Ἑλλάς, ἀνταγωνισμὸς ἀραβικῶν κεφαλαίων

Τὸ συμπόσιο γιὰ τὴν προσέλκυση ἀραβικῶν κεφαλαίων στὴν Ἑλλάδα ἀποβαίνει σὲ ἀνταγωνισμὸ μεταξύ τους γιὰ τὰ καλύτερα προγράμματα∙ τὰ πλούσια ταμεῖα, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας -ὅπως διαβεβαίωσε τὸν πρωθυπουργὸ ὁ πρόεδρός του προχθές-, τοῦ Κατὰρ καὶ τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων συμμετέχουν σὲ μεγάλα προγράμματα, τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὸν Ἀστέρα, ἐνῶ διεκδικοῦν ἄλλα στὴ Δυτικὴ Πελοπόννησο, ἀλλὰ καὶ τὰ κινεζικὰ κεφάλαια εἶναι ἤδη στὸν δρόμο τῆς ἀναζητήσεως. Τὰ σχέδια, γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀττικῆς ἀκτῆς ἀπ’ τὸν Φλοῖσβο μέχρι τὸ Σούνιο σὲ θέρετρο πολυτελείας, συμπληρώνονται μὲ τὰ ἀντίστοιχα τῆς Δυτικῆς Πελοποννήσου, ἀπ’ τὸ Κόστα Ναυαρίνο μέχρι τὴν Ὀλυμπία∙ ἡ ἀνάδειξη τῶν δυναμικῶν μας κλάδων γίνεται σχεδὸν αὐτομάτως πλέον, μὲ τὶς ἀξιολογήσεις τῶν δυνατοτήτων μας ἀπ’ τοὺς εἰδικοὺς ἐπενδυτές.

Κόμματα, κινήσεις διάφορες

Τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματοςἐπιλέγει ὁ πρωθυπουργός, ὡς ἐγγύηση γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τῆς συμπληρώσεως τῶν μεταρρυθμίσεων∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅμως, βλέποντας τὴν ἀποτυχία του στὶς ἐκλογές, κατηγορεῖ τὶς δημοσκοπήσεις καὶ ἀναζητάει ἐξιλαστήρια θύματα, ἐνῶ τὸ ΠΑΣΟΚ μεθοδεύει τρόπους συγκρατήσεως ψηφοφόρων του. Ἡ δυναμικὴ ὅμως πρὸς τὴν κάλπη ἔχει διαμορφωθεῖ καὶ δύσκολα ἀνακόπτεται, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐπιθυμεῖ τὴν συνέχιση τῆς ἀναπτύξεως καὶ τὴν ἀποφυψὴ πάσῃ θυσία τῆς ἐπιστροφῆς στὸν πρὸ πενταετίας ἐφιάλτη∙ καὶ τότε, μὲ ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις, παρασύρθηκε στὴν ψῆφο τοῦ 2009 καὶ 2010 κι ἀκόμη νὰ ἐπανορθώσει τὰ οἰκονομικά του∙ μοναδική του ἐλπίδα εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, τὴν ὁποία ἐγγυᾶται μόνο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὴν εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων. Ἡ καταστροφολογία ὁδηγεῖ στὸ ἀντίθετο, στὴν ἐπαναδιολίσθηση στὴν κατάθλιψη. Τὸ ἔχουν κατανοήσει οἱ πάντες.

Ὁρόσημο ρυθμίσεως χρέους

Τὸ Φθινόπωρο ἔχει τεθεῖ ὡς ὁρόσημο γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη θεωρεῖται δεδομένη καὶ οἱ ἀγορὲς ἔχουν ἀποκαταστήσει πλήρως τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὴν χώρα μας∙ χθὲς τὰ τρίμηνα ὁμόλογα ἔγιναν δεκτὰ μὲ ἐπιτόκιο 2,7%, ὅσο στὶς καλὲς μέρες μας, καὶ πολλαπλάσια προσφορά, ἐνῶ ἀντίστοιχη ἦταν ἡ ζήτηση γιὰ τὴν αὔξηση κεφαλαίου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Ἡ ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους μᾶλλον θὰ κυμανθεῖ ἀπὸ πενῆντα μέχρι ἑβδομῆντα χρόνια, καὶ μὲ αἰσθητὴ μείωση τοῦ ἐπιτοκίου, γύρω στὸ 0.50%∙ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ἐγιναν πλέον πολύφρενος νύμφη ἀπ’ τοὺς μεγάλους ἐπενδυτές, ὅσοι λίγους μῆνες πρὶν τὰ εἶχαν γιὰ τὰ σκουπίδια. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτύξεως τὸ πρῶτο τρίμηνο, γύρω στὸ 1%, ἀναμένεται ὡς ἡ μεγάλη καμπὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ μὲ ἀποδοχὴ ἀπ’ τὶς ἀγορές, μὲ τόσο χαμηλὰ ἐπιτόκια, καὶ μὲ ἀνάπτυξη τὰ μνημόνια πᾶνε περίπατο.

