Συνωστισμὸς στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ

Συνωστισμὸς στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τῆς χώρας παρατηρεῖται στὶς πολιτικές μας δυνάμεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἐλάχιστες οἱ ἀντιερωπαϊκές∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ πρωτοπόρος στὸν ἀντιευρωπαϊσμὸ ἐμφανίζεται πιὸ εὐρωπαϊκὸς κι ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ κόμματα. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός∙ διαπιστώνει ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἀποκτήσει ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῆς τρόικας, ἀλλὰ καὶ ἐνισχύει τὴν πίστη του πρὸς τὴν Εὐρώπη, ὁπότε αἰφνιδίως ἀλλάζει πολιτική. Πιστεύει ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι πολὺ ἀφελεῖς καὶ θὰ ἀκολουθήσουν τὸν νεοφώτιστο στὸν δρόμο του καὶ θὰ ἐγκαταλείψουν τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν κυβέρνηση∙ «τέτοιες μάταιες ἐλπίδες», κατὰ τὸν ποιητὴ δὲν φαίνεται ὅτι ἐμπιστεύεται ἡ κοινὴ γνώμη. Ἀντιθέτως ὅλα δείχνουν ὅτι φοβοῦνται πάρα πολύ, μὴν ἐπαναλάβουν τὸ λάθος τοῦ 2009.

Ἐπιχειρήματα τῆς Ἑλλάδος

Ἔχει ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀπέναντι στὴν τρόικα, στὸν νέο γύρο τῶν διαπραγματεύσεων∙ προηγουμένως θὰ συζητήσει αὔριο τὸ θέμα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ στὸ Βερολίνο, ὡς ὁ δεύτερος Εὐρωπαῖος ἡγέτης μετὰ τὸν Γάλλο πρωθυπουργὸ ποὺ συναντᾶται μὲ τὴν καγκελάριο. Τρία εἶναι τὰ ἰσχυρότατα ἐπιχειρήματα: τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀπ’ τὰ ὑψηλότερα στὴν Εὐρωζώνη, ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως ἀπ’ τοὺς καλύτερους, καὶ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα ἀρκετὰ κάτω τοῦ 3%∙ ἑπομένως ἡ τρόικα δὲν ἔχει ἀντικείμενο παρουσίας στὴν Ἑλλάδα, διότι οἱ ὑποθέσεις της γιὰ ἔλλειμμα τὸ 2015-16, στηρίζονται στὶς προηγούμενες ἐκτιμήσεις κι ὄχι στὰ ἐπιτεύγματα τῆς χώρας. Ἔχουμε ἀρκετὰ πιὸ καλὰ δημοσιονομικὰ ἀπ’ τοὺς περισσότερους ἑταίρους, ἀλλὰ καὶ δυναμικὴ ἀναπτύξεως ἀναγνωρισμένη πλέον ποὺ δὲν ὀφείλεται μόνο στὸν τουρισμό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι εὐτυχῶς δὲν παρακολουθοῦν μόνο τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριο διαπλοκή, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐκθέσεις τῶν ἐδῶ παρατηρητῶν τους.

Φοροελαφρύνσεις, καταλύτης

Τὸν ρόλο καταλύτου στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις διαδραματίζουν οἱ θεωρούμενες πλέον βέβαιες φοροελαφρύνσεις, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ὁ ΕΝΦΙΑ ἔρχεται μειωμένος περισσότερο ἀπὸ κάθε πρόβλεψη, ἐνῶ ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλες μὲ τὴν κατάθεση τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα τοῦ προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ∙ τὸ ὕψος τῆς πληρωμῆς τῶν φόρων στὸ τέλος τοῦ μηνὸς θὰ κρίνει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἔκταση τῶν φοροελαφρύνσεων καὶ τὴν στάση μας ἀπέναντι στὴν τρόικα. Ἡ ἀντιπολίτευση γνωρίζει ὅτι ἔχασε σὲ τραῖνο τῶν ἐξελίξεων, καθὼς ὁ Ναπολεοντίσκος προέβλεπε ἐκλογὲς τὸν Ὀκτώβριο καὶ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας καὶ ἐπιχειρεῖ ἀπεγνωσμένα ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆς του∙ ἔτσι χρησιμοποιεῖ εἰρωνικὸ τόνο γιὰ τὴν συνάντηση Μέρκελ-Σαμαρᾶ, ἀλλὰ προβάλλει τὰ how do you do στελεχῶν του μὲ Γερμανοὺς ὑφυπουργούς, λὲς καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἔχει κριτήρια ἀξιολογήσεως. Δείχνει καθαρὰ πλέον ἡ Κουμουνδούρου ὅτι τρέχει πίσω ἀπ΄ τὰ γεγονότα, παρὰ τὴν εὐλογία τοῦ ποντίφηκος…

