ΣΥΡΙΖΑ, φυγομαχία ἀπὸ πρόταση μορφῆς

Τὴν ἐπιλογὴ τῆς φυγομαχίας ἀπ’ τὴν συζήτηση στὴ Βουλή, κατὰ τὴν πρόταση μομφῆς κατὰ τοῦ προέδρου της, ἐπέλεξε ὁ ΣΥΡΙΖΑ∙ εἶναι πολὺ σπάνιο, ἂν ὄχι μοναδικὸ στὰ παγκόσμια κοινοβουλευτικὰ χρονικά, τὸ κόμμα ποὺ προκαλεῖ τὴν συζήτηση, νὰ ἀποχωρεῖ, πρὶν ἀπ’ τὴν ὁλοκλήρωσή της καὶ τὴν διεξαγωγὴ τῆς ψηφοφορίας. Ἡ συζήτηση ἔγινε, μετὰ τὴν ἀπόρριψη τῆς προτάσεως μορφῆς τοῦ Ναπολεοντίσκου κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς, κατὰ τὴν συζήτηση γιὰ τὸ πολυνομοσχέδιο τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε καὶ ἀπομονωμένος στὸ Κοινοβούλιο, καθὼς τὸ ΚΚΕ δὲν μετεῖχε στὴν συζήτηση καὶ βρῆκε ὑποστήριξη, μόνο ἀπ’ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ τὸ δεκανίκι της. Ἡ διήμερη ἀντιδικία ἀφήνει πικρὴ γεύση στὸν κόσμο γιὰ τὴν Κουμουνδούρου.

Ἐνίσχυση τῆς κυβερνήσεως

Ἡ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ γιὰ τὸ πολυνομοσχέδιο καὶ τὰ παρεπόμενα ὁδηγοῦν στὴν ἐνίσχυση τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας, διότι ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη∙ ἡ στάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπασχολεῖ μόνο τὴν Κουμουνδούρου καὶ τὶς συγκρούσεις ἐντὸς αὐτῆς, καὶ ἡ διαγραφὴ τοῦ Νικήτα Κακλαμάνη καὶ οἱ ἀντεγκλήσεις Εὐαγγέλου Βενιζέλου καὶ Γεωργίου Παπανδρέου, δὲν προκάλεσαν ἀνησυχίες στὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ πρόβλημα στοὺς καταψηφίσαντας. Ἡ ὁρκωμοσία τῶν δύο νέων ἀναπληρωτῶν ὑπουργῶν, Θεοφίλου Λεονταρίτη, Γεωργίας, καὶ Νικολάου Ταγαρᾶ, Περιβάλλοντος, βοήθησαν στὴν ἐντύπωση τῆς σταθερότητος στὴν κυβέρνηση∙ οἱ ὑποχρεώσεις της, γιὰ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν συσκέψεων στὴν Ἀθήνα καὶ στὶς Βρυξέλλες ἀπασχόλησαν περισσότερο τὶς συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο. Ἡ χώρα ἔχει γυρίσει σελίδα κι αὐτὸ φαίνεται ἀπ’ τὴν προθυμία εἰσροῆς κεφαλαίων, ὅταν μέχρι δύο χρόνια πρὶν οἱ ἐπενδυτὲς ἔφευγαν ἐπιτροχάδην∙ ἀκόμη καὶ τὰ ἀγγλοσαξωνικὰ ἔντυπα μᾶς πλέκουν τὸ ἐγκώμιο.