Δυναμκὴ Νέας Δημοκρατίας

Τὴν ἑνότητα τῆς Νέας Δημοκρατίας θὰ προβάλλουν τὴν Παρασκευὴ στὸ Ἵδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλῆς, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὁ Κώστας Καραμανλῆς, ὡς ἀπάντηση στὶς ὑπόγειες φῆμες γιὰ διαφωνίες μεταξύ τους∙ οἱ νῦν καὶ πρώην πρωθυπουργὸς θὰ παραβρεθοῦν στὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν ἱδρυτὴ τῆς παρατάξεως, μὲ τὴν ἐκδήλωση, ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, ἀνοικτὴ γιὰ τοὺς ὑπουργούς, βουλευτὲς καὶ τὰ στελέχη τοῦ κόμματος. Οἱ δύο ἡγέτες ἔχουν τακτικὴ ἐπικοινωνία καὶ συζητοῦν τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ συμφωνοῦν ἀπολύτως, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ σφυρηλάτηση τῆς ἑνότητος τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ἡ ἐπιτυχὴς ἐμφάνισή της, γιὰ τὸ καλύτερο δυνατὸ ἀποτέλεσμα στὴν κάλπη. Ἔτσι ἡ Νέα Δημοκρατία παραμένει ἡ πιὸ ἰσχυρὴ παράταξη στὴν χώρα.

Ναπολεοντίσκος, σὲ πόλωση

Τὴν ἀκραία πόλωση ἐπιδιώκει ὁ Ναπολεοντίσκος τὶς δέκα μέρες μέχρι τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν προχθεσινὴ ὁμιλία του στὴν Κέρκυρα∙ μίλησε γιὰ ἀποσταθεροποίηση ἀπ’ τὴν βαρβαρότητα τῶν μνημονίων καὶ τὴν ὑποταγὴ τῆς κυβερνήσεως στὴν Μέρκελ καὶ στοὺς δανειστές μας, ἐνῶ ὑποσχέθηκε διαγραφὴ τοῦ χρέους μας. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι στόχος του εἶναι ἡ συσπείρωση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἡ κινητοποίηση τῶν στελεχῶν του, διότι τὸν ἀποφεύγουν συστηματικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μιλάει σὲ σαρακοφαγωμένες συγκεντρώσεις∙ τὸ ἐὰν πετύχει εἶναι ἄλλο πρᾶγμα, διότι δὲν φαίνεται νὰ συγκινεῖ τοὺς δικούς του, ἐνῶ κατρακυλάει καὶ στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις. Ἡ πόλωση προϋποθέτει μαζικὸ ἐνθουσιασμὸ στὶς συγκεντρώσεις του.

Ἐξέλει τὸ φιλόπρωτον αὐτοῦ

Ὁ Σόλων εἶχε ἀντιληφθεῖ ὅτι, ἀπ’ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν τριῶν παρατάξεων εἰς Ἀθήνας, Λυκοῦργο, Μεγακλέα καὶ Πεισίστρατο, ὁ τελευταῖος ἦταν ὁ πιὸ ἐπικίνδυνος γιὰ τυραννία∙ παρουσιαζόταν μειλήχιος καὶ συμπαθὴς πρὸς ὅλους, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξαπάτηση τῶν πολλῶν. «Οὐ μὴν ἐμίσησεν ἀλλ’ ἐπειρᾶτο πραϋνειν καὶ νουθετεῖν καὶ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς ἑτέρους»∙ δὲν τὸν ἐμίσησε ὅμως, ἀλλὰ ἐπιχειροῦσε καταπραϋνειν καὶ συμβουλεύειν καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους. «Ὡς εἴ τις ἐξέλει τὸ φιλόπρωτον αὐτοῦ τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἰάσαιτο τῆς τυραννίδος»∙ ὅτι ἐὰν κάποιος εἶχε καταφέρει νὰ ξεριζώσει ἀπ’ τὴν ψυχή του τὶς φιλοδοξίες του θὰ θεραπεύσει τὴν τάση του νὰ εἶναι πάντα πρῶτος ὡς τύραννος. «Οὐκ ἔστιν ἄλλος εὐφυέστερος πρὸς ἀρετὴν οὐδὲ βελτίων πολίτης»∙ δὲν θὰ ὑπάρξει ἄλλος ἐξυπνότερος μὲ φυσικὲς ἀρετὲς οὔτε καλύτερος ὡς πολίτης. Ἦταν ἄλλωστε ἐξαδέλφες οἱ μητέρες τοῦ Σόλωνος καὶ τοῦ Πεισιστράτου.

