Πειραιᾶς, μάθημα δημοκρατίας ἡ ψηφοφορία

Τὴν προκλητικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐφοπλιστοῦ τοῦ Πειραιᾶ καὶ τὶς μεθοδεύσεις του γιὰ ἐξαγορὰ συνειδήσεων κατήγγειλε ὁ Βασίλης Μιχαλολιάκος καὶ τόνισε ὅτι ἔχει θέσει τὰ στοιχεῖα ἐνώπιον τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς κυβερνήσεως∙ οἱ καταγγελίες ἔρχονται στὴν συνέχεια τῶν ἀντιστοίχων τοῦ Θοδωρῆ Δρἰτσα, γιὰ τὸν ὑποψήφιο τοῦ ἐφοπλιστῆ. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι, οἱ παρεμβάσεις γίνονται μὲ τὴν σύμπραξη τῆς διαπλοκῆς, ἡ ὁποία ἔδινε διαφορὰ ἕξι μονάδων τοῦ Γιάννη Μώραλη ἀπ’ τὸν Βασίλη Μιχαλολιάκο κι αὐτὴ περιορίσθηκε στὴ μία μόνο∙ ἡ μεθόδευση ἀφοροῦσε ὁλόκληρη τὴν Ἀττική, ἀλλὰ δὲν ἐπιβεβαιώθηκε ἐκ τῶν πραγμάτων, ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἔγινε. Ἡ καταγγελία τοῦ δημάρχου Πειραιῶς σημαίνει ὅτι κλείνει ὁ δρόμος γιὰ τὸν Ἕλληνα Μπερλουσκόνι, παρὰ τὴν χρησιμοποίηση τοῦ ποδοσφαίρου ὡς τοῦ πολιορκητικοῦ κριοῦ.

Ἀέρας γιὰ δεύτερη Κυριακὴ

Τὴν εἰκόνα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κερδισμένου τὴν πρώτη Κυριακὴ στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, ὥστε νὰ πάει μὲ ἄλλον ἀέρα στὴν δεύτερη, ἐπιχείρησαν νὰ περάσουν ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἡ ἐπιχώρια διαπλοκή, ἀλλὰ ἀποιδείχθηκε ἡ πλεκτάνη πολὺ γρήγορα∙ ὁ νικητὴς δὲν εἶναι ἡ Κουμουνδούρου, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, εἶναι ἡ χαμένη πανελλαδικὰ παράταξη, διότι στὶς ὀκτὼ ἀπ’ τὶς δεκατρεῖς περιφέρειες δὲν μετέχει στὸν δεύτερο γύρο, ὅπως καὶ ἀπ’ τοὺς μεγάλους δήμους περνάει μόνο στὴν Ἀθήνα. Ἡ μάχη τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ εἶναι σκληρή, διότι ἡ διαφορὰ τῶν δύο μονάδων δὲν εἶναι τίποτα καὶ εὔκολα ἀνατρέπεται∙ ἡ θριαμβολογία εἶναι πάντοτε κακός σύμβουλος, ὅταν μάλιστα συνοδεύεται ἀπ’ τὶς βρώμικες μεθοδεύσεις τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ὑπερατλαντικῶν κέντρων. Καταγράφονται αὐτὰ ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ βαθειὰ στὶς πολιτικὲς ἐκτιμήσεις του, διότι ἔχει πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ τὶς πλεκτάνες αὐτὲς στὸ παρελθὸν καὶ πολὺ πιὸ ἀκριβὰ τὴν περασμένη τετραετία.

