Κατανόηση ἀπὸ Γιούρογκρουπ γιὰ Ἑλλάδα

Τὸ Γιούρογκρουπ ἐξέφρασε τὴν κατανόησή του πρὸς τὸν Γκίκα Χαρδούβελη, γιὰ τὴν ἀνοχὴ ὀλίγου χρόνου γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν προαπαιτουμένων, ἀλλὰ καὶ τὴν πεποίθησή του ὅτι αὐτὴ θὰ γίνει κανονικά∙ ἄλλωστε ὅλοι ἀναγνωρίζουν ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος βελτιώθηκε σημανικὰ καὶ θεωροῦν ὅτι εἶναι εὔκολη ἡ ἔξοδός της στὶς ἀγορές, ὅταν μάλιστα ἔχει τὴν συμπαράσταση τῆς Κίνας, στὶς κεφαλαιαγορὲς τῆς ὁποίας δὲν προσφεύγει μόνο ἡ Ρωσία, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότερες ἀναδυόμενες οἰκονομίες ἀπ’ τὸ Μεξικὸ καὶ τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ μέχρι τὴν Ἀφρικὴ καὶ Ἀσία. Στὸ Λουξεμβοῦργο τὸν τόνο ἔδωσε ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε, ὁ ὁποῖος ζήτησε τὴν ἐπίδειξη σεβασμοῦ πρὸς τὴν Ἑλλάδα γιὰ ὅσα ἔκανε καὶ ὅσα δεσμεύεται νὰ κάνει. Ἡ πρώτη παρουσία τοῦ ὑπουργοῦ ἦταν ἐπιτυχημένη.

Κίνα, Ἑλλάς, πολιτιστικὰ

Ὁ πανάρχαιος πολιτισμὸς τῆς Κίνας καὶ τῆς Ἑλλάδος ἀποβαίνει ὁ κύριος συνεκτικὸς κρίκος τῶν δύο λαῶν, μὲ τὴν ἀναντικατάστατη συνεισφορά του στὴν παγκόσμια ἱστορία∙ οἱ Λῆ Κετσιὰνγκ καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔθεσαν τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς οἰκονομικῆς, τεχνολογικῆς, ναυτιλιακῆς, ἐμπορικῆς καὶ πολιτιστικῆς συνεργασίας σὲ πολλοὺς κλάδους καὶ τὴν ὑπογραφὴ 19 συμφωνιῶν. Ὁ πρωθυπουργὸς ξενάγησε τὸ βράδυ τὸν φίλο του στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως, ὅπου τοῦ παρέθεσε δεῖπνο, ἐνῶ σήμερα ἐγκαινιάζουν μαζὶ ἐπέκταση τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς COSCO στὸ Ἰκόνιο καὶ συμπόσιο γιὰ τὴν συνεργασία τῶν δύο χωρῶν στὸν Πειραιᾶ∙ ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς θὰ γίνει δεκτὸς ἀπ’ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ θὰ συναντηθεῖ μὲ τοὺς Εὐάγγελο Μεϊμαράκη, Ἀλέξη Τσίπρα καὶ Εὐάγγελο Βενιζέλο, ἐνῶ αὔριο θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Κρήτη μαζὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, καὶ ἰδαιτέρως τὴν Κνωσό, τὸ Μουσεῖο τοῦ Ἡρακλείου καὶ τὸ χῶρο τοῦ ἀεροδρομίου Καστελλίου.

Διασφάλιση τῆς ἀναπτύξεως

Ἡ διασφάλιση τῆς μεταβάσεως τῆς Ἑλλάδος στὴν ἀνάπτυξη καυοχυρώθηκε μὲ τὶς χθεσινὲς εἰδήσεις∙ ὁ Λῆ Κετσιὰνγκ δεσμεύθηκε ὅτι οἱ ἐπενδυτικοὶ οἶκοι τῆς Κίνας θὰ ἀγοράζουν ἑλληνικὰ ὁμόλογα –καθὼς οἱ ἀγορές της ἀναδεικνύονται πλέον στὴν πρώτη θέση παγκοσμίως μετὰ καὶ τὴν στροφὴ τῆς Ρωσίας πρὸς αὐτές, ἐξ αἰτίας τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως-, ὁ Εὐρωπαϊκὸς Μηχανισμὸς Σταθερότητος καὶ ὁ οἶκος Moody’s ἀναγνώρισαν τὴν πρόοδο τῆς χώρας καὶ παραδέχθηκαν τὴν ἐπίτευξη ρυθμοῦ ἀναπτύξεως φέτος. Τὰ μηνύματα ἔχουν μεγαλύτερη σημασία καὶ αὐτὰ ἐξηγοῦν τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων πλέον∙ ὁ Πειραιᾶς ἐξελίσσεται στὸ μεγαλύτερο λιμάνι τῆς Μεσογείου καὶ ἡ χώρα στὸν κύριο διαμετακομιστικὸ διάδρομο ἀπ’ τὴν Ἀσία πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ ἀντιστρόφως, ἐνῶ ἡ συνεργασία στοὺς κλάδους προηγμένης τεχνολογίας μετατρέπεται σὲ δεύτερο ἐφαλτήριο, μετὰ τὸν τουρισμό, γιὰ τὴν ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας μας. Ἡ πεποίθηση πλέον εἶναι δεδομένη ὅτι ἦρθε τὸ τέλος τῶν μνημονίων.