Προβλήματα δυναμικῆς εὐρὼ

Ἡ ἄνοδος τοῦ εὐρὼ τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκαλέσει πολλὰ προβλήματα στὴν Εὐρωζώνη, μὲ κορυφαῖο τὴν δημόσια διαφωνία Γερμανίας καὶ Γαλλίας∙ τὸ Παρίσι πιστεύει ὅτι τὸ ἀνατιμημένο ἑνιαῖο νόμισμα δημιουργεῖ προσκόμματα στὴν γαλλικὴ οἰκονομία, διότι καθιστᾶ ὀλιγώτερον ἀνταγωνιστικὰ τὰ προϊόντα της στὸ ἐξωτερικό, καθὼς τὴν ἄποψη αὐτὴ ὑποστήριξαν πρόσφατα καὶ μέλη τῆς κυβερνήσεως. Τὸ Βερολίνο ἀπάντησε, διὰ τοῦ ἐκπροσώπου τῆς καγκελαρίου, ὅτι πρέπει νὰ ἀποφεύγεται ἡ κριτικὴ στὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ οἱ Γερμανοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ προβλήματα τῆς Γαλλίας ὀφείλονται στὴν ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεως γιὰ μεταρρυθμίσεις καὶ στὶς ἀναχρονιστικὲς παραγωγικές της σχέσεις∙ οἱ Γάλλοι ἀποδέχονται τὶς διαπιστώσεις αὐτές, ἀλλὰ καὶ δὲν κάνουν τίποτε, διότι ἡ κυβέρνηση φοβᾶται τὶς ἀντιδράσεις τῶν συντεχνιῶν. Ἄλλωστε καὶ ὁ γαλοογερμανικὸς ἄξων ἔχει ἀτονήσει πλήρως∙ οἱ διαφωνίες ἐπεκτείνονται ἀπ’ τὸ νόμισμα στὰ διεθνῆ, μὲ τὴν προκλητικὰ φιλοαμερικανικὴ στάση τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως.

Οὐκρανία, δεύτερη Γενεύη

Πρὸς δεύτερη διάσκεψη Γενεύης ὁδηγεῖται τὸ οὐκρανικό, καθὼς οἱ κυβερνητικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις καθηλώθηκαν στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες τῆς χώρας, ἐνῶ οἱ Ρωσόφωνοι κερδίζουν συνέχεια νέες πόλεις καὶ ἀπομένουν μόνο εἴκοσι μέρες γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ὑπέβαλε τὴν πρόταση στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, ποὺ ἔγινε ἀμέσως ἀποδεκτὴ καὶ τὴν ὁποία ἐξειδικεύει ὁ ὑπουργός της Ἐξωτερικῶν. Μὲ αὐτήν, ἐφαρμόζονται ὅλες οἱ ἀποφάσεις τῆς πρώτης διασκέψεως, γιὰ εἰρήνευση στὴν χώρα, ἀφοπλισμὸ ὅλων τῶν ἐνόπλων, παράδοση τῶν κτιρίων στὴν κυβέρνηση, διεξαγωγὴ τῶν ἐκλογῶν καὶ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, γιὰ τὴν παραχώρηση ηὐξημένες αὐτονομίας στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες∙ τὸ Κίεβο ἀποδέχθηκε τὴν πρόταση, ὡς εὐκαιρία διεξόδου ἀπ’ τὰ ἀδιέξοδά του, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὸ πιστεύει ὅτι θὰ ἀφοπλίσει τὸν δεξιὸ τομέα, στὸν ὁποῖο στηρίζεται. Ἀλλά, ἂν δὲν γίνει αὐτό, οὔτε οἱ Ρωσόφωνοι ἀφοπλίζονται∙ τὸ πλεονέκτημα τῶν τελευταίων εἶναι ὅτι ἐλέγχουν τὶς πλούσιες ἐπαρχίες.

