Ἑλλάς, στὸ κέντρο τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων

Ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόικα συμπίπτει μὲ ἱστορικὲς ἐξελίξεις παγκοσμίως, ὅπως ἡ οὐκρανικὴ κρὶση στὴν ἐπιφάνεια καὶ ἡ ἀναμέτρηση εὐρὼ καὶ δολλαρίου στὸ βάθος∙ ἡ Γερμανία μόνη της σηκώνει τὸ βάρος στηρίξεως τοῦ ἑνιαίου νομίσματος, ἐνῶ ἡ Γαλλία κάνει τὸν Γερμανό… Πάντως ἕνα γεγονός μετράει ἀρκετά, ἡ δήλωση τοῦ Γκέχαρντ Σραῖντερ, καγκελαρίου τῆς Γερμανίας τὸ 1999, ὅτι οἱ βομβαρδισμοὶ τῆς Γιουγκοσλαβίας ποὺ ἔγιναν τότε ἦταν παράνομοι, διότι δὲν εἶχαν τὴν ἔγκριση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας∙ ἑπομένως στὴν ὑπονόμευση τοῦ εὐρὼ ἀποβλέπει ἡ κλιμάκωση τῆς κρίσεως καὶ μαζί της ἡ προκλητικὴ στάση τῆς τρόικα στὴνἙλλάδα. Εἶναι γνωστὰ αὐτὰ στὸ Βερολίνο καὶ στοὺς Εὐρωπαϊστὲς ἀνὰ τὴν Εὐρωζώνη∙ τὴν ἀπαξίωση μανιωδῶς τοῦ εὐρὼ ἔχουν ὡς στόχος τους οἱ τροϊκανοί.

Ὅπλο, αὔξηση πλεονάσματος

Ἡ δημιουργία πρωτογενοῦς πλεονάσματος δύο δις εὐρὼ τὸ δίμηνο Ἰανουαρίου, Φεβρουαρίου, γίνεται τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς κυβερνήσεως στὴν ἀναμέτρησή της μὲ τὴν τρόικα∙ ὁ προϋπολογισμὸς προέβλεπε ἕνα δις, κι εἶναι χειμώκας χωρὶς τὴν μαζικὴ τουριστικὴ εἰσροή -ἂν καὶ ἀνῆλθε σὲ 30% περίπου ἡ αὔξηση τὸ δίμηνο-, καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας. Ἡ συνετὴ στάση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὀφείλεται στὸ δημοσιονομικὸ πλεόνασμα καὶ στὴν ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως στὸ 2,3% τὸ τέταρτο τρίμηνο, γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι ἦταν ἀπὸ 1% μέχρι μηδὲν τὸν Δεκέμβριο κι ἄρα σὲ ἀνάπτυξη στὸ ἴδιο ποσοστὸ τὸν Ἰανουάριο∙ ἡ ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὰ ἀμφιλεγόμενα νέα τοῦ Γιουρογκρούπ, ἀντικατοπτρίζει τὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων, ἀκόμη καὶ στὶς τράπεζες ποὺ ἔχουν ἀνακοινώσει αὔξηση μετοχικοῦ κεφαλαίου καὶ ποὺ πρέπει φυσιολογικὰ νὰ ὑποχωροῦν οἱ μετοχές τους στὸ μεταβατικὸ διάστημα μέχρι τὴν πραγματοποίησή της.

ΠΑΣΟΚ, ρευστὲς ἰσορροπίες

Οἱ ἰσορροπίες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ παραμένουν ρευστές, μετὰ τὴν ἐλάχιστη ἀπήχηση τῆς ἐλιᾶς στὴν εὐρύτερη κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ καὶ τὴν μηδαμινὴ ἢ τὴν ἀρνητικὴ τῶν διαφοροποιήσεων τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν φίλων του. Ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἕνα πρᾶγμα ἀπαίχθάνεται αὐτὴ τὴν ἐποχή, τὴν πρόκληση πολιτικῆς ἀστάθειας κι ἀκόμη περισσότερο κρίσεως στὴν χώρα∙ ἡ ἀγορὰ καὶ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι δείχνουν ἐμπιστοσύνη στὰ στοιχεῖα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τοὺς ἑπόμενους μῆνες, μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ τουριστῶν, ὅπως καταγράφουν οἱ κρατήσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν αὐξημένη δραστηριότητα τῶν δυναμικῶν μας κλάδων, ὅπως τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τῶν μεγάλων ἔργων. Ἡ ὑπαναχώρηση τῶν πρώην προεδρικῶν, μὲ τὴν διαβεβαίωση ὅτι δὲν προτίθενται νὰ ἀνατρέψουν τὴν κυβέρνηση, παρὰ τὴν διαφωνία τους μὲ τὸν Βενιζέλο, μετράει∙ κι ὁ ΣΥΡΙΖΑ κρατάει χαμηλοὺς τόνους, ἴσως διότι γνωρίζει τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου.

