες τὴν ξεχνοῦν.

Ἀλλαγὴ πορείας οἰκονομίας

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς πορείας τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη πλέον στὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ καὶ στὸ ἐξωτερικό, μὲ ἀτμομηχανὴ τοὺς δυναμικούς της κλάδους, τουρισμὸ καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία∙ ἀκόμη καὶ ἡ καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς δὲν ἔχει ἐπιπτώσεις στὴ χώρα, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Χρηματιστηρίου, λόγῳ τῆς ἰδιοτυπίας τῆς κεφαλαιαγορᾶς καὶ τῶν παρεμβάσεων τῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων. Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα εἶναι δύσκολες, ἀλλὰ δὲν παρουσιάζουν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια, καθὼς οἱ διαφορὲς δὲν εἶναι ἀγεφύρωτες, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀποδείξει τὴν ἀποφασιστικότητά της γιὰ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων∙ ἡ Ἀθήνα ἐπιλέγει τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν δανειστῶν, διότι ἀναμένει τὴν ὁλοκλήρωση τῶν στοιχείων γιὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν ἐλάχιστη ὕφεση ἢ μικρὴ ἀνάκαμψη τὸν Δεκέμβριο. Ἡ ὁλοκλήρωσή τους δίδει πρόσθετα ἐπιχειρήματα στὴν κυβέρνηση καὶ ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῶν δεκαέξι δις εὐρὼ τὸν Μάρτιο, μὲ εὐνοϊκὲς τὶς προεκτάσεις.

Ἐπιπτώσεις τῶν σκανδάλων

Οἱ διοκαστικὲς ἔρευνες τῶν σκανδάλων ὁδηγοῦν πλέον σὲ κορυφαῖα πολιτικὰ πρόσωπα τῆς τριακονταετίας καὶ τῆς διαπλοκῆς∙ οἱ πληροφορίες ποὺ κυκλοφοροῦν εἶναι πολὺ περισσότερες ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν πρώτων ἡμερῶν τῶν ἀποκαλύψεων γιὰ τὰ ἐξοπλιστικά∙ οἱ ἐπιπτώσεις βαρύνουν πλέον τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ, ἀφοῦ τὸ ἐναπομεῖναν ἔχει πληρώσει ἤδη τὴν νύφη… Στὰ ἐξοπλιστικά, στὸ Ταμιευτήριο, στὰ ἄλλα, ἡ ἀνάμιξη τῶν μεγαλοεκδοτῶν καὶ τῶν δημοσιογραφιζόντων ἔρχεται στὸ φῶς μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν∙ ἡ Κουμουνδούρου γνωρίζει τὶς διαστάσεις τῶν ῥοῶν τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ χαμηλώνει ἐξαιρετικὰ τοὺς τόνους ἢ ἀποδέχεται πλέον σιγὴν ἰχθύος, ἐνῶ ἡ ὑστερικὴ ἔχει ἐξαφανισθεῖ, «ἁμαρτίες γονέων…» Τὴν ἔκταση τῶν καταθέσεων οὔτε οἱ ἀνακριτὲς μποροῦν νὰ ἐκτιμήσουν, διότι τὰ ποσὰ εἶναι μυθώδη∙ πέραν τῶν πολιτικῶν προσώπων οἱ συνδικαλιστὲς κάθε κλάδου ἀκολουθοῦν ἢ ἀνταγωνίζονται τοὺς διαπλεκομένους. Ἡ ῥοή τους τὶς ἑπόμενες μέρες προβλέπεται καταρρακτώδης καὶ προκαλεῖ τὴν πυρρετώδη ταραχή.

Ἀποκάλυψη τῶν διασυνδέσεων

Στὴν ἀποκάλυψη τῶν ὑπογείων διασυνδέσεων στὴν Ἐπιτροπὴ μὲ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα ὁδήγησε ἡ προχθεσινὴ δήλωση τοῦ Ὄλι Ρὲν στὸ Νταβός, γιὰ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Ἑλλάδα τὸ Καλοκαῖρι∙ ἀμέσως μετὰ παρενέβη καὶ τὸν διόρθωσε ὁ Βολφαγκὰνγκ Σώυμπλε καὶ τὴν ἑπομένη ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Φιλανδὸς Ἐπίτροπος τηροῦσε ἕως τώρα χαμηλὸ τόνο κι εἶχε ἀποφύγει τὴν ἀναγνώριση τῆς προόδου τῆς χώρας μας, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐπισκέφθηκε ποτὲ τὴν Ἀθήνα τὴν τελευταία διετία∙ ἐπὶ πλέον προϊσταται τῆς Εὐρωστατιστικῆς κι ἑπομένως εἶχε ἀνεχθεῖ τὴν χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων πρὸ τετραετίας ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση. Στὴν ὑπονόμευση τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς ἀποβλέπει, καθὼς φεύγει ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή.

