Προεκτάσεις χαλκεύσεως τῶν στατιστικῶν

Οἱ προεκτάσεις τῆς χαλκεύσεως τῶν στατιστικῶν στοιχείων ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχουν τέλος∙ ἡ ΕΛΣΤΑΤ δὲν εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἐντὸς τοῦ μηνὸς τῶν ἐθνικῶν λογαριασμῶν, γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἔτους βάσεως ἀπ’ τὴν Εὐρωστατιστική, στὸ 2010, ὁπότε καὶ μειιώνεται αἰσθητὰ τὸ χρέος τῆς χώρας. Ὁ γνωστὸς πρόεδρος τῆς ΕΛΣΤΑΤ κατηγορεῖ τὸ Γενικὸ Λογιστήριο, ὅτι καθυστέρησε στὴν ἀποστολὴ τῶν σχετικῶν στοιχείων∙ στὴν πράξη τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀποκρύψεως τῶν διακανονισμῶν τοῦ δομημένου ὁμολόγου μὲ τὴν Goldman Sachs τοῦ 2000, μὲ προμήθειες τριακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ καὶ τὴν
ἀπώλεια πέντε δις ἀπ’ τοὺς ἐθνικοὺς λογαριασμούς. Ἡ ἀποκάλυψή τους ὁδηγεῖ πολλοὺς ὑπουργοὺς τῆς ἐποχῆς στὸν εἰσαγγελέα∙ αὐτοὺς καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐπιχειρεῖ προστατεῦσαι ὁ πολὺς πρόεδρος.

Ἔναρξη διαπραγματεύσεων

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἄρχισαν στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν σὲ καλὸ κλίμα, παρὰ τὰ τετριμμένα παράσιτα τῆς διαπλοκῆς∙ προβλέπεται ὅτι τὴν ἄλλη ἑβδομάδα θὰ διακοποῦν καὶ θὰ ἐπαναληφθοῦν στὰ μέσα τοῦ μηνός, γιὰ τὴν τελική τους φάση. Οἱ διαφορὲς δὲν εἶναι καθόλου μεγάλες, σὲ σύγκριση ὄχι μόνο μὲ τὶς προηγούμενες ἀξιολογήσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα∙ ἡ εἴσπραξη περίπου ἑνάμισυ δις εὐρὼ ἀπ’ τὶς φορολογικὲς δόσεις θεωροῦνται ὡς τὸ μεγάλο ἀπόθεμα τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, τὸ ὁποῖο αὐξάνεται μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Ἄλλωστε, ἔστω καὶ σὲ μικρὸ ποσοστὸ ἡ ἀνεργία ὑποχωρεῖ, ἐνῶ ὁ τουρισμὸς παραμένει σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα καὶ τὸ Φθινόπωρο∙ ἡ ὁλοκλήρωση τὸν ἄλλο μῆνα ὁδηγεῖ στὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μὲ βεβαιότητα μᾶλλον, διότι κανένας βουλευτὴς δὲν θέλει ἀπωλέσαι τὰ προνόμιά του, ἔστω καὶ λίγους μῆνες. Δύσκολα βάζουν τὴν Ἑλλάδα σὲ περιπέτειες χωρὶς κανένα λόγο.