Ἀνακούφιση τῆς οἰκονομίας

Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν προκάλεσε ἀνακούφιση στοὒς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι βλέπουν ὅτι παραμένει σταθερὴ ἡ κυβέρνηση κα δὲν προαλείφονται πολιτικὲς ἐξελίξεις, ὁπότε καὶ θὰ συνεχισθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός της γιὰ ἀνάπτυξη καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὰ μνημόνια∙ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ προβλέπεται νὰ αὐξηθεῖ μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμούς, διότι διαγράφονται μακροχρόνιες προοπτικὲς γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μας πηγῶν καὶ τῶν δυναμικῶν μας κλάδων. Οἱ τουριστικὲς ἐπενδύσεις, ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ οἱ σχετικοὶ μὲ τὴν γεωγραφική μας θέση τομεῖς εἶναι οἱ πρῶτοι σὲ ζήτηση ἀπ’ τοὺς ξένους, γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τῶν μεταφορῶν ἐμπορευμάτων πρὸς τὴν Εὐρώπη∙ ἡ ἀνακοπὴ τῆς τάσεως εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη. Ἡ ἐμπειρία τῆς τετραετίας ἔχει ἀφήσει βαθειὰ τὰ ἴχνη της στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ περισσότερο στοὺς ἡλικιωμενους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποφέρει τὰ πάνδεινα καὶ ἀπεύχονται ἐπανάληψή τους.

Ἐκτίναξη δυναμικῶν κλάδων

Οἱ δύο δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας, τουρισμὸς καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, κρίνουν τὶς περιφερειακὲς καὶ εὐρωπαϊκὲς ἐκλογὲς τῆς χώρας∙ ὁ τουρισμὸς ἔχει κάνει ἅλμα ἀπὸ τώρα καὶ στὰ περισσότερα μέρη δὲν βρίσκεται ἄδειο κρεββάτι οὔτε γιὰ δεῖγμα∙ ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸν τουρισμό, εἴτε ἄμμεσα, ξενοδόχοι, ἑστιάτορες, πράκτορες, εἴτε ἐμμέσως μὲ τὴν παροχὴ συναφῶν ὑπηρεσιῶν, ἕνα ἔχουν στὸ μυαλό τους, τὸ νὰ μὴν διαταράξουν τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας, διότι θυμοῦνται τὸ πῶς ἦταν πρὸ διετίας καὶ τριετίας στὶς προηγούμενες περιφερειακὲς ἐκλογές. Αὐτὸ ειναι τὸ μοναδικό τους μέλημα, μὴν ξανακυλίσουν στὸ ἐφιάλτη τῆς τετραετίας. Ἀντιστοίχη εἶναι ἡ κατάσταση στὸ ψηφιακὸ κλάδο, ἀλλὰ μὲ τὴν νεολαία κυρίως ἀσχολούμενη σὲ αὐτόν.

Πλημμύρες Σερβίας, Βοσνίας

Οἱ βιβλικὲς πλημμύρες στὴν Σερβία καὶ στὴν Βοσνία εἶναι πρωτοφανεῖς στὴν ἱστορία τους∙ τὰ νερὰ ἔφθασαν καὶ τέσσερα μέτρα ὕψος καὶ κάλυψαν ὁλόκληρες πόλεις καὶ χωριά. Οἱ ἀρχὲς διέταξαν τὴν ἐκκένωση πολλῶν περιοχῶν, καθὼς οἱ βροχοπτώσεις συνεχίζονται καὶ ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων ἀνεβαίνει∙ ἤδη οἱ νεκροὶ ἔχουν φθάσει τοὺς 44, ἀλλὰ οἱ ἀγνοούμενοι εἶναι πολλοί, ἐνῶ τὰ σωστικὰ συνεργεῖα πλησιάζουν τὰ σπίτια μὲ βάρκες ἢ μὲ ἑλικόπτερα, ἀλλὰ καὶ μεταφέρουν τοὺς ἀπομονωμένους ἀνοίγοντας τὶς σκεπές τους. Σκηνὲς ἀπ’ τὸν κατακλυσμὸ ζοῦν οἱ κάτοικοι τοῦ Ὀμπράνονβατς τῆς Σερβίας, λίγο νοτιώτερα ἀπ’ τὸ Βελιγράδι, καὶ οἱ γειτονικὲς τῆς Βοσνίας καὶ τῆς Κροατίας∙ φαίνεται ὅτι ἡ φύσις μᾶς ἐκδικεῖται ὅλους.

