Ἔκρηξη στὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις

Τὸ σκάνδαλο τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, λανθάνον ἀπὸ πολλοῦ χρόνου, ξέσπασε πλέον μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις του∙ ἄνθρωποι στὴν κορυφὴ τοῦ ΠΑΣΟΚ, καὶ μὲ στενὴ σχέση μὲ τὴν οἰκογένεια τοῦ ἱδρυτοῦ του, ὁδηγοῦνται στὴν φυλακή, ἐνῶ ἄλλοι τοῦ ἰδίου περιβάλλοντος καὶ μὲ μυστηριώδεις τουλάχιστον διασυνδέσεις καλοῦνται σὲ ἀπολογία. Ἡ σπατάλη ἄνευ προηγουμένου, μὲ ἀρκετὲς ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρώ, καὶ ἡ ἔρευνα βρίσκεται στὴν ἀρχή∙ ἡ διάψευση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τὴν ἐπίμαχη περίοδο ἀτυχὴς ἕως ἀποκαλυπτική, διότι ἀποπνέει προσπάθεια συγκαλύψεως τῆς οἰκογενείας. Ταυτοχρόνως ἔφθασε στὴν Βουλὴ ὁ φάκελος μὲ 413 ὀνόματα δημοσίου ἐνδιαφέροντος, δημάρχους, διευθυντές, ἀξιωματούχους, δημοσιογράφους, μὲ ψεύτικες φορολογικὲς δηλώσεις∙ δηλαδὴ ἔκλεβαν τὴν ἐφορία κι ἄφηναν ἐμᾶς τοὺς ραγιάδες φέρειν τὰ δημόσια βάρη.

Οἰκονομία, πορεία πορεία

Ἡ ὁμαλὴ πορεία τῆς οἰκονομίας πρὸς τὴν ἀνάκαμψη θεωρεῖται δεδομένη στὴν ἀγορά, καθὼς πολλαπλασιάζονται οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν τουριστικὴ περίοδο, μὲ τουρίστες γύρω στὰ 19 ἑκατομμύρια, καὶ αὐξάνονται οἱ πωλήσεις αὐτοκινήτων καὶ λιανικοῦ ἐμπορίου∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἀρχίζουν ἀπὸ Δευτέρας, ἂν καὶ ἐνημερώνεται ἀπὸ τώρα γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ γιὰ τὸ ὕψος τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος. Οἱ ἔγκυροι οἰκονομκοὶ παράγοντες θεωροῦν βέβαιη τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως στὶς 10 Μαρτίου ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ καὶ τὴν ἔναρξη τῶν διαβουλεύσεων γιὰ τὴν ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους καὶ τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων του∙ στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες ἄλλωστε ὁλοκληρώνεται ἡ γαλλεογερμανικὴ συνεργασία γιὰ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ταυτόχρονη περαιτέρω μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, γύρω στὸ μηδέν, ὁπότε μὲ τὸ νέο ἐπιτόκιο γίνεται καὶ ἡ ρύθμιση γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα. Μόνο ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ παραπληροφορεῖ ἐνσυνειδήτως.

Προεκλογικῶν ἀποκορύφωση

Οἱ ἐπιλογὲς τῶν κομμάτων γιὰ τὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς βρίσκονται στὴν τελευταία φάση τους γιὰ τοὺς μεγάλους δήμους καὶ τὶς περιφέρειες∙ ἡ ἀναμέτρηση, μαζὶ καὶ τὶς εὐρωεκλογές, ἀναμένεται σκληρή, διότι ἡ κυβέρνηση ἐπιθυμεῖ ἀξιοπρεπῆ τουλάχιστον παρουσίαση, μὲ πρῶτο κόμμα τὴν Νέα Δημοκρατία, καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν πρωτοκαθεδρία, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι κρίνονται πολλὰ στὸ ἐσωτερικό του. Ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας μετατρέπεται στὸν καταλύτη τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, διότι ἐὰν ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ἀνάκαμψη, μετὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, καὶ ἡ ἔναρξη τῶν διαβουλεύσεων γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους, τότε κάτω ἀπὸ ἄλλες ἐντελῶς προϋποθέσεις θὰ προσέλθουν οἱ Ἕλληνες στὶς κάλπες∙ οἱ πιθανότητες εἶναι περισσότερες γιὰ τὴν ἀνάκαμψη, ἐνῶ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος χαμηλώνει τοὺς τόνους γιὰ νέο μνημόνιο. Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Κουμουνδούρου, διότι στὴν διελκυστίνδα μὲ τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα θὰ προστεθεῖ νέα διάψευση στὶς τόσες ἐξαγγελίες τοῦ προέδρου της.

