Εὐρωπαϊκὴ διάσκεψη κορυφῆς στὴν Ἀθήνα

Στὴν σύγκληση εὐρωπαϊκῆς διασκέψεως κορυφῆς στὴν Ἀθήνα, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τέλη Ἀπριλίου τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἔχουν συμφωνήσει οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες καὶ ὁ πρωθυπουργός∙ ἡ διάσκεψη συγκαλεῖται μὲ ἀφορμὴ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσσεως ἀπ’ τὴν χώρα μας καὶ μὲ ἀντικείμενο τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Μέχρι τότε θὰ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ προετοιμασίες στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Φραγκφούρτη γιὰ τὸν συντονισμὸ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ θὰ ἔχουν γίνει οἱ μειώσεις τοῦ βασικοῦ ἐπιτοκίου ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ ἡ ἐπιλογὴ τῶν Ἀθηνῶν γίνεται κυρίως γιὰ τὴν ὑπογράμμιση τῆς σημασίας τῆς χώρας μὲ τὴν χειρότερη κρίση. Φυσικά, αὐτὸ μετράει ὑπὲρ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται φυσικὸ ἐπακόλουθο τῶν οἰκονομικῶν τους ἐπιτυχιῶν.

Διαπραγματεύσεις μὲ τρόικα

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἀρχίζουν σήμερα, ἐνῶ χθές, σὲ σύσκεψη στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὑπὸ τὸν πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οἱ τελευταῖες λεπτομέρειες∙ τὰ ἐκκρεμῆ θέματα δὲν θεωροῦνται σοβαρά, διότι ἔχει γίνει τὸ μέγιστο μέρος τῶν μεταρρυθμίσεων, μὲ ὅσες ἀπόμειναν δευτερευούσης σημασίας, ἔστω κι ἂν τὶς ὑπερκτιμοῦν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς χώρας εἶναι ἡ πλήρης ἀποτυχία τῆς τρόικα σὲ ὅλες τὶς ἐκτιμήσεις της, ἀπ’ τὴν ἀρχικὴ γιὰ μικρότερη ὕφεση, μέχρι τις πιέσεις τοῦ Φθινοπώρου γιὰ ἐπιβολὴ νέων μέτρων, διότι ὁ προϋπολογισμὸς θὰ εἶχε ἔλλειμμα∙ ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν τραπεζῶν εἶναι ἀπ’ τὰ κύρια θέματα, ὄχι μόνο τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ τῶν Εὐρωπαίων, διότι τὴν θεωροῦν ὡς ἀπαραίτητη προϋποθεση γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Πολλοὶ μάλιστα, ὅπως στὸ Βερολίνο ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ, δὲν θεωροῦν τυχαία τὴν στάση αὐτὴ τῆς τρόικα, παρὰ καθαρὴ ὑπονόμευση.

Προεκλογικὰ καὶ σκάνδαλα

Τὸ προεκλογικὸ κλίμα διαμορφώνεται ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας στὸν ἁπλὸ κόσμο καὶ τὰ σκάνδαλα ἐπίσης, ἂν καὶ περισσότερη βαρύτητα δίδει σὲ αὐτὰ ἡ διαπλοκή∙ οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ἔχουν τὴν τιμητική τους, καθὼς μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς σοσιαλιστικῆς περιόδου ἀνακύπτουν ἄλλες τῆς καπιταλιστικῆς, ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ. Ἄλλος δημοσιογραφίζων ἄντλησε ἑπτὰ ἑκατομμύρια εὐρώ, γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν ἐθελοντικῶν ὀργανώσεων, ἀλλὰ καὶ ἀναρριχήθηκε σὲ πανεπιστημιακὸ καθηγητή∙ ἡ πόρτα τῆς φυλακῆς εἶναι ἀνοικτὴ καὶ γι’ αὐτόν, καθὼς οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προστασία του, διότι καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὡς ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ, εἶχε ἀρνηθεῖ τὴν χρηματοδότησή του. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι στὶς ἐκλογὲς βαδίζουμε μὲ τὰ σκάνδαλα στὴν ἡμερήσια διάταξη κι ὅποιον πάρει ὁ χάρος∙ ὅσοι ἔχουν λερωμένη τὴν φωλιά τους τρέμουν τὶς ἀποκαλύψεις καὶ περισσότερο τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ οἱ συνδικαλιστὲς τῆς τριακονταετίας, μὲ τὶς νέες ἑστίες τους πλέον.

