Κύπρος, κλειδὶ τὰ μέτρα ἐμπιστοσύνης

Ἡ προώθηση μέτρων ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης θεωρεῖτα πλέον ὡς τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν στὴν Κύπρο∙ χθὲς ὁ Ἀμερικανὸς ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ἔρικ Ροῦμπι, συναντήθηκε μὲ τὸν Κύπριο πρόεδρο Νίκο Ἀναστασιάδη καὶ στὴ συνέχεια μὲ τὸν Τουρκοκύκπριο ἡγέτη Ντερβὶς Ἔρλογλου, στοὺς ὁποίους ἐπέμεινε τὴν ἀνάγκη καλῆς πορείας τοῦ διαλόγου. Ἤδη στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐγκαινιάσθηκε ἡ μονάδα ἐπεξεργασίας λυμάτων τῆς Λευκωσίας, μὲ κάλυψη καὶ τοῦ τουρκοκυπριακοῦ τμήματός της, καὶ μὲ συγχρηματοδότηση ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκα προγράμματα∙ στὰ ἐγκαίνια παραβρέθηκε ὁ Ἐπίτροπος Γιόχαν Φοῦχτε καὶ οἱ σημερινοὶ καὶ προηγούμενοι δήμαρχοι τῶν δύο τμημάτων τῆς πόλεως Ὡς ἔνδειξη καλῆς θελήσεως θεωρεῖται ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἡ ἀπόδοση τῆς Ἀμμοχώστου καὶ ἡ πλήρης τουριστικὴ ἀξιοποίησή της ἀπ’ τὴν κυπριακὴ κυβέρνηση.

Διάχυση τῆς αἰσιοδοξίας

Ἡ αἰσιοδοξία διαχέεται σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας, μὲ πρώτους τοὺς δυναμικούς της, τουρισμὸς καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀλλὰ καὶ τὴν μεθαυριανὴ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἔξοδο στὶς ἀγορὲς ἐνισχύονται, καθὼς στὴν Νέα Ὑόρκη ἀναφέρουν γιὰ σήμερα, ἐνῶ ἡ χθεσινὴ ἔκδοση τῶν ἑξαμηνιαίων ὁμολόγων 1,3 δις εὐρώ, ἔγινε μὲ ἐπιτόκιο 3.1%, τὸ χαμηλότερο τῆς πενταετίας. Ἡ αὔξηση τῶν πωλήσεων αὐτοκινήτων, κατὰ 33% τὸν Μάρτιο καὶ 22% τὸ τρίμηνο εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη, μὲ τοὺς τουριστικοὺς παράγοντες πρώτους πελάτες∙ ἡ ἀγορὰ ἀντιδρᾶ διαφορετικὰ καὶ παρακάμπτει τὶς Κασσάνδρες οἱ ὁποῖες περιορίσθηκαν πλέον στὸν οἰκονομικὸ τύπο καὶ στὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα τοῦ Χρηματιστηρίου, μὲ τελευταία τους ἐλπίδα τὴν ἐμφάνιση πολιτικῆς κρίσεως! Ἡ ἀδυναμία τους παρακολουθήσεως τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων ἀποδεικνύει τὶς ἐξαρτήσεις τους ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ τὴν ἐμμονή τους γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.

Ἀπογοήτευση Ναπολεοντίσκου

Ἡ ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ Βελλίδειο τῆς Θεσσαλονίκης ἀποτέλεσε παταγώδη ἀποτυχία γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν ἀντιπολίτευση∙ τὰ καθίσματα δὲν γέμισαν κι ἡ ὑποδοχὴ ἦταν ψυχρὴ ἕως παγερή, ἐνῶ καὶ ὁ ἴδιος μετὰ βίας θυμήθηκε τὸ ὄνομα τῆς ὑποψηφίου περιφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας. Οἱ ἐπικρίσεις στὴν Κουμουνδούρου πολλαπλασιάζονται, διότι βλέπουν τὶς κεντρόφυγγες τάσεις, ἐνῶ ἡ ἀποδοκιμασία τῶν θέσεων τοῦ Γιάννη Δραγασάκη ὁδήγησε σὲ ἀντιδράσεις καὶ ἐκ μέρους τῶν φίλων τῶν βιομηχάνων στὶς τάξεις της∙ ὅλο καὶ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι δὲν ἐξασφαλίζεται ἡ πρώτη θέση χωρὶς ἀλλαγὴ πολιτικῆς, ἀλλὰ φαίνεται δύσκολη ἂν ὄχι ἀδύνατη ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς. Στὰ ὑπόλοιπα κόμματα οἱ διαλυτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ ΚΚΕ, καταγράφονται κι ἀπ’ τὴν ἀδυναμία τους συμπληρῶσαι τὶς καταστάσεις ὑποψηφίων γιὰ εὐρωεκλογὲς καὶ αὐτοδιοικητικές∙ οἱ πράξεις βίας καὶ ἀπειλῶν διώχνουν τὸν κόσμο, ἀκόμη καὶ τοὺς φιλικὰ διακείμενους προηγουμένως.

