Κεφαλονιά, ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κεφαλονιά, στὴν πρώτη εὐκαιρία ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες, εἶχε σκοπὸ τὴν τόνωση τῆς ψυχολογίας τῶν κατοίκων της, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ὅτι τὸ κράτος βρίσκεται δίπλα τους στὶς δύσκολες στιγμές∙ ἡ περίοδος τῆς κρίσεως καθιστᾶ ἐπιτακτικώτερη τὴν παρουσία τοῦ κράτους, διότι εἶναι γενικὴ ἡ αἴσθηση τῆς ἐγκαταλείψεως τὴν τετραετία. Ἡ ψυχολογία ἐμπιστοσύνης μετράει αὐτὴ τὴν περίοδο, ὅταν ἀρχίζει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ χρειάζεται ἡ τόνωση τῆς αἰσιοδοξίας τοῦ κόσμου∙ ἤδη οἱ προοπτικὲς γιὰ τὸ Καλοκαῖρι διαγράφονται πολὺ καλύτερες ἀπὸ πέρυσι, καθὼς οἱ παραγγελίες τῶν τουριστικῶν καταστημάτων εἶναι τρεῖς μὲ τέσσερες περισσότερες. Οἰκονομικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀναμένουν παρόμοια ἢ καὶ μεγαλύτερη αὔξηση τῶν ἐργασιῶν τους στὴν τουριστικὴ περίοδο, μὲ πολλαπλὲς ἐπιπτώσεις.

Προγράμματα κατὰ ἀνεργίας

Τὸ πρόγραμμα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, παρουσίασε ὁ πρωθυπουργός, ὡς παράλληλο βῆμα μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ τὸ πρόγραμμα προβλέπει τὴν ἀπορρόφηση 120000 ἀνέργων τὸ ἑπόμενο δίμηνο καὶ 440000 τὴν διετία, μὲ τὴν ἐπιδότηση τῆς μισθοδοσίας τους καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν τους εἰσφορῶν στὸν ἰδιωτικὸ τομέα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι στόχος εἶναι ἡ ἀπορρόφηση τῶν μακροχρονίως ἀνέργων, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, ἐνῶ παρουσίασε καὶ τὶς ἄλλες πτυχὲς τοῦ προγράμματος, μὲ χρηματοδότηση τῶν καινοτόμων ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν νέων ἀγροτῶν∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα παρέχει τὴν ἄνεση νέων προγραμμάτων, ἐνῶ ἡ ἀνάκαμψη ἐπιβεβαιώνεται κι ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν καταθέσεων τὸν Δεκέμβριο, παρὰ τὴν πληρωμὴ τόσων φόρων ἀπ’ τὰ οἰκοκυριά. Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ νέες ἐπενδύσεις ἀπ’ τὴν Ρωσία, πέραν τῶν μεγάλων σχεδίων στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ἐνῶ ἄρχισε εἰσροὴ κεφαλαίων, λόγῳ τῆς κρίσεως, ἐκ Τουρκίας.

ΣΥΡΙΖΑ, σοβαροὶ τριγμοὶ

Οἱ τριγμοὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ γίνονται σοβαρώτεροι καθημερινά, μὲ τελευταῖο δεῖγμα τὴν δήλωση τοῦ Μανώλη Γλέζου, γιὰ συγκυβέρνηση μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία∙ ἡ ἀνάκλησή της ἔπεισε ἐλαχίστους καὶ μέσα στὸ κόμμα, ἀλλὰ περισσότεροι ἐπικρίνουν τὶς πρωτοβουλίες τοῦ προέδρου τους, ὅπως αὐτὴ στὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς, ὡς ἄστοχη καὶ προσβλητικὴ γιὰ τὴν θέση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἡ διαφοροποίηση ἀπέναντι στὶς δηλώσεις στελεχῶν του, γιὰ ἀπεχθὲς δημόσιο χρέος, δὲν ἀφορᾶ μόνο τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα, ἀλλὰ καὶ ἄλλους θεωρουμένους προεδρικοὺς ἕως πρότερον∙ σὲ πολλὲς ὀργανώσεις, ὅπου αὐτὲς λειτουργοῦν ἀκόμη, οἱ ἀντιρρήσεις εἶναι περισσότερες καὶ ὀξύτερες, μὲ τοὺς γραμματεῖς τους σὲ μόνιμη θέση ἀπολογίας. Ὁ ἀντίλαλος μεταφέρεται στὰ ἄλλα κόμματα, μὲ τὶς διασπαστικὲς κινήσεις πομπώδεις, ἐνῶ ἡ προσπάθεια τῶν 58 χαρακτηρίζεται ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἀνασιμίτηση, μὲ ὑλικὸ τρίτης καὶ τετάρτης ἡλικίας∙ πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται, λόγῳ τῶν τόσων σκανδάλων.