Διεθνὴς Ἔκθεση Βαρκελώνης

Σημαντικὴ εἶναι ἡ παρουσία τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν Διεθνῆ Ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης∙ σαράντα ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες, σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς προηγμένης τεχνολογίας, ἔχουν ἑτοιμάσει τὸ περίπτερό τους, διπλάσιο ἀπὸ πέρυσι, καὶ παρουσιάζουν τὰ ἐπιτεύγματά τους. Πέρυσι ἦταν λιγώτερες καὶ περιορίζονταν στὶς ὑπηρεσίες κινητῆς τηλεφωνίας, ἀλλὰ φέτος ἐπεκτείνονται σὲ πολὺ περισσότερους, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, διαστημικὴ τεχνολογία, μεταφορές, ἰατρικὲς ἐφαρμογές∙ οἱ πρῶτες ἐπαφὲς μὲ τοὺς ξένους πελάτες ἔχουν γίνει κι ὅλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ λογισμικοῦ τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν. Στὸ ἐσωτερικό, ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια, ἐνῶ προβλέπεται ἡ ἁλματώδης αὔξησή τους, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἀδειοδότησή τους ἐντὸς μιᾶ ἡμέρας∙ ἕτοιμες εἶναι ἑκατοντάδες ἄλλες.

Δαλάι Λάμα, σὲ Λευκὸ Οἶκο

Ἡ συνάντηση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα μὲ τὸν Δαλάι Λάμα στὸν Λευκὸ Οἶκο ἔχει προκαλέσει τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῆς Κίνας, ἡ ὁποία τὴν χαρακτήρισε ὡς εὐθεῖα παρέμβαση στὰ ἐσωτερικά της∙ ὁ πνευματικὸς ἡγέτης τῶν Βουδιστῶν τοῦ Θιβέτ, ζεῖ ἐξόριστος, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς ὀρεινῆς χώρας ἀπ’ τὰ κομμουνιστικὰ στρατεύματα. Τὸ Πεκῖνο θεωρεῖ τὸ Θιβὲτ ἐπαρχία του καὶ τοῦ ἔχει παραχωρήσει κάποια αὐτονομία, ἀλλὰ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν παρέμβαση τρίτων∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι γιατὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος προέβη στὴν ἐνέργεια αὐτή, ἔστω κι ἂν ἡ συνάντηση ἔγινε στὴν αἴθουσα χαρτῶν κι ὄχι στὸ ὀβὰλ γραφεῖο. Τὴν ψευδαίσθηση τῶν συντηρητικῶν στρωμάτων τῶν Ἀμερικανῶν καλλιεργεῖ, δείχνοντας ὅτι εἶναι ἀκόμα κοσμοκράτορες.

