Ἀνακάλυψη τοῦ αὐτοκινήτου μὲ ὁπλισμὸ

Ἡ ἀνακάλυψη μεγάλου ὁπλοστασίου σὲ αὐτοκίνητο στὸ Παλαιὸ Φάληρο θεωρεῖται ὡς ἀποτροπὴ νέας τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως∙ τὰ ὅπλα δὲν εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ σὲ ἄλλη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση, ἐνῶ τὸ αὐτοκίνητο εἶχε κλαπεῖ τὴν ἡμέρα τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ τρομοκράτου ἀπ’ τὸν Κορυδαλλό. Ἡ ποσότης τῶν ὅπλων δείχνει τὶς στενὲς σχέσεις τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, γνωστὸ αὐτὸ ἀπὸ καιρό∙ ἡ παρακολούθηση τοῦ αὐτοκινήτου ἐπὶ δεκαπενθήμερο ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῶν «ἀνθρώπων του» ἀποδεικνύει δύο πράγματα, τὴν ἱκανότητα τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν στὴν λήψη μέτρων προστασίας τους, ἢ τὴν διατήρηση συγκοινωνούντων δοχείων μὲ τὶς ἀστυνομικὲς ὑπηρεσίες, ὅπως γινόταν καὶ μὲ τὴν ἐλευθερία μετακινήσεως τοῦ τρομοκράτου στὶς φυλακές. Συμπληρωματικὲς εἶναι οἱ δύο ἀξιολογήσεις, τὰ στεγανα τῆς Ἀστυνομίας χρειάζονται ἐπισκευή.

Ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα κι ἀπομένει ἡ ἐπισημοποίησή τους, γιὰ τὴν κοινοποίησή τους στὴν τρόικα∙ οἱ ἀπογοητεύσεις τῶν καταστροφολόγων κατανοητές, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργὸς στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, καὶ οἱ ἐκπλήξεις τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν. Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα εἶναι τὸ διαπραγματευτικὸ ὅπλο –καὶ ἴσως ὑπερβαίνει τὸ ἑνάμισυ δις εὐρώ-, διότι ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση καλύψαι τὰ ἀνοίγματα τοῦ προϋπολογισμοῦ∙ ἡ ἀνάκαμψη μετράει ὡς τάση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, μὲ σαφεῖς τὶς ἐγγυήσεις ἀπ’ τοὺς δυναμικούς της κλάδους, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, γεωγραφικὴ θέση, ὅταν ὅλοι καταπλέουν στὴν Ἀθήνα, γιὰ ἐξασφάλιση συμμετοχῆς στὸ διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο ἢ καὶ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις τῶν σιδηροδρόμων καὶ τῶν λιμένων. Ἡ κυβέρνηση διαθέτει ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα ἀπέναντι στοὺς δανειστές, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποστήριξη τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν τήρηση τῶν δεσμεύεων τοῦ Νοεμβρίου 2012. Αὐτὰ συζητοῦσε ὁ Σώυμπλε στὶς Βρυξέλλες.

