Εὐρώπη, σαφεῖς διαφοροποιήσεις ἀγορῶν

Στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς κεφαλαίων παρατηροῦνται σαφεῖς διαφοροποιήσεις τοὺς τελευταίους μῆνες, μὲ ἀφορμὴ τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ αἰτία τὸν οἰκονομικὸ πόλεμο Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, μὲ αἰχμὴ τὰ νομισματικά∙ οἱ Ἀμερικανοὶ χρησιμοποίησαν τὴν οὐκρανικὴ κρίση γιὰ τὴν ἀποδυνάμωση ἢ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ εὐρώ, διότι εἶχαν τὴν συμπαράσταση τοῦ Γάλλλου προέδρου. Παρὰ τὴν ἀπουσία τῆς γαλλικῆς ἀσπίδος στὴν πολιτική του στήριξη, τὸ εὐρὼ ἄντεξε στὴν κρίση, χάρις στὴν οἰκονομικοπολιτικὴ ἀσπίδα τῆς Γερμανίας∙ ἡ Ρωσία δὲν στερήθηκε πιστώσεων, διότι δανείζεται πλέον στὴν Κίνα, ἐνῶ τὸ Σίτυ καὶ ἡ Γουὼλ Στρὴτ αἰσθάνθηκαν τὴν διαρροὴ τῶν ρωσικῶν κεφαλαίων. Στὴ Ἑλλάδα τὰ ὁμόλογα ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὸ εὐρωπαϊκὸ κεφάλαιο, ἀλλὰ τὸ Χρηματιστήριο ἀπ’ τὸ ἀμερικανικὸ κερδοσκοπικό, ἐξ οὗ ἡ διαφορὰ στὶς ἀντιδράσεις.

Μέρκελ, ὁλόπλευρη στήριξη

Τὴν ὁλόπλευρη στήριξη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ἐξασφάλισε γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς κατὰ τὴν συνάντησή τους στὸ Βερολίνο∙ ἡ καγκελάριος ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας μας γιὰ τὶς ἐπιτυχίες στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὰ δημοσιονομικὰ καὶ ἐξέφρασε τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ περάσει σὲ θετικοὺς ρυθμοὺς άναπτύξεως πολὺ σύντομα∙ ὁ πρωθυπουργὸς ὑπογράμμισε τὶς ἐπιτυχίες, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν συμπαράσταση τῶν ἑταίρων, καὶ τὴν πίστη του ὅτι σύντομα δὲν θὰ χρειάζεται ἡ Ἑλλάδα τὴν τρόικα, ὅπως θὰ φανεῖ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τρεχούσης ἀξιολογήσεως καὶ τῶν στρές τὲστ τῶν τραπεζῶν, τὰ ὁποῖα ἀναμένει εὐνοϊκά. Ἤδη ἀπ’ τὸ τρέχον τρίμηνο ἡ χώρα μας ἔχει θετικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως καὶ προβλέπει 2,9% τὸ 2015 καὶ 3,5% τὸ 2016, ἐνῶ ἔχουν πέσει ἱκανοποιητικὰ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων μας καὶ εἴμαστε σὲ θέση νὰ βγοῦμε πάλι στὶς ἀγορές.

Κορύφωση καταστροφολογίας

Ὡς ἀποκορύφωση τῆς καταστροφολογίας χαρακτήριζαν πολιτικοὶ παρατηρητὲς τὴν κριτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν Γερμανίδα καγκελάριο, ἐν συγχορδίᾳ μὲ τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν∙ ὁ μαξιμαλισμὸς εἶναι γνωστὴ τακτικὴ δημαγωγίας, ἀλλὰ ἔχει τὰ ὅρια της. Ὅταν ἡ Κουμουνδούρου παρακαλάει γονυπετὴς γιὰ μία χειραψία ἀπὸ Γερμανὸ ὑφυπουργὸ μὲ στελέχη της, τότε θεωρεῖ πολὺ κουτὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ νὰ μὴν καταγράφει τὰ ἐγκώμια τῆς καγκελαρίου∙ ὅποιος ἔχει τὴν ἐλάχιστη σχέση μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ εἶδε τὴν ἐγκαρδιότητα καὶ τὴν ζεστασιὰ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς χώρας μας, ἐνῶ τὴν προηγουμενη ἦταν ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικὴ ἀπέναντι στὸν Γάλλο πρωθυπουργό∙ φυσικά, ἡ ἀρνητικὴ στάση τῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων εἶναι δεδομένη καὶ δὲν ἀνέχονται κἂν τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν κρίση, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὰ σχόλια τῶν κονδυλοφόρων τῶν κερδοσκόπων. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο.

