Ρυθμιστικὸς ρόλος ἀνεξαρτήτων βουλευτῶν

Τὸν ρυθμιστικὸ ρόλο στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ἔχουν σήμερα οἱ ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς τῆς Βουλῆς, ὅσοι σὲ καμμία ἄλλη περίοδο τῆς νεωτέρας ἱστορίας μας∙ συνολικὰ εἶναι 24, ὁπότε μαζὶ μὲ τοὺς 154 τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας (ΝΔ, 126, ΠΑΣΟΚ, 28) φθάνουν τοὺς 178, ἤτοι δύο μόνο λείπουν ἀπ’ τοὺς 180 γιὰ ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἡ τρίτη ψηφοφορία τοῦ Φεβρουαρίου θὰ κριθεῖ ἀπὸ δύο πράγματα: πρῶτον, ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, ἐὰν ἡ κυβέρνηση πετύχει τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια, ρυθμοὺς ἀναπτύξεως πάνω ἀπ’ τὴν μονάδα καὶ αἰσθητὴ μείωση τῆς ἀνεργίας∙ δεύτερον, ἀπ’ τὴν συνεπαγόμενη πολιτικὴ ἀτμόσφαιρα, ὁπότε θὰ ἐπηρεασθοῦν καὶ ἄλλοι βουλευτὲς μικρῶν κομμάτων, ἐπειδὴ καταρρίπτεται ἡ καταστροφολογία τῆς Κουμουνδούρου. Πρόσθετο στοιχεῖο, κανεὶς βουλευτὴς δὲν θέλει ἐκλογές.

«Καλὴ χρονιὰ γιὰ ἀνάπτυξη»

Ἡ χώρα εἰσέρχεται ὁριστικὰ σὲ φάση ἀναπτύξεως, ὅπως τὸ ἀποδεικνύει τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐνῶ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε τὴν αἰσιοδοξία του, δηλώνοντας ὅτι, τὸ 2015 θὰ εἶναι, «καλὴ χρονιὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ ἀνεργία»∙ ἤδη προβλέπονται, μείωση κατὰ 30% στὴν ἔκτακτη εἰσφορὰ καὶ στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως, ἀλλὰ καὶ διατήρηση τοῦ ΦΠΑ στὸ 13% γιὰ τὴν ἑστίαση∙ οἱ φοροελαφρύνσεις μᾶλλον θὰ αὐξηθοῦν στὸ τελικὸ σχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ προβλέψεις γιὰ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος. Ἡ ὑπέρβαση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως εἶναι τὸ μεγάλο στοίχημα, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καὶ τὰ δύο προηγούμενα χρόνια, ἐπειδὴ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας, ψηφιακὴ τεχνολογία μεταφορὲς καὶ τουρισμός, ἔχουν ἀπογειωθεῖ καὶ ὑπερβαίνουν τὶς καλύτερες προβλέψεις∙ ἡ καθελκυση τοῦ Πιπίνου, στὰ Ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ, μὲ ἑλληνικὴ τεχνολογία, ὡς γεγονὸς ἀνοίγει, μὲ διεθνῆ ζήτηση, τὸν δρόμο γιὰ δυναμικὴ ἀνάπτυξη τῆς ναυπηγικῆς μας βιομηχανίας.

Ἔναρξη ψήφου ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἔναρξη τῆς συζητήσεως στὴ Βουλὴ τῆς προτάσεως, γιὰ ψῆφο ἐμπισοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση, συγκεντρώνει τὸ πολιτικὸ ἐνδιαφέρον∙ ἡ ἀντιπαράθεση προβλέπεται σκληρή, διότι ἡ κυβέρνηση θὰ χρησιμοποιήσει τὴν ψῆφο ὡς ἀναβάπτισή της στὴν κοινοβουλευτικὴ διαδικασία καὶ παράταση χρόνου γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμματός της μέχρι τὴν προεδρικὴ ἐκλογὴ τὸν Φεβρουάριο∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ θεωρεῖ τὴν ἀντιπαράθεση, κυρίως τῆς Παρασκευῆς τοῦ προέδρου του μὲ τὸν πρωθυπουργό, ὡς εὐκαιρία γιὰ προβολὴ τοῦ προγράμματός του, διότι βλέπει ὅτι χάνεται ἡ εὐκαιρία γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις τὸ Φθινόπωρο. Ἡ διαδικασία τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα προχωροῦν ἱκανοποιητικά, ἀλλὰ ἀναβάλλονται γιὰ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα∙ ἀκόμη καὶ οἱ κερδοσκόποι χαμηλώνουν τὴν πολεμική τους κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦν τὸ Χρηματιστήριό μας, ὡς πειραματόζωο στὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς χώρας. Πάντως δὲν ἔχουν πολλὰ περιθώρια πλέον, διότι οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες θεωροῦνται ἀπ’ τὶς καλύτερες στὴν Εὐρωζώνη.

