Ἐξοπλιστικά, νέοι λογαριασμοὶ ἀνοίγουν

Οἱ ἀνακριτὲς στὰ ἐξοπλιστικὰ ἀνακάλυψαν νέους λογαριασμοὺς καὶ καλοῦν σὲ νέες ἀπολογίες πολλοὺς προφυλακισμένους, ἐνῶ φαίνεται ὅτι πολλοὶ ἀνησυχοῦν, ὅπως ὁ Ναπολεοντίσκος∙ ἡ ἐπίσκεψή του στὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς δὲν φαίνεται καθόλου ἐθιμοτυπική, ἀλλὰ λέγεται ὅτι πολλὰ ὑποκρύπτει. Οἱ νέοι λογαριασμοὶ βρέθηκαν σὲ ἔρευνα τοῦ ἀνακριτοῦ στὸ γραφεῖο προφυλακισμένου, σὲ εἰδικὴ κατάσταση, τὴν ὁποία δὲν εἶχε ἀναφέρει κατὰ τὴν ἀπολογία του∙ οἱ ἀποδέκτες πολλοὶ καὶ σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχουν γίνει γνωστὰ τὰ ὀνόματά τους καὶ τὰ ποσά. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἀνοίγει νέος κύκλος ἀνακρίσεων, ἀλλὰ καὶ ἀποδεκτῶν τῶν προμηθειῶν, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις του∙ ἡ διαπλοκὴ κράτησε τὸ θέμα σὲ χαμηλοὺς τόνους κι ἴσως αὐτὸ λέει, γιὰ τὶς διαστάσεις τῶν τελικῶν ἀποδεκτῶν, περισσότερα.

Ἀναθέρμανση μὲ τὴν Ρωσία

Στὴν ἀναθέρμανση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων ὁδήγησε ἡ συνάντηση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὶς Βρυξέλλες, ἀμέσως μετὰ τὴν εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς∙ τὰ ἐνεργειακά, ὁ τουρισμὸς καὶ οἱ ἐμπορικὲς σχέσεις ἦταν τὸ κύριο ἀντικείμενο τῶν συνομιλιῶν τῶν δύο ἀνδρῶν. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἐμφανίσθηκε πρόθυμος νὰ συζητήσει τὸ θέμα τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ἐνῶ ἐπανέλαβε κι αὐτὸς τὴν σημασία τῶν πολιτιστικῶν καὶ ἱστορικῶν σχέσεων τῶν δύο λαῶν μας∙ ἡ στιγμὴ θεωρεῖται κατάλληλη, ἐπειδὴ ἡ Μόσχα, ἐκτὸς τῶν θεμάτων τῶν ἀγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου –ποὺ ὑπονόμευσε ἡ σοσιαλιστική μας κυβέρνηση- ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, μὲ προτεραιότητα στοὺς σιδηροδρόμους καὶ στὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης. Στὰ πολιτικά, ἡ στρατηγικὴ θέση τῆς χώρας ἐνδιαφέρει τὸ Κρεμλίνο, τὸ ὁποῖο διατηρεῖ τὸν στόλο του στὴ Μεσόγειο. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀποδέχθηκε πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα .

Αἰσιοδοξία γιὰ οἰκονομία

Τὰ αἰσιόδοξα μηνύματα γιὰ τὴν οἰκονομία πολλαπλασιάζονται, ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸ ἐσωτερικό∙ τὰ χειρότερα ἔχουν περάσει ὑποστηρίζουν Εὐρωπαῖοι ἀξιωματοῦχοι, ἐνῶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ὑπερβαίνει τὸ ἕνα δις εὐρώ∙ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα διευκολύνονται, διότι προστίθεται πλεόνασμα καὶ στὸ ἰσογύζιο πληρωμῶν. Ὁ πρωθυπουργός, στὴν ὁμιλία του στοὺς Εὐρωπαίους βιομηχάνους, χαρακτήρισε ἔτος ἐπενδύσεων καὶ ἀνάκαμψεως τῆς οἰκονομίας τὸ 2014∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀγορὰ εἶναι ἐμφανέστατος καὶ μόνο στὸ Χρηματιστήριο κυριαρχεῖ ἡ ἀτλαντικὴ καταστροφολογία. Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων ἐπενδυτῶν αὐξάνεται, καθὼς χθὲς ἐκπρόσωποι τῆς Samsung ἄρχισαν διαπραγματεύσεις μὲ τὸν ΟΛΠ καὶ τὴν COSCO, γιὰ τὴν χρησιμοποίησή του γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν προϊόντων της στὴν Εὐρώπη∙ εἶναι ο τέταρτος κολοσσός, μετὰ τὴν ΖΤΕ, Hewlett Packard καὶ Huawei ποὺ ἐπιλέγει τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν κινητῶν της, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν γιὰ θέματα λογισμικοῦ.

