Σφοδρὲς ἀναταράξεις στὴν Κουμουνδούρου

Ἡ ἐπιβολὴ τῶν ὑποψηφίων περιφερειαρχῶν ἀπ’ τὸν πρόεδρό του στὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἦταν μᾶλλον τυχαία ἐπιλογή, ἀλλὰ ἐκφράζει τὶς βαθύτερες διασυνδέσεις του στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ἡ ἔγκριση ἔγινε σχεδὸν πραξικοπηματικά, γιὰ τὸ σύνολο τῶν ὑποψηφίων κι ὄχι, ὅπως γίνεται συνήθως, γιὰ τὸν καθένα χωριστά. Ἔτσι οἱ ἐπιλογὲς γιὰ τὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Δυτικὴ Μακεδονία προκαλοῦν ἔκρηξη, διότι ὁ πρῶτος ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι μνημονιακὸς κι ὁ δεύτερος ὅτι ἔχει σχέσεις μὲ τὴν ἀκροδεξιά∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ὅμως δὲν ὑποχωρεῖ καὶ ἐπιμένει, ἐνῶ ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα κάνει πλέον χωριστὴ δημόσια ἐμφάνιση. Ἡ συνοχὴ τοῦ κόμματος ἀπειλεῖται εὐθέως, ἐνῶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις οἱ διαφοροποιήσεις εἶναι πολλαπλάσιες∙ πολλοὶ στὴν Κουμουνδούρου δὲν κρύβουν τοὺς φόβους τους γιὰ ἐξαρτήσεις τῆς ἡγεσίας.

Ἀλλαγὴ πολιτικοῦ σκηνικοῦ

Στὴν ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ ὁδηγοῦν ἡ ἔκδοση στὴν Ἑλλάδα τοῦ φυγόδικου καὶ οἱ προεκτάσεις τῶν ἀνακρίσεων γιὰ ὅλα τὰ σκάνδαλα, μὲ τὶς ἐπιπτώσεις τους σὲ πολιτικὰ πρόσωπα∙ τὰ σκάνδαλα ἐκτείνονται σὲ καναλάρχες –ποὺ δὲν εἶναι μόνο ὁ ἕνας τους μὲ τὸ μυθικὸ ποσὸ ἐγγυήσεως-ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοί. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἐπιχείρηση συγκαλύψεως τοῦ σκανδάλου τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐξοπλιστικῶν κονδυλίων, χωρὶς οὐδεμία διερεύνηση σὲ βάθος, ὅπως τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἄπληστος πατέρας σημερινῆς βουλευτοῦ καὶ πρώην ὑπουργὸς στενὸς φίλος τοῦ ἐγκλείστου ἄλλου ὑπουργοῦ∙ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους κυκλοφορεῖ εὐρύτατα τὸ ὄνομα, ὡς κορυφαίου κάποτε στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ δὲν γνωρίζει τίποτε, ἐνῶ ἡ ὑστερικὴ ἔχει καταπιεῖ τὸ ἀμίλητο νερό. Οἱ ἀποκαλύψεις δὲν ἀργοῦν∙ ἔρχονται πολὺ πρὶν ἀπ’ τὶς ἐκλογές, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς πολιτικὲς ἐπιπτώσεις, διότι συμπληρώνονται ἀπ’ τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις στὴν ἐπιλογὴ τῶν ὑποψηφίων.

Μνημόσιο, προβλεπτὸ τέλος

Ὅλοι πλέον ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ὁρατὸ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μὲ πρῶτα τὰ ἀτλαντικὰ ἔντυπα, ὅσα λίγο καιρὸ πρὶν πρωτοστατοῦσαν στὴν καταστροφολογία∙ κυκλοφοροῦν διάφορες ἐκδοχές μὲ τὴν ἀναμάσησή τους ἀπ’ τὴν ἐπιχώριο διαπλοκή. Ἕνα εἶναι γεγονός, οἱ ἐπιτυχίες τῆς χώρας στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, στὴν ἀνάκαμψη καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις∙ αὐτὰ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ ὅλους, ἂν καὶ δὲν εἶναι γνωστὰ τὰ τελικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα προβλέπονται πολὺ καλύτερα, ὁπότε στὴν τελικὴ διαπραγμάτευση θὰ εἶναι διαφορετικὴ ἡ θέση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. Ἡ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων τὸ ἐπιβεβαιώνει∙ τελευταῖο ὀχυρὸ τῶν κερδοσκόπων ἀπομένουν οἱ δεσμεύσεις στὶς τράπεζες, γιὰ τὴν κανονικὴ λειτουργία τους καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς∙ οἱ οἰκονομικὲς ἐπιδόσεις τῆς χώρας πείθουν ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα, ἀλλὰ οἱ τρόικανοι δὲν ὑποχωροῦν. Δὲν συγχωροῦν τὴν παταγώδη ἀποτυχία τους. Τελειώνει κι αὐτό, μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Βερολίνου.