Γιούρογκρουπ καὶ Ecofin

Οἱ συνεδριάσεις τοῦ Γιούρογκρουπ καὶ τοῦ Ecofin στὴν Ἀθήνα σήμερα καὶ αὔριιο δὲν ἔχουν ἁπλὸ τυπικὸ χαρακτῆρα∙ ἀποτελοῦν ἀπόδειξη τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Εὐρωπαίων, ἐνῶ ἡ παραχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ στὴν Lamda θεωρεῖται ἡ μεγαλύτερη ἐπένδυση στὴν Ἑλλάδα. Ἡ τυπικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν δώδεκα δις εὐρὼ σταδιακά μέχρι τὸν Ἰούλιο, ἀναμένεται σήμερα, καθὼς ἔχει προηγηθεῖ ἡ ἔγκριση ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῶν Μονίμων Ἀντιπροσώπων∙ ὁ ἀντίκτυπος στὶς ἀγορὲς μετράει περισσότερο, διότι σημαίνουν ὅτι ἀναγνωρίζεται πλέον ἡ χώρα μας ὡς κανονικὴ οἰκονομία, μετὰ τὶς ἐπιτυχίες της στὸ δημοσιονομικὸ καὶ μεταρρυθμιστικὸ πρόγραμμα. Οἱ μέχρι λίγες ἑβδομάδες πρὶν σκληροὶ ἐπικριτὲς τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ὁ πρόεδρος τοῦ Γιούρογκρουπ, παραδέχονται ὅτι μέσα στὸ Καλοκαῖρι θὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ χρέος μας, δηλαδὴ θὰ ἀρχίσουν προεκλογικά, ὅπως δηλώσει ὁ πρωθυπουργός. Οἱ δηλώσεις καὶ μόνο τῶν Σώυμπλε, Ντράγκι καὶ ἄλλων ἐπισήμων βοηθοῦν στὸ ἐξωτερικό.

Οἰκτρὰ ἀποτυχία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ μεθόδευση τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ μερικῶν συμβούλων του, γιὰ πρόταση μομφῆς κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, κατέληξε σὲ κανονικὸ φιάσκο, καθὼς δὲν εἶχε ἐπιχειρήματα καὶ ἐπισκίασε τὶς διαφοροποιήσεις στὴν κυβερνητικὴ παράταξη∙ ἔκανε τὴν ἐπίδειξη στὴ Βουλὴ καὶ μετὰ ἀποχώρησε γιὰ τὸ Σύνταγμα, ὅπου ἔπαθε ψυχρολουσία, διότι οἱ συγκεντρωμένοι ἦταν ἐλάχιστοι καὶ δὲν γέμισαν οὔτε τὴν Ἀμαλίας μπροστὰ στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη. Ἔσωσε τὰ προσχήματα καὶ πάλι τὸ ΚΚΕ, διότι ὁ Γραμματέας του ἔφθασε ἀπ’΄τὴν Ὁμόνοια μὲ κανὰ δυὸ χιλιάδες ἄτομα∙ δὲν ἀνατρέπεται ἔτσι ἡ κυβέρνηση, ὅση βοήθεια κι ἂν τοῦ ἐξασφαλίζει ἡ διαπλοκή, ἂν καὶ αὐτὴ τὸν ἐγκαταλείπει πλέον. Οὔτε μὲ τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις προχωράει.

ΕΔΟΕΑΠ, περίεργα πράγματα

Στὸν ΕΔΟΕΑΠ συμβαίνουν περίεργα πράγματα, μὲ τὴν ἀναίτια ἀπόλυση τῆς ἀρχιάτρου καὶ τὴν συστηματικὴ παρεμπόδιση τῶν ἰατρῶν στὴν ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματός των∙ ὁ ΕΔΟΕΑΠ εἶχε κρατήσει τὴν ποιότητά του, περισσότερο χάρις στὴν εὐαισθησία τῶν ἰατρῶν, παρὰ τὶς περικοπὲς τῆς τετραετίας ὅπως στὰ ἄλλα ταμεῖα. Ἀλλὰ συνέβη ἡ πώληση τῶν κρατικῶν ὁμολόγων του, μετὰ τὴν περικοπή τους, ἀπ’ τὴν τότε πρόεδρο, σὲ ἐλάχιστη ὑπολλαπλάσια τιμὴ, καὶ χωρίς, ὅπως δικαιολογήθηκε, τὴν ἐνημέρωση ἀπὸ εἰδικούς∙ οἱ ἐκλογὲς ἔγιναν, ἡ νέα διοίκηση δὲν ἐρεύνησε τὴν ὑπόθεση καὶ κάλυψε τὴν πρόεδρο. Τώρα πιέζουν τοὺς ἰατρούς, χωρὶς κανέναν λόγο∙ σὲ κάτι ἄλλο ἀποβλέπον, μᾶλλον ὅπως καὶ ἡ διοίκηση τῆς ΕΣΗΕΑ, μὲ τὶς κλεφτοκοτοῦδες.