Τρομοκρατία καὶ παρακράτος

Οἱ πληροφορίες γιὰ τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τοῦ παρακράτους μὲ τὴν τρομοκρατία πληθαίνουν∙ στὸν Κορυδαλλό, οἱ κρατούμενοι τρομοκράτες τὸ γιόρτασαν πανηγυρικῶς, μετὰ τὴν ἀπόδραση τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ, ἀφοῦ εἶχαν συμβάλει τὰ μέγιστα γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ σχεδίου. Οἱ φύλακες καὶ ἡ διευθύντριά τους δὲν κατάλαβαν τίποτα, ἢ τοὺς βοήθησαν γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως∙ τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ἡ διατήρηση τῶν στεγανῶν στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ τῶν διασυνδέσεων μὲ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς. Αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο μέλημα τῆς κυβερνήσεως, διότι καὶ ἡ ὑπόθεση τῶν Ἀφγανῶν μεταναστῶν, γιὰ δῆθεν κακοποίησή τους, κάτι τέτοιο μυρίζει, μὲ τὶς καταβολάδες τῆς Κουμουνδούρου στὴν πρώτη γραμμή∙ τὰ ἔχουμε ζήσει αὐτὰ καὶ στὰ Δεκεμβριανά.

Οὐδὲ περιοπτέον ἀχαρίτους

Τὶς ἄχαρες καὶ ἀταίριαστες κοινωνικὲς σχέσεις εἶχε ἐπιδιώξει ἁπαλύνειν, ἂν ὄχι καὶ ρυθμίσειν, ὁ Σόλων μὲ τὴν νομοθεσία του, διότι ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ σεβασθεῖ καὶ τὰ ἔθιμα τῶν Ἀθηναίων γιὰ τὴν κληρονομία∙ ἕνα ἐξ αὐτῶν ἦταν ἡ ὑποχρέωση τῆς κληρονόμου, ὅπως παντρευθεῖ ἕναν ἀπ’ τοὺς στενοὺς συγγενεῖς της, γιὰ νὰ μείνει ἡ περιουσία στὴν εὐρύτερη οἰκογένεια. «Ἐν δὲ ταῖς πόλεσι τὴν ἀταξίαν ταύτην οὐ δοτέον»∙ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέπει τὴν ἀταξίαν ἀταίριαστων γάμων στὶς πόλεις. «Οὐδὲ περιοπτέον ἀώρους καὶ ἀχαρίτους ἐπιπλοκὰς καὶ μηδὲν ἔργον γαμήλιον ἐχούσας μηδὲ τέλος»∙ οὔτε νὰ παραβλέπει τὶς παράκαιρες καὶ ἄχαρες συνενώσεις ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὶς ὑποχρεώσεις τοῦ γάμου οὔτε στὸν προορισμό του. «Ἀλλὰ γέροντι νέαν ἀγομένῳ φαίη τις ἂν ἐμμελὴς ἄρχων ἢ νομοθέτης»∙ ἀλλὰ ὅταν γέρος παντρεύεται νέο κορίτσι θὰ πεῖ ὁ ἐμμελὴς ἄρχων ἢ ὁ νομοθέτης. Ἡ διατήρηση τῆς ἁρμονίας.