Τομὴ περιφερειακῶν ἐκλογῶν

Οἱ περιεφερειακὲς ἐκλογὲς ἀποβαίνουν τομὴ στὴν πολιτική μας ζωή, καθὼς δοκιμάζεται ἡ παρουσία ὅλων τῶν σχημάτων∙ ὅταν μάλιστα συνδυασθοῦν μὲ τὶς εὐρωεκλογές, τότε ἡ τομὴ γίνεται ἱστορικὴ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους. Οἱ κυβερνητικοὶ ἑταῖροι κατεβαίνουν μὲ διαφορετικὰ κριτήρια, ἡ Νέα Δημοκρατία, γιὰ τὴν αὔξηση τῆς διαφορᾶς της στὴν πρώτη θέση, ἐνῶ τὸ ΠΑΣΟΚ ἐπιδιώκει ἀξιοπρεπὲς ποσοστό∙ οἱ πραγματικὲς ἐκτιμήσεις διαφέρουν –φυσικὰ ὄχι οἱ νοθευμένες δημοσκοπήσεις-, διότι ὅλα θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Στὴν ἀντιπολίτευση τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος προεξοφλεῖ μεγάλη νίκη, κατὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, καὶ ἀναγκαστικὴ προσφυγὴ στὶς κάλπες στὴν συνέχεια∙ τὴν αἰσιοδοξία αὐτὴ δὲν τὴν συμμερίζονται, ὄχι μόνο στὴν κυβερνητικὴ παράταξη, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κουμουνδούρου∙ στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, ὅπου ἀνακοινώθηκαν οἱ ὑποψηφιότητες, οἱ ἀντεγκλήσεις περίσσεψαν καὶ συνοδεύθηκαν μὲ παρεμβάσεις εἰρωνείας καὶ σαρκασμοῦ. Ἡ ἄρνηση πολλῶν γιὰ ὑποψηφιότητα λέει πολλά.

Ἄπληστος παλαιὸς πολιτικὸς

Οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὰ ἐξοπλιστικὰ καὶ τὰ ἄλλα σκάνδαλα φθάνουν πλέον στὴν μήτρα τῆς διαφθορᾶς∙ στοὺς ἀνακριτὲς παραδίδονται νέοι λογαριασμοί, ἀπ’ τοὺς ἐνόχους γιὰ νὰ ἐλαφρύνουν τὴν θέση τους, ἀλλὰ αὐτοὶ φέρουν καὶ ἄλλους, ὅπως βγαίνουν τὰ κεράσια ἀπ’ τὸ καλάθι. Ἤδη ἀναφέρεται παλαιὸς πολιτικός, ἄπληστος στὴν συμπεριφορά του, ὁ ὁποῖος ἔπαιρνε τὴν μερίδα τοῦ λέοντος∙ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὁ ἴδιος, διότι ἡ παράταξή του ἔχει ὑποστεῖ πλέον τὶς συνέπειες, ἀλλὰ ὁ περίγυρός του καὶ ὁ πολιτικὸς χῶρος στὸν ὁποῖο κινοῦνται πλέον∙Στὴν Κουμουνδούρου τὰ ἔχουν βάψει μαῦρα, διότι γνωρίζουν τὸ ποῦ κατέφυγε μὲ τὶς καταβολάδες του τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ. Δὲν ἀπαλλάσσονται πλέον καθόλου εὔκολα ἀπ’ αὐτούς.

Ἀνάκαμψη λιανικῶν πωλήσεων

Ἡ αὔξηση τῶν λιανικῶν πωλήσεων τὸν Νοέμβριο ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο δεῖγμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ μικρὸ ἦταν τὸ ποσοστό, 3%, ἀλλὰ ἐνδεικτικό, διότι ἀναφέρεται σὲ ἕναν μῆνα μὲ μειωμένη ἀγοραστικὴ δύναμη τοῦ κοινοῦ, λόγῳ τῶν φορολογικῶν καὶ ἄλλων ὑποχρεώσεων ἐξ αἰτίας τοῦ τέλους τοῦ ἔτους καὶ μὲ ὑποχώρηση τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως, ἀφοῦ ἔχει περάσει ἡ ἀκμὴ τῆς τουριστικῆς περιόδου. Ταυτοχρόνως αὐξήθηκε ὁ δείκτης ἐπιχειρηματικῆς ἐμπιστοσύνης τὸν Ἰανουάριο, μαζὶ μὲ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὸ πλεόνασμα στὸ ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν∙ αὐτὰ ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ οἰκονομία ἔχει ὑπερβεῖ τὰ κατώτερα ὅρια της καὶ κινεῖται πλέον ἀνοδικά. Τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου ἐνισχύουν τὰ στατιστικὰ αὐτὰ στοιχεῖα.