Ἀνδρειότερος τῶν συνιέντων

Ὁ Σόλων ἀντιτάχθηκε στὴν ἐκκλησία τοῦ δὴμου, στὴν παραχώρηση πεντήοκοντα κορυνηφόρων στὸν Πεισίστρατο, διότι τὸ θεώρησε ὡς ὄργανο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας του∙ δὲν εἰσακούσθηκε ὅμως καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἔζησαν πενῆντα χρόνια τυραννίας. «Ὁρῶν δὲ τοὺς μὲν πένητας ὡρμημένους χαρίζεσθαι τῷ Πεισιστράτῳ καὶ θορυβοῦντας»∙ βλέπων δὲ τοὺς μὲν φτωχοὺς νὰ εὐνοοῦν τὸν Πεισίστρατο καὶ νὰ θορυβοῦν. «Τοὺς δὲ πλουσίους ἀποδιδράσκοντας καὶ ἀποδειλιῶντας, ἀπῆλθεν εἰπών»∙ τοὺς δὲ πλουσίους νὰ φεύγουν καὶ νὰ φοβοῦνται, ἀποχώρησε λέγων. «Ὅτι τῶν μέν ἐστι σοφώτερος, τῶν δὲ ἀνδρειότερος»∙ ἀπ’ τοὺς δεύτερους μὲν εἶναι σοφώτερος, ἀπ’ τοὺς δὲ πρώτους γενναιότερος. «Σοφώτερος μὲν τῶν μὴ συνιέντων τὸ πραττόμενον»∙ εἶναι σοφώτερος ἀπὸ ὅσους δὲν κατάλαβαν τί γίνεται. «Ἀνδρειότερος τῶν συνιέντων μέν, ἐναντιοῦσθαι δὲ τῇ τυραννίδι φοβουμένων»∙ γενναιότερος δὲν ὅσων ἀντιλήφθηκαν τὰ διαδραματιζόμενα, ἀλλὰ φοβήθηκαν νὰ ἀντισταθοῦν στὴν τυραννίδα. Εἶχε καλλιεργήσει κλίμα τρομοκρατίας ὅλων ὁ Πεισίστρατος.

Γαλλία, δυναμισμὸς Βὰλλς

Τὸν δυναμισμὸ καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά του προβάλλει ὁ Γάλλος πρωθυπουργός, ἀπέναντι στὴν διστακτικότητα τοῦ προέδρου του τὴν προηγούμενη διετία∙ ἤδη ὁ Μανουὲλ Βὰλλς ὑπέγραψε ὑπουργικὴ ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία ἐντασσονται στὶς βιομηχανίες στρατηγικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν χώρα καὶ οἱ ἐνεργειακές, μεταφορῶν καὶ πυρηνικῆς ἐνεργείας. Ὁ σκοπὸς σαφέστατος, ἡ ἔγκριση τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πώληση τῆς Alstom, ἐνῶ μᾶλλον τὴν εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὴν General Electric, ἀλλὰ τὰ δύο τρίτα τῶν Γάλλων προτιμοῦν εὐρωπαϊκὴ λύση, ἤτοι τὴν συνεργασία της μὲ τὴν γερμανικὴ Siemens∙ τὸ δεύτερο μέτρο εἶναι ἡ ὑπόσχεση γιὰ τὴν ἁπάλυνση τῶν φορολογικῶν βαρῶν στὰ χαμηλότερα εἰσοδήματα. Βρῆκαν ἀνταπόκριση τὰ μέτρα, ἀλλὰ τὸ ζητούμενο εἶναι τὸ ἐὰν θὰ ἀλλάξουν τὶς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων τὴν τελευταία ἑβδομάδα πρὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐκλογῶν∙ οἱ σφυγμομετρήσεις δείχνουν, ὅτι οἱ Σοσιαλιστὲς ἔρχονται τρίτοι, μὲ προηγούμενους τοὺς Συντηρητικοὺς καὶ τοὺς ἀκροδεξιούς.