Χρηστὸς ὁ Τέλλος γενόμενος

Ὅταν παρουσιάσθηκε ὁ Κροῖσος στὸν Σόλωνα, μὲ ὅλα τὰ στολίδια του, εἶδε ὅτι δὲν τὸν ἔντυπωσίασε καθόλου∙ διέταξε ἀμέσως τότε νὰ τοῦ δείξουν ὅλους τοὺς θησαύρους του. «Ὡς δ’οὖν αὖθις ἤχθη γεγονὼς ἁπάντων θεατής»∙ ὅταν παρουσιάσθηκε μπροστά του, ἀφοῦ τὰ εἶδε ὅλα. «Ἠρώτησεν αὐτὸν ὁ Κροῖσος, εἴ τινα οἶδεν ἀνθρώπων αὐτοῦ μακαριώτερον»∙ τὸν ἐρώτησε ὁ Κροῖσος, ἐὰν ἔχει γνωρίσει ἄλλον ἄνθρωπον πιὸ εὐτυχισμένον. «Ἀποφηναμένου δὲ τοῦ Σόλωνος, ὅτι οἶδεν Τέλλον αὑτοῦ πολίτην, καὶ διεξελθόντος»∙ ἀπαντήσαντος δὲ τοῦ Σόλωνος, ὅτι γνώρισε τὸν συμπολίτην του Τέλλον καὶ τοῦ διηγήθηκε. «Ὅτι χρηστὸς ἀνὴρ ὁ Τέλλος γενόμενος καὶ παῖδας εὐδοκίμους καταλιπών»∙ ὅτι ἦταν χρηστὸς πολίτης ὁ Τέλλος καὶ ἄφησε καλὰ παιδιά. «Καὶ βίον οὐδενὸς ἐνδεᾶ τῶν ἀναγκαίων ἐτελεύτησεν ἐνδόξως ἀριστεύσας ὑπὲρ τῆς πατρίδος»∙ καὶ χωρὶς νὰ τοὺς λείπει τίποτε τὸ ἀπαραίτητο εἶχε ἔνδοξο θάνατο πολεμώντας πρῶτος γιὰ τὴν πατρίδα του.

Ὥρα ἀποφάσεων, Φρ. Ὁλλὰντ

Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔλαβε ἱστορικὲς ἀποφάσεις, ὥρισε πρωθυπουργὸ τὸν Μανουὲλ Βάλς, πρώην ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν∙ ἡ συντριβὴ στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς εἶναι χωρὶς προηγούμενο τὰ τελευταῖα πενῆντα χρόνια τῆς Γαλλίας∙ ἡ δεξιὰ κέρδισε σὲ 579 δήμους, ἔναντι 349 τῆς ἀριστερᾶς καὶ ἕνδεκα τῆς ἀκροδεξιᾶς, ὅταν τὸ 2010, ἡ ἀναλογία ἦταν 433 πρὸς 509. Ὁ πρόεδρος πρέπει νὰ ἀντιδράσει καὶ μάλιστα πειστικά, ἀποφαίνονται οἱ πολιτικοὶ παρατηρητές, κι ὄχι μὲ ἕναν ἁπλὂ ἀνασχηματισμό∙ τρία εἶναι τὰ μεγάλα προβλήματα ἐνώπιόν του, ἡ περικοπὴ δημοσίων δαπανῶν πενῆντα δις εὐρώ, ἡ ἰσοσκέλιση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων. Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ἠ ἀλλαγὴ τῆς εἰκόνος τοῦ ἀσθενοῦς ἡγετου, ὅπως ἔχει καλλιεργηθεῖ τὴν διετία τῆς ἐξουσίας του∙ ὀφείλει νὰ πείσει τοὺς Γάλλους, ὅτι κυβερνάει μὲ πυγμὴ καὶ ἀποφασιστικότητα. Οἱ Γάλλοι θέλουν ἰσχυροὺς ἡγέτες καὶ ἀκόμη περισσότερο στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς τους.