ΣΥΡΙΖΑ, μάχες χαρακωμάτων

Σὲ μάχες χαρακωμάτων ἐξελίσσονται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ οἱ συγκρούσεις τῶν διαφόρων ὁμάδων του∙ ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα θεώρησε τὴν ἐπίθεση τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ κόμματος κατὰ τοῦ οἰκονομολόγου της –ποὺ ἔχει ἀποκαλύψει τὴν κενότητα τοῦ προγράμματος τοῦ Ναπολεοντίσκου- ὡς αἰτία πολέμου κι ἄρχισε τὶς ἀντεπιθέσεις. Ἔτσι διαρρέει στὸν τύπο, ὅτι οἱ δημοσκοπήσεις εἶναι χαλκευμένες καὶ καθοδηγούμενες ἀπ’ τὸ ἀρχηγικὸ περιβάλλον∙ ἀλλὰ καὶ αὐτές, προσθέτει, δείχνουν ὅτι ὑστερεῖ ὁ πρόεδρος στὰ ποιοτικὰ χαρακτηριστικά, καταλληλότης πρωθυπουργοῦ, ἡγετικὲς ἱκανότητες, ἀπέναντι στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἡ στροφὴ πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ πρὸς τὴν θρησκεία δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ μὲ τίποτε ἀπ’ τοὺς ἀριστεροὺς τοῦ κόμματος∙ αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις οἱ ὁποῖες ἐλέγχονται πλήρως ἀπ’ τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα. Αὐτὸς ἄλλωστε εἶναι ὁ λόγος ποὺ δὲν ἀποτολμᾶ δημόσιες συγκεντρώσεις ἡ Κουμουνδούρου, διότι δὲν τὶς στηρίζουν τὰ κομματικὰ στελέχη. Αὐτὸ δὲν ἀναπληρώνεται μὲ ἀτλαντικὴ ὑποστήριξη.

Ἀσφάλεια ἀπὸ Τζιχαντιστὲς

Τὴν διαβεβαίωσή του, πρὸς τὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, ἔδωσε ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, ὅτι δὲν ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἴχνη Τζιχαντιστῶν στὴν χώρα μας καὶ ὅτι βρίσκονται σὲ κατασταση συναγερμοῦ οἱ ἁρμόδιες ἀρχές∙ δὲν ὑπῆρξαν πληροφορίες γιὰ δράση τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ λήψη προληπτικῶν μέτρων εἶναι ἀπαραίτητη. Ὁπωσδήποτε κάποιοι ἀπ’ τοὺς τόσους μουσουλμάνους στὴν χώρα μας θὰ βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὴν δράση τῶν Τζιχαντιστῶν, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε ἡ συμπάθεια αὐτὴ μέχρι ποιὸ σημεῖο φθάνει∙ τὸ Ἰσλὰμ βρίσκεται σὲ μεταβατικὴ περίοδο καὶ ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς ἔχει ἀνάψει γιὰ καλά, ὁπότε τίποτε δὲν ἀποκλείεται στὴν δράση του. Ἀποτελεσματικὴ ἄμυνα εἶναι μόνο ἡ πρόληψη, ἡ παρακολούθηση τῶν ὑπόπτων.

Καταλωνία, πρὸς ἀναβολὴ

Τὴν ἀναβολὴ τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Καταλωνία γιὰ πέντε μῆνες, καὶ μέχρι τὴν ὁριστικὴ ἀπόφασή του, διέταξε ὁμοφώνως τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Ἱσπανίας μὲ προσωρινὴ ἀπόφασή του∙ ἡ κυβέρνηση τῆς ἐπαρχίας εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ σεβασθεῖ τὴν ἀπόφαση, διαφορετικὰ παραβιάζει τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας∙ οἱ Καταλανοὶ ἡγέτες ἀπάντησαν μὲ πρόσκληση γιὰ μεγάλη συγκέντρωση στὴν Βαρκελώνη, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἱσπανίας δήλωσε, ὅτι κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ παραβιάζει τοὺς νόμους τοῦ κράτους. Πάντως ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι διχασμένη στὴν πλούσια ἀνατολικὴ ἐπαρχία∙ ὑποστηρίζουν τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ΄ τὴν Μαδρίτη, ἀλλὰ δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ἀνοικτὴ σύγκρουση μὲ τὴν κεντρικὴ κυβέρνηση, διότι γνωρίζουν ὅτι τότε οἱ συνέπειες θὰ εἶναι πολὺ χειρότερες.