Ὁλλάντ, περὶ ἄλλα τυρβάζει

Ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀνακοίνωσε τελικὰ τὸ χωρισμό του ἀπ’ τὴν πρώτη κυρία τοῦ κράτους, μὲ τὴν ὁποία δὲν ἦταν καὶ παντρεμμένος ἐπισήμως∙ ἔδωσε τὴν ἐντύπωση ἐπὶ τρίμηνο σχεδὸν ὅτι δὲν ἔχει ἄλλα προβλήματα ἡ χώρα του κι ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ τοὺς ἔρωτες του, διότι καὶ στὴν συνάντησή του μὲ τὸν πάπα, αὐτὸ ἦταν ἕνα ἀπ’ τὰ κύρια θέματα τῶν συζητήσεων. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ βρίσκεται μονίμως ἐκτὸς θέματος τὸ εἰκοσάμηνο τῆς ἐξουσίας του∙ ἡ οἰκονομικὴ κρίση χειροτερεύει, οἱ μεταρρυθμίσεις καθυστεροῦν ἢ ἀναβάλλονται, λόγῳ πολιτικῆς ἀβουλίας, καὶ τὸ διεθνὲς κύρος τῆς Γαλλίας καταρρέει. Μοναδική της ἐλπίδα ἀπομένει ἡ πρόσδεσή της μὲ τὴν Γερμανία, στὰ πλαίσια τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ δηλαδή, τὸ Παρίσι ἀπὸ ἰσότιμος ἑταῖρος τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος ἐκπίπτει στὸν φτωχὸ συγγενῆ. Κι ἔρχονται οἱ περιφερειακὲς ἐκλογὲς στὴν χώρα, μὲ ἀπρόβλεπτα τὰ ἀποτελέσματα.

Οὐκρανία, διαβουλεύσεις

Οἱ διαβοιυλεύσεις στὴν Οὐκρανία συνεχίζεται, μεταξὺ τοῦ προέδρου καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ χωρὶς σημαντικὴ πρόοδο∙ ὁ Βίκτωρ Νικήτοβιτς προσέφερε τὴν θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ σὲ ἡγέτη τῆς ἀντιπολιτεύσεως, τὴν δέσμευση γιὰ ἀνάκληση τῶν προσφάτων περιοριστικῶν τῶν διαδηλώσεων νόμων καὶ σύντομη προσφυγὴ στὶς κάλπες. Ὁ ἡγέτης ἀπέρριψε τὴν πρόταση, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση ζητάει συνέχιση τῶν διαβουλεύσεων καὶ ἀποφεύγει κλιμάκωση τῶν διαδηλώσεων, μὲ ἀποτέλεσμα σχετικὴ ἠρεμία στὸ Κίεβο, μὲ τοὺς ἀντιπάλους στὶς θέσεις τους∙ στὴν πλάστιγγα ζυγίζει τὸ ψήφισμα τῆς τοπικῆς Βουλῆς τῆς Κριμαίας, γιὰ τὴν κήρυξη τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου στὴ Οὐκρανία καὶ τὴν σύλληψη ὅσων ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου∙ τὸ ψήφισμα ἐκφράζει τὴν γνώμη τῶν Ὀρθοδόξων ρωσικῆς καταγωγῆς τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν ποὺ εἶναι καὶ ἡ πλειοψηφία στὴν χώρα. Ἄλλωστε καὶ ὁ πρόεδρος ζήτησε τὴν σύλληψη ὅσων ἔχουν εἰσέλθει στὴ χώρα παράνομα καὶ ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα.

Συρία, Αἴγυπτος, ἀναταραχὴ

Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Συρία καὶ στὴν Αἴγυπτο παρατείνεται μὲ διαφορετικὴ μορφή∙ στὴ Γενεύη ἄρχισαν οἱ διμερεῖς διαπραγματεύσεις κυβερνήσεως καὶ ἀντιπολιτεύσεως, μὲ κύριο θέμα τὴν τύχη τῶν αἰχμαλώτων, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ πρόοδο. Οἱ δύο πλευρὲς παραμένουν ἀμετακίνητες στὶς θέσεις τους, μὲ ἐλάχιστες ὅμως παραχωρήσεις, καθὼς ἡ ἀντιπολίτευση ζητάει τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ προέδρου, ἀλλὰ ἡ ἴδια εἶναι διχασμένη καὶ δὲν παρουσιάζει ἑνιαία πρόταση γιὰ τὴν διαδοχή∙ ἀπ’ τοὺς μεγάλους, Ρῶσοι καὶ Κινέζοι, ὑποστηρίζουν τὴν διατήρηση τοῦ προέδρου στὴ θέση του, μέχρι τὴν δημιουργία κατάλληλων συνθηκῶν γιὰ τὴν διαδοχή του, ἐνῶ καὶ οἱ Δυτικοὶ δείχνουν ὅτι ἔχουν ἐλάχιστη ἐμπιστοσύνη στὴν ἀντιπολίτευση. Στὴν Αἴγυπτο ἡ τρίτη ἐπέτειος ἀπ’ τὴν ἐπανάσταση συνοδεύθηκε ἀπὸ σκληρὲς διαδηλώσεις τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ 49 νεκροὺς στὶς διάφορες πόλεις∙ ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ διεξαχθοῦν πρῶτα οἱ προεδρικὲς καὶ μετὰ οἱ βουλευτικὲς ἐκλογές, χωρὶς ὅμως ἐγγυήσεις ἠρεμίας.

