Γιοῦνκερ, βέβαιος πρόεδρος Ἐπιτροπῆς

Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τοῦ Λουξεμβούργου καὶ πρώην πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης μᾶλλον προαλείφεται γιὰ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ μίλησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ συμφώνησε στὴν ὑποψηφιότητά του. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ κόμμα θὰ ὁρίσει τὸν ὑποψήφιό του στὶς ἀρχὲς Μαρτίου, ἀλλὰ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι θὰ ἐγκρίνει τὴν ἐπιλογὴ τῆς καγκελαρίου. Τὸ Λαϊκὸ κόμμα ἔχει τὴν πλειοψηφία σήμερα στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, ἀλλὰ καὶ στοὺς περισσότερους ἀπ’ τοὺς 28 ἑταίρους ἔχει τὴν κυβέρνηση ἢ συμμετέχει σὲ αὐτήν∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν πολὺ πετυχημένος πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης καὶ γνωρίζει ἄριστα τὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα, ένῶ διακρίνεται γιὰ τὴν ὀξύτητα τῆς πολιτικῆς του ἐπιλογῆς καὶ τὴν ὡριμότητα τῆς σκέψεώς του. Ἡ Εὐρώπη τὰ χρειάζεται γιὰ τὴν ἑνότητά της.

Ἀποκαλύψεις διασυνδέσεων

Ὁ Κώστας Καραμανλῆς ἔσπευσε ἀμέσως νὰ διαψεύσει, τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ Ἀγγέλου Φιλιππίδη στὸ τουρκικὸ δικαστήριο, ὅτι διώκεται, διότι εἶναι φίλος του καὶ ὑπογράμμισε, ὅτι ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη καὶ στὸν τρόπο ἐκτελέσεως τῆς ἀποστολῆς της∙ εἶναι ἡ πρώτη παρέμβαση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ στὶς ὑποθέσεις τῆς διαφθορᾶς. Ἀποδεικνύει ὅτι ὁ διωκόμενος δραπέτευσε ἐπίτηδες στὴν Τουρκία, ὅταν πληροφορήθηκε γιὰ τὴν πορεία τῶν ἀνακρίσεων, κι ὅτι ὀχυρώνεται πίσω ἀπὸ δύο πράγματα, ἀπ’ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς Ἄγκυρας, γιὰ ἀμοιβαιότητα ἐκδόσεως φυλακισμένων στὴν Ἑλλάδα ὑπηκόων της κι ἀπ’ τὶς διασυνδέσεις κορυφαίων τῆς διαπλοκῆς μὲ ἀτλαντικὰ κυκλώματα∙ τὸ ἐὰν ἐπιστρέψει εἶναι ἄλλο θέμα, ἀλλὰ τότε οἱ διαπλεκόμενοι θὰ βρεθοῦν σὲ πολὺ χειρότερη θέση, διότι αὐτὸ θὰ θεωρηθεῖ ὡς προηγούμενο. Φαίνεται ὅτι οἱ ἀνακρίσεις βρίσκουν πολλὰ καὶ ἄκρως ἐνδιαφέροντα γιὰ τοὺς πραγματικοὺς προστάτες του καὶ τοὺς φίλους τοῦ διαδόχου του στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο.

Ἑλβετία, σκληρὸ παιχνίδι

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Ἑλβετία, γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν καταθέσεων Ἑλλήνων στὶς τράπεζες της, ἀποδεικνύονται πολὺ δύσκολες∙ ἡ ὑπουργός της ἀρνήθηκε τὴν ἐφαρμογή της στὸ παρελθὸν κι ὑποσχέθηκε ἀνταπρόκιση γιὰ τὸ μέλλον. Ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἐπιμένει -30 μέχρι 60 δις εὐρὼ ὑπολογίζονται οἱ καταθέσεις Ἑλλήνων-, μὲ μοναδική μας ἐλπίδα πλέον τὴν προεδρία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν παρέμβαση τῆς Γερμανίας∙ εἴχαμε ἀφήσει ἀνεκμετάλλευτη τὴν εὐκαιρία τὸ 2010, ὅταν ὑπεγράφη ἡ συμφωνία μὲ τὴν Βρεταννία, διότι προεῖχε τότε ἡ προστασία τῆς οἰκογενείας τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ. Οἱ Ἑλβετοὶ ἀνακριτὲς ὅμως συνέχισαν τὴν δουλειά τους, μὲ τὸν Ἄκη, ἀφοῦ προχθὲς εἶχαν τὸν ξάδελφό του∙ πάντως ὁ φυλακισμένος ζήτησε ἀπ’ τὴν κυβέρνηση φροντίσαι γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κλεμμένων, ὅπως δήλωσε τουλάχιστον, ἀλλὰ καὶ ὅτι εἶναι θύμα δικαστικῆς πλάνης. Ἔχουν πολὺ δρόμο ἀμφότερες οἱ ὑποθέσεις καὶ πολὺ περισσότερο πολιτικὲς προεκτάσεις στὴν Ἑλλάδα.