Καραμανλῆς, στήριξη Σαμαρᾶ

Ἡ ἄμεση, ἔντονη καὶ σαφέστατη ἀποδοκιμασία ἀπ’ τὸν Κώστα Κατραμανλῆ τοῦ Ἄγγελου Φιλιππίδη, ἀποτελεῖ εὐθεῖα καὶ πλήρη ὑποστήριξη τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλὰ καὶ σαφέστατη καταδίκη τῶν δολοπλοκιῶν τῆς διαπλοκῆς στὴ χώρα μας∙ ἐξέφρασε τὴν πλήρη ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη καὶ τοὺς λειτουργούς της, ἑπομένως τὰ ὅσα ἐπικαλέσθηκε ὁ ὑπόδικος στὸ τουρκικὸ δικαστήριο δὲν ἔχουν καμμία σχέση μαζί του. Πάντως μόλις ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα ὁ ὑπόδικος καὶ μεταφέρθηκε στὴν ΓΑΔΑ κι ἕπεται συνέχεια. Ἕνα εἶναι γεγονός, φοβᾶται τὴν φυλακὴ κι ἀφοῦ εἶναι τόσο δειλός, φοβοῦνται τὰ ἀφεντικά του τὸ πόσα μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει. Μέτρησε ἡ ἀποδοκιμασία Καραμανλῆ γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἐξελίξεων.

Ἀριστερῆς Πλατφόρμας φωνὴ

Ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα ἀποκτᾶ πλέον τὴν δική της φωνή, ἀνεξάρτητη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν σημερινὴ ἐκδήλωσή της στὸ σινὲ «Κεραμεικός»∙ μετὰ τὴν ρήξη τους στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ μὲ τὴν ἡγεσία, ὡς πρὸς τοὺς ὑποψήφιους περιφερειάρχες, προχωράει καὶ στὴν παρουσίαση στὸν κόσμο δικοῦ της προγραμμάτος. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση γίνεται δύο κόμματα, χωριστὰ στὴν ἔκφρασή τους κι ὄχι δύο στὴ συσκευασία τοῦ ἑνός, ὅπως ἦταν μέχρι τώρα∙ ἀπομένει ἡ ἀντίδραση τῆς Κουμουνδούρου, θὰ ἀνεχθεῖ τὴν πρόκληση ἢ θὰ ἀπαντήσει καὶ πῶς; Ὣς τώρα ὁ Ναπολεοντίσκος τηροῦσε ἀνεκτικὴ στάση, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ συνεχίσει ἔτσι καὶ μάλιστα σὲ προεκλογικὴ περίοδο καὶ μὲ εὐρωπαϊκὲς φιλοδοξίες.

