ΣΥΡΙΖΑ, χωρὶς δεύτερη γραμμὴ ἀμύνης

Στὸ κένο δείχνει ὅτι βαδίζει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, τρεῖς μέρες πρὶν τὶς ὲκλογὲς καὶ μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς πλεκτάνης τῶν exit polls∙ ὁ κόσμος δὲν κρύβει τὴν ὀργὴ γιὰ τὸν ἐμπαιγμό του, μὲ σκοπὸ τὸν ἐγκλωβισμό του, στὸν νικητὴ τῆς πρώτης, τὴν δεύτερη Κυριακή. Στὴν Κουμουνδούρου ἀπάντησαν στὶς ἀποκαλύψεις ὡς ἔνοχοι, διότι κατάλαβαν ὅτι τοὺς ἔπιασαν μὲ τὴν γίδα στὴν πλάτη. Κάθε κόμμα καταστρώνει τὴν τακτική του μὲ ἐναλλακτικὲς λύσεις, στὴν περίπτωση ποὺ ἀποτύχει μία τους, αὐτὸ ἀποτελεῖ βασικὴ ἀρχὴ τῆς πολιτικῆς ζωῆς∙ ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει ἐπεξεργασθεῖ ἄλλη λύση, πέραν τῆς ἀντιευρωπαϊκῆς προπαγάνδας καὶ τῆς καταστροφολογίας. Ἦταν φαίνεται τόσο σίγουροι γιὰ τὴν νίκη τους, ὥστε ἀποδέχθηκαν ἀνεξέλεγκτα τὸν ἐμπαιγμὸ τῆς πρώτης Κυριακῆς.

Κρίσιμος ρόλος οἰκονομίας

Ἡ σαφέστατη σὲ ὅλους ἀλλαγὴ στὴν δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς κυβερνήσεως στὶς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς∙ τὸ Ἐθνικὸ Ἀναπτυξιακὸ Σχέδιο ἦταν πειστικώτατο, ὅπως καὶ τὸ Ἐθνικὸ Ταμεῖο Ἀναπτύξεως, μὲ τὴν ἴση συνεισφορὰ Γερμανίας καὶ Ἑλλάδος ἀπὸ ἑκατὸ ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἡ προσφορὰ τοῦ Ἀμποῦ Ντάμπι ἄλλων πεντακοσίων ἑκατομμυρίων δίδει στὸ ταμεῖο πρόσθετη ρευστότητα γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἐπιχειρήσεων, ἀλλὰ καὶ ἀποτελεῖ ἐπιβεβαίωση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων πρὸς τὴν χώρα μας∙ ἀκόμη καὶ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων ἔχουν ἀλλάξει στάση καὶ ἐγκατέλειψαν τὴν ὑπονόμευση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν καταστροφολογία τους. Ἔτσι καὶ στὸ Χρηματιστήριο σταμάτησε ἡ γκρίνια καὶ ἡ κινδυνολογία, ἐνῶ πράγματι πολλαπλασιάζεται ἡ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων, μὲ κύρια πρόθεσή τους τὴν ἀπόκτηση θέσεων γιὰ ἐκκίνηση τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν. Ἔχουν ἀποσύρει μάλιστα, δι’ εὐνοήτους λόγους, καὶ τοὺς γνωστοὺς κεκράκτες τους.

Αἰσχρὴ ἀνάμιξη ἀκροδεξιᾶς

Τὸ πολιτικὸ παιχνίδι περιπλέκεται ἀρκετά, καθὼς εἶναι σαφέστατη ἡ δυναμικὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ἡ ὑποχώρηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁπότε κινδυνεύει νὰ μείνει στὰ ποσοστὰ τῶν περιφερειακῶν καὶ στὶς εὐρωεκλογές∙ μπροστὰ στὸν κίνδυνο αὐτὸν δὲν διστάζει καὶ τὴν ἀνάμιξη τῆς ἀκροδεξιᾶς στὴν προπαγάνδα του, ὡς σανίδα σωτηρίας. Ἔτσι, ἀναζητάει τὴν προσέλκυση τῶν ψήφων τῶν ἀκροδεξιῶν ἀποδεικνύοντας ὡς γεγονὸς τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μεταξύ τους, ὅπως ἦταν ὁλοφάνερα ἀπὸ διετίας∙ πολλὰ στέλεχη του ἔχουν κάνει σχετικὲς δημόσιες δηλώσεις, ὡς τελευταία εὐκαιρία γιὰ τὴν διάσωση τῶν ὑποψηφίων τους στὴν Ἀττικὴ καὶ στὴν Ἀθήνα, διότι στὶς εὐρωεκλογὲς ὅλοι θὰ ἀναζητήσουν τὴν ἀνάδειξη τῆς πραγματικῆς τους δυνάμεως. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἄρχισαν ἤδη τὰ ὄργανα στὴν Κουμουνδούρου, μὲ τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα καὶ τοὺς εὐρωπαϊστὲς νὰ βάλουν ὁμοθυμαδὸν κατὰ τοῦ προέδρου τους, τὸν ὁποῖο θεωροῦν ὡς κύριο ὑπεύθυνο γιὰ τὴν βαρειὰ ἧττα στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές.