Κεφαλονιά, νέος σεισμὸς

Ὁ δεύτερος σεισμὸς ταρακούνησε καλὰ τὴν Κεφαλονιὰ καὶ γκρέμισε ὅ,τι εἶχε ἀφήσει ὁ πρῶτος μισοτελειωμένο∙ οἱ ζημίες εἶναι πολλές, ἀλλὰ ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου εἶναι χειρότερη, διότι εἶχαν ἀνασάνει κάπως κι ἤλπιζαν ὅτι ἡ ζωή τους εἶχε ἐπανέλθει στὶς κανονικὲς συνθῆκες. Πάντως τὰ περισσότερα σπίτια ἄντεξαν καὶ πάλι, ποὺ σημαίνει ὅτι, ὅσα εἶχαν κτισθεῖ μὲ τοὺς ἀντισεισμικοὺς κανονισμούς, δὲν παρουσιάζουν προβλήματα∙ τὸ κράτος κινήθηκε καὶ πάλι ἀρκετὰ γρήγορα, μὲ τρεῖς ὑπουργοὺς στὸ νησὶ καὶ τὸν στρατὸ σὲ ἄμεση κινητοποίηση. Οἱ περισσότεροι τακτοποιήθηκαν στὰ ἐπιβατικὰ πλοῖα ἢ σὲ πρόχειρους καταυλισμοὺς σὲ ἄθικτα δημόσια κτίρια∙ οἱ Κεφαλονῖτες πρέπει νὰ τὸ πάρουν ἀπόφαση, θὰ ζοῦν μὲ τοὺς σεισμοὺς ὅσο πάει.

Νεοναζιστὲς καὶ Χρυσῆ Αὐγὴ

Τὸ δημοσίευμα τῆς ἔγκυρης γερμανικῆς ἐφημερίδος Die Zeit, ὅτι Γερμανοὶ Νεοναζιστὲς πλαισίωσαν τὴν ἐκδήλωση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὴν πλατεῖα Ρηγίλλης τὴν περασμένη Κυριακή, εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ πρέπει νὰ ἀπασχολήσει τὶς ἀρχὲς ἀμφοτέρων τῶν δύο χωρῶν. Ἀναμενόμενη ἦταν ἡ ἔξωθεν βοήθεια, διότι δὲν ἔχει ἡ ἀκροδεξιὰ στὴν Ἑλλάδα τὴν ἀνταπόκριση ποὺ παρουσιάζει ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ, τὸ ἀντίθετο μάλιστα∙ ἑπομένως τὰ συγγενῆ κυκλώματα ποὺ τὴν προβάλλουν στὴν διαπλοκὴ προσφεύγουν καὶ στὴν ἐνίσχυσή της στὸ πεζοδρόμιο. Ἄλλωστε τὰ ἐπεισόδια στὸ Μοναστηράκι ἀπ’ τοὺς ἀριστεριστὲς ἀπ’ τὰ ἴδια συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τροφοδοτοῦνται∙ φάνηκε αὐτὸ καὶ στὴν Οὐκρανία, μὲ τὶς ἀκροδεξιὲς καὶ ναζιστικὲς ὁμάδες στὴν πρώτη γραμμή, ἀλλὰ χωρὶς εὐρύτερη ἀνταπόκριση.

