ΣΥΡΙΖΑ, κατάσταση πανικοῦ καὶ ἄγχους

Ἡ ἔκκληση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ στελεχῶν του στὴν ψῆφο τῶν ἀκροδεξιῶν καταμαρτυρεῖ στὸν κόσμο τὴν κατάσταση πανικοῦ στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ Κουμουνδούρου, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄγχος γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς∙ εἶχε μεθοδεύσει τὶς πρῶτες ἐκλογές, σὲ συνεργασία μὲ τὴν διαπλοκὴ καὶ τὰ exit polls, ὡς περίπατο νικητοῦ, στὸν δεύτερο γύρο. Ἀποκαλύφθηκε ἡ πλεκτάνη τῶν σκοτεινῶν κύκλων καὶ ὁ ἐμπαιγμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὀργὴ ὅλων γιὰ τὰ φθηνὰ τεχνάσματα∙ μπροστὰ στὸν κίνδυνο τῆς καταρρεύσεως, κάτω κι ἀπ’ τὰ ποσοστὰ τοῦ Μαΐου 2012, στρέφεται στὴν ἀκροδεξιὰ ὡς σανίδα σωτηρίας γιὰ μία τουλάχιστον ἐκλογὴ στὴν Ἀττική. Τὸ ἐὰν ἐπιτύχει εἶναι ἄλλο θέμα, ἐξαρτᾶται καὶ ἀπ’ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν συγκοινωνούντων δοχείων, ὑποκόσμου, ἀκροδεξιᾶς καὶ τρομοκρατίας.

Σαμαρᾶς, ὄχι στὸ ἀτύχημα

Ἔκκληση στὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ ἀποφυγὴ τοῦ ἀτυχήματος καὶ τῆς ἐπανακυλίσεως στὸ βάραθρο τῆς τετραετίας, ἀπηύθυνε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀπ’ τὰ Ἰωάννινα, ἐνῶ τὸ παιχνίδι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ συνεχίσθηκε. Ὁ πρωθπουργὸς ὑπογράμμισε ὅτι χρειάζεται τόλμη καὶ ἀποφασιστικότητα γιὰ ὁλοκλήρωση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τοῦ τέλους τοῦ Μνημονίου∙ ἡ προεκλογικὴ ἐκστρατεία κλείνει σήμερα μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν πλατεῖα Συντάγματος. Στὶς χθεσινὲς τελευταῖες συγκεντρώσεις τους, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας μίλησε στὴν Ὁμόνοια, μὲ κόσμο γιὰ πρώτη φορὰ στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία, ἀλλὰ σιωπηλὴ καὶ βουβή, σὰν νὰ ἐκτελοῦσε διατεταγμένη ὑπηρεσία, ἐνῶ ὁ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, μὲ τοὺς ὀπαδούς του καὶ τὸν συνηθισμένο σφυγμό τους∙ Ἡ ἀντιπαράθεση συνεχίζεται μὲ στόχο τὴν κινητοποίηση τῶν ἀναποφάσιστων καὶ τὴν προσέλευση ὅλων μας στὶς κάλπες∙ ἡ χαλαρότης εἶναι τὸ χειρότερο στὴν σημερινὴ ἐθνικὴ συγκυρία.

Πλεῖστοι οἰωνοὶ ἀνακάμψεως

Οἱ οἰωνοὶ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι πολλοὶ καὶ πειστικοὶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἀκόμη καὶ στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, μὲ ἐξαίρεση τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ τὸ ἔλλειμμα τρεχουσῶν συναλλαγῶν μειώθηκε σὲ ἕνα δις εὐρὼ τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἀπὸ 2,2 τὸ περυσινό, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 1,3 δις, ἀπὸ ἔλλειμμα 5,3 πέρυσι, ἐνῶ τὸ δεύτερο τρίμηνο προβλέπεται ἀνάπτυξη 0,6% ἀπὸ 4,5% ὕφεση. Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας καὶ περισσότερο τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὴν ἀπόκτηση τῆς πεποιθήσεως ὅτι βρισκόμαστε στὸ τέλος τῶν μνημονίων καὶ στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ ἤδη ἀποκαλυπτονται τὰ πραγματικὰ παρασκήνια τῆς ἐπιβολῆς τοῦ Μνημονίου, ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀπὸ ὅσα παρουσιάζει ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή. Ὁ Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε, δήλωσε ὅτι, κάποιος Ἕλληνας πολιτικὸς ἐπιδίωκε τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ὅλοι θυμούμαστε τὸ 2009 καὶ 2010 τοὺς ὕμνους τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ στὸ ΔΝΤ.