Μέρκελ, ἀέριο ἀπὸ Ρωσία

Τὴν συνέχιση τῆς ἐνεργειακῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ρωσία ζήτησε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἐνῶ συνεχίζονται οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ὁμαλὴ ροὴ τοῦ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Εὐρώπη μέσῳ Οὐκρανίας∙ ἤδη τὰ περισσότερα προβλήματα ἔχουν ἐπιλυθεῖ, ἐνῶ πιστεύεται ὅτι σύντομα θὰ ἀρθοῦν καὶ οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας, καθὼς τηρεῖται πλέον ἡ ἐκεχειρία στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες. Οἱ πιέσεις τῶν μεγάλων τεχνικῶν ἑταιρειῶν, μὲ ἔργα στὴν Ρωσία, καὶ τῶν ἀγροτικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες βλέπουν νὰ χάνουν τὶς ρωσικὲς ἀγορὲς ἀπ’ τοὺς Κινέζους καὶ τοὺς Βραζιλιάνους, εἶναι πολὺ ἰσχυρὲς πρὸς τὶς Βρυξέλλες∙ ὅλοι ἀμφισβητοῦν τὴν ἀποτελεσματικότητά τους, μὲ μοναδικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπάνοδο τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἀμερικανικὴ ἐπικυριαρχία τῆς ψυχροπολεμικῆς περιόδου. Στὸ Ντόνετσκ οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἀνακάλυψαν ὁμαδικοὺς τάφους σὲ περιοχὲς κατεχόμενες ἀπ’ τὶς οὐκρανικὲς δυνάμεις, μὲ παραμορφωμένα πρόσωπα ἀπὸ βασανιστήρια καὶ ζητοῦν τὴν ἐξέταση DNA γιὰ ταυτοποίηση τῶν νεκρῶν.

Πόλεμος κατὰ Τζιχαντιστῶν

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν συνεχίζεται, ἀλλὰ μὲ πολλὲς δυσκολίες∙ ἡ Συρία συμφωνεῖ μὲ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς στὸ ἔδαφός της, ἀλλὰ στὸ Ἰρὰκ οἱ μάχες διεξάγονται σὲ δέκα χιλιόμετρα ἀπ’ τὴν Βαγδάτη. Οἱ ἰρακινὲς δυνάμεις δείχνουν ὅτι ὑστεροῦν ἀρκετὰ ἀπέναντι στοὺς Ἰσλαμιστὲς καὶ μόνο ἡ συνδρομὴ τῶν ἰρανικῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν ἐπιτρέπει τὴν ἀναχαίτιση τῶν ἐπιθέσεών τους∙ στὰ τουρκικὰ σύνορα ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔθεσε σὲ συναγερμὸ τὶς στραιτωτικές τους δυνάμεις, ἐνῶ καὶ τεθωρακισμένα ἀναπτύχθηκαν ἀπέναντι στὶς θέσεις τῶν Τζιχαντιστῶν, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ τους. Τὸ πρόβλημα τῆς ἀναπτύξεως χερσαίων δυνάμεων εἶναι πλέον τὸ κύριο, ἀλλὰ δύσκολα ἡ κοινὴ γνώμη τῶν δυτικῶν χωρῶν ἀποδέχεται ἄλλον νέο πόλεμο, μὲ ἄγνωστα τὰ ἀποτελέσματα∙ οἱ Ἀμερικανοί, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἔχουν ἐμπλακεῖ στὰ δίχτυα ποὺ οἱ ἴδιοι ἅπλωσαν, καθὼς δικό τους δημιούργημα εἶναι οἱ Ἰσλαμιστὲς μὲ ὅλες τὶς παραφυάδες τους.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς λόγῳ Μέσης Ἀνατολῆς καὶ Χὸνγκ Κόνγκ, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη, ἐν ὄψει ἀλλαγῶν στὶς εὐρωρωσικὲς σχέσεις∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2588 δολλάρια καὶ στὰ 138,2535 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1210, καὶ τὸ πετρέλαιο, 97,30. Στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ τὸ Χρηματιστήριο ἔπεσε κατὰ 1,28%, ἀλλὰ στὴ Σαγκάη ἀνέβηκε, 0,26%, μὲ ἐκτόνωση τῶν ἐπιπτώσεων ἀπ’ τὶς διαδηλώσεις στὴν νῆσο∙ στὶς Βρυξέλλες ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Μονίμων Ἀντιπροσώπων ἀνέβαλε χθὲς τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἂν καὶ ὑπάρχουν σχετικὲς προτάσεις ἀπὸ ἀγροτικὲς ὀργανώσεις καὶ τεχνικὲς ἑταιρεῖες. Στὴ Γαλλία τὸ δημόσιο χρέος ὑπερέβη τὰ δύο τρις εὐρὼ τὸ δεύτερο τρίμηνο καὶ ἀνῆλθε στὸ 97% τοῦ ΑΕΠ της, μὲ τὴν κυβέρνηση σὲ ἀμηχανία ἀπέναντι στὰ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπανέλαβε ὅτι θὰ ἐξαντλήσει τὴν θητεία του, ἀλλὰ ἐλάχιστοι συμπατριῶτες του τὸν πιστεύουν.