Συμφωνία στὶς Βρυξέλλες

Στὶς Βρυξέλλες προχθὲς συνέβησαν δύο πράγματα, πρῶτον, συμφωνία γιὰ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα τὸν Φεβρουάριο καὶ ἔγκριση τῆς μεγάλης δόσεως τῶν δεκαέξι δις εὐρὼ τὸν Μάρτιο∙ δεύτερον, ἡ διάλυση τοῦ στρατοπέδου τῶν Ἀτλαντιστῶν στὴν Εὐρωζώνη. Ἔτσι, ὁ Ὄλι Ρὲν ἐμφανίσθηκε συγκαταβατικὸς κι ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῶν ἐπιτυχιῶν τῆς χώρας μας –ξεχνώντας τὰ ὅσα εἶχε πεῖ στὸ Νταβὸς τὴν Παρασκευή-, ἐνῶ μόνος ἐπικριτὴς ἀπεμεινε ὁ ἄσχετος Ὁλαννδός∙ φυσικά, εἶχε προηγηθεῖ ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, μὲ τὴν κατηγορηματικὴ δήλωσή του, ὅτι ὅλα θὰ τελειώσουν κανονικὰ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἐπιχώριος διαπλοκὴ τὰ εἶχε χαμένα, διότι δὲν περίμενε τὴν στροφὴ τοῦ ἀντιπροέδρου, ὁπότε ἔκοψαν αὐθαιρέτως τὶς δηλώσεις τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ.

Ἀποκοπὴ συνδέσεων φυλάκων

Ἡ παραπομπὴ σὲ ἀνάκριση τῶν δύο εἰσαγγελέων τοῦ Πειραιῶς, γιὰ τὶς αὐθαίρετες ἄδειες στοὺς τρομοκράτες καὶ τὴν ἀσυδοσία τους στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ, καταδεικνύει τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πάταξη τῶν διασυνδέσεων τοῦ παρακράτους μὲ τὸν ὑπόκοσμο∙ ὅλα αὐτὰ γίνονταν μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ ἔγκριση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν –διαφορετικὰ δὲν ἔχουν λόγο ὑπάρξεως-, ἀπὸ τριακοντατίας πλέον. Ὁ σοσιαλιστικὸς νόμος τοῦ 2010 τοὺς προσέφερε καὶ τὴν νόμιμη κάλυψη, ἢ μᾶλλον νομιμοποίησε τὶς διασυνδέσεις στὸ σωφρονιστικό μας καὶ ὑπόγειο σύστημα∙ τὸ πρόβλημα μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση εἶναι, ὅτι δὲν ἀξιολόγησε ὡς προτεραιότητά της τὴν ἀποκοπὴ αὐτῶν τῶν διασυνδέσεων, «τοῦ σαθροῦ συστήματος», κατὰ τὸν πρωθυπουργό. Πολλοὶ ἔχασαν τὴν λαλιά τους…

Τεθνηκότα κακῶς ἀγορεύειν

Ὁ Σόλων ἔθεσε καὶ ἄλλους νόμους γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἤθους τῶν πολιτῶν, ὥστε νὰ μὴν ἐκτρέπονται στὶς ἀντιδικίες τους∙ ἔθεσε ὅρια στὴν ρύθμιση τῶν προσωπικῶν ἀντεγκλήσεων, γιὰ δευτερεύοντα ζητήματα πολλὲς φορές. «Ἐπαινεῖται δὲ τοῦ Σόλωνος καὶ ὁ κωλύων νόμος τὸν τεθνηκότα κακῶς ἀγορεύειν»∙ ἐπαινεῖται δὲ ὁ Σόλων καὶ γιὰ τὸν ἀπαγορεύοντα νόμο τὴν κακολογία σὲ νεκρὸ πρόσωπο. «Καὶ γὰρ ὅσιον τοὺς μεθεστῶτας ἱεροὺς νομίζειν καὶ δίκαιον ἀπέχεσθαι τῶν οὐχ ὑπαρχόντων»∙ καὶ διότι θεωρεῖται εὐλάβεια τοὺς ἀποδημήσαντας θεωρεῖν ἱερὰ πρόσωπα καὶ ὅτι εἶναι δίκαιον ἡ συγκράτηση ἀπέναντι σὲ αὐτούς. «Καὶ πολιτικὸν ἀφαιρεῖν τῆς ἔχθρας τὸ ἀΐδιον»∙ ὅτι πολιτικὴ σκοπιμότης εἶναι ἡ μὴ διαιώνιση τῆς ἔχθρας. «Ζῶντα δὲ κακῶς λέγειν ἐκώλυε πρὸς ἱεροῖς καὶ δικαστηρίοις καὶ ἀρχείοις καὶ θεωρίας οὔσης ἀγώνων»∙ καὶ σὲ ζωντανὸ νὰ μὴν κακολογεῖ κανεὶς σὲ ναούς, δικαστήρια, δημόσια καταστήματα καὶ σὲ ἀντιπροσωπεία σὲ ἀγῶνες.