Ἰνδίες, μεγάλη νίκη Μόντι

Τὸ Συντηρητικὸ κόμμα τῶν Ἰνδιῶν ἐπέτυχε σαρωτικὴ νίκη στὶς ἐκλογὲς καὶ ἐξασφάλισε 282 ἕδρες στὴν Βουλὴ τῶν 543∙ ὁ ἐθνικιστικῶν τάσεων, ἀλλὰ φιλελευθέρων ἀπόψεων, Ναράντρα Μόντι ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δεκτὸς στὸ Νέο Δλεχί, ἐνῶ προσκύνησε καὶ στὴν ἱερὰ πόλη τοῦ Μπεναρὲς τῶν Ἰνδουιστῶν. Τὸ κόμμα τοῦ Κογκρέσσου, παραδέχθηκε τὴν χειρότερη ἧττα στὴν μακρὰ ἱστορία του τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν, καθὼς ἐξασφάλισε μὸνο 44 ἕδρες∙ ὁ νέος πρωθυπουργὸς ὑποσχέθηκε ταχύρυθμη ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς χώρας σὲ μεγάλη δύναμη παγκοσμίως, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰσότητα ὅλων τῶν φυλῶν καὶ θρησκειῶν στὴν μεγάλη χώρα. Οἱ Ἰνδίες ἀλλάζουν πολιτικὴ κι ἀπομένει ἡ στάση τῆς νέας κυβερνήσεως ἀπέναντι στοὺς μεγάλους καὶ στὸ Πακιστάν, λόγῳ τῆς διαφορᾶς τοῦ Κασμίρ, ἀλλὰ καὶ τοῦ ρόλου τους στοὺς Ἀναδυομένους∙ μᾶλλον θὰ συνεχίσει τὴν ἴδια πολιτικὴ καὶ μὲ ἐνεργότερο ρόλο, ἐὰν ἐξασφαλίσει την ταχύρυθμη ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας της.

Οὐκρανία, κρίσμη ἑβδομάδα

Τὴν κρίσιμη ἑβδομάδα της διέρχεται ἡ Οὐκρανία, καθὼς κρίνεται ἡ διεξαγωγὴ τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς, ἐνῶ ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη καὶ οἱ συγκρούσεις στὶς ρωσόφωνες ἐπαρχίες συνεχίζονται∙ Εὐρώπη, δηλαδὴ Γερμανια κυρίως, καὶ Ἀμερικὴ πιέζουν γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐκλογῶν, μὲ μᾶλλον ἀνεκτικὴ τὴν στάση τῆς Ρωσίας καὶ μὲ τὶς ἐπαρχίες Ντόνετσκ καὶ Λουγκὰνσκ σὲ ἀποχή. Στὸ Κίεβο ὅμως ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐξουσία κλιμακώνεται∙ ἡ Ἰουλία Τιμοσένκο, πρὼην πρωθυπουργὸς καὶ ἐκλεκτὴ τῆς Οὐάσιγκτον, ἀντιμετωπίζει τὴν ἐχθρότητα τῆς κοινῆς γνώμης, ἐνῶ διαθέτει ὑποστηρικτὲς σχεδὸν μόνο στὸ δεξιὸ τομέα καὶ στοὺς ναζιστικοὺς κύκλους∙ ἀλλὰ ὁ ἀντίπαλός της, βασιλιὰς τῆς σοκολάτας, ἔχει ἀπήχηση στὸν οὐκρανικὸ λαὸ καὶ διαθέτει τὴν στήριξη τοῦ Βερολίνου, ὁπότε μᾶλλον κερδίζει τὴν ἐκλογὴ καὶ ἀκολουθεῖ πολιτικὴ διαλόγου μὲ τὸ Κρεμλίνο καὶ τὶς ρωσόφωνες ἐπαρχίες. Τότε ματαιώνονται τὰ ἀμερικανικὰ σχέδια γιὰ διεύρυνση τῆς κρίσεως στὴν Εὐρώπη.

