Σεβασμὸς ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ ζωῆς

Οἱ ἀντεγκλήσεις στὴ Βουλή, μὲ ἀφορμὴ τὴν παρέμβαση δύο βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπὲρ τοῦ καταδικασθέντος τρομοκράτου, ἔχουν βαθύτερες ρίζες∙ οἱ ἀντιπολιτευόμενοι ἐπικαλέστηκαν τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ τραυματίου σὲ κατ’ οἶκον θεραπεία. Ἕνας τους μάλιστα δήλωσε ὅτι θὰ ὑπερασπιζόταν καὶ τὰ δικαιώματα τῶν χουντικῶν, ἀλλὰ ὅταν κάποιοι δεξιοὶ ἀναφέρονταν σὲ αὐτά, τοὺς κατακεραύνωναν ὡς χουντικούς∙ εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἄλλο εἶναι τὸ πρόβλημα, οἱ ψῆφοι τῆς ἀκροαριστερᾶς καὶ τῶν ὀργανώσεών τους καὶ οἱ ἀποδεδειγμένες ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις τους. Ἄλλωστε εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ πατέρας τῆς ὑστερικῆς, ἔχει ὑπεραπιστεῖ στὰ δικαστήρια ὅλους σχεδὸν τοὺς τρομοκράτες καὶ μόνο ὅταν ἔγινε ἀρχηγὸς κόμματος, διέκοψε παραδίδοντας τὴν σκυτάλη στὴν κόρη του∙ τὰ γνωστὰ κυκλώματα τῶν διασυνδέσεών τους μετροῦν.

Ἀνάπτυξη, μόνη διέξοδος

Τὴν ἀνάπτυξη ὡς μόνης διεξόδου γιὰ τὴν Ἑλλάδα πρόβαλε ὁ πρωθυπουργὸς στὴν ὁμιλία του στὴν Λισαβῶνα, ὅπου ὅλοι ἀναγνώρισαν τὶς ἐπιτυχίες μας, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ἡ παράταση τῆς λιτότητος πλήττει τὴν δημοκρατία καὶ ἐξαντλεῖ τὴν ἀντοχὴ τῶν φορολογουμένων, ἐνῶ μὲ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν παραγωγικῶν δυνατοτήτων ἑκάστης χώρας ἐνισχύονται οἱ δημοκρατικοὶ θεσμοί. Στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ ὁ ὑπουργὀς Οἰκονομικῶν παρουσιάζει τὸ πρόγραμμα ψηφίσεως τῶν προαπαιτουμένων, ἐντὸς τῶν ὁρισθεισῶν προθεσμιῶν, καὶ τῆς ἀνατύξεως∙ ἡ κυβέρνηση προγραμματίζει νέα ἔξοδο στὶς ἀγορὲς γιὰ δεύτερη φορά, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐπιλογή της, ὅταν τὸ κρίνει ἀπαραίτητο, ἐνῶ ἤδη τὰ ἐπιτόκια εἶναι ἄκρως ἀνταγωνιστικά. Οἱ ἐπισκέψεις τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν συνεχίζονται καὶ ἀναμένεται ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς πρόεδρος τῆς Morgan Stanley, ὁ ὁποῖος θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ ἐπενδύσεις τῆς μεγάλης τραπέζης καὶ ὁ ἀντιπρόεδρός του μὲ Ἕλληνες τραπεζίτες.

Δῶρα Κινέζου πρωθυπουργοῦ

Τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Πειραιᾶ σὲ πρῶτο λιμάνι τῆς Μεσογείου βλέπει ὁ Κινέζος πρωθυπουργός, ποὺ φθάνει γιὰ τριήμερη ἐπίσημη ἐπίσκεψη∙ ὁ Λῆ Κετσιὰνγκ στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ θὰ συζητήσει τὴν ἐπέκταση τῶν ἐγκαταστάσεων στὸν Πειραιᾶ καὶ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ ΟΛΠ, ὅπως καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντός του γιὰ τὰ δίκτυα τοῦ ΟΣΕ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Κρήτης, τὸν χῶρο τοῦ ὁποίου θὰ ἐπσκεφθοῦν οἱ δύο ἄνδρες. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ μεταφορὰ κινεζικῶν προϊόντων ἀπ’ τὴν COSCO, τῶν Huawei, ZTE, ἀλλὰ τῶν Hewlett Packard καὶ SONY, ἐνῶ οἱ δύο πρῶτες ἐγκαθιστοῦν κέντρα συναρμολογήσεως τῶν προϊόντων τους στὴν Ἑλλάδα, μὲ προορισμὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ὁ Λῆ Κιτσιάνγκ, σὲ ἄρθρο του σὲ ἑλληνικὴ ἐφημερίδα, προβάλλει τὴν ἰδιαιτερότητα τῶν δύο λαῶν, μὲ τοὺς μεγάλους πολιτισμοὺς καὶ μὲ σημαντικὴ ἐπίδραση στὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος, ὡς συνδετικὸ κρίκο.