Ἑλλάς, ἐνεργειακὸς κόμβος

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς μετατροπῆς τῆς χώρας μας σὲ ἐνεργειακὸ κόμβο ἔγινε ἀπ’ τὴν προνομιακὴ περιποίηση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὸν Ἀζέρο πρόεδρο∙ ὁ Ἰλχὰμ Ἀλίγεφ εἶχε διμερῆ συνεργασία μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ στὴν συνέχεια τὸν πῆρε στὸ αὐτοκίνητό του γιὰ τὸν ἐπίσημο δεῖπνο, μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους πρωθυπουργοὺς νὰ πηγαίνουν μὲ τὰ αὐτοκίνητά τους. Οἱ δύο ἡγέτες συζήτησαν γιὰ τὸν ἀγωγὸ ΤΑΡ καὶ γιὰ τὴν ἐπένδυση στὴν ΔΕΣΦΑ, ἐνῶ ὁ Ἀζέρος πρόεδρος φάνηκε καταφατικὸς στὸ αἴτημα τοῦ πρωθυπουργοῦ μας γιὰ τὴν προμήθεια μεγαλυτέρων ποσοτήτων φυσικοῦ ἀερίου, ἐὰν ὑπάρξουν προβλήματα μέσῳ Οὐκρανίας στὴν ροὴ τοῦ ρωσικοῦ ἀερίου∙ ἡ κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ ΤΑΡ ἀνέρχεται συνολικὰ σὲ 46 δις δολλάρια.

ΣΥΡΙΖΑ, ὄψιμοι Μερκελιστὲς

Σὲ ὄψιμους Μερκελιστὲς μεταμφιέζονται οἱ Συριζαῖοι, καθὼς ἐπικαλοῦνται τὶς τυπικὲς χειραψίες μὲ Γερμανοὺς ὑφυπουργοὺς σὲ ἀποκατάσταση σχέσεων μὲ τὸ Βερολίνο∙ δύο βουλευτὲς τῆς Κουμουνδούρου διέρρευσαν στὸν τύπο, ὅτι εἶχαν συζήτηση μὲ τὸν Γκὲργκ Ἄσμουσεν γιὰ τὸ ἑλληνικὰ θέματα. Ἀλλὰ ἐπειδὴ φοβήθηκαν τὴν διάψευση ἐκ μέρους του, ὅπως τοῦ Μάριο Ντράγκι πρὸς τὸν πρόεδρό τους, διευκρίνισαν ὅτι ἡ συνάντηση ἔγινε σὲ δεῖπνο στὸ περιθώριο διεθνοῦς συνεδρίου οἰκονομολόγων∙ δηλαδή, μὲ τὸ how do you do καὶ ἀποκαθίστανται σχέσεις. Ἢ πολὺ ἀφελεῖς εἶναι ἢ πολὺ ἀφελεῖς μᾶς περνᾶνε ἢ ἀμφότερα∙ ἕνα εἶναι γεγονός, ἡ ἀγωνία τους γιὰ ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, διαφορετικὰ μένουν ὁριστικὰ στὸ περιθώριο τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς.

Κρινέσθω καὶ Ἀλέξανδρος

Ἡ σύγκριση τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τοὺς φιλοσόφους καὶ σοφιστές, γιὰ τὸ ἔργο τους, βαρύνει∙ οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι, Πυθαγόρας, Σωκράτης, δὲν ἔγραψαν τίποτε. Οἱ φιλόσοφοι δὲν εἶχαν ἐκπολιτίσει βάρβαρα ἔθνη, «οὐδ’ ἄθεσμα καὶ ἀνήκοα φῦλα νόμους διδάσκοντες καὶ εἰρήνην τὴν γῆν ἐπῄεσαν»∙ οὔτε χωρὶς θεσμοὺς καὶ ἀνυπότακτες φυλὲς τὶς ἐδίδαξαν καὶ ἔφεραν τὴν εἰρήνη στὴν γῆ τους. «Ἀλλὰ καὶ σχολάζοντες τὸ γράφειν παρίεσαν τοῖς σοφισταῖς»∙ ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀργοῦσαν συναγωνίζονταν στὸ γράψιμο μὲ τοὺς σοφιστές. «Πόθεν οὖν ἐνεπιστεύθησαν ἐκεῖνοι φιλοσοφεῖν;» ἀπὸ πότε τοὺς ἐμπιστεύθηκαν αὐτοὺς εἰς τὸ φιλοσοφεῖν; «Ἀφ’ ὧν εἶπον ἢ ἀφ’ ὧν ἐβίωσαν ἢ ἀφ’ ὧν ἐδίδαξαν»∙ ἀπὸ ὅσα εἶπαν ἢ ἀπὸ ὅσα ἔζησαν ἢ ἀπὸ ὅσα δίδαξαν. «Ἀπὸ τούτων κρινέσθω καὶ Ἀλέξανδρος»∙ ἀπὸ αὐτὰ ἂς κριθεῖ καὶ ὁ Ἀλέξανδρος. «Ὀφθήσεται γὰρ οἷς εἶπεν οἷς ἔπραξεν οἷς ἐπαίδευσε φιλόσοφος»∙ κρίνεται ἀπὸ ὅσα εἶπε, ἔπραξε, ἐδιδάχθη φιλοσοφικά.