Σαφεῖς, ἁπτὲς προοπτικὲς

Μὲ τὸ Ἐθνικὸ Ἀναπτυξιακὸ Σχέδιο ὁ πρωθυπουργὸς παρουσίασε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ σαφεῖς καὶ ἁπτὲς προοπτικὲς γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας τὴν ἑπόμενη ἑπταετία∙ ἡ ἐπιλογὴ τῶν δυναμικῶν κλάδων εἶναι συγκεκριμένη καὶ ἡ τάση τους προδιαγγραμμένη, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἀπασχολήσεως κατὰ 770000 χιλιάδες τὸ λιγώτερο. Περισσότερο μέτρησε στὴν κοινὴ γνώμη ἡ πειστικότης καὶ ἡ αἴσθηση ὅτι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς γνωρίζει σὲ βάθος τὰ προβλήματα τῆς οἰκονομίας μας καὶ ἔτσι ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη στὸν κόσμο, μὲ τὴν παρουσίαση τῶν λύσεων∙ εἶναι συγκεκριμένη ἡ ἀνάπτυξη ἑκάστου κλάδου, ἀλλὰ καὶ ὅλων μαζί, καθὼς καὶ ὅσων δὲν περιλαμβάνονται στὸ σχέδιο, ὅπως τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, τῆς αὐξήσεως τῆς ρευχστότητος τῶν τραπεζῶν, τῶν μεταρρυθμίσεων.

Παροχὴ φοιτητικῶν δανείων

Ἡ πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν καθιέρωση τῶν φοιτητικῶν δανείων καὶ μέ χαμηλὸ ἐπιτόκιο, ὅπως συμβαίνει σὲ ὅλες τὶς χῶρες, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποπληρώνονται μετὰ τὴν ἀποφοίτησή τους, θὰ συμβάλει στὴν ἀπαλλαγὴ τῶν Πανεπισατημίων μας ἀπ’ τοὺς αἰώνιους φοιτητὲς καὶ θὰ ἀνακουφίσει ἀρκετὰ τοὺς οἰκογενειακοὺς προϋπολογισμούς∙ ὁ φοιτητὴς θὰ ἔχει πλέον τὸ κίνητρο γιὰ τὴν ταχεῖα περάτωση τῶν σπουδῶν του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἔγκαιρη ἀναζήτηση τῆς ἐπαγγελματικῆς τους ἀπασχολήσεως, διότι, μόλις τελειώσει, ἀρχίζει ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν δανείων. Τὸ δεύτερο εἶναι, ὅτι θὰ διευρυνθεῖ ἡ συνεργασία τῆς πανεπιστημιακῆς ἐρεύνης μὲ τὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις στὴν ἔρευνα καὶ στὴν τεχνολογία. Ἤδη εἶναι περιζήτητοι οἱ νέοι μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.

Τὴν τυραννίδα συνισταμένην

Ὁ Σόλων ἀντιτάχθηκε στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου στὴν παραχώρηση τῶν κορυνηφόρων, τῶν σωματοφυλάκων, στὸν Πεισίστρατο, ἀλλὰ δὲν εἰσακούσθηκε∙ ἀμέσως μετὰ βγῆκε στὴν ἀγορὰ καὶ παρότρυνε καὶ παρακαλοῦσε τοὺς Ἀθηναίους νὰ μὴν προδώσουν τὴν ἐλευθερία τους. «Ὅτε καὶ τὸ μνημονευόμενον εἶπεν»∙ ὅταν εἶπε καὶ τὸ περίφημο. «Ὡς πρώην μὲν ἦν εὐμαρέστερον αὐτοῖς κωλῦσαι τὴν τυραννίδα συνισταμένην»∙ ὅτι προηγουμένως εἶναι εὐκολώτερο παρεμποδίσαι τὴν ἐγκατάσταση τῆς τυραννίας. «Νῦν δὲ μεῖζόν ἐστι καὶ λαμπρότερον ἐκκόψαι καὶ ἀνελεῖν συνεστῶσαν ἤδη καὶ πεφυκυῖαν»∙ τώρα δὲ εἶναι χειρότερο καὶ δυσκολώτερο νὰ ξεριζώσουν καὶ καταστρέψουν αὐτὴν ἀφοῦ ἔχει ὀργανωθεῖ καὶ ριζώσει. «Οὐδενὸς δὲ προσέχοντος αὐτῷ διὰ τὸν φόβονἀπῆλθε εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἑαυτοῦ»∙ ἀφοῦ κανένας δὲν τὸν πρόσεχε, διότι ὅλοι φοβόντουσαν, ἀναχώρησε γιὰ τὸ σπίτι του. Τὴν τυραννία σὲ κάθε ἐποχὴ περιέγραψε ὁ Σόλων∙ συντεχνιακὸ κράτος εἶχε ὀργανώσει ὁ Πεισίστρατος καὶ ἐπέβαλε τὸν πάνδημο φόβο.