Λαός τοῦ Ναπολεοντίσκου

Τὸ φεστιβὰλ τῆς νεολαίας του ἐπέλεξε χθὲς ὁ Ναπολεοντίσκος γιὰ νὰ ἀπευθυηνθεῖ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ νὰ ἀπαντήσει στὴν προχθεσινὴ ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ ὅποιος ὅμως παρακολούθησε, ἔστω καὶ λίγο, τὴν ἐκδήλωση, παρατήρησε δύο πράγματα: τὸ ἀκροατήριο ἦταν ψυχρό, μᾶλλον παγωμένο καλύτερα, στὸ ὁποῖο τὰ σποραδικὰ καὶ ποῦ ὀλίγα ἕως ἐλάχιστα χειροκροτήματα φαινόταν σὰν παραφωνία στὴν ὑπνηλία τῶν ἀναπαυτικὰ καθισμένων ἀκροατῶν∙ δεύτερον, ἡ παντελὴς ἀπουσία νεολαίας, μὲ μόνη διαφορὰ ὅτι, σὲ μία γωνία ἦταν μερικὲς γυναῖκες, δευτέρας ἕως τρίτης ἡλικίας, οἱ ὁποῖες κονοῦσαν κάποιες σημαῖες καὶ ἀραιὰ καὶ βαρετὰ ἔριχναν μερικὰ συνθήματα, ἀλλὰ ἐξ ἀποστάσεως, ὅπως καὶ αὐτὲς τὶς ἔδειχνε ἀπὸ μακρυὰ ἡ τηλεόραση. Τὴν νεολαία παρίσταναν προφανῶς…

Δυστύχημα στὴν Ἐγνατία ὁδὸ

Τὸ τραγικὸ δυστύχημα, μὲ πέντε νεκροὺς καὶ τριάντα τραυματίες ἀπ’ τοὺς ὁποίους πέντε σοβαρά, στὴν Ἐγνατία ὁδὸ ὀφείλεται σὲ σειρὰ ὁλόκληρη παραλλείψεων καὶ τυχαίων παραγόντων∙ τὰ ἔργα θεωρήθηκαν ἀμελητέα, διότι θὰ διαρκοῦσαν μόνο δέκα λεπτὰ γιὰ τὴν τοποθέτηση καλωδίου τῆς ΔΕΗ, ὁπότε καὶ δὲν ἐλήφθησαν ὅλα τὰ ἐνδεδειγμένα μέτρα∙ δύο νεαροὶ κουνοῦσαν μικρὲς σημαῖες καὶ προειδοποιοῦσαν τὰ αὐτοκίνητα νὰ κόψουν ταχύτητα, λόγῳ τῶν ἔργων. Ἀλλὰ τὸ μοιραῖο ρουμάνικο φορτηγὸ δὲν σταμάτησε, ἐπειδὴ ἦταν χαλασμένα τὰ φρένα, δικαιολογήθηκε ὁ προφυλακισθεὶς ὁδηγός του καὶ παρέσυρε τριάντα περίπου αὐτοκίνητα∙ οἱ ἀνακρίσεις θὰ φωτίσουν τὰ αἴτια τοῦ δυστυχήματος. Ἀλλὰ εἶναι δεδομένο, ἡ λήψη τῶν ἀπαραίτητων μέτρων ἀσφαλείας, χωρὶς οὐδεμία εὐθύνη.