Πτωτικὲς τάσεις τῶν ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Μόσχας, μὲ δεύτερη συνεχόμενη ἄνοδο∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3942 δολλάρια καὶ στὰ 141,8965 γιέν, ὅπως ἅλμα σημείωσε ὁ χρυσός, 1308,50, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 107,84. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἐνοχλοῦνται καθόλου ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ κρίση, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κεφαλαίων στὴν ρωσικὴ ἀγορά, παρὰ τὴν κατάσταση οἰονεὶ ἐμφυλίου πολέμου στὴν γειτονικὴ χώρα∙ ἀντιθέτως περισσότερο ἀνησυχοῦν ἀπ’ τὴν ἀτολμία τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν νέα ὑποχώρηση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμμονή του γιὰ συνέχιση τῆς πολιτικῆς του, ἐνῶ ζητάει νὰ τὸν κρίνουν οἱ Γάλλοι, στὸ τέλος τῆς πενταετίας, κι ὅ,τι ἀπομείνει στὴν χώρα. Ἡ συμφωνία Ἑλβετίας καὶ Σιγκαπούρης, γιὰ ἄρση τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου καὶ ἄμεση πρόσβαση τῶν τρίτων χωρῶν στοὺς τραπεζικούς τους λογαριασμούς, θεωρεῖται ὡς καθοριστικὸ βῆμα γιὰ ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων.

Νικαράγουα, νέα διώρυγα

Τὴν διάνοιξη νέας διώρυγας στὴν Νικαράγουα, μεταξὺ Ἀτλαντικοῦ καὶ Εἰρηνικοῦ ὠκεανοῦ, ἀνέλαβε Κινέζος ἐπιχειρηματίας∙ ὁ 42 ἐτῶν Βὰνγκ Ζίγνκ, ἕνας ἀπ’ τοὺς πλουσιώτερους ἐπιχειρηματίες τῆς Κίνας, ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὸν Ντανιὲλ Ὀρτέγκα, γιὰ τὴν διάνοιξη μήκους 130 μιλίων διώρυγος, κόστους πενῆντα δις δολλαρίων, καὶ τὴν ὁλοκλήρωσή της ἐντὸς τετραετίας. Ἤδη ἔχει ἐξασφαλίσει συνεργσία μὲ τὶς μεγαλύτερες κατασκευαστικὲς ἑταιρεῖες τῆς χώρας του, ἐνῶ ἔχει ἀναθέσει τὶς οἰκολογικὲς μελέτες σὲ μεγάλους διεθνεῖς οἴκους καὶ τὴν νομικὴ ὑποστήριξη σὲ ἀμερικανικὰ γραφεῖα δικηγόρων∙ ἡ νέα διώρυγα θὰ εἶναι στὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης, καὶ δὲν θὰ χρησιμοποιεῖ δεξαμενές, ὅπως ἐκείνη τοῦ Παναμᾶ. Ἡ πολιτικὴ διάσταση ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι ἀποκτᾶ τὸ Πεκῖνο ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ στὸ μαλακὸ ὑπογάστριο τῆς Οὐάσιγκτον, στὴν Κεντρικὴ Ἀμερική

ΗΠΑ, γραφεῖο Σύρων ἀνταρτῶν

Στὴν ἔμμεση ἀναγνώριση τῶν Σύρων ἀνταρτῶν προχώρησαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς δέχθηκαν τὴν ἐγκατάσταση στὴν Οὐάσιγκτον γραφείου ἐκπροσωπήσεώς των∙ στὴ διεθνῆ κοινότητα οἱ περισσότεροι αἰφνιδιάσθηκαν ἀπ’ τὴν κίνηση καὶ κυρίως οἱ Ἀναδυόμενοι καὶ πολλὲς μουσουλμανικὲς χῶρες. Πολλοὶ διερωτῶνται, τὸ ποιὰ σκοπιμότητα ἐξυπηρετεῖ ἡ κίνηση, ὅταν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν συνεχῶς ἔδαφος καὶ πιστεύεται, ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ πλήρης ἐπικράτησή τους, ἀφοῦ καὶ οἱ χῶρες τοῦ Κόλπου σταματοῦν ἢ περιορίζουν τὴν βοήθειά τους πρὸς τοὺς ὁμοδόξους τους Σουνίτες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη προβλέπεται ὅτι ἡ ἀναγνώριση προκαλεῖ περαιτέρω ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία, ἀλλὰ καὶ τῆς κρίσεως στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἤδη ὁ διάλογος στὴν Παλαιστίνη ἔχει διακοπεῖ, χωρὶς προοπτικὲς συντόμου ἀποκαταστἀσεώς του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.