Μυρτώ, κτηνωδίας δοκιμασία

Ἡ δίκη τῆς Μυρτοῦς ἀποτέλεσε δοκιμασία ὅλων μας ἀπέναντι στὴν κτηνωδία καὶ περισσότερο γιὰ ὅσους εἶχαν ἐπιδείξει ἀνεπίτρεπτη ἀδιαφορία πρὸς τὸ νεαρὸ κορίτσι∙ ἡ μητέρα της ἦταν πειστικώτατη καὶ ἄκρως εἰλικρινὴς στὴν κατάθεσή της, ἡ ἀδελφή της δὲν τὴν ὁλοκλήρωσε, διότι ξέσπασε σὲ δάκρυα, μαζὶ μὲ τοὺς δικαστές. Ἡ Μυρτὼ βρίσκεται σὲ κέντρο ἀποκαταστάσεως στὴ Λάρισα, ἀφοῦ καὶ στὴν Βοστώνη ἐλάχιστη βοήθεια τῆς προσέφεραν∙ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ θαλπωρὴ τῆς μάνας θὰ τῆς ξαναδώσουν τὴν ζωή, ὅση μπορέσουν… Ἡ Μυρτὼ εἶναι θύμα τῆς ἰδεολογικῆς ἀρτηριοσκλρώσεως τῆς ἀριστερᾶς –τὰ κόμματα τῆς ὁποίας ἀκόμη δὲν ἔχει πεῖ λέξη γιὰ τὸ μαρτύριο τῆς νεαρῆς- γιὰ ρατσιστικὰ φαινόμενα καὶ ἄλλα παρόμοια…

Ναπολεοντίσκος σὲ δικαστὲς

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου στοὺς δικαστὲς μᾶλλον σὲ ἄλλα ἀπέβλεπε κι ὄχι στὴν συμβολή της στὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης∙ ἄλλωστε στὶς δηλώσεις του ἦταν λαῦρος κατὰ τῆς κυβερνήσεως, μὲ μοναδικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κλεμμένων∙ δηλαδή, νὰ περιμένουμε ὅτι θὰ ὑποχρεώσει καὶ τοὺς βουλευτές του, μὲ τὶς χαριστικὲς ἀποζημιώσεις ἀπὸ ὑπὸ χρεωκοπία τράπεζες, νὰ τὶς ἐπιστρέψουν στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα… Πάντως συνοδευόταν ἀπ’ τὴν ὑστερική, κόρη προκατόχου του στὴν προεδρία τοῦ κόμματος∙ μήπως αὐτὸ μᾶς προσφέρει τὸν μίτο τῆς Ἀριάδνης γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς ἐπισκέψεως στὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς; Διότι, αὐτὸ πιθανὸν ἐννοοῦσε, ἐκτὸς κι ἂν δοῦμε μεγάλες ἐπιστροφὲς στὸ δημόσιο ταμεῖο, πρὶν ἀπ’ τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν.

Ἀπαίδευτον καὶ ἀκόλαστον

Ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς νόμους καὶ ἡ ἀποφυγὴ ἀκραίων ἀντιδράσεων εἶναι τὸ κύριο μέλημα τοῦ Σόλωνος στὴ νομοθεσία του∙ ὁ σεβασμὸς τοῦ νεκροῦ, ἡ ἀποφυγὴ ὕβρεων στὰ ἱερὰ καὶ στὰ δικαστήρια ἢ στὶς θεωρείες εἶναι τὸ πρῶτο. «Ἢ τρεῖς δραχμὰς τῷ ἰδιώτῃ, δύο δ’ ἄλλας ἀποτίνειν εἰς τὸ δημόσιον ἔταξε»∙ ὅποιος τὶς παραβιάσει πληρώνει τρεῖς δραχμὲς στὸν πολίτη καὶ πέντε στὸ δημόσιο. «Τὸ γὰρ μηδαμοῦ κρατεῖν ὀργῆς ἀπαίδευτον καὶ ἀκόλαστον»∙ τὸ νὰ μὴ συγκρατεῖ κανεὶς τὴν ὀργή του εἶναι χαρακτηριστικὸ ἀπαιδεύτου καὶ ἀκολάστου. «Τὸ δὲ πανταχοῦ χαλεπόν, ἐνίοις ἀδύνατον»∙ τὸ νὰ τὴν συγκρατεῖ παντοῦ δύσκολον, σὲ μερικοὺς ἀδύνατο. «Δεῖ δὲ πρὸς τὸ δυνατὸν γράφεσθαι τὸν νόμον»∙ πρέπει πάντως ὁ νόμος κατὰ τὸ δυνατὸν νὰ περιγράφει ὅλες τὶς καταστάσεις. «Εἰ βούλεται χρησίμως ὀλίγους, ἀλλὰ μὴ πολλοὺς ἀχρήστως κολάζειν»∙ ἐὰν θέλει σὲ μερικὲς μόνο, δὲν πρέπει ὀλίγους νὰ κολάζεις.