Ὡς τεθλιμένοι συγγενεῖς

Ἡ διαπλοκὴ ἀνακοίνωσε προχθὲς τὸ βράδυ τὴν πληροφορία, ὅτι ἔρχεται ἡ τρόικα καὶ ὅτι κλείνει ἡ συμφωνία σὲ δύο ἑβδομάδες, μὲ τὸ ὕφος τεθλιμένων συγγενῶν, σχεδὸν δακρύβρεκτος∙ ταίριαζε ὅμως ἀπολύτως μὲ τὸ ὕφος τοῦ Ὄλι Ρὲν καὶ τοῦ Γιοῦρεν Νταισελμπλάουμ, οἱ ὁποῖοι κατάπιαν κυριολεκτικὰ ὅσα ἕλεγαν πρὶν ἀπ’ τὴν ἔναρξη τοῦ Γιούρογκρουπ. Ἕνας μόνο παρακολουθοῦσε μειδιῶν ἐμφανέστατα, ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε∙ γιὰ πολλοστὴ φορὰ διαψεύδονται οἱ Κασσάνδρες τοῦ ἀτλαντικοῦ τύπου καὶ γιὰ πολλοστὴ πάλιν ἀναπαράγονταν αὐτολεξεὶ ἀπ’ τὴν ἐπιχώρια διαπλοκή. Ἀλλὰ μυαλὸ δὲν βάζουν, ἢ μᾶλλον καλύτερα εἶναι τόσες οἱ δεσμεύσεις τους ἀπέναντι στὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτά∙ μαζί τους φαίνεται θὰ τελειώσουν.

Ἀμερική, ἔφηβος δολοφόνος

Ἡ ψυχρὴ καὶ ἀνέκφραστος ὁμολογία ἀπ’ τὴν Ἀμερικανίδα ἔφηβο, ὅτι ἔχει κάνει 22 δολοφονίες τὸν τελευταῖο καιρό, ἔχει συγκλονίσει τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη∙ ἡ ἀνακάλυψή της ἔγινε ἀπ’ τὴν δολοφονία τοῦ τελευταίου, ἑνὸς 49 ἐτῶν, κατοίκου ἐπίσης τῆς Πενσυλβανίας, τὸν ὁποῖο εἶχε ἐγκλωβίσει στὰ σχέδιά της μέσῳ διαδικτύου. Οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ψάχνουν καὶ γιὰ τὶς σοροὺς τῶν ἄλλων δολοφονημένων∙ ὅλες ἔγιναν μὲ τὴν χρήση τοῦ διαδικτύου. Καλοῦσε τὰ θύματά της σὲ ἔρημα μέρη καὶ ἐκεῖ τὰ ἐκτελοῦσε∙ σὲ τόσο μικρὴ ἡλικία καὶ τόσο μίσος κατὰ τῆς κοινωνίας δύσκολα τὸ συλλαμβάνει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Καὶ τὸ χειρότερο δὲν δείχνει οὐδεμία μεταμέλεια∙ τὰ διηγεῖται σὰν ἕνα ἁπλὸ καθημερινὸ γεγονός.

Εἰκὸς εἶναι πολλαπλασίας

Οἱ διατάξεις γιὰ τὴν κτηνοτροφία ἦταν πολλές, διότι ἔπρεπε προστατεύσαι αὐτὴν ἀπ’ τὰ ἄγρια ζῶα, ὅπως τοὺς λύκους∙ στὴν ἐποχή του ὑπῆρχαν λεοντάρια στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ μόνο στὴν περιοχὴ μεταξὺ Ἀξιοῦ καὶ Στρυμόνος ποταμοῦ. «Λύκον δὲ τῷ κομίσαντι πέντε δραχμὰς ἔδωκε, λυκιδέα δὲ μίαν»∙ σὲ ὅποιον ἔφερνε λύκο ἔδιδε πέντε δραχμές, σὲ λυκόπουλο δὲ μία. «Ὧν φησιν ὁ Φαληρεὺς Δημήτριος τὸ μὲν βοὸς εἶναι, τὸ δὲ προβάτου τιμήν»∙ τὰ ὁποῖα λέει ὁ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς, τὸ ἕνα ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀξία βωδιοῦ καὶ τὸ ἄλλο προβάτου. «Ἃς γὰρ ἐν τῷ ἑκκαιδεκάτῳ τῶν ἀξόνων ὁρίζει τιμὰς τῶν ἐκκρίτων ἱερείων»∙ τὶς τιμὲς δὲ ποὺ ὁρίζει στὸν δέκατον ἕκτον ἄξονα γιὰ τὶς σπουδαῖες θυσίες. «Εἰκὸς μὲν εἶναι πολλαπλασίας, ἄλλως δὲ κἀκεῖναι πρὸς τὰς νῦν εὐτελεῖς εἰσιν»∙ φαίνονται μὲν ὡς πολλαπλάσιες τῶν σημερινῶν, ἀλλὰ εἶναι χαμηλότερες ἐὰν γίνει σύγκριση σὲ πραγματικὲς τιμές.