Ἑκάστης ἡμέρας πληροῦντας

Ἡ ρύθμιση τῶν ἀγροτικῶν καλλιεργειῶν ἦταν τὸ κύριο μέλημα τοῦ Σόλωνος∙ ἦταν ἄγονη ἡ Ἀττικὴ καὶ χρειαζόταν εἰδικὴ μέριμνα. Ὅταν ἕνα φρέαρ, «ὅπου δὲ πλεῖον ἀπέχει, ζητεῖν ὕδωρ ἴδιον»∙ ἀπέχει πάνω ἀπὸ ὀκτακόσια μέτρα, νὰ κοιτάζουνε γιὰ δικό τους νερό. «Ἐὰν δὲ ὀρύξαντες ὀργυιῶν δέκα βάθος παρ’ ἑαυτοῖς μὴ εὕρωσι»∙ ἐὰν δὲ σκάψουνε βάθος δέκα ὀργυιῶν στὸ κτῆμα τους καὶ δὲν βροῦν νερό. «Τότε λαμβάνειν παρὰ τοῦ γείτονος ἐξάχουν ὑδρίαν δὶς ἑκάστης ἡμέρας πληροῦντας»∙ τότε θὰ παίρνουν ἀπ’ τὸν γείτονα, γεμίζοντας μιὰ στάμνα δώδεκα λίτρων δυὸ φορὲς τὴν ἡμέρα. «Ἀπορίᾳ γὰρ ᾤετο δεῖν βοηθεῖν, οὐκ ἀργίαν ἐφοδιάζειν»∙ ὁ λόγος ἦταν γιὰ νὰ βοηθᾶνε ὅταν πρέπει, κι ὄχι νὰ συντρέχουν τοὺς τεμπέληδες. «Ὅρισε δὲ καὶ φυτειῶν μέτρα μάλ’ ἐμπείρως, τοὺς μὲν ἄλλο τι φυτεύοντες ἐν ἀγρῷ πέντε πόδας ἀπέχειν τοῦ γείτονος κελεύσας, τοὺς δὲ συκῆν ἢ ἐλαίαν ἐννέα».

Κλίμα, διεθνὴς διάσκεψη

Στὴν σύγκληση διεθνοῦς διασκέψεως γιὰ τὸ κλίμα, στὶς 23 Σεπτεμβρίου στὴν Νέα Ὑόρκη, προέβη ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ πρωτοβουλία ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν πρόσκληση τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου. Ἡ Οὐάσιγκτον κατάλαβε ἐπιτέλους, μετὰ τὰ συνεχῆ κύματα ψύχους –τὰ ὁποῖα ἀποδίδονται στὴν διατάραξη τῶν πολικῶν κυκλικῶν ἀνέμων, λόγῳ τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου-, ὅτι οἱ οἰκονομικὲς ζημίες εἶναι πολλαπλάσιες ἀπ’ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων ποὺ προβλέπει ἡ ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο∙ τὸ βῆμα θεωρεῖται σημαντικό, διότι διαγράφεται στὸν ὁρίζοντα ἡ ἐλπίδα, γιὰ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων γιὰ περιορισμὸ τῶν ρύπων παγκοσμίως. Τὰ τελευταία χρόνια ἀντιδροῦσαν πεισματικὰ οἱ Ἀμερικανοί, καὶ κοντά τους, Ἰάπωνες, Καναδοὶ καὶ Αὐστραλοί∙ ἡ διατάραξη ὅμως τῆς κλιματικῆς ἰσορροπίας εἶναι πολὺ σοβαρή∙ οἱ μετεωρολόγοι ζητοῦν αὐστηρότερα ἀκόμη μέτρα προστασίας. Πολλοὶ ὅμως λένε, ὅτι ὡς πρῶτο βῆμα εἶναι κάτι.