Ἔσοδα ἀποστράτων Ναυτικοῦ

Οἱ ἔρευνες στὴν λίστα Λαγκάρντ καὶ στὶς ἄλλες ἀποκαλύπτουν πλούσια συγκομιδή∙ ἀρκετοὶ ἀπόστρατοι ἀξιωματικοί, τοῦ Ναυτικοῦ σὲ πρώτη φάση, βρίσκονται μὲ πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ περιουσία ἢ πολλὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες τουλάχιστον. Οἱ ἔρευνες τοῦ ΣΔΟΕ ἐντόπισαν τὰ πρόσωπα αὐτά, μὲ μεγάλη περιουσία καὶ πολυτελῆ ζωή, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν μποροῦν νὰ τὴν δικαιολογήσουν ἀπ’ τὶς φορολογικές τους δηλώσεις∙ οἱ περισσότεροι ἄρχισαν τὶς συζητήσεις γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν χρημάτων στὸ δημόσιο, ὥστε νὰ ὑποστοῦν καὶ τὶς λιγώτερες συνέπειες. Τὸ «περίεργο» τῆς ἱστορίας, ὅλοι τους εἶχαν χρηματίσει μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν προμήθεια ὁπλικῶν συστημάτων καὶ εἶχαν ὑπογράψει τὶς σχετικὲς συμβάσεις∙ πῆραν κι αὐτοὶ κάτι γιὰ τὸν ὑπερβολικὸ κόπο τους!

Ὁ σατανιστὴς τῆς Γλυφάδας

Ὁ δολοφόνος τῆς Γλυφάδας, ὁ ὁποῖος σκότωσε ἀνήμερα τοῦ Πάσχα μία ἄστεγη γυναῖκα σὲ παγκάκι στὴν κεντρική της πλατεῖα καὶ προσπάθησε νὰ ἐξαφανίσει τὰ ἴχνη του, συνελήφθη∙ πρόκειται γιὰ νέο 22 ἐτῶν, σατανιστή, ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ ἐξευμενίσει τὸν Σατανᾶ καὶ προετοιμαζόταν γιὰ ἄλλο ἔγκλημα μεθαύριο μὲ τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο. Οἱ λεπτομέρειες εἶναι ἀνατριχιαστικές, θυμίζουν τὴν ἄλλη περίπτωση τῶν σατανιστῶν πρὸ εἰκοσαετίας∙ στὶς πιὸ μαῦρες ἐποχὲς τοῦ Μεσαίωνος μᾶς ὁδηγοῦν αὐτὰ τὰ φαινόμενα, μὲ τὶς μανιχαϊστικὲς ἀντιλήψεις καὶ τὴν λατρεία ἀκραίων δυνάμεων τοῦ κάτω κόσμου. Ἡ προπαγάνδα τοῦ ἀπολύτου καλοῦ ἀπ’ τὴν μία καὶ τοῦ ἀπολύτου κακοῦ ἀπ’ τὴν ἄλλη εὐνοεῖ τὴν ἐμφάνιση παροιμοίων ἀκραίων φαινομένων.

Ἀνερρήγνυντο δ’ Ἰλλυριοὶ

Τὶς στασιαστικὲς κινήσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Μακεδονίας, τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἑλληνικῶν πόλεων καὶ τὶς ἐξεγέρσεις τῶν βαρβαρῶν, ἀναφέρει ὁ Ἀλέξανδρος ὅτι ἦταν τὰ πρῶτα του προβλήματα∙ ἦταν μόλις εἴκοσι ἐτῶν, ὅταν ἀνέλαβε τὴν βασιλεία, καὶ ὅλοι τὸν θεωροῦσαν εὔκολη λεία. «Καὶ συνῆπτον αἱ Ἀθῆναι τὰς χεῖρας ὀρέγουσαι»∙ καὶ συμμάχησαν αἱ Ἀθῆναι μὲ τὰς Θήβας ὀρεγόμεναι τὴν πανελλήνια κυριαρχία. «Πᾶσα δ’ ὕπουλος ἦν ἡ Μακεδονία πρὸς Ἀμύνταν ἀποβλέπουσα καὶ τοὺς Ἀερόπου παῖδας»∙ ὅλη δὲ ἡ Μακεδονία ἦταν ὕποπτη καὶ ἀπέβλεπε πρὸς τὸν Ἀμύντα καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Ἀερόπου, τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας. «Ἀνερρηγνύντο δ’ Ἰλλυριοί, καὶ τῶν Σκυθῶν ἐπῃωρεῖτο τοῖς προσοίκοις νεωτερίζουσι»∙ καὶ ἑτοιμάζονταν γιὰ ἀποστασία οἱ Ἰλλυριοί, καὶ οἱ Σκύθες προσήγγιζαν τοὺς γείτονές τους γιὰ ἀπόσπαση ἀπ’ τὴν Μακεδονία. Ὁλόκληρο τὸ βασίλειο τοῦ Φιλίππου, μὲ τὶς κατακτήσεις του μέχρι τὸν Ἴστρο καὶ τὴν Ἀδριατική, κινδύνευε μὲ πλήρη κατάρρευση.

