Γιοῦνκερ, Σαμαρᾶς, ἔκφραση ἀλληλεγγύης

Τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλληλεγγύης τῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, μεταφέρει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ τὸ γεῦμα τῶν δύο ἡγετῶν ἔχει περισσότερο πολιτικὸ χαρακτῆρα καὶ λιγώτερο οἰκονομικό. Ἄλλωστε, μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς τρόϊκας, παραμένει ἡ χώρα ὑπὸ τὴν ἐπιτήρηση τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως ὅλοι οἱ ἑταῖροι της, ἀκόμη καὶ ὅσων ἡ οἰκονομία βρίσκεται σὲ ἄνθηση∙ τὰ ὑπόλοιπα ἀποτελοῦν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, ὅπως τὴν ἔχουμε ζήσει τὴν πενταετία μὲ τὴν καταστροφολογία της. Τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα καὶ οἱ ἐπιχώριες παραφυάδες τους δὲν πρόκειται εὔκολα ἐγκαταλεῖψαι τὴν τακτική τους, γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας μας καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ ἀγανακτοῦν γιατὶ ἔχουν ἀποτύχει παταγωδῶς τὰ σχέδιά τους.

Ἀποτροπὴ τῆς τρομοκρατίας

Ἡ σύλληψη τοῦ τρομοκράτη στὸν Βύρωνα ἀποτρέπει τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις κατὰ ἐφοπλιστῶν, βιομηχάνων καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, ἀλλὰ καὶ ἀλλάζει τὴν πολιτικὴ δυναιμκή∙ ὁ Βασίλειος Κικίλιας ὑπογράμμισε ὅτι οἱ ἐπιθέσεις εἶχαν προγραμματισθεῖ τὶς μέρες τῶν ἑορτασμῶν τῆς παρατάξεως γιὰ τὰ σαράντα χρόνια ἀπ’ τὴν ἵδρυσή του. Ὁ συλληφθεὶς ἀνακρίνεται στὴν ΓΑΔΑ, καὶ δὲν συνεργάζεται μὲ τὶς ἀρχές, ἐνῶ δὲν εἶναι γνωστὸς στὴν Ἀστυνομία ἀπὸ προηγούμενη δράση του, ἀλλὰ στὸ συμφωνητικὸ ἐνοικιάσεως τοῦ γκαρὰζ ταυτοποιήθηκαν τὰ δακτυλικὰ ἀποτυπώματα τοῦ γνωστοῦ Νίκου Μαζιωτη∙ ἡ σύλληψη αὐτὴ σχετίζεται μὲ τὶς συλλήψεις στὰ ἄλλα διαμερίσματα. Ὁπωσδήποτε οἱ ἀποκαλυψεις θὰ ἀπασχολήσουν τὴν συζήτηση γιὰ ψῆφο ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση στὴ Βουλή∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ πάρει θέση, ὅταν εἶναι γνωστὴ ἡ ἀνοχὴ πολλῶν στελεχῶν του πρὸς τοὺς τρομοκράτες. Τὰ νέα στοιχεῖα δὲν χωροῦν ἀμφισβήτηση γιὰ τὴν τρομοκρατία.

Αἰσιοδοξία γιὰ ἀξιολόγηση

Ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας δείχνει αἰσιοδοξία γιὰ τὴν καλὴ ὁλοκλήρωσή τους καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια, ἐνῶ ὁ Μάριο Ντράγκι ἐπιβεβαίωσε τὴν ἀπόφασή του γιὰ ἀγορὰ ὁμολόγων ἀπὸ ἑλληνικὲς καὶ κυπριακὲς τράπεζες, μὲ τὶς ἀνάλογες εὐνοϊκὲς ἐπιπτώσεις στὶς ἀγορές∙ τὴν σταθερότητα τῆς πολιτικῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργός, μετὰ τὴν παρακολούθηση τῆς τελευταίας φάσης τῆς ἀσκήσεως «Παρμενίων» στὸν Ἔβρο, ἐνῶ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο στὴν ἑτοιμότητα καὶ τὴν γενναιότητα τῶν ἀνδρῶν τοῦ στρατοῦ. Ἤδη οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις εἶναι εὐνοϊκές, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς πλέον μεμψίμοιρους δίδεται παράταση πενταμήνου στὴν ἀπειλὴ ἐκλογῶν λόγῳ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ ἡ διαδικασία ἴσως ἀρχίσει τὴν Τετάρτη, μὲ τὴν κατάθεση τῆς προτάσεως τὴν Δευτέρα, ἀλλὰ ἐπεδιὴ Πέμπτη συνεδριάζει τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο στὸ Μιλάνο, μὲ ἀντικείμενο τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, θὰ ἀπουσιάζει ὁ πρωθυπουργὸς καὶ κάποιος ὑπουργὸς θὰ τὸν ἀντικαταστήσει.