Σινοαμερικανικὴ κατασκοπία

Ἡ ὑπόθεση τῆς σινοαμερικανικῆς κατασκοπίας προσλαμβάνει εὐρύτερες διαστάσεις, μἐ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις της∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κατηγόρησε πέντε στραιωτικοὺς ἀκολούθους τῆς κινεζικῆς πρεσβείας, γιὰ κατασκοπία εἰς βάρος ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ μεταφορὰ τεχνολογικῶν μυστικῶν στὴν χώρα τους∙ τὸ Πεκῖνο ἀπάντησε ἀμέσως, μὲ τὴν δημοσίευση χιλιάδων ἑταιρειῶν του καὶ φυσικῶν προσώπων ἀπ’ τὶς παρακολουθήσεις τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας καὶ τῶν δικτυακῶν τους πυλῶν, ἐνῶ ἀπείλησε μὲ ἀνάλογα ἀντίμετρα. Ἡ καταγγελία ἔγινε τὴν παραμονὴ τῆς συναντήσεως τῶν Βλαδιμήρου Ποῦτιν καὶ τοῦ Ξὶ Τζιπίνγκ, κατὰ τὴν ὁποία ἐτέθη τὸ ζήτημα τῆς διαδικτυακῆς ἐπικοινωνίας∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπίσης δὲν θεωροῦν ἱκανοποιητικὲς τὶς ἀμερικανικὲς ἐξηγήσεις γιὰ τὶς παρακολουθήσεις καὶ συμφωνοῦν μὲ τὴν σινορωσικὴ πρόταση γιὰ σύσταση διεθνοῦς ἀρχῆς γιὰ τὸ διαδίκτυο. Αὐτὰ γίνονται, ὲνῶ ἡ Κίνα συμφωνεῖ μὲ τὴν Ρωσία στὸ οὐκρανικὸ καὶ σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ προβλήματα. Ἄλλη ἰσορροπία διαμορφώνεται στὴ διεθνῆ σκηνή.

Συμφωνίες Κίνας, Ρωσίας

Οἱ συμφωνίες Κίνας καὶ Ρωσίας, μὲ ἀφορμὴ τὴν συνάντηση τῶν προέδρων τους στὴν Σαγκάη, δίδουν ἄλλη διάσταση στὴν διεθνῆ συγκυρία∙ πολιτικά, θεμελιώνεται ὁ ἄξονας τῶν δύο μὲ προέκταση τοὺς Ἀναδυομένους καὶ κάλυψη ὅλα τὰ παγκόσμια προβλήματα∙ οἰκονομικά, διαμορφώνεται ἄλλη δυναμική, καθὼς συσφίγγουν τὶς σχέσεις τους, παραμερίζοντας τὶς ἄλλες χῶρες. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ προειδοποίησε τὶς ἀσιατικὲς κυβερνήσεις γιὰ τὶς στρατιωτικές τους συμμαχίες ἐκτὸς τῆς ἠπείρου, τονίζοντας ὁ Κινέζος πρόεδρος ὅτι δύναται διασφαλίσαι τὴν ἄμυνα ὅλων∙ στὴν πράξη ἀπαντοῦσε στὸν Μπάρακ Ὀμπαμα, ὁ ὁποῖος πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδδες προσέφερε τὴν ἐγγύησή του στὴν Ἰαπωνία καὶ στὶς Φιλιππίνες∙ τὶς μέρες αὐτὲς ἄλλωστε διεξάγονται κοινὰ ἀεροναυτικὰ σινορωσικὰ γυμνάσια στὴν Σινικὴ θάλασσα, μὲ ἰδιαίτερη σημασία. Μεταξὺ τῶν πολλῶν οἰκονομικῶν συμφωνιῶν εἶναι ἐκείνη τῶν δύο ἀεροναυπηγικῶν βιομηχανιῶν τους γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐπιβατικῶν ἀεροσκαφῶν μεγάλου μεγέθου∙ τὸ μονοπώλιο Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων ἀμφισβητοῦν πλέον εὐθέως.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ ἄνοδο στὴν Μόσχα καὶ στὴν Σαγκάη, ἀλλὰ ὑποχώρηση λόγῳ κερδοσκοπικῶν πωλήσεων στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3676 δολλάρια καὶ 138,2940 γιέν, ἔμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1292, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 110. Ἡ συμφωνία γιὰ τὴν προμήθεια 38,8 ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ἐτησίως φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Ρωσία στὴν Κίνα, μὲ ἀρχὴ τὸ 2018 καὶ συνολικοῦ ὕψους τετρακοσίων δις δολλαρίων ἦρθε ὡς ἔκπληξη στὴν ἀγορά∙ πρόκειται γιὰ τὴν ἀξιοποίηση νέων κοιτασμάτων τῆς Ἀνατολικῆς Σιβηρίας, ἀλλὰ καὶ δείχνει τὶς προνομιακὲς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, ὅταν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τηροῦν ἐπιθετικὴ στάση ἐναντίον ἀμφοτέρων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Lenovo ἀνακοίνωσε αὔξηση 29% τῶν πωλήσεών της προσωπικῶν ὑπολογιστῶν, μὲ διατήρηση τῆς πρώτης θέσεως, ἀλλὰ καὶ ἅλμα στὶς πωλήσεις smartphone∙ στὰ τραπεζικά, οἱ ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ἐπέβαλαν, γιὰ κατάχρηση θέσεως, πέντε δις δολλάρια πρόστιμο στὴν γαλλικὴ BNP.