Πορεία ἀκαλύπτων ἐπιταγῶν

Οἱ ἀκάλυπτες ἐπιταγὲς ἀνῆλθαν, κατὰ τὸ πρῶτο πεντάμηνο, στὰ 160 ἑκατομμύρια εὐρώ, ἀλλὰ ἦταν οἱ μισὲς περίπου ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ πρώτου πενταμήνου πέρυσι, 300 ἑκατομμύρια. Ἡ διαφορὰ εἶναι πολὺ μεγάλη καὶ καταγράφει τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὅταν μέχρι τὸ προηγούμενο ἔτος αὐξάνονταν συνέχεια ἐπὶ τετραετία∙ οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς θεωροῦν τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ ὡς ἀπόδειξη, ὅτι τὸ δεύτερο τρίμηνο ἀρχίζει ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Ἡ βρώμικη προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς φαίνεται στὴν παρουσίαση τῶν στοιχείων, προβάλλουν τὸ ἀπόλυτο ποσὸ τοῦ πενταμήνου καὶ ἀγνοοῦν τὴν σύγκριση μὲ τὸ προηγούμενο ἔτος∙ χειρότερη ὑπονόμευση τῆς οἰκονομίας της δὲν ἔχει ὑποστεῖ ἄλλη χώρα στὴν ἱστορία, ὅσο ἡ δική μας ἀπ΄ τὴν διαπλοκή.

Παιχνίδα μὲ τὶς συντεχνίες

Τὰ παιχνίδια μὲ τὶς συντεχνίες, γιὰ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση, θυμοῦνται οἱ Πασόκοι ὑπουργοί καὶ κάνουν διάφορα, διαφορετικὰ ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική∙ ἔτσι ὁ ὑπουργὸς Παιδείας θυμᾶται ὅτι δὲν ψήφισε τὸν προϋπολογισμό, ὁπότε ποιὸν προϋπολογισμὸ θὰ ἐφαρμόσει; δὲν μᾶς λέει. Ἄλλος διαφωνεῖ μὲ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΥΑΘ, ἀλλὰ ἔχει ψηφίσει καὶ ὑποστηρίξει στὴν Βουλή, ὡς Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπροσωπος,τὸν σχετικὸ νόμο! Ἄλλοι, ἄλλα, ἀπευθύνονται στοὺς παλιοὺς ψηφοφόρους τους τρωκτικὰ τοῦ δημοσίου ταμείου καὶ τοὺς λένε, κλείνοντάς τους τὸ μάτι, «θὰ σᾶς ξαναπάρουμε, ὅπως πρίν»∙ «φύσιν πονηρὰν μεταβαλεῖν οὐ ῥᾳδιον», ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι. Ὅσα λένε τὰ παίρνουν πίσω τὴν ἄλλη στιγμή, ἀλλὰ κάτι μένει σκέπτονται.