Εὐρώπη, ἀλλαγὴ ψυχολογίας

Ἡ εὐμενὴς γιὰ τὴν χώρα μας ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ ἐντάσσεται στὴν πολιτικὴ ἀνακάμψεως τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῶν λαῶν της, καὶ περισσότερων ὅσων ἔχουν ὑποστεῖ χειρότερα τὴν κρίση∙ ἡ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας δὲν ἀπέβλεπε μόνο στὸν ἑλληνικὸ λαό –ἂν καὶ σὲ ἐμᾶς περνοῦσε πολὺ πιὸ εὔκολα, διότι ἔχουν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ὄργανό τους τὴν ἐπιχώριο διαπλοκή-, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἄλλους εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Τὸ μήνυμά της ἦταν, ὅτι δὲν μπορεῖ ἡ Εὐρωζώνη ἀντιμετωπίσαι τὴν οἰκονομική της κρίση, μὲ κύριο ὑπεύθυνο τὴν Γερμανία καὶ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ ὅλα αὐτὴ ἔφταιγε∙ ἡ παραπληροφόρηση εἶχε ἀποκορυφωθεῖ τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ τὴν ἐπικουρία τῶν ὀργάνων τους στὶς Βρυξέλλες καὶ διάφορα ἐπιχειρήματα. Τὸ μήνυμα ἐκπέμφθηκε ἀπ’ τὸ Βερολίνο, ἡ Ἑλλὰς μὲ τὴν χειρότερη κρίση καὶ τὴν τραγικὴ περιπέτειά της τὴν τετραετία ἐξέρχεται ἀπ΄ τὴν κρίση καὶ ἐμεῖς τὴν ἀγκαλιάζουμε.

Εὐρωπαϊκὴ Ἀρχὴ διαδικτύου

Ἡ πρόταση τῆς Γερμανίας, γιὰ τὴν σύσταση Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς Ἠλεκτρονικῶν Ἐπικοινωνιῶν ἀνεξαρτήτου ἀπ’ τὴν ἀμερικανική, θεωρεῖται ὡς θεμελιῶδες βῆμα γιὰ τὴν διεθνῆ πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρώπης∙ ἀφορμὴ εἶναι οἱ παρακολουθήσεις τῶν Εὐρωπαίων ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως ἀποκαλύφθηκαν ἀπ’ τὸν Ἔντουαρντ Σνόουντεν, καὶ οἱ ἀνεπαρκεῖς ἐξηγήσεις τῆς Οὐάσιγκτον. Ἐπειδὴ τὸ διαδίκτυο ξεκίνησε ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες -μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἐμπορικὴ χρήση τοῦ δικτύου ἐπικοινωνιῶν τῶν ἀμερικανικῶν βάσεων- ἡ ἐπέκτασή του ἔγινε μὲ ἔγκριση τῶν συνδέσεων ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἀρχή∙ οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Κινέζοι ἔχουν ζητήσει τὴν σύσταση ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς στὰ πλαίσια τοῦ ΟΗΕ, ἀλλὰ ἀρνήθηκαν διαρρήδην οἱ Ἀμερικανοί. Ἡ γερμανικὴ πρόταση ἔρχεται τὴν κατάλληλη στιγμή, διότι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀγανακτήσει ἀπ’ τὶς παρακολουθήσεις, ἔστω κι ἂν κάποιες κυβερνήσεις φέρουν ἀντιρρήσεις∙ μᾶλλον ἔχει τὴν ὑποστήριξη καὶ τῶν Ἀναδυομένων.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, ἀνοδικὲς στὸ Τόκυο, πτωτικὲς στὴν Σαγκάη, σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3736 δολλάρια καὶ 140,7585 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1314, ἐνῶ τὸ πετρέλαιο ἀνέβηκε ἐλαφρά, 109,46. Ἡ ἀνακοίνωση ὅτι τὸν Ἰανουάριο εἰσῆλθαν στὴν Κίνα 10,8 δις δολλάρια, ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις, κατὰ 95% ἀπὸ ἀσιατικὲς χῶρες, ἀπὸ 114,3 δις τὸ 2012, δὲν μέτρησε∙ ἡ Κίνα καθίσταται ἡ πρώτη χώρα καταναλώσεως χρυσοῦ, μὲ εἰσαγωγὲς 1400 τόνους πέρυσι, ἔναντι 1200 τῶν Ἰνδιῶν, οἱ ὁποῖες παραδοσιακὰ κατεῖχαν τὴν πρώτη θέση∙ οἱ Κινέζες ἐξελίσσονται πλέον στὶς πρῶτες γυναῖκες σὲ κατανάλωση παγκοσμίως σὲ ὅλα τὰ εἴδη. Ἤδη ὅλοι οἱ μεγάλοι οἴκοι γυναικείων εἰδῶν ἔχουν ἀνοίξει γραφεῖα στὴν μεγάλη χώρα καὶ ἑκατοντάδες ὑποκαταστήματα σὲ πολλὲς πόλεις∙ ἡ κατανάλωση γίνεται σὲ δύο ἐπίπεδα, στὴν μαζική, μὲ προϊόντα παραγόμενα στὴν Κίνα, καὶ στὰ πολυτελῆ, εἰσαγόμενα ἐξ Εὐρώπης.