Νομισματικὰ καὶ διαδίκτυο

Τὴν ἀχίλλειο πτέρνα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας ἔπληξαν οἱ Ρῶσος καὶ Κινέζος πρόεδρος, μὲ τὴν ἀπόφασή τους γιὰ διεξαγωγὴ ὅλων τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα καὶ μετὰ τὴν μετατόπιση τοῦ οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀσία∙ οἱ δύο ἡγέτες ἐπανέλαβαν τὴν ἀπαίτησή τους, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν Ἀναδυομένων καὶ τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Στὴν πράξη ἐκτοπίζουν τὸ δολλάριο ἀπ’ τὸ 50% τουλάχιστον τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν καὶ τὸ καθιστοῦν περιθωριακὸ νόμισμα∙ μὲ τὴν ἔκδοση μάλιστα τῶν ρωσικῶν κρατικῶν ὁμολόγων στὶς ἀσιατικὲς ἀγορὲς καὶ τὴν μεταφορὰ τῶν ρωσικῶν ἰδιωτικῶν κεφαλαίων στὴν Ἀσία ὁδηγοῦν τὸ Σίτυ καὶ τὴν Γουὼλ Στρὴτ σὲ παρακμή. Ἤδη οἱ μεγάλες ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες διαμαρτύρονται γιὰ ἀπότομη πτώση ἐργασιῶν τους σὲ ὁμόλογα.

Ἄνοιγμα Ἰνδιῶν σὲ Πακιστὰν

Διπλωματικὸ ἄνοιγμα στὸ Πακιστὰν ἔκανε Ναρέντρα Μόντι τῶν Ἰνδιῶν, μὲ πρόσκληση πρὸς τὸν Ναβὰζ Σαρὶφ γιὰ τὴν παρουσία του στὴν τελετὴ τῆς ὁρκωμοσίας του ὡς πρωθυπουργοῦ στὶς 26 Μαΐου∙ ἀπομένει στὸν Πακιστανὸ πρωθυπουργὸ ἡ πρωτοβουλία τῆς ἀποδοχῆς τῆς χειρονομίας τοῦ πανίσχυρου ἡγέτου τῆς γείτονός του. Θεωρεῖται ὅμως ἔνδειξη τῶν προθέσεων τῆς νέας ἰνδικῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν τους μὲ εἰρηνικὰ μέσα∙ δὲν δόθηκε στὴ δημοσιότητα τὸ ποιοὶ ἄλλοι ἡγέτες ἔχουν κληθεῖ, ἀλλὰ θεωρεῖται ὅτι θὰ ἔχουν τιμητικὴ θέση ἐκεῖνοι τῶν ἀναδυομένων χωρῶν. Ὁ Ναρέντρα Μόντι ὑποσχέθηκε φιλελεύθερη πολιτικὴ καὶ προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ ἀνάδειξη τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τῆς μεγάλης χώρας του στὰ τοπικὰ καὶ διεθνῆ θέματα∙ διαμορφώνεται ἄλλη ἰσορροπια δυνάμεων τουλάχιστον στὴν περιοχή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.