Ἀλλαγὴ στάσεως κερδοσκοπικῶν κέντρων

Στὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεώς τους ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα ὑποχρεώνονται τὰ κερδοκοπικὰ κυκλώματα, μετὰ τὴν ἧττα τοῦ ἐκλεκτοῦ τους στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές∙ μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῶν exit polls ἔσπευσαν ἕνα δύο διαλαλῆσαι τὴν νίκη τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ ἀμέσως μετὰ κατάπιαν τὴν γλῶσσα τους καὶ ἀπέσυραν τὰ σχετικὰ δημοσιεύματα, ἐνῶ ἀπὸ χθὲς ἑκόντες ἄκοντες ἀναγνωρίζουν τὴν πραγματικότητα, ἔστω μὲ μισόλογα. Ἡ θέση τους εἶναι ἀξιολύπητη, διότι εἶχαν συμμετάσχει στὴν ἐπιβολὴ τῆς τρόικας, στὴν ἐξύμνηση τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ στὴν κατασυκοφάντηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς τοῦ χειρότερου στὸν κόσμο, ἐνῶ τὴν τελευταία διετία προέβλεπαν κάθε βδομάδα τὴν χρεωκοπία καὶ τὴν ἐκδίωξή μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ἔπλεκαν τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ναπολεοντίσκου. Θεωροῦσαν δεδομένη τὴν νίκη του κι ἀπογοητεύθηκαν ἁπαξάπαντες.

ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλος ἡττημένος

Ὁ μεγάλος ἡττημένος τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς συγκέντρωσαν μόλις τὸ 17-18% τῶν ψήφων οἱ ὑποψήφιοί του, ἢτοι 9% κάτω ἀπ’ τὸ ποσοστὸ τοῦ 2012∙ ἀντιθέτως ἡ Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 26-27%, ἤτοι μόλις 3%, μένοντας στοὺς μεγάλους ἀντιπάλους. Ἡ ἐπιχειρήση παραπλανήσεως τῆς κοινῆς γνώμης μὲ τὴν μεθόδευση τῶν exit polls ἀπέτυχε παταγωδῶς καὶ οἱ ὀργανωτές τους ζητοῦν συγνώμην, γιὰ τὴν λανθασμένη πολιτικὴ εἰκόνα ποὺ δημιούργησαν. Μᾶς θυμίζουν τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Διεθνοῦς Νομισματιμοῦ Ταμείου, ὡς μετανοοῦσαι Μαγδαληνές∙ ἕνα δὲν μᾶς ἐξηγοῦν, πῶς ἔγινε καὶ ἔβγαλαν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα, ὅταν εἶναι γνωστό, ὅτι τὰ ἴδια πρόσωπα, ἐὰν ρωτηθοῦν μὲ διαφορὰ ὀλίγων λεπτῶν μόνο, ἔχουν διαφορὰ στὶς ἀπαντήσεις τους∙ ὁ κουρνιαχτὸς ὅμως κατασταλάζει καὶ στὴν κοινὴ γνώμη διαμορφώνεται ἡ σωστὴ εἰκόνα, ἐνῶ στὴν Κουμουνδούρου ἔχουν ἀρχίσει τὰ παρατράγουδα ὡς προέρτιο τοῦ τί θὰ ἀκολουθήσει. Ὑπομονή, λίγες μέρες μένουν.

Ἀναπτυξιακό μας πρόγραμμα

Ἡ παρουσίαση τοῦ ἀναπτυξιακοῦ προγράμματος τῆς χώρας, 2014-2020, ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ ἀπευθύνεται στὸν ἑλληνικὸ λαό, στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὸ διεθνὲς κεφάλαιο∙ γιὰ πρώτη φορὰ θὰ ἀποκτήσουμε σαφεῖς κατευθύνσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μας πηγῶν. Οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ ἡ ἀνταγωνιστικότης τῆς παραγωγῆς ἐπιτρέπουν στὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν μας κλάδων∙ χθὲς ἄλλωστε βρέθηκε στὴν Ἀθήνα ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ ἐπισκέφθηκε τὴν FRONTΕX στὸν Πειραιᾶ καὶ τὸ ἐργοτάξιο τοῦ μετρὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἐνῶ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό. Ἡ ἀγορὰ ζεῖ τὴν προεκλογικὴ ἔνταση, μὲ κύριο μέλημά της τὴν διατήρηση πάσῃ θυσίᾳ τῆς σταθερότητος καὶ τῆς ἀναπτυξιακῆς πορείας τῆς οἰκονομίας μας∙ εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀντίδραση στὴν Κρήτη, ἔχουν ξεχάσει τὶς πολιτικές τους προτιμήσεις καὶ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὴν διατήρηση τῆς σταθερότητος καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν τουριστῶν. Τὰ ὑπόλοιπα παραμερίζονται.