Καὶ τὸ θρηνεῖν πεποιημένα

Τὶς ὑπερβολὲς στὰ ταφικὰ ἔθιμα εἶχε περιορίσει ἀρκετὰ ὁ Σόλων μὲ τὴν νομοθεσία του∙ τὰ ταφικὰ ἔθιμα εἶναι τὰ πιὸ ἰσχυρὰ διατηρημένα σὲ ὅλες τὶςν κοινωνίες. Οἱ γυναῖκες ὅταν ἔβγαιναν ἀπ’ τὸ σπίτι τους νὰ μὴν φέρουν, «μηδὲ κάνητα πηχυαίου μείζονα, μηδὲ νύκτωρ πορεύεσθαι πλὴν ἁμάξῃ κομιζομένην λύχνου προφαίνοντος»∙ καλάθι μεγαλύτερο ἀπὸ ἕναν πήχυ, οὔτε νὰ κυκλοφοροῦν τὴν νύκτα, ἐκτὸς κι ἂν εἶναι σὲ ἁμάξι μὲ λυχνάρι μπροστά. «Ἀμυχὰς δὲ κοπτομένων καὶ τὸ θρηνεῖν πεποιημένα καὶ τὸ κωκύειν ἄλλον ἐν ταφαῖς ἑτέρων ἀφεῖλεν»∙ καὶ ἀπαγόρευσε νὰ κάνουν ἀμυχὲς στὰ μάγουλά τους καὶ νὰ δείχνουν ὅτι θρηνοῦν καὶ ὅτι μοιρολογᾶνε ἄλλον σὲ ξένους τάφους. «Ἐναγίζειν δὲ βοῦν οὐκ εἴασεν, οὐδὲ συντιθέναι πλέον ἱματίων τριῶν»∙ καὶ τὸ θυσιάζειν βοῦν δὲν ἐπέτρεψε, οὔτε νὰ θάβουν μαζὶ μὲ τὸν νεκρὸ περισσότερα ἀπὸ τρία φορέματα. Διατηρήθηκαν οἱ νόμοι αὐτοὶ στὸν Ἑλληνισμό.

Γαλλία, ἐλαστικὴ ἐξουσία

Τὴν εἰκόνα τῆς ἐλαστικῆς μεμβράνης ἐπιβεβαίωσε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση∙ μετὰ τὴν τεράστια διαδήλωση τῆς Κυριακῆς στὸ Παρίσι, κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς προπαγάνδας τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ στὰ σχολεῖα, ὁ πρωθυπουργὸς ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν οἰκογένεια, ὅπου προβλεπόταν καὶ ἡ υἱοθέτηση παιδιῶν ἀπὸ ζευγάρια ὁμόφυλα. Ἡ ὑποχώρηση γίνεται, λίγες μέρες μετὰ τὴν διαβεβαίωση τοῦ Γάλλου προέδρου στὴν συνέντευξή του, ὅτι θὰ ἐπιδείξει συνέπεια καὶ ἰσχυρὴ βούληση στὴν πολιτική του∙ ἡ ἧττα ἔρχεται στὸν πιὸ ἀδύναμο κρίκο τῆς κυβερνήσεως. Ὁ γάμος ὁμοφυλοφίλων ἦταν προεκλογικὴ ὑπόσχεση καὶ «προοδευτικὴ» ἐξαγγελία, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀνταπόκριση∙ παντρεύτηκαν μερικὲς χιλιάδες μόνο κι ὁ ρυθμὸς βαίνει μειούμενος, ἐνῶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐπιδεινώνεται καὶ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα διογκώνονται. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση δίδει τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἀσχολεῖται μὲ τὰ δευτερεύοντα προβλήματα κι ἀφήνει τὰ σοβαρά.

ΗΠΑ, πρόβλημα ρευστότητος

Πρόβλημα ρευστότητος ἀνακύπτει γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν πώληση κρατικῶν ὁμολόγων∙ ἡ ἀπόφαση ἀνακοινώθηκε, μὲ τὴν ὁρκωμοσία τῆς νέας προέδρου του, ἐνῶ γεννᾶται θέμα καὶ μὲ τὴν αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ζήτησε ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο τὴν ἔγκριση τοῦ νόμου ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, διαφορετικὰ κινδυνεύουν μὲ στέρηση μετρητῶν οἱ ὁμοσπονδιακὲς ὑπηρεσίες, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑποχώρηση σὲ ὕφεση τῆς οἰκονομίας, ἀφοῦ συνδυάζεται αὐτὸ μὲ περιορισμὸ τῆς ρευστότητος∙ στὸ Κογκρέσσο ἀκόμη καὶ οἱ Δημοκρατικοὶ φοβοῦνται, ὅτι ἡ κυβέρνηση τοὺς στερεῖ, μὲ εἰδικὴ διάταξη στὸν προτεινόμενο νόμο, τὸ δικαίωμα ἀναμίξεως στὶς διεθνεῖς οἰκονομικὲς συμφωνίες. Πέραν τοῦ πολιτικοῦ ἀνταγωνισμοῦ ἡ στιγμὴ τῆς ἀνακύψεως τῶν δύο προβλημάτων ἀποδυναμώνει τὸ διεθνὲς κύρος τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἐνισχύει τὶς τάσεις ἀποδεσμεύσεως τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας ἀπὸ αὐτήν.

Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις ἐπικράτησαν παγκοσμίως καὶ περισσότερο στὴν Ἀσία καὶ στοὺς Ἀναδυομένους, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων στὶς ΗΠΑ καὶ τῆς ἐντάσεως μεταξὺ Ἰαπωνίας καὶ Κίνας∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3520 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 136,8870 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1250 καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 105,69. Ἡ νέα διαμάχη στὴν Οὐάσιγκτον, μεταξὺ Κογκρέσσου καὶ Λευκοῦ Οἴκου, γιὰ τὸ θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν ὁρίων δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, προκαλεῖ νέες ἀνησυχίες στὶς ἀγορές, μετὰ τὴν ἀπόφαση πωλήσεως κρατικῶν ὁμολόγων∙ οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται ὅτι θὰ ἐπιδεινωθεῖ τὸ κλίμα καὶ τηροῦν στάση ἀναμονῆς. Εἶχε χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸ Τόκυο, ὁ Νικέι ὑποχώρησε κατὰ 4,18% καὶ στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ κατὰ 2%. Στὴν Εὐρώπη ἡ ὑποχώρηση στὶς ἀγορὲς εἶναι μικρότερη, διότι εἶχαν εὐμενῆ ἀντίκτυπο στοὺς ἐπενδυτὲς οἱ διαβεβαιώσεις γιὰ ρύθμιση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος λίαν συντόμως, κάτι ποὺ εἶχε εὐνοϊκὸ ἀντίκτυπο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν.

Εὐρώπη, μεγάλη διαφθορὰ

Ἡ διαφθορὰ εἶναι εὐρύτατα διαδεδομένη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, παρὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν βορείων κρατῶν ὅτι μόνο στοὺς νότιους ἐπικρατεῖ∙ ἡ χώρα μας κατέχει μία ἀπ’ τὶς πρῶτες θέσεις, μετὰ τὴν τριακονταετία τῆς σοσιαλιστικῆς καὶ παράπλευρης κυριαρχίας. Ὁπωσδήποτε σήμερα δὲν εἶναι στὸν ἴδιο βαθμό, καθὼς κριτήριο τῆς πατάξεώς της εἶναι ἡ ἠλεκτρονικὴ ὀργάνωση τοῦ κράτους, καὶ τῶν οἰκονομικῶν του ὑπηρεσιῶν∙ μὲ τὴν γενίκευση τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας γιὰ ὅλα τὰ θέματα, δὲν ἀφήνονται περιθώρια γιὰ τὴν προσωπικὴ παρέμβαση καὶ τὴν «διαμεσολάβηση» τῶν ἐπιτηδείων. Τὰ σκάνδαλα ἀποκαλύπτουν τὶς πραγματικὴ αἰτίες τῆς ὑπονομεύσεως τῶν εὐρυζωνικῶν συνδέσεων ἀπ’ τὴν προπροηγούμενη σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση∙ πρώτη ἦταν ἡ διαιώνιση τῆς διαφθορᾶς, ὅπως καὶ μὲ τὸ Κτηματολόγιο, δεύτερη, ἡ καταδίκη στὴν παρακμὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ κοινωνίας.

Οὐκρανία, πρὸς ἐκτόνωση

Σὲ ἐκτόνωση ὁδηγεῖται ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, καθὼς ὁ πρόεδρός της, μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ του ἀπ’ τὴν ἀνάρρωση στὰ καθήκοντά του, ἐμφανίζεται πρόθυμος γιὰ προσφυγὴ στὶς κάλπες, ὅπως ζητάει καὶ ἡ ἀντιπολίτευση∙ στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας ἔχει μειωθεῖ σημαντικὰ ὁ κόσμος, ἐνῶ ἡ ζωὴ ἐπανέρχεται σταδιακὰ στοὺς κανονικούς της ρυθμοὺς στὸ Κίεβο. Ἡ Ἐπίτροπος Ἐξωτερικῶν σχέσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συζήτησε χθὲς μὲ τὸν πρόεδρο τὸ πρόβλημα καὶ κατέληξαν μᾶλλον σὲ συμφωνία∙ ἡ Κάθριν Ἄστον, μὲ τὴν ἀπόκλισή της πρὸς τὸν Βίκτωρα Γιανούκοβιτς, ἔχει χαμηλώσει τοὺς τόνους καὶ τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τοὺς ἀκροδεξιοὺς καὶ ἐθνικιστὲς διαδηλωτές. Οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ρῶσοι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἀκραίων καταστάσεων στὴν Οὐκρανία ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσουν ἀνεξέλεγκτη ἀναταραχὴ στὴν εὐρύτερη περιοχή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.