Πρὸς ποινικὴ δίωξη γιὰ δημοσιονομικὰ

Σὲ ποινικὴ δίωξη γιὰ τὴν ἁλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων τὸ 2009 ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση ὁδηγεῖ ἡ ἄσκηση πειθαρχικῆς διώξεως κατὰ τῆς ἀνακριτοῦ ἡ ὁποία εἶχε θέσει τὴν ὑπόθεση στὸ ἀρχεῖο, παρὰ τὸ πόρισμα τοῦ Γρηγορίου Πεπονῆ∙ ἡ παραπομπὴ σημαίνει ὅτι καλοῦνται σὲ ἀπολογία ὁ τότε πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργός του Οἰκονομικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μεθοδεύσει τὴν χάλκευση καὶ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, γνωστὰ αὐτά. Οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι τὸ ζητούμενο, γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσει ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, διότι εἶναι ὁ πρῶτος ὑπεύθυνος γιὰ τὸ ἔγκλημα∙ φυσικά, οἱ δυνατότητες ἐλιγμῶν του εἶναι ἐλάχιστες, διότι εἶναι ἀδιανόητη οἱαδήποτε ἄλλη ἀντίδραση, ὅπως ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως. Ἐπίκειται ἡ δίκη γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ, μὲ τὶς προεκτάσεις της.

Κυπριακό, ὥρα ἀποφάσεων

Σὲ κρίσιμη φάση βρίσκεται τὸ Κυπριακό, μὲ τὴν συζήτηση τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος μὲ τὴν τουρκοκυπριακὴ πλευρά∙ στὴ Λευκωσία ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας συγκάλεσε χθὲς τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο ἀτύπως καὶ τὸ ἐνημέρωσε γιὰ τὸ περιεχόμενό του, χωρὶς συμφωνία ὅμως. Ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος διαφώνησε, μὲ ἀνακοίνωσή του, ὅτι ὁδηγεῖ σὲ ἐγκατάλειψη τῶν ἐθνικῶν θέσεων, ἐνῶ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἔφθασε τὸ βράδυ στὴν Ἀθήνα, γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγούς∙ ἡ ἀπάντηση ἀπὸ τουρκοκυπριακῆς πλευρᾶς ἀναμένεται, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ εἶναι καταφατική. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς τὸ θεωροῦν ὡς παραλλαγὴ τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Πάντως ὑπὲρ τῆς Κύπρου στὸ θέμα τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης ἐτάχθη τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ∙ ἡ ἐκπρόσωπός της, ἑλληνικῆς καταγωγῆς Τζένιφερ Ψάκι, δήλωσε ὅτι ἡ ΑΟΖ ἀνήκει στὴν Κύπρο κι ὅτι ἦταν ἀπαράδεκτη ἡ παρέμβαση τουρκικῆς φρεγάτας κατὰ τοῦ νορβηγικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους.

Ἄξονας, Ἀδριατικῆς, Ἰονίου

Στὴν ἀξιοποίηση τοῦ ἄξονος Ἀδριατικῆς, Ἰονίου δίδει πρωτεύουσα βαρύτητα ἡ κυβέρνηση, καὶ ὡς προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀξιοποίηση τῆς περιοχῆς∙ ὁ πρωθυπουργὸς κήρυξε τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ διεθνοῦς συμποσίου στὴν Ἀθήνα, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἁρμοδίων Ἐπιτρόπων καὶ ὑπουργῶν, Ἰταλίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Βοσνίας καὶ Ἰταλίας. Σὲ τέσσερες κλάδους δίδει προτεραιότητα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ναυτιλία-ναυπηγική, ΑΟΖ, φυσικοὺς πόρους καὶ τουρισμό. Οἱ ἄλλοι ὁμιλητὲς ἀπεδέχθησαν τὶς προτάσεις αὐτὲς καὶ συμφώνησαν στὴν ἀνάγκη συντονισμοῦ τους τὸ συντομώτερο∙ διευρύνεται πρακτικὰ ἡ δυτικὴ πύλη τῆς Ἑλλάδος καὶ καθιστᾶ τὴν ἑνιαία θαλάσσια περιοχή ὡς πόλο ἕλξεως ἐπενδύσεων καὶ τουριστικοῦ ρεύματος. Ταυτοχρόνως οἱ συνομιλίες τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὴν Φραγφούρτη, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ Γερμανοὺς παράγοντες, ἔχουν ἀποτελέσματα, μὲ πρῶτο τὴν ἄρση τῶν τροϊκανῶν δεσμεύσεων γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ ἀπάντηση στὸ τραπεζικὸ ἐπίκειται.

Πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς

Ἡ δημοσίευση τῶν φοροφυγάδων ἔχει ἐνδιαφέρον, διότι δείχνει τὴν ἔκταση τῆς φοροδιαφυγῆς στὴν χώρα μας∙ σὲ ὁλόκληρη τὴν κλίμακα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ἦταν ἐξαπλωμένη ὡς ἐθνικὴ συνήθεια. Τὸ ἐνδιαφέρον ἔγκειται στὶς διαμαρτυρίες τῶν ἐμπλεκομένων, ὅλο καὶ κάποια δικαιολογία ἔχουν∙ ὅσοι δὲ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν πολιτική, χαρακτηρίζουν ἀμέσως τὶς ἀποκαλύψεις πολιτικὴ δίωξη. Εὔκολο εἶναι, ἔτσι ὁ ἕνας δραπέτευσε στὴν Τουρκία κι ἐπικαλέσθηκε τὴν «φιλία» του μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ, χωρὶς νὰ τὸν ρωτήσει καὶ πῆρε τὴν ἀπάντησή του∙ ὁ ἕτερος βουλευτὴς ὢν θεωρεῖ τὸν καταλογισμὸ τῆς ἀπάτης 55000 εὐρὼ ὡς πολιτικὴ δίωξη, διότι τὸ ποσὸ ἦταν μικρὸ κι εἶχε ξεχάσει νὰ τὸ δηλώσει. Καιρὸς νὰ τὸ δηλώσει τώρα.

Ἐξαρτήσεις Ναπολεοντίσκου

Ἡ Πολιτικὴ Γραμματεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν συνεδρίασε προχθές, διότι ἔλειπε ὁ πρόεδρός της στὴν Κεφαλονιά∙ ἔτσι ἀναβλήθηκε ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ ἀκροδεξιοῦ στὴν Δυτικὴ Μακεδονία, γιὰ τὴν ἑπόμενη φορά, ἔχουν χρόνο… Ὅσες ἡγεσίες καταπατοῦν τὸ καταστατικὸ τοῦ κόμματος προσφεύγουν στὴν κωλυσιεργεία∙ ἡ ἔγκριση τῶν ὑποψηφίων ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ ἔγινε μὲ ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο, πρωτοφανὲς αὐτὸ σὲ παρόμοιες διαδικασίες, διότι γίνεται πάντοτε ὀνομαστικά. Τώρα ἐπικαλοῦνται τὸ καταστατικὸ καὶ τὴν ἑπόμενη συνεδρίαση∙ ἕνα εἶναι τὸ συμπέρασμα, ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἀναλάβει ἄνωθεν ὑποχρέωση κι ἐπιδίδεται σὲ πολλὲς μεθοδεύσεις γιὰ τὴν ἐκπλήρωσή της. Τὸ ἐὰν θὰ πετύχει μέχρι τὸ τέλος εἶναι ἄλλο θέμα∙ οἱ ἀποκαλύψεις δὲν ἐπιτρέπουν πολλὰ περιθώρια έλιγμῶν.

Ἀεὶ συρρεόντων πανταχόθεν

Πρὸς τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς Ἀττικῆς ἔστρεψε τὴν προσοχή του ὁ Σόλων, μετὰ τὴν ἀναθεώρηση τῆς ἀστικῆς καὶ ποινικῆς νομοθεσίας της∙ οἱ Ἀθηναῖοι ἀσχολοῦνταν περισσότερο μὲ τὴν γεωργία καὶ δὲν εἶχε στρέψει τὴν προσοχή τους στὴ θάλασσα. «Ὁρῶν δὲ τὸ μὲν ἄστυ πιμπλαμένον ἀνθρώπων ἀεὶ συρρεόντων πανταχόθεν ἐπ’ ἀδείας εἰς τὴν Ἀττικήν»∙ παρατηρῶν δὲ τὴν μὲν πόλη γεμάτη ἀνθρώπους συρρεόντων γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἀπ’ τὴν Ἀττική. «Τὰ δὲ πλεῖστα τῆς χώρας ἀγεννῆ καὶ φαῦλα»∙ τὰ δὲ περισσότερα μέρη τῆς χώρας φτωχὰ καὶ παραμελημένα. «Τοὺς δὲ χρωμένους τῇ θαλάττῇ μηδὲν εἰωθότας εἰσάγειν τοῖς μηδὲν ἔχουσιν ἀντιδοῦναι»∙ κι οἱ παραθαλάσσιοι ἔμποροι δὲν ἔφεραν καθόλου ἐμπορεύματα, ἐπειδὴ οἱ ἄλλοι δὲν εἶχε τίποτε προσφέρειν γιὰ ἀνταλλαγή. «Πρὸς τὰς τέχνας ἔτρεψε τοὺς πολίτας»∙ πρὸς τὴν βιοτεχνία ἔστρεψε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν πολιτῶν. Οἱ Ἀθηναῖοι ἔκαναν τὰ πρῶτα βήματα στὴν ἐξάπλωσή τους στὸν κόσμο.

Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες Σότσι

Ἡ ἔναρξη τῶν Χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στὸ Σότσι γίνεται σήμερα μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια∙ ἡ Ρωσία ἐπιθυμεῖ καταδεῖξαι στὸν κόσμο ὅτι ἡ διεξαγωγή τους θὰ εἶναι τέλεια, παρὰ τὶς ἀπειλὲς τῶν Ἰσλαμιστῶν τοῦ Καυκάσου γιὰ τρομοκρατικἐς ἐπιθέσεις καὶ τὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἐναντίον της. Θυμίζουν τὴν ἀντίστοιχη πολεμικὴ κατὰ τῆς χώρας μας τὸ 2004, κατὰ τὴν τέλεση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῶν Ἀθηνῶν, ὅλα ἀνάποδα τὰ εὕρισκαν οἱ Ἀγγλοσάξωνες «δημοσιογράφοι», ὅπως καὶ στὸ Πεκῖνο τὸ 2008∙ στοὺς Ὀλυμπιακοὺς τοῦ Λονδίνου τὸ 2012 δὲν εὕρισκαν τίποτε μεμπτό, κι εἶχαν τόσες ἀτέλειες καὶ παραλείψεις. Ἡ ἀπουσία δυτικῶν ἡγετῶν εἶναι χαρακτηριστική∙ τὸ σῆμα ἐπέμφθη ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον κι ἀκολούθησαν μερικοὶ Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ οἱ Ἀναδυόμενοι κι οἱ ἡγέτες τῶν ἄλλων χωρῶν μετέχουν μαζικά. Στὴ Δύση δυσκολεύονται νὰ καταγράψουν, ὅτι δὲν εἶναι τὸ κέντρο τοῦ κόσμου∙ στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία χτυπάει ἡ καρδιά του.

Οὐκρανία, μεταβατικὸ σχῆμα

Στὴν δημιουργία μεταβατικοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος βαδίζει ἡ Οὐκρανία, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ἐκλογῶν σὲ σύντομο χρόνο, καθὼς οἱ διαδηλώσεις ἐκφυλίζονται σταδιακά∙ μετὰ τὴν Εὐρωπαία ἐκπρόσωπο ἐξωτερικῶν σχέσεων μετέβη στὸ Κίεβο καὶ Ἀμερικανίδα ὑφυπουργός γιὰ συναντήσεις μὲ τὸν πρόεδρο καὶ τοὺς ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἡ Εὐρώπη ὑποσχέθηκε τὴν παροχὴ σημαντικῆς οἰκονομικῆς βοηθείας, ἐνῶ παρόμοιες ὑποσχέσεις δίδει καὶ ἡ Οὐάσιγκτον∙ ἡ ζωὴ ἀποκτᾶ καὶ πάλι τοὺς κανονικούς της ρυθμοὺς στὴν πρωτεύουσα, μετὰ ἀπὸ τρεῖς μῆνες ἀναταραχῆς, ἐνῶ πολλοὶ πρωταγωνιστὲς τῶν ἐπεισοδίων, δηλαδὴ οἱ ἀκροδεξιοί, φεύγουν στὸ ἐξωτερικό, ἐπειδὴ φοβοῦνται τὶς ἔρευνες τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν. Ἡ ἀπόπειρα ἀνατροπῆς τοῦ προέδρου καὶ ἐπιβολῆς φιλοδυτικοῦ καθεστῶτος, μὲ ναζιστικὲς καὶ ἀντιευρωπαϊκὲς τάσεις, ἀπέτυχε∙ τὸ προηγούμενο τῆς πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεως τοῦ 2004 δὲν ἐπαναλήφθηκε, διότι οἱ κάτοικοι τῆς πρωτευούσης δὲν ἀκολούθησαν τοὺς διαδηλωτές. Ὅσο διαπίστωναν τὶς ἀκραῖες θέσεις τους, τόσο ἀπομακρύνονταν ἐπιτροχάδην ἀπ’ τὶς τάξεις τους.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3515 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε τὸ ἴδιο, στὰ 137,0665 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1258,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 107,22. Ἡ διατήρηση τῶν ἐπιτοκίων στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 0,25%, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀπετέλεσε ἀνασχετικὸ παράγοντα στοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι ἀνέμεναν περαιτέρω ὑποχώρησή τους∙ ἡ καθυστέρηση στὴν ἐξαγγελία τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη θεωρεῖται ὁ κύριος ἀνασταλτικὸς παράγων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, ὅταν μάλιστα πληθαίνουν οἱ ἐνδείξεις γιὰ ἀναστροφὴ τῆς ὑφέσεως στὶς νότιες χῶρες. Στὴν Ἀσία οἱ διαξιφισμοὶ Κινέζων καὶ Ἰαπώνων, γιὰ τὰ ἐθνικά τους προβλήματα, τὶς ἐθνικιστικὲς τάσεις στὸ Τόκυο καὶ τὴν διαμάχη γιὰ τὰ νησιὰ τῆς Ἀνατολικῆς Σινικῆς θαλάσσης, ἐπηρεάζουν τὶς ἀγορές. Ἀλλὰ καὶ ἡ συνεχιζόμενη ἀπραξία στὴν Οὐάσιγκτον προκαλεῖ ἐπιδείνωση στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Νότα αἰσιοδοξίας ἀναμένουν ὅλοι.