Οὐκρανία, βάσιμες ἐλπίδες

Ἡ συνάντηση στὸ Παρίσι, τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν καὶ Ρωσίας γιὰ τὴν Οὐκρανία, δίδουν βάσιμες ἐλπίδες γιὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως∙ οἱ δύο ὑπουργοὶ συμφώνησαν στὴν ἀνάγκη ἀμέσου ἀφοπλισμοῦ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων στὴν χώρα καὶ ψηφίσεως νέου ὁμοσπονιακοῦ συντάγματος, ὥστε νὰ κατοχυρωθοῦν τὰ δικαιώματα ὅλων τῶν ἐθνοτήτων. Ἡ ἀποδοχὴ ἀπ’ τοὺς Ἀμερκανοὺς τῶν θέσεων αὐτῶν, ὅπως κι ἀπ’ τοὺς Ρώσους τῆς ἐπιθεωρήσεως τῶν περιοχῶν ἀπὸ παρατηρητὲς τοῦ ΟΑΣΕ, θεωρεῖται ἀποφασιστικὸ βῆμα. Στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες τὸ οὐκρανικὸ περνάει πλέον σὲ δεύτερη μοῖρα, ἐνῶ τὰ καθημερινά τους προβλήματα συγκεντρώνουν τὴν προσοχὴ τῆς κοινῆς γνώμης, ὅπως ἡ ἧττα τῶν Σοσιαλιστῶν στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς στὸ Παρίσι∙ οἱ ἀτλαντικὲς δυνάμεις χάνουν τὸν θερμότερο ὑποστηρικτή τους, ἐπειδὴ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχασε τὴν ἄνεση τῶν ἀκροβασιῶν του σὲ θέματα διεθνοῦς πολιτικῆς, ἔχει ἄλλα στὸ ἐσωτερικό. Ἡ Οὐάσιγκτον έπέτυχε τὸν παραμερισμὸ τῆς Εὐρώπης στὴν Οὐκρανία.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ ἰσχυρότερες στὴν Μόσχα καὶ καθοδικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ σημείωσε ἄνοδο στὰ 1,3793 δολλάρια καὶ 142,3750 γιέν, ἐνῶ ἔμειναν σταθερά, χρυσός, 1295, καὶ πετρέλαιο, 107,81. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, καθὼς δὲν προβλέπεται ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο∙ στὴν Εὐρώπη αἴρονται οἱ ἀνησυχίες, ἐπειδὴ ἀναμένεται ἡ ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ ἡ καθιέρωση ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων τοὺς ἑπόμενους μῆνες, ἐνῶ τὸν τόνο θὰ δώσει τὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ στὴν Ἀθήνα, πέραν τῆς ἐγκρίσεως τῶν δόσεων γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἔναρξη τοῦ ρωσοαμερικανικοῦ διαλόγου γιὰ τὴν Οὐκρανία κρίνεται ἀπ’ τὶς ἀγορές, ὡς ἐπίσημη λήξη τῆς κρίσεως. καὶ ὅτι θὰ γίνονται πλέον ὅλα κατόπιν συνεννοήσεως τῶν δύο μεγάλων∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Δημητρίου Μεντβέντεφ στὴν Κριμαία καὶ ἡ ἐξαγγελία προγράμματος ἀναπτύξεως τῆς χερσονήσου, πιστεύεται ὅτι θὰ προκαλέσει γενικώτερο ἐνδιαφέρον.

Τουρκία, νίκη τοῦ Ἐρντογὰν

Ἡ νίκη τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς ἀνοίγει νέους δρόμους στὴν ἀναμέτρηση στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας∙ τὸ κόμμα τοῦ πρωθυπουργοῦ ἐξασφάλισε τὸ 45% περίπου τῶν ψήφων καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη, γεγονὸς ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει τὴν ἀπειλὴ ὅτι, «θὰ πληρώσουν», ὅσοι τὸν ἀμφισβήτησαν, ἀλλὰ αὐτὸ διαγράφει νέον κύκλο ἀναταραχῆς. Ἡ ψηφοφορία ἔδειξε τὸν χωρισμὸ τῆς χώρας σὲ δύο στρατόπεδα, τὶς δυτικὲς καὶ νότιες περιοχὲς ὑπὲρ τῶν φιλελευθέρων καὶ τὶς βόρειες καὶ ἀνατολικὲς ὑπὲρ τῶν Ἰσλαμιστῶν, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν κουρδικῶν∙ ἡ Τουρκία εἶναι χωρισμένη στὰ δύο, ὁ ἐπιχειρησιακὸς κόσμος καὶ οἱ μορφωμένες τάξεις εἶναι ὑπὲρ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τῆς ἐλευθέρας οἰκονομίας, οἱ Ἰσλαμιστὲς καὶ οἱ ἀγροτικὲς περιοχὲς ὑπὲρ τοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ τοὺς Κεμαλιστὲς μᾶλλον ὑπὲρ τῶν πρώτων.