Ἀλλότρια μνήματα βαδίζειν

Ἡ ἀναθεώρηση τῶν ταφικῶν ἠθῶν ἦταν κύριο μέλημα τῆς νομοθεσίας τοῦ Σόλωνος, καθὼς ἐνδιαφερόταν γιὰ ἀπαλλαγὴ τῶν Ἀθηναίων ἀπ’ τὰ βαρβαρικὰ ἔθιμα∙ ἦταν μεγάλη ἡ καμπὴ στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ ὁ ἐξανθρωπισμὸς τῆς καθημερινῆς συμπεριφορᾶς. Ἀπαγόρευσε στὶς γυναῖκες, «οὐδ’ ἐπ’ ἀλλότρια μνήματα βαδίζειν χωρὶς ἐκκομιδῆς»∙ καὶ νὰ πλησιάζουν σὲ ξένα μνήματα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ταφῆς. «Ὧν τὰ πλεῖστα καὶ τοῖς ἡμετέροις νόμοις ἀπογόρευται»∙ ἂν καὶ τὰ περισσότερα ἐφαρμόζονται καὶ μὲ τοὺς δικούς τους νόμους. «Πρόσκειται δὲ τοῖς ἡμετέροις ζημιοῦσθαι τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας ὑπὸ τῶν γυναικονόμων»∙ ἡ δική μας νομοθεσία προσθέτει ὅτι τιμωροῦνται ἀπ’ τοὺς γυναικονόμους ὅσοι κάνουν τέτοια πράγματα. «Ὡς ἀνάνδροις καὶ γυναικώδεσι τοῖς περὶ τὰ πένθη πάθεσι καὶ ἁμαρτήμασιν ἐνεχομένοις»∙ ὡς ἄνανδρα καὶ γυναικόπρεπα πάθη καὶ ἁμαρτήματα ὅσων ἐμπλέκονται σὲ τέτοια, ὅπως εἶναι τὰ πένθη. Ἐπιβίωσαν οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ τῆς τυραννίας τοῦ Πεισιστράτου.

Στουρνάρας στὴ Φραγκφούρτη

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὴ Φραγκφούρτη ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, γιὰ τὶς συναντήσεις του μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, τὴν Μπούντεσμπανκ καὶ τοὺς Γερμανοὺς ἐπενδυτές∙ ἡ στιγμὴ εἶναι κατάλληλη, διότι ἔχει στὶς ἀποσκευές του τὶς οἰκονομικές του ἐπιτυχίες, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὴν αὔξηση τῶν λιανικῶν πωλήσεων καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν. Τὰ προβλήματά στὴν οἰκονομικὴ πρωτεύουσα τῆς Γερμανίας θὰ ἐξετασθοῦν πρῶτα καὶ μετὰ στὸ Βερολίνο∙ ἑπομένως ἡ δικαίωση ἔρχεται στὶς συναντήσεις αὐτές, μαζὶ μὲ τὴν εἰσροὴ τῶν γερμανικῶν ἐπενδύσεων. Ἡ στιγμὴ εἶναι ἡ κατάλληλη, διότι σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γαλλίας, ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας κι αὐτὴν ἐνδιαφέρονται ἐνισχύσαι οἱ Γερμανοί, ὡς ἀτμομηχανή της∙ τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι, ἡ Ἑλλάς, ἀπὸ ἀποδιοπομπαῖος τράγος, γίνεται πλέον παράδειγμα πρὸς τοὺς ἄλλους. Ἔχει τοὺς δυναμικούς της κλάδους γιὰ προβολή.

Ἀπώλεια κύρους προέδρου

Ἡ ἀνάδειξη καὶ πάλι τοῦ προβλήματος, μέσα σὲ δύο μῆνες, τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως στὴν Ἀμερικὴ θεωρεῖται, ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, ὡς πρόβλημα κύρους τοῦ προέδρου∙ τὸ Κογκρέσσο ἀπ’ τὴν φύση του διεκδικεῖ περισσότερες ἐξουσίες, ὅπως κάθε νομοθετικὸ σῶμα∙ ἀπομένει στὸν πρόεδρο ὡς συντονιστοῦ ἡ διασφάλιση τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς πολιτείας. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχει ἀποτύχει στοὺς χειρισμούς του μὲ τοὺς προέδρους τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας∙ διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ δυσαρέσκεια καὶ τῶν Δημοκρατικῶν στὰ δύο νομοθετικὰ σώματα. Ἀρχίζει νέα περίοδος διαβουλεύσεων, παρασκηνιακῶν καὶ μή, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν οἰκονομία, ἐνῶ περιορίζεται ἡ ρευστότης στὴν ἀγορὰ κι ἀκόμη δὲν ἔχει γίνει ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς του πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ τόσα διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα. Ἡ συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρώπη καρκινοβατεῖ καὶ μὲ τοὺς Ἀναδυόμενους ἐκκρεμοῦν πολὺ περισσότερα προβλήματα.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, καθὼς δὲν διαφαίνονται καλὲς εἰδήσεις στὸν ὁρίζοντα∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερά, στὰ 1,3523 δολλάρια καὶ 136,6760 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ ἡ τιμὴ τοῦ χρυσοῦ, 1257 καὶ τοῦ πετρελαίου, 105,89. Ἡ ἀνακοπὴ τῶν πτωτικῶν τάσεων ὀφείλεται κυρίως στὴν αἰσιοδοξία γιὰ σύντομη ἐξαγγελία τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν ἐλπίδα, ὅτι δὲν θὰ διαρκέσει πολὺ ἡ διαμάχη στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὰ ὅρια δανεισμοῦ∙ στὴν Κίνα ἡ ἀγορὰ εἶναι κλειστή, λόγῳ τοῦ βουδιστικοῦ νέου ἔτους, καὶ στὴν Ἰαπωνία σημειώθηκε ἐλαφρὰ ἀνάκαμψη, μᾶλλον ὡς ἀντίβαρο στὴν προχθεσινὴ ἀπότομη πτώση. Ἡ ἐκδήλωση ἀλληλεγγγύης στὴν Εὐρωζώνη, πρὸς τὶς ἀδύναμες οἰκονομίες, θεωρεῖται δεδομένη στοὺς ἐπενδυτὲς οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὁλοκλήρωση τῶν διαβουλεύσεων τῆς τρόικα μὲ τὴν Ἑλλάδα λίαν συντόμως∙ ἡ αἰσιοδοξία αὐτὴ εἶχε ἀντανάκλαση στὴν αἰσθητὴ ἄνοδο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, μετὰ ἀπὸ πολλῶν ἡμερῶν παλινδρομήσεών του, χωρὶς προοπτικὲς ἀμέσου διεξόδου.