Προσηκόντως τὸ πεισθῆναι

Τὸ θέμα τῶν δωρεῶν ἀπασχόλησε πολὺ τὸν Σόλωνα∙ γνώριζε ὅτι πολὺ εὔκολα οἱ ἡλικιωμένοι καὶ στὴν ἐποχή του παρασύρονταν ἀπ’ τοὺς ἐπιτήδειους. «Οὐ μὴν ἀνέδην γε πάλιν οὐδ’ ἁπλῶς τὰς δόσεις ἐφῆκεν»∙ ἐπίσης δὲν τὸ ἐπέτρεψε οἱ δωρεὲς νὰ γίνονται εὔκολα. «Ἀλλ’ εἰ μὴ νόσων ἕνεκεν ἢ φαρμάκων ἢ δεσμῶν ἢ ἀνάγκῃ κατασχεθεὶς ἢ γυναικὶ πειθόμενος»∙παρὰ μόνο ὅταν κάποιος τὶς ἔκανε ὄχι ἐξ αἰτίας ψυχικῆς ἀσθενείας ἢ ἐπηρεασμοῦ μαγικοῦ ἢ ἀπὸ ἀνάγκη ἢ ἀπὸ γυναῖκα. «Εὖ πάνυ καὶ προσηκόντως τὸ πεισθῆναι παρὰ τὸ βέλτιστον οὐδὲν ἡγούμενος τοῦ βιασθῆναι διαφέρειν»∙ διότι γνώριζε πολὺ καλά, ὅτι ἐὰν ὑποχρεωθεῖ κανεὶς νὰ κάνει κάτι χωρὶς νὰ τὸ θέλει εἶναι σὰν νὰ βιασθεῖ. «Ἀλλ’ εἰς ταὐτὸ τὴν ἀπάτην καὶ τῇ ἀνάγκῃ καὶ τῷ πόνῳ τὴν ἡδονὴν θέμενος»∙ ἀλλὰ ἔβαλε στὴν ἴδια μοῖρα τὴν ἀπάτη, τὸν ἐκβιασμὸ καὶ τὸν πόνο μὲ τὴν ἡδονή.

Γαλλία, Ἀγγλία, μέγα ρῆγμα

Τὸ ρῆγμα μεταξὺ Γαλλίας καὶ Βρεταννίας ἔγινε μέγα, μετὰ τὴν συνάντηση Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Νταίηβιντ Κάμερον ἔξω ἀπ’ τὸ Λονδίνο∙ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ζήτησε τὴν ὑποστήριξη τοῦ Γάλλου προέδρου γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν ὅρων συμμετοχῆς τῆς χώρας του στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, διότι τὸ ὑπολογίζει ὡς σημαντικὸ ἐπιχείρημα στὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ θέμα τὸ 2017 κι ἀφοῦ κερδίσει τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2015. Ἡ ἀπάντηση ὅμως ἦταν εὐθέως ἀρνητική, «δὲν προβλέπεται παρόμοια ἐξέλιξη», εἶπε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ τὴν ἴδια ἀπάντηση ἔχει δώσει κι ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἡ Βρεταννία παραμένει στὴν Ἕνωση, ὑπὸ τοὺς ἴδιους ὅρους, ἀλλαγὴ τῶν συνθηκῶν ἀποκλείεται γιὰ οἱονδήποτε. Στὴν συνάντηση ναυάγησαν καὶ τὰ ἄλλα θέματα γαλλοβρεταννικῆς συνεργασίας, στὴν πολεμικὴ βιομηχανία, γιὰ τὴν παραγωγὴ νέου πολεμικοῦ ἀεροσκάφους, πυραύλων καὶ πλοίων∙ ὅλα παρεπέμφθησαν εἰς τὰς ἑλληνικὰς καλένδας. Τὸ Λονδίνο ἀπομακρύνεται ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἀδιαφοροῦντες.