Ἀέρας δεύτερης Κυριακῆς

Ἡ πλεκτάνη μὲ τὰ πρῶτα exit polls εἶχε ἕναν καὶ μοναδικὸ στόχο, τὴν προσφορὰ τοῦ ἀέρα τοῦ νικητῆ στὸν ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν δεύτερη Κυριακή∙ δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ τόσο μεγάλη διαφορὰ νὰ προβάλλεται, ὀκτὼ μονάδων στὴν περιφέρεια Ἀττικῆς μὲ τὸ 31%, ἐνῶ κατέληξε νὰ εἶναι μόλις μιάμισυ μονάδα. Ὁ Εἰσαγγελέας ἔχει πλέον τὸν λόγο, καὶ πολὺ περισσότερο, γιατὶ προσπάθησαν μετὰ νὰ τὸ διορθώσουν∙ ἀλλὰ δὲν εἶχε ἀπήχηση ἡ μεθόδευσή τους, οὔτε κἂν ἡ Κουμουνδούρου δὲν πανηγύρισε καὶ ἐπιστράτευσαν τὰ μικρὰ παιδιὰ εἰς ἐπικουρίαν. Μεγάλος νικητὴς εἶναι ἡ Νέα Δημοκρατία, διότι συγκέντρωσε πανελλαδικὰ ποσοστὸ λίγο μικρότερο ἀπὸ ὅσο στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς καὶ μάλιστα μὲ μεγάλη διαφορὰ στὶς περισσότερες περιφέρειες.

Σταθερότης τὸ πρόκριμμα

Ἡ σταθερότης στὴ χώρα εἶναι τὸ πρόκριμμα τῆς δεύτερης Κυριακῆς τῶν αὐτοδιοικητικῶν καὶ τῶν εὐρωεκλογῶν περισσότερο∙ ἡ διαφορὰ Νέας Δημοκρατίας καὶ ΣΥΡΙΖΑ, ὡς πρὸς τὴν πραγματικὴ ψῆφο κι ὄχι τὴν φανταστικὴ τῶν δημοσκόπων, εἶναι γύρω στὶς δέκα μονάδες. Ἔχασε ἡ ΝΔ στὴν Ἀττικὴ καὶ στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ ἐξέλεξε ἕναν περιφερειάρχη ἀπ’ τὸν πρῶτο γύρο, Ἤπειρος, καὶ ἄλλους δύο, Κεντρικῆς Μακεδονίας καὶ Στερεᾶς Ἑλλάδος, μὲ τὴν ἄθροιση τῶν άποτελεσμάτων τῶν δύο ὑποψηφίων της, καὶ μετέχει στοὺς ἕνδεκα στὸν δεύτερο γύρο∙ ἡ Κουμουνδούρου μετέχει μόνο σὲ πέντε περιφέρειες, χωρὶς οὐσιαστικὲς πιθανότητες νίκης σὲ καμμία, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀθήνα μᾶλλον χάνει ὀ ἐκλεκτός της. Στὶς εὐρωεκλογὲς μετράει ἡ πολιτικὴ σταθερότης.

