Ὁλοκλήρωση διαβουλεύσεων

Ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα ἦταν θέμα ὡρῶν χθὲς τὸ βράδυ∙ οἱ καθυστερήσεις καὶ οἱ ὑπονομεύσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἔχουν τὰ ὅριά τους. Ἕνα δὲν εἶχαν ὑπολογίσει, τὴν σθεναρὴ ἀντίσταση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τῆς κυβερνήσεως στὶς προκλητικὲς καὶ ὑπονομευτικὲς πιέσεις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς∙ τὸ δεύτερο εἶναι οἱ φροῦδες ἐλπίδες τους, ὅτι στὴν Οὐκρανία θὰ ἐπιτύγχαναν τὴν ταπείνωση τῆς Ρωσίας καὶ τὴν ὑποδούλωση τῆς Εὐρωζώνης. Ἀπέτυχαν εἰς ἀμφότερα κι ἀνακρούουν πρύμναν κατησχυμένοι∙ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας ἔχουν κάνει τὸ θαῦμα τους, μὲ πρῶτον ἐκεῖνον τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ὁ ὁποῖος μετατρέπεται στὸ ἐφαλτήριό της γιὰ τὸ ἅλμα της στὴν ἀνάπτυξη ἀπ’ τὸ τρέχον ἔτος. Ἡ χθεσινὴ ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο, κυρίως μὲ ξένα κεφάλαια, τὰ ὁποῖα σπεύδουν γιὰ νὰ ἐπενδύσουν ἀπὸ χαμηλὲς τιμές, θεωροῦνται ὡς τὸ βαρόμετρο∙ οἱ ὑπόλοιποι κλάδοι ἀκολουθοῦν τὰ γκισέμια κατὰ πόδας.

Ρωσία, κυρώσεις καὶ κινήσεις κεφαλαίων

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνωσαν τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων ἐναντίον 21 πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν προσωπικοτήτων τῆς Ρωσίας, ὡς πρῶτο μέτρο γιὰ τὸ δημοψήφισμα τῆς Κριμαίας∙ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, ὅμως ὑπέγραψε τὸ διάταγμα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Κριμαίας καὶ συγκάλεσε σήμερα σὲ κοινὴ συνεδρίαση τὶς δύο Βουλές, ὅπου θὰ ἀνακοινώσει τὶς ἀποφάσεις του. Οἱ κυρώσεις θεωροῦνται παίγνια ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παρατηρητές, διότι τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες οἱ Ρῶσοι ὀλιγάρχες ἔχουν ἀποσύρει τὰ κεφάλαιά τους ἀπ’ τὸ Λονδίνο, ὅπου τὰ εἶχαν κατὰ προτίμηση, σὲ ἀσιατικὲς ἀγορές∙ τὸ Σίτυ αἰσθάνεται τὴν αἱμορραγία στὶς δύσκολες μέρες του καὶ πιέζει τὴν κυβέρνηση. Λάθος δρόμο πῆραν, προειδοποιοῦν οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες σὲ Βρεταννία καὶ Ἀμερική.

ΣΥΡΙΖΑ, ἀναζήτηση δρόμου

Στὴν ἀναζήτηση τοῦ πολιτικοῦ του δρόμου βρίσκεται ὁ ΣΥΡΙΣΖΑ, ἐπειδὴ βλέπει τὴν στασιμότητά του στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις καὶ τὴν κατιοῦσα στὶς πραγματικές, κι ἐπιχειρεῖ ἀνοίγματα πρὸς τὸν ἀστικὸ κόσμο, μὲ ἄμεσες τὶς ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό του∙ στὴ Θράκη ὁ Ναπολεοντίσκος δήλωσε, ὅτι δὲν τίθεται σὲ ἀμφισβήτηση ἡ ἔνταξη στὸ εὐρώ, κι ὁ σύμβουλος του, ὅτι θὰ διαπραγματευτοῦμε τὸ χρέος. Ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα κατήγγειλε τὶς νέες θέσεις στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις, ἐνῶ παραμένει τὸ πρόβλημα τῆς ἄρσεως τῆς ἀσυλίας τῶν ἀκροδεξιῶν βουλευτῶν∙ τὸ δίλημμα εἶναι δύσκολο γιὰ τὴν Κουμουνδούρου, ἐὰν κάνει ἄνοιγμα πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, χάνει τὴν ἀριστερά του, καὶ δὲν πείθει τὴν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ποὺ βλέπουν ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς τὰ πετυχαίνει καλύτερα καὶ ἔχει παρουσιάσει ἁπτὰ ἀποτελέσματα. Τὴν ἴδια στιμγὴ διαπιστώνει τὴν προβολὴ νέων προσώπων ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἀπέναντι στὰ ὁποῖα εἶναι ἄοπλος. Ὅπως ἔσπειρε, θερίζει…