Βερολίνο, κέντρο ἀποφάσεων

Οἱ κρίσιμες ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἀνάκαμψη στὴν Εὐρωζώνη συζητοῦνται σήμερα στὸ Βερολίνο ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Μανουὲλ Βάλλς∙ ἡ ἀναβλητικότης καὶ ἡ ἀδρανείας τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως ἔχει λήξει ὁριστικά, διότι ὅλοι τους ἀντιλαμβάνονται, ὅτι ἐὰν δὲν λάβουν ριζικὲς ἀποφάσεις γιὰ μεταρρυθμίσεις, κινδυνεύουν μὲ κατάρρευση. Τὸ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο εἶναι σχεδὸν ἕτοιμο κι ἀπομένει ἡ συμφωνία τῶν κυβερνήσεων καὶ περισσότερο τῆς Γαλλίας, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς καὶ τὴν ἀπορρόφηση τῶν κονδυλίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ ὁ Γάλλος πρωθυπουργὸς γνωρίζει ἄριστα ὅτι ἀπειλεῖται μὲ ἀνατροπὴ χωρὶς δυναμικὴ παρουσία στὸν γαλλικὸ λαὸ καὶ ἀποφασιστικότητα στὴν λήψη τῶν ὅποιων μέτρων κρίνονται ἀπαραίτητα. Ἄλλωστε ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ ἐγκαινίασε τὴν ἐπιστροφή του στὴν ἐνεργὸ πολιτική, μὲ κύριο στόχο τὸν ἀδύναμο Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Πάντως ἡ καγκελάριος αὔριο δέχεται τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, δίδοντας ἰδιαίτερη πολιτικὴ σημασία στὴν βαρύτητα τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη.

Εὐρώπη, ἀνάσα ἀπὸ Σκωτία

Τὴν ἐκτόνωση αἰσθάνθηκε ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη, μετὰ τὴν νίκη τοῦ «Ὄχι στὴν ἀνεξαρτησία» τῶν Σκωτσέζων, ἔστω κι ἂν τὰ πολλὰ προβλήματα μεταφέρονται πλέον στὴν Μεγάλη Βρεταννία∙ τὰ αὐτονομιστικὰ κινήματα τῶν ἄλλων περιοχῶν, Καταλωνίας, Φλάνδρας, βλέπουν ὅτι χάνουν στὴν δυναμική της, ὅπως τὴν εἶχαν ὑπολογίσει μὲ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Σκωτίας. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή της γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα, ὅπως καὶ οἱ περισσότερες κυβερνήσεις∙ ὁπωσδήποτε τὰ προβλήματα παραμένουν καὶ πιὸ ἄμεσο εἶναι ἐκεῖνο τῆς Καταλωνίας, καθὼς ἡ τοπικὴ κυβέρνηση προσδιόρισε γιὰ τὸ τέλος Νοεμβρίου τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία της, ἀλλὰ ἡ Μαδρίτη τὸ χαρακτήρισε παράνομο καὶ ἀποφάσισε τὴν προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, διότι τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας δὲν προβλέπει τὴν δυνατότητα δημοψηφισμάτων. Ἡ ἀναμέτρηση θὰ εἶναι σκληρή, καθὼς τὴν τυχὸν ἀπόσπαση τῆς Καταλωνίας θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ Βάσκοι, ἀλλὰ καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς εὐαίσθητες περιοχές.