Κριτήριο, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας

Τὸ κριτήριο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων ἀποβαίνει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ διασφάλιση τῆς κοινοτικῆς συνοχῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ ἀμφότερα ἐπιτυγχάνονται καὶ μάλιστα ἀρκετὰ ἐντυπωσιακά, παρὰ τὶς διαρκεῖς καὶ πολύπλευρες ὑπονομεύσεις. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση διαθέτει τὸ μεγάλο της ὅπλο, τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών της, σὲ πολλαπλάσια βαθμὸ ἀπ’ τὶς γραπτὲς συνθῆκες∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα εἶναι τὸ πρῶτο καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τὸ δεύτερο, ἀναγνωρισμένα ἀπὸ ὅλους. Οἱ ἐπιτυχίες αὐτὲς ἔχουν προκαλέσει τὶς ἄμεσες καὶ ὀξύτατες ἀντιδράσεις ἀπὸ πολλὲς πλευρές, καὶ χωρὶς οὐσιαστικὸ λόγο ἀπὸ κύκλους τῶν Εὐρωπαίων∙ πολλὰ ἄγνωστα τὴν τετραετία ἢ καὶ διαφαινόμενα, ἀλλὰ χωρὶς ἰδιαίτερη σημασία, ἀποκαλύπτονται αἰφνιδίως, ὡς προσπάθεια παρεμποδίσεως τῶν ἐπιτυχιῶν τῆς χώρας. Αὐτὰ προστίθενται στὴν ἐσωτερική μας ἀντιπολίτευση, μὲ τρόπο ἀρκετὰ εὔγλωττο πλέον∙ ἐπιβεβαιώνουν τὶς ὑποθέσεις ὅτι τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα ἐπεκτείνονται ἀπ’ τὰ σοσιαλιστικὰ κυκλώματα καὶ τὶς καταβολάδες τους στὴν διαπλοκή, μὲ ρίζες στὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια καὶ σαφεῖς προεκτάσεις τους στὶς Βρυξέλλες. Τὸ κέντρο εἶναι ὁπωσδήποτε ἑνιαῖο καὶ κατευθύνει τὶς διάφορες παραφυάδες του ἀναλόγως πρὸς τὴν περίπτωση καὶ τὴν συγκεκριμένη ἐποχή, μὲ διττὸ στόχο∙ τὴν προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας, γιὰ τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν κατάθλιψη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν κατασυκοφάντησή μας στὸ ἐξωτερικό.
Ὁ στόχος αὐτὸς ἐπετεύχθη σὲ μεγάλο βαθμό τὰ τρία πρῶτα χρόνια τοῦ Μνημονίου∙ ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση εἶχε πετύχει τὸν σκοπό της, μὲ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκὴ στενὸ συνεργό της, καὶ τοὺς ἐξ Ἑσπερίας προφέσσορες προφητεύειν ἀνὰ τριήμερον, τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ἀπέτυχαν οἰκτρῶς καὶ ἐξουθενώθησαν, ὁπότε προσφεύγουν πλέον στοὺς πραιτωριανούς τους, ὡς τελευταία τους ἐλπίδα∙ ἔτσι ἐπιστρατεύθηκε στὸ Νταβὸς ὁ ἀξιοθρήνητος ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, τὸν ὁποῖο ὅμως διέψευσε αὐθημερὸν ὁ Βολφγκανγκ Σώυμπλε καὶ τὴν ἑπομένη ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς. Φυσικά, ὁ ἀντιπρόεδρος δὲν παραιτήθηκε -ὅπως δὲν εἶχε παραιτηθεῖ καὶ ἡ δική μας Ἐπίτροπος, ὅταν πρὸ τριετίας ἀποκάλυπτε τὰ «σχέδια» γιὰ ἀπομπή μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, σὲ συνεργασία μὲ τὸν ὑπόδικο τσάρο τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ ποῦ εὐαισθησία!