Παρακολουθήσεις τηλεφώνων

Οἱ ἠλεκτρονικὲς παρακολουθήσεις, ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας,πέρασαν σὲ δεύτερη μοῖρα μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶχε θέσει τὸ πρόβλημα στὴν κορυφὴ τῶν θεμάτων γιὰ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀλλὰ ἐπισκιάσθηκε ἀπ’ τὰ τρέχοντα, τὰ ὁποῖα ἴσως καὶ γι’ αὐτὸ ὀξύνθηκαν. Στὴν Γερμανία ὅμως ἠ ἔρευνα συνεχίζεται ἀπ’ τὴν εἰσαγγελία γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τοῦ κινητοῦ τῆς καγκελαρίου καὶ ἤδη ἔχουν συγκεντρώσει τριακόσιες περιπτώσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ζητοῦν τὴν συνδρομὴ τῶν ἀμερικανικῶν δικαστικῶν ἀρχῶν∙ ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι πολὺ εὐαίσθητη στὸ θέμα καὶ ζητάει τὴν διερεύνησή του, ἐλάχιστοι ὅμως πιστεύουν ὅτι θὰ δοθεῖ οὐσιαστικὴ βοήθεια ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀξιοποιοῦν στὸ ἐπακρὸ τὴν ὑπαγωγὴ τῶν Εὐρωπαίων στὴν σφαῖρα ἐπιρροῆς τους.

Πλέον ἐπίσημη ἐπιβεβαίωση

Τὸ Γιούρογκρουπ ἐπιβεβαίωσε μὲ ἐπίσημο τρόπο τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, κατὰ τὴν ἄτυπη συνεδρίασή του στὸ Ζάππειο, καὶ ἡ ἐπισφράγιση ἔρχεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ σὲ δύο ἑβδομάδες∙ ἡ συνάντηση τοῦ προέδρου του καὶ ἐκείνων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος, ὅπως καὶ τοῦ Βόλγφγκὰνγκ Σώυμπλε μὲ τὸν πρωθυπουργὸ εἶχε καθαρὰ πανηγυρικὸ χαρακτῆρα. Ἄλλωστε ἡ παράθεση δείπνου ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Μουσεῖο Ἀκροπόλεως εἶχε τὴν μορφὴ τοῦ προσκυνήματος στὸν Ἱερὸ Βράχο καὶ στὸν πολιτισμό μας∙ ἡ σημερινὴ Ἑλλάδα δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ ἐκείνη πρὸ διετίας, ὅταν ὅλοι τὴν περιφρονοῦσαν καὶ τὴν λοιδωροῦσαν προκλητικά. Γύρισε ὁριστικὰ πλέον σελίδα καὶ ἡ ἔγκριση τῶν δόσεων ἀποτελεῖ τυπικὴ διαδικασία, διότι οἱ δυναμικοί μας κλάδοι ὁδηγοῦν στὴν ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας μας, ὅπως τὸ ἀναγνώρισε περίτρανα ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν.