Κάμερον, μάχη ἐσωτερικοῦ

Τὴν διατήρηση μέρους τῆς δημοτικότητός του στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Βρεταννίας ἐπιχειρεῖ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον, μὲ τὴν προβολὴ τῆς ἀντιθέσεως γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς∙ τὸ γνωρίζει ἄριστα ὅτι, μετὰ τὴν ἀνεπιφύλακτη ὑποστήριξη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, δὲν ὑπάρχει δύναμη στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ ἀνακόψει τὸν Λουξεμβούργιο πολιτικό. Μάλιστα ἡ πλειοψηφία προαλείφεται πολὺ μεγάλη, καθὼς ὅλα τὰ φιλοευρωπαϊκὰ κόμματα θὰ τὸν στηρίξουν∙ στὴν Βρεταννία ὅμως ὁ πρωθυπουργός της βρίσκεται μπροστὰ σὲ νέα ἀποτυχία, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κόμματός τους στὶς εὐρωεκλογές. Οἱ Βρεταννοὶ καλοῦνται ἐπιλέξαι, εἴτε τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν ἀναζήτηση τῆς αὐτοκρατορίας τους ἢ τῆς ἀτλαντικῆς ἐπικαλύψεως, εἴτε τὴν πλήρη ἐνσωμάτωση στὴν Εὐρώπη. Μέση λύση δὲν ὑπάρχει πλέον, ἀλλὰ καιροφυλακτοῦν οἱ ἀντιευρωπαϊστὲς στὴν χώρα του, μετὰ τὴν νίκη τους στὶς εὐρωεκλογὲς καὶ τὴν συστηματικὴ καλλιέργεια ἐθνικιστικῶν συνθημάτων.

Ἰράκ, ἄμυνα κυβερνητικῶν

Στὴν ἄμυνα τῆς Βαγδάτης καὶ στὴν προστασία τῶν μεγάλων διυλιστηρίων τῆς χώρας ἐπιδίδεται ἡ ἰρακινὴ κυβέρνηση, καθὼς οἱ Ἰσλαμιστὲς κερδίζουν συνέχεια ἔδαφος ∙ ἤδη πολιορκεῖται τὸ μεγαλύτερο διυλιστήριο τοῦ Ἰράκ, βορείως τῆς πρωτευούσης, ἐνῶ μὲ τὸν Σιίτη πρωθυπουργὸ συντάσσονται καὶ ὅσοι Σουνῖτες ἦταν ἐναντίον τοῦ Σαντὰμ Χουεΐν. Ὁ μοναδικὸς πρόθυμος σύμμαχος τῆς Βαγδάτης παραμένει ἡ ἰρανικὴ κυβέρνηση, ὁ ὁποία ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή της στὸ καθεστώς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά της νὰ μὴν ἐπιτρέψει τὴν κατάληψη τῶν ἱερῶν τόπων τῶν Σιιτῶν στὴν χώρα∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀκόμη δὲν ἀποφάσισαν τὸ ποιὰ στάση θὰ τηρήσουν, μᾶλλον ἐπειδὴ πληρώνουν τώρα τὰ προηγούμενα λάθη τους. Εἶχαν ἀπαγορεύσει τὴν χρησιμοποίηση ἀξιωματικῶν τοῦ Σαντὰμ στὸν νέο ἰρακινὸ στρατὸ κι αὐτὸς ἔμεινε χωρὶς ἔμπειρα στελέχη∙ χρηματοδότησαν ἀφειδῶς τοὺς Σουνῖτες ἀντάρτες τῆς Συρίας καὶ αὐτοὶ χρησιμοποίησαν τοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ Σαντάμ, οἱ ὁποῖοι καταλαμβάνουν τώρα τὴν χώρα τους.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ ἐλαφρῶς πτωτικὲς στὶς Σαγκάη, Βομβάη καὶ Μόσχα∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1.3566 δολλάρια καὶ βελτιωμένο κάπως στὰ 138,6450 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1269 καὶ τὸ πετρέλαιο, 113,54. Ἡ παράταση τῶν συγκρούσεων στὸ Ἰρὰκ δὲν φαίνεται νὰ προβληματίζει ἀρκετὰ τοὺς ἐπενδυτὲς οἱ ὁποῖοι δείχνουν νὰ πιστεύουν, ὅτι δὲν θὰ προσλάβει εὐρύτερες διαστάσεις, ἐνῶ χαρακτηρίζουν εὐοίωνο μήνυμα τὶς προοπτικὲς ἐκεχειρίας στὴν Οὐκρανία∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ πληροφορίες ὅτι ἐπιλέγεται ὁριστικὰ πλέον ὁ Ζὼν Κλὼντ Γιοῦνκερ γιὰ τὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς προσφέρει ἀέρα στὶς ἀγορές, ὅτι θὰ ἐφαρμοσθεῖ ἀμέσως ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτική. Ἄλλωστε τὸ αἴτημα γιὰ ἐλάφρυνση τῆς λιτότητος ὑπέβαλαν ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ ὁ Ματτέο Ρέντσι. Γαλλία καὶ Ἰταλία αἰσθάνονται ἀσφυκτικὲς τὶς πιέσεις στὴν οἰκονομία τους ἀπ’ τὰ δημοσιονομικὰ μέτρα∙ μᾶλλον ἀποδέχεται τὸ αἴτημα καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ.