- παρὰ ἐσιώπησε μεγαλοπρεπῶς∙ ἡ πλεκτάνη ἀποκαλύπτεται κι ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι τὶς δηλώσεις του μετέδωσε μόνο ἡ ναυαρχίδα τῆς ἀτλαντικῆς καταστροφολογίας καὶ ἀναμετέδωσε ἡ ἐπιχώριος θεραπαινίδα της, ὁ ἄλλος τύπος τὶς ἀγνόησε προκλητικά. Ἡ παροδικὴ ζημία ἔγινε, τὸ Χρηματιοστήριο Ἀθηνῶν κατέρρευσε τὴν Παρασκευή∙ τὸ καλὸ εἶναι ὅτι καὶ ἐμπράκτως γνωρίζουμε τὸ ποιὸς κάλυψε τὴν νόθευση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων τὸ 2009 ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση. Τὸ πόσο θὰ παραμείνει αὐτὸ μυστικὸ εἶναι θέμα ποὺ θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις.
Ἡ ἀντιπολίτευση ἔσπευσε νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὶς δηλώσεις, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο ἄλλωστε, ἂν καὶ κάποια φειδὼ δὲν κάνει κακό∙ τὸ χειρότερο γι’ αὐτὴν εἶναι ὅτι ἐμφανίζεται ἐπὶ τετραετία τώρα ὡς οὐρὰ τῶν καταστροφολόγων τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Κι ἂν μὲν στὴν ἀρχὴ τοὺς παρακολουθοῦσε ἢ τοὺς ἀνέχονταν ἁπλῶς ἡ κοινὴ γνώμη, τώρα ἔχει ἀποδείξει ὅτι δὲν πιστεύει αὐτὲς τὶς Κασσάνδρες∙ τὶς ἀφήνει γιὰ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκὴ καὶ τοὺς συνοδοιπόρους της. Γεννᾶται ὅμως τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, τοῦ πῶς ἀφήνεται καὶ ἐκτίθεται ἡ Κουμουνδούρου καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅσο ἀντιλαμβάνεται ἀπὸ πολιτικὴ ἀξιολόγηση∙ ἕως λίγους μῆνες πρὶν ἦταν ἴσως δικαιολογημένη ἡ στάση τους, διότι δὲν εἶχε ἐμφανισθεῖ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, οὔτε ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἦταν δεδομένη, ἑπομένως μποροῦσαν νὰ φωνασκοῦν γιὰ προσωρινὸ προϋπολογισμό, ἐνῶ καὶ ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου δὲν εἶχε ἀλλάξει πλήρως. Σήμερα ὅμως εἶναι ἀδιαμφισβήτητα τρία πράγματα, ἡ κάλυψη τῶν τρεχουσῶν ἀναγκῶν μας, πρωτογενὸς πλεόνασμα, ἡ ἔστω καὶ μικρὴ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸν τρέχοντα μῆνα καὶ ἡ ψυχολογία ἀνατάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅλοι τρέχουν πλέον καὶ δὲν μένουν μουδιασμένοι κι ἀκίνητοι. Κι ἀφοῦ τρέχουν κάτι κάνουν, κάτι βγάζουν, δηλαδὴ κάτι προσθέτουν στὸ ἐθνικὸ εἰσόδημα. Αὐτὰ καταγράφονται ὡς πραγματικὰ στοιχεῖα κι ἀναγνωρίζονται ἀπὸ ὅλους∙ ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἀγνοεῖ, ὁπότε ἐπιβεβαιώνει τὶς ἐξαρτήσεις του ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἑρμηνεία.