Πολιτικὴ ἕνωση Εὐρωζώνης

Τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς Γερμανίας γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρωζώνης ὑπογράμμισε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, κατὰ τὴν παρουσίαση τῶν προγραμματικῶν της δηλώσεων στὴν Μπούντεσμπανκ, δίδοντας τὸν τόνο τῆς νέας κατευθύνσεως στὴν πολιτική της∙ ἡ καγκελάριος τόνισε, ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως στὴν Εὐρώπη ἀπαιτεῖ τὸν συντονισμὸ τῆς πολιτικῆς της σὲ ὅλους τοὺς κλάδους καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔκανε τὴν ὁμιλία της καθιστή, διότι δὲν συνῆλθε φαίνεται ἀπ’ τὸ ἀτύχημά της στὰ χιόνια, ἀλλὰ καταχειροκροτήθηκε ἀπ’ τοὺς βουλευτές της∙ ἡ καγκελάριος ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἐπιβεβαίωσε τὴν πρόταση τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, γιὰ χωριστὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τῆς Εὐρωζώνης, διότι ἐπισήμανε ὅτι, οἱ καθυστερήσεις στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων εἶναι πολλὲς στὰ κοινοτικὰ ὄργανα καὶ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο. Τὶς ἀμέσως ἑπόμενες μέρες ἀναμένονται οἱ πρωτοβουλίες τοῦ Βερολίνου, γιὰ τὴν ἄμεση προώθηση τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως καὶ ἀνακάμψεώς της.

Κάμψη εὐρωρωσικῶν σχέσεων

Ἡ εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς ἔδειξε ὅτι οἱ σχέσεις τῶν δύο μεγάλων τῆς ἠπείρου διέρχονται περίοδο ὑφέσεως, μὲ κύρια ἀφορμὴ τὴν κατάσταση στὴν Οὐκρανία∙ οἱ Βρυξέλλες κράτησαν ἀρχικὰ ὑψηλοὺς τόνους στὸ θέμα, ἂν καὶ τοὺς ἔχουν χαμηλώσει ἀρκετὰ τὶς τελευταῖες μέρες μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις ὅτι ἀκροδεξιὰ καὶ ἀντιευρωπαϊκὰ στοιχεῖα πρωτοστατοῦν στὶς συγκρούσεις στὸ Κίεβο, ἐνῶ Βερολίνο καὶ Παρίσι τηροῦν σαφέστατα ἀποστάσεις ἀσφαλείας κι ἀποφεύγουν τὴν εὐθεῖα ἀνάμιξη. Ἡ Οὐκρανία κινδυνεύει νὰ ξεγλιστρήσει στὴν ἴδια κατάσταση μὲ τὴν πρὸ δεκαετίας πορτοκαλὶ ὑποτίθεται ἐπανάσταση ἢ καὶ τὴν ἀντίστοιχη τῆς Γεωργίας∙ τὰ ἀκραῖα στοιχεῖα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας κι αὐτὸ φοβοῦνται περισσότερο ὅσοι ἔχουν πλήρη γνώση τῶν διαφορῶν μεταξὺ τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων. Κάποιες πληροφορίες ἔχουν φθάσει ἐγκαίρως στὶς Βρυξέλλες. Ἡ συνάντηση Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἔχει ἀναμφιβόλως καὶ τὴν εὐρωπαϊκή της διάσταση.

Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἂν καὶ στὴν Σαγκάη ἦταν ἀνοδικές∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3609 δολλάρια καὶ 139,5350 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1254,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἐλαφρῶς τὸ πετρέλαιο, 107,58. Ἡ αὔξηση κατὰ 50% τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Τουρκία, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐκροῆς κεφαλαίων καὶ οἱ μαζικὲς πωλήσεις συναλλάγμματος ἀπ’ τὴν Κεντρική της Τράπεζα, προκαλοῦν ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἐλέγχει τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση ἡ κυβέρνηση∙ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι ἐπιτείνουν τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια, οἱ κατηγορίες τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν κατὰ τοῦ Φετουλὰχ Γκιουλέν, ὅτι ὁ ἐξόριστος ἰμάμης καθοδηγεῖ τὶς ἔρευνες γιὰ τὴν διαφθορά, ἀλλὰ καὶ καλλιεργοῦν κλίμα δυσπιστίας γιὰ τὴν οἰκονομία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἐκκρεμότης στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴν προκλητικὴ στάση τῶν ἐνθικιστῶν καὶ ἀντιευρωπαϊστῶν ἀκροδεξιῶν φέρει τὴν χώρα στὰ πρόθυρα ἐμφυλίου πολέμου, μὲ εὐρύτερες ἐπιπτώσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.

Οὐκρανία, ρόλος ἀκροδεξιᾶς

Ὁ ρόλος τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ ἀντιευρωπαϊκῆς τάσεως στοὺς διαδηλωτὲς τῆς Οὐκρανίας κρίνει μᾶλλον τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ἡ ἀντιπολίτευση ζητάει τὴν ἀπονομὴ χάριτος στοὺς συλληφθέντες διαδηλωτές, ἀλλὰ καὶ δὲν διαφωνεῖ μὲ τὴν πρόταση τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν ἐξαίρεση ὅσων εὐθύνονται γιὰ ἐγκλήματα κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. Ὁ σχηματισμὸς τῆς νέας κυβερνήσεως θεωρεῖται δύσκολη ὑπόθεση, καθὼς ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν ἰσορροπία δυνάμεων στὸ ἐσωτερικό της, ἀλλὰ ἡ ἀποχώρηση τῶν διαδηλωτῶν εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολη∙ ἡ ἀντιπολίτευση δείχνει ὅτι δὲν ἐλέγχει τὴν κατάσταση κι ὅτι τὰ ἀκραῖα στοιχεῖα δὲν ὑπακούουν στὶς ἐντολὲς τῶν ἀρχηγῶν της, ἐνῶ σημειώνονται καὶ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν διαφόρων ὁμάδων τῶν διαδηλωτῶν, συντηρητικῶν κυρίως κατὰ ἀκροδεξιῶν. Μᾶλλον προβλέπεται μακρὰ ἡ διακασία τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἐξεύρεση τῆς καλυτέρας λύσεως.

Δυναμικὴ τῆς Εὐρωζώνης

Ἡ δυναμικὴ τῆς Εὐρωζώνης ἀναδύεται ὡς μοναδικὴ διέξοδος, ὄχι μόνο γιὰ τὴν δυτικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παγκόσμια συμπληρωματικὰ πρὸς τοὺς Ἀναδυόμενους∙ ἡ Γερμανία, ἀτμομηχανή της κανονική, εἰσῆλθε σὲ περίοδο ἀνακάμψεως, ἐνῶ ἔχουν ἐξέλθει ἀπ’ τὴν ὕφεση καὶ οἱ νότιες χῶρες, μὲ τὴν Ἑλλάδα ἐπίσης στὸν ἴδιο βηματισμό. Μεγάλος της ἀσθενὴς παραμένει ἡ Γαλλία, καθὼς ἡ κυβέρνησή της δὲν ἔχει ἐμπνεύσει ἀκόμη τὴν ψυχολογία τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἀγορὰ καὶ στὸν ἐπιχειρηματικό της κόσμο, γιὰ τὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις κι ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὴν συστράτευση ὅλων στὴν ἀνάκαμψη∙ ὁ πρόεδρός της ἔδωσε μία καλὴ συνέντευξη καὶ ξεχάσθηκε, ἐνῶ οἱ ὑπουργοί του ἀρκοῦνται στὶς διαφωνίες. Ἀναγκαστικὰ ἡ ἀνάκαμψη τῆς Γαλλίας θὰ ἔρθει ἀπ’ τὴν Γερμανία καὶ τοὺς ἄλλους ἑταίρους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.