Ἀναμέτρηση ἐντὸς Εὐρωζώνης

Τὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο τῆς Εὐρωζώνης ξεκαθαρίζει πλέον, μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἡ ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου ἦταν ἡ ἀπαρχὴ στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου διαλύσεώς της, μὲ ὄργανο τὴν τότε σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση∙ ἡ ἀπουσία θεσμικῶν ρυθμίσεων ἦταν τὸ μεγάλο ὅπλο τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, διότι δὲν ὑπῆρχε αὐστηρὸς κεντρικὸς ἔλεγχος, ὁπότε ἄλλαζαν τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα ἀνενόχλητοι. Ἡ ἀλλαγὴ τῶν κανονισμῶν ἐπέτρεψε τὴν διαπίστωση δύο πραγμάτων, τὶς διασυνδέσεις τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων στὶς Βρυξέλλες καὶ τὴν συνεργασία τους μὲ τοὺς «ἀνθρώπους» τους στὶς ὑπὸ χρεωκοπία χῶρες∙ ἡ ὁλοκλήρωση τῶν Μνημονίων, καὶ περισσότερο ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τοὺς ἐλεγκτές τους, ἐπιτρέπει τὴν καλύτερη συμμόρφωση τῶν κρατῶν μὲ τὶς Βρυξέλλες. Στὸ Νταβὸς ὁ Ὄλι Ρέν, μὲ τὶς δηλώσεις του, ἀποκάλυψε τὶς διασυνδέσεις του καὶ αὐτὸ προκάλεσε τὴν ἄμεση καὶ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε∙ αὐτός, ὡς Ἐπίτροπος, ἐπέτρεψε τὴν χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων.

Εὐρωβουλὴ τῆς Εὐρωζώνης

Τὴν σύσταση εἰδικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τῆς Εὐρωζώνης πρότεινε ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε στὶς Βρυξέλλες, μὲ ἀνάμικτες ἀντιδράσεις ἀπ’ τοὺς συμμετέχοντες σὲ εἰδικὸ συμπόσιο∙ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς ὑποστήριξε ὅτι, πολλὰ θέματα τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως αὐτὸ γιὰ καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς, καθυστεροῦν στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τῶν ἐκτὸς αὐτῆς μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ Ἀτλαντιστὲς εἶναι σφόδρα ἀντίθετοι, καὶ ἐπικαλοῦνται τὴν ἱδρυτικὴ συνθήκη τῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ περισσότεροι ὑποστηρίζουν τὴν πρόταση, διότι τὴν θεωροῦν ὡς σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίησή της∙ αὐτὸ ἄλλωστε εἶχε γίνει πρὸ δεκαετίας, ὅταν ἀποφασίσθηκε ἡ σύσταση τοῦ Γιούρογκρουπ, διαφορετικοῦ ἀπ’ τὸ ΕΚΟΦΙΝ, καὶ ἐκλέχθηκε ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ καθιέρωση τοῦ εὐρὼ ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρωζώνης, ὡς ἀπαραιτήτου ὅρου γιὰ τὴν συνοχὴ τῶν λαῶν της∙ συγκλίνουν οἱ πορεῖες τους. Ὅσοι εἶναι ἀντίθετοι παραμένουν ὡς ἁπλᾶ μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποπιητικὲς τάσεις, καθὼς ἔρχονται τὰ μηνύματα ἀπ’ τὴν Κίνα γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύεως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3644 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἀντιστοίχως στὰ 140,6650 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1253,60 καὶ πετρέλαιο, 106,94. Ἡ Σαγκάη ἐπανῆλθε σὲ ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς αὐξάνεται ἡ ρευστότης τῶν κινεζικῶν τραπεζῶν καὶ ἐπιταχύνονται οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ τὰ μέτρα ἀποκαταστάσεως τοῦ περιβάλλοντος, κυρίως στὶς μεγάλες πόλεις, ὅπου ἡ ζωὴ εἶναι ἀνυπόφορη∙ τὸ πρόγραμμα ἀναπτύξεως τῶν καθυστερημένων περιοχῶν προσφέρει περισσότερες εὐκαιρίες ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας στὴ χώρα καὶ παρεμβαίνει ὡς ἀντίβαρο στὰ οἰκολογικὰ μέτρα. Στὴν Εὐρωζώνη θεωρεῖται δεδομένο ὅτι θὰ ἀρχίσει ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τὸ πρῶτο τρίμηνο, διότι ἀπομένουν μόνο οἱ ἀποφάσεις τῶν κοινοτικῶν ὀργάνων∙ οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὡς προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἐπενδύσεων, θεωρήθηκαν ὡς πράσινο φῶς ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτές, κι ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Συρία, δύσβατος ὁ δρόμος