Κενοὶ Φιλίππου θησαυροὶ

Μετὰ τὴν ἐξιστόρηση τῆς ἀναταραχῆς στὸ κράτος του, μόλις ἔγινε βασιλεύς, ὁ Ἀλέξανδρος ἀναφέρεται στὰ οἰκονομικά του∙ ὁ Φίλιππος εἶχε ἀφήσει ἄδεια τὰ ταμεῖα καὶ καταχρεωμένη τὴν βασιλεία του. «Κενοὶ δ’ οἱ Φιλίππου θησαυροὶ χρημάτων»∙ ἄδειοι ἦταν χρημάτων οἱ θησαυροὶ τοῦ Φιλίππου. «Καὶ προσῆν ἔτι δάνειον, ὡς Ὀνησίκριτος ἱστορεῖ, διακοσίων ταλάντων»∙ καὶ συνῆψε δάνειο, ὅπως ἱστορεῖ ὁ Ὀνησίκριτος, διακοσίων ταλάντων. «Ἐν τοσαύτῃ πενίᾳ καὶ πράγμασι ταραχὰς ἔχουσι μειράκιον ἄρτι τὴν παιδικὴν παραλλάττον ἡλικίαν»∙ αὐτὴν τὴν πενία καὶ ἀνατααραχὴ στὸ κράτος ἀντιμετώπιζε ἐνῶ μόλις εἶχε περάσει τὴν παιδική του ἡλικία. «Ἐθάρρησεν ἐλπίσαι Βαβυλῶνα καὶ Σοῦσα»∙ πῆρε τὸ θάρρος κατακτῆσαι τὴν Βαβυλῶνα καὶ τὰ Σοῦσα. «Μᾶλλον δὲ τὴν πάντων ἀνθρώπων ἀρχὴν εἰς νοῦν ἐμβάλλεσθαι»∙ μᾶλλον δὲ τὴν ἐξουσία ὅλων τῶν ἀνθρώπων σκεπτόταν. «Τοῖς τρισμυρίοις, οἶμαι, πεζοῖς καὶ τετρακισχιλίοις ἱππεῦσι πιστεύσας»∙ πιστεύων στοὺς τριμύριους πεζοὺς καὶ τοὺς τέσσερες χιλιάδες ἱππεῖς.

Μέρκελ, ἐμμονὴ σὲ ἀνάπτυξη

Ἡ διαφορὰ τοῦ Βερολίνου μὲ τοὺς ἄλλους ἑταίρους του ἑστιάζεται σὲ ἕνα θέμα, στὴν ἄμβλυνση τῶν δημοσιονομικῶν κριτηρίων καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων∙ ἀντιθέτως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ὑπερακοντίζει στὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ κινεῖται ἤδη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς Πέμπτης προβλέπεται ὅτι θὰ ἀνάψει τὸ πράσινο φῶς γιὰ πρόσθετα μέτρα ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος, ἐὰν δὲν ἐπαρκέσουν τὰ ἤδη ἐξαγγελθέντα∙ ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἡ καγκελάριος φοβᾶται, ὅτι, ἐὰν χαλαρώσει ἡ δημοσιονομικὴ πολιτική, τότε θὰ σταματήσουν στὶς νότιες χῶρες οἱ ματαρρυθμίσεις καὶ περισσότερο στὴν Γαλλία καὶ στὴν Ἰταλία∙ ἀντιθέτως, ὅσο προωθοῦνται οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ καλύπτονται οἱ δημοσιονομικοὶ στόχοι, τόσο γίνονται δεκτὲς οἱ προτάσεις γιὰ μείωση τῶν φορολογικῶν ἐπιβαρρύνσεων. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τῆς χώρας μας καὶ τὸ πειστικώτατο ἐπιχείρημα τοῦ πρωθυπουργοῦ μας∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ὁδηγεῖ σὲ μειώσεις τῆς φορολογίας.

Ἰράκ, παρέμβαση Ἀμερικανῶν

Τὴν παρέμβασή τους στὸ Ἰρὰκ προετοιμάζουν οἱ Ἀμερικανοί, μὲ ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς ἀεροπλάνων χωρὶς πιλότους∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συναντήθηκε μὲ τοὺς ἡγέτες τοῦ Κογκρέσσου καὶ ἀναζήτησαν τρόπους παρεμβάσεως, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς Γερουσίας, διότι ἀνακύπτουν πολλὰ χρονοβόρα προβλήματα καὶ ἀποφασίσθηκε ἡ παρέμβαση, ἀλλὰ χωρὶς τὴν χρησιμοποίηση πεζικῶν δυνάμεων. Στὸ Ἰρὰκ συνεχίζονται οἱ σκληρὲς μάχες στὰ διυλιστήρια Μπαϊτζὶ τῆς Βαγδάτης, ὅπου οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις βρίσκονται σὲ μειονεκτικὴ θέση∙ μοναδική της ἐλπίδα παραμένει ἡ παρέμβαση τῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν τοῦ Ἰράν, γιὰ τὴν προστασία τῶν ἱερῶν τόπων τοῦ σιιτισμοῦ. Στὴν Οὐάσιγκτον πληθαίνουν οἱ διαμαρτυρίες κατὰ τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ, τὸν ὁποῖο οἱ ἴδιοι εἶχαν ἐπιλέξει πρὸ δεκαετίας, ἀλλὰ τώρα τὸν θεωροῦν ἀνίκανο νὰ ἀνταπεξέλθει στὴν κρίση∙ οἱ Σουνῖτες δείχνουν ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν κατάληψη τῆς πρωτευούσης, διότι φοβοῦνται ὅτι δὲν θὰ μποροῦν νὰ τηρήσουν τὴν τάξη. Πάντως οἱ τιμὲς πετρελαίου παραμένουν σταθερές.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ σταθερὲς στὴν Μόσχα καὶ στὴν Βομβάη καὶ πτωτικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3619 δολλάρια καὶ στὰ 138,6880 γιέν, περισσότερο ὁ χρυσός, 1282 καὶ τὸ πετρέλαιο, 114,57. Οἱ προβλέψεις τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ χαμηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως, ἦταν ἀναμενόμενες καὶ δὲν ἐπηρέασαν τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ περισσότερο αὐτοὶ ἔχουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ κατὰ πόσο θὰ ἐπαναρχίσει ἡ FED τὴν ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς οἰκονομίας∙ οἱ ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκρουπ δὲν ἀνησυχοῦν σχεδὸν καθόλου τὶς ἀγορές, καθὼς προβλέπεται ἡ ἔγκριση τῆς ἀναπτξιακῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς ἄλλης ἑβδομάδος. Οἱ συγκρούσεις στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Οὐκρανία δὲν ἐπηρεάζουν τὶς συναλλαγές, οἱ ὁποῖες δείχνουν ὅτι δὲν φοβοῦνται γιὰ ἐπέκταση τῆς ἀναταραχῆς, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου κινοῦνται σὲ σταθερὰ ἐπίπεδα μᾶλλον, παρὰ τὸν μικρὸ περιορισμὸ στὴν ἰρακινὴ παραγωγή.