Βιέννη, γιὰ πυρηνικὰ Ἰρὰν

Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν ἐπανελήφθησαν στὴν Βιέννη, μεταξὺ τῆς Τεχεράνης καὶ τῶν πέντε μεγάλων, σὺν τὴν Γερμανία∙ ἡ ἀτμόσφαιρα ὅμως εἶναι διαφορετικὴ καὶ ἡ προσέγγιση Ἀμερικανῶν καὶ Περσῶν σημαντική. Ἡ ἐξέγερση τῶν Σουνιτῶν τοῦ Ἰρὰκ καὶ ἡ ἀπειλή τους γιὰ κατάληψη τῆς Βαγδάτης ἔχει ἀλλάξει τὰ δεδομνα∙ τὸ σιιτικὸ θρησκευτικὸ καθεστὼς μόνο πλέον διαθέτει τὴν ἐπαρκῆ στρατιωτικὴ δύναμη γιὰ ἀντιπαράθεση πρὸς τοὺς Σουνίτες ἀντάρτες, ἀλλὰ μὲ τὴν ὀργάνωση τῶν πρώην ἀξιωματικῶν τοῦ Σαντὰμ Χουσεΐν. Ἡ ἱστορία παίζει τὰ δικά της παιχνίδια∙ ἡ Οὐάσιγκτον ὑποχρεώνεται σὲ πλήρη ἀναδίπλωση στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς∙ ἔτσι τὸ πρόβλημα τῶν πυρηνικῶν σταθμῶν τοῦ Ἰρὰν περνάει σὲ δεύτερη μοῖρα, ἂν ὄχι καὶ παραμερίζεται μπροστὰ στὰ νέα γεγονότα.

Οὐκρανία, πρὸς ἐκεχειρία

Τὴν ὑπόσχεση γιὰ κήρυξη ἐκεχειρίας στὶς ρωσόφωνες ἐπαρχίες ἔδωσε ὁ Πέτρος Ποροσένκο, σὲ συνομιλία του μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποιῦτιν, ἐκφράζοντας ταυτοχρόνως τὴν ἐλπίδα, ὅτι θὰ τὴν σεβαστοῦν καὶ οἱ αὐτονομιστές, ἐνῶ ζήτησε συγνώμην γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τῶν δύο Ρώσων δημοσιογράφων, διαβεβαιώνοντας ὅτι θὰ γίνουν ἔρευνες∙ γιὰ πρώτη φορὰ διαγράφονται προοπτικὲς γιὰ ἀποκλιμάκωση τῆς κρίσεως καὶ τὴν ἔναρξη διαλόγου μεταξὺ τοῦ Κιέβου καὶ τῶν αὐτονομιστῶν, ὅπως πίεζε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ ἡ Γερμανία. Τὸ ἀδιέξοδο στὸ μέτωπο εἶναι ἐμφανέστατο, καθὼς οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις δὲν ἔχουν σημειώσει καθόλου πρόοδο ἐπὶ δίμηνο, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ αὐτομόληση ἀνδρῶν τους στοὺς αὐτονομιστές∙ τὸ ἄλλο θέμα εἶναι ὁ ἔλεγχος ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῶν ἀκροδεξιῶν ἐνόπλων τοῦ Κιέβου. Στὸν ἀφοπλισμό τους θὰ κριθεῖ ἡ ἠρεμία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.