Πόλεμος κατὰ Τζιχαντιστῶν

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν συνεχίζεται, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα, διότι μόνο μὲ ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς δὲν συντρίβεται ἡ δύναμή τους, ἔστω κι ἂν συμμετέχουν καὶ γαλλικὰ ἀεροπλάνα∙ ἡ Τουρκία δέχθηκε στὸ ἔδαφός της 60000 Κούρδους τῆς Συρίας, ἀλλὰ ἄρχισαν καὶ οἱ πρῶτες συγκρούσεις τῶν στρατευμάτων της μὲ Κούρδους αὐτονομιστές∙ ἡ Οὐάσιγκτον διαπιστώνει τὶς ἀδυναμίες συγκροτήσεως ἰσχυροῦ μετώπου καὶ ὁ Τζὼν Κέρρυ τηλεφώνησε στὸν Σεργκέι Λαβρὼφ γιὰ συντονισμὸ τῆς δράσεως καὶ γιὰ παρέμβαση τῆς Μόσχας στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράν. Μετὰ ἀπὸ μῆνες ἀντιρωσικῆς ὑστερίας γιὰ τὴν Οὐκρανία, οἱ Ἀμερικανοὶ ἀναγνωρίζουν πλέον, ὅτι χωρὶς τὴν βοήθεια τῆς Μόσχας, καὶ τοῦ Πεκίνου κατὰ προέκταση, δὲν ἐλέγχεται ὁ ἰσλαμικὸς φονταμενταλισμός, ὁπότε ἐξασθενεῖ τουλάχιστον καὶ ἡ πίεση στὸ Οὐκράνικο. Στὸ ἔδαφος οἱ ἐπιχειρήσεις περιορίζονται, κυρίως ἐξ αἰτίας τῶν ἰρανικῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν, ἀλλὰ θεωρεῖται ἀπαραίτητη καὶ ἡ παρουσία ἀξιόμαχης ἰρακινῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως.