Κλίμα, ἀπόηχος διαδηλώσεων

Ὁ ἀπόηχος τῶν μεγάλων διαδηλώσεων, παρὰ τὶς συλλήψεις στὴν Νέα Ὑόρκη, ἐπισκίασε τὴν ἡμερησία σύνοδο τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα∙ ὅσοι ἡγέτες παραβρίσκονταν δεσμεύθηκαν γιὰ τὴν λήψη μέτρων στὴν ἑπόμενη τοῦ χρόνου τέτοια ἐποχὴ στὸ Παρίσι, ἀλλὰ κανένας δὲν ἀνέλαβε προσωπικὴ δέσμευση γιὰ ἐξειδίκευση τῶν μέτρων. Ἡ ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, ἡ μόνη διεθνὴς συνθήκη μὲ σαφεῖς ὅρους γιὰ τοὺς περιορισμοὺς στὴν ἐκπομπὴ ρύπων, παραμένει στὰ χαρτιά∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὶς Ίαπωνία καὶ Καναδᾶ, ἀντιδροῦν καὶ δὲν προωθεῖται ἡ ἀνανέωση, ὅπως ἔχουν προτείνει οἱ Εὐρωπαῖοι. Ἡ Ἀμερική, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων, ἔχει ἀποκτήσει αὐτάρκεια πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου, ἀλλὰ οἱ ρύποι ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ.

Ἐπιτυχίες ψηφιακῶν κλάδων

Οἱ νέοι μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία μᾶς ἐκπλήσσουν καθημερινά∙ οἱ Νίκος Μωραϊτάκης καὶ Σπύρος Μανιάτης ἔφτιαξαν πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια τὴν ἑταιρεία Workable2012, ἀφοῦ ἀποχώρηαν ἀπ’ τὴν Upstream, πρωτοπόρο παγκοσμίως στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ γιὰ κινητὴ τηλεφωνία. Οἱ νεαροὶ ἔφτιαξαν προγράμματα γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ προσωπικοῦ μιᾶς ἑταιρείας, ὅταν χρειάζεται προσλήψεις∙ παρὰ τὴν κρίση ἀπασχολοῦν σήμερα 27 ἄτομα, ἀπ’ τὰ ὁποῖα τέσσερα στὸ Λονδίνο καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ ὑποκατάστημα στὴν Νέα Ὑόρκη. Ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες ζητοῦν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν προγραμμάτων τους γιὰ τὴν πρόσληψη προσωπικοῦ στὶς ἐπιχειρήσεις τους∙ ἡ βαθειὰ κρίση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας δὲν ἐπηρέασε τὴν ἑταιρεία τους, ἀντιθέτως πολὺ εὔκολα βρῆκαν χρηματοδότηση μὲ ἑνάμισυ ἑκατομμύριο εὐρώ.