Ἄρση ἀσυλίας Χρυσῆς Αὐγῆς

Ἡ συζήτηση τῆς ἄρσεως τῆς ἀσυλίας βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς συνεχίζεται στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς καὶ μόλις ὁλοκληρωθεῖ θὰ γίνει ἡ ψηφοφορία στὴν Ὁλομέλεια∙ ἡ ἀνεξαρτητοποίηση τοῦ βουλευτοῦ της Λαρίσης, μὲ καταγγελίες γιὰ τὰ ἔκτροπα ἀπ’ τὸ κόμμα του καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ του ἰδεολογία, ἔχουν προκαλέσει ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς προσεγγίσεως τοῦ θέματος. Ἡ ἀντίδραση τῆς ΧΑ δείχνει ὅτι δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα ἀπέναντί του∙ τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ἡ στάση πολλῶν κορυφαίων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, θὰ συνεχίσουν νὰ ἔχουν ἐπιφυλάξεις, ὅπως τὶς ἔχουν διατυπώσει κατὰ κόρον; Πάντως, ἀκολούθησε χθὲς στὴν ἀνξαρτητοποίησή του ὁ προφυλακισμένος Εὐστάθιος Μπούκουρας, βουλευτὴς Κορίνθου∙ ἡ Κουμουνδούρου ἐμφανίζεται θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ σκληροῦ πυρῆνος τῆς ἀκροδεξιᾶς.

Παρίσι, ἀντιγραφὴ Ἀθηνῶν

Στὴν ἀντιγραφὴ τῶν Ἀθηνῶν προχώρησε τὸ Παρίσι, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τοῦ νέφους τῆς αἰθαλομίχλης ἡ ὁποία πνίγει κανονικὰ τὴν πόλη τῶν φώτων∙ ἀπὸ χθὲς ἄρχισε ἡ ἐφαρμογὴ δακτυλίου, μὲ τὴν κυκλοφορία ἐντὸς αὐτοῦ τῶν αὐτοκινήτων ἐκ περιπτροπῆς, μονὰ καὶ ζυγά. Ἑπτακόσιοι ἀστυνομικοὶ ἔχουν ἀναλάβει τὸν ἔλεγχο τῶν δρόμων, ἐνῶ προβλέπονται καὶ πολλὲς ἐξαιρέσεις, ὅπως καὶ σὲ ἐμᾶς∙ δὲν ἔχουμε παράπονο, γινόμαστε τὸ παράδειγμα, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα. Πάντως ἐμεῖς περιορίσαμε ἀρκετὰ τὸ νέφος, περισσότερο μὲ ὅπλο τὴν ἀπότομη ἀποβιομηχάνιση τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 καὶ λιγώτερο ἀπ’ τὸν δακτύλιο∙ ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση τῆς Γαλλίας ἴσως ἀντιγράψει τὴν δική μας, καὶ κληρονομεῖ μαζὶ τὴν ἀνεργία…

Διὰ ποιήματος ἐξενεγκεῖν

Ὁ Σόλων ἄκουσε ἀπ’ τοὺς Αἰγυπτίους σοφούς τὴν ἱστορία τῆς Ἀτλαντίδος∙ εἶχε μείνει ἡ παράδοση τῆς περιφήμου νήσου στὸ μέσο τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὠκεανοῦ. «Παρ’ ὧν καὶ τὸν Ἀτλαντικὸν ἀκούσας λόγον, ὡς Πλάτων φησίν, ἐπεχείρησε διὰ ποιήματος ἐξενεγκεῖν εἰς τοὺς Ἕλληνας»∙ ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἄκουσε τὴν ἱστορία γιὰ τὴν Ἀτλαντίδα, ὅπως γράφει ὁ Πλάτων, κι ἐπειχείρησε νὰ τὴν ἀποδώσει μὲ ποίημά του στοὺς Ἕλληνες. «Ἐπειτα πλεύσας εἰς Κύπρον ἠγαπήθη διαφερόντως ὑπὸ Φιλοκύπρου τινὸς τῶν ἐκεῖ βασιλέων»∙ ἔπειτα ἔπλευσε στὴν Κύπρο κι ἀγαπήθηκε πολὺ ἀπὸ κάποιον Φιλόκυπρο ἕναν ἀπ’ τοὺς βασιλεῖς της. «Ὅς εἶχεν οὐ μεγάλην πόλιν ᾠκισμένην ὑπὸ Δημοφῶντος τοῦ Θησέως»∙ ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε μεγάλη πόλη ἱδρυθεῖσα ἀπ’ τὸν Δημοφῶντα τοῦ Θησέως. «Περὶ τὸν Κλάριον ποταμὸν ἐν χωρίοις ὀχυροῖς μέν, ἄλλως δὲ δυσχερέσι καὶ φαύλοις κειμένην»∙ στὸν Κλάριο ποταμὸ καὶ σὲ μέρη ὀχυρὰ ἀλλὰ δύσβατα καὶ ἄγονα.