Ἀποστόμωση Ναπολεοντίσκου

Ἡ πρωτοβουλία τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν κατάθεση αἰτήσεως ψήφου ἐμπιστοσύνης ἀπ’ τὴν Βουλὴ τὴν Δευτέρα, ἔχει δύο πρῶτα ἀποτελέσματα∙ προσφέρει στὴν κυβέρνηση τὴν ἄνεση τοῦ πενταμήνου γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός της, μὲ τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀναπτύξεως, μὲ ρυθμοὺς πάνω ἀπ’ τὴν μονάδα∙ δεύτερον, τὴν ἀποστόμωση τοῦ Ναπολεοντίσκου, καθὼς δὲν θὰ μπορεῖ πλέον νὰ ζητάει κάθε μέρα ἐκλογές, γελοιοποιεῖται στὰ στελέχη του τὰ ἴδια. Ἡ πολιτικὴ σταθερότης συμπληρώνεται μὲ τὴν ἀναγνώριση ἀπ΄ τὴν Εὐρωζώνη τῶν ἐπιτευγμάτων μας, ὅπως θὰ γίνει σήμερα ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς συναντᾶ τὸν πρωθυπουργό, διότι θεωρεῖ ὑπόδειγμα τὴν Ἑλλάδα στοὺς ἑταίρους.

Σύλληψη μελῶν τρομοκρατίας

Ἡ σύλληψη ἑπτὰ τρομοκρατῶν στὴν Ἀθήνα καὶ ἄλλων στὴν Θεσσαλονίκη, κατὰ τὴν διενέργεια ἐρευνῶν τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς σὲ ἑπτὰ συνολοικὰ σπίτια στὶς δύο πόλεις, θεωρεῖται βαρὺ πλῆγμα κατὰ τῆς τρομοκρατίας∙ οἱ ἀστυνομικοὶ βρῆκαν βαρὺ ὁπλισμό, σφαῖρες, ὑλικὰ γιὰ τὴν κατασκευὴ ἐκρηκτικῶν καὶ χρήματα ἀπὸ πρόσφατες ληστεῖες. Τὸν μῖτο τῆς Ἀριάδνης τοὺς ἔδωσαν τὰ εὑρήματα ἀπ’ τὴν ληστεία στὴν Ἐπανωμὴ Θεσσαλονίκης πρὸ διμήνου, ὅπου ἐντόπισαν τὰ στοιχεῖα τῶν δύο ληστῶν, τοὺς ὁποίους καὶ ἔθεσαν ὑπὸ παρακολούθηση∙ οἱ δύο, μαζὶ μὲ ἕναν Ἀλβανό, ἔχουν σχέσεις μὲ τοὺς «πυρῆνες τῆς φωτιᾶς», ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ποινικούς, μέσῳ τοῦ τρίτου. Ἀκολουθοῦν οἱ ἀνακοινώσεις τῆς Ἀστυνομίας μὲ πολὺ περισσότερες λεπτομέρειες ἀπ’ τὶς ἀποκαλύψεις.

Πάντας ἀνθρώπους δημότας

Τὴν ἀλεξανδρνὴ ἐποχὴ ἐμφανίσθηκε καὶ ἡ φιλοσοφία τοῦ Ζήνωνος, ὡς συμπληρωματικὴ πρὸς τὰς κατακτήσεις τοῦ Ἀλεξάνδρου∙ στὴν φιλοσοφία του ὁ Ἀριστοτέλης ἑνοποίησε τὴν ἑλληνικὴ σκέψη καὶ ἡ στωικὴ ἑδραίωσε τὴν ἑνότητα τῶν κατακτήσεων. «Καὶ μὴν ἡ πολὺ θαυμαζομένη πολιτεία τοῦ τὴν Στωικῶν αἵρεσιν καταβαλομένου Ζήνωνος»∙ καὶ τότε ἡ ὀνομαστὴ πολιτεία τοῦ τὴν τῶν Στωικῶν φιλοσοφία ἱδρύσαντος Ζήνωνος. «Εἰς ἕν τοῦτο συντείνει κεφάλαιον, ἵνα μὴ κατὰ πόλεις μηδὲ κατὰ δήμους οἰκῶμεν ἰδίοις ἕκαστοι διωρισμένου δικαίοις»∙ εἰς ἕνα πρᾶγμα ὁδηγεῖ, ὅπως δὲν πρέπει νὰ πιστεύουμε ὅτι κατοικοῦμε σὲ χωριστὲς πόλεις καὶ δήμους μὲ διαφορετικὸ δίκαιο ἑκάστη. «Ἀλλὰ πάντας ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας, εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος»∙ ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἀνθρωποι θεωρούμεθα δημότες καὶ πολῖτες, μία ζωὴ ὑπάρχει καὶ ἕνας κόσμος. «Ὥσπερ ἀγέλης συννόμου νόμῳ κοινῷ συστρεφομένης»∙ ὅπως ἡ ἀγέλη ζώων διέπεται γύρω ἀπὸ μία κοινὴ νομοθεσία.