Ἀγωγὲς οἰκογενειῶν θυμάτων

Ὁ στυγνὸς δολοφόνος τρομοκράτης ἔγραψε βιβλίο καὶ ἐπώνυμος ἐκδοτικὸς οἶκος, μὲ πλούσιες ρίζες στὴν σοσιαλιστικὴ τριακονταετία, τὸ ἐξέδωσε, ἐνῶ πλέκουν τὸ ἐγκώμιό του πολλὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως ἀνέφερε τὴν δυνατότητα τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων νὰ ἀσκήσουν ἀγωγὲς κατὰ τοῦ τρομοκράτου καὶ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου καὶ νὰ ζητήσουν ἀποζημιώσεις, ἀναλόγως πρὸς τὴν περίπτωση. Ἡ νομοθεσία τὸ προβλέπει κι ἐπιτρέπει αὐτὴν τὴν δυνατότητα, ὁπότε τὸ δικαστήριο, κατὰ τὶς διατάξεις περὶ παρανόμου πλουτισμοῦ, θὰ τὶς καταλογίσει∙ κι αὐτὸ ἐπειδή, τόσο ὁ δολοφόνος ὅσο καὶ ὁ ἐκδότης κερδίζουν οὐκ ὀλίγα ἀπ’ τὴν ἐκτέλεση τῶν θυμάτων. Δεκάδες εἶναι τὰ θύματα, ὁπότε ἀνάλογα προβλέπεται ὅτι θὰ εἶναι τὰ ποσά.

Πρὸς πανορθόδοξο σύνοδο

Τὴν σύγκληση πανορθοδόξου συνόδου ἀποφάσισε ὁ Οἰκουμενικὸς πατριάρχης γιὰ τὸ 2016 στὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στὴν Κωνσταντινούπολη∙ ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη κατὰ τὴν σύναξη ὅλων τῶν πρωθιερέων τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸ Φανάρι εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον. Θὰ προηγηθοῦν προπαρασκευαστικὲς συνάξεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐκκλησιῶν, γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν θεμάτων τῆς συνόδου∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη πανορθόδξο σύνοδο μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀναμένεται μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον, διότι θὰ προετοιμάσει τὸν διάλογο μὲ τὶς ἐκκλησίες τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων. Ἡ ἀπόφαση ἦταν δύσκολη, διότι τὶς συνόδους τὶς συγκαλοῦσε ὁ αὐτοκράτωρ, ὄχι ὁ πατριάρχης∙ ἀνάλαβε τὴν εὐθύνη ὁ Βαρθολομαῖος ὡς πρῶτος τῇ τάξει.

Ψέγοντες ἢ συμβουλεύοντες

Ἡ συμπλήρωση τοῦ ἡμερολογίου ἔγινε ἀναλόγως πρὸς τὶς φάσεις της σελήνης, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται στὸ τί ἔβλεπε ὁ καθένας∙ δὲν εἶχαν προχωρήσει οἱ ἀστρονομικὲς μελέτες καὶ μόνο ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος εἶχε κάνει τῖς πρῶτες ἀκριβεῖς παρατηρήσεις. Τὴν πανσέληνο ἀπεκάλεσε νουνημία καὶ «τὰς δ’ ἀπ’ εἰκάδος οὐ προστιθείς, ἀλλ’ ἀφαιρῶν καὶ ἀναλύων»∙ τὴν ἀρίθμηση δὲ τῶν ἡμερῶν ἀπ΄ τὶς εἴκοσι καὶ μετὰ δὲν τὶς προσέθετε, ἀλλὰ τὶς ἀφαιροῦσε καὶ τὶς λιγόστευε. «Ὥσπερ τὰ φῶτα τῆς σελήνης ἑώρα, μέχρι τριακάδος ἠρίθμησεν»∙ ὅπως ἔβλεπε τὰ φῶτα τῆς σελήνης, μέχρι τὶς τριάντα τὶς ἀρίθμησε. «Ἐπεὶ τῶν νόμων εἰσενεχθέντων ἔνιοι τῷ Σόλωνι καθ’ ἑκάστην προσῄεσαν ἡμέραν»∙ καὶ ἀφοῦ εἶχαν θεσπισθεῖ οἱ νόμοι μερικοὶ ἐπισκέπτονταν καθημερινὰ τὸν Σόλωνα. «Ἐπαινοῦντες ἢ ψέγοντς ἢ συμβουλεύοντες ἐμβάλλειν τοῖς γεγραμμένοις ὅ,τι τύχοιεν ἢ ἀφαιρεῖν»∙ γιὰ ἔπαινο ἢ ἐπίκριση ἢ συμβουλὴ γιὰ πρόσθεση ἢ ἀφαίρεση στὰ ψηφισθέντα.