Ἁρμοστὴς καὶ διαλλακτὴς

Ὁ Ἀριστοτέλης, λέει ὁ Πλούταρχος στηριζόμενος στοὺς ἐξωτερικούς του λόγους κυρίως, εἶχε διδάξει τὸν Ἀλέξανδρον ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι γιὰ γεννημένοι γιὰ ἡγεμόνες καὶ οἱ βάρβαροι γιὰ δοῦλοι∙ ἔμεινε αὐτὴ ἡ δοξασία, ἂν καὶ ἀναιρεῖται ἀπ’ τοὺς ἐσωτερικοὺς λόγους τοῦ φιλοσόφου. «Καὶ τῶν μὲν ὡς φίλων καὶ οἰκείων ἐπιμελούμενος τοῖς δ’ ὡς ζώοις ἢ φυτοῖς προσφερόμενος»∙ καὶ πρὸς μὲν τοὺς Ἕλληνες ὡς φίλους καὶ οἰκείους ἐπιμελεῖσθαι, πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους ὡς φυτὰ ἢ ζῶα συμπεριφέρεσθαι. «Πολέμων πολλῶν καὶ φυγῶν ἐνέπλησε καὶ στάσεων ὑπούλων τὴν ἡγεμονίαν»∙ τὴν ἡγεμονία του παραγέμισαν πολλοὶ πόλεμοι καὶ πορεῖες καὶ ὕποπτες στάσεις καὶ δολοπλοκίες. «Ἀλλὰ κοινὸς ἥκειν θεόθεν ἁρμοστὴς καὶ διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων»∙ ἀλλὰ πίστευε ὅτι ἦταν θεϊκῇ ἐντολῇ διευθετεῖν καὶ διοικεῖν ὅλα αὐτά. Παραστατικὸς εἶναι ὁ Πλούταρχος, μὲ τὸ δωρικό του ὕφος, τῆς ζωῆς καὶ τῶν μοναδικῶν ἐκστρατειῶν τοῦ νεαροῦ βασιλέως.

Παρίσι, νέες διαδηλώσεις

Στὸ Παρίσι καὶ σὲ πολλὲς γαλλικὲς πόλεις ὀργανώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων∙ ὁ σχετικὸς νόμος εἶχε προβληθεῖ ὡς πρῶτο μεγάλο μέτρο τῆς σοσσιαλιστικῆς κυβερνήσεως πρὸ δύο ἐτῶν καὶ εἶχε προκαλέσει τὴν ὀξύτατη ἀντίδραση τῶν συντηρητικῶν τμημάτων τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ, μὲ μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις. Οἱ χθεσινὲς ἦταν σχετικὰ μικρότερες ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες, μὲ 500000 κόσμο στὸ Μονπαρνὰς τῶν Παρισίων, ἀλλὰ βαρύνει περισσότερο, διότι ἡ κυβέρνηση δείχνει ἐμφανῆ σημάδια ἀποδιοργανώσεως, μὲ τὴν δημοτικότητα τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ 13%, καὶ τὴν ἀπαίτηση τῶν διαδηλωτῶν γιὰ κατάργηση τοῦ νόμου∙ ἄλλωστε ἡ ἐφαρμογή του ἔδειξε, ὅτι ἐλάχιστα ζευγάρια τὸν τίμησαν κι ἀκόμη λιγώτερα υἱοθέτησαν καὶ παιδιά. Ἀποβαίνει ὁ νόμος μᾶλλον σημεῖο αἰχμῆς γιὰ τὴν κυβέρνηση, καθὼς δὲν διαθέτει ἐπαρκῆ περιθώρια ἐλιγμῶν, ἐνῶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἀπαιτεῖ ἰσχυρὴ ἐξουσία γιὰ τὴν λήψη τῶν αὐστηρῶν καὶ ἀντιδημοτικῶν μέτρων. Πρὸς παραίτηση Ὁλλὰντ βαδίζουν…

Μπάιντεν, ἀπολογία σὲ ΗΑΕ

Τὴν ἀπολογία του ἀπέναντι στὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα ὑπέβαλε ὁ Τζὸ Μπάιντεν, γιὰ τὸν χαρακτηρισμό τους ὡς χρημοτοδότες τῶν Τζιχαντιστῶν∙ στὴν ὑπόθεση παρενέβη καὶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, διότι ἀκολουθοῦσε ἴδια πολιτικὴ μὲ τὰ ἐμιράτα, καὶ εἶχε ζητήσει ἐπανόρθωση. Ἀλλά, προχθὲς προχώρησε στὴν ἀνταλλαγὴ Τούρκων αἰχμαλώτων τῶν Ἰσλαμιστῶν μὲ φυλακισμένους ὁμοϊδεάτες τους, ἐνῶ τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὶς μάχες στὴν Κουρμπάνε∙ οἱ πολιορκημένοι Κοῦρδοι πρόβαλαν σθεναρὴ ἀντίσταση, ἀλλὰ ἔπεσε ἡ πόλη καὶ προπύργιο τῶν Κούρδων, καθὼς δυσκολευόταν νὰ ἀποστείλει βοήθεια ὁ συριακὸς στρατός, λόγῳ τῆς μορφολογίας τοῦ ἐδάφους. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι μὲ ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς μόνο δὲν κερδίζεται ὁ πόλεμος καὶ μοναδικὸ ὄφελος εἶναι ἡ ἀνακοπὴ τῆς προελάσεως τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀλλὰ αὐτὸ ἔχει κάποιο τέλος∙ τὸ χαλιφάτο γνωρίζει τὴν κατάσταση, καθὼς καὶ ὅτι οἱ βομβαρδισμοὶ στὰ διϋλιστήρια δὲν θεωροῦνται πολὺ σοβαροί, διότι συνεχίζονται κανονικὰ οἱ ἐξαγωγές του πετρελαίου.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ τὴν ἄμβλυνση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,2568 δολλάρια καὶ 137,2345 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1193,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 92,68. Οἱ διαδηλωτὲς ἀποσύρθηκαν ἀπ΄ τοὺς δρόμους τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ ἐπαναλήφθηκε κανονικὰ ἡ λειτουργία τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν σχολείων, ἐνῶ τὸ Χρηματιστήριο σημείωσε αἰσθητὴ ἄνοδο∙ ἡ προοπτικὴ ἀποστολῆς Γερμανῶν καὶ Γάλλων στρατιωτῶν στὸ Ντόνετσκ θεωρεῖται ὡς καλὴ ἐξέλιξη, διότι συστηματικὰ τὰ οὐκρανικὰ στρατεύματα παραβιάζουν, μὲ διάφορες προφάσεις, τὴν ἐκεχειρία. Στὶς Βρυξέλλες κυκλοφοροῦν πληροφορίες γιὰ ἀπόρριψη τοῦ γαλλικοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, καὶ μάλιστα ἀπ’ τὸν ἁρμόδιο Ἐπίτροπο Πιὲρ Μοσκοβισί, πρώην ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπορρίπτει προϋπολογισμὸ μεγάλης χώρας, ἀλλὰ καὶ τὸ πλῆγμα γιὰ τὸν Γάλλο πρόεδρο προβλέπεται μοιραῖο.