Οὐκρανία, ἀβέβαιη ἐξουσία

Ἡ ἀλλαγὴ ἐξουσίας στὴν Οὐκρανία δίδει τὴν αἴσθηση τῆς ἀβεβαιότητος, καθὼς ὁ μεταβατικὸς πρόεδρος ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ ἐλέγχου τῆς χώρας, ἐνῶ στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας τὰ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα παραμένουν στὶς θέσεις τους καὶ παρεμβαίνουν σὲ κάθε εὐκαιρία∙ ὁ ἁπλὸς κόσμος ἔχει ἀποχωρήσει, ἐνῶ καὶ κατὰ τὴν ὁμιλία τῆς Γιούλι Τιμοσένκο χεικροτήσαν ἐλάχιστοι καὶ περισσότεροι ἔφευγαν σκεπτικοί. Ὁ Βίκτωρ Γιανούκουβιτς φαίνεται ἐξαφανισμένος, ἐνῶ Ρωσία καὶ Δυτικοὶ ἐγγυῶνται τὴν ἀκεραιότητα τῆς χώρας, ἀλλὰ οἱ πλούσιες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες δὲν δείχνουν προθυμία γιὰ συνεργασία μὲ τὸν μεταβατικὸ πρόεδρο∙ ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ δυσφορία τους καὶ ἡ ἀπροθυμία τῶν κυβερνητῶν γιὰ συνεργασία μὲ τὸ Κίεβο, ἡ πρωτεύουσα κινδυνεύει ἀπὸ οἰκονομικὴ ἀσφυξία, ὅταν οἱ ἀνατολικὲς ἔχουν τὸν πλοῦτο. Ἡ Μόσχα καθυστερεῖ τὴν ἀγορὰ τῶν ὁμολόγων δύο δις δολλαρίων τῆς Οὐκρανίας, πρὶν σχηματισθεῖ νέα κυβέρνηση. Πάντως ἡ Οὐάσιγκτον ἐπαναλαμβάνει ἀντιρωσικὲς δηλώσεις, γιὰ παρέμβαση στρατοῦ…

Κλείσιμο Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

Ἡ τελετὴ τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν Χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἦταν τὸ ἴδιο λαμπρὴ μὲ ἐκείνη τῆς ἐνάρξεώς τους, ἀλλὰ τὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας τὴν σκέπασαν∙ ἡ Ρωσία πέτυχε τὶς τελευταῖες μέρες τὴν πρώτη θέση, μὲ 13 χρυσᾶ καὶ 33 συνολικὰ μετάλλια, μὲ Νορβηγία, Καναδᾶ καὶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀκολουθεῖν. Ἡ ἄψογη τέλεσή τους κέρδισε τὰ ἐγκώμια, ἀκόμη καὶ τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς διαπλοκῆς, ποὺ προέβλεπε τὴν ἀποτυχία τους∙ ἡ ἀναταραχὴ τῆς Οὐκρανίας ἀπέσπασε τὴν προσοχὴ τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ ἡ ὁλοκλήρωσή τους ἀφήνει ἐλεύθερα τὰ χέρια τοῦ Κρεμλίνου. Ἡ Μόσχα, πιστεύουν οἱ διπλωματικοὶ παρατηρητὲς, περίμεναν τὸ τέλος τους γιὰ τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν, τόσο στὴν Οὐκρανία, ὅσο καὶ σὲ ἄλλες περιοχές∙ οἱ δηλώσεις τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, γιὰ ἀποφυγὴ ἀποστολῆς ρωσικοῦ στρατοῦ στὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία θεωρεῖται προκλητικὴ κι ἔχει ἐξαγριώσει τὴν ρωσικὴ κυβέρνηση. Ἀναμένται σύντομα σκληρὴ ἀπάντηση.