Ὅσους ἐβούλετο τρέφοντα

Οἱ Ἀθηναῖοι, μὲ τὴν ψῆφο τους, παραχώρησαν στὸν Πεισίστρατο τὴν ἄδεια τῆς συντηρήσεως τῶν κορυνηφόρων, τῶν σωματοφυλάκων του, μετὰ τὸν αὐτοτραυματισμό του∙ δὲν ἄκουσαν τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ Σόλωνος, ἀλλὰ παρασύρθηκαν ἀπ’ τὸ γλυκὸ ὕφος τοῦ ὑποψηφίου τυράννου, πολὺ ὑπάκουοι ἀπέναντί του. «Τὸ δὲ ψηφισμα κυρώσας ὁ δῆμος οὐδὲ περὶ τοῦ πλήθους ἔτι τῶν κορυνηφόρων διεμικρολογεῖτο πρὸς τὸν Πεισίστρατον»∙ ἡ ἐκκλησία τοῦ δήμου, ἀφοῦ ἐπικύρωσε τὸ ψήφισμα, δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν κορυνηφόρων τοῦ Πεισιστράτου. «Ἀλλ’ ὅσους ἐβούλετο τρέφοντα καὶ συνάγοντα φανερῶς περιεώρα μέχρι τὴν ἀκρόπολιν κατέσχε»∙ ἀλλὰ συντηροῦσε καὶ ἔτρεφε ὅσους ἤθελε μέχρι ποὺ κατέλαβε τὴν Ἀκρόπολη. «Γενομένου δὲ τούτου καὶ τῆς πόλεως συνταραχθείσης»∙ ὅταν συνέβη αὐτὸ καὶ ἡ πόλη συνταράχθηκε. «Ὁ μὲν Μεγακλῆς εὐθὺς ἔφυγε μετὰ τῶν ἄλλων Ἀλκμαιωνιδῶν»∙ ὁ μὲν Μεγακλῆς, ἀρχηγὸς τῶν Παράλων, μὲ τοὺς ἄλλους Ἀλκμαιωνίδες ἔφυγε ἀμέσως ἀπ’ τὴν πόλη του.

Εὐρωεκλογὲς δοκιμασία ὅλων

Σὲ δοκιμασία ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς Εὐρώπης ἐξελίσσονται οἱ εὐρωεκλογές, μὲ τὴν ἄνοδο τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν καὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ σὲ πολλὲς χῶρες, Γαλλία, Ὁλλανδία, Βρεταννία, οἱ δυνάμεις αὐτὲς παίζουν στὶς πρῶτες θέσεις, ἐνῶ σὲ ἄλλες ἔχουν σημαντικὴ παρουσία, ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα. Στὴ Γαλλία τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρώτερο, διότι οἱ Σοσιαλιστὲς ἔρχονται στὴν τρίτη θέση, μετὰ τὴν συντριβή τους πρὸ διμήνου στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, ἐνῶ καὶ ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει πέσει στὸ ναδίρ∙ τὴν ἀξιοπιστία τῆς κυβερνήσεως τὴν διασώζει ὁ Μανουὲλ Βάλλς, μὲ τὸν δυναμισμό του καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά του. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπ’ τὸν λαὸ θεωρεῖται ὡς τὸ κρίσιμο βῆμα γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς, γεγονὸς ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἐνίσχυση τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου∙ οἱ κυβερνήσεις τῶν μεγάλων χωρῶν καταβάλλουν προσπάθειες γιὰ τὴν τόνωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ στὴν ἤπειρο.

Σινορωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς

Ἡ συνάντηση σήμερα τῶν προέδρων τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας στὴ Σαγκάη, στὰ πλαίσια τῆς διασκέψεως γιὰ τὴν συνεργασία καὶ τὴν ἀσφάλεια στὴν Ἀσία, θεωρεῖται ὡς ἐπιστέγασμα τῶν ἄριστων σχέσεων τῶν δύο χωρῶν∙ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπισφραγίζουν τὶς στενές τους σχέσεις καὶ τὶς κοινὲς θέσεις στὰ διέθνῆ θέματα, ἀλλὰ καὶ τὴν προώθηση τῆς οἰκονομικῆς καὶ τεχνολογικῆς συνεργασίας τους. Κύριο ἀντικείμενο εἶναι καὶ ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, μὲ τὸ Πεκῖνο στὸ πλευρὸ τῆς Μόσχας, ἐνῶ καὶ οἱ ἄλλες χῶρες τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας εἶναι ἀλληλέγγυες μαζί τους. Ἤδη οἱ δύο μεγάλοι ἔχουν ἀντικαταστήσει τὸ δολλάριο, μὲ τὰ νομίσματά τους στὶς διμερεῖς καὶ πολυμερεῖς συναλλαγές τους, ἐνῶ ἐπιμένουν στὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ διαδικτύου, μὲ σύμφωνους τοὺς Εὐρωπαίους∙ τὸ Κρεμλίνο στρέφεται πρὸς τὴν Ἀσία πλέον γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν κρατικῶν ὁμολόγων του.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, κυρίως λόγῳ τῆς ἀναμονῆς γιὰ τὶς εὐρεκλογές∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερὰ στά, 13718 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στά, 138,7830 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1301, καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,11. Ἡ Οὐκρανία δὲν ἀπασχολεῖ καθόλου σχεδὸν τοὺς ἐπενδυτές, διότι θεωροῦν ὁμαλὴ τὴν ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως μετὰ τὴνΚυριακὴ καὶ τὴν ἔναρξη διαλόγου τοῦ νέου προέδρου μὲ τοὺς Ρωσόφωνους τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν∙ στὴν Ἑλλάδα οἱ ἀγορὲς δὲν βλέπουν πολιτικὸ πρόβλημα καὶ θεωροῦν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς, ὡς ἐνισχυτικὸ τῆς πολιτικῆς σταθερότητος, μὲ συνέπεια τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα καὶ τὴν διακύμανση στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν. Ἅλμα σημείωσε ἡ Βομβάη, ἐν ὄψει τῆς πρωθυπουργίας τοῦ Ναρέντρα Μόντι καὶ τῆς φιλελεύθερης οἰκονομικῆς πολιτικῆς του∙ οἱ Ἰνδίες μετατρέπονται σὲ πόλο ἕλξεως τῶν ἐπενδυτῶν, μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων στοὺς δυναμικούς της κλάδους καὶ τὴν διεθνῆ πολιτική της παρουσία.