2013, τὸ θερμότερο ἔτος

Ὁ Παγκόσμιος Μετεωρολογικὸς Ὀργανισμὸς ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ 2013 ἦταν τὸ θερμότερο ἔτος στὴ γῆ, ἀπὸ τὸ 1850 ποὺ ὑπάρχουν ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα∙ ἡ μέση ἀνοδος τῆς θερμοκρασίας ἀνῆλθε σὲ μισὸ βαθμὸ Κελσίου γιὰ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη. Ὁ ὀργανισμὸς προειδοποιεῖ ὅτι, ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ ἀνεξέλεγκτη πορεία τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, ἡ ὑπερθέρμανση τῆς ὑφηλίου εἶναι δεδομένη, μὲ πολλὰ ἐκρηκτικὰ μετεωρολογικὰ φαινόμενα, ὅπως τὸ Ἐλ Νίνιο∙ τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὰ κύματα πολικοῦ ψύχους μέχρι τὶς νότιες πολιτεῖες, δὲν θεωροῦνται καθόλου τυχαῖα. Ἡ διατάραξη τοῦ κύκλου τῶν πολικῶν ἀνέμων ἔχει προκαλέσει τὴν ἐκδήλωσή τους, ἀλλὰ γιὰ περισσότερο ἀπὸ μία φορὰ σὲ λίγους μῆνες∙ πολλοὶ ἐρευνητὲς διερωτῶνται ἐὰν αὐτὸ δὲν σημαίνει κάτι μονιμώτερο στὸ μέλλον.

Ἰταλία, κατὰ διεθνῶν οἴκων

Τὴν προσφυγή του στὰ διεθνῆ δικαστήρια κατὰ τῶν τριῶν μεγάλων οἴκων ἀξιολογήσεως προετοιμάζει τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο τῆς Ἰταλίας, διότι μὲ τὶς ἐκθέσεις τους γιὰ κακὴ οἰκονομικὴ πορεία τῆς χώρας τῆς προκαλοῦν ζημία∙ οἱ Ἰταλοὶ δικαστὲς ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ οἴκοι χρησιμοποιοῦν ὡς κριτήρια μόνο τὴν τρέχουσα οἰκονομικὴ κατάσταση καὶ ἀγνοοῦν τὴν ἰταλικὴ πολιτιστικὴ κληρονομιά, μία ἀπ’ τὶς πλουσιώτερες στὸν κόσμο. Οἱ συγγραφεῖς, Βιργίλιος, Ὀβίδιος, Δάντης, Πετράρχης, Βοκκάκιος καὶ Μακιαβέλι, ζωγράφοι, Ραφαήλ, Μιχαλάγγελος καὶ Νταβίντσι, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγνοοῦνται στὴν ἀξιολόγηση τοῦ πλούτου ἰσχυρίζονται∙ οἱ πρῶτες ἐκτιμήσεις τῶν δικαστῶν ἀνεβάζουν σὲ 117 μέχρι 234 δις εὐρὼ τὶς ἀποζημιώσεις, ὅπως ὑπολογίζουν οἱ εἰδικοὶ. Ἔτσι, ἀνοίγει ὁ δρόμος νὰ διεκδικήσουμε κι ἐμεῖς περισσσότερα, μὲ τὴν πολὺ πλουσιώτερη κληρονομιά μας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.