Τουρκία, ἀποστάσεις Μέρκελ

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τήρησε ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὡς πρὸς τὴν ἔνταξη τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἦταν ἀρκετὰ διπλωματικὴ ἡ θέση της, «ὁ χρόνος θὰ δείξει», εἶπε. Ἔχει δίκαιο, διότι τὰ σοβαρὰ κεφάλαια τῶν διαπραγματεύσεων δὲν ἔχουν ἀνοίξει ἀκόμη, ἐνῶ πληθαίνουν τὰ προβλήματα δημοκρατίας καὶ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν γείτονα∙ ἡ κυβέρνησή της ἀκόμη δὲν ἐφάρμοσε τὴν ἀναγνώριση ὅλων τῶν ἑταίρων τῆς Ἑνώσεως, καθὼς δὲν ἔχει ἐπιτρέψει τὴν ἐλεύθερη πρόσβαση στὴν Τουρκία τῶν Κυπρίων καὶ τῶν κυπριακῶν προϊόντων, ἐνῶ καθυστερεῖ τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. Οἱ προκλήσεις τῶν τουρκικῶν πολεμικῶν κατὰ τοῦ νορβηγικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς μεγαλονήσου ἔχουν ἐνοχλήσει πολὺ τὸ Βερολίνο, ἐπειδὴ τὴν θεωρεῖ εὐρωπαϊκή ζώνη.

Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες Σότσι

Ἡ ἄφιξη τῶν ἀθλητῶν καὶ τῶν ἐπισήμων στὸ Σότσι τῆς Νοτίου Ρωσίας ὁλοκληρώνεται, γιὰ τὴν ἐπίσημη ἔναρξη τῶν χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος βρίσκεται στὰ βουνὰ τοῦ Βορείου Καυκάσου γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν ξένων ἡγετῶν. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος δὲν θὰ παραβρεθεῖ, ὅπως καὶ ὁ Γάλλος ὁμόλογός του καὶ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργός, ἀλλὰ μεταβαίνουν ὁ Γερμανὸς καὶ ὁ Ἕλληνας πρόεδροι, ὅπως καὶ οἱ ἡγέτες τῶν Ἀναδυομένων∙ ἡ Μόσχα θεωρεῖ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἀγώνων ὡς πρόκληση, διότι εἶναι γνωστὲς οἱ ἀπειλὲς τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων γιὰ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τὴν διάρκειά τους. Ἄλλωστε λίγες ἑβδομάδες πρὶν εἶχαν γίνει οἱ δύο ἐπιθέσεις στὸ Βόλγογκραντ μὲ τριανταπέντε νεκρούς. Ὁ Κάρολος Παπούλιας θὰ συνανηθεῖ στὸ Σότσι μὲ τὸν Ρῶσο καὶ Κινέζο πρόεδρο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.