Διαλυτικὲς τάσεις κομμάτων

Τὸ τελευταῖο τριήμερο ἦταν ἀπ’ τὰ πλουσιώτερα σὲ γεγονότα τῆς τετραετίας γιὰ τὴν χώρα μας καὶ σὲ ἐπίπεδο κομμάτων∙ ἡ ἀποτυχία τῆς καθυστερήσεως στὴν ψήφιση τοῦ πολυνομοσχεδίου, ἔφερε στὴν κυβερνητικὴ παράταξη τὴν ἀπώλεια μιᾶς ἕδρας, ἀλλὰ τεκτονικῆς μορφῆς σεισμοὺς στὸν ἐμπνευστή του ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ ψυχρολουσία τῆς συγκεντρώσεως στὸ Σύνταγμα συμπληρώνεται μὲ τὴν προσέλευση μόλις κανὰ δυὸ δεκάδων στὴν ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Σύρο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συμπαράταξη μόνο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὴν ψηφοφορία κατὰ τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς∙ ἤδη οἱ εἰσηγητές του στὰ οἰκονομικὰ προτείνουν τὴν ἀναγνώριση τῆς πραγματικότητος καὶ τὴν προσέγγιση στὶς κυβερνητικὲς θέσεις. Στὸ ΠΑΣΟΚ τὰ πράγματα εἶναι ἄσχημα, ἀλλὰ δύσκολα φθάνουν στὴν διάλυση, διότι ὅλοι ἔχουν κάτι ἐναντίον τοῦ ἄλλου∙ ἔχει σημασία ὅμως τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ λαλίστατος παιδοβούβαλος ὁμολογεῖ, ὅτι, «τοὔρχεται νὰ ψηφίσει Σαμαρᾶ», γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς κυβερνητικῆς σταθερότητος.

Ἅλμα ψηφιακῆς τεχνολογίας

Ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ ἅλματος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν χώρα μας ἦρθε ἀπ’ τὴν καλύτερη διεθνῆ ἀρχή∙ ὁ Στὴβ Βρανάκης, Ἑλληνοκαναδός, εἶναι διευθυντὴς τῆς Google στὴν Εὐρώπη, μὲ ἕδρα τὸ Λονδίνο∙ εἶχε ἔρθει πρὸ διετίας στὴν Ἀθήνα κι εἶχε δώσει μία διάλεξη, γιὰ τὸ μέλλον ποὺ διαγράφεται γιὰ τοὺς νέους μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογλία. Ἦρθε πάλι τὴν περασμένη ἑβδομάδα κι ἔδωσε νέα διάλεξη∙ δὲν χρειάζονται πλέον συμβουλὲς οἱ νέοι μας, εἶπε, μόνοι τους ψάχνουν καὶ βρίσκουν τοὺς τρόπους γιὰ τὴν καλύτερη ἀπόδοσή τους∙ κάνουν τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τὸ διαδίκτυο, θέτουν σὲ δοκιμασία τὶς ἰδέες τους κι ἀναζητοῦν συνεργάτες ἢ πελάτες. Ἔχουν πάρει τὸν δρόμο τους οἱ νέοι.

ΠΑΣΟΚ, εἰκόνα διαλύσεως

Τὴν εἰκόνα διαλύσεως δίδει τὸ ΠΑΣΟΚ, μετὰ τὴν σύγκρουση τοῦ προέδρου του μὲ τὸν προκάτοχό του∙ στὴν πραγματικότητα σημειώνονται δύο ρεύματα, ἕνα στὴν κορυφή, μὲ τὸν πρώην πρωθυπουργὸ νὰ διαφοροποιεῖται ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς ἐπιλογὲς μὲ προκλητικὸ τρόπο, ἄλλο μὲ τὴν ἐπιστροφὴ πολλῶν ἀπολωλότων προβάτων στὴν βάση. Οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξὺ τῶν δύο πολλὲς καὶ σκληρές, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἔχει «ἄρρηκτους δσμοὺς μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς ἐκκρεμότητες», δήλωσε ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος∙ «τὸ κόμμα εἴμαστε ὅλοι μας καὶ ὁ κόσμος του», ἀπάντησε ὁ προκάτοχός του. Πάντως τὸ ἄλλοτε κραταιὸ κόμμα φθίνει ἢ μᾶλλον ἔφθινε, γιατὶ ὅλο καὶ σημειώνεται ἐπιστροφὴ μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅπως μὲ ἐπιστρέφοντες βουλευτές.