Κίεβο, ἐπάνοδος τῆς βίας

Ἡ κλιμάκωση τῆς βίας στὸ Κίεβο αἰφνιδίασε πολλούς, διότι σημειώθηκε τὴν ἑπομένη τῆς έκκενώσεως τῶν δημοσίων κτιρίων καὶ τῆς πλατείας Ἀνεξαρτησίας ἀπ’ τοὺς διαδηλωτές∙ οἱ συγκρούσεις ἦταν πολὺ σκληρές, μὲ τοὺς διαδηλωτὲς προετοιμασμένους γιὰ δυναμικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν Ἀστυνομία, ἐνῶ στὴ Βουλὴ ἐπικρατοῦσε ἔνταση, ἐπειδὴ ἡ ἀντιπολίτευση ζητοῦσε τὸν περιορισμὸ τῶν ἐξουσιῶν τοῦ προέδρου, μὲ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Οἱ νεκροὶ ἀνῆλθαν σὲ ἑπτά, διαδηλωτὲς καὶ ἀστυνομικούς, ἐνῶ ὁ Βίκτωρ Γιανούκοβιτς ἔθεσε χρονικὸ ὅριο γιὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν διαδηλωτῶν ἀπ’ τοὺς κεντρικοὺς δρόμους∙ ἡ διεθνὴς συμπαράσταση στὴν ἀντιπολίτευση δὲν εἶναι ἐμφανής, ὅσο τὸ προηγούμενο τρίμηνο, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπέφυγαν πρὸς τὸ παρὸν τὰ σχόλια, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ζητοῦν εἰρηνικὴ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, ἀποφεύγοντες τὴν ὀξύτητα.

Εὐρώπη, αὔξηση αὐτοκινήτων

Οἱ πωλήσεις αὐτοκινήτων τὸν Ἰανουάριο σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη σημείωσαν αὔξηση, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τετραετία συνεχοῦς ὑποχωρήσεως∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ὁμοσπονδία Αὐτοκινήτου ἀνακοίνωσε ὅτι θεωρεῖ τὴν αὔξηση, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅταν μάλιστα σημειώθηκε ἀκόμη καὶ στὶς νότιες χῶρες, θεωρούμενες ὅτι βρίσκονται σὲ κρίση. Στὶς Ἰταλία, Ἑλλάδα, Πορτογαλία καὶ Ἰρλανδία ἡ αὔξηση κυμάνθηκε ἀπὸ 3% ἕως 5% καὶ μόνο στὴν Ἱσπανία παρατηρήθηκε πτώση∙ στὴν Γερμανία καὶ τὶς ἄλλες δυναμικὲς οἰκονομίες ἡ ἄνοδος ἦταν μεγαλύτερη. Οἱ τρεῖς μεγαλύτερες αὐτοκινητοβιομηχανίες παρουσίασαν αὔξηση, VW, 7,8%, Peugeot, 8,8% καὶ Renauld, 3,8%∙ οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς θεωροῦν τὴν αὔξηση ὡς σοβαρὸ προμήνυμα ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, διότι τὸ αὐτοκίνητο δὲν εἶναι εἶδος πρώτης ἀνάγκης γιὰ ἄμεση ἀντικατάστασή του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.