Συνέχιση τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων

Τὸ πρῶτο πεντάμηνο ἡ χώρα πέτυχε 711 ἑκατομμύρια πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἔναντι 200 προγραμματισθέντος, καὶ ἐνῶ πέρυσι τὴν ἴδια περίοδο εἶχε ἔλλειμμα 970, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ ὑπουργὸς ἀναπληρωτὴς Οἰκονομικῶν∙ ἡ πολιτικὴ διάσταση τοῦ γεγονότος ἔχει σημασία, διότι αὐτὸ δείχνει δύο πράγματα, τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας τὸ δεύτερο τρίμηνο καὶ τὴν συνέπεια τῶν φορολογουμένων πρὸς τὶς ὑποχρεώσεις τους. Ὁ ὑπουργὸς μάλιστα πρόσθεσε, ὅτι ὁ φόρος στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως δὲν ἀπέδωσε παρὰ ἐλάχιστα, ὁπότε θεωρεῖται βεβαία ἡ κατάργησή του, ὅπως καὶ ἡ μείωση τῆς ἔκτακτης εἰσφορᾶς τὸ Φθινόπωρο, διότι θὰ αὐξηθεῖ τὸ πλεόνασμα καὶ μόνο μὲ τὴν πληρωμὴ τῶν φορολογιῶν ἀπ’ τὸ εἰσόδημα∙ ἡ πορεία τοῦ προϋπολογισμοῦ σημαίνει ὅτι ἡ κυβέρνηση προσέρχεται στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ ρύθμιση ἀπὸ θέση ἰσχύος.

Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης

Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις τὴν Ἑλλάδα ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, καθὼς ὁ τουρισμὸς αὐξήθηκε κατὰ 33% τὸ πεντάμηνο, ἡ χθεσινὴ ἐπίδειξη τῶν δυνατοτήτων τῆς χῶρας στὴν Νέα Ὑόρκη εἶχε ἐκπληκτικὴ ἐπιτυχία, μὲ 600 μέχρι 700 συναντήσεις ἐπιχειρηματιῶν καὶ συμμετοχὴ 1200, ἐνῶ ἡ προσφορὰ κεφαλαίων γιὰ τὸ ὁμόλογο τῆς Ἄλφα ἦταν τετραπλάσια, στὰ δύο δις εὐρὼ μέσα σὲ μία μέρα∙ ἡ τράπεζα ζἠτησε πεντακόσια ἑκατομμύρια καὶ ἡ μεγάλη ζήτηση ἔριξε τὸ ἐπιτόκιο στὸ 3,5%. Σὲ ἐπίσημο ἐπίπεδο ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Κουβέιτ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ὑπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας, ἐνῶ ἀπὸ Δευτέρας ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλοι ξένοι μὲ τὸν Κινέζο πρωθυπουργὸ τὴν Πέμπτη∙ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἔχει πλήρως ἀποκατασταθεῖ καὶ οὐδεὶς ἀμφιβάλλει γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων, μὲ ἅλμα στὴν ἀνάπτυξη.

ΣΥΡΙΖΑ, πόλωση ὡς ἄμυνα

Στὴν κλιμάκωση τῆς πολώσεως ἐπιδόθηκε καὶ χθὲς στὴν Κοινβουλευτική του Ὁμάδα ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε καὶ ἀποκαλύφθηκε ὅτι τὸ ἐπιχείρησε γιὰ ἐσωκομματικοὺς λόγους∙ ἡ πρόβλεψη γιὰ ἐκλογὲς τὸ Φθινόπωρο καὶ χωρὶς μπάνια, λόγῳ πολιτικῶν ἐξελίξεων, σχολιάσθηκε εἰρωνικὰ ἀπὸ πολλοὺς βουλευτές του, καθὼς ἀναχώρησαν γιὰ διακοπές, ὅσοι δὲν εἶναι στὸ πρῶτο θερινὸ τμῆμα τῆς Βουλῆς. Στὴν Κουμουνδούρου σχολιάζεται ἀρνητικὰ ἡ πόλωση καὶ πολλοὶ θυμίζουν ὅτι κάθε τρίμηνο τὴν τελευταία διετία ὁ πρόεδρός τους προέβλεπε πτώση τῆς κυβερνήσεως καὶ ἐκλογές∙ πολλοὶ βουλευτὲς ἀμφισβηητοῦν ἀνοικτὰ τὴν πρόθεση τῆς προσφυγῆς στὶς κάλπες μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ προσφυγὴ σὲ ἐκλογές, διότι δὲν διαθέτει ὁ ΣΥΡΙΖΑ 120 βουλευτές, ἐνῶ ἀπ’ τοὺς ὑπολοίπους πάνω ἀπὸ 180 ἐκμυστηρεύονται ὅτι θὰ ψηφίσουν τὸν Πρόεδρο∙ προειδοποιοῦν μάλιστα ὅτι ὁδηγεῖται σὲ γελοιοποίηση, ἄλλη μία φορά, ὁ Ναπολεοντίσκος.