Βραζιλία, Ρουσέφ, Νέδες

Ἡ σημερινὴ πρόεδρος καὶ ὁ Οἰκολόγος θὰ ἀναμετρηθοῦν στὸν δεύτερο γύρο τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν στὴν Βραζιλία∙ ἡ Ντίλμα Ρουσὲφ πῆρε 42% καὶ ὁ Ἔλιο Νέδες 34%, μὲ τὴν Μαρίνα Σίλβα στὸ 21%. Ἡ μεγάλη λατινοαμερικανικὴ δύναμη περνάει σὲ ἄλλη περίοδο, καθὼς ἀμφότεροι οἱ ὑποψήφιοι διαφέρουν στὴν οἰκολογική τους πολιτική, ἀλλὰ ἔχουν παρόμοιες θέσεις στὴν ἐνίσχυση τοῦ διεθνοῦς ρόλου τῆς χώρας τους στὰ πλαίσια τῶν Ἀναδυομένων∙ ἡ διαφορὰ δὲν εἶναι μεγάλη καὶ εἶναι εὔκολη ἡ ἀνατροπὴ στὴν κάλπη. Στὴν γειτονική μας Βουλγαρία οἱ ἐκλογὲς ἀνέδειξαν πρῶτο κόμμα τὸν φιλοαμερικανὸ Μπόρις Μπορισὸφ, ἀλλὰ χωρὶς ἀπόλυτη πλειοψηφία καὶ μὲ ἀρκετὲς δυσκολίες στὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, ὅπως τὸ ὁμολόγησε καὶ ὁ ἴδιος∙ εἰσέρχεται μᾶλλον σὲ μακρὰ περίοδο ἀκυβερνησίας, καθόλου καλὴ γιὰ αὐτήν.

Ἀναγνώριση τῆς Παλαιστίνης

Ἡ νέα σοσιαλδημοκρατικὴ κυβέρνηση τῆς Σουηδίας ἀνακοίνωσε ὅτι, ἕνα ἀπ’ τὰ πρῶτα της μέτρα θὰ εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν∙ ἡ ἀπόφαση προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ Ἰσραήλ, ὅπου ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐπέδωσε αὐστηρὰ διακοίνωση πρὸς τὸν Σουηδὸ πρεσβευτή. Εἶναι ἡ πρώτη εὐρωπαϊκὴ χώρα ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν Παλαιστίνη, ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, καθὼς μέχρι τώρα μόνο ἀραβικὲς καὶ ἄλλες ἰσλαμικὲς χῶρες τὸ ἔχουν πράξει∙ στὴν Ἱερουσαλὴμ φοβοῦνται, ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει προηγούμενο γιὰ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μάλιστα τώρα ποὺ ἡ κατακραυγὴ γιὰ τὴν πρόσφατη γενοκτονία στὴν Γάζα εἶναι ἰσχυρότατη στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση εἶναι ὁ μεγάλος φόβος τῶν Ἰσραηλινῶν, σὲ περίοδο τόσο ραγδαίων ἀνακατατάξεων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.