Εὐρώπη, ἀναζήτηση διεξόδου

Στὴν ἀναζήτηση διεξόδου βρίσκονται οἱ Εὐρωπαῖοι, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, μὲ ἀφορμὴ τὸ δημοψήφισμα τῆς Κριμαίας∙ τὸ σαρωτικὸ ποσοστό, μάλιστα καὶ στὶς μειονότητες τῶν Οὐκρανῶν καὶ τῶν Τατάρων, ἐνῶ χαρακτήρισαν τὴν διαδικασία ἐλεύθερη καὶ κανονικὴ οἱ παρατηρητὲς τοῦ ΟΑΣΕ, ἔχει στερήσει ἐπιχειρημάτων τοὺς φανατικοὺς ἐπικριτὲς τῆς Μόσχας. Περισσότερο δοκιμάζεται ἡ συνοχὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καθὼς ἡ Γερμανία διατηρεῖ ἀνοικτὸ διάλογο μὲ τὸ Κρεμλίνο ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι ἑταῖροι δὲν θέλουν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μαζί του∙ ἀκόμη κι οἱ πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες ἔχουν χαμηλώσει τοὺς τόνους, διότι πλημμυρίζουν τὴν κοινὴ γνώμη οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν δράση τῶν ἀκροδεξιῶν ἐνόπλων καὶ τὸν κίνδυνο ἀναταραχῆς στὶς ἀνατολικὲς πρωτίστως ἐπαρχίες. Ἤδη κυκλοφοροῦν πληροφορίες ὅτι καὶ πολλὰ μέλη τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως ἔχουν βαρὺ ποινικὸ μητρῶο, ἀλλὰ καὶ ἀνέχονται τὴν σύσταση νέων ταγμάτων ἐνόπλων, μὲ μέσα παρεχόμενα ἀπ’ τὸ κράτος.

Οὐκρανία, ἀλλαγὴ σκηνικοῦ

Τὸ σαρωτικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Κριμαία ἔφερε ἀλλαγὴ δυναμικῆς στὴν διεθνῆ ἀντιδικία∙ Οὐάσιγκτον καὶ Βρυξέλλες ἐπέβαλαν τὶς κυρώσεις τὴν Μόσχα, ἀλλὰ «ὅλο λόγια εἶναι», διότι φοβοῦνται τὶς συνέπειες. Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες τῆς Οὐκρανίας, ὅπου ὁ ρωσόφωνος πληθυσμὸς διεκδικεῖ κι αὐτὸς τὴν ἕνωσή του μὲ τὴν Ρωσία, ἐνῶ στὸ Κίεβο καὶ στὶς κεντρικές, ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ οἱ καθυστερήσεις στὶς πληρωμὲς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ἐξαγριώνουν τὸν κόσμο, μαζὶ μὲ τὴν καταπίεση τῶν ἐνόπλων νεοναζιστικῶν ταγμάτων∙ ἤδη, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπανέλαβε στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν τὴν πρόταση γιὰ ἀποστολὴ πολλῶν παρατηρητῶν τοῦ ΟΑΣΕ, τὴν ὁποία ἀποδέχθηκε καὶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα. Ὁ ἀφοπλισμὸς τῶν ἀκροδεξιῶν ὁμάδων θεωρεῖται ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι δὲν γίνεται αὐτὸ ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση, διότι εἶναι δέσμιοί τους ὅλοι οἱ ὑπουργοί.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἐλαφρὰ ὑποχώρηση στὴν Μόσχα καὶ στὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3910 δολλάρια καὶ 141,4330 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1378, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 107,17. Οἱ ἀγορὲς ἐπανέρχονται στὶς κανονικὲς τους ἀντιδράσεις, καθὼς έκτονώθηκε ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία, μετὰ τὸ δημοψήφισμα στὴν Κριμαία∙ οἱ ἐπιφυλάξεις ἑστιάζονται στὴν δυναμικὴ τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας ἀπ’ τοὺς ἄλλες παράγοντες καὶ κυρίως ἀπ’ τὴν συμπεριφορὰ τῶν ἐπενδυτῶν ἀπέναντι στὴν ἀπελεύθερωση τῆς ἀγορᾶς συναλλάγματος στὴν Σαγκάη. Ἡ ἀναμονὴ ἀφορᾶ τὴν ἀντίδραση τῶν κινεζικῶν κεφαλαίων καὶ τὴν πιθανὴ τάση φυγῆς τους στὸ ἐξωτερικό∙ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ὅμως δὲν δείχνει ἀνήσυχη, διότι ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας της. Στὴ Μόσχα ἀναμένεται μὲ ἐνδιαφέρον ἡ σημερινὴ ὁμιλία τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στὴν κοινὴ συνεδρίαση Ἄνω καὶ Κκάτω Βουλῆς, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν κυβερνητῶν καὶ προέδρων τῶν δημοσίων ὀργανισμῶν.