Γαλλία, αὔξηση ἐλλειμμάτων

Ἡ Γαλλία ἀνακοίνωσε τὸ πρόγραμμά της, γιὰ περικοπὲς 21 δις εὐρὼ στὶς δημόσιες δαπάνες τὴν ἑπόμενη τριετία, ὁπότε ἀναβάλλει τὴν μείωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος στὸ 3% γιὰ τὸ 2017∙ ἡ ἀνακοίνωση προκάλεσε ἔντονη δυσφορία στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Βερολίνο, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ δεύτερη σὲ μέγεθος οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης νὰ μὴν προσαρμόζεται μὲ τὰ κοινοτικὰ κριτήρια, ἀλλὰ νὰ ζητάει τὴν ἐπιβολὴ αὐστηρᾶς λιτότητος στὶς μικρὲς χῶρες. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ζήτησε τὴν ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ὅπως καὶ ὁ νέος ἁρμόδιος Ἐπίτροπος, πρώην ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση δὲν διαθέτει σήμερα, οὔτε τὴν πολιτικὴ βούληση, οὔτε τὴν λαϊκὴ ὑποστήριξη γιὰ ἀντιλαϊκὰ μέτρα. Ὑποχρεωτικὰ σύρεται κυριολεκτικὰ ἀπ’ τὶς ἀλλεπάλληλες ἧττες της στὶς κάλπες∙ οἱ Γάλλοι ἔχουν σύμμαχό τους τὸν Ματτέο Ρέντσι, στὸ μέτωπό τους κατὰ τῆς Γερμανίας, γιὰ ἁπάλυνση τῆς λιτότητος στὴν Εὐρωζώνη.

Μέση Ἀνατολή, περιπλοκὲς

Ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ χαλιφάτου συνεχίζεται, ἀλλὰ μὲ νέες περιπλοκὲς στὴν περιοχή∙ οἱ Τζιχαντιστὲς κλιμακώνουν τὶς ἐπιθέσεις του καὶ περισσότερο τὶς βιαιότητές τους, ἐνῶ ἡ Βαγδάτη ζήτησε νὰ μὴν μετέχουν στοὺς βομβαρδισμοὺς ἀραβικὰ ἀεροσκάφη, διότι προκαλοῦνται ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις στὸν πληθυσμό. Στὴν Οὐάσιγκτον ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου δὲν ἔπεισε τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ τὶς θέσεις του ἀπομονώσεως τοῦ Ἰράν, ὁ ὁποῖος τὸν ὑποδέχθηκε ἀρκετὰ ψυχρά, ἀλλὰ στὴν Ἱερουσαλὴμ ἀνακοινώθηκε ἡ οἰκοδόμηση νέου οἰκισμοῦ στὰ Κατεχόμενα∙ οἱ Ἰσλαμιστὲς δὲν μπόρεσαν ἀκόμη νὰ καταλάβουν τὴν Κοβάνε στὴν Συρία, χάρις στὴν σκληρὴ ἄμυνα τῶν Κούρδων, ἀλλὰ προκάλεσαν δύο μεγάλες ἐκρήξεις στὴν Χὸμς μὲ 45 νεκρούς. Οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ συνεχίζονται, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῶν Ἄγγλων ἀπ’ τὴν βάση τοῦ ἀκρωτηρίου, ἐνῶ οἱ Γάλλοι ἔστειλαν ἄλλα τρία μαχητικά τους στὰ ἐμιράτα γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις∙ τὸ πρόβλημα τῆς ἀποστολῆς χερσαίων δυνάμεων ἀπασχολεῖ τὴν συμμαχία.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, παρὰ τὴν πρόβλεψη γιὰ ἐκτόνωση στὴν Οὐκρανία καὶ σταθεροποίηση στὴν Μέση Ἀνατολή∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2635 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 137,4900 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1214,50 καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 92,29. Ἡ κοινοβουλευτικὴ ἔγκριση τῶν Ἐπιτρόπων καὶ ἡ ἐμμονὴ τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισὶ στὴν ἀνάγκη τηρήσεως τῶν δημοσιονομικῶν στόχων συνοδεύθηκε χαιρετίσθηκε ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ ἀντιμετώπισε τὴν σκληρὴ κριτικὴ τῶν Γάλλων∙ ἡ τηλεφωνικὴ σμφωνία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, γιὰ τήρηση τῆς ἐκεχειριας στὴν Οὐκρανία, χαιρετίσθηκε ἀπ’ τὶς ἀγορὲς ὡς τὸ διέξοδος γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων Ρωσίας καὶ Εὐρώπης, ἂν καὶ ὁ δεύτερος ἐπισήμανε τὰ ἐγκλήματα πολέμου τῶν Οὐκρανῶν ἀκροδεξιῶν στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες καὶ τὸν ἄγριο ξυλοδαρμὸ βουλευτοῦ ἀντιπολιτευομένου στὸν δεξιὸ τομέα στὸ Κίεβο. Στὴν Ἀσία δὲν ἐπηρεάζει τὶς ἀγορὲς ἡ πολιτικὴ κρίση στὸ Χόνγκ Κὸνγκ.