Διαμόρφωση τῆς προεκλογικῆς δυναμικῆς

Ἡ διαμόρφωση τῆς προεκλογικῆς δυναμικῆς θεωρεῖται πλέον δεδομένη στοὺς πολιτικοὺς κύκλους κι ὅλα τὰ κόμματα σπεύδουν προσαρμόσαι ἀναλόγως τὴν στρατηγική τους∙ ἡ ἀναγνώριση τῶν οἰκονομικῶν ἐπιτυχιῶν ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς διεθνεῖς παρατηρητὲς θεωρεῖται ὁ καταλύτης. Ἡ ἐπιθεώρηση τῆς τρόικα προβλέπεται μᾶλλον τυπικοῦ χαρακτῆρος, ἐπειδὴ τὸ τεράστιο πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὸ πλεόνασμα τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν ὕφεση εἶναι τὰ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα τῆς κυβερνήσεως∙ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν οἰκονομολόγων τῶν δανειστῶν ἔπεσαν πάλιν ἐντελῶς ἔξω, διότι κανένα ἀπ’ τὰ ἐπιτεύγματα αὐτὰ δὲν εἶχαν προβλέψει. Ἐσπευσμένα ἀναγνωρίζουν βαρύθυμοι τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, διότι διαπιστώνουν τὴν παταγώδη ἀποτυχία τους, γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, κατὰ τὸ ἀρχικό τους σχέδιο ἐν ἀγαστῇ συμπνοίᾳ μετὰ τοῦ τότε σοσιαλιστοῦ μας πρωθυπουργοῦ∙ τὸ πρόβλημα αὐτῶν τῶν παραγόντων εἶναι δευτερεῦον καὶ θὰ ἀνακύψει μᾶλλον, ὅταν, –κι ἴσως λίαν συντόμως- μετὰ τὸ τέλος τοῦ μνημονίου, γίνει ἡ ἔρευνα τοῦ γιατὶ ἔκαναν αὺτὲς τὶς ἐκτιμήσεις οἱ οἰκονομικοὶ ἐγκέφαλοι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ οἱ γραφειοκράτες τῶν Βρυξελλῶν, ὅπως μὲ τὴν χάλακευση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων∙ ἤδη μερικοὶ τὸ βλέπουν νὰ ἔρχεται, ὅπως ὁ ἀντιπρόεδρος, προϊστάμενος τῆς Εὐρωστατιστικῆς, ὁ ὁποῖος πρὸ τετραετίας συμφωνοῦσε σὲ ὅλα μὲ τὰ ὄργανα τῶν κερδοσκόπων.
Τὸ θέμα ὅμως ἑστιάζεται κυρίως στὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, διότι εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ χαράξουν νέα στρατηγική, ἀφοῦ ἡ παλιά τους, γιὰ νέο μνημόνιο καὶ νέα φορολογικὰ μέτρα, κατέρρευσε∙ ἡ ψήφιση μάλιστα ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τῶν πρώτων, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια ἐπιβολῆς συνεχῶς νέων, φοροογικῶν ἀπαλλαγῶν τοὺς στερεῖ καὶ τὴν λαϊκιστικὴ ἀντιπολίτευση στὴ Βουλή. Τί θὰ κάνουν; Θὰ τὰ καταψηφίσουν; ὅπως κάνουν γιὰ κάθε κυβερνητικὸ νομοσχέδιο, ἀλλὰ τότε, θὰ ἔρθουν σὲ διάσταση μὲ τὰ λαϊκὰ στρώματα ποὺ ἀφοροῦν οἱ ἀπαλλαγές. Θὰ ὑπερψηφίσουν, γιὰ πρώτη φορὰ κυβερνηττικὴ πρόταση; Τότε ἀναιροῦν τὸν ἑαυτό τους κι ἔχει ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέναντί του καὶ τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα∙ τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ σοβαρό, διότι ἀναιρεῖται ἡ ἀριστερὴ καὶ ἀντιγερμανικὴ λογικὴ τῆς πολιτικῆς του παρουσίας, μὲ τὴν φιλοαμερικανικὴ καὶ δουλικὴ πρὸς τοὺς κερδοσκόπους εἰκόνα του. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ δυνατότης προσβάσεως στὸν πολὺ κόσμο καὶ περισσότερο στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἀγορᾶς∙ ὁ ἐναγκαλισμός του μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν βιομηχάνων ἔχει πολὺ ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο, ὄχι μόνο γιατὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ συνεργοὶ τῶν συνδικαλιστῶν καὶ τῶν συντεχνιῶν τῆς τριακονταετίας, ἀλλὰ καὶ γιατὶ δὲν ἔχουν καμμία ἀπήχηση στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας. Χρειάζεται ἐπειγόντως πέραν τῆς νέας στρατρηγικῆς καὶ νέα πρόσωπα, ὡς ἐκφραστὲς τῆς πολιτικῆς του, διαφορετικὰ ὅλα τὰ ἀρνητικὰ τὰ χρεώνεται προσωπικὰ ὁ ἴδιος.
Τὸ ἅλμα τῆς οἰκονομίας μας εἶναι ἀδύνατο νὰ ἑρμηνευθεῖ μὲ τὶς παραδοσιασκὲς θεωρίες, ἀριστερᾶς καὶ δεξιᾶς∙ ἡ τρόικα εἶχε δίκαιο, διότι οἱ τυφλοσοῦρτες τους αὐτὰ τοὺς δίδασκαν, ὅτι εἶναι ἀδιανόητο μία οἰκονομία νὰ κάνει 7% ἅλμα σὲ ἕνα ἔτος καὶ νὰ σημειώσει καὶ πρωτογενὲς πλεόνασμα, ὑψηλότερο στὴν Εὐρωζώνη, καὶ μάλιστα μὲ κλειστὲς τὶς στρόφιγγες τῶν τραπεζῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα∙ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2012, ἡ ὕφεση ἦταν 7%, καὶ ἕνα χρόνο μετά, Δεκέμβριο 2013, ἔπεσε στὸ μηδὲν σχεδόν∙ ὁ μέσος ὅρος εἶναι στατιστικὸ μέγεθος κι ἔχει ἱστορικὴ ἀξία, ἀλλὰ τὴν δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας τὴν δίδει ὁ τελευταῖος μῆνας. Δύο εἶναι οἱ παράγοντες, ἡ ἀποκατάσταση ψυχολογίας ἐμπιστοσύνης τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κυβέρνηση, τὸν πρωθυπουργὸ πρωτίστως, καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπίστίας στὸ ἐξωτερικό, μὲ πρῶτο βῆμα στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ πρῶτο ἔφερε τὸν Ἕλληνα στὸ φιλότιμο καὶ τὸν ἔπεισε, ὅτι οἱ θυσίες του δὲν πᾶνε χαμένες, ἔσφιξε τὰ δόντια, ἀλλὰ βγῆκε στὴν ἀγορὰ καὶ δούλεψε, ὅπου κι ὅπως μποροῦσε, στὸν τουρισμό, στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, στὶς δουλειὲς τοῦ ποδαριοῦ, κι ἀπέδωσε∙ αὐτὲς οἱ δουλειὲς ἀπετέλεσαν τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀνακάμψεως, μαζὶ μὲ τὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη στὶς συναλλαγές, ἀφοῦ δὲν εἶχαν τὶς τράπεζες γιὰ ρευστότητα. Ἡ ἀξιοπιστία στὴν Εὐρωζώνη ἦταν τὸ τεῖχος κατὰ τῆς καταστροφολογίας∙∙∙∙∙
Ἡ διεθνὴς συγκυρία εὐνοεῖ τὴν ἀνάδειξη τοῦ ρόλου τῆς χώρας μας, ὅταν μάλιστα θεωρεῖται ὡς ἑστία ἠρεμίας στὴν περιοχή∙ ἡ ἄσκηση τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μᾶς ἐπιτρέπει τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν γιὰ διεθνῆ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ τὴν προώθηση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων∙ ἡ ἀναταραχὴ στὴν Οὐκρανία μᾶς προσφέρει τὸ δίδαγμα τῆς ἐθνικῆς συνοχῆς καὶ τῆς ἀποφυγῆς τῶν ἀκραίων θέσεων. Ὅταν μάλιστα ἔχουμε σὲ ἐκκρεμότητα τὸν διακοινοτικὸ διάλογο στὴν Κύπρο καὶ τὰ προβλήματα στὸ Αἰγαῖο, ἡ συνοχὴ καθίσταται πιὸ ἐπιβεβλημένη, ἀλλὰ καὶ ἐνισχύεται μὲ τὴν ἐπάνοδό μας στὸν κεντρικὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως εἴμασταν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ∙ τὸ κύριο πρόβλημα ὅμως τῆς χώρας μας εἶναι ἕνα∙ μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς κυβερνήσεως, δηλαδὴ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ πρωτίστως, τὰ ἄλλα κόμματα δείχνουν ὅτι δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ προβλήματα τῆς περιοχῆς μας. Ὅλοι τους εἶναι ἕρμαιοι τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς ἀντιγερμανικῆς ὑστερίας, ἀλλὰ αὐτὸ σημαίνει πλήρη ἀποκοπὴ ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις∙ εἶναι ἀδιανόητο νὰ μὴν καταγγέλλεται ὁ ρόλος τῶν ἀκροδεξιῶν καὶ ναζιστικῶν στοιχείων στὸ Κίεβο, τὰ ὁποῖα κινοῦνται ἀπὸ «ἄγνωστες» δυνάμεις, ὅπως τὰ κατήγγειλε καὶ ὁ Πολωνὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν. Στὴν Οὐκρανία ἡ Βρεταννία ἀπουσίασε προκλητικά, ἐνῶ στὴν τελευταία φάση δὲν ἐμφανίσθηκε οὔτε ἡ Ἐπίτροπος Ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀγγλίδα καὶ αὐτή…
Οἱ οἰκονομικὲς ἐξελίξεις συμπληρωνονται ἀπ’ τὴν διεθνῆ συγκυρία∙ ἡ κοινὴ γνώμη ἀντιλαμβάνεται, ὄχι στὶς λεπτομέρειες ἀλλὰ σὲ γενικὲς γραμμές, ὅτι παίζονται πολλά κι εἶναι ἐπιφυλακτικὴ ἀπέναντι στοὺς ἰνστρούχτορες τῆς ὅποιας μορφῆς. Θυμᾶται καὶ πολὺ καλὰ μάλιστα, μετὰ τὸ Βουκουρέστι τοῦ 2008 καὶ τὸ ὄχι τοῦ Κώστα Καραμανλῆ στοὺς Ἀμερικανοὺς, τὴν πλύση ἐγκεφάλου ποὺ ἀκολούθησε ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὰ συνοδοιποροῦντα κόμματα∙ θυμᾶται ἀκόμη περισσότερο τὴν καταστροφολογία πρὸ διετίας μὲ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία καὶ τὴν ἰσοπέδωση τῶν πάντων. Ἔζησε ὅμως ὁ ἁπλὸς κόσμος καὶ τοὺς εἴκοσι μῆνες τῆς διακυβερνήσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ βλέπει τώρα χειροπιαστὰ τὰ ἀποτελέσματα στὰ οἰκονομικὰ καὶ στὴν διεθνῆ μας παρουσία∙ «ὅποιος καίγεται στὸ κουρκοῦτι, φυσάει καὶ τὸ γιαοῦρτι», ἀποφαίνεται ἡ λαϊκὴ παροιμία, κι ἐμεῖς ζεματησθήκαμε. Αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς ἐπιφυλακτικῆς στάσεως τοῦ κόσμου ἀπέναντι στὶς καταγγελίες ὁλοκλήρου τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ περισσότερο τῆς ἀξιωματικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς προπαγάνδας τῆς διαπλοκῆς∙ στὴ συνείδηση τῶν Ἑλλήνων ἔχουν ταυτισθεῖ μὲ τὴν καταστροφολογία, ἀλλὰ τὰ πράγματα ἀλλάζουν καὶ μὲ ταχὺ ρυθμὸ μάλιστα. Κάτω ἀπ’ τὸ πρίσμα αὐτὸ βαδίζουμε πρὸς τὶς διπλὲς ἐκλογές, ὁπότε εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ συνεκτιμήσουν, διαφορετικὰ θὰ βρεθοῦν ἐκτὸς νυμφῶνος∙ τὸ ποιοὶ ἀρχηγοὶ καὶ κόμματα ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς προσαρμογῆς πρέπει νὰ τὸ δείξουν, καὶ γρήγορα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.