Προσβολὴ στὴν ἱστορία μας

Ὡς προσβολὴ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ περισσότερο στὴν σύγχρονη τῆς Κρήτης, μὲ τὴν πρώτη ἰσχυρὴ ἀντίσταση στοὺς Γερμανοὺς κατακτητές, χαρακτήρισε ὁ πρωθυπουργὸς τὴν ψῆφο πρὸς τὴν ἀκροδεξιά∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἦταν παρὼν στὸν ἑορτασμὸ γιὰ τὴν μάχη τῆς Κρήτης στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Μάλεμε καὶ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς ἀντιστάσεως τῶν Κρητικῶν, μὲ ἀναφορά του στὰ τραγούδια τοῦ Νίκου Ξυλούρη. Ἡ ἀναφορὰ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι γίνεται ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιχειρεῖ προσέγγιση πρὸς τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ γιὰ τὴν προσέλκυση ψήφων της στὸ δεύτερο γύρο τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν στὴν Ἀττικὴ καὶ Ἀθήνα∙ οἱ Κρητικοὶ ἀπ’ τὸν πρῶτο γύρο ἀποδοκίμασαν τὸν Ναπολεοντίσκο, φέροντας στὴν τρίτη θέση τὸν ὑποψήφιό του.

Κουμουνδούρου μὲ ἀκροδεξιὰ

Τὴν ἐκστρατεία προσελκύσεως τῶν ψήφων τῆς ἀκροδεξιᾶς κλιμακώνει ἡ Κουμουνδούρου, παρ’ ὅτι διαπίστωσε ὅτι τῆς κάνει ἀρκετὴ ζημία∙ στὸ προσκήνιο βγῆκε ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ δήλωσή του γιὰ τὴνπροσέλκυση τῶν ἀκροδεξιῶν ψηφοφόρων, παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ κόμμα του. Ἐπιβεβαιώνεται ἡ ὕπαρξη συγκοινωνούντων δοχείων, ὁρατῶν ἀπὸ διετίας, ὅταν καὶ στοὺς ξυλοδαρμοὺς στὴν τηλεόραση, φαινόταν ἔντονα τὸ περίχαρες ὕφος της στὴν ὑποψήφιό της περιφερειάρχη∙ ἀποδεικνύεται ὅμως ὅτι διαπιστώνουν διαρροὴ ψηφοφόρων τους, κάτω κι ἀπ’ τὰ ποσοστὰ τοῦ Μαΐου 2012. Ὁ ἀγώνας γίνεται πλέον γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ποσοστῶν αὐτῶν στὶς εὐρωεκλογές, ὡς ἐλάχιστη δύναμη γιὰ τὴν μετεκλογικὴ ἐπιχειρηματολογία τους∙ πολλοὶ ὅμως στὶς τάξεις τους τὸ θεωροῦν αὐτὸ ἄκρως ἀδύνατο.

Παραινούντων οὐ προσεῖχεν

Ὁ Σόλων ἀντέδρασε ὅσο μποροῦσε, γέρος πλέον, στὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας ἀπ’ τὸν Πεισίστρατο, ἀλλὰ δὲν εἰσακούσθηκε οὔτε στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου οὔτε στὴν ἀγορά∙ οἱ Ἀθηναῖοι παραχώρησαν στὸν τύραννο τοὺς κορυνηφόρους καὶ μετὰ τρομοκρατήθηκαν καὶ δὲν μιλοῦσε κανένας τους. «Καὶ λαβὼν τὰ ὅπλα καὶ πρὸ τῶν θυρῶν θέμενος εἰς τὸν στενωπόν»∙ ἔπειτα πῆρε τὰ ὅπλα καὶ τὰ τοποθέτησε μπροστὰ ἀπ’ τὴν πόρτα του στὸ στενό. «Ἐμοὶ μέν, εἶπεν, ὡς δυνατὸν ἦν βεβοήθηται τῇ πατρίδι καὶ τοῖς νόμοις»∙ ἐγὼ μέν, εἶπε, ὅσο μποροῦσα βοήθησα στὴν πατρίδα μου καὶ στὸν σεβασμὸ τῶν νόμων. «Καὶ τὸ λοιπὸν ἡσυχίαν ἦγε καὶ τῶν φίλων φεύγειν παραινούντων οὐ προσεῖχεν»∙ καὶ στὴ συνέχεια ἔμεινε ἥσυχος, χωρὶς ἀνάμιξη στὰ πολιτικά, ἀλλὰ καὶ δὲν ἔδινε σημασία στὶς συμβουλὲς τῶν φίλων του νὰ φύγει ἀπ’ τὴν πόλη. Ἦταν βαρὺ γιὰ τὸν Σόλωνα ἡ ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας.