Οὐκρανία, ψυχρὸς πόλεμος

Εἰκόνα ψυχροῦ πολέμου ἔδωσε ἡ διάσκεψη, γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια στὸ Μόναχο∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀναμετρήθηκαν μὲ τοὺς Ρώσους, γιὰ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία, καὶ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι συμπορεύθηκαν μὲ τὴν Οὐάσιγκτον, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γερμανίας καὶ ἄλλων σὲ θέση ἴσων ἀποστάσεων. Οἱ ἀντεγκλήσεις ἐπεκτάθηκαν καὶ στὶς ὀμάδες συζητήσεων, μὲ ἔντονη ἀντιπαράθεση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας μὲ ἕναν ἀπ’ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ὅλοι πλέον στὴν Δύση ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν εἶναι καθόλου ἀθῶοι οἱ διαδηλωτές. Ἡ μαχητικὴ ὁμάδά τους στὸ Κίεβο, ὅπως ξεκάθαρα ἀποδείχθηκε, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐθνικιστὲς ἀκροδεξιοὺς μὲ ἀντιευρωπαϊκὰ συνθήματα καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἰδεολογία∙ ἐὰν ἐπικρατήσουν, τότε ἡ χώρα ὁδηγεῖται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια σὲ ἐμφύλιο, διότι δὲν θὰ τοὺς ἀνεχθοῦν ποτὲ οἱ ρωσικῆς καταγωγῆς τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν, ποὺ ἀνέρχονται σὲ ὀκτὼ ἑκατομμύρια, καὶ δεκάδες ἑκατομμυρίων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων. Πολλοὶ βλέπουν στὰ γεγονότα σαφῆ ἀμερικανικὸ δάκτυλο.

Μόναχο, ρόλος Γερμανίας

Στὴν ἀνάδειξη τοῦ ἐνισχυμένου διεθνοῦς ρόλου τῆς Γερμανίας συμβάλλει ἡ ἐτήσια διάσκεψη γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια στὴν Εὐρώπη∙ κάθε χρόνο τέτοια ἐποχὴ συγκεντρώνονται ἐκπρόσωποι ἀπὸ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ συζητοῦν τὰ ἐκκρεμῆ προβλήματά της. Φέτος ὁ πρόεδρός της, στὴν ἔναρξη τῆς διασκέψεως, ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας του γιὰ τὸν διεθνῆ της εἰρηνευτικὸ ρόλο∙ ἀλλὰ τὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας ἀπογοήτευσαν τὸν Γιόακιμ Γκάου, διότι παρέσυραν στὸν ρυθμό τους τὴν διάσκεψη. Ἔγκυροι διπλωματικοὶ κύκλοι βλέπουν πίσω ἀπ’ τὴν ἔκρηξη τῶν γεγονότων στὸ Κίεβο προσπάθεια ἀποδυναμώσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς καὶ ἐπιστροφῆς στὴν περίοδο τοῦ ψυχροῦ πολέμου∙ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἐπίσημοι ἔπεσαν στὴν παγίδα κι ἀγνόησαν τὶς προειδοποιήσεις γιὰ τὸν καθοριστικὸ ρόλο τῶν ἀκροδεξιῶν καὶ ἀντιευρωπαϊκῶν στοιχείων στὶς συγκρούσεις στὴν οὐκρανικὴ πρωτεύουσα. Οἱ περισσότεροι ἄλλαξαν στάση, ἀλλὰ ὁ κίνδυνος ἐμφυλίου πολέμου στὴν χώρα δὲν ἐξέλιπε, τὸ ἀντίθετο μάλιστα.