Ἐκπλήρωση ὑποχρεώσεών μας

Τὴν πλήρη ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών μας ἀναγνώρισε ὁ Βόλφνγκνγκ Σώυμπλε, μετὰ τὴν εὐχάριστη βραδιὰ ποὺ προσέφερε στὸν Γιάννη Στουρνάρα, γιὰ τὴν ἄκρως ἐπιτυχῆ ἄσκηση τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν εὐχάριστη στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ὅπου ἐκτὸς τοῦ πρώην ὑπουργοῦ ἦταν προσκεκλημένος καὶ ὁ οἰκονομικὸς σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ Σταῦρος Παπασταύρου, μὲ ἑλληνικὴ μουσικὴ νὰ τοὺς συντροφεύει. Ὁ πανίσχυρος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας προέβλεψε, ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ μπορέσει μὲ τὶς δικές της δυνάμεις νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ δάνειά της, ἀλλὰ καὶ ὅτι οἱ ἑταῖροι θὰ τηρήσουν τὶς δεσμεύσεις τους γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους∙ δὲν θὰ χρειασθεῖ ἄλλη βοήθεια ἡ χώρα, τόνισε, ἀπαντώντας στὴν βρώμικη προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς.

Πάγωμα ἔργων τῆς Ἀττικῆς

Στὸ πάγωμα τῆς δημοπρασίας γιὰ τὰ τρία ἔργα ἀποκομιδῆς ἀπορριμμάτων τῆς Ἀττικῆς προχώρησε ὁ Γιάννης Σγουρός, σὲ ἀπάντηση πρὸς τὶς προεκλογικὲς κατηγορίες τῆς ἀντιπάλου του, ὅτι τὰ εἶχε ἀναθέσει μὲ ὕποπτες διαδικασίες∙ ὁ νῦν περιφερειάρχης κάλεσε τὴν νεοεκεγεῖσα νὰ ἀναλαβει τὶς εὐθύνες της γιὰ τὴν προώθηση τῶν δημοπρασιῶν καὶ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἐργολάβων γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἔργων. Ἡ λαλίστατη κατὰ τὰ ἄλλα νέα περιφερειάρχης δὲν ἀπάντησε∙ ἡ σιωπή της λέει πολλά, καὶ ἴσως μείνουμε γιὰ χρόνια ἀκόμη χωρὶς τοὺς βιολογικοὺς καθαρισμοὺς τῶν ἀπορριμμάτων καὶ ἴσως δοῦμε πάλι τοὺς δρόμους μας νὰ πλημμυρίζουν μὲ σκουπίδια. Ἀλλὰ καλύτερα εἶναι νὰ περιμενουμε τὶς ἀποφάσεις τῆς φιλοδόξου νέας πολιτικοῦ.

Μιθριδάτῃ καὶ Σπιθριδάτῃ

Ὁ Ἀλέξανδρος ἐμφανίζεται νὰ ἀπαντάει μὲ πολλὰ ἐπιχειρήματα στὴν Τύχη, ὅτι δὲν τὸν εὐνόησε καθόλου στὶς ἐκστρατεῖες του∙ ἀντιθέτως παραθέτει τοὺς τρόπους ποὺ αὐτὴ εὐνόησε τὸν Δαρεῖο γιὰ τὴν ἀνάδειξή του ἀπὸ ταχρυδρόμο τοῦ βασιλέως σὲ κύριο τῶν Περσῶν. «Ἐγὼ δ’εἰς Σοῦσα νικῶν δι’ Ἀρβήλων ἀναβέβηκα»∙ ἐγὼ ἀνέβηκα στὰ Σοῦσα, ἀφοῦ νίκησα στὰ Ἄρβηλα. «Καὶ Κιλικία μοι πλατεῖαν ἀνέῳξεν Αἴγυπτον»∙ καὶ ἡ Κιλικία μοῦ ἄνοιξε πλατὺ δρόμο γιὰ τὴν Αἴγυπτο. «Κιλικίαν δὲ Γράνικος, ὃν Μιθριδάτῃ καὶ Σπιθριδάτῃ νεκροῖς ἐπιβὰς διαπέρασα»∙ καὶ γιὰ τὴν Κιλικία;ὁ Γρανικός, τὸν ὁποῖο διαπέρασα ἀφοῦ σκότωσα τοὺς Μιθροδάτη καὶ Σπίθριδάτη. «Κόσμει σεαυτὴν καὶ σεμνύνου βασιλεῦσιν ἀτρώτοις καὶ ἀναιμάκτοις»∙ νὰ εἶσαι ὑπερήφανη καὶ νὰ σεμνύνεσαι γιὰ τοὺς ἀτρώτους καὶ ἀναίμακτους βασιλεῖς. Εἶχε πλήρη συναίσθηση ὁ Ἀλέξανδρος, μᾶς λέει ὁ Πλούταχρος, γιὰ τὸ πόσο δύσκολα ἐπέτυχε τὶς νίκες τους καὶ τὶς τόσες κατακτήσεις του.