Ποιεῖται τὴν ἀναμέτρησιν

Ὁ Σόλων περιφρόνησε βαθύτατα τὸν πλούτο καὶ τὴν ἐπίδειξη κοσμημάτων τοῦ Κροίσου, κάτι ποὺ δὲν ἄρεσε καθόλου στὸν βασιλέα∙ περίμενε τὸν θαυμασμὸ καὶ τὰ ἐγκώμια, ὅπως ἔκαναν ὅλοι οἱ ὑπήκοοί του καὶ οἱ ξένοι. «Ἤδη μὲν ἀλλόκοτος ἐδόκει εἶναι τῷ Κροίσῳ καὶ ἄγροικος»∙ ἤδη μὲν αὐτὸς φάνηκε ἀλλόκτος ἄνθρωπος στὸν Κροῖσο καὶ ἀγροῖκος. «Εἰ μὴ πρὸς ἀργύριον πολὺ μηδὲ χρυσίον εὐδαιμονίας ποιεῖται τὴν ἀναμέτρησιν»∙ ὅταν κάνει τὴν ἀξιολόγηση ὄχι μὲ τὸ ἀσῆμι ἢ μὲ τὸν χρυσό. «Ἀλλὰ δημοτικοῦ καὶ ἰδιώτου βίον καὶ θάνατον μᾶλλον ἢ τοσαύτην ἀγαπώῃ δύναμιν καὶ ἀρχήν»∙ ἀλλὰ μὲ βάση κάποιον λαϊκὸ ἄνθρωπο καὶ μὲ τὴν ἰδιωτική του ζωὴ καὶ τὸν θάνατο περισσότερο παρὰ μὲ τὸν θαυμασμὸ τόσης δυνάμεως καὶ ἐξουσίας. «Οὐ μὴν ἀλλὰ πάλιν ἐρώτησεν αὐτόν, εἰ μετὰ Τέλλον ἄλλον ἔγνωκεν ἀνθρώπων εὐδαιμονέστερον»∙ ἀλλὰ τὸν ξαναρώτησε, ἐὰν μετὰ τὸν Τέλλο γνωρίζει κάποιον εὐδαιμονέστερο.

Γαλλία, στρέψατε ἐπὶ δεξιᾷ

Τὴν ἀπότομη στροφὴ πρὸς τὰ δεξιὰ ἐπέλεξε ὁ Γάλλος πρόεδρος, ὡς ἀπάντηση στὴν συντριβὴ τοῦ κόμματός του στὶς δημοτικὲς ἐκλογές∙ ἐπέλεξε ὡς πρωθυπουργὸ τὸν προηγούμενο ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν, συντηρητικῶν καὶ νεοφιλευθέρων ἀπόψεων, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐντολὴ σχηματισμοῦ δυναμικῆς καὶ ἀποτελεσματικῆς κυβερνήσεως∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ξέχασε, ὅσα εἶχε ἐπαγγελθεῖ δυὸ μῆνες πρὶν γιὰ δικό του δρόμο πρὸς τὸν σοσιαλισμό. Ὁ Μανουὲλ Βάλς, ἐμφανιζόμενος ὡς δυναμικὸς πολιτικὸς ἄρχισε τὶς συνεννοήσεις του γιὰ τὸ κυβερνητικὸ σχῆμα, μὲ τρεῖς ὑποσχέσεις, τὴν μείωση τῆς φορολογίας καὶ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πρόταξη τῆς γαλλογερμανικῆς συνεργασίας, μὲ τὴν σύσταση εἰδικοῦ ὑπουργείου γαλλογερμανικῶν ὑποθέσεων∙ δηλαδὴ δίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στὴν Εὐρώπη, ἀπὸ τὴν πρόσδεση μὲ τὴν Ἀμερικὴ προηγουμένως. Φυσικά, ἀπομένουν οἱ ἐξ ἀριστερῶν ἀντιδράσεις∙ ἤδη οἱ Οἰκολόγοι πρῶτοι ἀνακοίνωσαν ὅτι δὲν θὰ μετάσχουν τῆς νέας κυβερνήσεως, ὅπως καὶ ἄλλα μικρότερα ἀριστερὰ κόμματα.