Ὁριστικοποίηση ὅρων πολιτικῆς δυναμικῆς

Οἱ ὅροι τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς μέχρι τὶς εὐρωεκλογὲς ἔχουν πάρει τὴν ὁριστική τους μορφὴ καὶ δύσκολα αὐτὴ ἀλλάζει, τουλάχιστον μὲ τὴν σημερινὴ θεώρησή τους∙ τὰ καλὰ οἰκονομικὰ νέα καὶ ἡ εὐμενὴς στάση τῶν Εὐρωπαίων ἀπέναντι στὴν χώρα μας, μὲ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου δεδομένο, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποκαλύψεις τῶν σκανδάλων δρομολογημένες μετροῦν. Ἡ κυβέρνηση ἔδειξε ὅτι ἦταν ἕτοιμη ἀπὸ καιρὸ καὶ θαρραλέα γιὰ τὴν νέα δυναμική∙ ὁ πρωθυπουργὸς προδιέγραψε τὴν ἀναστροφὴ τῆς πορείας σαφέστατα στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα καὶ καταχειροκροτήθηκε∙ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου εἶναι ὁρατὸ καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση δεδομένη, μὲ τὴν προσφυγή μας στὶς ἀγορές στοὺς ἑπόμενες μῆνες κι ἴσως πρὶν στηθοῦν οἱ κάλπες∙ ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς συμμετέχει στὴν ἀνάταση τῆς χώρας καὶ τὸ δείχνει καθημερινά. Στὴν ἀντιπολίτευση ἀντιθέτως εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν περίμεναν τὰ καλὰ οἰκονομικὰ νέα, ἐνῶ ἦταν ἐμφανέστατες οἱ ἐνδείξεις ἀπ’ τὸ Φθινόπωρο τουλάχιστον, ὅπως καὶ ἡ εὐνοϊκὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων, δηλαδὴ τῶν Γερμανῶν∙ στὸ τετράμηνο αὐτὸ δὲν ἄλλαξαν καθόλου πολιτική, ἔστω καὶ διερευνητικά, παρὰ ἀναμασοῦσαν συνέχεια τὶς προφητεῖες τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἀποκοπή τους ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Περισσότερο πληρώνει τὶς συνέπειες ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι αἰσθάνεται τὴν ἄμμο νὰ φεύγει κάτω ἀπ’ τὰ πόδια του.
Ἐλάχιστοι στὴν Ἑλλάδα περίμεναν τὴν ἐκπληκτικὴ ἀναστροφὴ τῆς οἰκονομικῆς μας πορείας∙ ἀκόμη ὀλιγώτεροι στὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, ἐνθεν κακεῖθεν τοῦ ὠκεανοῦ, ἀλλὰ καί, ὅπως εἶναι φυσικό, καὶ στοὺς ὑποτακτικούς τους στὴν ἀντιπολίτευση στὴν χώρα καὶ στὰ παρακλάδια τους στὴν διαπλοκὴ καὶ στοὺς χρηματιστηριακοὺς κύκλους. Ἡ ἀναστροφὴ ὅμως ἔγινε, μὲ ἀπόδειξη ὄχι μόνο τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἀλλὰ τὴν ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως στὸ 3,5% περίπου γιὰ πέρυσι, ἀπὸ 6,5% τὸ 2012, μὲ κριτήριο ὅμως τὸ μηδὲν τὸν Δεκέμβριο, ἂν ὄχι λίγα ἑκατοστὰ αὐξήσεως, μὲ βεβαιωμένη ὅμως αὐτὴ τὸν Ἰανουάριο∙ ἐλάχιστες, μᾶλλον μοναδική, εἶναι στὴν ἱστορία οἱ περιπτώσεις χωρῶν -ἢ καλύτερα λαῶν-, μὲ μείωση τῆς ὑφέσεως κατὰ ἑπτἀ ποσοστιαῖες μονάδες σὲ ἕναν χρόνο. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἁπλὸ ἅλμα, ἀλλὰ θαῦμα μοναδικό, ἐὰν συνεκτιμηθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπετεύχθη μὲ μηδαμινὴ τραπεζικὴ ρευστότητα∙ τὰ εἶχαν καλὰ σχεδιασμένα οἱ ἐγκέφαλοι τῶν δανειστῶν. «Κι ἂν ἀρχίσει κάπως ἡ ἀναζωογόνηση τῆς ἀγορᾶς, ἐμεῖς τοὺς δεσμεύουμε τὶς τράπεζες κι ἡ χώρα τους δὲν ἀναπνέει μὲ τίποτε»∙ ἕνα δὲν ὑπολόγισαν, τὴν ἐφευρητικότητα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ πεῖσμα τους, τὸ φιλότιμό τους, κι οὔτε ἠδύναντο συνεκτιμῆσαι αὐτά. Τὸ φιλότιμο ἔφερε καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἀγορά∙ μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη ἐπέτυχαν τὴν αὔξηση τῶν συναλλαγῶν τους…
Τὰ σκάνδαλα ἀποβαίνουν ὁ δεύτερος σημαντικὸς παράγων, μὲ τὶς διακλαδώσεις τους σὲ πολλὲς παρατάξεις∙ ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου καὶ σὲ ἀνθρώπους τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀνεξαρτήτως τῆς βαρύτητος τῶν πράξεων, προσφέρει ἐλευθερία κινήσεων στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ ἄμυνα στὶς κατηγορίες ὅτι κυνηγάει ἡ κυβέρνηση τοὺς πολιτικούς της ἀντιπάλους. Ἄλλωστε οἱ περισσότεροι ἀναμεμιγμένοι στὴν διαφθορὰ προέρχονται ἀπ’ τὸν ΠΑΣΟΚ, τὸ ὁποῖο κι ἔχει πληρώσει ἀκριβὰ τὴν νύφη, περισσότερο δὲν γίνεται∙ τώρα οἱ εὐθύνες μετακυλίονται στὰ κόμματα ὑποδοχῆς τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ, μὲ πρῶτον τὸ ΣΥΡΙΖΑ, ἐὰν τὰ σκάνδαλα περιορισθοῦν μόνο στοὺς πασόκους καὶ δὲν ἐπεκταθοῦν καὶ στοὺς συνοδοιπόρους τους. Στοὺς πολιτικοὺς ὅμως κύκλους κυκλοφοροῦν πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἀνάμιξη οὐκ ὀλίγων στελεχῶν τῆς Κουμουνδούρου, ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς ἐπήλυδες τῆς τελευταίας τετραετίας, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τοὺς ἀρχικοὺς ἱδρυτές του καὶ μάλιστα γιὰ πρώην προέδρους της∙ μεταξὺ τῶν στελεχῶν τοῦ κόμματος συζητεῖται εὐρύτατα ἡ ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τους στὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς, μὲ τὴν συνοδεία μάλιστα τῆς ὑστερικῆς∙ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, λένε οἱ περισσότεροι, ἐπισκέπτεται τὸ προεδρεῖο ἐν ἀπαρτίᾳ κι ὄχι ἁπλῆ εἰσαγγελέα, διότι ἀπαξιώνει τὸν θεσμό. Οἱ κακὲς γλῶσσες προσθέτουν ὅτι κάτι ἄλλο ἐπιδίωκε, διαφορετικὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο ἄσχετος μὲ τὴν πολιτικὴ ἀξιολόγηση. Αὐτὸ τὸ ἄλλο τοὺς φοβίζει περισσότερο…
Ὁ άντίκτυπος στὰ ἐσωκομματικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἐμφανὴς πλέον σὲ ὅλους∙ δὲν γίνεται συνεδρίαση ὁποιουδήποτε ὀργάνου, χωρὶς ὀξύτατες ἀντιδράσεις καὶ κριτικὴ ἐναντίον τῶν χειρισμῶν τοῦ προέδρου, ἀκόμη κι ἀπὸ δικά του στελέχη∙ ἔτσι στὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς του Ἐπιτροπῆς ἔβγαλε ἐξω τοὺς δημοσιογράφους, γιὰ πρώτη φορά, γιὰ νὰ μὴν καταγράφουνε τὶς ἀντιδικίες καὶ τὶς φωνές, ποὺ δὲν προέρχονται μόνο ἀπ’ τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν προσώπων γιὰ τὴν αὐτοδιοίκηση γίνεται ἄλυτο πρόβλημα, ὅταν στὴν ἱστορία μας, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶχε πάντοτε ὑπερπληθώρα προσφορῶν σὲ παρόμοιες περιπτώσεις∙ ἡ δυστοκία στὴν ἐπιλογὴ τῶν προσώπων ὀφείλεται σὲ δύο λόγους, πρῶτον στὴν ἀμφιβολία τῶν προσώπων ὅτι θὰ κερδίσουν τὶς ἐκλογές, κάτι τέτοιο θὰ μυρίζονται ὅλοι τους, διαφορετικὰ δὲν ἐγκαταλείπουν ἔτσι αἰφνιδίως τὶς φιλοδοξίες τους, δηλαδὴ δὲν πιστεύουν στὶς δημοσκοπήσεις κάθε μορφῆς∙ δεύτερον, στὴν ἄμεση πλέον ἀμφισβήτηση τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν τοῦ Ναπολεοντίσκου, τόσο γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ διεθνῶς. Αὐξάνεται ραγδαίως ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπικριτῶν γιὰ τὶς ἀτλαντικὲς περιπτύξεις του, ἀλλὰ καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐπιλογές του∙ οἱ ἐπικριτές του προβάλλουν δύο ἐπιχειρήματα, τὴν πλήρη ἀποκοπή του ἀπ’ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς, ὁ ὁποῖος δὲν ἀνέχεται καὶ ψυχολογικὰ τὴν καταστροφολογία, καὶ τὴν πλήρη ταύτισή του μὲ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα. Ὁ μερκελισμὸς ἐπενεργοῦσε ἀρνητρικὰ πρὶν λίγους μῆνες, τώρα θεωρεῖται εὐχή.
Ἡ διεθνὴς συγκυρία εὐνοεῖ τὴν ταύτιση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Γερμανία ἀκόμη περισσότερο∙ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία δείχνουν ὅτι κάποιοι ἐπιχειροῦν τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Εὐρώπης στὴν ψυχροπολεμικὴ περίοδο. Ἀπέναντί τους ἀπὸ εὐρωπαϊκῆς πλευρᾶς βρίσκεται μόνο ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἐπειδὴ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μετράει ἐλάχιστα στὶς διεθνεῖς σχέσεις, μετὰ τὴν ταύτισή του μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς στὴν προσπάθειά τους βομβαρδίσαι τὴν Συρία∙ οἱ ὑπόλοιποι Εὐρωπαῖοι δὲν ἔχουν φωνή, ἐνῶ ἡ Βρεταννία στηρίζει ἀνεπιφύλακτα τὴν Οὐάσιγκτον. Στὴν Ἑλλάδα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Βλαδίμητο Ποῦτιν στὶς Βρυξέλλες, ἔδειξε ὅτι ταυτίζεται μὲ τὴν γερμανικὴ θέση, ἐνῶ θὰ παραβρεθεῖ στὴν ἔναρξη τῶν χειμερινῶν Όλυμπιακῶν Ἀγώνων στὸ Σότσι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν περιοχή μας εἶναι ἄμεσος, καὶ πολὺ περισσότερο, λόγῳ τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Στὴ Μεσόγειο συμβαίνουν ριζικὲς ἀλλαγές, μὲ τὴν Συρία καὶ τὴν Αἴγυπτο στὴν ἄμεση προτεραιότητα∙ δὲν εἶναι δυνατὸν αὐτὰ νὰ ἀπασχολοῦν μόνο τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν ἀξιωματικὴ τουλάχιστον ἀντιπολίτευση περὶ ἄλλα τυρβάζειν∙ ἡ κοινὴ γνώμη καταλαβαίνει, παρὰ τὴν λογοκρισία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, ὅτι γίνονται πολλὰ ποὺ ἐπηρεάζουν εὐθέως τὴν στάση μας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο. Ὑπευθυνότητα ἀπαιτεῖ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπ’ τοὺς πολιτικούς του ἡγέτες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.