Ὑρκανοὺς γαμεῖν ἐπαίδευσε

Τὸ ἐκπολιστικὸ ἔργο τοῦ Ἀλεξάνδρου παρουσιάζει ὁ Πλούταρχος, σὲ σύγκριση μὲ πολλοὺς μαθητὲς τῶν μεγάλων φιλοσόφων∙ οἱ Κριτίες καὶ Ἀλκιβιάδηδες εἶναι γνωστοὶ γιὰ βάναυση καὶ τυραννικὴ πολιτικὴ ποὺ ἐπέβαλαν στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. «Τὴν δ’ Ἀλεξάνδρου κοινωνίαν ἂν ἐπιβλέπῃς»∙ καὶ ἂς ἐξετάσεις τὴν πολιτικὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου. «Ὑρκανοὺς γαμεῖν ἐπαίδευσε καὶ γεωργεῖν ἐδίδαξεν Ἀραχωσίους»∙ στοὺς Ὑρκανοὺς ἔμαθε νυμφεύεσθαι καὶ στοὺς Ἀραχωσίους καλλιεργεῖν τὴν γῆ τους. «Καὶ Σογδιανοὺς ἔπεισε πατέρας τρέφειν καὶ μὴ φονεύειν»∙ καὶ τοὺς Σογδιανοὺς ἔπεισε τρέφειν τοὺς πατέρες τους καὶ μὴ φονεύειν αὐτούς, ὅταν φθάσουν σὲ μεγάλη ἡλικία. «Καὶ Πέρσας σέβεσθαι μητέρας ἀλλὰ μὴ γαμεῖν»∙ καὶ τοὺς Πέρσας ἐδίδαξε νὰ σέβονται τὶς μητέρες τους καὶ νὰ μὴν τὶς παντρεύονται. «Ὢ θαυμαστῆς φιλοσοφίας, δι’ ἣν Ἰνδοὶ θεοὺς Ἑλληνικοὺς προσκυνοῦσι»∙ καὶ πόσο θαυμαστὴ ἦταν ἡ φιλοσοφία του, ὅταν οἱ Ἰνδοὶ προσκυνοῦν ἑλληνικοὺς θεούς, ἀκόμη καὶ τώρα.

Βομβαρδισμοὶ στόχων Συρίας

Στοὺς βομβαρδισμοὺς στόχων ἐντὸς τῆς Συρίας προχώρησαν χθὲς οἱ Ἀμερικανοί, ἂν καὶ ἐνημέρωσαν προηγουμένως τὸν ἐκπρόσωπο τῆς χώρας στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη∙ ἡ Δαμασκὸς δὲν ἀντέδρασε, ἀλλὰ ἡ Μόσχα ἐπεκρινε, διότι στὴν πράξη εὐνοεῖ τὸν πρόεδρο Μπασὶρ Ἀσσὰντ ἡ ἀποδυνάμωση τῶν Ἰσλαμιστῶν. Τὸ πρόβλημα ὅμως παραμένει, καθὼς οἱ ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις δὲν συμβάλλουν στὴν συντριβὴ τῶν Τζιχαντιστῶν, παρὰ μόνο στὴν καλύτερη περίπτωση δυσκολεύουν τὴν πρόοδό τους∙ στὴν Τουρκία ἡ κυβέρνηση ἔχει σχηματίσει νεκρὴ ζώνη στὰ συριακὰ σύνορα, μετὰ τὴν διέλευση 130000 Κούρδων στὸ ἔδαφός της, ἐνῶ κουρδικὲς δυνάμεις ἀπ’ τὸ Ἰρὰκ ἀνέλαβαν τὴν προάσπιση τῆς ὀρεινῆς πόλεως ἐντὸς τῆς Συρίας. Ἡ Αἴγυπτος στηρίζει τοὺς βομβαρδισμούς, ὅπως καὶ οἱ γειτονικὲς ἀραβικὲς χῶρες, ἀλλὰ καμμία τους δὲν ἀναλαμβάνει τὴν ἀποστολὴ στρατιωτικῶν δυνάμεων∙ ἡ Οὐάσιγκτον βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση, καθὼς μόνο τὸ Ἰρὰν ἔχει στείλει ἐπίλεκτες δυνάμεις καὶ ζητάει ἀνταλλάγματα γιὰ περισσότερες.

Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ὑποχωρήσεως τῶν ἐπιχειρηματικῶν προβλέψεων στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναποφασιστικότητος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρῶς στὰ 1,2889 δολλάρια καὶ 139,8780 γιέν, καὶ ὁ χρυσός, 1225, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 97,70. Ἡ παράταση τῆς κρίσως στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ τὴν ἐπέκταση τῶν βομβαρδισμῶν στὴν Συρία, τὶς ὁποῖες καταδίκασε ἡ Ρωσία, ὅτι ὁδηγοῦν στὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως, καὶ ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ Γάλλου ὀρειβάτου στὴν Ἀλγερία, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐπεκτάσεως τῶν ἐνεργειῶν τῶν Τζιχαντιστῶν σὲ ἄλλες περιοχές, προκαλοῦν τὴν διστακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν σὲ Δύση καὶ Ἀνατολή∙ ἡ ἐπιφυλακτικότης εἶναι δεδομένη, ὁπότε ἔχει τὸν ἀντίκτυπό της στὶς ἀγορές. Πάντως ἤδη οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξετάζουν τὴν ἄρση, μερικὴ ἢ ὀλική, τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας ἐπειδὴ τηρεῖται ἡ ἐκεχειρία στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ καὶ λόγῳ πιέσεων τῶν ἑταιρειῶν τους.

Ἀπαγωγὴ Γάλλου ὀρειβάτου

Οἱ ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ἔχουν ἀπαγάγει προχθὲς ἕναν Γάλλο ὀρειβάτη, στὰ ὄρη τῆς Καβυλίας στὴν Ἀλγερία∙ οἱ ἀπαγωγεῖς ἔχουν ἐκδώσει ἀνακοίνωση, στὴν ὁποία ἀναφέρουν, ὅτι θὰ ἀπελευθερώσουν τὸν ὅμηρο, ὅταν ἡ Γαλλία διακόψει τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς της στὸ Ἰράκ∙ ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι δὲν διαπραγματεύεται μὲ τρομοκράτες καὶ οὔτε πληρώνει λύτρα. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀποδεικνύουν ὅτι μποροῦν νὰ πλήξουν στόχους σὲ ὅποιο μέρος ἐπιλέξουν καὶ προειδοποιοῦν τοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι δὲν εἶναι ἀσφαλεῖς πουθενά∙ ἡ ἀπαγωγὴ ἔρχεται μετὰ ἀπὸ πληροφορίες γιὰ τὴν τοποθέτηση βομβῶν στὴν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στὶς Βρυξέλλες, καὶ σὲ ἄλλους στόχους, ποὺ ἔχει ὑποχρεώσει τὶς ἀρχὲς στὴν λήψη αὐστηρῶν μέτρων προστασίας. Ὁ πόλεμος μὲ τὸ φανατικὸ Ἰσλὰμ κλιμακώνεται καὶ οὐδεὶς δύναται προβλέψαι τὴν κατάληξή του.

Ἰσραήλ, φόνος Παλαιστινίων

Οἱ δύο Παλαιστίνιοι, ποὺ κατηγοροῦνταν γιὰ τὴν δολοφονία τριῶν ἐφήβων Ἰσραηλινῶν πρὸ τριμήνου καὶ ἀπετέλεσε τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν σύρραξη στὴν Γάζα, σκοτώθηκαν σὲ σπίτι στὴν Χεβρῶνα, ὅπου κρύβονταν, ἀπὸ πυρὰ Ἰσραηλινῶν στρατιωτῶν∙ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ στρατοῦ δήλωσε, ὅτι οἱ Ἰσραηλινοὶ ἄνοιξαν πῦρ κατὰ τῶν Παλαιστινίων, οἱ ὁποῖοι ἀνταπάντησαν καὶ κατὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πυρῶν σκοτώθηκαν. Λίγες ἑβδομάδες πρὶν ὁ ἰσραηλινὸς στρατὸς εἶχε ἀνατινάξει τὰ σπίτια τῶν καταζητουμένων, ἀφοῦ τὰ ἐκκένωσαν οἱ ἔνοικοί τους∙ μετὰ τὴν ἀπαγωγὴ τῶν ἐφήβων Ἑβραῖοι ἐθνικιστὲς συνέλαβαν ἕναν ἔφηβο Παλαιστίνιο καὶ τὸν ἔκαψαν ζωντανό. Ἡ Ἀστυνομία συνέλαβε τοὺς τρεῖς Ἐβραίους ἐκτελεστὲς καὶ τοὺς παρέπεμψε στὴν δικαιοσύνη, ἀλλὰ δὲν ἀνατίναξε τὰ σπίτια τους καὶ μᾶλλον κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι μέχρι τὴν ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεώς τους…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.