Σκληρὴ κριτικὴ κατὰ Ὀμπάμα

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος καὶ ἡ ΣΙΑ ὑφίστανται σκληρὴ κριτικὴ στὴν Οὐάσιγκτον, διότι ὁδήγησαν τὴν χώρα σὲ σοβαρὴ διπλωματικὴ ἧττα στὴν Οὐκρανία∙ οἱ ἀντίπαλοί τους τοὺς κατηγοροῦν ὅτι δὲν ἀξιολόγησαν σωστὰ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ Ρώσου προέδρου καὶ δὲν ὑπολόγισαν τὶς δυνατότητές του στὴν Κριμαία καὶ στὸν ρωσόφωνο πληθυσμὸ τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν. Τὸ οὐκρανικὸ θεωρεῖται ἡ δεύτερη συντριβὴ τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς ἀπειλῆς βομαρδισμῶν τῆς Συρίας τὸ Φθινόπωρο∙ καὶ ἐκείνη κατέληξε σὲ ἀσύντακτη ὑποχώρηση τῶν Ἀμερικανῶν -ἐνῶ ὁ πρόεδρός της ἐλέγχει ὁλόκληρη τὴν χώρα- καὶ στὸ οὐκρανικὸ προβλέπουν παρόμοια τύχη. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὶς τελευταῖες δημοσκοπήσεις τὸ 65% τῶν Ἀμερικανῶν θεωροῦν ὡς ἰσχυρότερο ἡγέτη τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ μόνο τὸ 45% τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα.

Σερβία, νίκη Εὐρωπαϊστῶν

Θριαμβευτικὴ νίκη σημείωσαν οἱ Εὐρωπαϊστὲς στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς Σερβίας, μὲ 49% τῶν ψήφων καὶ 200 ἕδρες στὴν Βουλὴ τῶν 250 βουλευτῶν∙ ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξανδρος Βρούσττσιτς δήλωσε ὅτι, ἡ χώρα θὰ συνεχίσει τὴν πορεία της γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν διαπραγματεύσεων. Τὸ ποσοστὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο ποὺ ἔχει κερδίσει κόμμα στὴν Σερβία, ἐνῶ τὸ φιλοαμερικανικὸ ἦρθε τρίτο μὲ λιγώτερο ἀπὸ 10%∙ ἡ οἰκνομικὴ πολιτικὴ τῆς κυβερνήσεως, πρόσθεσε ὁ πρωθυπουργὸς ἀποβλέπει στὴν ἐνίσχυση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως καὶ στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας∙ ἡ Σερβία δὲν ἔχει ἀκόμη συνέλθει ἀπ’ τοὺς πρὸ δεκαπεντεατίας νατοϊκοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ τὴν οἰκονομική της ἀπομόνωση. Μόλις τὰ τελευταῖα χρόνια ἐπανῆλθε στὴν παγκόσμια οἰκονομία ὡς κανονικὸς ἑταῖρος∙ ἔχει πληρώσει πολὺ βαρὺ τίμημα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.