Ἰσραήλ, διαφωνία μὲ ΗΠΑ

Τὴν πλήρη διαφωνία του μὲ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἐξέφρασε ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργός, στὴν ὁμιλία του στὸν ΟΗΕ∙ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου ὑποστήριξε ὅτι τὸ Ἰρὰν εἶναι χειρότερο ἀπ’ τὸ χαλιφάτο, μὲ τὸ ὁποῖο ταύτισε καὶ τὴν Χαμάς, καὶ ζήτησε τὴν ἑνιαία ἀντιμετώπιση ὅλων τους. Στὴ συνέχεια προγραμματιζόταν συνάντηση μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν Οὐάσιγκτον, ἀλλὰ ἦταν δύσκολη ἡ γεφύρωση τῶν ἀπόψεών τους∙ ἀκόμη καὶ ἡ Ἀμερικανοεβραϊκὴ Ἐπιτροπὴ δὲν ἀποδέχεται τὶς ἰσραηλινὲς θέσεις, ἔστω κι ἂν τὶς θεωρεῖ σωστές, διότι ὑπάρχει τὸ πρόβλημα τῆς ἀμύνης ἀπέναντι στὸ χαλιφάτο. Ἡ ὑποστήριξη τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Συρίας ἀποτελοῦν τὸν κύριο ἄξονα τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς στὸν πόλεμο, διότι δὲν ὑπάρχουν ἄλλες χερσαῖες δυνάμεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν Τζιχαντιστῶν.

Χὸνγκ Κόνγκ, διαδηλώσεις

Οἱ διαδηλώσεις συνεχίσθηκαν στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, ἂν καὶ ἡ κυβέρνησή του ἰσχυρίζεται ὅτι περιορίζονται σὲ μερικὲς χιλιάδες στὸ πιστωτικό του κέντρο∙ αἴτημα εἶναι, ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὸ Πεκῖνο τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ ἡ ἐλεύθερη συμμετοχὴ ὅλων στὶς ἐκλογές τοῦ 2017∙ πρωταγωνιστὲς εἶναι οἱ φοιτητὲς καὶ μαθητές, μὲ ἕναν δεκαεπτάχρονο νὰ κλέβει τὴν παράσταση, ἐνῶ συμμετέχουν καὶ πολλοὶ Καθολικοὶ ἱερεῖς. Τὰ προβλήματα δὲν ἦταν πολλά, ἀλλὰ οἱ Κινέζοι φοβοῦνται τὴν αὔξηση τῆς συμμετοχῆς καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν ταραχῶν καὶ στὶς μεγάλες πόλεις τῆς ἠπειρωτικῆς Κίνας∙ σὲ πολλὲς περιοχὲς ἔχουν σημει ωθεῖ μεγάλες ἀπεργίες, παρὰ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ὑποτίθεται, κυρίως γιὰ θέματα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἔχουν πετύχει τὴν ἀναβολὴ πολλῶν ἐπενδύσεων. Τὴν ἐξάπλωσή τους φοβᾶται περισσότερο ἡ κυβέρνηση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.