Ἀνακούφιση στὴν ἀγορὰ τὰ μέτρα Ντράγκι

Τὴν βαθειὰ ἀνακούφιση τῆς ἀγορᾶς ἔφεραν τὰ μέτρα τοῦ Μάριο Ντράγκι, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς οἰκονομίας∙ μὲ τόλμη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μειώνει τὰ ἐπιτόκια, στὸ 0,15%, καὶ τιμωρεῖ τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, ἂν διατηροῦν ἀδικαιολόγητη ρευστότητα στὰ ταμεῖα τους, μὲ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, 0,1%. Τολμάει ἡ ΕΚΤ, ἐνῶ οἱ ἄλλες τρεῖς -ἀμερικανική, ἀγγλικὴ καὶ ἰαπωνική-, οὔτε κἂν τὰ διανοήθηκαν, ἐνῶ ρέει στὴν ἀγορὰ τῆς Εὐρωζώνης νέα ρευστότης πεντακοσίων δις εὐρώ, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑπόσχεση γιὰ πολὺ περισσότερα ἂν χρειασθεῖ∙ ἡ δέσμευση γιὰ ἀναπυξιακὴ πολιτικὴ γίνεται πράξη καὶ ἀπομένει στὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις ἡ ἀξιοποίησή της. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔρχονται σὰν τὴν καλοκαιρινὴ μπόρα σὲ ξηρὸ ἔδαφος∙ οἱ τράπεζες ὑποχρεοῦνται πλέον σὲ μαζικὴ διοχέτευση ρευστότητος.

Παιχνίδια διακοπῆς Βουλῆς

Ἡ διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς, μὲ τὴν ἔναρξη τῶν θερινῶν τμημάτων σὲ δύο ἑβδομάδες, γίνεται πάντοτε αὐτὲς τὶς μέρες καὶ πάντοτε διαμαρτύρεται ἡ ἀντιπολίτευση γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων∙ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ ἀντιδράσεις σκέπασαν τὰ ἔκτροπα τῶν ἀκροδεξιῶν στὴν προχθεσινὴ συνεδρίαση, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν αἶσχος γιὰ τὴν πολιτική μας ζωή. Οἱ ὑπόδικοι εὐκαιρία ἔψαχναν γιὰ τὴν πρόκληση ἐπεισοδίων καὶ τὴν προβολή τους στὴν κοινὴ γνώμη∙ εἶχαν προγραμματίσει ἀκόμη χειρότερα, ἀλλὰ ἡ ἤρεμη παρέμβαση τοῦ Πύρρου Δήμα ἔστειλε τὸν καμπόσο στὴν θέση του, «Γύρισε ἀμέσως τώρα πίσω», κι ἔσκυψε τὸ κεφάλι. Δὲν εἶχαν προβλέψει τὸν Ὀλυμπιονίκη καὶ τὰ ‘χασαν∙ τὸ δεύτερο ἀποκαρδιωτικὸ γι’ αὐτοὺς ἦταν ἡ προσέλευση μερικῶν δεκἀδων μόνο ὀπαδῶν τους, γιὰ στήριξη τοῦ μεγάλου ἀρχηγοῦ! Τὸ γνώριζαν φαίνεται ὅτι δὲν τοὺς ἀκολουθεῖ ὁ «κόσμος» τους∙ ἀποδεικνύεται ὅτι τοὺς ψήφισε ἀνάλαφρα καὶ ὄχι συνειδητά.

Ρευστότης καὶ Θεοχάρης

Ἡ παραίτηση τοῦ Γιάννη Θεοχάρη, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τῆς τρόικα, ἐξ αἰτίας τῆς ἐλαφρότητός του στὸν χειρισμὸ τῶν ἀγορῶν καὶ τῶν ξένων ἐπενδυτῶν, ἀντισταθμίσθηκε ἀπ’ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος∙ αἰτία ἦταν ἡ ἀμφιλεγόμενη ἀπόφασή του γιὰ φορολόγηση τῶν κρατικῶν μας ὁμολόγων, ἡ ὁποία εἶχε προκαλέσει σάλο λίγες μέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν καὶ ἀνεκλήθη ἀμέσως. Στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἐξαθλίωση τῆς τετραετίας καὶ τὴν πολεμικὴ τῶν ἀτλαντικῶν καταστροφολόγων, δὲν ἐπιτρέπονται τέτοια λάθη∙ ἡ ἀπομάκρυνση δὲν σημαίνει ἀποχώρηση καὶ τοῦ Γιάννη Στουρνάρα, διότι παραμένει ἐκκρεμὲς τὸ πρόβλημα τῆς ρυθμίσεως τοῦ χρέους μας. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἴσως ἀποδειχθεῖ ἡ πιὸ ὠφελημένη ἀπ’ τὶς ἄλλες, γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, ἔχει πάμπολους δυναμικοὺς κλάδους, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, ποὺ ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα ρευστότητα∙ δεύτερον, ἐπέτυχε τὸ θαῦμα τῆς ἐξόδου ἀπ’ 6% ὕφεση χωρὶς τραπεζικὴ πίστη. Μὲ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν κρουνῶν πάει γιὰ ἅλμα.