Ἀξιοποίηση περιοχῆς Ἰτάνου

Τὸ Περιφερειακὸ Συμβούλιο τῆς Κρήτης ἐνέκρινε τελικά, καὶ μὲ μεγάλη πλειοψηφία, τὴν ἐπένδυση στὴν περιοχὴ τοῦ κάβου Σίδερο, στὴν βορειοανατολικὴ ἄκρη τῆς νήσου, στὴν Σητεία∙ ἡ ἐπένδυση καθυστερεῖ εἴκοσε χρόνια, διότι οἰκολογικὲς ὀργανώσεις καὶ κυνηγετικοὶ σύλλογοι εἶχαν προσφύγει στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ὁπότε ὁ ξένος ὅμιλος ἄλλαξε τὰ σχέδιά του ἀναλόγως. Πρόκειται γιὰ ἔκταση 25000 στρεμμάτων, ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν Μονὴ Ἰτάνου καὶ ἐντὸς αὐτῆς θὰ κρισθεὶ ξενοδοχειακὸ συγκρότημα 2000 κλινῶν περίπου, μὲ πισίνες καὶ γήπεδο γκὸλφ 18 ὀπῶν. Ἡ ἔκταση βρίσκεται δίπλα στὸ περίφημο φοινικόδασος Βάι, τὸ μοναδικὸ στὴν Εὐρώπη καὶ βλέπει πρὸς τὸ Λυβυκὸ καὶ τὸ Κρητικὸ πέλαγος∙ σὲ τουρισμὸ ὑψηλῆς ποιότητος ἀπευθύνεται ἡ μονάδα.

Διάθεση κοινωνικῆς παροχῆς

Τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καθώρισε τὰ κριτήρια τοῦ κοινωνικοῦ μερίσματος τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὶς χαμηλότερες εἰσοδηματικὰ τάξεις∙ ἔτσι τετραμελὴς οἰκογένεια θὰ λάβει 833 εὐρώ, ἐνῶ τριμελής, πεντακόσια περίπου. Ἤδη καταρτίζεται ὁ κατάλογος τῶν δικαιούχων, ὅπως καὶ τῶν ἐνστόλων, στοὺς ὁποίους προβλέπεται ὅτι, μέχρι τὶς 9 Μαΐου θὰ ἔχει περάσει στοὺς λογαριασμούς τους∙ εἶναι ἡ πρώτη βοήθεια ποὺ δίδεται στοὺς χαμηλόμισθους μετὰ ἀπὸ μία τετραετία περικοπῶν καὶ συνεχοῦς ἐξαθλιώσεως. Ἡ κατοβολὴ εἶναι ἐφ’ ἅπαξ, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος κατὰ τὸ 2013∙ τὸ πλεόνασμα ὅμως συνεχίζεται καὶ μάλιστα ἀναμένεται μεγαλύτερο φέτος, ὁπότε προβλέπεται ἀνάλογο κοινωνικὸ μέρισμα καὶ σὲ μόνιμη βάση, ἀφοῦ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας βαίνει ἐπιταχυνόμενη πλέον.