Οὐκρανία, πρὸς ὁμοσπονδία

Ἡ ρωσικὴ πρόταση περὶ ὁμοσπονδιακῆς δομῆς τῆς Οὐκρανίας κερδίζει ἔδαφος, καθὼς τὴν ἀποδέχεται ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Γερμανία, ἐνῶ δὲν μετράει καθόλου ἡ μεταβατικἠ κυβέρνηση∙ τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος καὶ ὁ ἀφοπλισμός τῶν ἐνόπλων ἀκροδεξιῶν ὁμάδων, ποὺ ἀσκοῦν τὴν πραγματικὴ ἐξουσία στὸ Κίεβο, ἀλλὰ καὶ προκαλοῦν τὶς βίαιες ἀντιδράσεις τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν. Ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ προβλήματα, εἶναι ὅμηρος τῶν ἐνόπλων καὶ δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπ’ τὶς ρωσόφωνες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες∙ οἱ Ἀμερικανοὶ τώρα κατάλαβαν, ὅτι, ἐὰν δώσουν ὅπλα στὴν Οὐκρανία, θὰ τὰ πάρουν οἱ ἀκροδεξιοί, ἀλλὰ καὶ θὰ προκαλέσουν τὴν ἄμεση ἀντίδραση τῶν ρωσόφωνων, οἱ ὁποῖοι πολὺ εὔκολα ἐξοπλίζονται ἀπ’ τὸν οὐκρανικὸ στρατό, τὸν ὁποῖο ἐλέγχουν, κι ἀπ’ τοὺς Ρώσους. Κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ ἐμφύλιο πόλεμο, μὲ ἄγνωστες τὶς ἐπιπτώσεις στὶς γειτονικές της καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῆς Μόσχας.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐλπίδα ὁριστικῆς ἐκτονώσεως τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινα σταθερὸ στὰ 1,3792 δολλάρια καὶ ἀνοδικὰ στὰ 142,5950 γιέν, ἐνῶ σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα κινήθηκε ὁ χρυσός, 1286,50, καὶ σὲ σταθερὰ τὸ πετρέλαιο, 107,60. Παρὰ τὴν σταθεροποίηση στοὺς ρυθμοὺς ἀνόδου τῆς κινεζικῆς βιομηχανίας, οἱ ἀγορὲς δὲν ἐπηρεάσθηκαν, μᾶλλον διότι ἡ Τζάνετ Γιέλὲν ὑποσχέθηκε τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, χωρὶς ὅμως νὰ δεσμευθεῖ χρονικά∙ ἡ συνεδρίαση τοῦ Γιούρογκρουπ στὴν Ἀθήνα καὶ οἱ αἰσιόδοξες προβλέψεις γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ ἑλληνικῆς οἰκονομίας χαρακτηρίσθηκαν καλοὶ οἰωνοὶ ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους. Φυσικά, παραμένουν τὰ προβλήματα τῆς Γαλλίας, ἀλλὰ ὅλοι ἀναμένουν τὴν ἀνακοίνωση τοῦ οἰκονομικοῦ προγράμματος τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ της∙ οἱ Εὐρωπαῖοι εὐελπιστοῦν ὅτι ὁ Μανουὲλ Βὰλς δὲν θὰ δείξει τὴν διστακτικότητα καὶ τὴν ἀτολμία τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως στὸ διάστημα τῆς τελευταίας διετίας.

Ἐπιβίωση τοῦ πλανήτου μας

Τὸν κίνδυνο, γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ἀπ’ τὴν Γῆ, προτάσσει ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα, στὴν ἐμπεριστατωμένη ἔκθεσή της∙ οἱ πρωτοφανεῖς φυσικὲς καταστροφές, ὅπως οἱ πολικὲς θεομηνίες στὴν Βόρειο Ἄμερικὴ καὶ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, οἱ κατακλυσμιαῖες πλημμύρες, ἡ ξηρασία, ἡ ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας εἶναι ὁρισμένα ἀπ’ τὰ ἀκραῖα φαινόμενα, μὲ καταστροφικὲς συνέπειες. Ἡ μέση θερμοκρασία ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ αύξηθεῖ κατὰ δύο μὲ τέσσερες βαθμοὺς Κελσίου, μέχρι τὸ τέλος τοῦ αἰῶνος, ἐὰν δὲν ληφθοῦν μέτρα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος∙ οἱ προειδοποιήσεις μένουν ὅμως στὸ κενό, καθὼς οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀρνοῦνται τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτογόλου τοῦ Κυότο, ποὺ προβλέπει τὶς σχετικὲς ρυθμίσεις. Παρὰ τὶς βιβλικὲς καταστροφὲς ἀπ’ τὶς πολικὲς καταιγίδες, συνεχίζουν νὰ ἀρνοῦνται.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.