Φαρμακευτικὴ βιομηχανία

Τὴν πρωτοπορία τῆς χώρας μας στὴν φαρμακευτικὴ βιομηχανία ἐπιβεβαίωσε ἠ Pharmathen, μὲ ἐργοστάσια στὴν Παλλήνη καὶ στὶς Σάπες τῆς Θράκης καὶ ἐξαγωγὲς σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ ἡ βιομηχανία συνέχισε τὶς ἐπεκτάσεις της καὶ τὴν ἔρευνά της σὲ νέα προϊόντα κατὰ τὴν τετραετία τῆς κρίσεως, μὲ ἐπενδύσεις σαράντα ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἔχει εἰδικευθεῖ στὴν παραγωγὴ ἐνεσίμων φαρμάκων, μὲ παρατεταμένη διάχυσή τους, ὁπότε ἀποφεύγει ὁ ἀσθενὴς τὰ πολλὰ τρυπήματα γιὰ τὴν θεραπεία του∙ ἤδη ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Actavia γιὰ τὴν διάθεση τῶν σκευασμάτων της σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ἐνῶ σχεδιάζει τὴν αὔξηση τοῦ προσωπικοῦ της σὲ χίλια ἄτομα. Εἶναι πολλὲς οἱ βιομηχανίες τοῦ κλάδου μὲ ἀνταγωνιστικὰ προϊόντα καὶ αὐξάνεται τὸ ἐνδιαφέρον καθημερινὰ περισσότερων ξένων γιὰ συνεργασία μαζί τους.

Οὐκρανία, ἐπανάληψη μαχῶν

Ἡ ἐκεχειρία τοῦ Οὐκρανοῦ προέδρου δὲν ἔγινε δεκτὴ ἀπ’ τοὺς Ρωσόφωνους αὐτονομιστὲς καὶ οἱ συγκρούσεις ἐπαναλήφθηκαν στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες∙ οἱ Ρωσόφωνοι, παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Πέτρου Ποροσένκο πρὸς τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, γιὰ ἔναρξη διαπραγματεύσεων, δὲν ἔχουν καθόλου ἐμπιστοσύνη στὶς ἀρχὲς τοῦ Κιέβου. Δείχνουν, μὲ τὴν στάση τους, ὅτι ὁ πρόεδρος δὲν ἐλέγχει τὴν κατάσταση καὶ ὅτι οἱ ἔνοπλοι ἀκροδεξιοὶ θὰ ἐπαναλάβουν τὶς ἐπιθέσεις τους, μόλις αὐτοὶ καταθέσουν τὰ ὅπλα. Τὸ κρίσιμο θέμα εἶναι ὁ ἀφοπλισμὸς τῶν ἐνόπλων ἀκροδεξιῶν, τὸ ὁποῖο δὲν προχωράει, ἀφοῦ οἱ ὑπουργοὶ προέρχονται ἀπ’ τὶς τάξεις τους∙ ἔτσι ἡ διέξοδος εἶναι ἀδύνατη μᾶλλον, ἂν καὶ στὸ θέμα τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἡ Οὐκρανία ἐπιτρέπει τὴν τροφοδοσία τῆς Εὐρώπης καὶ δὲν ὑπεξαιρεῖ ποσότητες γιὰ τὴν ἴδια.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.