Εἰς Σάρδεις μετάπεμπτος

Τὴν ἴδια ἐποχὴ μὲ τὸν Σόλωνα εἶχε προσκαλέσει ὁ Κροῖσος στὴν αὐλή του καὶ τὸν μυθογράφο Αἴσωπο∙ μεταξύ τους διεμήφθη ἐνδιαφέρων διάλογος, μετὰ τὴν ἀξιοπρεπῆ στάση τοῦ Ἀθηναίου πρὸς τὸν πάμπλουτο βασιλέα. «Ὁ δὲ λογοποιὸς Αἴσωπος , ἐτύγχανε γὰρ εἰς Σάρδεις μετάπεμπτος γεγονὼς ὑπὸ Κροίσου»∙ ὁ δὲ μυθογράφος Αἴσωπος, ἐπειδὴ βρισκόταν στὶς Σάρδεις προσκεκλημένος τοῦ Κροίσου. «Καὶ τιμώμενος , ἠσχθέσθη τῷ Σόλωνι μηδεμιᾶς τυχόντι φιλανθρωπίας»∙ καὶ τιμώμενος, ἀγανάκτησε πρὸς τὸν Σόλωνα διότι δὲν ἔκανε καμμία φιλοφροσύνη στὸ βασιληᾶ. «Καὶ προτρέπων αὐτόν ‘ὦ Σόλων’ ἔφη, ‘τοῖς βασιλεῦσι δεῖ ὡς ἥκιστα ἢ ὡς ἥδιστα ὁμιλεῖν’»∙ καὶ προτρέποντάς τον, Ἒ Σόλωνα, εἶπε, τοὺς βασιλεῖς πρέπει ἢ νὰ τοὺς ἀποφεύγει κανεὶς ἢ νὰ τοὺς προσκυνᾶ. «Καὶ ὁ Σόλων ‘Μὰ Δί’’ εἶπεν, ‘ἀλλ’ ὡς ἥκιστα ἢ ὡς ἄριστα’»∙ Μὰ τὸν Δία, ἀπάντησε, νὰ τοὺς ἀποφεύγει κανεὶς ἢ νὰ τοὺς εἶναι ἀρκετὰ ὠφέλιμος.

Γαλλογερμανικὴ συμφωνία

Σὲ συμφωνία κατέληξαν οἱ ὑπουργοί, Οἰκονομικῶν καὶ Συντονισμοῦ, τῆς Γαλλίας μὲ τὸν Γερμανὸ συνάδελφό τους, κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους στὸ Βερολίνο, σὲ ὅλα τὰ θέματα∙ εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη στὸ ἐξωτερικὸ ὑπουργῶν τῆς νέας γαλλικῆς κυβερνήσεως, μὲ ἔμφαση στὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα. Οἱ Μισὲλ Σαπὲ καὶ Ἀρνὼ Μοντεμποὺρ ὑποσχέθηκαν στὸν Βόλφαγκανγκ Σώυμπλε, τὴν ταχύτερη δυνατὴ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν χώρα, τὴν περικοπὴ δημοσίων δαπανῶν πενῆντα δις εὐρὼ καὶ τὴν ἰσοσκέλιση τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐνῶ ἀποδέχθηκαν καὶ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ τέλους τῶν χρηματιστηριακῶν συναλλαγῶν στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ τελευταίου κατέστη δυνατή, διότι εἶναι εὔκολος ὁ ἔλεγχος τῆς κινήσεως τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς. Στὰ οἰκονομικὰ τὸ Παρίσι ἐπανέρχεται στὴν εὐρωπαϊκή του ταύτιση, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐξωτερικὴ πολιτική∙ εἶχε ταυτισθεῖ πλήρως μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς στὴν συριακὴ καὶ οὐκρανικὴ κρίση. Θὰ διαφοροποιηθεῖ πλέον ἀπὸ τώρα;

Οὐκρανία, ἔκρηξη Ντόνετσκ

Στὸ Ντόνετσκ μετατοπίσθηκε πλέον ἡ ἔκρηξη στὴν Οὐκρανία, μὲ τοὺς ρωσόφωνους διαδηλωτὲς ἔχειν καταλάβει τὸ κυβερνεῖο καὶ προκηρύξει δημοψήφισμα γιὰ τὶς 18 Μαΐου∙ στὸ Χάρκοβο, τὸ κυβερνεῖο ἀνεκατελήφθη ἀπ’ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις, ἀλλὰ χωρὶς ἰδιαίτερη βία, ἐνῶ ἡ ἀναταραχὴ ἐξαπλώνεται στὶς ὑπόλοιπες ἀνατολικὲς καὶ νότιες ἐπαρχίες. Ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ ἐλέγξειν τὴν κατάσταση, καθὼς καὶ οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις ἀποφεύγουν τὶς συγκρούσεις μὲ τοὺς διαδηλωτές, ἂν δὲν ἔχουν ἄλλες διαθέσεις στὴν πράξη∙ ἡ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου κατηγορεῖ τὴν Ρωσία γιὰ ἀνάμιξη στὰ ἐσωτερικά της καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ζητάει ἀπ’ τὴν Μόσχα νὰ μὴν παρέμβει, ἀλλὰ τὸ Κρεμλίνο ἀπαντάει μὲ προειδοποιήσεις νὰ μὴν ἀσκήσουν βία κατὰ τῶν ρωσόφωνων διαδηλωτῶν. Ἡ κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη, διότι εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση δὲν διαθέτει τὴν κρατικὴ ἰσχὺ, ὲνῶ καὶ στὸ Κοινοβούλιό της οἱ βουλευτὲς πέφτει πολὺ ξύλο.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, ἐνῶ στὴ Δύση παρατηρεῖται ἐπιφυλακτικότης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3775 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 141,0999 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1314,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,40. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔδειξαν ὅτι ἀνησυχοῦν ἀπ΄ τὰ νέα γεγονότα στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, τὰ ὁποῖα δὲν ἀφοροῦν μιὰ μικρὴ ἐπαρχία της, ὅπως ἦταν ἡ Κριμαία, ἀλλὰ τὴν καρδιὰ τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας της∙ οἱ Ρωσόφωνοι δὲν δείχνουν σημάδια ὑποχωρήσεως, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο, καθὼς γνωρίζουν ὅτι ἔχουν μαζί τους τὴν μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀναταλικῶν περιοχῶν. Ἀκόμη καὶ ἡ συμφωνία Γερμανῶν καὶ Γάλλων, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης δὲν ἐπηρέασε τὸ κλίμα τῶν ἀγορῶν, διότι τὴν θεωροῦν ὡς αὐτονόητη κι ἀναμένουν τὴν ἐφαρμογή της στὴν πράξη, ὅπως τὴν ψήφιση στὸ Εὐρωκοινοβούλιο τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν χρηματιστηριακῶν πράξεων, ἐπομένως καὶ τοῦ ἐλέγχου τῶν κερδοσκόπων.