Ἔμπολα, καθυστέρηση σὲ ΗΠΑ

Στὴν καθυστέρηση κατὰ δύο ἡμέρες, στὴν διάγνωση τοῦ ἀσθενοῦς ἀπ’ τὸν ἔμπολα, φοβοῦνται οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς ὅτι ἴσως προκλήθηκαν μολύνσεις σὲ ἄλλους ὀγδόντα καὶ γιὰ τοῦτο αὐξάνουν τὸν ἀριθμὸ τῶν προσώπων ποὺ καλοῦνται σὲ ἐξετάσεις∙ τὸ νοσοκομεῖο τοῦ Ντάλλας ἔδιωξε στὴν ἀρχὴ τὸν ἀσθενῆ, διότι δὲν ἔκρινε σοβαρὰ τὰ συμπτώματα, ἀλλὰ αὐτὸς ἐπανῆλθε μετὰ ἀπὸ διήμερο καὶ τότε τὸν ὑπέβαλαν στὶς ἰατρικὲς ἐξετάσεις. Μέχρι τώρα δὲν διαπιστώθηκε ἡ μετάδοση τῆς νόσου σὲ τρίτους, ἂν καὶ εἶναι σχετικὰ νωρὶς γιὰ τελικὰ συμπεράσματα∙ στὸ Βέλγιο ἄρχισαν προκαταρκτικὲς ἐξετάσεις, στὸ προσωπικὸ τοῦ ἀεροσκάφους καὶ τοῦ ἀεροδρομίου, διότι ὁ ἀσθενὴς πέταξε μέσῳ Βρυξελλῶν, ὅπου καὶ ἄλλαξε πτήση. Οἱ Εὐρωπαῖοι φοβοῦνται ὅτι ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ μεταδοθεῖ ὁ ἰὸς ἔμπολα.

Χὸνγκ Κόνγκ, πλάγιες βολὲς

Σὲ πόλεμο φθορᾶς ἐπιδίδονται οἱ δύο πλευρὲς στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, περιμένοντας ποιὸς θὰ κάνει τὸ πρῶτο λάθος∙ οἱ διαδηλωτὲς παραμένουν στοὺς δρόμους καὶ ἤλπιζαν στὴν προσέλευση καὶ νέων μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἔχει σὲ συναγερμὸ τὴν Ἀστυνομία, ἀποφεύγοντας τὶς προκλήσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ αὐστηρὴ φύλαξη τῶν δημοσίων κτιρίων. Οἱ διαδηλωτές, νέοι κατὰ τὸ πλεῖστον, κρατᾶνε τὸ οἰκονομικὸ κέντρο ἀποκλεισμένο καὶ γι’ αὐτὸ δὲν λειτούργησε καὶ τὸ Χρηματιστήριο, σὲ δύο πλατεῖες, ἀλλὰ δὲν βλέπουν μεγάλη συμμετοχὴ κόσμου∙ οἱ διαδηλώσεις ὑποστηρίξεως στὴν Ἀμερικὴ χαρακτηρίσθηκαν ἀπὸ ἀποτυχία, ἀφοῦ μετὰ βίας συγκεντρώθηκαν λίγες ἑκατοντάδες. Πάντως πρὸς τὸ παρὸν δὲν σημειώθηκε μετάδοση τῶν ἀντιδράσεων καὶ στὶς ἠπειρωτικὲς πόλεις∙ αὐτὸ φοβᾶται τὸ Πεκῖνο καὶ ζυγίζει τὶς κινήσεις του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.