Τέλος μνημονίων, ἄλλη πολιτικὴ δυναμικὴ

Τὸ τέλος τῶν μνημονίων θεωρεῖται πλέον δεδομένο, ἀλλὰ αὐτὸ συνεπιφέρει καὶ ἄλλη πολιτικὴ δυναμική, ἐντελῶς διάφορη ἀπὸ ἐκείνη τῆς τελευταίας πενταετίας∙ ὅλοι ἀποδέχονται τώρα, ὅτι εἰσῆλθε ἡ χώρα ἀπ’ τὸ τρέχον τρίμηνο σὲ φάση ἀναπτύξεως, μὲ ἀντικείμενο συζητήσεως τὸ ὕψος τοῦ ποσοστοῦ καὶ ὅτι ἡ τρόικα ἑτοιμάζει τὶς βαλίτσες της, παίρνοντας μαζί της καὶ τὴν πολιτική της. Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου, καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων, ἐκδηλώνεται, ὄχι μόνο μὲ τὸ ἅλμα τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὁρατὴ πιὰ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ ἀναζωογόνηση τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς ἄλλες, ἐκτὸς τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος, μεγάλες πόλεις∙ τὰ μικρομάγαζα ἀνοίγουν πάλι, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, ἐνῶ καὶ τὰ ἐνοίκια στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας πῆραν ἀπ’ τὴν Ἄνοιξη καὶ μετὰ τὴν ἀνιοῦσα καὶ μόνο οἱ ἐμπορικοὶ σύλλογοι δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ, μᾶλλον διότι ἀναμένουν τὴν ἐξ Ἀμερικῆς ἐπιφοίτησή τους∙ στεροῦνται φαίνεται δικῶν τους αἰσθητηρίων ὀργάνων, ἢ δὲν κυκλοφοροῦν καθόλου στὴν ἀγορά. Ἄλλωστε ἡ μεθοδευμένη καταστροφολογία μὲ τὸν ΕΝΦΙΑ ἔπεσε στὸ κενό, ἀλλὰ οὐδεὶς ἀπ’ τοὺς φωστῆρες τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀτλαντοκινήτων πολιτικῶν ἀναφέρει ὅτι ἔχουν μειωθεῖ κατακόρυφα τὰ ποσά, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ πρωθυπουργός. Μόνο τὰ κακὰ νέα μεταδίδουν.
Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου, ἀνεξαρτήτως μεγέθους, πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν οἰκονομική της πολιτικὴ εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῶν ἡμερῶν μας∙ μὲ τὴν ἀποδέσμευση τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὸν ἀσφοικτικὸ κλειὸ τῆς τρόικας καὶ τὴν ἐπανέναρξη τῶν πιστώσεών τους πρὸς τὶς ἐπιχειρήσεις προβλέπεται ὅτι θὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν κατακόρυφη αὔξηση στὸ ἄνοιγμα νέων καταστημάτων, κυρίως μικρομεσαίων. Ὅταν μὲ μηδὲν τραπεζικὲς πιστώσεις κι ἀνοίγουν τόσα καταστήματα εἶναι εὔλογος ὁ πολλαπλασιασμός τους, μὲ τὴν διοχέτευση κεφαλαίων κάθε μορφῆς∙ οἱ τράπεζες διαθέτουν πλέον καὶ τὰ ἔκτακτα κονδύλια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, μερικῶν δεκάδων δις εὐρὼ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ θεωρεῖται βέβαιο ὅτι θὰ ἀρχίσει καὶ ἡ μαζικὴ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων τῶν Ἑλλήνων στὸ ἐξωτερικό, ἀνεξαρτήτως τῆς παροχῆς ἤ ὄχι κινήτρων. Ἤδη ἡ Κουμουνδούρου ἔχει καταγράψει τὴν στροφὴ αὐτὴ τοῦ κόσμου, μὲ τὴν πίστη του στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τῆς χώρας, καὶ ἐπιχειρεῖ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς της∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ξέχασε τὰ περὶ μερκελισμοῦ, ὡς αἰσχίστης προσβολῆς γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἐπιδίδεται, μαζὶ μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς του στὴν ἀπόκτηση προσβάσεων στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Γερμανία περισσότερο. Ἡ συνάντηση μὲ τὸν πάπα, μετὰ τὸ προσκύνημα στὸ Ἅγιον Ὄρος, εἶναι καλὸ βῆμα γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ ἡ προπαγάνδα γιὰ σχέσεις μὲ τὴν γερμανικὴ κυβέρνηση, λόγῳ μιᾶς χειραψίας, προκαλεῖ τουλάχιστον θυμηδίαν.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας εἶναι πλέον ἁπτὰ καὶ αἰσθητὰ σὲ ὅλα τὰ στρώματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ὁ τουρισμός, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικές του ἐπιπτώσεις, συμβάλλει στὴν ἀνάκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ στὶς ἐκτὸς τῶν δράσεών του περιοχῶν, ἐνῶ ὁ καλπασμὸς τῶν κλάδων τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας δείχνει σὲ ὅλα τὰ Ἑλληνόπουλα, ὅτι ξανοίγονται νέοι ὁρίζοντες στὶς ἀναζητήσεις τους στὴν νέα ἐποχή. Ἡ αἴσθηση ὅτι μποροῦν ὅλα τους νὰ κάνουν κάτι καινουργιο καὶ ἀποδοτικὸ γιὰ τὰ ἴδια καὶ τὴν οἰκονομία εἶναι τὸ μεγάλο βῆμα∙ ὅταν ἀναδεικνύονται οἱ ἑταιρεῖες μας ψηφιακῆς τεχνολογίας πρωτοπόρες παγκοσμίως, ὄχι μόνο στὴν κινητὴ τηλεφωνία, ἀλλὰ καὶ στὴν διαστημική, στὴν ἰατρικὴ καὶ στὴν φαρμακευτικὴ τεχνολογία, στὴν νανοτεχνολογία καὶ στὴν τεχνολογία παιγνίων, μὲ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες ἀπὸ Ἀμερική, Ἀγγλία, Κίνα καὶ ἄλλες προστρέχειν στὴν Ἑλλάδα γιὰ συνεργασία, τότε στόμα στόμα τὰ παιδιά μας ἀποδίδονται στὴν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν δυνατοτήτων τους, μὲ πρῶτες ἐκεῖνες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Τὴν διάσταση αὐτὴ τὴν ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅλοι οἱ ξένοι καὶ σπεύδουν στὴν χώρα μας, ἀλλὰ μόνο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ἐλάχιστες ἀπ’ τὶς πανεπιστημιακὲς σχολές -ἂν καὶ αὐτὲς κάνουν θαύματα καὶ σώζουν τὸ κύρος ὅλων-, τὶς ἀξιολογοῦν, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση ζεῖ στὸν Μάρξ καὶ στὸν προπερασμένο αἰῶνα, μὲ μόνη ἐπαφή της τὶς συντεχνίες καὶ τοὺς κοπρίτες τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.
Τὸ διεθνὲς κύρος τῆς χώρας ἔχει ἀποκατασταθεῖ πλήρως κι αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ δύο γεγονότα τῶν ἡμερῶν μας, τὴν ἐξαιρετικὴ περιποίηση τοῦ Ἀζέρου προέδρου πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν πρόσκληση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ τὴν αὐριανὴ συνάντησή τους∙ ἡ καγκελάριος ἀρχίζει τὶς συζητήσεις της γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ καλεῖ σήμερα τὸν Γάλλο πρωθυπουργὸ καὶ αὔριο τὸν Ἕλληνα, δίδοντας τὸ σῆμα γιὰ τὴν βαρύτητα ποὺ ἔχουν οἱ δύο χῶρες στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Τἀ προβλήματα γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους εἶναι σημαντικὰ γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ δευτερυούσης σημασίας γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ πρωτίστως γιὰ τοὺς Γερμανούς∙ τὸ Βερολίνο ἔχει ἐντυπωσιασθεῖ ἀπ’ τὴν πρόοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τὸ μεγάλο πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν ἐπάνοδο σὲ θετικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως. Μᾶς προβάλλει πλέον ὡς ὑπόδειγμα γιὰ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες∙ ἀφοῦ ἡ Ἑλλάς, μὲ τὴν χειρότερη κρίση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο, ἐπέτυχε αὐτὰ τὰ ἅλματα, τότε εἶναι πολὺ εὔκολο καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ἑταίρους. Κατὰ τὴν ἀντίληψη αὐτὴ ἔχει δευτερεύουσα σημασία ἡ ρύθμιση τοῦ χρέους -ἢ μᾶλλον ἔρχεται μόνη της ὡς αὐτονόητη συνέχεια-, διότι προέχει ἡ ὑποστήριξη τῆς ἀναπτυξιακῆς διαδικασίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ἑταίρους. Αὐτὰ δὲν τὰ ἔχει καταλάβει ἢ δὲν θέλει νὰ τὰ καταλάβει ἡ ἀντιπολίτευση.
Ὅταν στὸ ἑπόμενο δίμηνο αὐτὰ ὁλοκληρωθοῦν, ὁ πολιτικὸς διάλογος θὰ περάσει ἀνεπιστρεπτὶ στὴν ἐξυπηρέτηση τῆς νέας ἐποχῆς∙ ὅποιος μένει στὰ παλιὰ συνθήματα αὐτομάτως βρίσκεται ἐκτὸς νυμφῶνος. Οἱ τρέχουσες πολιτικὲς ἐξελίξεις διαμορφώνονται περισσότερο ἀπ’ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς οἰκονομίας καὶ λιγώτερο ἀπ’ τὴν καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀτλαντικῶν κονδυλοφόρων∙ οὐδεὶς βλέπει ἐκλογὲς στὸ ἑπόμενο δίμηνο, ἐνῶ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ξέχασε τὶς ἐξαγγελίες του στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπως κάνει συνέχεια τὴν τελευταία διετία. Μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῶν προϋποθέσεων αὐτῶν ἀκολουθεῖ ἡ διαδικασία γιὰ ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ μὲ τὴν οἰκονομία σὲ ἀνάπτυξη, τὶς μικρομεσαῖες σὲ ἐπέκταση καὶ τὴν τρόικα ὡς μακρυνὴ ἀνάμνηση, εἶναι πολὺ δύσκολο στοὺς βουλευτὲς νὰ μὴν ἐκλέξουν Πρόεδρο καὶ νὰ βάλουν τὴν χώρα σὲ περιπέτειες. Σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο γνωρίζουν ἄριστα ὅτι, οἱ 220 μὲ 240 ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θὰ ἐπανεκλεγοῦν, ὅποιος κι ἂν κερδίσει, καὶ ἀπ’ τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς δὲν θὰ τοὺς λέει Καλημέρα οὔτε ἡ μάνα τους∙ σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο εἶναι ἔντονες οἱ πιέσεις γιὰ τὴν διατήρηση τῆς πολιτικῆς σταθερότητος, ἐνῶ ὅσοι ἐπιχείρησαν κυβιστικὲς ἐπιδείξεις πολλαπλῶν μορφῶν ἀπολαμβάνουν πιὰ στὸ περιθώριο. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἀγωνία τῶν ἀρχηγῶν τους, διότι ἔπαιξαν στὴν καταστροφὴ καὶ τώρα τἄχουν χαμένα, ἐπειδὴ σώθηκε ἡ χώρα… Βλέπουν ὅτι καταστρέφονται οἱ ἴδιοι.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.