Ἀμερικὴ, ρωσικὰ ραδιενεργὰ

Στὴν ἀγορὰ ρωσικῶν ραδιενεργῶν καταλοίπων προβαίνουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μετὰ τὴν συνθήκη γιὰ μείωση τῶν στρατηγικῶν πυρηνικῶν ὅπλων, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν ὡς καύσιμο γιὰ τὰ ἐργοστάσιά της παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργείας∙ ἡ Μόσχα, μετὰ τὴν ἀποσυναρμολόγηση τῶν πυρωνικῶν ὅπλων διαθέτει τὰ ὑλικὰ στὸ ἐμπόριο, γιὰ καύσιμο σὲ πυρηνικοὺς ἀντιδραστῆρες. Ἐπειδὴ ἡ ἴδια ἔχει λίγους πηρηνικοὺς σταθμοὺς παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τὰ διαθέτει στὸ ἐξωτερικό∙ ὁ μεγαλύτερος πελάτης της εἶναι ἡ Ἀμερική, διότι διαθέτει πολὺ περισσότερους σταθμοὺς καὶ δὲν ἐπαρκοῦν τὰ καύσιμα ἀπ’ τὰ δικά της ἀποσυναρμολογημένα πυρηνικὰ ὅπλα. Οἱ ἐξαγωγὲς ἀνέρχονται σὲ δεκαεπτὰ δις δολλάρια, ἀλλὰ δὲν διέκοψε, λόγῳ τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, τὶς σχέσεις της μὲ τὸ Κρεμλίνο καὶ στὸν τομέα αὐτὸν ἡ Οὐάσιγκτον∙ συνεχίζονται κανονικὰ οἱ δοσοληψίες μεταξύ τους.

Τσιμέντα, πρῶτος κολοσσὸς

Τὴν ἐξαγορὰ τῆς γαλλικῆς τσιμεντοβιομηχανίας Lafarge ἀνακοίνωσε ἡ ἑλβετικὴ Holcim, μὲ τὴν δημιουργία τοῦ μεγαλυτέρου κολοσσοῦ παγκοσμίως∙ τὸ τίμημα ἀνέρχεται σὲ 32 δις εὐρώ, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἔγκριση τῆς πράξεως ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῶν Βρυξελλῶν. Ἡ γαλλικὴ ἑταιρεία ἔχει ἀναπτυχθεῖ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀφρικὴ καὶ Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ ἔχει ἀποκτήσει καὶ τὰ ἑλληνικὰ τσιμέντα Ἡρακλῆς∙ ἡ ἑλβετική, ἐκτὸς τῆς Εὐρώπης, ἔχει ἐπεκτείνει τὶς ἐργασίες της στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, ὁπότε μὲ τὴν συγχώνευσή τους θὰ ἀποκτήσουν προνομιοῦχα θέση σὲ ὁλόκληρο τὸν δυτικὸ κόσμο. Ἡ Ἐπιτροπὴ στὸν ἔλεγχό της θὰ έξετάσει κυρίως τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται στὸν ἐλεύθερο ἀνταγωνισμὸ ἀπ’ τὴν κυρίαρχη θέση τῆς νέας ἑταιρείας, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν διαμόρφωση τῶν τιμῶν στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.