Ἀποκατάσταση τοῦ Λυκείου

Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Λυκείου καὶ ἡ ἀπόδοσή του στοὺς ἐπισκέπτες προσφέρει στὴν πόλη τὴ δεύτερη μεγάλη φιλοσοφικὴ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν∙ ὁ Ἀριστοτέλης, μετὰ τὴν ἐπιστροφή του εἰς Ἀθήνας ἀπ’ τὴν Πέλλα, ὅπου ἐδίδαξε ἐπὶ τετραετία τὸν νεαρὸ Ἀλέξανδρο τοῦ Φιλίππου, ἵδρυσε τὴν δική του σχολὴ κοντὰ στὸν ναὸ τοῦ Λυκείου Ἀπόλλωνος, παρὰ τὴν συμβολὴ τοῦ Ἰλισσοῦ μὲ τὸν Ἡριδανό. Ἡ Σχολή του ὀνομάσθηκε ἀπ’ τὴν τοποθεσία Λύκειο, ὅπως ἐκείνη τοῦ Πλάτωνος, πενῆντα χρόνια περίπου πρίν, Ἀκαδημία, πάλι ἀπ’ τὴν τοποθεσία στὶς δυτικὲς παρυφὲς τῆς πόλεως∙ ὁ Ἀριστοτέλης παρέδιδε τὰ μαθήματά του σὲ περιπάτους στὸ Λύκειο καὶ γι’ αὐτὸ ὀνομάσθηκε ἡ σχολή του καὶ Περιπατητική. Ἂς τὸν ἀκολουθήσουμε.

Συνωστισμὸς εὐρωπαϊκὸς

Ἔντονος συνωστισμὸς στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ παρουσιάζεται στὴν πολιτική μας ζωή, παρὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν∙ κατὰ τὰ έπίσημα στοιχεῖα, ὅσες δυνάμεις διατύπωναν πολλὲς ἐπιφυλάξεις ἢ καὶ ἐχθρότητα γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Εὐρωζώνη περισσότερο, κέρδισαν, μὲ πρῶτον τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Τὴν ἑπομένη ὅμως ὁ πρόεδρός του ξέχασε, ὅσα ἔλεγε προεκλογικά, καὶ μετεστράφη σὲ ὄψιμο εὐρωπαϊστή∙ οἱ μικρότεροι σπεύδουν νὰ ἐνωθοῦν, πάλι μὲ εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό. «Στερνή μου γνώση νὰ σὲ εἶχα πρῶτα»∙ ἐπὶ τετραετία ἦταν ὅλοι τους τυφλὰ ὄργανα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἀντιευρωπαϊκῆς ὑστερίας κι εὐτυχῶς ἔκλεισε τὰ αὐτιά του ἀπέναντί τους ὁ ἑλληνικὸς λαός. Τώρα ἀναγνωρίζουν, ὅτι καὶ ἡ ἀντιευρωπαϊκή τους προεκλογικὴ τακτικὴ ἦταν λάθος, Κάλλιο ἀργά, παρὰ ποτέ.