Μέρκελ, προάσπιση τοῦ εὐρὼ

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ τὴν διαλλακτικὴ στάση της ἀπέναντι στὴν Ρωσία, γιὰ διατήρηση τοῦ διπλωματικοῦ διαλόγου, καὶ τὴν ἀνυποχώρητη ἀπέναντι στοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ στοὺς φίλους τους στὴν Εὐρώπη, γιὰ ἐπιβολὴ κυρώσεων στὴ Μόσχας, γνωρίζει ἄριστα ὅτι ἔτσι προασπίζεται ἀποτελεσματικὰ τὸ εὐρώ∙ ἡ Εὐρωζώνη ὀφείλει ἔχειν τὴν δική της διεθνῆ πολιτικὴ παρουσία, ὡς ἀναπόσπαστη ἔκφραση τοῦ νομίσματός της. Αὐτὸ διδάσκει ἡ ἱστορία –οἱ ἀναγνώστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς» τὸ γνωρίζουν ἀπ’ τὴν περιδιάβασή τους στὶς «ἀναλύσεις» του- ἀπ’ τὴν πρώτη χρήση τοῦ νομίσματος ὡς ἀνταλλακτικοῦ μέσου, «τὸ νόμισμα οἷον ἐγγυητὴς ἐσθ’ ἡμῖν»∙ τὸ ἐφάρμοσαν στὴν ἀμερικανικὴ ἐπίθεση στὸ Ἰράκ, ὁ Γκέχαρντ Σραῖντερ καὶ ὁ Ζὰκ Σιράκ, κι ἐπέτυχαν τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἑνιαίου εὐρωπαϊκοῦ νομίσματος∙ «χωρὶς νὰ γνωρίζουν» τὸ γιατί, ὅπως ἔλεγαν, ἔπρεπε νὰ μείνουν ἐκτὸς τῆς ἐπιθέσεως, νὰ δείξουν τὴν αὐτόνομη παρουσία τους. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ προσκύνησε τοὺς Ἀμερικανούς.

Οὐκρανία, σοβαρὴ κλιμάκωση

Ἡ οὐκρανικὴ κρίση παρουσιάζει σοβαρὴ κλιμάκωση, καθὼς διεκόπη σχεδὸν ὁ διάλογος Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας, πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἀπειλοῦν μὲ οἰκονομικὲς κυρώσεις, ἀλλὰ οἱ προετοιμασίες στὴν Κριμαία γιὰ τὸ δημοψήφισμα τῆς Κυριακῆς συνεχίζονται∙ ἡ διχοτόμηση τῆς χώρας προχωρεῖ ἐμπράκτως, καθὼς ἡ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στὶς ἔνοπλες δυνάμεις, διότι εἶναι περισσότερα καὶ πιὸ ἀξιόμαχα τὰ ρωσόφωνα στελέχη, καὶ μαζὶ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἡγεσίας των ἐξοπλίζει καὶ παραστρατιωτικὲς δυνάμεις, γεγονὸς ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀγανάκτηση τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν. Ἡ Οὐάσιγκτον συνεχίζει τὴν ἀντιρωσικὴ προπαγάνδα καὶ σήμερα ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συναντᾶ τὸν Οὐκρανὸ πρωθυπουργό, ἐνῶ καὶ ἡ Γαλλία ἀπειλεῖ τὴν Μόσχα μὲ κυρώσεις∙ Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διατήρησε χαμηλὸ τόνο στὴ Βαρσοβία, καὶ οἱ ἀγορὲς τὴν ἠρεμία τους, ἐπειδὴ δὲν προβλέπουν οἰκονομικὲς προεκτάσεις∙ ἡ Κίνα ἀποκλίνει πρὸς τὴν Ρωσία, ὁπότε ἡ βοήθεια τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης δὲν προβλέπεται νὰ ἐγκριθεῖ εὔκολα.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ καθαρὰ πτωτικὲς στὴν Γουὼλ Στρήτ, παρὰ τὴν κλιμάκωση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ μὲ σθεναρὴ τὴν γερμανικὴ ἄρνηση στὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3866 δολλάρια καὶ 142,7660 γιέν, ἀλλὰ ἀνέβηκαν χρυσὸς, 1346,25 καὶ πετρέλαιο, 108,18. Ἡ ἠρεμία τῶν ἐπενδυτῶν σημαίνει ὅτι δὲν διαβλέπουν ἀπώλεια ἐλέγχου στὴν κρίση, παρὰ τοὺς ὑψηλοὺς τόνους τῆς Οὐάσιγκτον καὶ τῶν φίλων της∙ ἡ μεγαλύτερη ὑποχώρηση στὴν Νέα Ὑόρκη δύναται προαναγγεῖλαι χειρότερες οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις στὴν Ἀμερικὴ παρὰ στὴν Ρωσία ἀπ’ τὴν μεταξύ τους ἔνταση. Ἡ ἀνακοίνωση ὅτι τὸ δημόσιο χρέος ὅλων τῶν χωρῶν ἀνέρχεται σὲ ἑκατὸ τρις δολλάρια δὲν ἐντυπωσίασε καὶ πολὺ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι εἶναι γνωστὴ ἡ ὑπερχρέωση τῶν περισσοτέρων∙ τὸ πρόβλημα γιὰ τοὺς παρατηρητὲς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτησή του ἀπ’ τὶς φτωχὲς χῶρες, διότι ὅλο καὶ περισσότερες βυθίζονται χειρότερα στὸν φαῦλο κύκλο του.