Μέρκελ, στήριξη Ντράγκι

Στὴν ὁλόπλευρη ὑποστήριξη τοῦ Μάριο Ντράγκι προχώρησε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, κατὰ τὴν προχθεσινή συνάντησή τους στὸ Βερολίνο, ὡς ἀπάντηση στὶς φημολογίες γιὰ ἐπιφυλάξεις ἀπέναντί του∙ ἡ καγκελάριος, δήλωσε, ὅτι δὲν σχολιάζει τὰ νέα μέτρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος καὶ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, διότι, ὑπογράμμισε, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἀνεξάρτητη, ἀλλὰ ἔπέμεινε στὴν ἀνάγκη συνεχίσεως τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Εὐρωζώνη καὶ τῆς ἀσκήσεως ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Ἡ Γερμανία καθιστᾶ ἐμφανὲς σὲ ὅλους, ὅτι προτεραιότης τῆς πολιτικῆς της εἶναι ἡ ἐπέκταση τῆς ἀναπτύξεως σὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους της τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς∙ τὰ θέματα οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀφοροῦν τὸν Βόλφακανγκ Σώυμπλε, ὁ ὁποῖος καὶ πλέκει τὸ ἐγκώμιο τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά της. Στὴν διεύρυνση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς ἀποβλέπουν, σὲ πλήρη διαφοροποίηση μὲ τοὺς εὐρωσκεπτικιστὲς στὴν Εὐρώπη∙ ἡ καγκελάριος διαφοροποιήθηκε ἀπὸ αὐτοὺς στὴν Σουηδία.

Ἰράκ, προέλαση Ἰσλαμιστῶν

Ἡ προέλαση τῶν Ἰσλαμιστῶν φαίνεται ὅτι σταμάτησε στὴν Σαμάρα, ἑκατὸ χιλιόμετρα ἀπ’ τὴν Βαγδάτη, ἐνῶ ἐλέγχουν ὁλόκληρο σχεδὸν τὸ βόρειο καὶ δυτικὸ Ἰράκ∙ ἀρχηγὸς τῶν ἀνταρτῶν εἶναι ὁ Σουνίτης Ἂλ Μπἀκρ Ἂλ Μπαγκνταντί, ο ὁποῖος διαβεβαιωνει τοὺς ἄνδρες του ὅτι θὰ ἀνατρέψει τὴν κυβέρνηση τῆς χώρας. Τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἐξέδωσε ἀπόφαση καταδίκης τῆς ἀνταρσίας καὶ διακοπῆς τῶν ἐπιχειρήσεων, ἀλλὰ χωρὶς ἄμεσο ἀποτέλεσμα∙ ἡ Τουρκία ἀνησυχεῖ περισσότερο, ἐνῶ ὁ ὑπουργός της Ἐξωτερικῶν δήλωσε ὅτι κανεὶς δὲν προσβάλλει τὴν Τουρκία, μετὰ ἀπὸ διαβουλεύσεις, διότι οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν καταλάβει τὸ τουρκικὸ προξενεῖο στὴν Μοσούλη καὶ κρατοῦν ὀγδόντα Τούρκους ὑπηκόους αἰχμάλωτους, ἂν καὶ δίδουν διαβεβαιώσεις ὅτι εἶναι καλὰ στὴν ὑγεία. Τὸ πρόβλημα εἶναι, τὸ ποιὸς θὰ ἀνακόψει τὴν προέλαση τῶν Σουνιτῶν, διότι αὐτοὶ συγκεντρώνουν τοὺς πιὸ μαχητικοὺς Ἰρακινούς∙ οἱ Σιίτες εἶναι ἡ πλειοψηφία καὶ ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία, ἀλλὰ εἶναι ἄμαχοι στρατιωτικά.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἐξαίρεση τὴν μεγάλη ἄνοδο στὴν Μόσχα καὶ στὴν Βομβάη γιὰ μία βδομάδα καὶ περισσότερο∙ τὸ εὐρὼ διατηρηθηκε σταθερό, 1,3526 δολλάρια καὶ 138,0965 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1261,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 111,71, λόγω τῶν γεγονότων στὸ Ἰράκ. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι ἀποκαθιστοῦν τὴν ἐμπιστοσύνη τους γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μετὰ τὰ μέτρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τὶς προοπτικὲς γιὰ πρόσθετα, ἂν χρειασθεῖ∙ στὴν Ἀσία ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Πεκίνου γιὰ προώθηση τῆς μέτρων ἐνισχύσεως τῆς ἀγορᾶς καὶ τονώσεως τῆς ἀναπτύξεως στὶς καθυστερημένες περιοχές, ἀλλάζουν τὸ κλίμα τῶν ἀγορῶν, ἂν καὶ ἡ Σαγκάη κινεῖται σταθεροποιητικά. Ὁ πόλεμος στὸ Ἰρὰκ δὲν φαίνεται νὰ ἐπηρεάζει τὶς ἀγορές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν προθεσμιακῶν ἀγορῶν πετρελαίου, ὅπου παρουσιάζεται μικρὴ αὔξηση τῶν τιμῶν του∙ πολλοὶ εὐελπιστοῦν ὅτι θὰ ἐλέγξει τὴν κατάσταση ἡ κυβέρνηση τῆς Βαγδάτης.