Περὶ τὴν Σαλαμίναν νῆσον

Ἡ βιογραφία τοῦ Σόλωνος ἀπ’ τὸν Πλούταρχο εἶναι ἡ πληρέστερη σωζόμενη γιὰ μεγάλο Ἕλληνα νομοθέτη, μαζὶ μὲ ἐκείνη τοῦ Λυκούργου τῆς Σπάρτης, ἂν καὶ γι’ αὐτὸν διεθέτουμε λιγώτερα συγκριτικὰ στοιχεῖα∙ αἱ Ἀθῆναι ἀπέκτησαν ἀπ’ τὸν σοφὸ πολιτικὸ νομοθεσία κατάλληλη γιὰ ὀργανωμένη καὶ δημοκρατικὴ κοινωνία. «Ἡ δὲ διασπορὰ κατακαυθέντος αὐτοῦ τῆς τέφρας»∙ ἡ δὲ διασπορὰ τῆς τέφρας του μετὰ τὴν καύση τοῦ σώματός του. «Περὶ τὴν Σαλαμίναν νῆσον ἔστι μὲν διὰ τὴν ἀτοπίαν ἀπίθανος παντάπασι καὶ μυθώδης»∙ γύρω ἀπ’ τὸ νησὶ τῆς Σαλαμίνας εἶναι ἐντελῶς ἀπίθανη καὶ παραμύθι. «Ἀναγέγραπται δ’ ὑπό τε ἄλλων ἀνδρῶν ἀξιολόγων καὶ Ἀριστοτέλους τοῦ φιλοσόφου»∙ ἔχει γραφεῖ ὅμως ἀπὸ πολλοὺς ἀξιόλογους ἀνθρώπους καὶ ἀπ’ τὸν Ἀριστοτέλη τὸν φιλόσοφο. Ἡ ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας τοῦ Πεισιστράτου ἀμαύρισε ἀρκετὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ Σόλωνος∙ μεγάλο μέρος τῆς νομοθεσίας του διετηρήθη, ἀλλὰ ἐφαρμόσθηκε κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ τυράννου.

ΕΚΤ ἐνίσχυση ρευστότητος

Στὴν ἄμεση καὶ ἰσχυρὴ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἀποβλέπει ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὸ 0,15% ἀπὸ 0,25% τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ ἡ καθιέρωση ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων, 0,1%, στὶς καταθέσεις τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν σὲ αὐτήν∙ τὰ δύο μέτρα προβλέπεται ὅτι θὰ προσφέρουν στὴν ἀγορὰ ἀμέσως 500 δις εὐρώ, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς οἰκονομίας καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως οἱ Σοσιαλιστὲς πολιτικοὶ τῆς Εὐρώπης ἔχουν ξιφουλκήσει ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπως ὁ Μισὲλ Ροκάρ, μὲ δύο ἐπιχειρήματα: ἐπιβάλλεται ὁ σεβασμὸς τῆς πλειοψηφίας τῶν Εὐρωπαίων, ἔστω καὶ τῆς σχετικῆς, καὶ τῆς δεδομένης πίστεως τοῦ Λουξεμβούργιου γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης. Ὁ ἀριστερὸς πολιτικὸς προχωρεῖ μάλιστα σὲ σαφῆ προειδοποίηση πρὸς τὴν Βρεταννία, νὰ σταματήσει νὰ προβάλει ἐμπόδια στὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση, κι ἂν δὲν τῆς ἀρέσει νὰ ἀποχωρήσει.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἀλλὰ πολὺ ἰσχυρὲς στὴν Μόσχα, στὴν Βομβάη καὶ Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3570 δολλάρια καὶ 139,2985 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1244,75 καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,66. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Μάριο Ντράγκι, γιὰ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἔγινε σχετικὰ ἀργὰ καὶ πρόλαβε μόνο τὶς τελευταῖες ὧρες τῶν συναλλαγῶν∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὴν Εὐρωζώνη ἀνακοινώθηκε ὅτι ἔγινε δεκτὴ ὡς 19ο μέλος ἡ Λιθουανία, ἀπ’ τὴν πρώτη Ἰανουαρίου, καθὼς ἐκπληρώνει τὰ αὐστηρὰ κριτήρια τοῦ Μάαστριχ. Ἔτσι, οἱ τρεῖς μικρὲς χῶρες τῆς Βαλτικῆς ἀποδέχθηκαν τὸ εὐρώ, μαζὶ μὲ τὴν Σλοβακία καὶ τὴν Σλοβενία, ἀπ’ τὶς πρώην κομμουνιστικές∙ οἱ ἐπενδυτὲς τῆς Ἀσίας χαιρέτισαν τὶς σινορωσικὲς ἀποφάσεις, γιἀ ἀπαγκρίστρωση ἀπ’ τὸ δολλάριο τῶν συναλλαγῶν στοὺς Ἀναδυομένους καὶ γιὰ τὴν σύσταση νέου κοινοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως, διότι τοὺς διευκολύνουν στὴν ἀπαξάρτησή τους ἀπ’ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες.