Κάλπη, μηνύματα Εὐρωπαίων

Στὴν ἀποστολὴ μηνυμάτων πρὸς τοὺς ψηφοφόρους πρὸ τῆς κάλπης ἐπιδίδονται οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, μὲ σκοπὸ τὴν αὔξηση τοῦ ἐνδιαφέροντός τους καὶ τὴν μείωση τῆς ἀποχῆς∙ Βερολίνο καὶ Παρίσι πρωτοστατοῦν, ἀλλὰ ἡ ἀπήχηση δὲν εἶναι ἴδια. Στὴν Γερμανία προβλέπουν ὅτι τὰ ἀντιευρωπαϊκὰ κόμματα θὰ περιορισθοῦν σὲ μονοψήφιο ἀριθμό, ἐνῶ στὴν Γαλλία τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο ἔρχεται πρῶτο καὶ περενέβη ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ γιὰ ἐνίσχυση τοῦ Συντηρητικοῦ κόμματος∙ ἀπὸ χθὲς ἄρχισε ἡ ψηφοφορία σὲ Βρεταννία καὶ Ὁλλανδία, μὲ τοὺς ἀντιευρωπαϊστὲς στὸ ἕνα τρίτο στὴν πρώτη καὶ στὸ ἕνα τέταρτο στὴν δεύτερη. Ἡ ἀποχὴ προβλέπεται ὑψηλή, ἂν καὶ τὶς τελευταῖες μέρες βελτιώνεται κάπως τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν κάλπη, καθὼς ἐντείνεται ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπ’ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν διαφορετικὴ εὐαισθησία ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ συνοχή τους.

Οὐκρανία, δύσκολες ἐκλογὲς

Οἱ προεδρικὲς ἐκλογὲς στὴν Οὐκρανία ἀποδεικνύονται ἐξαιρετικὰ δύσκολες, ὄχι τόσο γιὰ τὴν διεξαγωγή τους -διότι ὅπως φαίνετα θὰ ἀποδεχθοῦν τὸ ἀποτέλεσμα οἱ Δυτικοί, ἀνεξαρτήτως τῶν συνθηκῶν τῆς ψηφοφορίας, καὶ ἡ Μόσχα θὰ καθορίσει τὴν στάση της, ἀναλόγως πρὸς τὴν πολιτικὴ τοῦ νέου προέδρου πρὸς τὶς ρωσόφωνες περιοχές-, ὅσο γιὰ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα. Οἱ συνθῆκες εἶναι οἱ χειρότερες, καθὼς ἡ ἀναταραχὴ συνεχίζεται στὶς ἀνατολικὲς καὶ νότιες περιοχές, ἐνῶ στὶς δυτικὲς ὁ δεξιὸς τομέας εἶναι κράτος ἐν κράτει∙ παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀνάδειξη νέας ἐξουσίας, τόσο γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, μὲ τὴν παραχώρηση αὐτονομίας στὶς περιφέρειες, ὅσο καὶ γιὰ τὸν διάλογό της μὲ τὴν διεθνῆ κοινότητα, τοὺς Ρώσους καὶ τοὺς Δυτικούς. Πάντως ὁ ἀνταγωνισμὸς Ἀμερικανῶν καὶ Γερμανῶν εἶναι ἔντονος, ἀλλὰ ἡ ἀπόκλιση τοῦ νέου προέδρου θὰ κρίνει τὰ πράγματα καὶ τὴν ρωσικὴ στάση.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἔντονα ἀνοδικὲς σὲ Μόσχα, Σαγκάη καὶ Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,3670 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 138,8790 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1294,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,47. Ἡ νέα τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὸ Σικιάνγκ, μὲ 31 νεκροὺς καὶ ἐνενῆντα τραυματίς ἀπὸ δύο παγιδευμένα αὐτοκίνητα τῶν Οὐιγούρων, δὲν προκάλεσε ἐπιπτώσεις στὴν ἀγορά∙ μᾶλλον θεωροῦν ὡς συνηθισμένο γεγονὸς τὴν δράση τῶν Τουρκμένων ἐξτρεμστῶν, ἐνῶ ὁ Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ὅτι θὰ τηρήσει τὴν τάξη ἡ Ἀστυνομία καὶ θὰ πατάξει τὴν τρομοκρατία. Στὴν Ἁγία Πετρούπολη σημειώθηκε μεγάλη συμμετοχὴ στὸ διεθνὲς οἰκονομικὸ φόρουμ, μὲ κεντρικὸ ὁμιλητὴ τὸν Ρῶσο πρόεδρο καὶ σοβαρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα του, ἐνῶ σημειώνεται ὑψηλὴ εἰσροὴ κεφαλαίων∙ ἡ πώληση τῶν κρατικῶν ὁμολόγων τῆς Μόσχας στὶς ἀσιατικὲς ἀγορὲς προχωρεῖ ἱκανοποιητικὰ καὶ δείχνει ὅτι δὲν ἔχει καμμία ἀνάγκη πλέον τῶν δυτικῶν πιστωτικῶν ἀγορῶν.