Στὸ ἐξωτερικό, ἡ εἰκόνα τῆς χώρας ἔχει ἀλλάξει ἄρδην∙ ἡ προπαγάνδα τοῦ κακοῦ, τεμπέλη καὶ διεφθαρμένου Ἕλληνα –τὴν ὁποία εἶχε ἐγκαινιάσει ὁ τότε πρωθυπουργὸς- ἔχει ἐξαφανισθεῖ κι ἀντ’ αὐτῆς πληθαίνουν τὰ δημοσιεύματα γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος καὶ τὴν πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις∙ ἡ διαφορὰ τῶν ἐπιτοκίων ἔχει πέσει στὸ ἕνα ἕκτο ἀπὸ τετραετίας, ὁπότε εἴμαστε στὰ πρόθυρα τῆς ἐξόδου στὶς ἀγορές∙ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας καλπάζουν, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, ἐξαγωγές, ἐνῶ ἐπιταχύνονται οἱ ἀποκρατικοποιήσεις∙ οἱ ξένες ἐπενδύσεις αὐξάνονται σημαντικά. Ταυτοχρόνως ἡ ἄσκηση τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως παρέχει τὴν εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς Ἑλλάδος ὡς δυναμικοῦ παράγοντος στὶς εὐρωπαϊκὲς καὶ μεσογειακὲς ὑποθέσεις∙ περνοῦμε πλέον ἀπὸ τὴν θέση τοῦ ἀποδιοπομπαίου τράγου στὴν ἀναγνώριση τοῦ ρόλου μας στὴν στρατηγική μας περιοχή, μὲ εὐεργετικὸ ἀντίκτυπο στὰ ἐθνικά μας θέματα, μὲ πρῶτο καὶ καλύτερο τὴν διακήρυξη τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης. Μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας θαλασσίας πολιτικῆς ἀπ’ τὴν Εὐρώπη ἔρχεται ἡ ἑνιαία θαλασσία περιοχή, κι ἔτσι ἡ ἑλληνικὴ ΑΟΖ καθίσταται εὐρωπαϊκή, καὶ μαζί της ἡ κυπριακή∙ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, ἀφοῦ ἑνώνονται πλέον οἱ δύο ἀποκλειστικὲς ζῶνες. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τῆς Αἰγύπτου μᾶς λέει πολλά.
Στὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ ζωὴ ἡ κυβερνητικὴ παράταξη εἶναι ἡ μόνη κερδισμένη∙ ἀποδεικνύει ὅτι τὸ πρόγραμμά της ἀποδίδει, παρὰ τὶς παρεκτροπές του, δικαιολογημένες ἄλλωστε σὲ περίοδο μεγάλης κρίσεως∙ ὁ πρῶτος κερδισμένος εἶναι ὁ πρωθυπουργός, διότι ἐπέβαλε τὴν πειθαρχία στὴν κυβέρνηση καὶ ἐνέπνευσε ἐμπιστοσύνη στὸν ἑλληνικὸ λαό, γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν θυσιῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή του στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ὁπωσδήποτε προβλήματα παραμένουν καὶ πολλὰ μάλιστα, ἀλλὰ ἡ πορεία τῆς χώρας μετράει∙ αὐτὸ φαίνεται ἄλλωστε κι ἀπ’ τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, στὶς ὁποῖες, παρὰ τὴν ἐμφανέστατη νόθευσή τους, μειώνεται ἡ διαφορὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ στὴν πράξη, χωρὶς τὴν νόθευση, ἡ διαφορὰ τῆς ΝΔ ἐκτινάσσεται στὰ ὕψη. Οἱ ἐξελίξεις στὴν τρομοκρατία παρέχουν τὴν εὐκαιρία στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ νὰ ἀσχοληθεῖ προσωπικὰ καὶ μὲ τὰ κυκλώματα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ παρακράτους∙ χωρὶς τὴν κάλυψη τοῦ παρακράτους δὲν γινόταν τίποτε, οὔτε ἀποδράσεις, οὔτε γλέντια στὸν Κορυδαλλό. Ἡ τριακονταετία μᾶς ἄφησε πολλά∙ τώρα ἀποκαλύπτονται κι αὐτὰ μαζὶ μὲ τὰ σκάνδαλα καὶ τὶς προεκτάσεις τους στὴν διαπλοκή. Ἤδη ἄνοιξαν οἱ πρῶτοι λογαριασμοὶ μὲ τὶς πληρωμὲς στοὺς δημοσιογραφίζοντες κι ὄχι μόνο∙ ἡ «προφυλάκιση» τοῦ καναλάρχου ἄνοιξε τὴν κερκόπορτα γιὰ πολλὰ ἄλλα καὶ ἄκρως ἐνδιαφέροντα ἐπίσης. Τὸ ἀπυρόβλητο δὲν ἰσχύει πλέον γιὰ κανέναν, ὅσο ψηλὰ κι ἂν βρίσκεται.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.