Ὁλλάντ μὲ Ὀμπάμα, Ποῦτιν

Σὲ γαϊτανάκι δείπνων ἐπιδόθηκε χθὲς ὁ Γάλλος πρόεδρος, γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν φιλοξενία τοῦ Ἀμερικανοῦ καὶ Ρώσου ὁμολόγου του∙ στὶς ἑπτὰ δείπνησε μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, σὲ πολυτελὲς ἑστιατόριο, ἀλλὰ μὲ διαφωνίες στὰ διμερῆ, διότι ἡ συμφωνία στὸ οὐκρανικὸ θεωρεῖται ἀνώδυνη στοὺς Γάλλους∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρὀεδρος δήλωσε ἀναρμόδιος γιὰ τὸν πρόστιμο 6,6 δις εὐρὼ στὴν BNPParibas, καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀπάντησε ἀρνητικὰ στὸ αἴτημα γιὰ ἀκύρωση τῆς πωλήσεως τῶν Mistral στὴν Ρωσία. Στὶς ἐννιὰ ἀκολούθησε τὸ δεῖπνο μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποὺτιν στὸ Μέγαρο τῶν Ἠλυσίων∙ στὰ διμερῆ δὲν εἶχαν οὐσιαστικὲς διαφωνίες, ἀλλὰ μόνο στὸ οὐκρανικό, ἂν καὶ παραμένει σὲ χαμηλὸ τόνο, διότι ὁ Ρῶσος πρόεδρος κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις στὴν γαλλικὴ κοινὴ γνώμη στὴν προχθεσινὴ τηλεοπτική του συνέντευξη. Σήμερα στὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἐπετείου γιὰ τὴν ἀπόβαση στὴν Νορμανδία, δὲν ἀναμένονται πολιτικὲς κινήσεις, παρὰ μόνο ἐθιμοτυπικὲς χειραψίες καὶ χαμόγελα.

Τυπικότητες Ἑπτὰ μεγάλων

Ἡ συνάντηση τῶν Ἑπτὰ μεγάλων εἶχε ἔντονο τὸν χαρκτῆρα τῆς τυπικῆς τελετουργίας ἐναντίον τῆς Ρωσίας καὶ χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν διαφοροποιήσεων γιὰ τὸ οὐκρανικό∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ζήτησε τὴν καταδίκη τῆς Μόσχας, ἀλλὰ πλὴν τοῦ Καναδᾶ, οἱ ἄλλοι διατύπωσαν ἐπιφυλάξεις καὶ βρέθηκαν πλησιέστερα πρὸς τὴν θέση τοῦ διάλογου τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἀκόμη κι ὁ Νταίηβιντ Κάμερον. Ἔτσι τελείωσαν οἱ τελετές, ἀλλὰ τὸ μέλλον τῶν Ἑπτὰ διαγράφεται φαιό, καθὼς τὸ Κρεμλίνο διαμήνυσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπιστρέψει κι ἀντὶ γι’ αὐτὸ προωθεῖ το ἑνιαῖο μέτωπο μὲ τοὺς Ἀναδυομένους∙ ἄλλωστε οἱ κυρώσεις ἐναντίον του εἶχαν τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς ἀποτέλεσμα, καὶ περισσότερο στὶς κεφαλαιαγορές. Ἡ Ρωσία ἐκδίδει κανονικὰ τὰ κρατικά της ὁμόλογα στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, χωρὶς προβλήματα.

Νέος οἶκος ἀξιολογήσεως

Στὴν σύσταση κοινοῦ οἴκου πιστωτικῆς ἀξιολογήσεως τῶν κρατῶν καὶ τῶν ἑταιρειῶν συμφώνησαν ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα∙ μᾶλλον πρόκειται γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς Μόσχας στὸν ὑπάρχοντα κινεζικὸ οἶκο, ἀλλὰ μὲ ἀπήχηση μόνο στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Κρεμλίνου προσδίδει περισσότερη πολιτικὴ βαρύτητα στὸν οἶκο κι ὄχι τόσο οἰκονομική, καθὼς ἡ ἀγορὰ τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας τὸν ἔχει κάνει ἀποδεκτό∙ ἡ ἔκδοση τῶν ρωσικῶν κρατικῶν ὁμολόγων στὶς ἀσιατικὲς ἀγορὲς καὶ ἡ μεταφορὰ τῶν κεφαλαίων τῶν ρώσων κεφαλαιούχων σὲ αὐτὲς ἔχει αὐξήσει τὶς συναλλαγές τους, καθὼς ἀκολουθοῦν κι ἄλλες μικρότερες χῶρες, ὅταν μάλιστα ἐξασφαλίζουν χαμηλότερα ἐπιτόκια καὶ καλύτερους ὅρους. Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται πλέον στὸ Σίτυ καὶ στὴν Γουὼλ Στρήτ, διότι διαπιστώνουν τὴν διαρροὴ τῶν κεφαλαίων καὶ τῶν πελατῶν τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.