Πρωτοπόροι Ἕλληνες Εὐρώπης

Ὁ Βασίλης Ναζιχρῆστος εἶναι καθηγητὴς ἰατρικῆς στὸ Τεχνολογικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου καὶ ἔχει τιμηθεῖ μὲ τὸ ἀνώτατο βραβεῖο Leibnitz τῆς Γερμανίας, γιὰ τὶς ἔρευνές του, χάρις στὴν συνεργασία του μὲ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες καὶ ἄλλα Πανεπιστήμια, στὸν τρόπο ἀναπτύξεως τοῦ καρκίνου∙ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔχει ἱδρύσει τὴν ἑταιρεία Unipreneur, ἀπ’ τὰ ἀρχικὰ τῶν ἀγγλικῶν λέξεων πανεπιστήμιο καὶ ἐπιχειρηματίας, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἐπέκταση τῆς συνεργασίας καὶ σὲ ἄλλα Πανεπιστήμια. Ὁ βραβευθεὶς ἐρευνητὴς δὲν ξεχνάει τὴν πατρίδα του κι ἔχει συνεργασία μὲ τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ τὸ Πανεπιστήμιο Κρήτης γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ πλούσιου ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας μας∙ ὁ ἴδιος ἐγκατέλειψε τὴν Ἀμερική, διότι διαπίστωσε ὅτι ἡ ἕδρα διευκολύνει ἀρκετὰ τὴν ἔρευνα στὰ ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα.

Ζωντανὸς ὁ Γιαννουκόβιτς

Παραμένω ζωντανὸς καὶ θὰ ἐπιστρέψω ὡς νόμιμος πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, ὑπογράμμισε ὁ Βίκτωρ Γιαννιυκόβιτς σὲ συνέντευξη στὴ ρωσικὴ πόλη Ροστώφ∙ χαρακτηριστικὰ ἐπέμεινε ὅτι νεοφασιστικὲς δυνάμεις ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία στὸ Κίεβο καὶ ἀπομάκρυναν τὴν ἡγεσία τοῦ στρατεύματος, ἀντικαθιστώντας την μὲ ἀκραίους ἐθνικιστὲς ποὺ στρατολογοῦν ὕποπτα στοιχεῖα καὶ συστήνουν παραστρατωτικὰ τάγματα. Τόνισε δὲ ὅτι εἶναι παρὼν καὶ ἀσκεῖ τὰ καθήκοντά του∙ ἡ παρέμβασή του θεωρεῖται ὡς ἀπάντηση στὴν δυτικὴ προπαγάνδα, ὅτι εἶναι νόμιμη ἡ κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας, ἐνῶ ἡ ἀναφορά του στὴν ἀλλαγὴ τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας κρίνεται καὶ ὡς ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς στρατιωτικοὺς ποὺ προέρχονται ἀπ’ τὶς ρωσόφωνες ἐπαρχίες, ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἐπέκταση τοῦ ἀποσχιστικοῦ φαινομένου τῆς Κριμαίας ἐμφανέστατη, ὅπου ἡ Βουλή της ψήφισε τὴν ἀνεξαρτησία της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.