Ψῆφος δύο διαστάσεων στὶς περιφερειακὲς

Σὲ πόλεμο ἐντυπώσεων ἐξελίχθηκαν οἱ περιφερειακὲς ἐκλογές, μὲ τὸ παιχνίδι τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς εἰς βάρος τῆς χώρας μας καὶ μὲ σαφῆ παραμέληση τῶν οὐσιαστικῶν λόγων∙ ἡ προβολὴ τῶν exit polls, γιὰ μεγάλη νίκη τῆς Κουμουνδούρου στὴν Ἀττική, ἀποδείχθηκε μόνο πρώτη θέση μὲ σημαντικὰ χαμηλότερο ποσοστὸ ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ κόμματος στὶς βουλευτικὲς ἐκλογές∙ ἀντιθέτως ἦρθε δεύτερος ὁ Γαβριὴλ Σακελλαρίδης στὴν Ἀθήνα καὶ μάλιστα αἰσθητὰ ὑπολοιπόμενος τῆς προβαλλόμενης δυναμικῆς τοῦ κόμματος καὶ τῶν δημοσκοπικῶν χαλκεύσεων τῶν παρασκηνίων. Στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα ὁ ΣΥΡΙΖΑ καταβαραθρώθηκε, μόνο σὲ ἄλλες τρεῖς τέσσερες περιφέρειες περνάει στὸν δεύτερο γύρο -Ἰονίων νήσων, Στερεᾶς Ἑλλάδος, Ἠπείρου, Πελοποννήσου, μὲ παρασάγγας ἀπόσταση ἀπ’ τὸν πρῶτο τῆς Νέας Δημοκρατίας-, καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἐννιὰ εἶναι χαμένος σὲ χαμηλὰ ποσοστὰ στὶς περισσότερες. Φυσικὰ εἶναι ἧττα τὸ ἀποτέλεσμα γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία στὴν Ἀττικὴ καὶ στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ αὐτὸ ἀντισταθμίζεται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπ’ τὴν σημαντικὴ ἄνοδό της στὴν ὑπόλοιπη χώρα, τόσο στὶς περιφέρειες ὅσο καὶ στοὺς δήμους.
Ἡ ψῆφος τῶν Ἑλλήνων κινήθηκε σὲ δύο ἄξονες, μὲ σαφῆ διάκριση μεταξύ τους∙ στὴν Ἀττική, μὲ τὴν μεγαλύτερη ἀνεργία καὶ τὰ δυσεπίλυτα κοινωνικὰ προβλήματα, ὁ ψηφοφόρος ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ δὲν μετέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του αὐτὴ πρὸς τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ἁπλῶς ἀνέδειξε πρώτη τὴν ὑποψηφία της σὲ μία περιφέρεια. Ὅταν γίνει ἀξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων ὁλοκλήρου τῆς χώρας, τότε φαίνεται ὅτι ἡ Κουμουνδούρου ἔχει ὑποστεῖ συντριβή, ἀκόμη καὶ στὰ προπύργιά της, ὅπως στὴν Κρήτη καὶ στὴν Θεσσαλία καὶ στὴν Μακεδονία∙ τὸ παιχνίδι τῶν ἐντυπώσεων, ἀπ’ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἔχει ἀποδειχθεῖ κατάφωρα, διότι αὐτὰ τὰ ἴδια κυκλώματα εἶχαν πρωταωνιστήσει στὴν καταστροφολογία τῆς τετραετίας καὶ στὴν ἀντιευρωπαϊκὴ ὑστερία. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι κάθε ἄλλο, παρὰ ἐνισχύσθηκε ὁ ΣΥΡΙΖΑ κι ἂν εἶναι μία παράταξη κερδισμένη ἀπ’ τὴν χθεσινὴ ψῆφο, αὐτὴ εἶναι ἡ Νέα Δημοκρατία, διότι αὔξησε τὰ ποσοστά της πανελλαδικά.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.