Κυπριακό, ὑδρογονάνθρακες

Τὸ Κυπριακὸ καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς μεγαλονήσου εἶναι τὰ κύρια θέματα τῶν συνομιλιῶν τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπροέδρου μὲ τὴν κυπριακὴ ἡγεσία∙ ὁ Τζὸ Μπάιντεν ἔφθασε τὸ μεσημέρι στὴν Λευκωσία καὶ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Κύπριο πρόεδρο, ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα μετέβη στὸν τουρκοκυπριακὸ τομέα καὶ συναντήθηκε μὲ τὸν Ἀχμὲντ Ἐρογλου. Πάντως ὁ ἀντιπρόεδρος, σὲ ἀπάντηση ἀρνητικῶν σχολίων, δήλωσε ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀναγνωρίζουν μόνο μία νόμιμη κυβέρνηση, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ὑποστήριξε τὸν διακοινοτικὸ διάλογο, ἂν καὶ διευκρίνισε ὅτι δὲν κομίζει σχέδιο λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ∙ ὑπογράμμισε ὅμως τὴν σημασία τῆς στρατηγικῆς συνεργασίας τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὴν Κύπρο στὸ ἐνεργειακό, ἀλλὰ καὶ τὴν συζήτηση τῆς καταστάσεως στὴν Συρία καὶ στὴν Οὐκρανία. Ἡ παρουσία της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἐνδιαφέρει τὴν Οὐάσιγκτον.

Βαρθολομαῖος, Φραγκίσκος

Τὴν Κυριακὴ στὰ Ἱεροσόλυμα γίνεται ἡ δεύτερη συνάντηση στοὺς Ἁγίους Τόπους τῶν προκαθημένων τῶν δύο μεγάλων χριστιανικῶν δογμάτων, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως πεντήκονταετίας ἐτῶν ἀπ’ τὴν προηγούμενη τοῦ Ἰωάννου κγ’ καὶ τοῦ Ἀθηναγόρου∙ οἱ Βαρθολομαῖος καὶ Φραγκίσκος θὰ χωροστατήσουν στὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, τὸν τιμιώτερο τῆς χριστιανοσύνης, καὶ θὰ ἔχουν συνομιλίες μεταξύ τους, ἀλλὰ καὶ συνάντηση μὲ προκαθημένους τῶν ἄλλων δογμάτων καὶ θρησκειῶν. Ὁ διάλογος Ὀρθοδόξου καὶ Καθολικῆς ἐκκλησίας ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ καιρό, ἀλλὰ ἡ πρόοδος εἶναι πολὺ δύσκολη, καθὼς παραμένουν τὰ ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια τοῦ σχίσματος πρὸ χιλίων περίπου ἐτῶν∙ παρ’ ὅλα αὐτὰ συμβάλλει στὴν ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν δύο δογμάτων καὶ στὴν ἄρση τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὶς Σταυροφορίες καὶ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.