Βιβλικὲς πλημμύρες Σερβίας

Οἱ κατακλυσμιαῖες πλημμύρες στὴν Σερβία καὶ Βοσνία ἔχουν προκαλέσει 34 νεκροὺς καὶ μεγάλες καταστροφές, ἐνῶ ἔφθασαν τὰ πρῶτα ξένα συνεργεῖα διασώσεως ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὴν Ρωσία καὶ τὴν Ἀμερική∙ ἡ περιοχὴ δέχθηκε σὲ λίγες μέρες ὄμβρια ὕδατα τριῶν μηνῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ νερὸ νὰ φθάσει καὶ τὰ τέσσερα μέτρα ὕψος. Τᾶ σωστικὰ συνεργεῖα δίδουν μάχη, γιὰ τὴν διάσωση τῶν πληγέντων καὶ τὴν ἐκκένωση πολλῶν περιοχῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν προστασία τοῦ Βελιγραδίου καὶ τοῦ κοντινοῦ ἠλεκτρικοῦ στραθμοῦ, τοῦ μεγαλυτέρου τῆς χώρας∙ τὰ ὕδατα εἶναι τὰ περισσότερα στὴν περίοδο τῶν 120 ἐτῶν τῶν στατιστικῶν στοιχείων, προκαλέσαντα πολλὲς κατολισθήσεις, χωρὶς νὰ μποιρεῖ νὰ γίνει ἀσφαλεῖς προβλέψεις∙ φαίνεται ὅτι τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου πλήττει πολὺ ἄγρια καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

Τουρκία, προφυλάκιση τριῶν

Στὴν προφυλάκιση τριῶν ὑπεύθυνων τοῦ ἀνθρακορυχείου τῆς Σόμα προχώρησε ὁ ἀνακριτὴς στὴν Τουρκία, γιὰ τὸν θάνατο 301 ἀτόμων στὴν πυρκαϊὰ τῆς περασμένης ἑβδομάδος∙ στὴν ἀνάκριση εἶχαν κληθεῖ 24 στελέχη τῆς ἑταιρείας, άλλὰ ἀφέθησαν προσωρινὰ ἐλεύθεροι οἱ περισσότεροι. Ἡ ἔρευνα ἀποδεικνύει ὅτι δὲν εἶχαν ληφθεῖ τὰ προβλεπόμενα μέτρα ἀσφαλείας, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ περισσότεροι νὰ ἐγκλωβισθοῦν σὲ βάθος ἑκατοντάδων μέτρων, χωρὶς ὀξυγόνο, ἐνῶ πέθαναν καὶ πολλοὶ ποὺ εἶχαν τρέξει σὲ βοήθειά τους∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀπόδοση δικαιοσύνης, κυίως γιὰ τὴν ἄμβλυνση τῶν πολιτικῶν ἐπιπτώσεων ἀπ’ τὸ τραγικὸ συμβάν. Ἀκόμη καὶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν εἶχε ἀποδοκιμασθεῖ ἔντονα, κατὰ τὴν μετάβασή του στὸ ἀνθρακορυχεῖο, καὶ τὸν εἶχε ὁδηγήσει η φρουρά του σὲ μπακάλικο γιὰ τὴν προστασία του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.