Στὴ Γενεύη ὁ δρόμος γιὰ συμφωνία στὶς διαπραγματεύσεις τῶν δύο πλευρῶν τῆς Συρίας ἀποδεικνύεται δύσβατος ἀρκετά∙ ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν ἀμάχων ἀπ’ τὸν Χὸμς συναντᾶ πολλὲς δυσκολίες στὴν ἐφαρμογή της, καθὼς οἱ ἀντάρτες δὲν ἔχουν ἑνιαία διοίκηση καὶ προβάλλουν σημαντικὰ ἐμπόδια. Ἡ σύσταση μεταβατικῆς κυβερνήσεως εἶναι δυσκολώτερο ἀκόμη ἐμπόδιο, ἐπειδὴ οἱ κυβερνητικοὶ ἐπιμένουν στὴν παραμονὴ τοῦ Μπασὰρ Ἀσάντ, ἐνῶ οἱ ἀντάρτες δὲν προτείνουν πειστικὴ ἐναλλακτικὴ λύση∙ κάποιες ὁμάδες τους ἄρχισαν ἐπαφὲς μὲ τὴν Μόσχα καὶ προτείνουν τὴν παραμονὴ τῶν ναυτικῶν της βάσεων στὴν χώρα, ἀλλὰ δὲν διαθέτουν εὐρύτερη ὑποστήριξη. Στὴν Αἴγυπτο τὸ Στρατιωτικὸ Συμβούλιο ἀποφάσισε τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Στρατοῦ γιὰ τὴν προεδρία τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ πολλοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν πλειοψηφία στὸ δημοψήφισμα.

Οὐκρανία, πρὸς συμβιβασμὸ

Σὲ συμβιβασμὸ ἐξελίσσεται ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, μετὰ ἀπὸ παρεμβάσεις τῶν Ρώσων καὶ τῶν Εὐρωπαίων∙ ὁ πρόεδρος ἔχει δεχθεῖ τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ του καὶ τὸ Κοινοβούλιο προχώρησε στὴν ἀνάκληση τῶν νόμων κατὰ τῶν διαδηλώσεων∙ ἀπ’ τὴν πλευρά τους οἱ ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως συμφώνησαν στὸ σχηματισμὸ νέας κυβερνήσεως, μὲ πρωθυπουργὸ ἀπ’ τὶς τάξεις τους καὶ στὴν ἀποχώρηση τῶν διαδηλωτῶν ἀπ’ τὸ κέντρο τοῦ Κιέβου. Σημαντικὸ ρόλο ἔπαιξαν οἱ ἀποδείξεις ἀπὸ κυβερνητικῆς πλευρᾶς, ὅτι στὰ βίαια ἐπεισόδια πρωταγωνιστοῦσαν ξένοι ὑπήκοοι μαζὶ μὲ ἀκροδεξιοὺς τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας οἱ ὁποῖοι δὲν ἔκρυβαν τὰ ἀντιευρωπαϊκά τους αἰσθήματα καὶ τὴν προτίμησή τους σὲ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα∙ οἱ ἀποδείξεις γιὰ τὰ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα ἔχουν προκαλέσει τὴν ἀποχώρηση πολλῶν διαδηλωτῶν καὶ τὴν ἀγανάκτηση τῆς κοινῆς γνώμης.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.