Συμφωνίες, Κίνας, Ἰταλίας

Πολλὲς συμφωνίες συνεργασίας ὑπέγραψε ἡ Ἰταλία μὲ τὴν Κίνα, κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὴν μεγάλη χώρα∙ ἀπὸ ἰταλικῆς πλευρᾶς ὑπέγραψε ἡ μεγάλη ἑταιρεία προηγμένης τεχνολογίας Finmecanica, καὶ ἀφοροῦν, ἡ μία τὴν προμήθεια πενῆντα ἑλικοπτέρων Augusta καὶ ἡ ἄλλη συστημάτων τηλεκινήσεως τῶν σιδηροδρόμων. Ὁ Ματτέο Ρέντσι ἔγινε δεκτὸς ἀπ’ τὸν πρόεδρο Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουρωγή της Λὴ Κιτσιάνγκ∙ ἡ Ρώμη ἐπιχειρεῖ τὴν διεύρυνση τῶν σχέσεών της μὲ τὸ Πεκῖνο, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, καθὼς ἐπὶ διετία βρίσκεται στὰ ὅρια τῆς ἐπιβολῆς μνημονίου. Μοναδική της ἐλπίδα εἶναι ἠ ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων, ὅπως ἐκεῖνοι τῆς προηγμένης τεχνολογίας καὶ διαθέτει ἀρκετοὺς κυρίως στὴν Βόρεια Ἰταλία∙ διαφορετικὰ δὲν ὑπερβαίνει τὴν βαθειὰ κρίση.

Ἰσραήλ, ἀκραῖος πρόεδρος

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ρουβλὴν Ρίβιν, ἀκραίου ἐθνικιστοῦ καὶ θερμοῦ ὀπαδοῦ τοῦ μεγάλου Ἰσραήλ, ὡς προέδρου τῆς χώρας, φαίνεται ὅτι προκαλεῖ σοβαρὴ ἀνατροπὴ στὴν πολιτικὴ ἰσορροπία του∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἡττήθηκε στὶς ψηφοφορίες στὴν Κνεσέτ, ἀλλὰ ἀκόμη χειρότερα βλέπει τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα καὶ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Παλαιστινίους νὰ ἐνισχύονται. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων θεωρεῖται πολὺ πιὸ δύσκολη, ἔστω κι ἂν ὁ πρόεδρος δὲν ἔχει οὐσιαστικὲς ἁρμοδιότητες στὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας, πλὴν τοῦ δικαιώματος διορισμοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅταν δὲν ὑπάρχει πλειοψηφία∙ τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα αἰσθάνονται ἐνισχυμένα ἀπ’ τὴν ἐκλογὴ καὶ πιέζουν γιὰ ἐπέκταση τοῦ ἐποικισμοῦ στὴν Δυτικὴ ὄχθη καὶ σὲ σκληρὰ ἀντίποινα κατὰ τῆς Λωρίδος τῆς Γάζης, ἂν ἐξαπολύουν ἀπὸ ἐκεῖ ρουκέτες. Δύσκολα τὰ πράγματα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.